แปลสกิล: LEGENDS ANNIVERSARY STEP-UP: VEGETA

SP Super Vegito (DBL13-03S) PUR

TAG: Saiyan, Super Saiyan, Potara, Fusion Warrior

Z-ABILITY: เพิ่มพลังโจมตีและป้องกัน Strike และเพิ่มหลอดเลือดให้กับ Tag: Fusion Warrior

 • 0★ พลังโจมตี Strike+17%
 • 3★ พลังโจมตีและป้องกัน Strike +22%
 • 5★ พลังโจมตีและป้องกัน Strike +28%
 • 7★ พลังโจมตีและป้องกัน Strike +30% หลอดเลือด +12%

MAIN ABILITY:

Come On, Give Me All You Got!

 • นำเอาการ์ด Ultimate “Spirit Sword” ขึ้นมือ
 • ฟื้นฟูเลือดให้กับตัวเอง +30% และ Ki +50
 • เพิ่มพลังโจมตี +30% เป็นเวลา 20 วินาที
 • เพิ่มความเร็วในการจั่วการ์ด +1 level เป็นเวลา 10 วินาที
 • ลบล้างสถานะพิเศษของศัตรู

UNIQUE ABILITY:

Potara Fusion

 • เพิ่มพลังโจมตี +40% เป็นเวลา 20 วินาที เมื่อตัวละครนี้เข้ามาในสนามรบ

ระหว่างที่ตัวละครนี้อยู่ในสนามรบ เอฟเฟคต่อไปนี้จะทำงานเมื่อจั่วการ์ด

 • จั่วการ์ด Strike Arts:
  พลังโจมตี Strike +20% เป็นเวลา 15 วินาที
 • จั่วการ์ด Blast Arts:
  พลังโจมตี Blast +20% เป็นเวลา 15 วินาที
 • จั่วการ์ด Special Skill:
  อัตราการฟื้นฟู Ki +20% เป็นเวลา 15 วินาที
 • จั่วการ์ด Special Move:
  พลังโจมตีของท่า Special Move +20% เป็นเวลา 15 วินาที

THIS is an Attack!

 • สร้างความเสียหายแบบ Strike ใส่ตัวละคร Tag: Regeneration แรงขึ้น +30%
 • เมื่อเปลี่ยน Cover ในระหว่างที่ศัตรูโจมตีเข้ามาด้วยการ์ด Strike Arts ศัตรูจะถูกผลักออกไปอยู่ในระยะไกล
 • เพิ่มพลังโจมตี +10% เป็นเวลา 15 วินาที เมื่อศัตรูกดใช้การ์ดในระหว่างที่ตัวละครนี้อยู่ในสนามรบ

SPECIAL MOVE:

Big Bang Attack

 • โจมตีใส่ศัตรู (Impact)
 • ฟื้นฟู Ki +30 เมื่อกดใช้งาน

SPECIAL SKILL:

Protective Aura

 • ลดความเสียหายที่ได้รับลง -20% เป็นเวลา 15 วินาที (ไม่สามารถใช้ซ้อนกันได้)
 • อัตราการฟื้นฟู Ki +30% เป็นเวลา 15 วินาที
 • ลบล้างสถานะและอาการผิดปกติทุกอย่างเป็นเวลา 25 วินาที (ใช้ได้ 2 ครั้ง)

ULTIMATE:

Spirit Sword

 • โจมตีใส่ศัตรู (Slice)

เพิ่มสถานะพิเศษดังต่อไปนี้ให้กับตัวเองเมื่อกดใช้งาน

 • เพิ่มพลังโจมตีของท่า Ultimate +40% เป็นเวลา 3 วินาที
 • ลบล้างความสามารถ “เพิ่มเลือดให้กับตัวเอง เมื่อลดลงเหลือ 0” ของศัตรูเป็นเวลา 3 วินาที เมื่อโจมตี

*ท่านี้มีเกราะป้องกัน Blast ในขณะที่พุ่งเข้าไปโจมตี

SP Super Saiyan God SS Vegeta
(DBL13-02S) PUR

TAG: Vegeta Family, Saiyan, God Ki, Super Saiyan God SS

Z-ABILITY: เพิ่มพลังโจมตีและป้องกัน Strike ให้กับ Tag: God Ki

 • 0★ พลังโจมตี +19%
 • 3★ พลังโจมตี +22%
 • 5★ พลังโจมตีและป้องกัน +23%
 • 7★ พลังโจมตีและป้องกัน +25%

MAIN ABILITY:

You Won’t Be Coming Back

 • นำเอาการ์ด Ultimate “Dead End Crush” ขึ้นมือ
 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “ลดความสามารถในการฟื้นฟูเลือด -100%” เป็นเวลา 15 วินาที
 • ได้รับสถานะพิเศษต่อไปนี้เป็นเวลา 30 วินาที: ลบล้างความสามารถ “เพิ่มเลือดให้กับตัวเอง เมื่อลดลงเหลือ 0” ของศัตรู เมื่อตัวละครนี้โจมตี

UNIQUE ABILITY:

That Which Surpasses the Legendary Super Saiyan

เอฟเฟคต่อไปนี้จะเริ่มทำงาน เมื่อตัวละครนี้เข้ามาในสนามรบ

 • นำเอาการ์ด Strike Arts ขึ้นมือเป็นใบต่อไป
 • ฟื้นฟู Ki +30
 • เพิ่มพลังโจมตี Strike +40% เป็นเวลา 15 วินาที
 • เพิ่มความเร็วในการจั่วการ์ด +1 level เป็นเวลา 10 วินาที

I’ll Destroy You!

