แปลสกิล: LEGENDS ANNIVERSARY STEP-UP: GOKU

SP Super Vegito (DBL13-03S) PUR

TAG: Saiyan, Super Saiyan, Potara, Fusion Warrior

Z-ABILITY: เพิ่มพลังโจมตีและป้องกัน Strike และเพิ่มหลอดเลือดให้กับ Tag: Fusion Warrior

 • 0★ พลังโจมตี Strike+17%
 • 3★ พลังโจมตีและป้องกัน Strike +22%
 • 5★ พลังโจมตีและป้องกัน Strike +28%
 • 7★ พลังโจมตีและป้องกัน Strike +30% หลอดเลือด +12%

MAIN ABILITY:

Come On, Give Me All You Got!

 • นำเอาการ์ด Ultimate “Spirit Sword” ขึ้นมือ
 • ฟื้นฟูเลือดให้กับตัวเอง +30% และ Ki +50
 • เพิ่มพลังโจมตี +30% เป็นเวลา 20 วินาที
 • เพิ่มความเร็วในการจั่วการ์ด +1 level เป็นเวลา 10 วินาที
 • ลบล้างสถานะพิเศษของศัตรู

UNIQUE ABILITY:

Potara Fusion

 • เพิ่มพลังโจมตี +40% เป็นเวลา 20 วินาที เมื่อตัวละครนี้เข้ามาในสนามรบ

ระหว่างที่ตัวละครนี้อยู่ในสนามรบ เอฟเฟคต่อไปนี้จะทำงานเมื่อจั่วการ์ด

 • จั่วการ์ด Strike Arts:
  พลังโจมตี Strike +20% เป็นเวลา 15 วินาที
 • จั่วการ์ด Blast Arts:
  พลังโจมตี Blast +20% เป็นเวลา 15 วินาที
 • จั่วการ์ด Special Skill:
  อัตราการฟื้นฟู Ki +20% เป็นเวลา 15 วินาที
 • จั่วการ์ด Special Move:
  พลังโจมตีของท่า Special Move +20% เป็นเวลา 15 วินาที

THIS is an Attack!

 • สร้างความเสียหายแบบ Strike ใส่ตัวละคร Tag: Regeneration แรงขึ้น +30%
 • เมื่อเปลี่ยน Cover ในระหว่างที่ศัตรูโจมตีเข้ามาด้วยการ์ด Strike Arts ศัตรูจะถูกผลักออกไปอยู่ในระยะไกล
 • เพิ่มพลังโจมตี +10% เป็นเวลา 15 วินาที เมื่อศัตรูกดใช้การ์ดในระหว่างที่ตัวละครนี้อยู่ในสนามรบ

SPECIAL MOVE:

Big Bang Attack

 • โจมตีใส่ศัตรู (Impact)
 • ฟื้นฟู Ki +30 เมื่อกดใช้งาน

SPECIAL SKILL:

Protective Aura

 • ลดความเสียหายที่ได้รับลง -20% เป็นเวลา 15 วินาที (ไม่สามารถใช้ซ้อนกันได้)
 • อัตราการฟื้นฟู Ki +30% เป็นเวลา 15 วินาที
 • ลบล้างสถานะและอาการผิดปกติทุกอย่างเป็นเวลา 25 วินาที (ใช้ได้ 2 ครั้ง)

ULTIMATE:

Spirit Sword

 • โจมตีใส่ศัตรู (Slice)

เพิ่มสถานะพิเศษดังต่อไปนี้ให้กับตัวเองเมื่อกดใช้งาน

 • เพิ่มพลังโจมตีของท่า Ultimate +40% เป็นเวลา 3 วินาที
 • ลบล้างความสามารถ “เพิ่มเลือดให้กับตัวเอง เมื่อลดลงเหลือ 0” ของศัตรูเป็นเวลา 3 วินาที เมื่อโจมตี

*ท่านี้มีเกราะป้องกัน Blast ในขณะที่พุ่งเข้าไปโจมตี

SP Super Saiyan God SS Goku
(DBL13-01S) BLU

TAG: Son Family, Saiyan, God Ki, Super Saiyan God SS

Z-ABILITY: เพิ่มพลังโจมตีและป้องกัน Blast ให้กับ Tag: God Ki

 • 0★ พลังโจมตี +19%
 • 3★ พลังโจมตี +22%
 • 5★ พลังโจมตีและป้องกัน +23%
 • 7★ พลังโจมตีและป้องกัน +25%

MAIN ABILITY:

I’ll Hit You with All I’ve Got!

