แปลสกิล: LEGENDS STEP-UP Vol. 2

SP Perfect Cell (DBL10-09S) YEL

TAG: Android, Future, Regeneration, Absorption

Z-ABILITY: เพิ่มพลังโจมตี Strike ให้กับ Tag: Android และ Tag: Regeneration

 • 0★ Tag: Android +24%
 • 3★ Tag: Android +26%
 • 5★ Tag: Android และ Tag: Regeneration +33%
 • 7★ Tag: Android และ Tag: Regeneration +35%

MAIN ABILITY:

Begone!

 • นำเอาการ์ด Ultimate “Solar Kamehameha” ขึ้นมือ
 • ได้รับสถานะพิเศษ “ลดความสามารถของเอฟเฟค ‘Sustained Damage CUT’ เมื่อเปลี่ยน Cover ของศัตรูลง -80%” ให้กับตัวเอง 30 วินาที

UNIQUE ABILITY:

You look surprised…

 • ลดค่าการใช้การ์ด Blast Arts ลง -5 (ยกเลิกไม่ได้)

เอฟเฟคต่อไปนี้จะเริ่มทำงาน เมื่อตัวละครนี้เข้ามาในสนามรบ

 • ล็อคช่องการ์ดบนมือของศัตรู 1 ช่อง และจะไม่สามารถใช้ได้เป็นเวลา 10 วินาที (ใช้ได้ 3 ครั้ง)
 • เพิ่มพลังโจมตี +45% เป็นเวลา 15 วินาที
 • ฟื้นฟูเลือดของตัวเองอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 60 วินาที

Cover: Rescue

 • เมื่อเปลี่ยน Cover ครั้งแรก ความเสียหายที่ได้รับจากศัตรูจะกลายเป็น 0
 • เพิ่มเวลาเปลี่ยนตัวละครให้กับตัวเอง +5 เมื่อกดใช้งาน

SPECIAL MOVE:

Super Kamehameha

 • โจมตีใส่ศัตรู (Impact)
 • เพิ่มพลังโจมตี +20% เป็นเวลา 15 วินาที เมื่อกดใช้งาน

SPECIAL SKILL:

Perfect Shot

 • เพิ่มพลังโจมตี Strike +25% เป็นเวลา 25 วินาที เมื่อกดใช้งาน
 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “เพิ่มค่าการใช้การ์ด Strike Arts +20” เป็นเวลา 10 วินาที เมื่อโจมตีโดน

ULTIMATE:

Solar Kamehameha

 • โจมตีใส่ศัตรู (Impact)
 • เพิ่มพลังโจมตี +25% เป็นเวลา 15 วินาที เมื่อกดใช้งาน
 • มีโอกาส 20% ที่จะทำให้ศัตรูหมดสติ เมื่อโจมตีโดน

SP Super Namekian Lord Slug (DBL10-10S) BLU

TAG: Regeneration

Z-ABILITY: เพิ่มพลังโจมตี Strike & Blast ให้กับ Tag: Regeneration

 • 0★ พลังโจมตี Strike +19%
 • 3★ พลังโจมตี Strike +22%
 • 5★ พลังโจมตี Strike & Blast +26%
 • 7★ พลังโจมตี Strike & Blast +28%

MAIN ABILITY:

About time to wrap this up!

 • นำเอาการ์ด Special Skill ขึ้นมือ
 • ฟื้นฟู Ki ให้กับตัวเอง 30
 • เพิ่มพลังโจมตี Strike +40% เป็นเวลา 20 วินาที

UNIQUE ABILITY:

Super Namekian Power!

