อัพเดทล่าสุด: 08/21

Legends Road – Fused with Kami Piccolo
ระยะเวลา: 21 สิงหาคม – 11 กันยายน 2019

ฟาร์มเหรียญทั้งสามแบบจากกิจกรรม
และเอาไปแลกรับของต่างๆได้ใน Exchange Shop

ตัวละคร SP Fused with Kami Piccolo (DBL-EVT-09S)
ป้ายชื่อ Fused with Kami

>> อ่านคำแปลสกิลตัวละครได้ที่นี่ <<

ประกาศอัพเดทเกมจากทางทีมงาน

เพิ่มจำนวน Tropical Juice ที่ถือได้จาก 99,999 เป็น 999,999
และเพิ่ม Tag: Namekian ให้กับตัวละครดังต่อไปนี้

 • Piccolo (DBL01-07S)
 • Fused with Nail Piccolo (DBL01-08H)
 • Fused with Nail Piccolo (DBL01-37E)
 • Fused with Kami Piccolo (DBL05-05S)
 • Demon King Piccolo (DBL05-08S)
 • Demon King Piccolo (DBL05-09E)
 • Super Namekian Lord Slug (DBL10-10S)
 • Super Namekian Lord Slug (DBL11-10E)

กิจกรรมที่ถูกนำกลับมารีรัน
ระยะเวลา: 21 สิงหาคม – 4 กันยายน 2019

 • Cell: The Ultimate Life Form
 • Perfect Cell the Super Life Form!
 • Scout Battle “Cabba”
 • Scout Battle “Piccolo”

แปลสกิล: LEGENDS ROAD – Fused with Kami Piccolo

SP Fused with Kami Piccolo
(DBL-EVT-09S) YEL

TAG: Super Warrior, Regeneration, Merging, Namekian, Legends Road

Z-ABILITY: เพิ่มพลังป้องกัน Blast ให้กับ Tag: Regeneration และ Tag: Legends Road

 • 0★ +22%
 • 3★ +23%
 • 5★ +29%
 • 7★ +32%

MAIN ABILITY:

Fusion of God and Demon

 • เพิ่มพลังโจมตี +35% ให้กับสมาชิกทีมที่มี Tag: Regeneration และ Tag: Legends Road เป็นเวลา 25 วินาที
 • ทำให้สมาชิกทีมศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “ได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น +30%” เป็นเวลา 20 วินาที
 • ยกเลิกสถานะพิเศษของสมาชิกทีมศัตรูทั้งหมด

UNIQUE ABILITY:

Mind of the Super Warrior

 • ลดเวลาเปลี่ยนตัวละครของตัวเองลง -2 วินาที (ถาวร)

เพิ่มสถานะพิเศษต่อไปนี้ให้กับสมาชิกทีม เมื่อตัวละครนี้ตาย

 • เพิ่มพลังโจมตี +30% เป็นเวลา 30 วินาที
 • เพิ่มความเร็วในการจั่วการ์ด +1 level เป็นเวลา 30 วินาที

Namekian Willpower

เพิ่มสถานะพิเศษต่อไปนี้ให้กับสมาชิกทีม เมื่อตัวละครนี้ถูกเปลี่ยนตัวออกนอกสนามรบ

 • เพิ่มพลังโจมตี Blast +30% เป็นเวลา 15 วินาที
 • เพิ่มอัตราการฟื้นฟู Ki +30% เป็นเวลา 15 วินาที

และเพิ่มสถานะพิเศษต่อไปนี้ให้กับสมาชิกทีมที่มี Tag: Regeneration หรือ Tag: Legends Road

 • เพิ่มพลังโจมตี Strike +30% เป็นเวลา 15 วินาที
 • ฟื้นฟูเลือด +5% (ใช้งานได้ 3 ครั้ง)

SPECIAL MOVE:

Light Grenade (สอนได้)

 • โจมตีใส่ศัตรู (Explode)
 • ทำให้ศัตรูได้รับความเสียหายแบบ Blast เพิ่มขึ้น +20% เป็นเวลา 20 วินาที เมื่อโจมตีโดน

SPECIAL SKILL:

Neck Crack

 • เพิ่งพลังโจมตี Blast ของตัวเอง +20% เป็นเวลา 15 วินาที
 • ยกเลิกสถานะผิดปกติต่างๆที่ตัวเองได้รับทั้งหมด