แปลสกิล: Ultra Space-Time Summon #10

SP Ultimate Gohan (DBL10-02S) GRN

TAG: Son Family, Hybrid Saiyan

Z-ABILITY: เพิ่มค่าสถานะพลังโจมตี Blast ให้กับ Tag: Hybrid Saiyan และ Tag: Son Family

 • ★0 Tag: Hybrid Saiyan +24%
 • ★3 Tag: Hybrid Saiyan +26%
 • ★6 Tag: Hybrid Saiyan / Tag: Son Family +33%
 • ★7+ Tag: Hybrid Saiyan / Tag: Son Family +35%

MAIN ABILITY:

You don’t stand a chance.

 • นำเอาการ์ด Ultimate “Burst Rush” ขึ้นมือ
 • สามารถใช้ท่า “Cover: Rescue” เพิ่มได้อีก +1 ครั้ง หลังจากกดใช้งาน

UNIQUE ABILITY:

Over here, fool.

เอฟเฟคต่อไปนี้จะเริ่มทำงาน เมื่อตัวละครนี้หลบการโจมตีของศัตรูด้วยท่า Vanishing Step

 • นำเอาการ์ด Special Skill ขึ้นมือ (ใช้งานได้ 2 ครั้ง)
 • เพิ่มพลังโจมตี +20% เป็นเวลา 10 วินาที

Cover: Rescue

 • เมื่อเปลี่ยน Cover ครั้งแรก ความเสียหายที่ได้รัยจะกลายเป็น 0
 • เพิ่มพลังโจมตี Strike +20% เป็นเวลา 15 วินาที และเพิ่มเวลาเปลี่ยนตัวละครให้กับตัวเอง +5 เมื่อกดใช้งาน

SPECIAL MOVE:

Super Kamehameha

 • โจมตีใส่ศัตรู (Impact)
 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “ได้รับความเสียหายแบบ Strike เพิ่มขึ้น +20%” เป็นเวลา 20 วินาที เมื่อโจมตีโดน

SPECIAL SKILL:

Potential Unleashed

เอฟเฟคต่อไปนี้จะเริ่มทำงาน ตามจำนวนการ์ด Special Skill “Potential Unleashed” ที่ตัวละครนี้กดใช้:

 • ใบที่ 1: พลังโจมตี Strike +40%
 • ใบที่ 2: อัตราการฟื้นฟู Ki +30%
 • ใบที่ 3: พลังโจมตี Blast +40% และพลังโจมตี Special Move +30%
 • ใบที่ 4 เป็นต้นไป: เพิ่ม Ki +50 และยกเลิกสถานะผิดปกติทุกอย่าง

ULTIMATE:

Burst Rush

 • โจมตีใส่ศัตรู (Impact)
 • ลด Ki ศัตรูลง -50 เมื่อโจมตีโดน

SP Super Saiyan 2 Vegeta (DBL10-03S) PUR

TAG: Vegeta Family, Saiyan, Super Saiyan 2

Z-ABILITY: เพิ่มค่าสถานะพลังโจมตี Strike ให้กับ Element: PUR และ Element: RED

 • ★0 Element: PUR +23%
 • ★3 Element: PUR +26%
 • ★6 Element: PUR / Element: RED +35%
 • ★7+ Element: PUR / Element: RED +37%

MAIN ABILITY:

I’ll grind you into dust!

 • นำเอาการ์ด Special Move ขึ้นมือ
 • ฟื้นฟูเลือดตัวเอง +20%
 • เพิ่มพลังโจมตีของการ์ด Special Move ใบต่อไป +80% (ยกเลิกไม่ได้)

UNIQUE ABILITY:

You’ll pay for this!

