แปลสกิล: ปรับสมดุลตัวละคร ครั้งที่ 4

  • หัวข้อ/ประเภทของสกิลหรือทักษะจะไฮไลท์เป็นตัวหนาตรงกลาง
  • สกิลเก่าจะอยู่ด้านบน ไม่มีกรอบเทาครอบ
  • ส่วนสกิลใหม่ที่ถูกแก้หรือเพิ่มเข้ามาจะอยู่ในกรอบสีเทาอ่อน
  • บางสกิลที่เหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยน จะไม่แปล/ใส่เข้ามา

SP Vegeta (DBL01-17S) PUR

SPECIAL MOVE: Galick Gun

โจมตีใส่ศัตรู (Impact)
เพิ่มพลังโจมตีของการ์ด Blast Arts +15% เป็นเวลา 15 วินาที

โจมตีใส่ศัตรู (Impact)
เพิ่มพลังโจมตีของการ์ด Blast Arts +25% เป็นเวลา 20 วินาที

MAIN ABILITY: Prince’s Pride

เพิ่มพลังโจมตี Blast +50% เป็นเวลา 20 วินาที

นำเอาการ์ด Blast Arts ขึ้นมือ และเพิ่มพลังโจมตี Blast +50% เป็นเวลา 30 วินาที

SPECIAL SKILL: Unlock Ki: Form of Attack

เพิ่มพลังโจมตี Blast +15% เป็นเวลา 30 วินาที

เพิ่มพลังโจมตี Blast +15% เป็นเวลา 30 วินาที และเปลี่ยนการ์ด Strike Arts บนมือเป็นการ์ด Blast Arts

UNIQUE ABILITY

Anti-Super Warrior: Blast Atk UP

ทำความเสียหายแบบ Blast ใส่ตัวละคร Tag: Super Warrior แรงขึ้น +20%

Anti-Super Warrior & Son Family: Blast Atk UP

ทำความเสียหายแบบ Blast ใส่ตัวละคร Tag: Super Warrior และ Tag: Son Family แรงขึ้น +20%

Strength of the Super Elite

ลดค่าการใช้การ์ด Blast Arts ลง -5 เมื่อเวลาในสนามรบผ่านไปเกิน 15 วินาที นับตั้งแต่การต่อสู้เริ่มต้นขึ้น

เพิ่มพลังโจมตี Blast +30% เมื่อเวลาในสนามรบผ่านไปเกิน 30 วินาที นับตั้งแต่การต่อสู้เริ่มต้นขึ้น

Z-Ability 5★

เพิ่มพลังโจมตี Blast ให้กับ Tag: Saiyan +24%

เพิ่มพลังโจมตี Blast ให้กับ Tag: Saiyan และ Tag: Frieza Force +24%

Z-Ability 7★

เพิ่มพลังโจมตี Blast ให้กับ Tag: Saiyan +25%

เพิ่มพลังโจมตี Blast ให้กับ Tag: Saiyan และ Tag: Frieza Force +25%

SP Android #17 (DBL03-05S) PUR

MAIN ABILITY: Absolute Confidence

นำเอาการ์ด Special Skill ขึ้นมือ และ ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “ได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น +35%” เป็นเวลา 20 วินาที

นำเอาการ์ด Special Skill ขึ้นมือ และ ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “ได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น +35%” เป็นเวลา 30 วินาที และลด Ki ศัตรูลง -60 หน่วย

SPECIAL SKILL: Barrier

ยกเลิกการโจมตีของศัตรู ยกเว้นบางท่าเช่น Rising Rush และ ถ้าศัตรูอยู่ระยะใกล้ในระหว่างที่การโจมตีถูกยกเลิก จะถูกผลักออกไปอยู่ในระยะไกล

เพิ่มค่าการใช้การ์ด Special Skill +5 ต่อการใช้ครั้งนึง (สูงสุด+15)

ยกเลิกการโจมตีของศัตรู ยกเว้นบางท่าเช่น Rising Rush และ ถ้าศัตรูอยู่ระยะใกล้ในระหว่างที่การโจมตีถูกยกเลิก จะถูกผลักออกไปอยู่ในระยะไกล

เอฟเฟคต่อไปนี้จะเริ่มทำงาน เมื่อการโจมตีของศัตรูถูกยกเลิก:

ลดความเสียหายจากการโจมตีครั้งต่อไปของศัตรูลง -30% (เอฟเฟคทับซ้อนกันไม่ได้) จนกว่าจะจบคอมโบ และเพิ่มพลังโจมตี Strike +20% เป็นเวลา 40 วินาที

*ท่า Barrier สามารถต่อคอมโบกับการ์ดใบอื่นๆได้ ถ้าศัตรูถูกผลักออกไปอยู่ในระยะไกล

UNIQUE ABILITY

Double-Team: Blast Atk UP

พลังโจมตี Blast +25% เมื่อมีสมาชิกทีมเหลืออยู่ครบ 3 คน

Cover: Reduce Damage

เมื่อเปลี่ยน Cover เข้ามาจะลดความเสียหายที่ได้รับลง -40% จนกว่าจะจบคอมโบ และเพิ่มพลังโจมตี Strike +20% เป็นเวลา 15 วินาที และเพิ่มเวลาเปลี่ยนตัวละครให้กับตัวเอง +3 วินาที

Double-Team: Blast Atk UP

พลังโจมตี Blast +40% เมื่อมีสมาชิกทีมเหลืออยู่ครบ 3 คน

Cover: Reduce Damage

เมื่อเปลี่ยน Cover เข้ามาจะลด Ki ศัตรูลง 30 หน่วย และลดความเสียหายที่ได้รับลง -50% จนกว่าจะจบคอมโบ และเพิ่มพลังโจมตี Strike +40% เป็นเวลา 40 วินาที และเพิ่มเวลาเปลี่ยนตัวละครให้กับตัวเอง +3 วินาที

Z-Ability 5★

เพิ่มพลังโจมตีและป้องกัน Blast ให้กับ Element: PUR +24%

เพิ่มพลังโจมตีและป้องกัน Blast ให้กับ Element: PUR และ Tag: Android +24%

Z-Ability 7★

เพิ่มพลังโจมตีและป้องกัน Blast ให้กับ Element: PUR +25%

เพิ่มพลังโจมตีและป้องกัน Blast ให้กับ Element: PUR และ Tag: Android +28%

SP Super Saiyan Vegeta (DBL02-01S) RED

SPECIAL MOVE: Big Bang Attack

โจมตีใส่ศัตรู (Explode) ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “ได้รับความเสียหายแบบ Strike เพิ่มขึ้น +15%” เป็นเวลา 15 วินาที เมื่อโจมตีโดน

โจมตีใส่ศัตรู (Explode) ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “ได้รับความเสียหายแบบ Strike เพิ่มขึ้น +20%” เป็นเวลา 15 วินาที เมื่อโจมตีโดน

MAIN ABILITY: Pure Evil

ลดค่าการใช้การ์ด Strike Arts ลง -15 เป็นเวลา 10 วินาที

ลดค่าการใช้การ์ด Strike Arts ลง -15 เป็นเวลา 10 วินาที
เพิ่มความเร็วในการจั่วการ์ด +1 level เป็นเวลา 15 วินาที

SPECIAL SKILL: Unlock Ki: Form of Life

ลดค่าการใช้การ์ด 25 → 20

UNIQUE ABILITY

Assault: Strike Attack UP

พลังโจมตี Strike +20% นับตั้งแต่การต่อตู้เริ่มต้นขึ้น เป็นเวลา 20 วินาที

Assault: Strike Attack UP

พลังโจมตี Strike +40% นับตั้งแต่การต่อตู้เริ่มต้นขึ้น เป็นเวลา 45 วินาที

Awakened Brutality

พลังโจมตี +10% เป็นเวลา 10 วินาที เมื่อศัตรูกดใช้การ์ด Strike Arts

และเอฟเฟคต่อไปนี้จะเริ่มทำงาน เมื่อเราโจมตีศัตรูโดนด้วยการ์ด Strike Arts

– สุ่มทำลายการ์ดศัตรู 1 ใบ
– พลังโจมตี +10% เป็นเวลา 10 วินาที

Z-Ability 5★

เพิ่มพลังโจมตีและป้องกัน Strike ให้กับ Element: RED +24%

เพิ่มพลังโจมตีและป้องกัน Strike ให้กับ Element: RED และ Tag: Vegeta Family +24%

Z-Ability 7★

เพิ่มพลังโจมตีและป้องกัน Strike ให้กับ Element: RED +25%

เพิ่มพลังโจมตีและป้องกัน Strike ให้กับ Element: RED และ Tag: Vegeta Family +25%

SP Super Saiyan Goku (DBL03-01S) YEL

MAIN ABILITY: Swift Bout

เพิ่มพลังโจมตี +20% เป็นเวลา 15 วินาที
เพิ่มความเร็วในการจั่วการ์ด +1 level เป็นเวลา 15 วินาที

