แปลสกิล: Ultra Space-Time Summon #12

SP Legendary Super Saiyan Broly (DBL12-01S) GRN

TAG: Saiyan, Super Saiyan

Z-ABILITY: เพิ่มค่าสถานะพลังป้องกัน Strike & Blast ให้กับตัวละครจาก Episode: Sagas From the Movies

 • 0★ พลังป้องกัน Strike +19%
 • 3★ พลังป้องกัน Strike +22%
 • 5★ พลังป้องกัน Strike & Blast +23%
 • 7★ พลังป้องกัน Strike & Blast +25%

MAIN ABILITY:

It’s Pointless!

 • นำเอาการ์ด Special Move ขึ้นมือ
 • ลดค่าการใช้การ์ด Special Move ลง -15 เป็นเวลา 25 วินาที
 • เพิ่มพลังโจมตี Strike +40% เป็นเวลา 25 วินาที

UNIQUE ABILITY:

It’s Futile!

นำเอาการ์ด Special ขึ้นมือเป็นใบต่อไป เมื่อตัวละครนี้เข้ามาในสนามรบ (ใช้งานได้ 2 ครั้ง)

Gigantic Throw

 • เมื่อเปลี่ยน Cover จะลดพลังโจมตีที่ได้รับจากศัตรูลง -50% จนกว่าจะจบคอมโบ
 • เมื่อเปลี่ยน Cover ในขณะที่ศัตรูโจมตีเข้ามาด้วยท่า Strike Arts จะทำให้ศัตรูถูกดันออกไปอยู่ในระยะไกล
 • เมื่อกดใช้งาน จะทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “ลดอัตราการฟื้นฟู Ki ลง -80%” เป็นเวลา 10 วินาที
 • เพิ่มเวลาเปลี่ยนตัวละครให้กับตัวเอง +5 วินาที

SPECIAL MOVE:

Eraser Cannon (สอนได้)

 • โจมตีใส่ศัตรู (Explode)
 • เพิ่มพลังโจมตี +15% เป็นเวลา 15 วินาที เมื่อกดใช้งาน

SPECIAL SKILL:

Barrier

 • ป้องกันการโจมตีจากศัตรู (ไม่นับรวมการโจมตีบางประเภท เช่น Rising Rush)
 • เมื่อท่า Barrier จบ จะปล่อยคลื่นกระแทกทำให้ศัตรูถูกดันออกไปอยู่ในระยะไกล

เพิ่มบัพต่อไปนี้ให้กับตัวเอง เมื่อกดใช้งานการ์ด Special

 • ลดความเสียหายที่ได้รับครั้งต่อไปลง -20% (ไม่สามารถยกเลิก และไม่สามารถใช้ซ้อนทับกันได้)
 • เพิ่มพลังโจมตีของการ์ด Special Move +50% (ไม่สามารถยกเลิก และไม่สามารถใช้ซ้อนทับกันได้)

SP Metal Coora (DBL12-02S) RED

TAG: Regeneration, Merging, Lineage of Evil

Z-ABILITY: เพิ่มค่าสถานะพลังป้องกัน Blast ให้กับ Tag: Lineage of Evil และ Episode: Sagas From the Movies

 • 0★ Tag: Lineage of Evil +24%
 • 3★ Tag: Lineage of Evil +26%
 • 5★ Tag: Lineage of Evil และ Episode: Sagas From the Movies +33%
 • 7★ Tag: Lineage of Evil และ Episode: Sagas From the Movies +35%

MAIN ABILITY:

You’ll Never Defeat Me

 • เพิ่มเลือดให้กับสมาชิกทีม +20%
 • ยกเลิกสถานะและอาการผิดปกติทุกอย่างให้กับสมาชิกทีม

UNIQUE ABILITY:

Metal Body

เอฟเฟคต่อไปนี้จะเริ่มทำงาน เมื่อตัวละครนี้เข้ามาในสนามรบ

 • เพิ่มเลือดให้กับตัวเอง +5%
 • เพิ่มพลังโจมตี +30% เป็นเวลา 15 วินาที
 • เพิ่มอัตราการฟื้นฟู Ki +30% เป็นเวลา 15 วินาที
 • สุ่มทำลายการ์ดบนมือศัตรู 1 ใบ

Analysis Complete

เอฟเฟคต่อไปนี้จะเริ่มทำงาน ในระหว่างที่ตัวละครนี้อยู่ในสนามรบ

 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “เพิ่มค่าการใช้การ์ด Strike Arts +3” เป็นเวลา 15 วินาที เมื่อศัตรูกดใช้การ์ด Strike Arts
 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “เพิ่มค่าการใช้การ์ด Blast Arts +3” เป็นเวลา 15 วินาที เมื่อศัตรูกดใช้การ์ด Blast Arts