เอฟเฟคต่อไปนี้จะเริ่มทำงาน เมื่อสมาชิกทีมตายไป 2 คน:

 • นำเอาการ์ด Special Arts ขึ้นมือ
 • ฟื้นฟูเลือดตัวเอง +50% และ Ki +60
 • เพิ่มพลังโจมตี Strike +70%
 • ลดความเสียหายที่ได้รับลง -50% เป็นเวลา 10 วินาที
 • เมื่อตัวละครนี้เข้ามาในสนามรบ เพิ่มอัตราฟื้นฟู Ki +20% ให้กับตัวเอง ตามจำนวน “ตัวละคร: Bulma” หรือ “Tag: Vegeta Family” ที่ตายไป

Assist (Saiyan & Hybrid Saiyan): Inflicted Damage UP

 • เมื่อตัวละครนี้ถูกเปลี่ยนตัวออกนอกสนามรบ จะเพิ่มพลังโจมตีให้กับสมาชิกทีมที่มี “Tag: Saiyan” หรือ “Tag: Hybrid Saiyan” +20% เป็นเวลา 20 วินาที

SPECIAL MOVE:

Galick Gun

 • โจมตีใส่ศัตรู (Impact)
 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “ได้รับความเสียหายแบบ Blast เพิ่มขึ้น +20%” เป็นเวลา 20 วินาที เมื่อโจมตีโดน

SPECIAL SKILL:

Fury Awakens

เพิ่มพลังโจมตี Blast ให้กับสมาชิกทีม ตายจำนวนสมาชิกทีมที่ตายไป

 • 0: พลังโจมตี Blast +15% เป็นเวลา 30 วินาที
 • 1: พลังโจมตี Blast +25% เป็นเวลา 25 วินาที
 • 2: พลังโจมตี Blast +40% เป็นเวลา 20 วินาที

SP Super Saiyan 3 Goku (DBL10-01S) RED

TAG: Son Family, Saiyan, Super Saiyan 3

Z-ABILITY: เพิ่มค่าสถานะพลังโจมตี Strike & Blast ให้กับ Element: RED

 • ★0 +19%
 • ★3 +22%
 • ★6 +30%
 • ★7+ +33%

MAIN ABILITY:

Extreme Power

เพิ่มเอฟเฟคต่อไปนี้ให้กับตัวเอง เป็นเวลา 30 วินาที

 • เพิ่มพลังโจมตี +10% เป็นเวลา 10 วินาที ในทุกๆครั้งที่ตัวละครนี้โจมตีศัตรูโดนด้วยการ์ด Strike Arts
 • เพิ่มพลังโจมตี +10% เป็นเวลา 10 วินาที ในทุกๆครั้งที่ตัวละครนี้โจมตีศัตรูโดนด้วยการ์ด Blast Arts

UNIQUE ABILITY:

Starting at Full Power

 • เพิ่มพลังโจมตี +40% และอัตราฟื้นฟู Ki +30% เป็นเวลา 45 วินาทีนับตั้งแต่การต่อสู้เริ่มต้นขึ่้น
 • เมื่อเวลาผ่านไปเกิน 45 วินาทีนับตั้งแต่การต่อสู้เริ่มต้นขึ่้น จะลดอัตราฟื้นฟู Ki ของตัวเองลง -50% เป็นเวลา 15 วินาที

Just try and hit me!

เอฟเฟคต่อไปนี้จะเริ่มทำงาน เมื่อตัวละครนี้เข้ามาในสนามรบ:

 • ลดค่าการใช้การ์ด Strike & Blast Arts ลง -5 เป็นเวลา 10 วินาที
 • เพิ่มความเร็วในการจั่วการ์ด +1 level เป็นเวลา 10 วินาที

SPECIAL MOVE:

Super Kamehameha

 • โจมตีใส่ศัตรู (Impact)
 • เพิ่มพลังโจมตีท่า Special Move +20% เป็นเวลา 15 วินาที เมื่อกดใช้งาน

SPECIAL SKILL:

Focusing Ki

 • ฟื้นฟู Ki ตัวเอง +30
 • เพิ่มพลังโจมตีท่า Special Move +20% เป็นเวลา 20 วินาที

EX Majin Buu: Pure Evil (DBL10-05E) BLU

TAG: Regeneration, Absorption

Z-ABILITY: เพิ่มค่าสถานะพลังโจมตี Blast ให้กับ Tag: Regeneration หรือ Element: BLU