เพิ่มพลังโจมตี +30% เป็นเวลา 25 วินาที
เพิ่มความเร็วในการจั่วการ์ด +1 level เป็นเวลา 25 วินาที

SPECIAL SKILL: Unlock Ki: Form of Attack

อัตราการฟื้นฟู Ki +20% เป็นเวลา 15 วินาที

พลังโจมตี Strike +20% เป็นเวลา 20 วินาที
อัตราการฟื้นฟู Ki +25% เป็นเวลา 20 วินาที

ลดค่าการใช้การ์ด 25 → 20

UNIQUE ABILITY

Assault: All Costs-

ลดค่าการใช้การ์ดของตัวเองลง -10 เป็นเวลา 20 วินาที นับตั้งแต่การต่อสู้เริ่มต้นขึ้น (เอฟเฟคนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับการ์ด Awakened หรือการ์ด Ultimate ได้

Viral Heart Disease

ลดเลือดของตัวเองครั้งละ -5% ในทุกๆครั้งที่กดใช้การ์ด

Assault: All Costs-

ลดค่าการใช้การ์ดของตัวเองลง -10 เป็นเวลา 30 วินาที นับตั้งแต่การต่อสู้เริ่มต้นขึ้น

Viral Heart Disease

เมื่อเวลาในสนามรบผ่านไปเกิน 15 วินาที นับตั้งแต่การต่อสู้เริ่มต้นขึ้น จะลดเลือดของตัวเองครั้งละ -5% ในทุกๆครั้งที่กดใช้การ์ด และเมื่อตัวละครนี้ตาย จะยกเลิกสถานะพิเศษทั้งหมดของศัตรู

Z-Ability 5★

เพิ่มพลังโจมตี Strike & Blast ให้กับ Element: YEL +24%

เพิ่มพลังโจมตี Strike & Blast ให้กับ Element: YEL +30%

Z-Ability 7★

เพิ่มพลังโจมตี Strike & Blast ให้กับ Element: YEL +25%

เพิ่มพลังโจมตี Strike & Blast ให้กับ Element: YEL +33%

SP 1st Form Frieza (DBL03-13S) BLU

SPECIAL MOVE: Supernova

โจมตีใส่ศัตรู (Explode)
เพิ่มพลังโจมตีการ์ด Special Move +25% เป็นเวลา 10 วินาที
ไม่สามารถยกเลิกได้ด้วยท่า Special Move ส่วนใหญ่ในเกม

โจมตีใส่ศัตรู (Explode)
เพิ่มพลังโจมตีการ์ด Special Move +75% เป็นเวลา 10 วินาที
ไม่สามารถยกเลิกได้ด้วยท่า Special Move ส่วนใหญ่ในเกม

MAIN ABILITY: Nefarious Gambit

นำเอาการ์ด Special Move ขึ้นมือ
เพิ่มพลังโจมตีการ์ด Special Move +50% เป็นเวลา 10 วินาที
ต้องให้เวลาผ่านไปเกิน 20 วินาที ถึงจะกดใช้ได้

นำเอาการ์ด Special Move ขึ้นมือ
เพิ่มพลังโจมตีการ์ด Special Move +50% เป็นเวลา 25 วินาที
ต้องให้เวลาผ่านไปเกิน 10 วินาที ถึงจะกดใช้ได้

SPECIAL SKILL: Telekinesis

ลดค่าการใช้การ์ด Special Move ลง -5 เป็นเวลา 15 วินาที
หยุดการเคลื่อนที่ของศัตรู

ลดค่าการใช้การ์ด Special Move ลง -15 เป็นเวลา 15 วินาที
หยุดการเคลื่อนที่ของศัตรู