SPECIAL MOVE:

Lock-On Buster

 • โจมตีใส่ศัตรู (Explode)
 • ลด Ki ศัตรูลง -70 หน่วย เมื่อโจมตีโดน

SPECIAL SKILL:

Blitz Shoot

 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “ได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น +20%” เป็นเวลา 20 วินาที เมื่อโจมตีโดน
 • ทำลายการ์ดบนมือของศัตรทั้งหมด เมื่อโจมตีโดน

EX Videl (DBL12-03E) PUR

TAG: Female Warrior

Z-ABILITY: เพิ่มค่าสถานะพลังป้องกัน Strike ให้กับ Tag: Female Warrior หรือ Element: PUR

 • ★0 Female Warrior +19%
 • ★3 Female Warrior +22%
 • ★6 Female Warrior / Element: PUR +31%
 • ★7+ Female Warrior / Element: PUR +33%

MAIN ABILITY:

Martial Spirit

 • เพิ่มพลังโจมตี +30% เป็นเวลา 30 วินาที
 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “ลดความเร็วในการจั่วการ์ดลง -1 level” เป็นเวลา 15 วินาที
 • ลด Ki ศัตรูลง -40

UNIQUE ABILITY:

Resolve: Sustained Damage CUT

 • ลดความเสียหายที่ได้รับลง -25% เป็นเวลา 15 วินาที เมื่อตัวละครนี้เข้ามาในสนามรบ
 • ในระหว่างที่ตัวละครนี้อยู่ในสนามรบ จะเพิ่มพลังโจมตี +10% ให้กับสมาชิกทีม ในทุกๆครั้งที่ศัตรูกดใช้การ์ด Strike หรือ Blast Arts

Refresh

 • เอฟเฟคต่อไปนี้จะเริ่มทำงาน เมื่อตัวละครนี้ถูกเปลี่ยนตัวออก:
 • ฟื้นฟูเลือดตัวเอง +15% (ใช้ได้ 3 ครั้ง)
 • ยกเลิกสถานะและอาการผิดปกติของตัวเอง

SPECIAL MOVE:

Eagle Kick

 • โจมตีใส่ศัตรู (Impact)
 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “เพิ่มค่าการใช้การ์ด Strike Arts +20” เป็นเวลา 15 วินาที เมื่อโจมตีโดน

SPECIAL SKILL:

Unlock Ki: Form of Attack

 • ฟื้นฟู Ki ตัวเอง +40
 • เพิ่มพลังโจมตี Strike +20% เป็นเวลา 20 วินาที

แปลสกิล: Legends Rising Vol.7

SP Super Saiyan 3 Gotenks (DBL11-08S) YEL

TAG: Hybrid Saiyan, Kids, Fusion, Fusion Warrior

Z-ABILITY: เพิ่มหลอดเลือดให้กับตัวละครที่มี Tag: Fusion Warrior และ Tag: Hybrid Saiyan

 • 0★ Tag: Fusion Warrior +14%
 • 3★ Tag: Fusion Warrior +16%
 • 5★ Tag: Fusion Warrior และ Tag: Hybrid Saiyan +18%
 • 7★ Tag: Fusion Warrior และ Tag: Hybrid Saiyan +20%

MAIN ABILITY:

Here I Go!

 • นำเอาการ์ด Ultimate “Charging Ultra Buu Buu Volleyball” ขึ้นมือ

UNIQUE ABILITY:

Crazy Strong

 • เพิ่มพลังโจมตี +30% เป็นเวลา 45 วินาที นับตั้งแต่การต่อสู้เริ่มต้นขึ้น

1 – 3 เอฟเฟคต่อไปนี้จะเริ่มทำงาน ในทุกๆครั้งที่ตัวละครนี้เข้ามาในสนามรบ

 • ลดค่าการใช้การ์ด Strike Arts ลง -10 ให้กับตัวเอง เป็นเวลา 10 วินาที
 • เพิ่มอัตราการฟื้นฟู Ki +30% ให้กับตัวเอง เป็นเวลา 10 วินาที
 • เพิ่มอัตราการฟื้นฟูของหลอด Vanishing Gauge +30% ให้กับตัวเอง เป็นเวลา 10 วินาที

SPECIAL MOVE:

Die Die Missile Barrage

 • โจมตีใส่ศัตรู (Explode)
 • ลด Ki ศัตรูลง -50 หน่วย เมื่อโจมตีโดน

SPECIAL SKILL:

Howl

 • ทำให้ศัตรูขยับไม่ได้ เมื่อโจมตีโดน
 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “ลดอัตราการฟื้นฟู Ki -70%” เป็นเวลา 10 วินาที เมื่อโจมตีโดน

ULTIMATE:

Charging Ultra Buu Buu Volleyball

 • โจมตีใส่ศัตรู (Explode)

และเอฟเฟคต่อไปนี้จะส่งผล ตามจำนวนสมาชิกทีมที่เหลืออยู่

 • 1 คน: มีโอกาส 10% ที่จะทำให้ศัตรูหมดสติ เมื่อโจมตีโดน
 • 2 คน: มีโอกาส 30% ที่จะทำให้ศัตรูหมดสติ เมื่อโจมตีโดน
 • 3 คน: มีโอกาส 75% ที่จะทำให้ศัตรูหมดสติ เมื่อโจมตีโดน

SP Buu: Super (DBL11-09S) PUR

TAG: Regeneration, Absorption

Z-ABILITY: เพิ่มพลังโจมตีและป้องกัน Blast ให้กับตัวละครที่มี Tag: Regeneration

 • 0★ เพิ่มพลังโจมตี +19%
 • 3★ เพิ่มพลังโจมตี +22%
 • 5★ เพิ่มพลังโจมตีและป้องกัน Blast +26%
 • 7★ เพิ่มพลังโจมตีและป้องกัน Blast +28%

MAIN ABILITY:

Time’s Up!

 • นำเอาการ์ด Ultimate “Mystic Ball Attack” ขึ้นมือ
 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “ลดอัตราการฟื้นฟู Ki -80%” เป็นเวลา 15 วินาที

UNIQUE ABILITY:

Where is the Strong One?

ในระหว่างที่ตัวละครนี้อยู่ในสนามรบ เอฟเฟคต่อไปนี้จะเริ่มทำงานเมื่อศัตรูเปลี่ยนตัวละคร

 • ฟื้นฟูหลอด Vanishing Gauge +40%
 • เพิ่มพลังโจมตี +30% เป็นเวลา 20 วินาที
 • เพิ่มอัตราการฟื้นฟู Ki ให้กับตัวเอง +30% เป็นเวลา 15 วินาที

I Can’t Let a Power Greater than Mine Exist…

เมื่อเวลาในสนามรบผ่านไปเกิน 25 วินาที เอฟเฟคต่อไปนี้จะเริ่มทำงานเมื่อตัวละครนี้เข้ามาในสนามรบ (ใช้งานได้ครั้งเดียว)

 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “ได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น +30%” เป็นเวลา 45 วินาที
 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “ค่าการใช้การ์ด Strike & Blast Arts เพิ่มขึ้น +5” เป็นเวลา 45 วินาที
 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “อัตราการฟื้นฟูเลือด -50%” เป็นเวลา 45 วินาที

SPECIAL MOVE:

Assault Rain (สอนได้)

 • โจมตีใส่ศัตรู (Pierce)
 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “อัตราการฟื้นฟู Ki -30%” เป็นเวลา 15 วินาที เมื่อโจมตีโดน

SPECIAL SKILL:

Vice Shout

 • ทำให้ศัตรูขยับไม่ได้ เมื่อโจมตีโดน
 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “ได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น +25%” เป็นเวลา 15 วินาที เมื่อโจมตีโดน

ULTIMATE:

Mystic Ball Attack

 • โจมตีใส่ศัตรู (Impact)
 • ลด Ki ศัตรูลง -70 หน่วย เมื่อโจมตีโดน

EX Super Namekian Lord Slug (DBL11-10E) YEL

TAG: Regeneration

Z-ABILITY: เพิ่มพลังป้องกัน Blast & Strike ให้กับ Tag: Regeneration

 • 0★ พลังป้องกัน Blast +17%
 • 3★ พลังป้องกัน Blast +19%
 • 5★ พลังป้องกัน Blast & Strike +22%
 • 7★ พลังป้องกัน Blast & Strike +25%

MAIN ABILITY:

Evil Namekian

 • ฟื้นฟู Ki ให้กับตัวเอง +30
 • เพิ่มอัตราการฟื้นฟู Ki ให้กับตัวเอง +40% เป็นเวลา 20 วินาที
 • ลดค่าการใช้การ์ด “Special Move” ของสมาชิกทีม -10 เป็นเวลา 30 วินาที