 • ทำให้สมาชิกทีมศัตรูเปลี่ยนตัวไม่ได้เป็นเวลา 5 วินาที เมื่อตัวละครนี้เข้ามาในสนามรบ (ใช้ได้ 2 ครั้ง)
 • ลดเวลาเปลี่ยนตัวละครของตัวเองลง -2 (default)

SPECIAL MOVE:

Dead End Attack (สอนได้)

 • โจมตีใส่ศัตรู (Impact)
 • เพิ่มพลังโจมตี Strike +20% เป็นเวลา 20 วินาที เมื่อกดใช้งาน

SPECIAL SKILL:

Final Blow

 • เมื่อกดใช้ ท่าเคาเตอร์จะเริ่มทำงาน เมื่อศัตรูโจมตีเข้ามาด้วยการ์ด Blast Arts
 • เมื่อท่าเคาเตอร์ทำงาน ศัตรูจะได้รับสถานะผิดปกติ “ได้รับความเสียหายแบบ Impact แรงขึ้น +20%” เป็นเวลา 15 วินาที

ULTIMATE:

Dead End Crush

 • โจมตีใส่ศัตรู (Impact)
 • ทำลายการ์ดบนมือตัวเองทั้งหมด

เพิ่มพลังโจมตีของท่า Ultimate ตามจำนวนการ์ดที่ทำลายไป

 • 1 ใบ: พลังโจมตีของท่า Ultimate +30% เป็นเวลา 3 วินาที
 • 2 ใบ: พลังโจมตีของท่า Ultimate +50% เป็นเวลา 3 วินาที
 • 3 ใบ: พลังโจมตีของท่า Ultimate +75% เป็นเวลา 3 วินาที

SP Ultimate Gohan Absorbed Buu: Super
(DBL13-09S) GRN

TAG: Regeneration, Absorption

Z-ABILITY: เพิ่มพลังโจมตีและป้องกัน Strike ให้กับ Tag: Regeneration

 • 0★ พลังโจมตี +19%
 • 3★ พลังโจมตี +22%
 • 5★ พลังโจมตีและป้องกัน +23%
 • 7★ พลังโจมตีและป้องกัน +25%

MAIN ABILITY:

I’ll Give You a Chance

 • ทำลายการ์ดบนมือตัวเองทั้งหมด
 • เพิ่มพลังโจมตี +45% เป็นเวลา 60 วินาที
 • เพิ่มอัตราการฟื้นฟู Ki +35% เป็นเวลา 60 วินาที

UNIQUE ABILITY:

You Won’t Be Able to Escape

เอฟเฟคต่อไปนี้จะเริ่มทำงาน เมื่อการโจมตีของเราถูกหลบด้วย Vanishing Step

 • นำเอาการ์ด Special Skill ขึ้นมือ (ใช้ได้ 2 ครั้ง)
 • เพิ่มพลังโจมตี +20% เป็นเวลา 10 วินาที

Seems I Got Even Stronger

เอฟเฟคต่อไปนี้จะทำงานเมื่อตัวละครนี้เข้ามาในสนามรบ หรือทีมศัตรูเปลี่ยนตัวละคร

 • ครั้งที่ 1: เพิ่มพลังโจมตี Strike +40%
 • ครั้งที่ 2: เพิ่มความเร็วในการจั่วการ์ด +1 level
 • ครั้งที่ 3: เพิ่มพลังโจมตี Blast +40% และพลังโจมตี Special Move +20%
 • ครั้งที่ 4 และครั้งต่อไป: ฟื้นฟู Ki +40 และลบล้างสถานะกับอาการผิดปกติทุกอย่าง

SPECIAL MOVE:

Mystic Shooter (สอนได้)

 • โจมตีใส่ศัตรู (Slice)
 • เพิ่มพลังโจมตีของท่า Special Move +25% เป็นเวลา 15 วินาที เมื่อกดใช้งาน

SPECIAL SKILL:

Barrier

 • ป้องกันการโจมตีของศัตรู, ยกเว้นบางท่าที่ไม่สามารถป้องกันได้ เช่น Rising Rush

เอฟเฟคต่อไปนี้จะทำงาน เมื่อป้องกันการโจมตีของศัตรูสำเร็จ

 • ถ้าศัตรูอยู่ในระยะใกล้ จะถูกดันออกไปอยู่ในระยะไกล
 • ฟื้นฟูเลือดให้กับตัวเอง +15%
 • ลดค่าการใช้การ์ด Strike Arts ลง -5 เป็นเวลา 10 วินาที

