แปลสกิล: Ultra Space-Time Summon #18

SP Bardock (DBL19-01S) YEL

TAG: Saiyan

Z-ABILITY: เพิ่มพลังโจมตี Strike ให้กับ Tag: Saiyan

 • 0★ +22%
 • 3★ +28%
 • 5★ +35%
 • 7★ +38%

MAIN ABILITY:

Strike of Resistance

 • นำเอาการ์ด Special Move ขึ้นมือ
 • ฟื้นฟู Ki ตัวเอง +30
 • เพิ่มพลังโจมตี +40% เป็นเวลา 30 วินาที

UNIQUE ABILITY:

Foreboding Death

 • เพิ่มพลังโจมตี Strike +40% เมื่อมีสมาชิกทีมตายไปอย่างน้อย 1 คน

เพิ่มเอฟเฟคต่อไปนี้ให้กับสมาชิกทีม “Tag: Saiyan” เมื่อตัวละครนี้ตาย:

 • ฟื้นฟูเลือด +20%
 • เพิ่มพลังโจมตี +25%

Unlikely Hero

 • เมื่อเปลี่ยน cover จะลดความเสียหายที่ได้รับลง -30% จนกว่าจะจบคอมโบ
 • พลังโจมตีของท่า Special Move +75% เมื่อกดใช้งาน (ทับซ้อนกันไม่ได้)
 • เพิ่มเวลาเปลี่ยนตัวละครให้กับตัวเอง +2 วินาที เมื่อกดใช้งาน

เมื่อตัวละครนี้เข้ามาในสนามรบ จะได้รับเอฟเฟคนี้ให้กับตัวเอง เมื่อมีตัวละคร “Tag: Saiyan” ที่นอกเหนือจากตัวละครนี้อยู่ในทีม:

 • เพิ่มพลังโจมตี +30% เป็นเวลา 15 วินาที
 • ลดความเสียหายที่ได้รับลง -20% เป็นเวลา 15 วินาที

SPECIAL MOVE:

Final Spirit Cannon (สอนได้)

 • โจมตีใส่ศัตรู (Impact)
 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “เพิ่มค่าการใช้การ์ด Special Move +15” เป็นเวลา 30 วินาที เมื่อโจมตีโดน

SPECIAL SKILL:

Keen Intuition

 • เพิ่มพลังโจมตี +20% เป็นเวลา 15 วินาที
 • ยกเลิกสถานะและอาการผิดปกติที่ตัวเองได้รับ

SP Hero Tapion (DBL19-03S) RED

TAG:

Z-ABILITY: เพิ่มพลังป้องกันและโจมตี Strike ให้กับ Episode: Sagas From the Movies

 • 0★ พลังป้องกัน +19%
 • 3★ พลังป้องกัน +22%
 • 5★ พลังป้องกันและโจมตี +25%
 • 7★ พลังป้องกันและโจมตี +28%

MAIN ABILITY:

Legendary Hero

 • นำเอาการ์ด Special Arts ขึ้นมือ
 • ล็อคท่า Main Ability ของศัตรูทุกคน เป็นเวลา 15 วินาที

UNIQUE ABILITY:

Resolute Faith

เพิ่มเอฟเฟคต่อไปนี้ให้กับตัวเอง เมื่อตัวละครนี้เข้ามาในสนามรบ:

 • ลดค่าการใช้การ์ด Strike & Blast Arts ลง -5 เป็นเวลา 15 วินาที
 • ฟื้นฟู Ki +20

เพิ่มพลังโจมตี +25% ให้กับสมาชิกทีมที่เป็น “Episode: Sagas From the Movies” เป็นเวลา 15 วินาที เมื่อตัวละครนี้ถูกเปลี่ยนตัวออกนอกสนามรบ

Proud Hero

เพิ่มเอฟเฟคต่อไปนี้ให้กับตัวเอง ตามจำนวนสมาชิกทีมที่เหลืออยู่ เมื่อตัวละครนี้เข้ามาในสนามรบ:

 • 3 ตัวละคร: เพิ่มพลังโจมตี Strike +40% (ยกเลิกไม่ได้)
 • 2 ตัวละคร: เพิ่มพลังโจมตี +40% (ยกเลิกไม่ได้)
 • 1 ตัวละคร: ฟื้นฟูเลือด +25% และเพิ่มพลังโจมตี +50% (ยกเลิกไม่ได้)

และลดความเสียหายที่ได้รับลง -15% เมื่อมี “ตัวละคร: Trunks” อยู่ในทีม (ยกเลิกไม่ได้)

SPECIAL MOVE:

Brave Sword Attack

 • โจมตีใส่ศัตรู (Slice)
 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “อัตราฟื้นฟู Ki -100%” เป็นเวลา 10 วินาที เมื่อโจมตีโดน
 • มีโอกาส 100% ที่จะทำให้ศัตรูติดสถานะ “เลือดออกอย่างหนัก (Heavy Bleed)” เมื่อโจมตีโดน

*ท่านี้มีเกราะป้องกัน Blast ในขณะที่พุ่งเข้าไปโจมตี

SPECIAL SKILL:

Flute of Sealing

 • ลด Ki ศัตรูลง -20
 • ล็อคการ์ด Special Moves และ Special Arts ของศัตรู เป็นเวลา 5 วินาที

ART CARDS:

Strike (Strike Arts Cost UP)

 • Strike (Slice) ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “เพิ่มค่าการใช้การ์ด Strike Arts +2” เป็นเวลา 15 วินาที เมื่อโจมตีโดน

EX Trunks (Kid) (DBL19-02E) GRN

TAG: Vegeta Family, Hybrid Saiyan, Kids

Z-ABILITY: เพิ่มพลังโจมตี Strike ให้กับ Episode: Sagas From the Movies หรือ Tag: Vegeta Family

 • 0★ Episode: Sagas From the Movies +17%
 • 3★ Episode: Sagas From the Movies +19%
 • 5★ Episode: Sagas & Tag: Vegeta Family +26%
 • 7★ Episode: Sagas & Tag: Vegeta Family +30%

MAIN ABILITY:

Faithful Heart

 • ฟื้นฟูเลือดให้กับสมาชิกทีม +20%
 • ลดเวลาเปลี่ยนตัวละครให้กับสมาชิกทีมลง -5 วินาที

UNIQUE ABILITY:

Selfless Affection

 • เพิ่มพลังโจมตี +15% ให้กับสมาชิกทีม นับตั้วแต่การต่อสู้เริ่มต้นขึ้น จนกว่าตัวละครนี้จะตาย (ยกเลิกไม่ได้)

เพิ่มเอฟเฟคต่อไปนี้ให้กับ “Episode: Sagas From the Movies” หรือ “Tag: Vegeta Family”:

 • ฟื้นฟูเลือดอย่างต่อเนื่อง เป็นเวลา 20 วินาที
 • เพิ่มพลังโจมตีของท่า Special Move +20% (ยกเลิกไม่ได้)

Small Hero

 • เพิ่มพลังโจมตี Blast +20% เป็นเวลา 20 วินาที เมื่อตัวละครนี้เข้ามาในสนามรบ

เอฟเฟคต่อไปนี้จะเริ่มทำงานเมื่อมีตัวละคร “Episode: Sagas From the Movies” หรือ “Tag: Vegeta Family” นอกเหนือจากตัวละครนี้อยู่ในทีม:

 • เพิ่มพลังโจมตี Strike +30% เป็นเวลา 20 วินาที
 • นำเอาการ์ด Special Arts ขึ้นมือ (ใช้ได้ครั้งเดียว)

SPECIAL MOVE:

Double Buster

 • โจมตีใส่ศัตรู (Impact)
 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “ได้รับความเสียหายแบบ Strike เพิ่มขึ้น +15%” เป็นเวลา 20 วินาที เมื่อโจมตีโดน

SPECIAL SKILL:

Unlock Ki: Form of Attack

 • เพิ่มพลังโจมตีให้กับสมาชิกทีม +15% เป็นเวลา 20 วินาที
 • เพิ่มพลังโจมตี Strike +10% ให้กับสมาชิกทีม “Episode: Sagas From the Movies” หรือ “Tag: Vegeta Family” เป็นเวลา 20 วินาที

EX Buu: Super (DBL19-04E) RED

TAG: Regeneration, Absorption

Z-ABILITY: เพิ่มพลังโจมตี Strike ให้กับ Tag: Regeneration

 • 0★ +23%
 • 3★ +25%
 • 5★ +30%
 • 7★ +35%

MAIN ABILITY:

Reversal

 • ฟื้นฟู Ki ตัวเอง +70
 • พลังโจมตี Strike +30% เป็นเวลา 30 วินาที

เพิ่มเอฟเฟคต่อไปนี้ให้ตัวเอง เมื่ออัตราส่วนของเลือดเราเหลือน้อยกว่าศัตรู:

 • พลังโจมตี +30%
 • ฟื้นฟูเลือด +50%

UNIQUE ABILITY:

Matchless Strength

เพิ่มเอฟเฟคต่อไปนี้ให้กับศัตรู เมื่อตัวละครนี้เข้ามาในสนามรบ:

 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “ได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น +30%” เป็นเวลา 30 วินาที
 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “เพิ่มค่าการใช้การ์ด Strike & Blast Arts +5” เป็นเวลา 30 วินาที

Taunt: Inflicted Damage UP

 • เพิ่มพลังโจมตี +40% เมื่อตัวละครนี้เข้ามาในสนามรบ
 • เอฟเฟคจะถูกยกเลิก เมื่อถูกศัตรูโจมตี

SPECIAL MOVE:

Assault Rain

 • โจมตีใส่ศัตรู (Pierce)
 • มีโอกาส 100% ที่จะทำให้ศัตรูติดสถานะ “เลือดออกอย่างหนัก (Heavy Bleed)” เมื่อโจมตีโดน

SPECIAL SKILL:

Unlock Ki: Form of Attack

 • เพิ่มพลังโจมตี +25% ให้กับสมาชิกทีม เป็นเวลา 20 วินาที
 • ลดค่าการใช้การ์ด Strike Arts ลง -5 เป็นเวลา 20 วินาที

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s