UNIQUE ABILITY:

Bringer of Ill Portent

เอฟเฟคต่อไปนี้จะเริ่มทำงาน เมื่อตัวละครนี้เข้ามาในสนามรบ

 • เพิ่มอัตราการฟื้นฟูหลอด Vanishing Gauge ของตัวเอง +50% เป็นเวลา 10 วินาที
 • สุ่มทำลายการ์ดบนมือศัตรู 1 ใบ

Taunt: Inflicted Dmg UP

 • เพิ่มพลังโจมตี +40% เมื่อตัวละครนี้เข้ามาในสนามรบ

*เอฟเฟคนี้จะถูกยกเลิกเมื่อโดนโจมตีโดยศัตรู

SPECIAL MOVE:

Darkness Twin Star

 • โจมตีใส่ศัตรู (Explode)
 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “อัตราการฟื้นฟู Ki -40%” เป็นเวลา 10 วินาทีเมื่อโจมตีโดน

SPECIAL SKILL:

Unlock Ki: Form of Attack

 • ทำลายการ์ดบนมือตัวเองทั้งหมด และสุ่มขึ้นมาใหม่ 3 ใบ
 • เพิ่มพลังโจมตี Blast +15% เป็นเวลา 15 วินาที

แปลสกิล: Yamcha’s Home Run★Derby

SP Taitans Yamcha (DBL-EVT-06S) PUR

TAG: Super Warrior

Z-ABILITY: เพิ่มหลอดเลือดให้กับตัวละครที่มี Tag: Super Warrior

 • 0★ +14%
 • 3★ +17%
 • 5★ +19%
 • 7★ +20%

MAIN ABILITY:

Home Run Declaration

 • นำเอาการ์ด Special ขึ้นมือ
 • เปลี่ยนค่าการใช้การ์ด Strike Arts ของศัตรูเป็น 99 เป็นเวลา 10 วินาที

UNIQUE ABILITY:

It’s Gonna Be Comin’ Back Hot!

เอฟเฟคต่อไปนี้จะทำงาน ตามจำนวนโฮมรันที่ทำได้

 • 1: เพิ่มความเร็วในการจั่วการ์ด +1 level
 • 2: ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “เพิ่มค่าการใช้การ์ด Strike Arts +5”
 • 3: อัตราการติดคริติคอล +50%
 • 4: เพิ่มความเร็วในการจั่วการ์ด +1 level
 • 5: ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “เพิ่มค่าการใช้การ์ด Strike Arts +5”
 • 6: อัตราการติดคริติคอล +50%
 • 7: เพิ่มพลังโจมตีของท่า Rising Rush +100%

เมื่อครบทั้งหมด จะได้รับดราก้อนบอล 7 ลูก และลบล้างความสามารถ “ฟื้นฟูเลือดให้กับตัวเอง เมื่อลดลงเหลือ 0” ของศัตรู เมื่อตัวละครนี้โจมตี (ไม่สามารถยกเลิกได้)

Game-Changing Home Run

เพิ่มจำนวนโอมรันตามจำนวนสมาชิกทีมที่ตายไป เมื่อสะท้อนการโจมตีของศัตรูได้สำเร็จ

 • ตาย 0: จำนวนโอมรัน +1
 • ตาย 1: จำนวนโอมรัน +2
 • ตาย 2: จำนวนโอมรัน +3

SPECIAL MOVE:

Magic Spirit Ball (สอนได้)

 • โจมตีใส่ศัตรู (Impact)
 • ทำลายการ์ด Strike Arts ของศัตรูทั้งหมด เมื่อโจมตีโดน

SPECIAL SKILL:

Unlock Ki: Form of Slugging

 • สะท้อนการโจมตีของศัตรู เมื่อศัตรูโจมตีมาด้วยท่า tap shot และการ์ด Blast Arts
 • เพิ่มจำนวนโฮมรัน +1 เมื่อสะท้อนการโจมตีได้สำเร็จ

แปลสกิล: Rising Girls Vol.2

SP Great Saiyaman 2 (DBL11-06S) RED

TAG: Female Warrior, Transforming Warrior

Z-ABILITY: เพิ่มพลังโจมตี Strike ให้กับ Element: PUR และ Tag: Female Warrior

 • 0★ Element: PUR +22%
 • 3★ Element: PUR +24%
 • 5★ Element: PUR และ Tag: Female Warrior +29%
 • 7★ Element: PUR และ Tag: Female Warrior +32%

MAIN ABILITY:

Evil Will Pay!

