แปลสกิล: RISING GIRLS VOL.3

SP Bunny Girl Bulma (Youth)
(DBL16-06S) GRN

TAG: Female Warrior

Z-ABILITY: ลดค่าการใช้การ์ด Special Move Arts และเพิ่มพลังโจมตี Blast ให้กับ Tag: Female Warrior

 • 0★ Blast +19%
 • 3★ Blast +22%
 • 5★ SP -5, Blast +25%
 • 7★ SP -10, Blast +28%

MAIN ABILITY:

Wait! Whoa! Time out!

 • นำเอาการ์ด Ultimate “Surprise Blaster” ขึ้นมือ
 • เพิ่มพลังโจมตีแบบคริติคอล +30% ให้กับสมาชิกทีม เป็นเวลา 30 วินาที
 • เพิ่มโอกาสคริติคอล +30% ให้กับสมาชิกทีม เป็นเวลา 30 วินาที

UNIQUE ABILITY:

You gotta treat girls nicely!

เอฟเฟคต่อไปนี้จะเริ่มทำงานนับตั้งแต่การต่อสู้เริ่มต้นขึ้น จนกว่าตัวละครนี้จะตาย:

 • เพิ่มพลังโจมตีให้กับสมาชิกทีม +20% (ยกเลิกไม่ได้)
 • ลดค่าการใช้การ์ด Strike & Blast Arts ลง -3 ให้กับสมาชิกทีม (ยกเลิกไม่ได้)
 • ทำให้ทีมศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “เพิ่มค่าการใช้การ์ด Special Move Arts +5” (ยกเลิกไม่ได้)

Nothing like being a babe!

เอฟเฟค 1-3 นี้จะเริ่มทำงานแบบสุ่ม เมื่อตัวละครนี้เข้ามาในสนามรบ:

 • มีโอกาส 80% เพิ่มพลังโจมตี +20% เป็นเวลา 20 วินาที
 • มีโอกาส 50% ที่จะฟื้นฟู Ki ตัวเอง +50
 • มีโอกาส 30% ที่จะได้รับ Dragon Ball หนึ่งลูก

SPECIAL MOVE:

Rocket Launcher

 • โจมตีใส่ศัตรู (Explode)
 • มีโอกาส 50% ที่จะจั่วการ์ด Special Skill ขึ้นมือ เมื่อกดใช้งาน

SPECIAL SKILL:

Blow a Kiss

 • เพิ่มพลังโจมตี +20% ให้กับสมาชิกทีม เป็นเวลา 20 วินาที
 • ทำลายการ์ด Strike Arts บนมือศัตรู 2 ใบ
 • เพิ่มอัตราฟื้นฟู Ki +50% ให้กับสมาชิกทีมตัวเองและทีมศัตรู เป็นเวลา 10 วินาที

ULTIMATE:

Surprise Blaster

 • โจมตีใส่ศัตรู (Impact)
 • ได้รับสถานะพิเศษ “ลดความสามารถของเอฟเฟค ‘Sustained Damage CUT’ ของศัตรูลง -100%” เป็นเวลา 5 วินาที เมื่อกดใช้งาน
 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “เพิ่มเวลาเปลี่ยนตัว +3 วินาที” เมื่อโจมตีโดน

SP Android #18 (DBL16-07S) RED

TAG: Female Warrior, Android, Twins

Z-ABILITY: เพิ่มพลังป้องกัน Blast & Strike ให้กับ Tag: Female Warrior หรือ Tag: Android

 • 0★ Tag: Female ป้องกัน Blast +17%
 • 3★ Tag: Female ป้องกัน Blast +20%
 • 5★ Tag: Female ป้องกัน Blast & Strike +22%
 • 7★ Tag: Android, Female ป้องกัน Blast & Strike +25%

MAIN ABILITY:

Gotta finish this fight quickly.

