แปลสกิล: Ultra Space-Time Summon #16

SP Super Saiyan Gohan (Youth)
(DBL17-01S) YEL

TAG: Son Family, Hybrid Saiyan, Super Saiyan, Super Saiyan 2

Z-ABILITY: เพิ่มพลังโจมตี Strike ให้กับ Tag: Hybrid Saiyan หรือ Episode: Sagas From the Movies

 • 0★ Hybrid Saiyan +19%
 • 3★ Hybrid Saiyan +24%
 • 5★ Hybrid Saiyan หรือ Episode: Sagas +30%
 • 7★ Hybrid Saiyan หรือ Episode: Sagas +35%

MAIN ABILITY:

My dad saved me!

 • แปลงร่างเป็น “Super Saiyan 2”
 • ทำให้สมาชิกทีมศัตรู “เปลี่ยนตัวไม่ได้” เป็นเวลา 10 วินาที

หลังจากแปลงร่างเป็น Super Saiyan 2

I’m my father’s son!

 • นำเอาการ์ด Special Move Arts ขึ้นมือ
 • ฟื้นฟู Ki ตัวเอง +50
 • ลด Ki ศัตรูลง -50

UNIQUE ABILITY:

Resolute Valor

 • ลดความเสียหายที่ได้รับลง -50% เป็นเวลา 10 วินาที เมื่อตัวละครนี้เข้ามาในสนามรบ (ใช้งานได้ 2 ครั้ง)

เอฟเฟคต่อไปนี้จะเริ่มทำงาน เมื่อเปลี่ยน Cover (ใช้งานได้ 2 ครั้ง):

 • พลังโจมตี Strike +25% เป็นเวลา 20 วินาที
 • ลดจำนวน Dragon Ball ของศัตรูลง -1 ลูก

Desperate Battle

เพิ่มเอฟเฟคต่อไปนี้ให้กับตัวเอง เมื่อการโจมตีของศัตรูสิ้นสุดลง (ใช้งานได้ 2 ครั้ง):

 • พลังโจมตี Strike +15% (ยกเลิกไม่ได้)
 • ลดความเสียหายที่ได้รับลง -10% (ยกเลิกไม่ได้)
 • *เอฟเฟคจะยังคงมีผล หลังจากแปลงร่าง

หลังจากแปลงร่างเป็น Super Saiyan 2

Explosive Rage

เพิ่มบัพต่อไปนี้ให้กับตัวเอง หลังแปลงร่าง:

 • ฟื้นฟูเลือด 30%
 • เพิ่มพลังโจมตี +30% (ยกเลิกไม่ได้)
 • ได้รับบัพ: “ป้องกันอาการผิดปกติ 3 ครั้ง”

Gifted Power

เพิ่มเอฟเฟคต่อไปนี้ให้กับตัวเอง ตามจำนวนสมาชิกทีมที่ตายลงไป เมื่อตัวละครนี้เข้ามาในสนามรบ:

 • เพิ่มพลังโจมตีท่า Special Move +30%
 • ลดค่าการให้การ์ดทั้งหมด -3
 • พลังโจมตี +15% เป็นเวลา 10 วินาที เมื่อเจอกับศัตรูที่มี “Episode: Sagas From the Movies”

SPECIAL MOVE:

Super Kamehameha

 • โจมตีใส่ศัตรู (Impact)
 • พลังโจมตี Strike +20% เป็นเวลา 20 วินาที เมื่อกดใช้งาน

หลังจากแปลงร่างเป็น Super Saiyan 2

Unwavering Blow

 • โจมตีใส่ศัตรู (Impact)
 • เพิ่มพลังโจมตี +20% เป็นเวลา 10 วินาที เมื่อกดใช้งาน

SPECIAL SKILL:

Power Surge

 • ฟื้นฟู Ki ให้กับตัวเอง +30 เมื่อกดใช้งาน
 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “ได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น +15%” เป็นเวลา 15 วินาที เมื่อโจมตีโดน

*การ์ดนี้สามารถต่อคอมโบกับการ์ด Strike Arts, Blast Arts และ Special Move Arts ได้

หลังจากแปลงร่างเป็น Super Saiyan 2

 • ฟื้นฟู Ki ให้กับตัวเอง +30 เมื่อกดใช้งาน
 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “ได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น +15%” เป็นเวลา 20 วินาที เมื่อโจมตีโดน

*การ์ดนี้สามารถต่อคอมโบกับการ์ด Strike Arts, Blast Arts และ Special Move Arts ได้