 • นำเอาการ์ด Special ขึ้นมือ
 • เพิ่มพลังโจมตี +15% เป็นเวลา 20 วินาที
 • ลดค่าการใช้การ์ด Strike Arts ลง -10 เป็นเวลา 20 วินาที
 • ลดค่าการใช้การ์ด Blast Arts ลง -10 เป็นเวลา 20 วินาที

UNIQUE ABILITY:

Hammer of Justice

 • โจมตี Strike ใส่ศัตรูที่มี Tag: Lineage of Evil แรงขึ้น +40%
 • เพิ่มพลังโจมตี +10% ตามจำนวนสมาชิกที่เหลืออยู่ในทีม เมื่อตัวละครนี้เข้ามาในสนามรบ
 • เพิ่มพลังโจมตี +15% ตามจำนวนสมาชิกที่เป็น Element: PUR ที่เหลืออยู่ในทีม เมื่อตัวละครนี้เข้ามาในสนามรบ

Transformation Suit

 • ได้รับเอฟเฟค “ลบล้างสถานะผิดปกติ 3 ครั้ง” ให้กับตัวเอง เมื่อการต่อสู้เริ่มต้นขึ้น
 • เพิ่มอัตราการฟื้นฟู Ki +30% เป็นเวลา 15 วินาที เมื่อตัวละครนี้เข้ามาในสนามรบ

SPECIAL MOVE:

Justice Strike

 • โจมตีใส่ศัตรู (Impact)
 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “ลดความเร็วในการจั่วการ์ดลง -1 level” เป็นเวลา 20 วินาที เมื่อโจมตีโดน

SPECIAL SKILL:

Justice Pose

 • เพิ่มพลังโจมตี Strike +15% เป็นเวลา 15 วินาที
 • เพิ่มความเร็วในการจั่วการ์ด +1 level เป็นเวลา 10 วินาที

SP Ribrianne (DBL11-07S) BLU

TAG: Female Warrior, Universe 2, Transforming Warrior

Z-ABILITY: เพิ่มพลังป้องกัน Blast และ Strike ให้กับ “Tag: Female Warrior”

 • 0★ พลังป้องกัน Blast +17%
 • 3★ พลังป้องกัน Blast +20%
 • 5★ พลังป้องกัน Blast & Strike +22%
 • 7★ พลังป้องกัน Blast & Strike +25%

MAIN ABILITY:

Song of Love and Victory!

 • นำเอาการ์ด Ultimate “Ribrianne Eternal Love” ขึ้นมือ
 • ทำให้ศัตรู “ไม่สามารถเปลี่ยนตัวได้” เป็นเวลา 10 วินาที

UNIQUE ABILITY:

Advocate of Love

เอฟเฟคต่อไปนี้จะเริ่มทำงาน เมื่อตัวละครนี้เข้ามาในสนามรบ

 • ลดความเสียหายที่ได้รับลง -30% เป็นเวลา 15 วินาที
 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “ได้รับความเสียหายแบบ Strike แรงขึ้น +30%” เป็นเวลา 20 วินาที

A Maiden’s Rage

 • เพิ่มพลังโจมตี Strike +30% ตามจำนวนสมาชิกทีมที่ตายไป
 • และจะเพิ่มอีก +25% ตามจำนวนสมาชิกทีมที่ตายไป ถ้าหากสมาชิกทีมคนนั้นมี Tag: Female Warrior

*ตัวอย่าง: ถ้าตัวละครผู้หญิงตาย 1 คน จะได้ 30% + 25% = 55%

SPECIAL MOVE:

Pretty Cannon

 • โจมตีใส่ศัตรู (Explode)
 • เพิ่มพลังโจมตี +15% เป็นเวลา 15 วินาที เมื่อกดใช้งาน
 • มีโอกาส 50% ที่จะทำให้ศัตรูเป็นอัมพาต เมื่อโจมตีโดน

SPECIAL SKILL:

Lovely Pose

 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “ได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น +30%” เป็นเวลา 25 วินาที

ULTIMATE:

Ribrianne Eternal Love

 • โจมตีใส่ศัตรู (Explode)
 • สุ่มทำลายการ์ดบนมือศัตรู 3 ใบ เมื่อโจมตีโดน
 • มีโอกาส 70% ที่จะทำให้ศัตรูเป็นอัมพาต เมื่อโจมตีโดน

EX Bulma (Youth) (DBL11-05E) YEL

TAG: Female Warrior

Z-ABILITY: เพิ่มพลังโจมตีและป้องกัน Blast ให้กับ “Tag: Female Warrior”