 • นำเอาการ์ด Ultimate “God Kamehameha” ขึ้นมือ
 • ฟื้นฟูหลอด Vanishing Gauge +100%

UNIQUE ABILITY:

Now We’re Really Fighting!

 • เพิ่มพลังโจมตี +15% เมื่อการต่อตู้เริ่มต้นขึ้น

เอฟเฟคต่อไปนี้จะเริ่มทำงาน ตามเวลาที่ผ่านไปในสนามรบ นับตั้งแต่เริ่ม

 • 20 วินาที: เพิ่มพลังโจมตี +15%, อัตราการฟื้นฟู Ki +15%
 • 40 วินาที: เพิ่มพลังโจมตี +15%, อัตราการฟื้นฟู Ki +15%
 • 60 วินาที: เพิ่มพลังโจมตี +15%, ความเร็วในการจั่วการ์ด +1 level

Sorry, But It’s My Turn Now

เอฟเฟคต่อไปนี้จะเริ่มทำงานนับตั้งแต่การต่อสู้เริ่มต้นขึ้น เป็นเวลา 45 วินาที

 • ลดความเสียหายที่ได้รับลง -35%
 • ลบล้างสถานะและอาการผิดปกติทุกอย่าง

SPECIAL MOVE:

Super Kamehameha

 • โจมตีใส่ศัตรู (Impact)
 • เพิ่มพลังโจมตี Blast +20% เป็นเวลา 20 วินาที เมื่อกดใช้งาน

SPECIAL SKILL:

The Real Fight Starts Now!

 • ฟื้นฟูเลือดให้กับตัวเอง +10% และ Ki +30
 • เพิ่มพลังโจมตี +20% เป็นเวลา 15 วินาที

ULTIMATE:

God Kamehameha

 • โจมตีใส่ศัตรู (Impact)
 • เพิ่มพลังโจมตีของท่า Ultimate +50% เป็นเวลา 3 วินาที เมื่อกดใช้งาน

SP Golden Frieza (DBL13-06S) GRN

TAG: Frieza Force, Transforming Warrior, Lineage of Evil

Z-ABILITY: เพิ่มพลังโจมตี Blast ให้กับ Tag: Lineage of Evil และ Tag: Frieza Force

 • 0★ Tag: Lineage of Evil +19%
 • 3★ Tag: Lineage of Evil +22%
 • 5★ Tag: Lineage of Evil และ Tag: Frieza Force +23%
 • 7★ Tag: Lineage of Evil และ Tag: Frieza Force +25%

MAIN ABILITY:

I’ll Make Sure to Kill You.

 • นำเอาการ์ด Ultimate “Earth Crusher” ขึ้นมือ
 • เพิ่ม Ki ให้กับตัวเอง 30
 • เพิ่มพลังโจมตีของการ์ด Ultimate +35% เป็นเวลา 10 วินาที เมื่อกดใช้งานภายใน 60 วินาที นับตั้งแต่การต่อสู้เริ่มต้นขึ้น
 • เพิ่มพลังโจมตีของการ์ด Ultimate +35% เป็นเวลา 10 วินาที เมื่อเลือดลดลงเท่ากับหรือต่ำกว่า 50%

UNIQUE ABILITY:

This Won’t Be Easy for You

เอฟเฟคต่อไปนี้จะเริ่มทำงานนับตั้งแต่การต่อสู้เริ่มต้นขึ้น เป็นเวลา 60 วินาที

 • ลดค่าการใช้การ์ด Blast Arts ลง -5 (ยกเลิกไม่ได้)
 • เพิ่มพลังโจมตี +50% (ยกเลิกไม่ได้)
 • เพิ่มความเร็วในการจั่วการ์ด +1 level (ยกเลิกไม่ได้)
 • อัตราการฟื้นฟู Ki +30% (ยกเลิกไม่ได้)

Let Us Begin Our Revenge

 • ทำความเสียหายใส่ตัวละคร Tag: Saiyan แรงขึ้น +30%

เอฟเฟคต่อไปนี้จะเริ่มทำงาน เมื่อตัวละครนี้เข้ามาในสนามรบ

 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “ได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น +35%” เป็นเวลา 20 วินาที
 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “อัตราการฟื้นฟู Ki ลดลง -20%” เป็นเวลา 20 วินาที

SPECIAL MOVE:

Death Slicer (สอนได้)

 • โจมตีใส่ศัตรู (Slice)
 • เพิ่มพลังโจมตีของท่า Special Move +25% เป็นเวลา 10 วินาที เมื่อกดใช้งาน
 • มีโอกาสทำให้ศัตรูเกิดอาการ “เลือดออก” 100% เมื่อโจมตีโดน

