อัพเดทล่าสุด: 07/31

ตู้ Ultra Space-Time Summon #14

ระยะเวลา: 31 กรกฎาคม – 10 กันยายน 2019
Limit Break: 31 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม 2019
เรทตัวละคร SP 7% ทั้งหมด 30 ตัว

 • Gohan (DBL15-01S) 1%
 • Goku Black (DBL15-02S) 1%
 • Ultimate Gohan Absorbed Buu: Super (DBL13-09S) 1%
 • Boujack (DBL08-13S) 1%
 • Goku (DBL02-11S) 1%
 • Coora (DBL02-15S) 1%
 • ตัวละครอื่นๆอีก 25 ตัว 0.04%

และตัวละคร Extreme

 • Zangya (DBL15-04E) 0.5%
 • Boujack (DBL15-03E) 0.5%

Legends Future Vol.2

ระยะเวลา: 31 กรกฎาคม – 9 สิงหาคม 2019
กดได้ครั้งละ: 20 (วันละครั้ง), 100, 1000
เรทตัวละคร SP 7% ทั้งหมด 30 ตัว

 • Zamasu (DBL08-14S) 1%
 • Goku Black (DBL06-13S) 1%
 • Super Saiyan 2 Trunks (Adult) (DBL08-02S) 1%
 • Super Saiyan Gohan (DBL08-01S) 1%
 • Mai (DBL08-03S) 1%
 • ตัวละครอื่นๆอีก 25 ตัว 0.08%

Legends Future Vol.2
*การันตัวละคร SP อย่างน้อย 1 ตัว

ระยะเวลา: 31 กรกฎาคม – 9 สิงหาคม 2019
กดได้ครั้งละ: 1000 (จำกัด 3 ครั้ง)
เรทตัวละคร SP 7% ทั้งหมด 30 ตัว

 • Zamasu (DBL08-14S) 1%
 • Goku Black (DBL06-13S) 1%
 • Super Saiyan 2 Trunks (Adult) (DBL08-02S) 1%
 • Super Saiyan Gohan (DBL08-01S) 1%
 • Mai (DBL08-03S) 1%
 • ตัวละครอื่นๆอีก 25 ตัว 0.08%

Ultra Space-Time Login Bonus
ระยะเวลา: 31 กรกฎาคม – 21 สิงหาคม 2019

ของรางวัลโดยรวม:

 • Silver Bell x 40
 • Job Request x 21
 • UST Summon Assist Ticket #14 x 7
 • Skip Tickets x 75
 • 5 Energy Ticket x 10
 • Chrono Crystal x 150
 • MP2: เรท SP 30% x 3

Legends Road – Trunks (Youth)
ระยะเวลา: 31 กรกฎาคม – 14 สิงหาคม 2019

เพิ่ม Monthly Mission หรือภารกิจรายเดือน
ระยะเวลา: 1 สิงหาคม – 1 กันยายน 2019

ของรางวัลโดยรวม:

 • 1 Energy Ticket x 30
 • 3 Energy Ticket x 20
 • 5 Energy Ticket x 10
 • Chrono Crystal x 300

คำแปลภารกิจทั้งหมด:

ภารกิจรอบแรก ช่วงระยะเวลา: 1 สิงหาคม – 1 กันยายน 2019

 • ใช้ Energy จำนวน 30
 • ใช้ Energy จำนวน 100
 • ใช้ Energy จำนวน 200
 • ใช้ Energy จำนวน 350
 • ใช้ Energy จำนวน 500
 • จบภารกิจ “Let’s Fight!” 2 ครั้ง
 • จบภารกิจ “Let’s Fight!” 4 ครั้ง
 • จบภารกิจ “Let’s Fight!” 6 ครั้ง
 • จบภารกิจ “Let’s Fight!” 8 ครั้ง
 • จบภารกิจ “Let’s Fight!” 10 ครั้ง
 • ได้รับ Equipment จำนวน 10 ชิ้น
 • ได้รับ Equipment จำนวน 30 ชิ้น
 • ได้รับ Equipment จำนวน 50 ชิ้น
 • ได้รับ Equipment จำนวน 100 ชิ้น
 • ได้รับ Equipment จำนวน 200 ชิ้น
 • ส่งตัวละครไป Adventure 10 ครั้ง
 • ส่งตัวละครไป Adventure 30 ครั้ง
 • ส่งตัวละครไป Adventure 50 ครั้ง
 • ส่งตัวละครไป Adventure 70 ครั้ง
 • ส่งตัวละครไป Adventure 10 ครั้ง
 • ได้รับเหรียญ “Rush Medal” จำนวน 1,000
 • ได้รับเหรียญ “Rush Medal” จำนวน 5,000
 • ได้รับเหรียญ “Rush Medal” จำนวน 10,000
 • ได้รับเหรียญ “Rush Medal” จำนวน 20,000
 • ได้รับเหรียญ “Rush Medal” จำนวน 30,000

ภารกิจรอบสอง ช่วงระยะเวลา: 15 สิงหาคม – 1 กันยายน 2019

 • เล่น PVP 1 ครั้ง
 • เล่น PVP 5 ครั้ง
 • เล่น PVP 10 ครั้ง
 • เล่น PVP 15 ครั้ง
 • เล่น PVP 20 ครั้ง
 • อัพเกรด Equipment 5 ครั้ง
 • อัพเกรด Equipment 10 ครั้ง
 • อัพเกรด Equipment 20 ครั้ง
 • อัพเกรด Equipment 30 ครั้ง
 • อัพเกรด Equipment 50 ครั้ง
 • KO ตัวละคร 10 ครั้ง
 • KO ตัวละคร 30 ครั้ง
 • KO ตัวละคร 50 ครั้ง
 • KO ตัวละคร 70 ครั้ง
 • KO ตัวละคร 100 ครั้ง
 • ส่งตัวละครไป Adventure “The Brilliant City” 10 ครั้ง
 • ส่งตัวละครไป Adventure “The Brilliant City” 20 ครั้ง
 • ส่งตัวละครไป Adventure “The Brilliant City” 30 ครั้ง
 • ส่งตัวละครไป Adventure “The Brilliant City” 40 ครั้ง
 • ส่งตัวละครไป Adventure “The Brilliant City” 50 ครั้ง
 • จบด่าน Bonus Battle 5 ครั้ง
 • จบด่าน Bonus Battle 10 ครั้ง
 • จบด่าน Bonus Battle 15 ครั้ง
 • จบด่าน Bonus Battle 20 ครั้ง
 • จบด่าน Bonus Battle 30 ครั้ง

แปลสกิล: ULTRA SPACE-TIME SUMMON #14

SP Gohan (DBL15-01S) GRN

TAG: Son Family, Hybrid Saiyan, Super Saiyan, Future

Z-ABILITY: เพิ่มพลังโจมตี Blast ให้กับ Tag: Future และ Tag: Hybrid Saiyan

 • 0★ Tag: Future +24%
 • 3★ Tag: Future +26%
 • 5★ Tag: Future และ Tag: Hybrid Saiyan +31%
 • 7★ Tag: Future และ Tag: Hybrid Saiyan +33%

MAIN ABILITY:

I’ll get you this time!

 • แปลงร่างเป็น Super Saiyan
 • ฟื้นฟู Ki +30

หลังจากแปลงร่างเป็น Super Saiyan

Final Stand

 • นำเอาการ์ด Special Skill ขึ้นมือ
 • ป้องกันการการแพ้ธาตุ เป็นเวลา 30 วินาที
 • เพิ่มความเร็วในการจั่วการ์ด +1 level เป็นเวลา 15 วินาที

UNIQUE ABILITY:

Valiant Attack

เอฟเฟคต่อไปนี้จะเริ่มทำงาน เมื่อตัวละครนี้เข้ามาในสนามรบ

 • เพิ่มพลังโจมตี Blast +30% เป็นเวลา 15 วินาที
 • ลดค่าการใช้การ์ด Blast Arts ลง -5 เป็นเวลา 15 วินาที
 • อัตราการฟื้นฟู Ki +30% เป็นเวลา 15 วินาที

The Remaining Warrior

 • เพิ่มพลังโจมตี +20% ตามจำนวนสมาชิกทีมที่ตาย
 • เพิ่มพลังโจมตี +30% เมื่อสมาชิกทีมที่เป็น “ตัวละคร: Trunks” ตาย

ในระหว่างที่ตัวละครนี้อยู่ในสนามรบ เอฟเฟคต่อไปนี้จะเริ่มทำงาน เมื่อสมาชิกทีมศัตรูเปลี่ยนตัวละคร

 • ฟื้นฟู Ki +30
 • เพิ่มพลังโจมตี Blast +15% เป็นเวลา 15 วินาที

หลังจากแปลงร่างเป็น Super Saiyan

You heartless Androids will be defeated!