 • ★0 Tag: Regeneration +17%
 • ★3 Tag: Regeneration +19%
 • ★6 Tag: Regeneration / Element: BLU +26%
 • ★7+ Tag: Regeneration / Element: BLU +28%

MAIN ABILITY:

Evil Unleashed

 • นำเอาการ์ด Special Move Arts ขึ้นมือ
 • เพิ่มพลังโจมตี +50% เป็นเวลา 30 วินาที
 • ฟื้นฟู Ki +50

UNIQUE ABILITY:

Evil Intimidation

เอฟเฟคต่อไปนี้จะเริ่มทำงาน เมื่อตัวละครนี้เข้ามาในสนามรบ:

 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “ได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น +20%” เป็นเวลา 20 วินาที
 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “ลดความเร็วในการจั่วการ์ดลง -1 level” เป็นเวลา 15 วินาที

Anti-Regeneration: Blast Atk UP

 • ทำความเสียหายแบบ Blast ใส่ตัวละคร “Tag: Regeneration” แรงขึ้น +50% (ยกเลิกไม่ได้)

SPECIAL MOVE:

Guilty Flash (สอนได้)

 • โจมตีใส่ศัตรู (Impact)
 • เพิ่มพลังโจมตีท่า Special Move ของตัวเอง +70% เป็นเวลา 10 วินาที เมื่อกดใช้งาน

SPECIAL SKILL:

Torrential Ki: Life in Peril

 • เพิ่มพลังโจมตี Blast +35% เป็นเวลา 25 วินาที
 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “ลดอัตราฟื้นฟูเลือดลง -80%” เป็นเวลา 15 วินาที

EX Super Saiyan Vegeta (DBL10-04E) BLU

TAG: Vegeta Family, Saiyan, Super Saiyan

Z-ABILITY: เพิ่มค่าสถานะพลังโจมตี Blast ให้กับ Element: BLU หรือ Element: PUR

 • ★0 Element: BLU +17%
 • ★3 Element: BLU +19%
 • ★6 Element: BLU / Element: PUR +26%
 • ★7+ Element: BLU / Element: PUR +28%

MAIN ABILITY:

Desperate Struggle

 • ฟื้นฟูเลือดตัวเอง +25% และ Ki +50
 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “เพิ่มค่าการใช้การ์ด Strike & Blast +10” เป็นเวลา 15 วินาที

UNIQUE ABILITY:

Fate (Android): Strike Atk UP

 • เพิ่มพลังโจมตี Strike +20% เป็นเวลา 20 วินาที เมื่อเจอกับศัตรูที่มี “Tag: Android”

Rage: Inflicted Damage UP

 • เพิ่มพลังโจมตี +20% ตามจำนวนสมาชิกทีมที่ตายไป

SPECIAL MOVE:

Galick Gun

 • โจมตีใส่ศัตรู (Impact)
 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “อัตราฟื้นฟู Ki -20%” เป็นเวลา 20 วินาที เมื่อโจมตีโดน

SPECIAL SKILL:

Unlock Ki: Form of Defense

 • ลดความเสียหายครั้งต่อไปที่ได้รับลง -30% (จนกว่าศัตรูจะจบคอมโบ)
 • อัตราฟื้นฟู Ki +20% เป็นเวลา 15 วินาที

แปลสกิล: “Dragon Ball Super: Broly” Collab Summon Part 2

SP Super Saiyan God Vegeta (DBL09-09S) YEL

TAG: Vegeta Family, Saiyan, God Ki, Super Saiyan God

Z-ABILITY: เพิ่มพลังป้องกันและโจมตี Strike ให้กับ Tag: God Ki

 • 0★ เพิ่มพลังป้องกัน +19%
 • 3★ เพิ่มพลังป้องกัน +22%
 • 5★ เพิ่มพลังป้องกันและโจมตี +23%
 • 7★ เพิ่มพลังป้องกันและโจมตี +25%

