แปลสกิล: Maiden Force of Love

SP Kakunsa (DBL16-08S) PUR

TAG: Female Warrior, Universe 2, Transforming Warrior

Z-ABILITY: เพิ่มพลังโจมตีและป้องกัน Strike ให้กับ Tag: Female Warrior และ เพิ่มพลังโจมตี Strike ให้กับ Tag: Universe 2

 • 0★ Tag: Female Warrior โจมตี Strike +19%
 • 3★ Tag: Female Warrior โจมตี Strike +22% และ Tag: Universe 2 โจมตี Strike +5%
 • 5★ Tag: Female Warrior โจมตี/ป้องกัน Strike +25% และ Tag: Universe 2 โจมตี Strike +10%
 • 7★ Tag: Female Warrior โจมตี/ป้องกัน Strike +22% และ Tag: Universe 2 โจมตี Strike +15%

MAIN ABILITY:

The Roar of Love

 • นำเอาการ์ด Strike Arts ขึ้นมือ
 • ฟื้นฟูหลอด Vanishing Gauge +100%
 • เปลี่ยนการ์ด Blast Arts ของตัวเองให้เป็นการ์ด Strike Arts

UNIQUE ABILITY:

The Thunder of the Wild

เอฟเฟคต่อไปนี้จะเริ่มทำงาน นับตั้งแต่การต่อสู้เริ่มต้นขึ้นเป็นเวลา 60 วินาที:

 • ลดค่าการใช้การ์ด Strike Arts ของตัวเองลง -10
 • พลังโจมตี Strike +40%

Hunter of Love

เอฟเฟคต่อไปนี้จะเริ่มทำงาน เมื่อตัวละครนี้เข้ามาในสนามรบ:

 • พลังโจมตี +40% ถ้ามีตัวละคร “Tag: Female Warrior” ที่นอกเหนือจากตัวละครนี้อยู่ในทีม
 • พลังโจมตี Strike +20% ถ้ามีตัวละคร “Tag: Universe 2” ที่นอกเหนือจากตัวละครนี้อยู่ในทีม

ฟื้นฟู Ki +20 เมื่อตัวละครนี้หลบการโจมตีของศัตรูด้วยท่า Vanishing Step

เพิ่มเอฟเฟคต่อไปนี้ให้กับสมาชิกทีม เมื่อตัวละครนี้ตาย:

 • ฟื้นฟูเลือด +15%
 • เพิ่มพลังโจมตี +20%

SPECIAL MOVE:

Flash Claw (สอนได้)

 • โจมตีใส่ศัตรู (Slice)
 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “ได้รับความเสียหายแบบ Strike เพิ่มขึ้น +15%” เป็นเวลา 15 วินาที เมื่อโจมตีโดน
 • มีโอกาส 100% ที่จะทำให้ศัตรู ‘เลือดออกอย่างหนัก’ เมื่อโจมตีโดน

SPECIAL SKILL:

Lovely Pose

 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “ได้รับความเสียหายแบบ Strike เพิ่มขึ้น +15%” เป็นเวลา 15 วินาที
 • เพิ่มพลังโจมตี Strike +20% ให้กับสมาชิกทีมที่มี “Tag: Female Warrior” เป็นเวลา 15 วินาที

SP Rozie (DBL16-09S) YEL

TAG: Female Warrior, Universe 2, Transforming Warrior

Z-ABILITY: เพิ่มพลังโจมตีและป้องกัน Blast ให้กับ Tag: Female Warrior และ เพิ่มพลังโจมตี Blast ให้กับ Tag: Universe 2

 • 0★ Tag: Female Warrior โจมตี Blast +19%
 • 3★ Tag: Female Warrior โจมตี Blast +22% และ Tag: Universe 2 โจมตี Blast +5%
 • 5★ Tag: Female Warrior โจมตี/ป้องกัน Strike +25% และ Tag: Universe 2 โจมตี Blast +10%
 • 7★ Tag: Female Warrior โจมตี/ป้องกัน Strike +22% และ Tag: Universe 2 โจมตี Blast +15%