 • ทำความเสียหายใส่ตัวละคร Tag: Android แรงขึ้น +30%

เอฟเฟคต่อไปนี้จะเริ่มทำงาน เมื่อตัวละครนี้เข้ามาในสนามรบ

 • เพิ่มพลังโจมตี Blast +30% เป็นเวลา 15 วินาที
 • ลดค่าการใช้การ์ด Blast Arts ลง -5 เป็นเวลา 15 วินาที
 • อัตราการฟื้นฟู Ki +30% เป็นเวลา 15 วินาที

The Remaining Warrior

 • เพิ่มพลังโจมตี +20% ตามจำนวนสมาชิกทีมที่ตาย
 • เพิ่มพลังโจมตี +30% เมื่อสมาชิกทีมที่เป็น “ตัวละคร: Trunks” ตาย

ในระหว่างที่ตัวละครนี้อยู่ในสนามรบ เอฟเฟคต่อไปนี้จะเริ่มทำงาน เมื่อสมาชิกทีมศัตรูเปลี่ยนตัวละคร

 • ฟื้นฟู Ki +30
 • เพิ่มพลังโจมตี Blast +15% เป็นเวลา 20 วินาที

SPECIAL MOVE:

Masenko

 • โจมตีใส่ศัตรู (Impact)
 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “ได้รับความเสียหายแบบ Blast แรงขึ้น +20%” เป็นเวลา 15 วินาที เมื่อโจมตีโดน

SPECIAL SKILL:

Demonic Takedown

 • เพิ่มพลังโจมตี Blast +15% เป็นเวลา 15 วินาที เมื่อกดใช้งาน
 • บังคับให้ศัตรูเปลี่ยนตัวละคร เมื่อโจมตีโดน
 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “เพิ่มเวลาเปลี่ยนตัวละคร +5 วินาที” เป็นเวลา 15 วินาที เมื่อโจมตีโดน

หลังจากแปลงร่างเป็น Super Saiyan

Demonic Takedown

 • เพิ่มพลังโจมตี Blast +15% เป็นเวลา 20 วินาที เมื่อกดใช้งาน
 • บังคับให้ศัตรูเปลี่ยนตัวละคร เมื่อโจมตีโดน
 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “เพิ่มเวลาเปลี่ยนตัวละคร +10 วินาที” เป็นเวลา 15 วินาที เมื่อโจมตีโดน

SP Goku Black (DBL15-02S) PUR

TAG: Saiyan, Future

Z-ABILITY: เพิ่มพลังป้องกัน Strike & Blast ให้กับ Tag: Future

 • 0★ พลังป้องกัน Strike +17%
 • 3★ พลังป้องกัน Strike +19%
 • 5★ พลังป้องกัน Strike & Blast +25%
 • 7★ พลังป้องกัน Strike & Blast +30%

MAIN ABILITY:

Bringer of Despair

 • นำเอาการ์ด Special Skill ขึ้นมือ
 • ฟื้นฟูเลือด +20%
 • เพิ่มพลังโจมตี +30% เป็นเวลา 15 วินาที

UNIQUE ABILITY:

This pain will make me stronger!

 • เมื่อเปลี่ยน Cover จะลดความเสียหายที่ได้รับลง -50% จนกว่าจะจบคอมโบ
 • เพิ่มเวลาเปลี่ยนตัวละครให้กับตัวเอง +2 วินาที เมื่อใช้งาน

เอฟเฟคต่อไปนี้จะเริ่มทำงาน เมื่อการโจมตีของศัตรูสิ้นสุดลง

 • เพิ่มพลังโจมตี +50% เป็นเวลา 15 วินาที
 • ฟื้นฟูเลือด 10% จากความเสียหายที่ได้รับ (ฟื้นฟูได้มากสุด 10% จากจำนวนเลือดทั้งหมดของตัวเอง)

Path to Destruction

 • ทำความเสียหายใส่ตัวละคร Tag: Saiyan แรงขึ้น +35%

ศัตรูจะได้รับเอฟเฟคต่อไปนี้ เมื่อตัวละครนี้ถูกเปลี่ยนตัวออกนอกสนามรบ

 • ลด Ki -20
 • ได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น +30% เป็นเวลา 30 วินาที

SPECIAL MOVE:

Black Kamehameha

 • โจมตีใส่ศัตรู (Impact)
 • สุ่มล็อคช่องการ์ดของศัตรู 1 ช่อง เมื่อโจมตีโดน
 • ช่องการ์ดที่ถูกล็อคจะไม่สามารถใช้งานได้ 5 วินาที

SPECIAL SKILL:

Body Grows Familiar

เอฟเฟคต่อไปนี้จะทำงานตามจำนวนการ์ด Special Skill “Body Grows Familiar” ที่ตัวละครนี้กดใช้

 • 1 ใบ: พลังโจมตี Strike +15%
 • 2 ใบ: พลังโจมตี Blast +15%
 • 3 ใบเป็นต้นไป: ฟื้นฟูเลือด +10%

EX Zangya (DBL15-04E) BLU

TAG: Female Warrior

Z-ABILITY: เพิ่มพลังโจมตี Strike ให้กับ Episode: Sagas From the Movies และ Tag: Female Warrior

 • 0★ Sagas From the Movies +19%
 • 3★ Sagas From the Movies +22%
 • 5★ Sagas From the Movies และ Tag: Female Warrior +32%
 • 7★ Sagas From the Movies และ Tag: Female Warrior +35%

MAIN ABILITY:

Evil Flower

 • นำเอาการ์ด Special Skill ขึ้นมือ
 • พลังโจมตี +30% เป็นเวลา 25 วินาที
 • อัตราการฟื้นฟู Ki +30% เป็นเวลา 25 วินาที

UNIQUE ABILITY:

Beautiful Assault

เอฟเฟคต่อไปนี้จะเริ่มทำงาน เมื่อตัวละครนี้เข้ามาในสนามรบ

 • เพิ่มพลังโจมตี +30% เป็นเวลา 15 วินาที
 • ลดค่าการใช้การ์ด Strike & Blast Arts ลง -5 เป็นเวลา 15 วินาที
 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “เพิ่มค่าการใช้การ์ด Special Skill +15” เป็นเวลา 10 วินาที

Sacrifice for Victory

 • เอฟเฟคต่อไปนี้จะเริ่มทำงาน เมื่อตัวละครนี้ตาย
 • เพิ่มพลังโจมตี +30% ให้กับสมาชิกทีมตัวเอง
 • ทำให้สมาชิกทีมศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “เพิ่มค่าการใช้การ์ด Strike & Blast Arts +5”
 • สมาชิกทีมศัตรูทุกคนจะไม่สามารถเปลี่ยนตัวได้ เป็นเวลา 5 วินาที

และตัว “ละคร: Boujack” ในทีมจะได้รับเอฟเฟคต่อไปนี้

 • เพิ่มพลังโจมตี +20%
 • ลดค่าการใช้การ์ด Blast Arts ลง -10

SPECIAL MOVE:

Shoot Blaster (สอนได้)

 • โจมตีใส่ศัตรู (Explode)
 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “เพิ่มเวลาเปลี่ยนตัวละคร +5” เป็นเวลา 15 วินาที เมื่อโจมตีโดน

SPECIAL SKILL:

Battle Stance

 • เพิ่มพลังโจมตี +20% ให้กับสมาชิกทีม เป็นเวลา 20 วินาที
 • เพิ่มความเร็วในการจั่วการ์ด +1 level เป็นเวลา 15 วินาที

