แปลสกิล: ULTRA SPACE-TIME SUMMON #17

SP Final Form Frieza
(DBL18-01S) RED

TAG: Frieza Force, Transforming Warrior, Lineage of Evil

Z-ABILITY: เพิ่มพลังโจมตี Strike ให้กับ Tag: Lineage of Evil” หรือ “Tag: Frieza Force

 • 0★ Tag: Lineage of Evil +22%
 • 3★ Tag: Lineage of Evil +28%
 • 5★ Tag: Lineage of Evil” หรือ “Tag: Frieza Force +35%
 • 7★ Tag: Lineage of Evil” หรือ “Tag: Frieza Force +38%

MAIN ABILITY:

Time to Step it Up!

 • แปลงร่างเป็น Golden Frieza
 • ร่าง Golden Frieza จะอยู่ได้ 45 วินาที
 • ฟื้นฟูเลือดให้กับตัวเอง +20%

หลังจากแปลงร่างเป็น Golden Frieza

No Ashes Left to Bury

 • นำเอาการ์ด Special Move Arts ขึ้นมือ
 • ลดค่าการใช้การ์ด Strike Arts ลง -5 เป็นเวลา 30 วินาที
 • เพิ่มพลังโจมตี +25% เป็นเวลา 30 วินาที

UNIQUE ABILITY:

Payback for the Humiliation

เมื่อตัวละครนี้เข้ามาในสนามรบ จะได้รับเอฟเฟคต่อไปนี้ ถ้าในทีมมีตัวละคร “Tag: Lineage of Evil” หรือ “Tag: Frieza Force” ตัวอื่นอยู่ในทีม

 • พลังโจมตี Strike +35% เป็นเวลา 15 วินาที
 • อัตราการฟื้นฟู Ki +30% เป็นเวลา 15 วินาที

Emperor Reborn

เมื่อตัวละครนี้ถูกเปลี่ยนตัวออกนอกสนามรบ สมาชิกทีมที่มี “Tag: Lineage of Evil” หรือ “Tag: Frieza Force” จะได้รับเอฟเฟคต่อไปนี้

 • ทำความเสียหายใส่ตัวละคร “Tag: Saiyan” แรงขึ้น +20% เป็นเวลา 15 วินาที
 • พลังโจมตี Strike +20% เป็นเวลา 15 วินาที

หลังจากแปลงร่างเป็น Golden Frieza

Payback for the Humiliation

 • พลังโจมตี +15% เป็นเวลา 10 วินาที เมื่อเจอกับ “ตัวละคร: Goku” ของทีมศัตรู

เมื่อตัวละครนี้เข้ามาในสนามรบ ตัวละครจะได้รับเอฟเฟคต่อไปนี้ ถ้าในทีมมีตัวละคร “Tag: Lineage of Evil” หรือ “Tag: Frieza Force” ตัวอื่นอยู่ในทีม

 • พลังโจมตี Strike +50% เป็นเวลา 20 วินาที
 • อัตราการฟื้นฟู Ki +40% เป็นเวลา 20 วินาที

The Emperor’s Lust for Vengeance

เมื่อตัวละครนี้ถูกเปลี่ยนตัวออกนอกสนามรบ สมาชิกทีมที่มี “Tag: Lineage of Evil” หรือ “Tag: Frieza Force” จะได้รับเอฟเฟคต่อไปนี้

 • ทำความเสียหายใส่ตัวละคร “Tag: Saiyan” แรงขึ้น +20% เป็นเวลา 15 วินาที
 • พลังโจมตี Strike +20% เป็นเวลา 20 วินาที

เพิ่มเอฟเฟคต่อไปนี้ให้กับตัวเอง จนกว่าการแปลงร่างจะสิ้นสุดลง:

 • ลดความเสียหายที่ได้รับลง -20% (ยกเลิกไม่ได้)
 • ทำความเสียหายใส่ “ตัวละคร: Goku” แรงขึ้น +30% (ยกเลิกไม่ได้)

ลด Ki ตัวเองลง -100 เมื่อการแปลงร่างสิ้นสุดลง

SPECIAL MOVE:

Death Ball

 • โจมตีใส่ศัตรู (Explode)
 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “ได้รับความเสียหายแบบ Strike แรงขึ้น +15%” เป็นเวลา 15 วินาที เมื่อโจมตีโดน

หลังจากแปลงร่างเป็น Golden Frieza

Death Slicer

 • โจมตีใส่ศัตรู (Slice)
 • พลังโจมตี Special Move +25% เป็นเวลา 10 วินาที เมื่อกดใช้งาน
 • มีโอกาส 100% ที่จะทำให้ศัตรู “เลือดออกอย่างหนัก” เมื่อโจมตีโดน

