แปลสกิล: Ultra Space-Time Summon #10

SP Ultimate Gohan (DBL10-02S) GRN

TAG: Son Family, Hybrid Saiyan

Z-ABILITY: เพิ่มค่าสถานะพลังโจมตี Blast ให้กับ Tag: Hybrid Saiyan และ Tag: Son Family

 • ★0 Tag: Hybrid Saiyan +24%
 • ★3 Tag: Hybrid Saiyan +26%
 • ★6 Tag: Hybrid Saiyan / Tag: Son Family +33%
 • ★7+ Tag: Hybrid Saiyan / Tag: Son Family +35%

MAIN ABILITY:

You don’t stand a chance.

 • นำเอาการ์ด Ultimate “Burst Rush” ขึ้นมือ
 • สามารถใช้ท่า “Cover: Rescue” เพิ่มได้อีก +1 ครั้ง หลังจากกดใช้งาน

UNIQUE ABILITY:

Over here, fool.

เอฟเฟคต่อไปนี้จะเริ่มทำงาน เมื่อตัวละครนี้หลบการโจมตีของศัตรูด้วยท่า Vanishing Step

 • นำเอาการ์ด Special Skill ขึ้นมือ (ใช้งานได้ 2 ครั้ง)
 • เพิ่มพลังโจมตี +20% เป็นเวลา 10 วินาที

Cover: Rescue

 • เมื่อเปลี่ยน Cover ครั้งแรก ความเสียหายที่ได้รัยจะกลายเป็น 0
 • เพิ่มพลังโจมตี Strike +20% เป็นเวลา 15 วินาที และเพิ่มเวลาเปลี่ยนตัวละครให้กับตัวเอง +5 เมื่อกดใช้งาน

SPECIAL MOVE:

Super Kamehameha

 • โจมตีใส่ศัตรู (Impact)
 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “ได้รับความเสียหายแบบ Strike เพิ่มขึ้น +20%” เป็นเวลา 20 วินาที เมื่อโจมตีโดน

SPECIAL SKILL:

Potential Unleashed

เอฟเฟคต่อไปนี้จะเริ่มทำงาน ตามจำนวนการ์ด Special Skill “Potential Unleashed” ที่ตัวละครนี้กดใช้:

 • ใบที่ 1: พลังโจมตี Strike +40%
 • ใบที่ 2: อัตราการฟื้นฟู Ki +30%
 • ใบที่ 3: พลังโจมตี Blast +40% และพลังโจมตี Special Move +30%
 • ใบที่ 4 เป็นต้นไป: เพิ่ม Ki +50 และยกเลิกสถานะผิดปกติทุกอย่าง

ULTIMATE:

Burst Rush

 • โจมตีใส่ศัตรู (Impact)
 • ลด Ki ศัตรูลง -50 เมื่อโจมตีโดน

SP Super Saiyan 2 Vegeta (DBL10-03S) PUR

TAG: Vegeta Family, Saiyan, Super Saiyan 2

Z-ABILITY: เพิ่มค่าสถานะพลังโจมตี Strike ให้กับ Element: PUR และ Element: RED

 • ★0 Element: PUR +23%
 • ★3 Element: PUR +26%
 • ★6 Element: PUR / Element: RED +35%
 • ★7+ Element: PUR / Element: RED +37%

MAIN ABILITY:

I’ll grind you into dust!

 • นำเอาการ์ด Special Move ขึ้นมือ
 • ฟื้นฟูเลือดตัวเอง +20%
 • เพิ่มพลังโจมตีของการ์ด Special Move ใบต่อไป +80% (ยกเลิกไม่ได้)

UNIQUE ABILITY:

You’ll pay for this!

เอฟเฟคต่อไปนี้จะเริ่มทำงาน เมื่อสมาชิกทีมตายไป 2 คน:

 • นำเอาการ์ด Special Arts ขึ้นมือ
 • ฟื้นฟูเลือดตัวเอง +50% และ Ki +60
 • เพิ่มพลังโจมตี Strike +70%
 • ลดความเสียหายที่ได้รับลง -50% เป็นเวลา 10 วินาที
 • เมื่อตัวละครนี้เข้ามาในสนามรบ เพิ่มอัตราฟื้นฟู Ki +20% ให้กับตัวเอง ตามจำนวน “ตัวละคร: Bulma” หรือ “Tag: Vegeta Family” ที่ตายไป

Assist (Saiyan & Hybrid Saiyan): Inflicted Damage UP

 • เมื่อตัวละครนี้ถูกเปลี่ยนตัวออกนอกสนามรบ จะเพิ่มพลังโจมตีให้กับสมาชิกทีมที่มี “Tag: Saiyan” หรือ “Tag: Hybrid Saiyan” +20% เป็นเวลา 20 วินาที

SPECIAL MOVE:

Galick Gun

 • โจมตีใส่ศัตรู (Impact)
 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “ได้รับความเสียหายแบบ Blast เพิ่มขึ้น +20%” เป็นเวลา 20 วินาที เมื่อโจมตีโดน

SPECIAL SKILL:

Fury Awakens

เพิ่มพลังโจมตี Blast ให้กับสมาชิกทีม ตายจำนวนสมาชิกทีมที่ตายไป

 • 0: พลังโจมตี Blast +15% เป็นเวลา 30 วินาที
 • 1: พลังโจมตี Blast +25% เป็นเวลา 25 วินาที
 • 2: พลังโจมตี Blast +40% เป็นเวลา 20 วินาที

SP Super Saiyan 3 Goku (DBL10-01S) RED

TAG: Son Family, Saiyan, Super Saiyan 3

Z-ABILITY: เพิ่มค่าสถานะพลังโจมตี Strike & Blast ให้กับ Element: RED

 • ★0 +19%
 • ★3 +22%
 • ★6 +30%
 • ★7+ +33%

MAIN ABILITY:

Extreme Power

เพิ่มเอฟเฟคต่อไปนี้ให้กับตัวเอง เป็นเวลา 30 วินาที

 • เพิ่มพลังโจมตี +10% เป็นเวลา 10 วินาที ในทุกๆครั้งที่ตัวละครนี้โจมตีศัตรูโดนด้วยการ์ด Strike Arts
 • เพิ่มพลังโจมตี +10% เป็นเวลา 10 วินาที ในทุกๆครั้งที่ตัวละครนี้โจมตีศัตรูโดนด้วยการ์ด Blast Arts

UNIQUE ABILITY:

Starting at Full Power

 • เพิ่มพลังโจมตี +40% และอัตราฟื้นฟู Ki +30% เป็นเวลา 45 วินาทีนับตั้งแต่การต่อสู้เริ่มต้นขึ่้น
 • เมื่อเวลาผ่านไปเกิน 45 วินาทีนับตั้งแต่การต่อสู้เริ่มต้นขึ่้น จะลดอัตราฟื้นฟู Ki ของตัวเองลง -50% เป็นเวลา 15 วินาที

Just try and hit me!

เอฟเฟคต่อไปนี้จะเริ่มทำงาน เมื่อตัวละครนี้เข้ามาในสนามรบ:

 • ลดค่าการใช้การ์ด Strike & Blast Arts ลง -5 เป็นเวลา 10 วินาที
 • เพิ่มความเร็วในการจั่วการ์ด +1 level เป็นเวลา 10 วินาที

SPECIAL MOVE:

Super Kamehameha

 • โจมตีใส่ศัตรู (Impact)
 • เพิ่มพลังโจมตีท่า Special Move +20% เป็นเวลา 15 วินาที เมื่อกดใช้งาน

SPECIAL SKILL:

Focusing Ki

 • ฟื้นฟู Ki ตัวเอง +30
 • เพิ่มพลังโจมตีท่า Special Move +20% เป็นเวลา 20 วินาที

EX Majin Buu: Pure Evil (DBL10-05E) BLU

TAG: Regeneration, Absorption

Z-ABILITY: เพิ่มค่าสถานะพลังโจมตี Blast ให้กับ Tag: Regeneration หรือ Element: BLU

 • ★0 Tag: Regeneration +17%
 • ★3 Tag: Regeneration +19%
 • ★6 Tag: Regeneration / Element: BLU +26%
 • ★7+ Tag: Regeneration / Element: BLU +28%

MAIN ABILITY:

Evil Unleashed

 • นำเอาการ์ด Special Move Arts ขึ้นมือ
 • เพิ่มพลังโจมตี +50% เป็นเวลา 30 วินาที
 • ฟื้นฟู Ki +50

UNIQUE ABILITY:

Evil Intimidation

เอฟเฟคต่อไปนี้จะเริ่มทำงาน เมื่อตัวละครนี้เข้ามาในสนามรบ:

 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “ได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น +20%” เป็นเวลา 20 วินาที
 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “ลดความเร็วในการจั่วการ์ดลง -1 level” เป็นเวลา 15 วินาที

Anti-Regeneration: Blast Atk UP

 • ทำความเสียหายแบบ Blast ใส่ตัวละคร “Tag: Regeneration” แรงขึ้น +50% (ยกเลิกไม่ได้)

SPECIAL MOVE:

Guilty Flash (สอนได้)

 • โจมตีใส่ศัตรู (Impact)
 • เพิ่มพลังโจมตีท่า Special Move ของตัวเอง +70% เป็นเวลา 10 วินาที เมื่อกดใช้งาน

SPECIAL SKILL:

Torrential Ki: Life in Peril

 • เพิ่มพลังโจมตี Blast +35% เป็นเวลา 25 วินาที
 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “ลดอัตราฟื้นฟูเลือดลง -80%” เป็นเวลา 15 วินาที

EX Super Saiyan Vegeta (DBL10-04E) BLU

TAG: Vegeta Family, Saiyan, Super Saiyan

Z-ABILITY: เพิ่มค่าสถานะพลังโจมตี Blast ให้กับ Element: BLU หรือ Element: PUR

 • ★0 Element: BLU +17%
 • ★3 Element: BLU +19%
 • ★6 Element: BLU / Element: PUR +26%
 • ★7+ Element: BLU / Element: PUR +28%

MAIN ABILITY:

Desperate Struggle

 • ฟื้นฟูเลือดตัวเอง +25% และ Ki +50
 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “เพิ่มค่าการใช้การ์ด Strike & Blast +10” เป็นเวลา 15 วินาที

UNIQUE ABILITY:

Fate (Android): Strike Atk UP

 • เพิ่มพลังโจมตี Strike +20% เป็นเวลา 20 วินาที เมื่อเจอกับศัตรูที่มี “Tag: Android”

Rage: Inflicted Damage UP

 • เพิ่มพลังโจมตี +20% ตามจำนวนสมาชิกทีมที่ตายไป

SPECIAL MOVE:

Galick Gun

 • โจมตีใส่ศัตรู (Impact)
 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “อัตราฟื้นฟู Ki -20%” เป็นเวลา 20 วินาที เมื่อโจมตีโดน

SPECIAL SKILL:

Unlock Ki: Form of Defense

 • ลดความเสียหายครั้งต่อไปที่ได้รับลง -30% (จนกว่าศัตรูจะจบคอมโบ)
 • อัตราฟื้นฟู Ki +20% เป็นเวลา 15 วินาที

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s