MAIN ABILITY:

The Strike of Love

 • นำเอาการ์ด Special Move ขึ้นมือ
 • ฟื้นฟู Ki ตัวเอง +60
 • เปลี่ยนการ์ด Strike Arts ของตัวเองให้เป็นการ์ด Blast Arts

UNIQUE ABILITY:

Accelerating Fist

เอฟเฟคต่อไปนี้จะเริ่มทำงาน ตามเวลาที่ผ่านไปในสนามรบ นับตั้งแต่เริ่ม:

 • 10 วินาที: เพิ่มพลังโจมตี +20% และเพิ่มความเร็วในการจั่วการ์ด +1 level
 • 20 วินาที: เพิ่มพลังโจมตี +20% และเพิ่มความเร็วในการจั่วการ์ด +1 level

Warrior of Love

 • พลังโจมตี +40% เมื่อสมาชิกทีมที่มี “Tag: Female Warrior” ตาย
 • พลังโจมตี Blast +20% เมื่อสมาชิกทีมที่มี “Tag: Universe 2” ตาย

ฟื้นฟูเลือดให้กับสมาชิกทีม +15% เมื่อตัวละครนี้ฆ่าศัตรูได้

เพิ่มเอฟเฟคต่อไปนี้ให้กับสมาชิกทีม เมื่อตัวละครนี้ตาย:

 • ฟื้นฟูเลือด +15%
 • เพิ่มพลังโจมตี +20%

SPECIAL MOVE:

Yacchaina Fist (สอนได้)

 • โจมตีใส่ศัตรู (Explode)
 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “ได้รับความเสียหายแบบ Blast เพิ่มขึ้น +15%” เป็นเวลา 15 วินาที เมื่อโจมตีโดน
 • มีโอกาส 20% ที่จะทำให้ศัตรูหมดสติ เมื่อโจมตีโดน

SPECIAL SKILL:

Lovely Pose

 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “ได้รับความเสียหายแบบ Blast เพิ่มขึ้น +15%” เป็นเวลา 15 วินาที
 • เพิ่มพลังโจมตี Blast +20% ให้กับสมาชิกทีมที่มี “Tag: Female Warrior” เป็นเวลา 15 วินาที

EX Gohan (Kid) (DBL16-11E) YEL

TAG: Son Family, Hybrid Saiyan, Kids

Z-ABILITY: เพิ่มพลังโจมตี Blast & Strike ให้กับ Tag: Hybrid Saiyan หรือ Episode: Frieza Saga (Z)

 • 0★ Tag: Hybrid Saiyan โจมตี Blast +19%
 • 3★ Tag: Hybrid Saiyan โจมตี Blast +22%
 • 5★ Tag: Hybrid & Episode: Frieza โจมตี Blast & Strike +29%
 • 7★ Tag: Hybrid & Episode: Frieza โจมตี Blast & Strike +31%

MAIN ABILITY:

You’re through!

 • นำเอาการ์ด Special Move ขึ้นมือ
 • ฟื้นฟู Ki ตัวเอง +60
 • เพิ่มพลังโจมตี +80% เป็นเวลา 5 วินาที

UNIQUE ABILITY:

Anti-Frieza Force: Blast Atk UP

 • ทำความเสียหายแบบ Blast ใส่ตัวละคร Tag: Frieza Force แรงขึ้น +40%

The Courage to Confront

เอฟเฟคต่อไปนี้จะเริ่มทำงาน ตามจำนวนสมาชิกทีมที่ตายลงไป เมื่อตัวละครนี้เข้ามาในสนามรบ:

 • พลังโจมตี +40% เป็นเวลา 5 วินาที
 • ฟื้นฟูเลือดตัวเอง +15%
 • และเพิ่มพลังโจมตีอีก +30% เมื่อในทีมมีตัวละคร “Episode: Frieza Saga (Z)” นอกเหนือจากตัวเอง อยู่ในทีม