 • 0★ พลังโจมตี +17%
 • 3★ พลังโจมตี +19%
 • 5★ พลังโจมตีและป้องกัน +22%
 • 7★ พลังโจมตีและป้องกัน +25%

MAIN ABILITY:

Mischievous Trouble-maker

 • นำเอาการ์ด Special ขึ้นมือ
 • ฟื้นฟู Ki ให้กับตัวเอง +50 หน่วย
 • ลด Ki ศัตรู -50 หน่วย

UNIQUE ABILITY:

Energetic Inventor

เอฟเฟคต่อไปนี้จะเริ่มทำงาน เมื่อตัวละครนี้เข้ามาในสนามรบ

 • ลดค่าการใช้การ์ด Blast Arts ลง -5 เป็นเวลา 10 วินาที
 • เพิ่มพลังโจมตี Blast +40% เป็นเวลา 20 วินาที

Team (Female Warrior): Blast Atk UP

 • พลังโจมตี Blast +40% เมื่อสมาชิกทีมคนอื่นมี “Tag: Female Warrior”

SPECIAL MOVE:

Rocket Launcher

 • โจมตีใส่ศัตรู (Explode)

SPECIAL SKILL:

Hoi-Poi Capsule

 • นำเอาการ์ด Blast Arts ขึ้นมือ

1 ใน 3 เอฟเฟคต่อไปนี้จะเริ่มทำงาน (สุ่ม)

 • เพิ่มพลังโจมตี Blast +30% เป็นเวลา 30 วินาที
 • เพิ่มโอกาสคริติคอลให้กับตัวเอง +50% เป็นเวลา 30 วินาที
 • มีโอกาส +70% ที่จะทำให้ศัตรูเป็นอัมพาตเมื่อโดนโจมตีด้วย Blast Arts เป็นเวลา 30 วินาที

แปลสกิล: Legends Road – Great Saiyaman 1

SP Great Saiyaman 1 (DBL-EVT-05S) PUR

TAG: Son Family, Hybrid Saiyan, Transforming Warrior, Legends Road

Z-ABILITY: เพิ่มพลังโจมตี Blast ให้กับ Element: PUR และ Tag: Legends Road

 • 0★ +22%
 • 3★ +24%
 • 5★ +29%
 • 7★ +32%

MAIN ABILITY:

I am the Great Saiyaman!

 • นำเอาการ์ด Special Move ขึ้นมือ
 • ฟื้นฟู Ki ให้กับตัวเอง +50 หน่วย
 • เพิ่มพลังโจมตี +30% เป็นเวลา 20 วินาที
 • เพิ่มความสามารถของการ์ด Special Move ใบต่อไปที่ใช้: มีโอกาส 35% ที่จะทำให้ศัตรูหมดสติ เมื่อโจมตีโดน (ไม่สามารถยกเลิกได้)

UNIQUE ABILITY:

Lover of Justice

 • เพิ่มพลังโจมตี +15% ตามจำนวนสมาชิกที่เหลืออยู่ในทีม เมื่อตัวละครนี้เข้ามาในสนามรบ
 • เพิ่มพลังโจมตี Blast +15% ตามจำนวนสมาชิกที่มี Tag: Transforming Warrior ที่เหลืออยู่ในทีม เมื่อตัวละครนี้เข้ามาในสนามรบ

Transformation Suit

 • ได้รับเอฟเฟค “ลบล้างสถานะผิดปกติ 3 ครั้ง” ให้กับตัวเอง เมื่อการต่อสู้เริ่มต้นขึ้น
 • เพิ่มอัตราการฟื้นฟู Ki +30% เป็นเวลา 15 วินาที เมื่อตัวละครนี้เข้ามาในสนามรบ

SPECIAL MOVE:

Justice Beam (สอนได้)

 • โจมตีใส่ศัตรู (Impact)
 • ฟื้นฟูหลอด Vanishing Gauge ให้กับตัวเอง +20% เมื่อโจมตีโดน

SPECIAL SKILL:

Justice Pose

 • สุ่มการ์ดขึ้นมือตัวเอง 1 ใบ
 • ลด Ki ศัตรูลง -35 หน่วย

แปลสกิล: Ultra Space-Time Summon #11

SP Super Saiyan Goku (DBL11-01S) GRN

TAG: Son Family, Saiyan, Super Saiyan, Kids, GT

Z-ABILITY: เพิ่มพลังป้องกัน Strike และโจมตี Blast ให้กับ Tag: Saiyan

 • 0★ ป้องกัน Strike +17%
 • 3★ ป้องกัน Strike +20%
 • 5★ ป้องกัน Strike และโจมตี Blast +22%
 • 7★ ป้องกัน Strike และโจมตี Blast +23%