MAIN ABILITY:

Power Manifest

 • เพิ่มพลังโจมตี Strike +40% เป็นเวลา 25 วินาที
 • ลดค่าการใช้การ์ด Strike Arts ให้กับตัวเองลง -5 เป็นเวลา 25 วินาที

UNIQUE ABILITY:

The Strongest Warrior Race

 • เมื่อตัวละครนี้เข้ามาในสนามรบ, พลังโจมตี Strike +50% เป็นเวลา 20 วินาที เมื่ออัตราส่วนของเลือดของตัวละครนี้ มีมากกว่าศัตรู

Cross-Armed Guard

 • เมื่อเปลี่ยน Cover จะลดพลังโจมตีที่ได้รับลง -40% จนกว่าจะจบคอมโบ
 • เมื่อเปลี่ยน Cover จะได้รับเกราะป้องกัน Strike Arts และ Blast Arts และถ้าศัตรูอยู่ในระยะประชิด จะถูกผลักออกไปอยู่ในระยะไกล
 • เพิ่มเวลาเปลี่ยนตัวละครให้กับตัวเอง +5 เมื่อกดใช้งาน

SPECIAL MOVE:

God Heat Flash (สอนได้)

 • โจมตีใส่ศัตรู (Impact)
 • เพิ่มพลังโจมตี Strike +15% เป็นเวลา 20 วินาที เมื่อกดใช้งาน

SPECIAL SKILL:

Unlock Ki: Form of Attack

 • ลดความเสียหายที่ได้รับครั้งต่อไปลง -10% (จนกว่าจะจบคอมโบ)
 • เพิ่มพลังโจมตี Strike +15% เป็นเวลา 20 วินาที

แปลสกิล: Rising Girls

SP Bulma (Youth) (DBL09-05S) BLU

TAG: Female Warrior

Z-ABILITY: เพิ่มพลังโจมตี Blast & Strike ให้กับ Tag: Female Warrior

 • 0★ พลังโจมตี Blast +17%
 • 3★ พลังโจมตี Blast +20%
 • 5★ พลังโจมตี Blast & Strike +22%
 • 7★ พลังโจมตี Blast & Strike +25%

MAIN ABILITY:

I’m a Lady, After All

 • นำเอาการ์ด Ultimate “Unexpected Hold” ขึ้นมือ
 • ฟื้นฟูเลือดให้กับสมาชิกทีม +10% และสมาชิกทีมที่มี Tag: Female Warrior จะได้รับเพิ่มอีก 10%

UNIQUE ABILITY:

Girl Genius

 • ลดเวลาเปลี่ยนตัวละครของตัวเองลง -2 วินาที

Assist (Female Warrior): Inflicted Dmg UP

 • เพิ่มพลังโจมตี +50% ให้กับสมาชิกทีมที่มี Tag: Female Warrior เป็นเวลา 10 วินาที เมื่อตัวละครนี้ถูกเปลี่ยนตัวออกนอกสนามรบ

SPECIAL MOVE:

Rocket Launcher

 • โจมตีใส่ศัตรู (Explode)

SPECIAL SKILL:

Dragon Radar

 • ยกเลิกเวลาเปลี่ยนตัวละคร และสลับตัวกับสมาชิกทีม
 • เพิ่มพลังโจมตีให้กับสมาชิกทีม +15% เป็นเวลา 20 วินาที และได้รับ Dragon Ball +1 ลูก

ULTIMATE:

Unexpected Hold

 • โจมตีใส่ศัตรู (Impact)
 • ยกเลิกสถานะพิเศษและบัพต่างๆของศัตรู เมื่อโจมตีโดน

SP Chi-Chi (DBL09-06S) GRN

TAG: Female Warrior

Z-ABILITY: เพิ่มพลังป้องกันและโจมตี Strike ให้กับ Tag: Female Warrior

 • 0★ พลังป้องกัน +17%
 • 3★ พลังป้องกัน +20%
 • 5★ พลังป้องกันและโจมตี +22%
 • 7★ พลังป้องกันและโจมตี +25%

MAIN ABILITY:

I’ll Take You On!