พลังโจมตี +20% เป็นเวลา 30 วินาที และลดเวลาในการเปลี่ยนตัวละครลง -5 วินาที เมื่อเปลี่ยน Cover

SPECIAL MOVE:

Masenko

 • โจมตีใส่ศัตรู (Impact )
 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “ได้รับความเสียหายแบบ Blast เพิ่มขึ้น +20%” เป็นเวลา 25 วินาที เมื่อโจมตีโดน

SPECIAL SKILL:

Unlock Ki: Form of Attack

 • สุ่มจั่วการ์ด 1 ใบ
 • ฟื้นฟู Ki ตัวเอง +30

แปลสกิล: RISING BATTLE Goku Captain Ginyu

SP Goku Captain Ginyu
(DBL-EVT-10S) RED

TAG: Frieza Force, Ginyu Force, Saiyan

Z-ABILITY: เพิ่มพลังโจมตี Strike ให้กับ Tag: Frieza Force หรือ Episode: Frieza Saga (Z)

 • 0★ +22%
 • 3★ +24%
 • 5★ +29%
 • 7★ +32%

MAIN ABILITY:

Now then, let’s give this a test run…

 • นำเอาการ์ด Special Skill ขึ้นมือ

ขโมย Dragon Ball จากศัตรูและเพิ่มให้กับทีมตัวเอง โดยเอฟเฟคจะเปลี่ยนไปตามจำนวนของ Dragon Ball ที่ศัตรูมี:

 • 2 ลูกหรือมากกว่า: ขโมย 2 ได้รับ 2
 • 1 ลูก: ขโมย 1 ได้รับ 1
 • ไม่มี: ไม่มีเอฟเฟค

UNIQUE ABILITY:

Ginyu Force, Captain Ginyu!

 • เอฟเฟคต่อไปนี้จะเริ่มทำงาน เมื่อตัวละครนี้เข้ามาในสนามรบ:
 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “ได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น +30%” เป็นเวลา 20 วินาที
 • ลด Ki ศัตรูลง -25
 • เพิ่มพลังโจมตี Strike +20% เมื่อมีตัวละคร “Tag: Frieza Force” หรือ “Episode: Frieza Saga (Z)” นอกเหนือจากตัวละครนี้อยู่ในทีม

Awkward Body

เอฟเฟคต่อไปนี้จะเริ่มทำงาน ตามเวลาที่ผ่านไปของตัวละครนี้:

 • 3 วินาที: ทำให้ตัวเองได้รับสถานะผิดปกติ “ได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น +10%” เป็นเวลา 20 วินาที
 • 6 วินาที: ทำให้ตัวเองได้รับสถานะผิดปกติ “ได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น +10%” เป็นเวลา 20 วินาที
 • 9 วินาที: ทำให้ตัวเองได้รับสถานะผิดปกติ “ได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น +10%” เป็นเวลา 20 วินาที และเอาการ์ด Special Skill ขึ้นมือเป็นใบต่อไป

SPECIAL MOVE:

Milky Cannon (สอนได้)

 • โจมตีใส่ศัตรู (Explode)
 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “อัตราฟื้นฟู Ki -80%” เป็นเวลา 5 วินาที เมื่อโจมตีโดน

SPECIAL SKILL:

I’ll show you!

 • ฟื้นฟูเลือด +5% และ Ki +5
 • เพิ่มพลังโจมตี Strike ของตัวเอง +5%
 • เพิ่มพลังโจมตี Blast ของตัวเอง +5%
 • อัตราฟื้นฟู Ki ของตัวเอง +5%
 • ยกเลิกสถานะผิดปกติของตัวเองทุกอย่าง

แปลสกิล: RISING GIRLS VOL.3

SP Bunny Girl Bulma (Youth)
(DBL16-06S) GRN

TAG: Female Warrior

Z-ABILITY: ลดค่าการใช้การ์ด Special Move Arts และเพิ่มพลังโจมตี Blast ให้กับ Tag: Female Warrior

 • 0★ Blast +19%
 • 3★ Blast +22%
 • 5★ SP -5, Blast +25%
 • 7★ SP -10, Blast +28%

MAIN ABILITY:

Wait! Whoa! Time out!