MAIN ABILITY:

Immeasurable Speed

 • เพิ่มพลังโจมตี +20% เป็นเวลา 15 วินาที
 • เพิ่มความเร็วในการจั่วการ์ด +1 level เป็นเวลา 5 วินาที
 • เพิ่มความเร็วในการจั่วการ์ด +1 level เป็นเวลา 15 วินาที

UNIQUE ABILITY:

Full Saiyan Power

เอฟเฟคต่อไปนี้จะเริ่มทำงานเป็นเวลา 60 วินาที นับตั้งแต่การต่อสู้เริ่มต้นขึ้น

 • เพิ่มพลังโจมตี Blast +40%
 • ลดค่าการใช้การ์ด Blast Arts ลง -15
 • ลดความเสียหายที่ได้รับลง -20%

I’m getting pumped!

 • เพิ่มพลังโจมตี +15% เป็นเวลา 15 วินาที ในทุกๆครั้งที่ตัวละครนี้จั่วการ์ด Blast Arts ขึ้นมือตัวเอง

SPECIAL MOVE:

Kamehameha

 • โจมตีใส่ศัตรู (Impact)
 • เพิ่มพลังโจมตี Blast +20% เป็นเวลา 15 วินาที เมื่อกดใช้งาน

SPECIAL SKILL:

Unlock Ki: Form of Attack

 • เพิ่มพลังโจมตี Blast +20% เป็นเวลา 15 วินาที
 • เพิ่มพลังโจมตี Blast +10% ตามจำนวนการ์ด Blast Arts ที่อยู่ในมือ เป็นเวลา 15 วินาที
 • เปลี่ยนการ์ด Strike Arts บนมือตัวเองเป็นการ์ด Blast Arts

SP Super Saiyan Vegeta (DBL11-02S) YEL

TAG: Vegeta Family, Saiyan Super, Saiyan, GT

Z-ABILITY: เพิ่มพลังโจมตีและป้องกัน Blast ให้กับ Tag: Saiyan

 • 0★ พลังโจมตี Blast +17%
 • 3★ พลังโจมตี Blast +20%
 • 5★ พลังโจมตีและป้องกัน Blast +22%
 • 7★ พลังโจมตีและป้องกัน Blast +23%

MAIN ABILITY:

Warrior Living with Pride

 • ฟื้นฟู Ki ให้กับตัวเอง +60 หน่วย
 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “ได้รับความเสียหายแบบ Blast เพิ่มขึ้น +40%” เป็นเวลา 30 วินาที
 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “ลดความสามารถในการฟื้นฟูเลือด -80%” เป็นเวลา 15 วินาที
 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “เพิ่มเวลาเปลี่ยนตัวละคร +5” เป็นเวลา 15 วินาที

UNIQUE ABILITY:

Unfading Fighting Spirit

 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “ได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น +15%” เป็นเวลา 15 วินาที ในทุกๆครั้งที่ตัวละครนี้ใช้การ์ด Blast Arts

ในระหว่างที่ตัวละครนี้อยู่ในสนามรบ เอฟเฟคต่อไปนี้จะเริ่มทำงานในทุกๆครั้งที่ศัตรูใช้การ์ด Strike Arts

 • เพิ่มพลังโจมตี Blast +15% เป็นเวลา 10 วินาที
 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “ลดอัตราการฟื้นฟู Ki -70%” เป็นเวลา 2 วินาที

Intimidate: Strike Cost UP

 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “เพิ่มค่าการใช้การ์ด Strike Arts +3” เมื่อตัวละครนี้เข้ามาในสนามรบ

SPECIAL MOVE:

Galick Gun

 • โจมตีใส่ศัตรู (Impact)
 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “ได้รับความเสียหายแบบ Blast เพิ่มขึ้น +20%” เป็นเวลา 20 วินาที เมื่อโจมตีโดน

SPECIAL SKILL:

Torrential Ki: Lower Defense

 • ทำให้สมาชิกทีมศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “ได้รับความเสียหายแบบ Blast เพิ่มขึ้น +25%” เป็นเวลา 15 วินาที