เพิ่มระยะการโจมตี: ระยะกลาง → ระยะไกล

UNIQUE ABILITY

Anti-Saiyan: Blast Atk UP

ทำความเสียหายแบบ Blast ใส่ Tag: Saiyan แรงขึ้น +40%

Anti-Saiyan: Blast Atk UP

ทำความเสียหายแบบ Blast ใส่ Tag: Saiyan แรงขึ้น +40%

Hover Pod

เพิ่มสถานะพิเศษ “อัตราการฟื้นฟู Ki +30%” ให้กับตัวเอง เป็นเวลา 20 วินาที เมื่อตัวละครนี้เข้ามาในสนามรบ และ เพิ่มพลังโจมตี Blast +20% ตามจำนวนสมาชิกทีมที่มี Tag: Frieza Force

Z-Ability 5★

เพิ่มพลังโจมตีและป้องกัน Strike ให้กับ Element: BLU +24%

เพิ่มพลังโจมตีและป้องกัน Strike ให้กับ Element: BLU และ Tag: Frieza Force +24%

Z-Ability 7★

เพิ่มพลังโจมตีและป้องกัน Strike ให้กับ Element: BLU +25%

เพิ่มพลังโจมตีและป้องกัน Strike ให้กับ Element: BLU และ Tag: Frieza Force +28%

EX Vegeta (DBL03-04E) YEL

MAIN ABILITY: Noble Elite

อัตราการฟื้นฟู Ki +35% เป็นเวลา 12 วินาที

อัตราการฟื้นฟู Ki +35% (ไม่จำกัดเวลา)

UNIQUE ABILITY

Crisis: Blast Atk UP

เพิ่มพลังโจมตี Blast +20% เมื่อสมาชิกทีมตายไป 2 คน

Crisis: Blast Atk UP

เพิ่มพลังโจมตี Blast +40% เมื่อสมาชิกทีมตายไป 2 คน

Innate Power: Blast Atk UP

เพิ่มพลังโจมตี Blast +35% เมื่อเวลาในสนามรบผ่านไปเกิน 30 วินาที

Z-Ability 5★

เพิ่มพลังป้องกัน Strike & Blast ให้กับ Element: YEL +22%

เพิ่มพลังป้องกัน Strike & Blast ให้กับ Element: YEL +26%

Z-Ability 7★

เพิ่มพลังป้องกัน Strike & Blast ให้กับ Element: YEL +23%

เพิ่มพลังป้องกัน Strike & Blast ให้กับ Element: YEL +28%

EX 1st Form Frieza (DBL01-40E) BLU

SPECIAL MOVE: Death Beam

โจมตีใส่ศัตรู (Pierce) ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “ได้รับความเสียหายแบบ Blast เพิ่มขึ้น +10%” เป็นเวลา 15 วินาที เมื่อโจมตีโดน

โจมตีใส่ศัตรู (Pierce) ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “ได้รับความเสียหายแบบ Blast เพิ่มขึ้น +20%” เป็นเวลา 15 วินาที เมื่อโจมตีโดน