SPECIAL SKILL:

Extreme Flash

 • เพิ่มพลังโจมตี Blast +20% เป็นเวลา 20 วินาที
 • ได้รับสถานะพิเศษ “ลดความสามารถของเอฟเฟค ‘Sustained Damage CUT’ เมื่อเปลี่ยน Cover ของศัตรูลง -50%” ให้กับตัวเองเป็นเวลา 20 วินาที

ULTIMATE:

Earth Crusher

 • โจมตีใส่ศัตรู (Explode)
 • ความเสียหายส่วนนึงที่ทำได้ จะโดนสมาชิกทีมศัตรูที่อยู่นอกสนามรบด้วย (แต่ไม่สามารถทำให้ตายได้)

EX God of Destruction Beerus
(DBL13-04E) YEL

TAG: God of Destruction, Twins, God Ki

Z-ABILITY: เพิ่มพลังโจมตี Blast ให้กับ Tag: God Ki

 • 0★ +23%
 • 3★ +25%
 • 5★ +30%
 • 7★ +35%

MAIN ABILITY:

Destructive Intimidation

 • เพิ่มพลังโจมตี Blast +35% เป็นเวลา 15 วินาที
 • ทำให้สมาชิกทีมศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “ได้รับความเสียหายแบบ Blast เพิ่มขึ้น +25%” เป็นเวลา 15 วินาที

UNIQUE ABILITY:

Pride: Blast Atk UP

เพิ่มพลังโจมตี Blast ตามเวลาที่ผ่านไปในสนามรบของตัวละครนี้ (สูงสุด 60%)

 • 5 วินาที: เพิ่มพลังโจมตี Blast +30%
 • 10 วินาที: เพิ่มพลังโจมตี Blast +50%
 • 15 วินาที: เพิ่มพลังโจมตี Blast +60%

*เอฟเฟคจะถูกรีเซ็ทเมื่อเปลี่ยนตัวละคร

Destruction God’s Fury

 • เพิ่มพลังโจมตี +20% เป็นเวลา 15 วินาที เมื่อศัตรูใช้การ์ด Strike หรือ Blast Arts ในระหว่างที่ตัวละครนี้อยู่ในสนามรบ

SPECIAL MOVE:

Sphere of Destruction

 • โจมตีใส่ศัตรู (Explode)
 • สุ่มทำลายการ์ดบนมือของศัตรู 2 ใบ เมื่อโจมตีโดน

SPECIAL SKILL:

Unlock Ki: Form of Attack

 • ฟื้นฟู Ki +40
 • เพิ่มพลังโจมตี +25% เป็นเวลา 10 วินาที

EX Super Janemba (DBL13-08E) YEL

TAG: Transforming Warrior, Regeneration

Z-ABILITY: เพิ่มพลังโจมตี Strike ให้กับ Element: GRN และ Episode: Sagas From the Movies

 • 0★ Element: GRN +17%
 • 3★ Element: GRN +19%
 • 5★ Element: GRN และ Episode: Sagas From the Movies +22%
 • 7★ Element: GRN และ Episode: Sagas From the Movies +25%

MAIN ABILITY:

Evil Signals

 • เพิ่มพลังโจมตี Strike +20% เป็นเวลา 20 วินาที
 • เพิ่มพลังโจมตีให้กับสมาชิกทีมที่มี Element: GRN +20% เป็นเวลา 20 วินาที

UNIQUE ABILITY:

Sword Generation

 • เพิ่มพลังโจมตี Strike +30% เป็นเวลา 15 วินาที เมื่อตัวละครนี้เข้ามาในสนามรบ
 • เพิ่มพลังโจมตี +20% ตามจำนวนสมาชิกทีมที่มี “Element: GRN” ที่เหลืออยู่ เมื่อตัวละครนี้เข้ามาในสนามรบ

Evil Ki

 • เพิ่มพลังโจมตี +20% และอัตราการฟื้นฟู Ki +25% ตามจำนวนสมาชิกทีมที่ตายไป

SPECIAL MOVE:

Lightning Shower Rain

 • โจมตีใส่ศัตรู (Explode)
 • ฟื้นฟูหลอด Vanishing Gauge +30% เมื่อโจมตีโดน

SPECIAL SKILL:

Unlock Ki: Form of Attack

 • เพิ่มพลังโจมตี Strike +20% เป็นเวลา 20 วินาที

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s