 • นำเอาการ์ด Ultimate “Whirlwind Impact” ขึ้นมือ
 • ป้องกันการการแพ้ธาตุ เป็นเวลา 15 วินาที

UNIQUE ABILITY:

Charged Ki Wave

เมื่อตัวละครนี้เข้ามาในสนามรบ จะฟื้นฟู Ki ให้กับตัวเอง +50 และเอฟเฟคต่อไปนี้จะเริ่มทำงานเมื่อมีตัวละคร Tag: Female Warrior” นอกเหนือจากตัวละครนี้อยู่ในทีม

 • อันตราการฟื้นฟู Ki +30% เป็นเวลา 15 วินาที
 • พลังโจมตี Blast +20% เป็นเวลา 15 วินาที

Universe’s Strongest Wife

 • ทำความเสียหายใส่ตัวละคร “Tag: Son Family” แรงขึ้น +80%

SPECIAL MOVE:

Dragon Attack

 • โจมตีใส่ศัตรู (Impact)
 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “ได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น +10%” เป็นเวลา 15 วินาที เมื่อโจมตีโดน

SPECIAL SKILL:

Cut It Out!

 • เพิ่มพลังโจมตี Strike +15% เป็นเวลา 20 วินาที เมื่อกดใช้งาน
 • บังคับให้ศัตรูเปลี่ยนตัวละคร เมื่อโจมตีโดน
 • ถ้าศัตรูเป็นตัวละคร “Tag: Son Family” จะได้รับสถานะผิดปกติ “เพิ่มเวลาเปลี่ยนตัวละคร +5 วินาที” เป็นเวลา 15 วินาที เมื่อโจมตีโดน

ULTIMATE:

Whirlwind Impact

 • โจมตีใส่ศัตรู (Slice)
 • มีโอกาสทำให้ศัตรูหมดสติ 20% เมื่อโจมตีโดน

SP Videl (DBL09-07S) YEL

TAG: Female Warrior

Z-ABILITY: เพิ่มพลังป้องกัน Strike & Blast ให้กับ Tag: Female Warrior

 • 0★ Strike +17%
 • 3★ Strike +20%
 • 5★ Strike & Blast +22%
 • 7★ Strike & Blast +25%

MAIN ABILITY:

Unyielding Righteousness

 • เพิ่มพลังโจมตี Strike +35% เป็นเวลา 20 วินาที
 • ลดค่าการใช้การ์ด Strike Arts ลง -5 เป็นเวลา 15 วินาที
 • ฟื้นฟูเลือดตัวเอง 30%

UNIQUE ABILITY:

Girl Talk

 • เมื่อตัวละครนี้เข้ามาในสนามรบ จะเพิ่มพลังโจมตี Strike +30% ถ้ามีตัวละคร “Tag: Female Warrior” ที่นอกเหนือจากตัวละครนี้อยู่ในทีม
 • เพิ่มพลังโจมตี Strike +20% เมื่อเหลือเลือด 50% หรือน้อยกว่า

A Pure Maiden’s Heart

 • เพิ่มพลังโจมตี Strike +50% เมื่อสมาชิกทีมตายไป 2 คน
 • เพิ่มพลังโจมตี Strike +20% เป็นเวลา 15 วินาที เมื่อเจอกับ “ตัวละคร: Gohan” ของทีมศัตรู

SPECIAL MOVE:

Eagle Kick สอนได้

 • โจมตีใส่ศัตรู (Impact)
 • พลังโจมตี Strike +10% เป็นเวลา 15 วินาที เมื่อกดใช้งาน
 • จะได้รับพลังโจมตี Strike เพิ่มอีก +15% เป็นเวลา 15 วินาที เมื่อเหลือเลือด 50% หรือน้อยกว่า

SPECIAL SKILL:

Alright, We Got This!