EX Boujack (DBL15-03E) GRN

TAG: Transforming Warrior

Z-ABILITY: เพิ่มพลังโจมตีและป้องกัน Blast ให้กับ Episode: Sagas From the Movies

 • 0★ พลังโจมตี +19%
 • 3★ พลังโจมตี +22%
 • 5★ พลังโจมตีและป้องกัน +23%
 • 7★ พลังโจมตีและป้องกัน +25%

MAIN ABILITY:

Tyrant’s Order

 • เพิ่มพลังโจมตี +20% ให้กับสมาชิกทีม เป็นเวลา 30 วินาที
 • เพิ่มอัตราการฟื้นฟู Ki ให้กับสมาชิกทีม +30% เป็นเวลา 30 วินาที
 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “เพิ่มเวลาเปลี่ยนตัวละคร +3 วินาที” เป็นเวลา 20 วินาที

UNIQUE ABILITY:

Intimidate: Sustained Damage UP

 • ทำให้สมาชิกทีมศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “ได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น +20%” เป็นเวลา 30 วินาที เมื่อตัวละครนี้เข้ามาในสนามรบ

Assist: Inflicted Damage UP

 • เพิ่มพลังโจมตี +20% ให้กับสมาชิกทีม เป็นเวลา 20 วินาที เมื่อตัวละครนี้ถูกเปลี่ยนตัวออกนอกสนามรบ

SPECIAL MOVE:

Grand Smasher

 • โจมตีใส่ศัตรู (Impact)
 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “อัตราการฟื้นฟู Ki ลดลง -30%” เป็นเวลา 20 วินาที เมื่อโจมตีโดน

SPECIAL SKILL:

Torrential Ki: Lowered Speed

 • ทำให้สมาชิกทีมศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “ลดความเร็วในการจั่วการ์ดลง -1 level” เป็นเวลา 15 วินาที
 • ยกเลิกสถานะผิดปกติที่สมาชิกทีมตัวเองได้รับ

อัพเดทล่าสุด: 07/24

ตู้ Legends Rising Vol.8

ระยะเวลา: 24 กรกฎาคม – 13 สิงหาคม 2019
Limit Break: 24 – 29 กรกฎาคม 2019
เรทตัวละคร SP 7% ทั้งหมด 26 ตัว

 • Android #13 (DBL14-05S) 1%
 • Trunks (Teen) (DBL14-04S) 1%
 • Golden Frieza (DBL13-06S) 1%
 • Vegeta (DBL07-10S) 1%
 • Bardock (DBL03-10S) 1%
 • Super Saiyan Vegeta (DBL02-01S) 1%
 • และตัวละครอื่นๆอีก 20 ตัว 0.5%

>> คำแปลสกิลตัวละครหาอ่านได้ที่นี่ <<

Ginyu Force: Sizzling Summer Boot Camp

ระยะเวลา: 24 กรกฎาคม – 21 สิงหาคม 2019
ตามหาเหรียญต่างๆในด่านเพื่อนำไปแลกตัวละคร Ginyu Force!

รายชื่อด่าน:

 • BATTLE – Guldo
 • EX BATTLE – Guldo
 • BATTLE – Burter
 • EX BATTLE – Burter
 • BATTLE – Recoome
 • EX BATTLE – Recoome
 • BATTLE – Jeice
 • EX BATTLE – Jeice
 • BATTLE – Captain Ginyu
 • EX BATTLE – Captain Ginyu
 • CHALLENGE BATTLE (ปลดล็อควันที่ 28/07)

เหรียญต่างๆสามารถเอาไปแลกเป็นตัวละครและของต่างๆในเกมได้ที่ Exchange Shop และสำหรับตัวละครที่แลกได้ จะมีทั้งหมด 6 ตัวด้วยกัน

 • EX Captain Ginyu (DBL14-10E) PUR
 • EX Jeice (DBL14-08E) RED
 • EX Recoome (DBL14-06E) BLU
 • EX Burter (DBL14-07E) YEL
 • EX Guldo (DBL14-09E) GRN
 • SP Captain Ginyu (DBL01-44S) GRN

>> คำแปลสกิลตัวละครหาอ่านได้ที่นี่ <<

The Cell Games

ปลดล็อคด่าน Battle-81 ~ Battle-85
ระยะเวลา: 17 กรกฎาคม – 7 สิงหาคม 2019

 • Battle-86 ~ Battle-90 จะปลดล็อควันที่ 25 กรกฎาคม
 • Battle-91 ~ Battle-95 จะปลดล็อควันที่ 26 กรกฎาคม
 • Battle-96 ~ Battle-98 จะปลดล็อควันที่ 27 กรกฎาคม
 • Battle-99 ~ Battle-100 จะปลดล็อควันที่ 28 กรกฎาคม

Let’s Fight!
เพิ่มด่าน Let’s Fight! BATTLE 2

Equipment Collection
เพิ่มด่าน Future

แปลสกิล: Ginyu Force Sizzling Summer Boot Camp

EX Captain Ginyu (DBL14-10E) PUR

TAG: Frieza Force, Ginyu Force

Z-ABILITY: เพิ่มพลังโจมตี Blast & Strike ให้กับ Tag: Frieza Force

 • 0★ พลังโจมตี Blast +17%
 • 3★ พลังโจมตี Blast +20%
 • 5★ พลังโจมตี Blast & Strike +28%
 • 7★ พลังโจมตี Blast & Strike +30%

MAIN ABILITY:

I…like it!

 • นำเอาการ์ด Awakened “Body Change” ขึ้นมือ
 • ทำให้สมาชิกทีมศัตรูทุกคนไม่สามารถเปลี่ยนตัวได้ 10 วินาที

UNIQUE ABILITY:

Arrival of the Elite Force

เมื่อตัวละครนี้เข้ามาในสนามรบ เอฟเฟคต่อไปนี้จะเริ่มทำงาน ถ้าสมาชิกทีมทั้ง 3 คนมี Tag: Frieza Force

 • พลังโจมตี +35% เป็นเวลา 20 วินาที
 • อัตราฟื้นฟู Ki +30% เป็นเวลา 20 วินาที

เอฟเฟคต่อไปนี้จะเริ่มทำงาน ถ้าสมาชิกทีมทั้ง 3 คนมี Tag: Ginyu Force

 • ลดค่าการใช้การ์ด Strike & Blast Arts ลง -5 เป็นเวลา 15 วินาที
 • นำเอา Special Skill ขึ้นมือ (ใช้งานได้ครั้งเดียว)

Reliable Captain

สมาชิกทีมที่มี Tag: Frieza Force จะได้รับเอฟเฟคต่อไปนี้ เมื่อตัวละครนี้ถูกเปลี่ยนตัวออกนอกสนามรบ

 • พลังโจมตี +15% เป็นเวลา 15 วินาที
 • อัตราการฟื้นฟู Ki +20% เป็นเวลา 15 วินาที

และตัวละครที่มี Tag: Ginyu Force จะได้รับเอฟเฟคต่อไปนี้

 • พลังโจมตี +15% เป็นเวลา 15 วินาที
 • อัตราคริติคอล +15% เป็นเวลา 15 วินาที

SPECIAL MOVE:

Milky Cannon

 • โจมตีใส่ศัตรู (Explode)
 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “อัตราการฟื้นฟู Ki -50%” เป็นเวลา 10 วินาที เมื่อโจมตีโดน

SPECIAL SKILL:

Fighting Pose

 • เพิ่มความเร็วในการจั่วการ์ด +1 level เป็นเวลา 10 วินาที
 • เพิ่มอัตราการฟื้นฟู Ki +30% ให้กับสมาชิกทีม เป็นเวลา 10 วินาที

AWAKENED:

Body Change

 • โจมตีใส่ศัตรู (Pierce)
 • ยกเลิกสถานะพิเศษของศัตรู เมื่อโจมตีโดน

EX Jeice (DBL14-08E) RED

TAG: Frieza Force, Ginyu Force

Z-ABILITY: เพิ่มพลังโจมตีและป้องกัน Blast ให้กับ Tag: Frieza Force

 • 0★ พลังโจมตี Blast +17%
 • 3★ พลังโจมตี Blast +20%
 • 5★ พลังโจมตีและป้องกัน Blast +28%
 • 7★ พลังโจมตีและป้องกัน Blast +30%

MAIN ABILITY:

The Brench Elite Warrior

 • เพิ่มพลังโจมตี Blast +40% เป็นเวลา 15 วินาที
 • เปลี่ยนการ์ด Strike Arts ให้เป็นการ์ด Blast Arts

UNIQUE ABILITY:

Red Magma of the Ginyu Force

เอฟเฟคต่อไปนี้จะทำงานตามจำนวนตัวละคร Tag: Frieza Force ที่เหลืออยู่ในทีม เมื่อตัวละครนี้เข้ามาในสนามรบ

 • พลังโจมตี Blast +15%
 • อัตราการฟื้นฟู Ki +10% to own Ki Recovery.
 • ลดค่าการใช้การ์ด Blast Arts ลง -2

Unbreakable Ginyu Force

 • เพิ่มอัตราการฟื้นฟู Ki +30% ตามจำนวนสมาชิกทีมที่ตายไป
 • เพิ่มความเร็วในการจั่วการ์ด +1 level ตามจำนวนสมาชิกทีมที่มี Tag: Frieza Force ที่ตายไป

SPECIAL MOVE:

Crusher Ball

 • โจมตีใส่ศัตรู (Impact)
 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “อัตราการฟื้นฟูของหลอด Vanishing Gauge ลดลง -50%” เป็นเวลา 15 วินาที เมื่อโจมตีโดน

SPECIAL SKILL:

Fighting Pose

 • พลังโจมตี +20% เป็นเวลา 20 วินาที

EX Recoome (DBL14-06E) BLU

TAG: Frieza Force, Ginyu Force

Z-ABILITY: เพิ่มพลังป้องกัน Strike & Blast ให้กับ Tag: Frieza Force

 • 0★ พลังป้องกัน Strike +17%
 • 3★ พลังป้องกัน Strike +20%
 • 5★ พลังป้องกัน Strike & Blast +28%
 • 7★ พลังป้องกัน Strike & Blast +30%

MAIN ABILITY:

Alright!

 • ฟื้นฟูเลือดให้กับสมาชิกทีม +15%
 • ฟื้นฟูเลือดให้กับสมาชิกทีมที่มี Tag: Ginyu Force +10%
 • ยกเลิกสถานะผิดปกติทุกอย่าง

UNIQUE ABILITY:

No More Games

เอฟเฟคต่อไปนี้จะเริ่มทำงาน เมื่อเลือดของตัวเองลดลงเหลือ 50% หรือน้อยกว่า หลังจากที่จากโจมตีของศัตรูสิ้นสุดลง

 • พลังโจมตี Strike +30% (ใช้งานได้ 1 ครั้ง)
 • ฟื้นฟูเลือดของตัวเองอย่างต่อเนื้อง (ใช้งานได้ 1 ครั้ง)

Tough Body

เอฟเฟคต่อไปนี้จะทำงานตามจำนวนตัวละคร Tag: Frieza Force ที่เหลืออยู่ในทีม เมื่อตัวละครนี้เข้ามาในสนามรบ

 • ลดความเสียหายที่ได้รับลง -10% เป็นเวลา 10 วินาที
 • พลังโจมตี Strike +10%

SPECIAL MOVE:

Recoome Eraser Gun

 • โจมตีใส่ศัตรู (Impact)
 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “ลดความเร็วในการจั่วการ์ดลง -1 level” เป็นเวลา 15 วินาที เมื่อโจมตีโดน

SPECIAL SKILL:

Fighting Pose

 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “ลดอัตราการฟื้นฟูเลือดลง -50%” เป็นเวลา 25 วินาที
 • ลด Ki ของศัตรูลง -25

EX Burter (DBL14-07E) YEL

TAG: Frieza Force, Ginyu Force

Z-ABILITY: เพิ่มพลังโจมตีและป้องกัน Strike ให้กับ Tag: Frieza Force

 • 0★ พลังโจมตี Strike +17%
 • 3★ พลังโจมตี Strike +20%
 • 5★ พลังโจมตีและป้องกัน Strike +28%
 • 7★ พลังโจมตีและป้องกัน Strike +30%

MAIN ABILITY:

Top Speed

 • นำเอาการ์ด Special Move ขึ้นมือ
 • พลังโจมตี Strike +35% เป็นเวลา 20 วินาที
 • อัตราการฟื้นฟูของหลอด Vanishing Gauge +50% เป็นเวลา 10 วินาที

UNIQUE ABILITY:

Boastful Speed

เอฟเฟคต่อไปนี้จะเริ่มทำงาน เมื่อตัวละครนี้หลบการโจมตีของศัตรูด้วย Vanishing Step

 • เพิ่มความเร็วในการจั่วการ์ด +1 level เป็นเวลา 5 วินาที
 • พลังโจมตีของท่า Special Move +20% (ใช้งานได้ 3 ครั้ง)

Blue Hurricane of the Ginyu Force

เอฟเฟคต่อไปนี้จะทำงานตามจำนวนตัวละคร Tag: Frieza Force ที่เหลืออยู่ในทีม เมื่อตัวละครนี้เข้ามาในสนามรบ

 • พลังโจมตี Strike +15%
 • ลดค่าการใช้การ์ด Special Move ลง -5

SPECIAL MOVE:

Mach Kick

 • โจมตีใส่ศัตรู (Impact)
 • ฟื้นฟูหลอด Vanishing Gauge ของตัวเอง +40% เมื่อโจมตีโดน

SPECIAL SKILL:

Fighting Pose

 • พลังโจมตี Strike +20% เป็นเวลา 20 วินาที
 • อัตราการฟื้นฟู Ki +30% เป็นเวลา 20 วินาที

EX Guldo (DBL14-09E) GRN

TAG: Frieza Force, Ginyu Force

Z-ABILITY: เพิ่มเลือดให้กับตัวละคร Tag: Frieza Force

 • 0★ +12%
 • 3★ +15%
 • 5★ +20%
 • 7★ +22%

MAIN ABILITY:

Hidden Move

 • นำเอาการ์ด Awakened “Bind” ขึ้นมือ
 • ลดเวลาเปลี่ยนตัวของสมาชิกทีมลง -2

UNIQUE ABILITY:

There ain’t nothing for it…

เมื่อตัวละครนี้เข้ามาในสนามรบ เอฟเฟคต่อไปนี้จะทำงานเมื่อมีสมาชิกทีมคนอื่นที่มี Tag: Frieza Force อยู่ในทีม นอกเหนือจากตัวละครนี้

 • อัตราการฟื้นฟู Ki +35%
 • อัตราการฟื้นฟูของหลอด Vanishing Gauge +35%

Desperate Decision

เอฟเฟคต่อไปนี้จะเริ่มทำงานเมื่อเปลี่ยน Cover

 • นำเอาการ์ด Special Skill ขึ้นมือ
 • ลดเวลาเปลี่ยนตัวของสมาชิกทีมลง -2

SPECIAL MOVE:

Psycho Javelin

 • โจมตีใส่ศัตรู (Pierce)
 • มีโอกาส 40% ที่จะทำให้ศัตรูติดสถานะ “เลือดออกอย่างหนัก” เมื่อโจมตีโดน

SPECIAL SKILL:

Fighting Pose

 • เพิ่มเวลาเปลี่ยนตัวละครให้กับสมาชิกทีมศัตรู +2
 • เพิ่มโอกาสในการทำให้ศัตรูติดสถานะ “อัมพาต” เมื่อตัวละครนี้โจมตีโดนด้วยการ์ด Blast Arts เป็นเวลา 15 วินาที

AWAKENED:

Bind

 • ทำให้ศัตรูขยับไม่ได้

แปลสกิล: Legends Rising Vol.8

SP Trunks (Teen) (DBL14-04S) PUR

TAG: Vegeta Family, Hybrid Saiyan, Super Saiyan, Future

Z-ABILITY: เพิ่มพลังป้องกัน Strike ให้กับ Tag: Vegeta Family และ Tag: Hybrid Saiyan

 • 0★ Tag: Vegeta Family +24%
 • 3★ Tag: Vegeta Family +26%
 • 5★ Tag: Vegeta Family และ Tag: Hybrid Saiyan +33%
 • 7★ Tag: Vegeta Family และ Tag: Hybrid Saiyan +35%

MAIN ABILITY:

Think it’ll be that easy?