SPECIAL SKILL:

Unlock Ki: Form of Life

 • ฟื้นฟูเลือดตัวเอง +10%
 • พลังโจมตี Strike +10% เป็นเวลา 15 วินาที

หลังจากแปลงร่างเป็น Golden Frieza

Extreme Flash

 • พลังโจมตี Strike +20% เป็นเวลา 20 วินาที
 • เปลี่ยนการ์ด Blast Arts บนมือให้เป็นการ์ด Strike Arts

SP Cooler (DBL18-03S) PUR

TAG: Transforming Warrior, Lineage of Evil

Z-ABILITY: เพิ่มพลังป้องกัน Strike ให้กับ Tag: Lineage of Evil หรือ Episode: Sagas From the Movies

 • 0★ Tag: Lineage of Evil +22%
 • 3★ Tag: Lineage of Evil +28%
 • 5★ Tag: Lineage of Evil หรือ Sagas From the Movies +35%
 • 7★ Tag: Lineage of Evil หรือ Sagas From the Movies +38%

MAIN ABILITY:

You’ll be the first and last one to witness this form!

 • แปลงร่างเป็น “Final Form”
 • นำเอาการ์ด Special Arts ขึ้นมือ

หลังจากแปลงร่างเป็น Final Form

Your Hell Begins Now

 • นำเอาการ์ด Special Arts ขึ้นมือ
 • ฟื้นฟูเลือดตัวเอง +25%
 • เพิ่มความเร็วในการจั่วการ์ด +1 level เป็นเวลา 40 วินาที

UNIQUE ABILITY:

Another Emperor

เพิ่มเอฟเฟคต่อไปนี้ให้กับตัวเอง เมื่อการต่อสู้เริ่มต้นขึ้น:

 • ได้รับบัพ: “ป้องกันสถานะผิดปกติ 2 ครั้ง”
 • ฟื้นฟูเลือดตัวเองทุกวินาทีอย่างต่อเนื่อง เป็นเวลา 40 วินาที

Wicked Pride

เพิ่มเอฟเฟคต่อไปนี้ให้กับตัวเอง เมื่อตัวละครนี้เข้ามาในสนามรบ:

 • ลดความเสียหายที่ได้รับลง -20% เป็นเวลา 10 วินาที
 • พลังโจมตี Strike +30% เป็นเวลา 15 วินาที

หลังจากแปลงร่างเป็น Final Form

Ultimate Transformation

 • ฟื้นฟูหลอด Vanishing Gauge +40% เมื่อศัตรูเปลี่ยนตัวละครในระหว่างที่ตัวละครนี้อยู่ในสนามรบ

เพิ่มเอฟเฟคต่อไปนี้ให้กับตัวเอง ตามจำนวนสมาชิกที่มี “Tag: Lineage of Evil” หรือ “Episode: Sagas From the Movies” ในทีมที่ตายลงไป เมื่อตัวละครนี้เข้ามาในสนามรบ:

 • พลังโจมตี +25%
 • ลดความเสียหายที่ได้รับลง -10% เป็นเวลา 10 วินาที

Time to Have Some Fun

เพิ่มเอฟเฟคต่อไปนี้ให้กับตัวเอง เมื่อตัวละครนี้เข้ามาในสนามรบ:

 • ลดความเสียหายที่ได้รับลง -20% เป็นเวลา 10 วินาที
 • พลังโจมตี Strike +30% เป็นเวลา 15 วินาที

ได้รับเอฟเฟคต่อไปนี้ เมื่อการโจมตีของศัตรูสิ้นสุดลง:

 • พลังโจมตี +25% เป็นเวลา 15 วินาที
 • เพิ่มพลังโจมตี +25% ให้กับสมาชิกทีมที่มี “Tag: Lineage of Evil” หรือ “Episode: Sagas From the Movies” เป็นเวลา 20 วินาที

SPECIAL MOVE:

Death Beam

 • โจมตีใส่ศัตรู (Pierce)
 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “เพิ่มเวลาเปลี่ยนตัวละคร +5” เป็นเวลา 10 วินาที เมื่อโจมตีโดน

หลังจากแปลงร่างเป็น Final Form

Supernova

 • โจมตีใส่ศัตรู (Explode)
 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “เพิ่มเวลาเปลี่ยนตัวละคร +5” เป็นเวลา 15 วินาที เมื่อโจมตีโดน
 • ไม่สามารถยกเลิกได้ด้วยท่า Special Moves ส่วนใหญ่ในเกม