 • นำเอาการ์ด Ultimate “Surprise Blaster” ขึ้นมือ
 • เพิ่มพลังโจมตีแบบคริติคอล +30% ให้กับสมาชิกทีม เป็นเวลา 30 วินาที
 • เพิ่มโอกาสคริติคอล +30% ให้กับสมาชิกทีม เป็นเวลา 30 วินาที

UNIQUE ABILITY:

You gotta treat girls nicely!

เอฟเฟคต่อไปนี้จะเริ่มทำงานนับตั้งแต่การต่อสู้เริ่มต้นขึ้น จนกว่าตัวละครนี้จะตาย:

 • เพิ่มพลังโจมตีให้กับสมาชิกทีม +20% (ยกเลิกไม่ได้)
 • ลดค่าการใช้การ์ด Strike & Blast Arts ลง -3 ให้กับสมาชิกทีม (ยกเลิกไม่ได้)
 • ทำให้ทีมศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “เพิ่มค่าการใช้การ์ด Special Move Arts +5” (ยกเลิกไม่ได้)

Nothing like being a babe!

เอฟเฟค 1-3 นี้จะเริ่มทำงานแบบสุ่ม เมื่อตัวละครนี้เข้ามาในสนามรบ:

 • มีโอกาส 80% เพิ่มพลังโจมตี +20% เป็นเวลา 20 วินาที
 • มีโอกาส 50% ที่จะฟื้นฟู Ki ตัวเอง +50
 • มีโอกาส 30% ที่จะได้รับ Dragon Ball หนึ่งลูก

SPECIAL MOVE:

Rocket Launcher

 • โจมตีใส่ศัตรู (Explode)
 • มีโอกาส 50% ที่จะจั่วการ์ด Special Skill ขึ้นมือ เมื่อกดใช้งาน

SPECIAL SKILL:

Blow a Kiss

 • เพิ่มพลังโจมตี +20% ให้กับสมาชิกทีม เป็นเวลา 20 วินาที
 • ทำลายการ์ด Strike Arts บนมือศัตรู 2 ใบ
 • เพิ่มอัตราฟื้นฟู Ki +50% ให้กับสมาชิกทีมตัวเองและทีมศัตรู เป็นเวลา 10 วินาที

ULTIMATE:

Surprise Blaster

 • โจมตีใส่ศัตรู (Impact)
 • ได้รับสถานะพิเศษ “ลดความสามารถของเอฟเฟค ‘Sustained Damage CUT’ ของศัตรูลง -100%” เป็นเวลา 5 วินาที เมื่อกดใช้งาน
 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “เพิ่มเวลาเปลี่ยนตัว +3 วินาที” เมื่อโจมตีโดน

SP Android #18 (DBL16-07S) RED

TAG: Female Warrior, Android, Twins

Z-ABILITY: เพิ่มพลังป้องกัน Blast & Strike ให้กับ Tag: Female Warrior หรือ Tag: Android

 • 0★ Tag: Female ป้องกัน Blast +17%
 • 3★ Tag: Female ป้องกัน Blast +20%
 • 5★ Tag: Female ป้องกัน Blast & Strike +22%
 • 7★ Tag: Android, Female ป้องกัน Blast & Strike +25%

MAIN ABILITY:

Gotta finish this fight quickly.