 • แปลงร่างเป็น Super Saiyan
 • มีเวลาจำกัดอยู่ในร่างนี้เพียงแค่ 40 วินาที

หลังจากแปลงร่างเป็น Super Saiyan

Super Saiyan’s Hidden Strength

 • ทำลายการ์ดบนมือตัวเองทั้งหมด และสุ่มขึ้นมาใหม่ 4 ใบ
 • ฟื้นฟูเลือดตัวเอง +30% และ Ki +40
 • เพิ่มพลังโจมตี Strike +40% เป็นเวลา 25 วินาที

UNIQUE ABILITY:

I’ll protect them!

เอฟเฟคต่อไปนี้จะเริ่มทำงาน เมื่อตัวละครนี้เข้ามาในสนามรบ

 • เพิ่มพลังโจมตี +40% เป็นเวลา 10 วินาที
 • เพิ่มความเร็วในการจั๋วการ์ด +1 level เป็นเวลา 10 วินาที
 • อัตราการฟื้นฟู Ki +35% เป็นเวลา 10 วินาที

Preparations for the Future

เมื่อตัวละครนี้ถูกเปลี่ยนตัวออกนอกสนามรบ สมาชิกทีมที่มี Tag: Vegeta Family และ Tag: Hybrid Saiyan จะโจมตีแรงขึ้น +35% เป็นเวลา 20 วินาที

หลังจากแปลงร่างเป็น Super Saiyan

I’ll protect them!

เอฟเฟคต่อไปนี้จะเริ่มทำงาน เมื่อตัวละครนี้เข้ามาในสนามรบ

 • เพิ่มพลังโจมตี +40% เป็นเวลา 15 วินาที
 • เพิ่มความเร็วในการจั๋วการ์ด +1 level เป็นเวลา 15 วินาที
 • อัตราการฟื้นฟู Ki +35% เป็นเวลา 15 วินาที

Preparations for the Future

เมื่อตัวละครนี้ถูกเปลี่ยนตัวออกนอกสนามรบ สมาชิกทีมที่มี Tag: Vegeta Family, Tag: Hybrid Saiyan และ Tag: Super Saiyan จะโจมตีแรงขึ้น +35% เป็นเวลา 20 วินาที

เอฟเฟคต่อไปนี้จะเริ่มทำงาน เมื่อการแปลงร่างสิ้นสุดลง

 • พลังโจมตี +20% เป็นเวลา 15 วินาที
 • ฟื้นฟู Ki +40

SPECIAL MOVE:

Flash Blade

 • โจมตีใส่ศัตรู (Slice)
 • ได้รับสถานะพิเศษ “ลดความสามารถของเอฟเฟค ‘Sustained Damage CUT’ เมื่อเปลี่ยน Cover ของศัตรูลง -50%” ให้กับตัวเองเป็นเวลา 20 วินาที เมื่อกดใช้งาน
 • มีโอกาส 80% ที่จะทำให้ศัตรูติดสถานะผิดปกติ “เลือดออก” เมื่อโจมตีโดน

*ท่านี้มีเกราะป้องกัน Blast ในขณะที่พุ่งเข้าไปโจมตี

หลังจากแปลงร่างเป็น Super Saiyan

Flash Blade

 • โจมตีใส่ศัตรู (Slice)
 • ได้รับสถานะพิเศษ “ลดความสามารถของเอฟเฟค ‘Sustained Damage CUT’ เมื่อเปลี่ยน Cover ของศัตรูลง -50%” ให้กับตัวเองเป็นเวลา 20 วินาที เมื่อกดใช้งาน
 • มีโอกาส 80% ที่จะทำให้ศัตรูติดสถานะผิดปกติ “เลือดออกอย่างหนัก” เมื่อโจมตีโดน

*ท่านี้มีเกราะป้องกัน Blast ในขณะที่พุ่งเข้าไปโจมตี

SPECIAL SKILL:

Sincere Blade’s Aura

 • เพิ่มพลังโจมตีของการ์ด Special Move +20% เป็นเวลา 20 วินาที
 • ทำลายการ์ด Strike & Blast Arts บนมือตัวเองทั้งหมด และสุ่มขึ้นมาใหม่ 2 ใบ

เพิ่มพลังโจมตีตามจำนวนการ์ด Strike & Blast Arts ที่ถูกทำลายลงไป

 • 1 ใบ: พลังโจมตี +10% เป็นเวลา 15 วินาที
 • 2 ใบ: พลังโจมตี +20% เป็นเวลา 15 วินาที
 • 3 ใบ: พลังโจมตี +35% เป็นเวลา 15 วินาที

หลังจากแปลงร่างเป็น Super Saiyan

Sincere Blade’s Aura

 • เพิ่มพลังโจมตีของการ์ด Special Move +20% เป็นเวลา 20 วินาที
 • ทำลายการ์ด Strike & Blast Arts บนมือตัวเองทั้งหมด และสุ่มขึ้นมาใหม่ 2 ใบ

เพิ่มพลังโจมตีตามจำนวนการ์ด Strike & Blast Arts ที่ถูกทำลายลงไป

 • 1 ใบ: พลังโจมตี +10% เป็นเวลา 20 วินาที
 • 2 ใบ: พลังโจมตี +20% เป็นเวลา 20 วินาที
 • 3 ใบ: พลังโจมตี +35% เป็นเวลา 20 วินาที

SP Android #13 (DBL14-05S) BLU

TAG: Android

Z-ABILITY: เพิ่มพลังโจมตีและป้องกัน Blast ให้กับ Tag: Android

 • 0★ +21%
 • 3★ +24%
 • 5★ +29%
 • 7★ +31%

MAIN ABILITY:

Confident Smile

 • ฟื้นฟู Ki ตัวเอง +60
 • เพิ่มพลังโจมตี +25% เป็นเวลา 15 วินาที
 • เพิ่มพลังโจมตี Blast +25% ตามจำนวนสมาชิกทีม เป็นเวลา 15 วินาที

UNIQUE ABILITY:

Bloodthirsty Awakening

เมื่อตัวละครนี้เข้ามาในสนามรบ เอฟเฟคต่อไปนี้จะเริ่มทำงานเมื่อมีตัวละคร Tag: Android ตัวอื่นอยู่ในทีม

 • พลังโจมตี Blast +50%
 • ลดค่าการใช้การ์ด Blast Arts ลง -5
 • อัตราการฟื้นฟู Ki +35%

Growing Lust for Vengeance

 • ทำความเสียหายให้กับ “ตัวละคร: Goku” แรงขึ้น +25%

เมื่อตัวละครนี้เข้ามาในสนามรบ เอฟเฟคต่อไปนี้จะทำงาน ตามจำนวนตัวละคร Tag: Android ที่ตายไป

 • เพิ่มพลังโจมตี +30%
 • ฟื้นฟูเลือดตัวเอง +10%

SPECIAL MOVE:

S.S. Deadly Bomber (สอนได้)

 • โจมตีใส่ศัตรู (Impact)
 • ลด Ki ศัตรูลง -50 เมื่อโจมตีโดน

SPECIAL SKILL:

Handy Blaster

 • เพิ่มพลังโจมตี Blast +25% เป็นเวลา 25 วินาที เมื่อกดใช้งาน
 • สุ่มล็อคช่องการ์ดของศัตรู 1 ช่อง เมื่อโจมตีโดน
 • ช่องการ์ดที่ถูกล็อคจะใช้งานไม่ได้ เป็นเวลา 10 วินาที

อัพเดทล่าสุด: 07/17

ตู้ LEGENDS PREMIUM

ระยะเวลา: 17 กรกฎาคม – 9 สิงหาคม 2019
ต้องใช้ตั๋วทองและตั๋วเงินกดเท่านั้น (ซื้อด้วยเงินจริง)

ตู้ LEGENDS PREMIUM ตั๋วทอง
เรทตัวละคร SP 100%

 • Super Saiyan 2 Gohan (Youth) (DBL10-06S) 10%
 • Ultimate Gohan (DBL10-02S) 15%
 • Goku (DBL07-08S) 15%
 • Super Saiyan 2 Trunks (Adult) (DBL08-02S) 15%
 • Super Saiyan Gohan (DBL08-01S) 15%
 • Super Saiyan 2 Gohan (Youth) (DBL04-11S) 15%
 • Gohan (Kid) (DBL01-36S) 15%

