แปลสกิล: “Dragon Ball Super: Broly” Collab Summon

SP Super Saiyan Broly (DBL07-07S) PUR

TAG: Saiyan, Super Saiyan

Z-ABILITY: เพิ่มค่าสถานะพลังโจมตี Blast & Strike ให้กับ Episode: Sagas From the Movies

 • 0★ เพิ่มพลังโจมตี Blast +19%
 • 3★ เพิ่มพลังโจมตี Blast +21%
 • 5★ เพิ่มพลังโจมตี Blast & Strike +26%
 • 7★ เพิ่มพลังโจมตี Blast & Strike +30%

MAIN ABILITY:

Uncontrollable Anger

 • แปลงร่างเป็น “Full Power”
 • ฟื้นฟูเลือดให้กับตัวเอง +20%

หลังจากแปลงร่างเป็น Full Power

Awakening Battle Thirst

 • นำเอาการ์ด Ultimate “Angry Force” ขึ้นมือ
 • เพิ่มพลังโจมตี +20% เป็นเวลา 10 วินาที

UNIQUE ABILITY:

Destruction’s Aim

 • ป้องกันการแพ้ธาตุเป็นเวลา 10 วินาที เมื่อตัวละครนี้เข้ามาในสนามรบ (ใช้ได้ 2 ครั้ง)

เอฟเฟคต่อไปนี้จะทำงานตามเวลาที่ผ่านไปในสนามรบ ของตัวละครนี้ (มากสุด 2 level)

 • 5 วินาที: เพิ่มความเร็วในการจั่วการ์ด +1 level
 • 15 วินาที: เพิ่มความเร็วในการจั่วการ์ด +2 level

*เอฟเฟคจะถูกรีเซ็ตเมื่อเปลี่ยนตัวละคร หรือแปลงร่าง

Clash of Powers

เอฟเฟคต่อไปนี้จะทำงานตามอัตราส่วนหลอดเลือดของตัวละครนี้ที่ลดลง หลังจากที่การโจมตีของศัตรูสิ้นสุดลง

 • ได้รับความเสียหาย 5%-35%: เพิ่มพลังโจมตี +20% เป็นเวลา 15 วินาที
 • ได้รับความเสียหาย 35% หรือมากกว่า: เพิ่มพลังโจมตี +40% เป็นเวลา 15 วินาที

หลังจากแปลงร่างเป็น Full Power

Destruction’s Aim

 • ป้องกันการแพ้ธาตุเป็นเวลา 15 วินาที เมื่อตัวละครนี้เข้ามาในสนามรบ (ใช้ได้ 2 ครั้ง)

เอฟเฟคต่อไปนี้จะทำงานตามเวลาที่ผ่านไปในสนามรบ ของตัวละครนี้ (มากสุด 2 level)

 • 5 วินาที: เพิ่มความเร็วในการจั่วการ์ด +1 level
 • 12 วินาที: เพิ่มความเร็วในการจั่วการ์ด +2 level

*เอฟเฟคจะถูกรีเซ็ตเมื่อเปลี่ยนตัวละคร

Clash of Powers

เอฟเฟคต่อไปนี้จะทำงานตามอัตราส่วนหลอดเลือดของตัวละครนี้ที่ลดลง หลังจากที่การโจมตีของศัตรูสิ้นสุดลง

 • ได้รับความเสียหาย 5%-35%: เพิ่มพลังโจมตี +20% เป็นเวลา 20 วินาที
 • ได้รับความเสียหาย 35% หรือมากกว่า: เพิ่มพลังโจมตี +40% เป็นเวลา 20 วินาที

SPECIAL MOVE:

Planet Crusher สอนได้

 • โจมตีใส่ศัตรู (Explode)
 • สุ่มทำลายการ์ดบนมือของศัตรู 2 ใบ เมื่อโจมตีโดน
 • ท่า Special Move ส่วนใหญ่ ของตัวละครอื่นๆ จะไม่สามารถลบล้างหรือยกเลิกท่านี้ได้

SPECIAL SKILL:

Energy Rampage

 • เพิ่มพลังโจมตี Blast +20% เป็นเวลา 20 วินาที
 • ลด Ki ศัตรู -50 หน่วย
 • บังคับให้ศัตรูเปลี่ยนตัว เมื่อโจมตีโดน

*ท่านี้มีเกราะป้องกัน Blast ในขณะที่พุ่งเข้าไปโจมตี

ULTIMATE:

Angry Force

 • โจมตีใส่ศัตรู (Impact)
 • เพิ่มอัตราการฟื้นฟู Ki +30% เป็นเวลา 30 วินาที
 • มีโอกาส 20% ที่จะทำให้ศัตรูหมดสติ เมื่อโจมตีโดน

*ท่านี้มีเกราะป้องกัน Blast ในขณะที่พุ่งเข้าไปโจมตี

แปลสกิล: Rising Battle – Broly: Fury

SP Broly: Fury (DBL-EVT-02S) RED

TAG: Frieza Force, Saiyan

Z-ABILITY: เพิ่มค่าสถานะพลังโจมตี Strike ให้กับ Episode: Sagas From the Movies

 • ★0 19+%
 • ★3 22+%
 • ★6 26+%
 • ★7+ 28+%

MAIN ABILITY:

Raging Power

 • นำเอาการ์ด Ultimate “Angry Force” ขึ้นมือ
 • ฟื้นฟูเลือดให้กับตัวเอง +20%

UNIQUE ABILITY:

Rising Power

 • เพิ่มพลังโจมตี +5% เป็นเวลา 10 วินาที ตามจำนวนการ์ด Strike Arts ที่ใช้
 • และจะเพิ่มพลังโจมตีอีก +5% เป็นเวลา 10 วินาทีเมื่อ “ตัวละคร: Goku” หรือ “ตัวละคร: Vegeta” เป็นศัตรู

Chaining Power

 • ลดความเสียหายที่ได้รับ -20% เป็นเวลา 10 วินาที และเพิ่มพลังโจมตี +20% เป็นเวลา 15 วินาทีให้กับตัวละครจาก “Episode: Sagas From the Movies” เมื่อเปลี่ยนตัวละคร

SPECIAL MOVE:

Anger Shout (สอนได้)

 • โจมตีใส่ศัตรู (Impact)
 • ได้รับสถานะพิเศษ “ลดความสามารถของเอฟเฟค ‘Sustained Damage CUT’ ของศัตรูเมื่อเปลี่ยน Cover ลง -50%” ให้กับตัวเอง 25 วินาที เมื่อกดใช้งาน

SPECIAL SKILL:

Unlock Ki: Form of Attack

 • เพิ่มพลังโจมตี Strike ให้กับตัวเอง +20% เป็นเวลา 20 วินาที
 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “ได้รับความเสียหายแบบ Blast แรงขึ้น +20%” เป็นเวลา 15 วินาที

ULTIMATE:

Angry Force

 • โจมตีใส่ศัตรู (Impact)
 • มีโอกาส 20% ที่จะทำให้ศัตรูหมดสติเมื่อโจมตีโดน

*ท่านี้มีเกราะป้องกัน Blast ในขณะที่พุ่งเข้าไปโจมตี