SP Hyper Meta-Rilldo (DBL11-04S) RED

TAG: GT, Merging

Z-ABILITY: เพิ่มพลังโจมตีและป้องกัน Strike ให้กับ Element: RED

 • 0★ +19%
 • 3★ +22%
 • 5★ +30%
 • 7★ +33%

MAIN ABILITY:

Machine Planet Commander

 • นำเอาการ์ด Strike Arts ขึ้นมือ
 • ฟื้นฟู Ki ให้กับตัวเอง 40
 • เพิ่มพลังโจมตี +40% เป็นเวลา 20 วินาที
 • เพิ่มโอกาสในการทำให้ศัตรูติดสถานะเลือดออก (Heavy Bleed) +70% เมื่อตัวละครนี้โจมตีโดน ด้วยการ์ด Strike Arts

UNIQUE ABILITY:

Weapon of Extermination

 • เพิ่มพลังโจมตี Strike +50% เป็นเวลา 20 วินาที เมื่อตัวละครนี้เข้ามาในสนามรบ
 • ได้รับสถานะพิเศษ “ลดความสามารถของเอฟเฟค ‘Sustained Damage CUT’ ของศัตรูเมื่อเปลี่ยน Cover ลง -100%” ให้กับตัวเอง (ยกเลิกไม่ได้)
 • ลบล้างความสามารถ “เพิ่มเลือดให้กับตัวเอง เมื่อลดลงเหลือ 0” ของศัตรู เมื่อตัวละครนี้โจมตี (ยกเลิกไม่ได้)

Machine Mutant

 • เอฟเฟคสถานะผิดปกติต่างๆจะไม่มีผลกับตัวละครนี้
 • ฟื้นฟูเลือดให้กับตัวเอง +10% เมื่อถูกเปลี่ยนตัวออกนอกสนามรบ

SPECIAL MOVE:

Hyper Drill Smash

 • โจมตีใส่ศัตรู (Pierce)
 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “ลดความสามารถในการฟื้นฟูเลือด -50%” เป็นเวลา 20 วินาที เมื่อโจมตีโดน

SPECIAL SKILL:

Unlock Ki: Form of Attack

 • เพิ่มพลังโจมตี Strike +20% เป็นเวลา 20 วินาที
 • เพิ่มพลังโจมตีของท่า Special Move +20% เป็นเวลา 20 วินาที

EX Trunks (DBL11-03E) GRN

TAG: Vegeta Family, Hybrid Saiyan, GT

Z-ABILITY: เพิ่มพลังโจมตี Blast ให้กับ Element: GRN และ Tag: Hybrid Saiyan

 • 0★ Element: GRN +17%
 • 3★ Element: GRN +19%
 • 5★ Element: GRN และ Tag: Hybrid Saiyan +30%
 • 7★ Element: GRN และ Tag: Hybrid Saiyan +35%

MAIN ABILITY:

Space Mechanic

 • เพิ่มพลังโจมตี Blast +30% เป็นเวลา 20 วินาที
 • ฟื้นฟูเลือดให้กับสมาชิกทีมที่มี “Tag: GT” และ “Tag: Hybrid Saiyan” +15% และ ลดระยะเวลาในการเปลี่ยนตัวลง -5 วินาที

UNIQUE ABILITY:

Call To Friends

 • เพิ่มพลังโจมตี Blast +20% ให้กับสมาชิกทีมเป็นเวลา 20 วินาที เมื่อตัวละครนี้เข้ามาในสนามรบ

เอฟเฟคต่อไปนี้จะเริ่มทำงาน เมื่อตัวละครนี้ตาย

 • เพิ่มพลังโจมตี Blast ให้กับสมาชิกทีม +25%
 • เพิ่มพลังโจมตี +15% ให้กับสมาชิกทีมที่มี “Tag: GT” หรือ “Tag: Hybrid Saiyan”

Assist: Restore Ki

 • ฟื้นฟู Ki +30 เมื่อตัวละครนี้ถูกเปลี่ยนตัวออกนอกสนามรบ

SPECIAL MOVE:

Buster Cannon

 • โจมตีใส่ศัตรู (Explode)
 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “ได้รับความเสียหายแบบ Blast แรงขึ้น +20%” เป็นเวลา 25 วินาที เมื่อโจมตีโดน

SPECIAL SKILL:

Unlock Ki: Form of Attack

 • เพิ่มพลังโจมตี +15% ให้กับสมาชิกทีมเป็นเวลา 10 วินาที
 • เพิ่มพลังโจมตี +15% ให้กับสมาชิกทีมที่มี “Tag: GT” และ “Tag: Hybrid Saiyan” เป็นเวลา 20 วินาที