ตู้ LEGENDS PREMIUM ตั๋วเงิน
เรทตัวละคร SP 7%

 • Super Saiyan 2 Gohan (Youth) (DBL10-06S) 0.5%
 • Ultimate Gohan (DBL10-02S) 1%
 • Goku (DBL07-08S) 1%
 • Super Saiyan 2 Trunks (Adult) (DBL08-02S) 1%
 • Super Saiyan Gohan (DBL08-01S) 1%
 • Super Saiyan 2 Gohan (Youth) (DBL04-11S) 1%
 • Gohan (Kid) (DBL01-36S) 1%
 • และตัวละครอื่นๆอีก 19 ตัว 0.0263 – 0.0264 %

Legends Androids Vol.2

ระยะเวลา: 17 – 26 กรกฎาคม 2019
กดได้ครั้งละ: 20 (วันละครั้ง), 100, 1000
เรทตัวละคร SP 7% ทั้งหมด 26 ตัว

 • Perfect Cell (DBL10-09S) 1%
 • Perfect Form Cell (DBL04-04S) 1%
 • Android 18 (DBL06-10S) 1%
 • Android 16 (DBL05-06S) 1%
 • Android 18 (DBL03-06S) 1%
 • Android 17 (DBL03-05S) 1%
 • และตัวละครอื่นๆอีก 20 ตัว 0.05%

Legends Androids Vol.2
*การันตัวละคร SP อย่างน้อย 1 ตัว

ระยะเวลา: 17 – 26 กรกฎาคม 2019
กดได้ครั้งละ: 1000 (จำกัด 3 ครั้ง)
เรทตัวละคร SP 7% ทั้งหมด 26 ตัว

 • Perfect Cell (DBL10-09S) 1%
 • Perfect Form Cell (DBL04-04S) 1%
 • Android 18 (DBL06-10S) 1%
 • Android 16 (DBL05-06S) 1%
 • Android 18 (DBL03-06S) 1%
 • Android 17 (DBL03-05S) 1%
 • และตัวละครอื่นๆอีก 20 ตัว 0.05%

The Cell Games

เพิ่มด่านใหม่ สูงสุด LV4500 (Battle-100)
ระยะเวลา: 17 กรกฎาคม – 7 สิงหาคม 2019

 • Battle-81 ~ Battle-85 จะปลดล็อควันที่ 24 กรกฎาคม
 • Battle-86 ~ Battle-90 จะปลดล็อควันที่ 25 กรกฎาคม
 • Battle-91 ~ Battle-95 จะปลดล็อควันที่ 26 กรกฎาคม
 • Battle-96 ~ Battle-98 จะปลดล็อควันที่ 27 กรกฎาคม
 • Battle-99 ~ Battle-100 จะปลดล็อควันที่ 28 กรกฎาคม

ฉลองยอดผู้ติดตามสื่อโซเชียลมีเดีย เกิน 400K คน!

แจก Chrono Crystal รวม 500 CC และของอื่นๆอีกมากมาย
ระยะเวลา: 17 – 24 กรกฎาคม 2019

เมื่อ Login ในช่วงระยะเวลากิจกรรมจะได้รับ 50 CC
เป็นเวลา 7 วัน รวมทั้งสิ้น 350 CC

และทำภารกิจในหัวข้อ Mission > Events จะได้รับอีก 150 CC

 • ต่อสู้ 10 ครั้ง
 • จบด่าน Bonus Battle 5 ครั้ง
 • หาอีควิปเม้นท์จากภาคกิจ Equipment Collection 10 ชิ้น
 • จบด่าน Let’s Fight 2 ครั้ง
 • ใช้ 10 Energy ในภารกิจ Yamcha’s Home Run★Derby
 • อัพเกรดอีควิปเม้นท์ 10 ครั้ง
 • ส่งตัวละครไปผจญภัย (Adventure) 10 ครั้ง
 • เล่น PVP Rating Match 3 ครั้ง
 • ทำ Rising Rush 5 ครั้ง
 • KO ตัวละคร 20 ครั้ง
 • ใช้ 100 Energy

Ultra Space-Time Rush ปรับโฉมใหม่!

 • ลดจำนวนด่านในแต่ละ Rush ให้เหลือ 10 ด่าน
 • ปรับเลเวลของศัตรูให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น
 • เพิ่มจำนวนแต้มที่ได้รับเมื่อจบด่าน

กิจกรรม Equipment Collection
เพิ่มด่าน: Hybrids

อัพเดทเนื้อเรื่องหลัก Part.4 Book.8
The Conclusion to the Super Cell Games!

กิจกรรมที่ถูกนำกลับมา Re-run
ระยะเวลา: 17 – 31 กรกฎาคม 2019

 • Fearsome Android #20
 • Knockdown! The Immortal Vegeta

อัพเดทล่าสุด: 07/10

ตู้ Legends Lineage of Evil Vol.2

ระยะเวลา: 10 – 19 กรกฎาคม 2019
กดได้ครั้งละ: 20 (วันละครั้ง), 100, 1000
เรทตัวละคร SP 7% ทั้งหมด 30 ตัว

 • Metal Coora (DBL12-02S) 1%
 • Final Form Coora (DBL08-10S) 1%
 • Chilled (DBL07-05S) 1%
 • Coora (DBL02-15S) 1%
 • 1st Form Frieza (DBL03-13S) 1%
 • Final Form Frieza (DBL01-41S) 1%
 • และตัวครอื่นๆอีก 24 ตัว 0.0416 ~ 0.0417%

ตู้ Legends Lineage of Evil Vol.2
*การันตัวละคร SP อย่างน้อย 1 ตัว

ระยะเวลา: 10 – 19 กรกฎาคม 2019
กดได้ครั้งละ: 1000 (จำกัด 3 ครั้ง)
เรทตัวละคร SP 7% ทั้งหมด 30 ตัว

 • Metal Coora (DBL12-02S) 1%
 • Final Form Coora (DBL08-10S) 1%
 • Chilled (DBL07-05S) 1%
 • Coora (DBL02-15S) 1%
 • 1st Form Frieza (DBL03-13S) 1%
 • Final Form Frieza (DBL01-41S) 1%
 • และตัวครอื่นๆอีก 24 ตัว 0.0416 ~ 0.0417%

กิจกรรม Equipment Collection
เพิ่มด่าน:

 • Androids
 • Lineage of Evil / Frieza Force

รีรันกิจกรรม Yamcha’s Home Run★Derby

ระยะเวลา: 10 – 24 กรกฎาคม 2019
แจกตัวละคร SP Taitans Yamcha (DBL-EVT-06S) PUR

เพิ่มด่าน EX HOMERUN BATTLE

Super Space-Time Duel #27
ระยะเวลา: 10 – 24 กรกฎาคม 2019

กิจกรรมอื่นๆที่ถูกนำกลับมารีรัน

 • Scout Battle Android #19″
 • Scout Battle Android #19″

อัพเดทล่าสุด: 07/03

กิจกรรม Wish Upon a Star
ระยะเวลา: 7 – 21 กรกฎาคม 2019

กิจกรรมพิเศษให้ผู้เล่นสะสมดาวต่างๆทั้งสามสี เพื่อนำไปแลกเป็นไอเท็ม และของต่างๆมากมายในเกม เช่น

 • ตั๋วการันตี SP Master’s Pack 2
 • ตั๋วการันตี SP Master’s Pack 1
 • ตั๋ว SP 30% Master’s Pack 2
 • ตั๋ว Master’s Pack 2
 • ตั๋ว Master’s Pack 1
 • 5 Energy Ticket
 • Skip Tickets

โดยจะมีให้เล่นทั้งหมด 10 ด่านด้วยกัน

 • ด่าน BATTLE 1 ~ 9
 • และ EX BATTLE 1

*ด่าน BATTLE 1 ~ 9 จะมีทั้งระดับ Normal และ Hard

และของรางวัลจากการทำภารกิจของกิจกรรมนี้
ในหัวข้อ Mission > Event > Wish Upon a Star

 • ป้ายชื่อ
 • ตั๋ว UST Summon Assist Ticket #13 12 ใบ
 • 3 Energy Ticket 15 ใบ
 • Skip Tickets 15 ใบ
 • Rising Souls
 • Super Souls
 • Chrono Crystal x 300
 • Zeni