 • ลดค่าการใช้การ์ด Strike, Blast และ Special Move Arts ลง -10 เป็นเวลา 30 วินาที
 • เพิ่มความเร็วในการจั่วการ์ดให้กับตัวเอง +1 level เป็นเวลา 15 วินาที
 • เพิ่มบัพ “ป้องกันสถานะผิดปกติ 2 ครั้ง” ให้กับสมาชิกทีม

UNIQUE ABILITY:

Clever Negotiations

 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “ได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น +30%” เป็นเวลา 20 วินาที เมื่อตัวละครนี้เข้ามาในสนามรบ

เอฟเฟคต่อไปนี้จะเริ่มทำงาน เมื่อเปลี่ยน cover:

 • สุ่มล็อคช่องการ์ดของศัตรูจำนวน 1 ช่อง
 • ช่องการ์ดที่ถูกล็อคจะไม่สามารถใช้งานได้ 5 วินาที
 • ทำให้ทีมศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “เพิ่มค่าการใช้การ์ดทุกใบ +20” เป็นเวลา 5 วินาที

ในระหว่างที่ตัวละครนี้อยู่ในสนามรบ จะลด Dragon Balls ของทีมศัตรู 1 ลูก ในทุกๆครั้งที่ศัตรูเปลี่ยนตัวละคร (ใช้งานได้ 3 ครั้ง)

Precise Assist

เพิ่มเอฟเฟคต่อไปนี้ให้กัยสมาชิกทีม ตามสไตล์การต่อสู้ของตัวละครนั้นๆ เมื่อตัวละครนี้ถูกเปลี่ยนตัวออก:

 • Melee Type: เพิ่มพลังโจมตี Strike +30% เป็นเวลา 15 วินาที และฟื้นฟูเลือด 10%
 • Ranged Type: เพิ่มพลังโจมตี Blast +30% เป็นเวลา 15 วินาที และฟื้นฟูเลือด 10%
 • Support Type: เพิ่มพลังโจมตี +20% เป็นเวลา 15 วินาที และฟื้นฟูเลือด 10%
 • Defense Type: เพิ่มพลังโจมตี +30% เป็นเวลา 15 วินาที และฟื้นฟูเลือด 5%

SPECIAL MOVE:

Violent Shot (สอนได้)

 • โจมตีใส่ศัตรู (Impact)
 • เพิ่มพลังโจมตี Special Move +30% เป็นเวลา 5 วินาที เมื่อกดใช้งาน

SPECIAL SKILL:

Refreshing Smile

 • ฟื้นฟูหลอด Vanishing Gauge +50%
 • เพิ่มค่าการใช้การ์ด Special Skill +5 ให้กับตัวเองและศัตรู (ใช้งานได้ 3 ครั้ง) (ยกเลิกไม่ได้)

EX Krillin (DBL16-12E) PUR

TAG: Super Warrior

Z-ABILITY: เพิ่มพลังโจมตี Blast & Strike ให้กับ Episode: Frieza Saga (Z) หรือ Element: PUR

 • 0★ Episode: Frieza โจมตี Blast +19%
 • 3★ Episode: Frieza โจมตี Blast +22%
 • 5★ Episode: Frieza, Element: PUR โจมตี Blast & Strike +29%
 • 7★ Episode: Frieza, Element: PUR โจมตี Blast & Strike +31%

MAIN ABILITY:

Attack!

 • นำเอาการ์ด Special Move ขึ้นมือ
 • เพิ่มพลังโจมตี +20% ให้กับสมาชิกทีม เป็นเวลา 20 วินาที
 • ลดเวลาเปลี่ยนตัวละครให้กับสมาชิกทีมลง -5

UNIQUE ABILITY:

Masterful Support

 • เอฟเฟคต่อไปนี้จะเริ่มทำงาน เมื่อตัวละครนี้ถูกเปลี่ยนตัวออก:
 • พลังโจมตี +20% ให้กับสมาชิกทีม เป็นเวลา 20 วินาที
 • ฟื้นฟู Ki ตัวเอง +30

Gokuuu!