เพิ่มพลังโจมตี Strike ตามจำนวนเลือดที่เหลืออยู่ของตัวละครนี้ เมื่อเข้ามาในสนามรบ (สูงสุด 50%)

 • 50% หรือมากกว่า: เพิ่มพลังโจมตี Strike +30%
 • ต่ำกว่า 50%: เพิ่มพลังโจมตี Strike +50%

*เอฟเฟคจะถูกรีเซ็ทเมื่อเปลี่ยนตัว

Innate Power: Strike Atk UP

 • เพิ่มพลังโจมตี Strike +25% หลังจากที่เวลาในสนามรบผ่านไปเกิน 30 วินาที นับตั้งแต่การต่อสู้เริ่มต้นขึ้น

SPECIAL MOVE:

Darkness Twin Star

 • โจมตีใส่ศัตรู (Explode)
 • ลด Ki ศัตรูลง -40 เมื่อโจมตีโดน
 • มีโอกาส 40% ที่จะทำให้ศัตรูเป็นอัมพาต เมื่อโจมตีโดน

SPECIAL SKILL:

Psycho Pull

 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “ได้รับความเสียหายแบบ Strike เพิ่มขึ้น +15%” เป็นเวลา 15 วินาที เมื่อโจมตีโดน
 • มีโอกาส 30% ที่จะขโมย Dragon Ball ของศัตรูและเพิ่มให้กับฝั่งตัวเอง เมื่อโจมตีโดน

เอฟเฟคจะเปลี่ยนแปลงไป ตามจำนวน Dragon Ball ที่ศัตรูมี

 • 1 ลูกหรือมากกว่า: ขโมย 1, ได้รับ1
 • ไม่มี: ไม่มีเอฟเฟค

EX Trunks (Teen) (DBL10-07E) PUR

TAG: Vegeta Family, Hybrid Saiyan, Future

Z-ABILITY: เพิ่มพลังโจมตี Strike ให้กับ Element: PUR และ Tag: Future

 • 0★ Tag: Future +19%
 • 3★ Tag: Future +22%
 • 5★ Element: PUR และ Tag: Future +30%
 • 7★ Element: PUR และ Tag: Future +33%

MAIN ABILITY:

Last Shot at Victory

 • ทำลายการ์ดทุกใบบนมือตัวเองและศัตรู
 • เพิ่มความเร็วในการจั่วการ์ด +1 level เป็นเวลา 15 วินาที
 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “ลดความเร็วในการจั่วการ์ด -1 level” เป็นเวลา 25 วินาที

UNIQUE ABILITY:

Innate Power: Strike Atk UP

 • เพิ่มพลังโจมตี +40% เมื่อเวลาในสนามรบผ่านไปเกิน 25 วินาที

Anti-Regeneration: Strike Atk UP

 • ทำความเสียหายใส่ตัวละคร “Tag: Regeneration” แรงขึ้น +40%

SPECIAL MOVE:

Burning Attack

 • โจมตีใส่ศัตรู (Impact)
 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “ได้รับความเสียหายแบบ Strike แรงขึ้น

SPECIAL SKILL:

Unlock Ki: Form of Attack

 • เพิ่มพลังโจมตี Strike +20% เป็นเวลา 20 วินาที
 • เพิ่มอัตราการฟื้นฟู Ki +20% เป็นเวลา 20 วินาที

EX Tien (DBL10-08E) RED

TAG: Super Warrior

Z-ABILITY: เพิ่มพลังป้องกัน Strike ให้กับ Element: RED และ Element: GRN

 • 0★ Element: RED +21%
 • 3★ Element: RED +24%
 • 5★ Element: RED และ Element: GRN +33%
 • 7★ Element: RED และ Element: GRN +35%

MAIN ABILITY:

Sharp Eyes

 • เพิ่มพลังโจมตี Strike +40% เป็นเวลา 20 วินาที
 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “ลดความเร็วในการจั่วการ์ด -1 level” เป็นเวลา 20 วินาที

UNIQUE ABILITY:

Intimidate: Strike Cost UP

 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “เพิ่มค่าการใช้การ์ด Strike Arts +10” เป็นเวลา 10 วินาที เมื่อตัวละครนี้เข้ามาในสนามรบ

Double-Team: Inflicted Dmg UP

 • เพิ่มพลังโจมตี +30% เมื่อมีสมาชิกเหลืออยู่ 3 คน

SPECIAL MOVE:

Dodon Ray

 • โจมตีใส่ศัตรู (Impact)
 • พลังโจมตี Strike +15% เป็นเวลา 15 วินาที เมื่อกดใช้งาน

SPECIAL SKILL:

Solar Flare

 • ทำให้ศัตรูตาบอด
 • ทำลายการ์ด Strike Arts ของศัตรูทุกใบ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s