SPECIAL SKILL: Telekinesis

ลดค่าการใช้การ์ด 35 → 10

UNIQUE ABILITY

Rage: Blast Atk UP

เพิ่มพลังโจมตี Blast +15% ตามจำนวนสมาชิกทีมที่ตายไป

Z-Ability 5★

เพิ่มพลังโจมตี Strike ให้กับ Element: BLU +22%

เพิ่มพลังโจมตี Strike ให้กับ Element: BLU และ Tag: Frieza Force +22%

Z-Ability 7★

เพิ่มพลังโจมตี Strike ให้กับ Element: BLU +23%

เพิ่มพลังโจมตี Strike ให้กับ Element: BLU และ Tag: Frieza Force +25%

EX 3rd Form Frieza (DBL01-43E) PUR

MAIN ABILITY: Fearsome Leer

ทำให้ศัตรูได้รับความเสียหายแบบ Blast เพิ่มขึ้น +35% เป็นเวลา 15 วินาที

ทำให้ศัตรูได้รับความเสียหายแบบ Blast เพิ่มขึ้น +45% เป็นเวลา 30 วินาที

UNIQUE ABILITY

Anti-Regeneration: Blast Atk+

ทำความเสียหายแบบ Blast ใส่ Tag: Regeneration แรงขึ้น +20%

Anti-Regeneration: Blast Atk+

ทำความเสียหายแบบ Blast ใส่ Tag: Regeneration แรงขึ้น +40%

Assault: All Costs DOWN

ลดค่าการใช้การ์ด -5 เป็นเวลา 30 วินาที นับตั้งแต่การต่อสู้เริ่มต้นขึ้น

Z-Ability 5★

เพิ่มพลังโจมตี Blast ให้กับ Element: PUR +22%

เพิ่มพลังโจมตี Blast ให้กับ Element: PUR และ Tag: Lineage of Evil +22%

Z-Ability 7★

เพิ่มพลังโจมตี Blast ให้กับ Element: PUR +23%

เพิ่มพลังโจมตี Blast ให้กับ Element: PUR และ Tag: Lineage of Evil +25%

EX Turles (DBL02-14E) GRN

SPECIAL MOVE: Kill Driver

โจมตีใส่ศัตรู (Impact)
เพิ่มพลังโจมตีของการ์ด Strike Arts +10% เป็นเวลา 15 วินาที

โจมตีใส่ศัตรู (Impact)
เพิ่มพลังโจมตีของการ์ด Strike Arts +20% เป็นเวลา 15 วินาที

MAIN ABILITY: Universe Destroyer

เพิ่มพลังโจมตี Strike +45% เป็นเวลา 15 วินาที

เพิ่มพลังโจมตี Strike +45% เป็นเวลา 25 วินาที

SPECIAL SKILL: Fruit of the Tree of Might

ลดค่าการใช้การ์ด 30 → 20

UNIQUE ABILITY

Anti-Super Warrior: Blast Attack UP

ทำความเสียหายแบบ Blast ใส่ตัวละคร Tag: Super Warrior แรงขึ้น +15%

Anti-Super Warrior: Blast Attack UP

ทำความเสียหายแบบ Blast ใส่ตัวละคร Tag: Super Warrior แรงขึ้น +40%

Innate Power: Inflicted Damage UP

เพิ่มพลังโจมตี +30% เมื่อเวลาในสนามรบผ่านไปเกิน 30 วินาที

Z-Ability 5★

เพิ่มพลังป้องกัน Strike & Blast ให้กับ Element: GRN +22%

เพิ่มพลังป้องกัน Strike & Blast ให้กับ Element: GRN +26%

Z-Ability 7★

เพิ่มพลังป้องกัน Strike & Blast ให้กับ Element: GRN +23%

เพิ่มพลังป้องกัน Strike & Blast ให้กับ Element: GRN +28%

EX Demon King Piccolo (DBL05-09E) PUR

SPECIAL MOVE: Evil Explosion

โจมตีใส่ศัตรู (Explode) ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “ได้รับความเสียหายแบบ Impact เพิ่มขึ้น +10%” เป็นเวลา 15 วินาที เมื่อโจมตีโดน

โจมตีใส่ศัตรู (Explode) ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “ได้รับความเสียหายแบบ Impact เพิ่มขึ้น +20%” เป็นเวลา 15 วินาที เมื่อโจมตีโดน

MAIN ABILITY: Drive for World Domination

ลดค่าการใช้การ์ด Blast Arts ลง -5
เพิ่มอัตราการฟื้นฟู Ki +30% เป็นเวลา 10 วินาที

ลดค่าการใช้การ์ด Blast Arts ลง -5
เพิ่มอัตราการฟื้นฟู Ki +30% เป็นเวลา 20 วินาที

UNIQUE ABILITY

Assault: Blast Atk UP

เพิ่มพลังโจมตี Blast +20% เป็นเวลา 20 วินาที นับตั้งแต่การต่อสู้เริ่มต้นขึ้น

Assault: Blast Atk UP

เพิ่มพลังโจมตี Blast +30% เป็นเวลา 30 วินาที นับตั้งแต่การต่อสู้เริ่มต้นขึ้น

Team (2 Allies): Blast Atk UP

เพิ่มพลังโจมตี Blast +40% เมื่อมีสมาชิกทีมครบ 3 คน

Z-Ability 5★

เพิ่มพลังป้องกัน Strike & Blast ให้กับ Element: PUR +22%

เพิ่มพลังป้องกัน Strike & Blast ให้กับ Element: PUR +26%

Z-Ability 7★

เพิ่มพลังป้องกัน Strike & Blast ให้กับ Element: PUR +23%

เพิ่มพลังป้องกัน Strike & Blast ให้กับ Element: PUR +28%

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s