เพิ่มเอฟเฟคต่อไปนี้ให้กับสมาชิกทีม เมื่อตัวละครนี้ตาย:

 • เพิ่มพลังโจมตี +15%
 • อัตราฟื้นฟู Ki +30%

และเพิ่มเอฟเฟคต่อไปนี้ให้กับสมาชิกทีม “ตัวละคร: Goku”:

 • เพิ่มพลังโจมตี +15%
 • เพิ่มพลังโจมตี Special Move +25%

SPECIAL MOVE:

Destructo-Disc

 • โจมตีใส่ศัตรู (Slice)
 • มีโอกาส 80% ที่จะทำให้ศัตรู ‘เลือดออกอย่างหนัก’ เมื่อโจมตีโดน

SPECIAL SKILL:

Solar Flare

 • ทำให้ศัตรูตาบอด เมื่อโจมตีโดน
 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “ได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น +20%” เป็นเวลา 20 วินาที เมื่อโจมตีโดน

อัพเดทล่าสุด: 09/11

กิจกรรม Moonlight Fever
ระยะเวลา: 11 กันยายน – 8 ตุลาคม 2019

 • ตามหาใบ Job Requests จากกิจกรรมต่างๆในเกม
 • เก็บสะสม Moon Manju จากการส่งตัวละครไป Adventures
 • นำ Moon Manju ไปแลกเป็นของต่างๆได้ใน Exchange Shop
 • ทำ Missions ของกิจกรรม เพื่อรับของรางวัลเพิ่มเติม!

ตัวละครที่แนะนำในการส่ง Adventures

 • ตัวละครที่มี Tag: Female Warrior (เพิ่มอัตราความสำเร็จมหาศาล)
 • ตัวละครที่มีเลเวลสูง ( เพิ่มอัตราความสำเร็จอย่างมาก)
 • ตัวละครที่มีสีตรงกับที่แนะนำ (เพิ่มอัตราความสำเร็จปานกลาง)

กิจกรรมที่มีโอกาสได้รับใบ Job Requests (สีชมพู)

 • The Invincible Android #18
 • Cell: The Evolving Life Form

กิจกรรมที่มีโอกาสได้รับใบ Job Requests (สีน้ำตาล)

 • Legends Road – Gotenks –

Job Requests สีชมพู จะได้รับขนมมันจูสีขาว
Job Requests สีน้ำตาล
จะได้รับขนมมันจูสีน้ำตาล

ระยะเวลาแลกของใน Exchange Shop:
11 กันยายน – 15 ตุลาคม 2019

 • อีควิปเม้นท์ : “Quit playing around!”
 • อีควิปเม้นท์ : “I’ll Help Too”
 • อีควิปเม้นท์ : “Romantic Drive”
 • ตั๋วการันตี Master’s Pack 2
 • ตั๋วการันตี Master’s Pack 1
 • ตั๋ว SP 30% Master’s Pack 2
 • ตั๋ว Master’s Pack 2
 • ตั๋ว Master’s Pack 1
 • 5 Energy Ticket
 • Skip Tickets
 • Rising Soul
 • Super Soul
 • Zeni

ของรางวัลโดยรวมจากภารกิจสะสม Moon Manju (White)

 • Chrono Crystals
 • UST Summon Assist Ticket #15
 • Rising Girls Vol. 3 Summon Ticket
 • Z Power [Krillin]
 • ข้อความ PvP “Alright then. Thanks for your business.”

ของรางวัลโดยรวมจากภารกิจสะสม Moon Manju (Brown)

 • Chrono Crystals
 • UST Summon Assist Ticket #15
 • Maiden Force of Love Summon Ticket
 • Z Power [Gohan (Kid)]
 • ป้ายชื่อ “Moonlight Maestro”

Moonlight Fever Login Bonus
ระยะเวลา: 11 กันยายน – 8 ตุลาคม 2019
ของรางวัลโดยรวม:

 • ป้ายชื่อ Moonlight Lover
 • Adventure Slot Key x 60
 • Job Requests (สีชมพู) x 27
 • Job Requests (สีน้ำตาล) x 27
 • Chrono Crystal x 1000
 • UST Summon Assist Ticket #15 x 1
 • 5 Energy Ticket x 12