 • พลังโจมตี Strike +20% เป็นเวลา 20 วินาที
 • จะได้รับพลังโจมตี Strike เพิ่มอีก +15% เป็นเวลา 20 วินาที เมื่อเหลือเลือด 50% หรือน้อยกว่า

EX Mai (DBL09-08E) PUR

TAG: Female Warrior

Z-ABILITY: เพิ่มพลังโจมตี Blast ให้กับ Tag: Future หรือ Tag: Female Warrior

 • 0★ Tag: Female Warrior +19%
 • 3★ Tag: Female Warrior +22%
 • 5★ Tag: Future หรือ Tag: Female Warrior +31%
 • 7★ Tag: Future หรือ Tag: Female Warrior +35%

MAIN ABILITY:

Timeless Feelings

 • นำเอาการ์ด Special Skill ขึ้นมือ
 • ฟื้นฟู Ki ตัวเอง +50
 • เพิ่มพลังโจมตี +20% ให้กับสมาชิกทีม เป็นเวลา 15 วินาที

UNIQUE ABILITY:

Assist: Inflicted Damage UP

 • เพิ่มพลังโจมตี +20% ให้กับสมาชิกทีม เป็นเวลา 15 วินาที เมื่อตัวละครนี้ถูกเปลี่ยนตัวออกนอกสนามรบ

Energize: Strike Atk UP

 • เพิ่มพลังโจมตี Strike +20% ให้กับสมาชิกทีม เป็นเวลา 15 วินาที เมื่อตัวละครนี้ถูกเปลี่ยนตัวเข้ามาในสนามรบ

SPECIAL MOVE:

Full Charge Shot

 • โจมตีใส่ศัตรู (Pierce)
 • ลดเวลาเปลี่ยนตัวละครให้กับสมาชิกทีมลง 5 วินาที เมื่อโจมตีโดน

SPECIAL SKILL:

Flash Bang

 • ลดเวลาเปลี่ยนตัวละครให้กับสมาชิกทีมลง 5 วินาที เมื่อกดใช้งาน
 • ทำให้ศัตรูตาบอด (Flash) เมื่อโจมตีโดน
 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “ได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น +20%” เป็นเวลา 15 วินาที เมื่อโจมตีโดน

แปลสกิล: Legends Road – Trunks (Youth)

SP Trunks (Youth) (DBL-EVT-03S) BLU

TAG: Vegeta Family, Hybrid Saiyan, Super Saiyan, Future, Legends Road

Z-ABILITY: เพิ่มค่าสถานะพลังโจมตี Strike ให้กับ Tag: Future หรือ Tag: Legends Road

 • ★0 +22%
 • ★3 +24%
 • ★6 +29%
 • ★7+ +32%

MAIN ABILITY:

Awakening of Sorrow

 • แปลงร่างเป็น “Super Saiyan”

หลังจากแปลงร่างเป็น Super Saiyan

Fight Against Despair

 • นำเอาการ์ด Special Move ขึ้นมือ
 • เพิ่มพลังโจมตีการ์ด Special Move +30% เป็นเวลา 15 วินาที

UNIQUE ABILITY:

Inheriting the Will

 • เพิ่มพลังโจมตี +15% ตามจำนวนสมาชิกทีมที่ตายไป
 • อัตราฟื้นฟู Ki +30% เมื่อ “ตัวละคร: Gohan” ในทีมตาย

Team (Gohan): Strike Atk UP

 • เพิ่มพลังโจมตี Strike +30% เมื่อมี “ตัวละคร: Gohan” อยู่ในทีม

SPECIAL MOVE:

Masenko

 • โจมตีใส่ศัตรู (Impact)
 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “ได้รับความเสียหายแบบ Strike เพิ่มขึ้น +15%” เป็นเวลา 15 วินาที เมื่อโจมตีโดน

SPECIAL SKILL:

Unlock Ki: Form of Attack

 • เพิ่มพลังโจมตี Strike +20% เป็นเวลา 20 วินาที