 • ลดค่าการใช้การ์ด Strike, Blast และ Special Move Arts ลง -10 เป็นเวลา 30 วินาที
 • เพิ่มความเร็วในการจั่วการ์ดให้กับตัวเอง +1 level เป็นเวลา 15 วินาที
 • เพิ่มบัพ “ป้องกันสถานะผิดปกติ 2 ครั้ง” ให้กับสมาชิกทีม

UNIQUE ABILITY:

Clever Negotiations

 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “ได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น +30%” เป็นเวลา 20 วินาที เมื่อตัวละครนี้เข้ามาในสนามรบ

เอฟเฟคต่อไปนี้จะเริ่มทำงาน เมื่อเปลี่ยน cover:

 • สุ่มล็อคช่องการ์ดของศัตรูจำนวน 1 ช่อง
 • ช่องการ์ดที่ถูกล็อคจะไม่สามารถใช้งานได้ 5 วินาที
 • ทำให้ทีมศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “เพิ่มค่าการใช้การ์ดทุกใบ +20” เป็นเวลา 5 วินาที

ในระหว่างที่ตัวละครนี้อยู่ในสนามรบ จะลด Dragon Balls ของทีมศัตรู 1 ลูก ในทุกๆครั้งที่ศัตรูเปลี่ยนตัวละคร (ใช้งานได้ 3 ครั้ง)

Precise Assist

เพิ่มเอฟเฟคต่อไปนี้ให้กัยสมาชิกทีม ตามสไตล์การต่อสู้ของตัวละครนั้นๆ เมื่อตัวละครนี้ถูกเปลี่ยนตัวออก:

 • Melee Type: เพิ่มพลังโจมตี Strike +30% เป็นเวลา 15 วินาที และฟื้นฟูเลือด 10%
 • Ranged Type: เพิ่มพลังโจมตี Blast +30% เป็นเวลา 15 วินาที และฟื้นฟูเลือด 10%
 • Support Type: เพิ่มพลังโจมตี +20% เป็นเวลา 15 วินาที และฟื้นฟูเลือด 10%
 • Defense Type: เพิ่มพลังโจมตี +30% เป็นเวลา 15 วินาที และฟื้นฟูเลือด 5%

SPECIAL MOVE:

Violent Shot (สอนได้)

 • โจมตีใส่ศัตรู (Impact)
 • เพิ่มพลังโจมตี Special Move +30% เป็นเวลา 5 วินาที เมื่อกดใช้งาน

SPECIAL SKILL:

Refreshing Smile

 • ฟื้นฟูหลอด Vanishing Gauge +50%
 • เพิ่มค่าการใช้การ์ด Special Skill +5 ให้กับตัวเองและศัตรู (ใช้งานได้ 3 ครั้ง) (ยกเลิกไม่ได้)

EX Krillin (DBL16-12E) PUR

TAG: Super Warrior

Z-ABILITY: เพิ่มพลังโจมตี Blast & Strike ให้กับ Episode: Frieza Saga (Z) หรือ Element: PUR

 • 0★ Episode: Frieza โจมตี Blast +19%
 • 3★ Episode: Frieza โจมตี Blast +22%
 • 5★ Episode: Frieza, Element: PUR โจมตี Blast & Strike +29%
 • 7★ Episode: Frieza, Element: PUR โจมตี Blast & Strike +31%

MAIN ABILITY:

Attack!

 • นำเอาการ์ด Special Move ขึ้นมือ
 • เพิ่มพลังโจมตี +20% ให้กับสมาชิกทีม เป็นเวลา 20 วินาที
 • ลดเวลาเปลี่ยนตัวละครให้กับสมาชิกทีมลง -5

UNIQUE ABILITY:

Masterful Support

 • เอฟเฟคต่อไปนี้จะเริ่มทำงาน เมื่อตัวละครนี้ถูกเปลี่ยนตัวออก:
 • พลังโจมตี +20% ให้กับสมาชิกทีม เป็นเวลา 20 วินาที
 • ฟื้นฟู Ki ตัวเอง +30

Gokuuu!

เพิ่มเอฟเฟคต่อไปนี้ให้กับสมาชิกทีม เมื่อตัวละครนี้ตาย:

 • เพิ่มพลังโจมตี +15%
 • อัตราฟื้นฟู Ki +30%

และเพิ่มเอฟเฟคต่อไปนี้ให้กับสมาชิกทีม “ตัวละคร: Goku”:

 • เพิ่มพลังโจมตี +15%
 • เพิ่มพลังโจมตี Special Move +25%

SPECIAL MOVE:

Destructo-Disc

 • โจมตีใส่ศัตรู (Slice)
 • มีโอกาส 80% ที่จะทำให้ศัตรู ‘เลือดออกอย่างหนัก’ เมื่อโจมตีโดน

SPECIAL SKILL:

Solar Flare

 • ทำให้ศัตรูตาบอด เมื่อโจมตีโดน
 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “ได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น +20%” เป็นเวลา 20 วินาที เมื่อโจมตีโดน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s