ตู้ ULTRA SPACE-TIME SUMMON #13

ตู้ธรรมดา: 3 กรกฎาคม – 6 สิงหาคม 2019
Limit Break: 3 – 8 กรกฎาคม 2019
เรทตัวละคร SP: 7% (ทั้งหมด 28 ตัวละคร)

 • Vegeta (DBL14-01S) 1%
 • Android #15 (DBL14-03S) 1%
 • Android #14 (DBL14-02S) 1%
 • ตัวละคร SP อื่นๆอีก 25 ตัว ตัวละ 0.16%

>>> คำแปลสกิลตัวละคร

Ultra Space-Time Login Bonus

ระยะเวลา: 3 – 24 กรกฎาคม 2019
ของรางวัลที่จะได้รับทั้งหมด:

 • Silver Bell x 30
 • Job Request x 21
 • Skip Tickets x 100
 • 5 Energy Ticket x 10
 • ตั๋ว UST Summon Assist Ticket #13 x 2
 • Chrono Crystal x 150
 • ตั๋ว MP 2: เรท SP 30% x 3

การันตีตัวละคร SP จากตู้ UST#13

สะสมตั๋ว UST Summon Assist Ticket #13 ให้ครบ 7 ใบ จะสามารถนำไปกดการันตีตัวละคร SP ได้ 1 ครั้ง จากทั้งหมด 28 ตัว โดยเรทตัวใหม่จะตัวละ 16.6666% จะเท่ากับว่ามีโอกาสได้ตัวละครใหม่ 49.9998%

หากเหลือเศษตั๋ว จะสามารถนำไปกดแบบธรรมดาทีละครั้งได้ (เรทปกติเท่าตู้ทั่วไป) ตั้งแต่วันที่ 24 – 31 กรกฎาคม 2019

กิจกรรม LEGENDS BATTLE ROYAL – EXTREME
ระยะเวลา: 3 – 24 กรกฎาคม 2019

>>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมแบบเต็มๆได้ที่นี่

Game Update

 • เพิ่มเนื้อเรื่องหลัก Part 4 Book 7 (Normal)
 • ปรับปรุงแก้ไขอนิเมชั่นท่า Special Move ของตัวละคร Great Saiyaman 1 (DBL-EVT-05S)

แพ็คตั๋วการันตีตัวละคร SP ตู้ UST#13

ราคา 279บาท ขายเพียงแค่ 24 ชั่วโมงเท่านั้น
ในตู้จะมีตัวละคร SP ทั้งหมด 28 ตัว (ไม่การันตีตัวใหม่)

ในแพ็คนี้จะประกอบไปด้วย:

 • ตั๋วการันตีตัวละคร SP ตู้ UST#13 x 1
 • Skip Tickets x 100
 • 10 Energy Ticket x 10
 • 5 Energy Ticket x 20
 • 3 Energy Ticket x 30
 • Silver Bell x 20

รีรัน: กิจกรรม From the Original Series!
ระยะเวลา: 3 – 17 กรกฎาคม 2019

 • Fearsome Android #19
 • The Invincible Android #17

รายละเอียดกิจกรรม: LEGENDS BATTLE ROYAL -EXTREME-

LEGENDS BATTLE ROYAL -EXTREME-

LEGENDS BATTLE ROYAL คืออะไร?

“LEGENDS BATTLE ROYAL” คือโหมด PVP ที่ให้ผู้เล่นมาต่อสู้กันเพื่อแย่งชิงแต้ม “BATTLE ROYAL POWER” จากผู้เล่นคนอื่นๆ โดยการแข่งขันจะถูกแบ่งออกเป็น 3 ช่วงเวลาในแต่ละวัน และในรอบนี้จะจำกัดให้ใช้ได้แค่ตัวละคร EX เท่านั้น!

ระยะเวลากิจกรรม:

 • 3 กรกฎาคม เวลา 19:00น. – 15 กรกฎาคม เวลา 11:00 น.

กิจกรรมจะถูกแบ่งออกเป็น 3 ช่วงเวลา ดังต่อไปนี้ (ตามเวลาประเทศไทย)

 • เวลา 19:00 น. ถึง 21:00 น.
 • เวลา 03:00 น. ถึง 05:00 น.
 • เวลา 09:00 น. ถึง 11:00 น.

วิธีเข้าร่วมกิจกรรม:

ในทุกๆวันตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม เวลา 13:00น. ไปจนถึงวันที่ 12 กรกฎาคม เวลา 13:00น. ผู้เล่นจะได้รับตั๋วเข้าร่วม Legends Battle Royal EXTREME จากโหมด PVP เป็นเวลา 9 วัน วันละ 3 ใบ รวมทั้งหมด 27 ใบ

ทุกครั้งที่เข้าต่อสู้ในโหมด LBR ผู้เล่นจะต้องมีตั๋วอยู่ในมือ และตั๋ว 1 ใบจะสามารถเข้าเล่นได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น

กฎกติกา:

 • สมาชิกในทีมจะต้องเป็นตัวละครระดับ EXTREME เท่านั้น
 • จะไม่มีการปรับเปลี่ยน Level หรือ Limit Break (ดาว) ของตัวละคร
 • Equipment ที่สวมใส่จะมีผลในโหมดนี้
 • เอฟเฟคของตัวละครที่อยู่ในรายชื่อ Boost Character จะไม่มีผล
 • เอฟเฟคของป้ายชื่อ (Title) จะไม่มีผล

เกี่ยวกับ BATTLE ROYAL POWER:

 • ผู้เล่นทุกคนจะมีแต้มตั้งต้นอยู่ที่ 13,500 คะแนน
  การชนะในแต่ละครั้งจะได้แต้ม +500
  การแพ้ในแต่ละครั้งจะเสียแต้ม -500
 • ผู้เล่นจะถูกจับคู่กับคนที่มีคะแนนใกล้เคียงกัน
 • เฉพาะผลแพ้ชนะในโหมดนี้เท่า ที่จะถูกนับในคะแนนรวมทั้งหมด
  การเล่นในโหมด Rating หรือ Friend Battles จะไม่มีผลกับคะแนน

ของรางวัล

เมื่อกิจกรรมจบลง เหรียญ Victory Medal จะถูกส่งให้กับผู้เล่น ตามจำนวนผลแพ้ชนะที่ผู้เล่นมี (ชนะ 1 ครั้ง = 1 เหรียญ)

โดยเหรียญ Victory Medal สามารถนำไปแลกเป็นของรางวัลใน Exchange Shop ตามรายชื่อดังต่อไปนี้ (แลกได้ถึงวันที่ 29 กรกฎาคม 2019)

50 Chrono Crystal = 1 เหรียญ

5 Energy Ticket 10 ใบ = 1 เหรียญ

Skip Tickets 30 ใบ = 1 เหรียญ

Silver Bell 10 อัน = 1 เหรียญ

Roasted Fish 20 อัน = 1 เหรียญ

ตั๋วการันตี Master’s Pack 1 = 2 เหรียญ

ตั๋วการันตี Master’s Pack 2 = 2 เหรียญ

100 Z Power [Zarbon] = 3 เหรียญ

100 Z Power [Dodoria] = 3 เหรียญ

100 Z Power [Android #17] = 3 เหรียญ

100 Z Power [Android #18] = 3 เหรียญ

Zeni = 1 เหรียญ

Tien Shinhan’s Gi = 3 เหรียญ

แปลสกิล: Ultra Space-Time Summon #13

SP Vegeta (DBL14-01S) BLU

TAG: Vegeta Family, Saiyan, Super Saiyan

Z-ABILITY: เพิ่มพลังโจมตี Strike & Blast ให้กับ Tag: Vegeta Family

 • 0★ พลังโจมตี Strike +17%
 • 3★ พลังโจมตี Strike +20%
 • 5★ พลังโจมตี Strike & Blast +28%
 • 7★ พลังโจมตี Strike & Blast +30%

MAIN ABILITY:

Enough playing!