ตู้ Rush Limited!
เริ่ม: 11 กันยายน 2019
หาตั๋วได้จากกิจกรรม Ultra Space-Time Rush
เรทตัวละคร SP: 5% (ทั้งหมด 93 ตัวละคร) การันตีตัวละคร SP 1 ตัว

 • Super Vegito (DBL13-03S) 0.02%
 • Super Saiyan Goten (Kid) (DBL12-06S) 0.02%
 • Super Saiyan 2 Gohan (Youth) (DBL10-06S) 0.02%
 • God of Destruction Beerus (DBL07-11S) 0.02%
 • และตัวละคร SP อื่นๆอีก 89 ตัว 0.0552 – 0.0553%

ตู้ Rising Girls Vol.3

ตู้ธรรมดา: 11 กันยายน – 1 ตุลาคม 2019
Limit Break: 11-17 กันยายน 2019
เรทตัวละคร SP: 7% (ทั้งหมด 7 ตัวละคร)

 • Bunny Girl Bulma (Youth) (DBL16-06S) 1%
 • Android #18 (DBL16-07S) 1%
 • Videl (DBL09-07S) 1%
 • Bulma (Youth) (DBL09-05S) 1%
 • Super Saiyan Kale (Berserk) (DBL09-04S) 1%
 • Android 18 (DBL06-10S) 1%
 • Pan (DBL01-05S) 1%

>> อ่านคำแปลสกิลได้ที่นี่ <<

ตู้ Maiden Force of Love

ตู้ธรรมดา: 11 กันยายน – 1 ตุลาคม 2019
Limit Break: 11-17 กันยายน 2019
เรทตัวละคร SP: 7% (ทั้งหมด 7 ตัวละคร)

 • Rozie (DBL16-09S) 1%
 • Kakunsa (DBL16-08S) 1%
 • Great Saiyaman 2 (DBL11-06S) 1%
 • Chi-Chi(DBL09-06S) 1%
 • Ribrianne (DBL11-07S) 1%
 • Super Saiyan 2 Caulifla (DBL09-03S) 1%
 • Mai (DBL08-03S) 1%

>> อ่านคำแปลสกิลได้ที่นี่ <<

Rising Battle Goku Captain Ginyu
ระยะเวลา: 11 กันยายน – 1 ตุลาคม 2019

แจกตัวละคร SP Goku Captain Ginyu (DBL-EVT-10S) RED
และป้ายชื่อ Your Body Is Mine

 • BATTLE-41~80 จะปลดล็อควันที่ 14 กันยายน 2019
 • BATTLE-81~90 จะปลดล็อควันที่ 16 กันยายน 2019
 • BATTLE-91~100 จะปลดล็อควันที่ 18 กันยายน 2019

>> อ่านคำแปลสกิลได้ที่นี่ <<

Legends Road – Gotenks –
ระยะเวลา: 11 กันยายน – 1 ตุลาคม 2019
สามารถ Limit Break ตัวละครไป ★5 ได้แล้ว

เพิ่มตัวละครที่ได้รับ Bonus Ability ในการหาเหรียญในด่าน

โดยตัวเลขที่แสดงอยู่คือ % ที่จะได้รับเพิ่มเติม
เช่น ได้รับจากด่าน 100 เหรียญ ก็จะได้เพิ่มอีก 20 เหรียญ

เหรียญทอง
เหรียญเงิน
เหรียญทองแดง

Client เกมเวอร์ชั่น 1.37.1
อัพเดทได้เลยใน Google Play และ App Store (ไม่บังคับ)

กิจกรรม Character Power-Up
ระยะเวลา: 11 กันยายน – 8 ตุลาคม 2019

 • Main Story: EXP x2, Zeni x5
 • Event Stories: EXP x2, Zeni x2
 • Training: EXP x2, Training Time 1/2
 • Adventure: Adventuring Time 1/2

Ultra Space-Time Rush
ระยะเวลา: 11 – 25 กันยายน 2019
แจกตั๋ว Rush Limited! 18ใบ เมื่อทำคะแนนได้ตามที่กำหนด