SPECIAL SKILL:

Unlock Ki: Form of Attack

 • พลังโจมตี Strike +20% เป็นเวลา 15 วินาที

หลังจากแปลงร่างเป็น Final Form

Unrivaled Conceit

 • ฟื้นฟู Ki ตัวเอง +35
 • พลังโจมตี Strike +20% เป็นเวลา 15 วินาที

ART CARDS:

หลังจากแปลงร่างเป็น Final Form

Strike (Impact)

 • มีเกราะป้องกัน Blast ในขณะที่พุ่งเข้าไปโจมตี

EX 2nd Form Frieza
(DBL18-02E) YEL

TAG: Frieza Force, Transforming Warrior, Lineage of Evil

Z-ABILITY: เพิ่มพลังโจมตี Strike & Blast ให้กับ Tag: Lineage of Evil

 • 0★ Strike +17%
 • 3★ Strike +19%
 • 5★ Strike & Blast +23%
 • 7★ Strike & Blast +28%

MAIN ABILITY:

I’ve Decided!

 • พลังโจมตี Strike +50% เป็นเวลา 20 วินาที
 • เพิ่มเวลาเปลี่ยนตัวละครให้กับสมาชิกทีมศัตรูทั้งหมด +5

UNIQUE ABILITY:

Power Level Control

เพิ่มเอฟเฟคต่อไปนี้ให้กับตัวเอง เมื่อเวลาในสนามรบผ่านไปเกิน 20 วินาที นับตั้งแต่เริ่ม:

 • พลังโจมตี +30%
 • ลดค่าการใช้การ์ด Strike Arts ลง -5
 • ฟื้นฟูเลือดตัวเอง +15%

Now, Which One of You Gets to Die First…

ในระหว่างที่ตัวละครนี้อยู่ในสนามรบ, สมาชิกทีมศัตรูจะได้รับบัพต่อไปนี้ เมื่อศัตรูเปลี่ยนตัวละคร

 • ได้รับสถานะผิดปกติ “เพิ่มค่าการใช้การ์ดทั้งหมด +5” เป็นเวลา 15 วินาที
 • ได้รับสถานะผิดปกติ “ได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น +20%” เป็นเวลา 20 วินาที

SPECIAL MOVE:

Death Storm (สอนได้)

 • โจมตีใส่ศัตรู (Explode)
 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “ได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น +15%” เป็นเวลา 30 วินาที เมื่อโจมตีโดน

SPECIAL SKILL:

Torrential Ki: Lower Defense

 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “ได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น +20%” เป็นเวลา 20 วินาที

EX Shisami (DBL18-04E) GRN

TAG: Frieza Force

Z-ABILITY: เพิ่มพลังโจมตี Strike ให้กับ Tag: Frieza Force หรือ Element: GRN

 • 0★ Tag: Frieza Force +17%
 • 3★ Tag: Frieza Force +19%
 • 5★ Tag: Frieza Force หรือ Element: GRN +23%
 • 7★ Tag: Frieza Force หรือ Element: GRN +28%

MAIN ABILITY:

Frieza Force’s Most Fearsome Warrior

 • นำเอาการ์ด Strike Arts ขึ้นมือ
 • พลังโจมตี Strike +30% เป็นเวลา 30 วินาที
 • ลดค่าการใช้การ์ด Strike Arts ลง -10 เป็นเวลา 30 วินาที

UNIQUE ABILITY:

Reckless Rush

เพิ่มเอฟเฟคต่อไปนี้ให้กับตัวเอง เมื่อโจมตีศัตรูโดนด้วยการ์ด Strike Arts:

 • พลังโจมตี Strike +15% เป็นเวลา 20 วินาที
 • พลังโจมตี Special Move +15% เป็นเวลา 20 วินาที

Monstrous Proficiency

 • พลังโจมตี Strike +10% เป็นเวลา 10 วินาที ในทุกๆครั้งที่จั่วการ์ด Strike Arts ในระหว่างที่ตัวละครนี้อยู่ในสนามรบ

SPECIAL MOVE:

Bull Crash

 • โจมตีใส่ศัตรู (Impact)
 • พลังโจมตี Strike +15% เป็นเวลา 10 วินาที เมื่อกดใช้งาน

SPECIAL SKILL:

Unlock Ki: Rapid Strike Form

 • ทำลายการ์ด Blast Arts บนมือตัวเองทั้งหมด
 • จั่วการ์ด Strike Arts ขึ้นมือเป็นใบต่อไป

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s