 • แปลงร่างเป็น Super Saiyan
 • เพิ่มความเร็วในการจั่วการ์ด +1 level เป็นเวลา 15 วินาที

หลังจากแปลงร่างเป็น Super Saiyan

Super Saiyan Grit

 • นำเอาการ์ด Special Move ขึ้นมือ
 • ลดค่าการใช้การ์ด Strike Arts ลง -5 เป็นเวลา 20 วินาที
 • เพิ่มพลังโจมตี Strike +35% เป็นเวลา 30 วินาที
 • เพิ่มความเร็วในการจั่วการ์ด +1 level เป็นเวลา 15 วินาที

UNIQUE ABILITY:

I will eradicate you!

เอฟเฟคต่อไปนี้จะเริ่มทำงาน เมื่อกดใช้การ์ด Strike Arts

 • พลังโจมตีท่า Special Move +10% เป็นเวลา 10 วินาที

Proud Prince

เอฟเฟคต่อไปนี้จะเริ่มทำงาน เมื่อตัวละครนี้เข้ามาในสนามรบ

 • ลดความเสียหายที่ได้รับลง -20% เป็นเวลา 10 วินาที
 • เพิ่มพลังโจมตี +20% เป็นเวลา 10 วินาที
 • เพิ่มพลังโจมตี Strike +30% เป็นเวลา 10 วินาที

หลังจากแปลงร่างเป็น Super Saiyan

I will eradicate you!

เอฟเฟคต่อไปนี้จะเริ่มทำงาน เมื่อกดใช้การ์ด Strike Arts

 • พลังโจมตีท่า Special Move +15% เป็นเวลา 15 วินาที
 • ลดค่าการใช้การ์ด Special Move Arts ลง -5 เป็นเวลา 15 วินาที

Proud Prince

เอฟเฟคต่อไปนี้จะเริ่มทำงาน เมื่อตัวละครนี้เข้ามาในสนามรบ

 • ลดความเสียหายที่ได้รับลง -25% เป็นเวลา 15 วินาที
 • เพิ่มพลังโจมตี +20% เป็นเวลา 15 วินาที
 • เพิ่มพลังโจมตี Strike +30% เป็นเวลา 15 วินาที

SPECIAL MOVE:

Direct Smash

 • โจมตีใส่ศัตรู (Impact)
 • ฟื้นฟูเลือดให้กับตัวเอง +10% เมื่อโจมตีโดน

*ท่านี้มีเกราะป้องกัน Blast ในขณะที่พุ่งเข้าไปโจมตี

หลังจากแปลงร่างเป็น Super Saiyan

Direct Smash

 • โจมตีใส่ศัตรู (Impact)
 • ฟื้นฟูเลือดให้กับตัวเอง +15% เมื่อโจมตีโดน

*ท่านี้มีเกราะป้องกัน Blast ในขณะที่พุ่งเข้าไปโจมตี

SPECIAL SKILL:

Overflowing Fighting Spirit

 • เพิ่มพลังโจมตี Strike +20% เป็นเวลา 15 วินาที
 • เปลี่ยนการ์ด Blast Arts บนมือเป็นการ์ด Strike Arts

หลังจากแปลงร่างเป็น Super Saiyan

Overflowing Fighting Spirit

 • เพิ่มพลังโจมตี Strike +20% เป็นเวลา 20 วินาที
 • เปลี่ยนการ์ด Blast Arts บนมือเป็นการ์ด Strike Arts

SP Android #14 (DBL14-02S) GRN

TAG: Android

Z-ABILITY: เพิ่มพลังโจมตี Strike & Blast ให้กับ Tag: Android

 • 0★ +21%
 • 3★ +24%
 • 5★ +29%
 • 7★ +31%

MAIN ABILITY:

Silent Assault

 • นำเอาการ์ด Strike Arts ขึ้นมือ
 • ฟื้นฟู Ki ตัวเอง +20
 • ได้รับสถานะพิเศษ “ลดความสามารถของเอฟเฟค ‘Sustained Damage CUT’ เมื่อเปลี่ยน Cover ของศัตรูลง -50%” ให้กับตัวเองเป็นเวลา 45 วินาที
 • การ์ด Strike Arts จะมีโอกาส “ทำให้ศัตรูหมดสติ +20% เมื่อโจมตีโดน” เป็นเวลา 10 วินาที

UNIQUE ABILITY:

Obliterating Power

เอฟเฟคต่อไปนี้จะเริ่มทำงาน เมื่อตัวละครนี้เข้ามาในสนามรบ

 • เปลี่ยนการ์ด Blast Arts บนมือเป็นการ์ด Strike Arts
 • เพิ่มพลังโจมตี Strike +35% เป็นเวลา 15 วินาที

Cyborg Body

 • ลดความเสียหายที่ได้รับจากการ์ด Blast Arts ของศัตรูที่โจมตีแบบกายภาพลง -40%
 • ได้รับสถานะพิเศษ “ป้องกันสถานะผิดปกติที่ได้รับ” 3 ครั้ง ให้กับตัวเองนับตั้งแต่การต่อสู้เริ่มต้นขึ้น
 • เพิ่มพลังโจมตี Strike +15% ตามจำนวนสมาชิกทีมที่มี Tag: Android นอกเหนือจากตัวละครนี้ เมื่อเข้ามาในสนามรบ

SPECIAL MOVE:

G.G. Atomic Blow

 • โจมตีใส่ศัตรู (Impact)
 • สุ่มทำลายการ์ดบนมือศัตรู 2 ใบ เมื่อโจมตีโดน
 • มีโอกาสทำให้ศัตรูหมดสติ 15% เมื่อโจมตีโดน

SPECIAL SKILL:

Data Input

เอฟเฟคต่อไปนี้จะเริ่มทำงาน ตามจำนวนการ์ด Special Skill “Data Input” ที่ตัวละครนี้กดใช้

 • 1 ใบ: ทำให้ศัตรูได้รับความเสียหายแบบ Strike เพิ่มขึ้น +20%
 • 2 ใบ: ทำให้สมาชิกทีมโจมตีแบบ Strike แรงขึ้น +25%
 • 3 ใบขึ้นไป: เพิ่มค่าการใช้การ์ด Strike Arts ให้กับทีมศัตรูทุกคน +3

SP Android #15 (DBL14-03S) PUR

TAG: Android

Z-ABILITY: เพิ่มพลังป้องกัน Strike & Blast ให้กับ Tag: Android

 • 0★ +21%
 • 3★ +24%
 • 5★ +29%
 • 7★ +31%

MAIN ABILITY:

Endless Stamina

 • ทำลายการ์ดบนมือตัวเองทั้งหมด และสุ่มขึ้นมาใหม่ 4 ใบ
 • ฟื้นฟู Ki ให้กับตัวเอง +60

UNIQUE ABILITY:

Artificial Brains Combined

 • เมื่อเปลี่ยน Cover เข้ามาด้วยตัวละครนี้ จะลดความเสียหายที่ได้รับลง -25% จนกว่าจะจบคอมโบ
 • เพิ่มพลังโจมตี +20% ให้กับสมาชิกทีมตัวเอง เป็นเวลา 15 วินาทีและลดค่าการใช้การ์ด Strike & Blast Arts ลง -5 ให้กับตัวละคร Tag: Android เป็นเวลา 10 วินาที เมื่อตัวละครนี้ถูกเปลี่ยนตัวออก

Stylish Figure

 • ยกเลิกสถานะผิดปกติของตัวละครนี้ทั้งหมด
 • นำเอาการ์ด Special Skill ขึ้นมือ เมื่อตัวละครนี้เข้ามาในสนามรบ (ใช้งานได้ 2 ครั้ง)

SPECIAL MOVE:

F.F. Spark Cannon (สอนได้)

 • โจมตีใส่ศัตรู (Explode)
 • มีโอกาส 50% ที่จะทำให้ศัตรูเป็นอัมพาต เมื่อโจมตีโดน

SPECIAL SKILL:

เอฟเฟคต่อไปนี้จะเริ่มทำงาน ตามจำนวนการ์ด Special Skill “Data Input” ที่ตัวละครนี้กดใช้

 • 1 ใบ: ทำให้ศัตรูได้รับความเสียหายแบบ Blast เพิ่มขึ้น +20%
 • 2 ใบ: ทำให้สมาชิกทีมโจมตีแบบ Blast แรงขึ้น +25%
 • 3 ใบขึ้นไป: เพิ่มค่าการใช้การ์ด Blast Arts ให้กับทีมศัตรูทุกคน +3