แปลสกิล: ULTRA SPACE-TIME SUMMON #14

SP Gohan (DBL15-01S) GRN

TAG: Son Family, Hybrid Saiyan, Super Saiyan, Future

Z-ABILITY: เพิ่มพลังโจมตี Blast ให้กับ Tag: Future และ Tag: Hybrid Saiyan

 • 0★ Tag: Future +24%
 • 3★ Tag: Future +26%
 • 5★ Tag: Future และ Tag: Hybrid Saiyan +31%
 • 7★ Tag: Future และ Tag: Hybrid Saiyan +33%

MAIN ABILITY:

I’ll get you this time!

 • แปลงร่างเป็น Super Saiyan
 • ฟื้นฟู Ki +30

หลังจากแปลงร่างเป็น Super Saiyan

Final Stand

 • นำเอาการ์ด Special Skill ขึ้นมือ
 • ป้องกันการการแพ้ธาตุ เป็นเวลา 30 วินาที
 • เพิ่มความเร็วในการจั่วการ์ด +1 level เป็นเวลา 15 วินาที

UNIQUE ABILITY:

Valiant Attack

เอฟเฟคต่อไปนี้จะเริ่มทำงาน เมื่อตัวละครนี้เข้ามาในสนามรบ

 • เพิ่มพลังโจมตี Blast +30% เป็นเวลา 15 วินาที
 • ลดค่าการใช้การ์ด Blast Arts ลง -5 เป็นเวลา 15 วินาที
 • อัตราการฟื้นฟู Ki +30% เป็นเวลา 15 วินาที

The Remaining Warrior

 • เพิ่มพลังโจมตี +20% ตามจำนวนสมาชิกทีมที่ตาย
 • เพิ่มพลังโจมตี +30% เมื่อสมาชิกทีมที่เป็น “ตัวละคร: Trunks” ตาย

ในระหว่างที่ตัวละครนี้อยู่ในสนามรบ เอฟเฟคต่อไปนี้จะเริ่มทำงาน เมื่อสมาชิกทีมศัตรูเปลี่ยนตัวละคร

 • ฟื้นฟู Ki +30
 • เพิ่มพลังโจมตี Blast +15% เป็นเวลา 15 วินาที

หลังจากแปลงร่างเป็น Super Saiyan

You heartless Androids will be defeated!

 • ทำความเสียหายใส่ตัวละคร Tag: Android แรงขึ้น +30%

เอฟเฟคต่อไปนี้จะเริ่มทำงาน เมื่อตัวละครนี้เข้ามาในสนามรบ

 • เพิ่มพลังโจมตี Blast +30% เป็นเวลา 15 วินาที
 • ลดค่าการใช้การ์ด Blast Arts ลง -5 เป็นเวลา 15 วินาที
 • อัตราการฟื้นฟู Ki +30% เป็นเวลา 15 วินาที

The Remaining Warrior

 • เพิ่มพลังโจมตี +20% ตามจำนวนสมาชิกทีมที่ตาย
 • เพิ่มพลังโจมตี +30% เมื่อสมาชิกทีมที่เป็น “ตัวละคร: Trunks” ตาย

ในระหว่างที่ตัวละครนี้อยู่ในสนามรบ เอฟเฟคต่อไปนี้จะเริ่มทำงาน เมื่อสมาชิกทีมศัตรูเปลี่ยนตัวละคร

 • ฟื้นฟู Ki +30
 • เพิ่มพลังโจมตี Blast +15% เป็นเวลา 20 วินาที

SPECIAL MOVE:

Masenko

 • โจมตีใส่ศัตรู (Impact)
 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “ได้รับความเสียหายแบบ Blast แรงขึ้น +20%” เป็นเวลา 15 วินาที เมื่อโจมตีโดน

SPECIAL SKILL:

Demonic Takedown

 • เพิ่มพลังโจมตี Blast +15% เป็นเวลา 15 วินาที เมื่อกดใช้งาน
 • บังคับให้ศัตรูเปลี่ยนตัวละคร เมื่อโจมตีโดน
 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “เพิ่มเวลาเปลี่ยนตัวละคร +5 วินาที” เป็นเวลา 15 วินาที เมื่อโจมตีโดน

หลังจากแปลงร่างเป็น Super Saiyan

Demonic Takedown

 • เพิ่มพลังโจมตี Blast +15% เป็นเวลา 20 วินาที เมื่อกดใช้งาน
 • บังคับให้ศัตรูเปลี่ยนตัวละคร เมื่อโจมตีโดน
 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “เพิ่มเวลาเปลี่ยนตัวละคร +10 วินาที” เป็นเวลา 15 วินาที เมื่อโจมตีโดน

SP Goku Black (DBL15-02S) PUR

TAG: Saiyan, Future

Z-ABILITY: เพิ่มพลังป้องกัน Strike & Blast ให้กับ Tag: Future

 • 0★ พลังป้องกัน Strike +17%
 • 3★ พลังป้องกัน Strike +19%
 • 5★ พลังป้องกัน Strike & Blast +25%
 • 7★ พลังป้องกัน Strike & Blast +30%

MAIN ABILITY:

Bringer of Despair

 • นำเอาการ์ด Special Skill ขึ้นมือ
 • ฟื้นฟูเลือด +20%
 • เพิ่มพลังโจมตี +30% เป็นเวลา 15 วินาที

UNIQUE ABILITY:

This pain will make me stronger!

 • เมื่อเปลี่ยน Cover จะลดความเสียหายที่ได้รับลง -50% จนกว่าจะจบคอมโบ
 • เพิ่มเวลาเปลี่ยนตัวละครให้กับตัวเอง +2 วินาที เมื่อใช้งาน

เอฟเฟคต่อไปนี้จะเริ่มทำงาน เมื่อการโจมตีของศัตรูสิ้นสุดลง

 • เพิ่มพลังโจมตี +50% เป็นเวลา 15 วินาที
 • ฟื้นฟูเลือด 10% จากความเสียหายที่ได้รับ (ฟื้นฟูได้มากสุด 10% จากจำนวนเลือดทั้งหมดของตัวเอง)

Path to Destruction

 • ทำความเสียหายใส่ตัวละคร Tag: Saiyan แรงขึ้น +35%

ศัตรูจะได้รับเอฟเฟคต่อไปนี้ เมื่อตัวละครนี้ถูกเปลี่ยนตัวออกนอกสนามรบ

 • ลด Ki -20
 • ได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น +30% เป็นเวลา 30 วินาที

SPECIAL MOVE:

Black Kamehameha

 • โจมตีใส่ศัตรู (Impact)
 • สุ่มล็อคช่องการ์ดของศัตรู 1 ช่อง เมื่อโจมตีโดน
 • ช่องการ์ดที่ถูกล็อคจะไม่สามารถใช้งานได้ 5 วินาที

SPECIAL SKILL:

Body Grows Familiar

เอฟเฟคต่อไปนี้จะทำงานตามจำนวนการ์ด Special Skill “Body Grows Familiar” ที่ตัวละครนี้กดใช้

 • 1 ใบ: พลังโจมตี Strike +15%
 • 2 ใบ: พลังโจมตี Blast +15%
 • 3 ใบเป็นต้นไป: ฟื้นฟูเลือด +10%

EX Zangya (DBL15-04E) BLU

TAG: Female Warrior

Z-ABILITY: เพิ่มพลังโจมตี Strike ให้กับ Episode: Sagas From the Movies และ Tag: Female Warrior

 • 0★ Sagas From the Movies +19%
 • 3★ Sagas From the Movies +22%
 • 5★ Sagas From the Movies และ Tag: Female Warrior +32%
 • 7★ Sagas From the Movies และ Tag: Female Warrior +35%

MAIN ABILITY:

Evil Flower

 • นำเอาการ์ด Special Skill ขึ้นมือ
 • พลังโจมตี +30% เป็นเวลา 25 วินาที
 • อัตราการฟื้นฟู Ki +30% เป็นเวลา 25 วินาที

UNIQUE ABILITY:

Beautiful Assault

เอฟเฟคต่อไปนี้จะเริ่มทำงาน เมื่อตัวละครนี้เข้ามาในสนามรบ

 • เพิ่มพลังโจมตี +30% เป็นเวลา 15 วินาที
 • ลดค่าการใช้การ์ด Strike & Blast Arts ลง -5 เป็นเวลา 15 วินาที
 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “เพิ่มค่าการใช้การ์ด Special Skill +15” เป็นเวลา 10 วินาที

Sacrifice for Victory

 • เอฟเฟคต่อไปนี้จะเริ่มทำงาน เมื่อตัวละครนี้ตาย
 • เพิ่มพลังโจมตี +30% ให้กับสมาชิกทีมตัวเอง
 • ทำให้สมาชิกทีมศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “เพิ่มค่าการใช้การ์ด Strike & Blast Arts +5”
 • สมาชิกทีมศัตรูทุกคนจะไม่สามารถเปลี่ยนตัวได้ เป็นเวลา 5 วินาที

และตัว “ละคร: Boujack” ในทีมจะได้รับเอฟเฟคต่อไปนี้

 • เพิ่มพลังโจมตี +20%
 • ลดค่าการใช้การ์ด Blast Arts ลง -10

SPECIAL MOVE:

Shoot Blaster (สอนได้)

 • โจมตีใส่ศัตรู (Explode)
 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “เพิ่มเวลาเปลี่ยนตัวละคร +5” เป็นเวลา 15 วินาที เมื่อโจมตีโดน

SPECIAL SKILL:

Battle Stance

 • เพิ่มพลังโจมตี +20% ให้กับสมาชิกทีม เป็นเวลา 20 วินาที
 • เพิ่มความเร็วในการจั่วการ์ด +1 level เป็นเวลา 15 วินาที

EX Boujack (DBL15-03E) GRN

TAG: Transforming Warrior

Z-ABILITY: เพิ่มพลังโจมตีและป้องกัน Blast ให้กับ Episode: Sagas From the Movies

 • 0★ พลังโจมตี +19%
 • 3★ พลังโจมตี +22%
 • 5★ พลังโจมตีและป้องกัน +23%
 • 7★ พลังโจมตีและป้องกัน +25%

MAIN ABILITY:

Tyrant’s Order

 • เพิ่มพลังโจมตี +20% ให้กับสมาชิกทีม เป็นเวลา 30 วินาที
 • เพิ่มอัตราการฟื้นฟู Ki ให้กับสมาชิกทีม +30% เป็นเวลา 30 วินาที
 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “เพิ่มเวลาเปลี่ยนตัวละคร +3 วินาที” เป็นเวลา 20 วินาที

UNIQUE ABILITY:

Intimidate: Sustained Damage UP

 • ทำให้สมาชิกทีมศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “ได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น +20%” เป็นเวลา 30 วินาที เมื่อตัวละครนี้เข้ามาในสนามรบ

Assist: Inflicted Damage UP

 • เพิ่มพลังโจมตี +20% ให้กับสมาชิกทีม เป็นเวลา 20 วินาที เมื่อตัวละครนี้ถูกเปลี่ยนตัวออกนอกสนามรบ

SPECIAL MOVE:

Grand Smasher

 • โจมตีใส่ศัตรู (Impact)
 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “อัตราการฟื้นฟู Ki ลดลง -30%” เป็นเวลา 20 วินาที เมื่อโจมตีโดน

SPECIAL SKILL:

Torrential Ki: Lowered Speed

 • ทำให้สมาชิกทีมศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “ลดความเร็วในการจั่วการ์ดลง -1 level” เป็นเวลา 15 วินาที
 • ยกเลิกสถานะผิดปกติที่สมาชิกทีมตัวเองได้รับ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s