SP Full Power Boujack
(DBL17-03S) PUR

TAG: Transforming Warrior

Z-ABILITY: เพิ่มพลังโจมตีและป้องกัน Strike ให้กับ Episode: Sagas From the Movies

 • 0★ พลังโจมตี +19%
 • 3★ พลังโจมตี +22%
 • 5★ พลังโจมตีและป้องกัน +26%
 • 7★ พลังโจมตีและป้องกัน +28%

MAIN ABILITY:

Drive for Galactic Domination

 • นำเอาการ์ด Strike Arts ขึ้นมือ
 • ฟื้นฟู Ki ตัวเอง +30
 • เพิ่มพลังโจมตี Strike +30% เป็นเวลา 40 วินาที

UNIQUE ABILITY:

Galaxy’s Strongest Warrior

 • ลดความเสียหายที่ได้รับจากตัวละคร “Tag: Super Saiyan” ลง -20% (ยกเลิกไม่ได้)

เพิ่มเอฟเฟคต่อไปนี้ให้กับตัวเอง เมื่อเข้ามาในสนามรบ:

 • พลังโจมตี +40% (ไม่สามารถทับซ้อนกันได้)
 • ฟื้นฟู Ki +40
 • ยกเลิกสถานะผิดปกติ และอาการผิดปกติทุกอย่าง
 • เพิ่มพลังโจมตี +25% ให้กับสมาชิกทีมที่มี “Episode: Sagas From the Movies” เป็นเวลา 15 วินาที เมื่อตัวละครนี้ถูกเปลี่ยนตัวออกนอกสนามรบ

Merciless Shield

 • ฟื้นฟูเลือดให้กับตัวเอง +30% เมื่อเวลาในสนามรบผ่านไปเกิน 40 วินาที นับตั้งแต่การต่อสู้เริ่มต้นขึ้น
 • ผลักศัตรูออกไปอยู่ในระยะไกล เมื่อกดใช้ท่าเปลี่ยน Cover เข้ามาในระหว่างที่ศัตรูกำลังกดใช้การ์ดโจมตี และลดเลือดสมาชิกทีมที่ถูกเปลี่ยนตัวออกลง -15% (ไม่สามารถทำให้สมาชิกทีมตัวเองตายได้ด้วยท่านี้)

*ท่านี้สามารถต่อคอมโบกับการ์ด Special Move Arts ได้

เพิ่มเอฟเฟคต่อไปนี้ให้กับตัวเอง เมื่อมีสมาชิกในทีมตายไปอย่างน้อย 1 คน:

 • เพิ่มพลังโจมตี +20%
 • อัตราฟื้นฟู Ki +30%
 • ลดค่าการใช้การ์ด Strike Arts ลง -5

SPECIAL MOVE:

Galactic Buster (สอนได้)

 • โจมตีใส่ศัตรู (Explode)
 • ลด Ki ศัตรูลง -60 เมื่อโจมตีโดน

SPECIAL SKILL:

Galactic Throw

 • เพิ่มความเร็วในการจั่วการ์ด +1 level เป็นเวลา 15 วินาที เมื่อกดใช้งาน
 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “ได้รับความเสียหายแบบ Impact แรงขึ้น +15%” เป็นเวลา 20 วินาที เมื่อโจมตีโดน

*ท่านี้สามารถต่อคอมโบกับการ์ด Strike Arts, Blast Arts, Special Arts และ Special Move Arts ได้
*ท่านี้มีเกราะป้องกัน Blast ในขณะที่พุ่งเข้าไปโจมตี

EX Legendary Super Saiyan Broly
(DBL17-02E) YEL

TAG: Saiyan, Super Saiyan

Z-ABILITY: เพิ่มพลังโจมตี Strike และพลังป้องกัน Blast ให้กับ Element: YEL หรือ Element: BLU

 • 0★ Element: YEL +25%
 • 3★ Element: YEL +35%
 • 5★ Element: YEL หรือ Element: BLU +40%
 • 7★ Element: YEL หรือ Element: BLU +50%

MAIN ABILITY:

I’m getting stronger… yes… much stronger!

 • ฟื้นฟู Ki ตัวเอง +70
 • เพิ่มความเร็วในการจั่วการ์ด +1 level เป็นเวลา 30 วินาที
 • ลดค่าการใช้การ์ด Blast Arts ลง -15 เป็นเวลา 30 วินาที

UNIQUE ABILITY:

The bloodbath starts with you.