EX Whis (DBL13-05E) RED

TAG: Angel, God Ki

Z-ABILITY: เพิ่มพลังป้องกัน Blast ให้กับ Tag: God Ki

 • 0★ +23%
 • 3★ +25%
 • 5★ +30%
 • 7★ +35%

MAIN ABILITY:

Angel’s Code

 • นำเอาการ์ด Special Skill ขึ้นมือ
 • ฟื้นฟูเลือดให้กับสมาชิกทีม +25%
 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “อัตราการฟื้นฟู Ki -100%” เป็นเวลา 10 วินาที
 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “ลดความเร็วในการจั่วการ์ด -1 level” เป็นเวลา 10 วินาที

UNIQUE ABILITY:

Attendant of the Gods

เมื่อตัวละครนี้เข้ามาในสนามรบ เอฟเฟคต่อไปนี้จะเริ่มทำงาน เมื่อมีสมาชิกทีมที่มี Tag: God Ki นอกเหนือจากตัวละครนี้อยู่ในทีม

 • เพิ่มพลังโจมตี +40% เป็นเวลา 20 วินาที
 • เพิ่มอัตราการฟื้นฟู +40% เป็นเวลา 20 วินาที

เอฟเฟคต่อไปนี้จะเริ่มทำงานเมื่อมี “ตัวละคร: Beerus” อยู่ในทีม

 • ลดค่าการใช้การ์ด Strike & Blast Arts ลง -5 เป็นเวลา 10 วินาที
 • เพิ่มความเร็วในการจั่วการ์ด +1 level เป็นเวลา 10 วินาที

God’s Support

เพิ่มเอฟเฟคต่อไปนี้ให้กับสมาชิกทีมที่มี Tag: God Ki เมื่อตัวละครนี้ถูกเปลี่ยนตัวออก

 • เพิ่มพลังโจมตี +25% เป็นเวลา 20 วินาที
 • เพิ่มอัตราการฟื้นฟู Ki +25% เป็นเวลา 20 วินาที

และเพิ่มเอฟเฟคต่อไปนี้ให้กับตัวละคร “ตัวละคร: Beerus”

 • เพิ่มพลังโจมตี +22% เป็นเวลา 20 วินาที
 • เพิ่มโอกาสในการติดคริติคอล +20% เป็นเวลา 15 วินาที
 • เพิ่มพลังโจมตีของท่า Ultimate +30% เป็นเวลา 20 วินาที

SPECIAL MOVE:

Light of Harmony

 • โจมตีใส่ศัตรู (Impact)
 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “เพิ่มค่าการใช้การ์ด Strike & Blast Arts +5” เป็นเวลา 20 วินาที เมื่อโจมตีโดน

SPECIAL SKILL:

Mysterious Staff

 • ทำลายการ์ดทั้งหมดบนมือตัวเองและศัตรู และสุ่มขึ้นมาใหม่ 4 ใบ

EX Chilled (DBL13-07E) YEL

TAG: Lineage of Evil

Z-ABILITY: เพิ่มพลังป้องกันและโจมตี Blast ให้กับ Tag: Lineage of Evil

 • 0★ พลังป้องกัน +17%
 • 3★ พลังป้องกัน +19%
 • 5★ พลังป้องกันและโจมตี +22%
 • 7★ พลังป้องกันและโจมตี +25%

MAIN ABILITY:

You’re All Going Down…

 • เพิ่มพลังโจมตี +30% เป็นเวลา 20 วินาที
 • ลดค่าการใช้การ์ด Strike & Blast ลง -5 เป็นเวลา 20 วินาที

UNIQUE ABILITY:

Display of True Power

เพิ่มเอฟเฟคต่อไปนี้ให้กับสมาชิกทีมที่มี Tag: Lineage of Evil เป็นเวลา 30 วินาที นับตั้งแต่การต่อสู้เริ่มต้นขึ้น

 • พลังโจมตี +20%
 • อัตราการฟื้นฟู Ki +20%

Evil Leadership

 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “ได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น +15%” เป็นเวลา 20 วินาที เมื่อตัวละครนี้เข้ามาในสนามรบ
 • ทำให้สมาชิกทีม มีโอกาสทำให้ศัตรูเป็นอัมพาต +20% เป็นเวลา 30 วินาที เมื่อโจมตีโดนด้วยการ์ด Blast Arts เมื่อตัวละครนี้ถูกเปลี่ยนตัวออกนอกสนามรบ

SPECIAL MOVE:

Death Ball

 • โจมตีใส่ศัตรู (Explode)
 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “ได้รับความเสียหายแบบ Blast เพิ่มขึ้น +15%” เป็นเวลา 15 วินาที เมื่อโจมตีโดน
 • มีโอกาสทำให้ศัตรูเป็นอัมพาต 40% เมื่อโจมตีโดน

SPECIAL SKILL:

Unlock Ki: Form of Attack

 • เพิ่มพลังโจมตี Blast +20% เป็นเวลา 20 วินาที
 • เพิ่มอัตราการฟื้นฟู Ki +20% เป็นเวลา 20 วินาที

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s