เอฟเฟคต่อไปนี้จะเริ่มงาน เมื่อตัวละครนี้เข้ามาในสนามรบ:

 • เพิ่มพลังโจมตี +30% เป็นเวลา 20 วินาที
 • ทำให้สมาชิกทีมศัตรู “เปลี่ยนตัวไม่ได้” เป็นเวลา 3 วินาที (ใช้ได้ 2 ครั้ง)
 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “ได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น +35%” เป็นเวลา 20 วินาที

Unparalleled Power

 • เพิ่มพลังโจมตี Strike +35% เมื่อต่อสู้กับ “ตัวละคร: Goku” (ยกเลิกไม่ได้)
 • เพิ่มพลังโจมตี Blast +35% เมื่อต่อสู้กับตัวละคร “Tag: Saiyan” หรือ “Tag: Hybrid Saiyan” (ยกเลิกไม่ได้)

เอฟเฟคต่อไปนี้จะเริ่มทำงาน เมื่อตัวละครนี้ถูกเปลี่ยนตัวออก:

 • เพิ่มพลังโจมตี +25% ให้กับสมาชิกทีมที่เป็น “Element: YEL” หรือ “Element: BLU” เป็นเวลา 15 วินาที
 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “เพิ่มค่าการใช้การ์ด Strike & Blast Arts +5” เป็นเวลา 10 วินาที

SPECIAL MOVE:

Blaster Shell

 • โจมตีใส่ศัตรู (Explode)
 • ฟื้นฟู Ki ตัวเอง +20 เมื่อโจมตีโดน

SPECIAL SKILL:

Unlock Ki: Form of Attack

 • ทำลายการ์ด Strike & Blast Arts บนมือตัวเองทั้งหมด และจั่วการ์ด Blast Arts ขึ้นมาใหม่ 1 ใบ
 • เพิ่มพลังโจมตีของการ์ด Blast Arts หรือ Special Move Arts ใบต่อไปที่ใช้ +100% (ยกเลิกไม่ได้, ทับซ้อนกันไม่ได้)

EX Android #13 (DBL17-04E) RED

TAG: Android

Z-ABILITY: เพิ่มพลังโจมตีและป้องกัน Strike ให้กับ Element: RED หรือ Element: GRN

 • 0★ Element: RED +25%
 • 3★ Element: RED +35%
 • 5★ Element: RED หรือ Element: GRN +40%
 • 7★ Element: RED หรือ Element: GRN +50%

MAIN ABILITY:

No one’s getting out of here alive!

 • เพิ่มพลังโจมตี +30% ให้กับสมาชิกทีมที่เป็น “Element: RED” หรือ “Element: GRN” เป็นเวลา 30 วินาที
 • ลดเวลาเปลี่ยนตัวของสมาชิกทีมลง -5
 • เพิ่มเวลาเปลี่ยนตัวให้กับสมาชิกทีมศัตรู +5

UNIQUE ABILITY:

The Final Awakened Android

 • ลดความเสียหายที่ได้รับครั้งต่อไปลง -70% เมื่อการต่อสู้เริ่มต้นขึ้น จนกว่าจะจบคอมโบ

เพิ่มเอฟเฟคต่อไปนี้ให้กับตัวเอง เมื่อการโจมตีของศัตรูสิ้นสุดลง (ใช้ได้ 1 ครั้ง):

 • เพิ่มพลังโจมตี Strike +30%
 • เพิ่มความเร็วในการจั่วการ์ด +1 level เป็นเวลา 30 วินาที

Hardwired Hatred

 • เพิ่มพลังโจมตี +20% เมื่อต่อสู้กับ “ตัวละคร: Goku” (ยกเลิกไม่ได้)

เอฟเฟคต่อไปนี้จะเริ่มทำงาน ตามจำนวนสมาชิกทีมที่เป็น “Element: RED”, “Element: GRN”, หรือ “Element: PUR” ในทีม นอกเหนือจากตัวละครนี้:

 • เพิ่มพลังโจมตี +15% (ยกเลิกไม่ได้)
 • อัตราฟื้นฟู Ki +15% (ยกเลิกไม่ได้)

SPECIAL MOVE:

S.S. Deadly Bomber

 • โจมตีใส่ศัตรู (Impact)
 • สุ่มทำลายการ์ดบนมือศัตรู 2 ใบ เมื่อโจมตีโดน

SPECIAL SKILL:

Unlock Ki: Form of Attack

 • ฟื้นฟู Ki ตัวเอง +40
 • เพิ่มพลังโจมตี +20% เป็นเวลา 20 วินาที

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s