อัพเดทล่าสุด: 01/29

Legends Rising Vol.11

ระยะเวลา: 29 มกราคม – 18 กุมภาพันธ์ 2020
เรทตัวละคร SP 7% ทั้งหมด 7 ตัวละคร

 • Super Saiyan Vegeta (DBL20-06S) 1%
 • Super Saiyan God Goku (DBL20-05S) 1%
 • Super Saiyan God SS Goku (DBL15-07S) 1%
 • Gogeta (DBL10-11S) 1%
 • Super Saiyan God Vegeta (DBL09-09S) 1%
 • Super Saiyan God Goku (DBL07-09S) 1%
 • Super Saiyan Broly (DBL07-07S) 1%

Update Contents

 • เพิ่มเนื้อเรื่องหลัก Part 6 Book 4 (NORMAL)

อีควิปเม้นท์ใหม่

Mind Your Own Business, Tin Men!

 • ค่าสถานะพลังโจมตี Blast +5~13%(11.4%)
 • ค่าสถานะพลังป้องกัน Blast +6~18%(15.6%)
 • พลังโจมตี Strike +5~10%(9%)
  เมื่อมีตัวละครที่เป็นประเภท “Melee Type” อยู่ในทีม
 • สวมใส่: Saiyan

Ultra Space-Time Rush

ระยะเวลา: 29 มกราคม – 12 กุมภาพันธ์ 2020

Fearsome Android #20

ระยะเวลา: 29 มกราคม – 12 กุมภาพันธ์ 2020

แปลสกิล: Legends Rising Vol. 11

SP Super Saiyan God Goku
(DBL20-05S) PUR

TAG: Son Family, Saiyan, God Ki, Super Saiyan God

Z-ABILITY: เพิ่มค่าสถานะพลังป้องกัน Blast & Strike ให้กับ Tag: God Ki

 • 0★ พลังป้องกัน Blast +19%
 • 3★ พลังป้องกัน Blast +21%
 • 5★ พลังป้องกัน Blast & Strike +30%
 • 7★ พลังป้องกัน Blast & Strike +35%

MAIN ABILITY:

Quelling Force

 • นำเอาการ์ด Special Arts ขึ้นมือ
 • ฟื้นฟูเลือดตัวเอง +25%
 • ยกเลิกสถานะและอาการผิดปกติของตัวเองทุกอย่าง
 • ยกเลิกสถานะพิเศษของศัตรู

UNIQUE ABILITY:

Omnipotent Godly Aura

 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “เพิ่มค่าการใช้การ์ดทุกใบ +25” เป็นเวลา 5 วินาที เมื่อเปลี่ยน Cover

เอฟเฟคต่อไปนี้จะเริ่มทำงาน เมื่อตัวละครนี้หลบการโจมตีของศัตรูด้วยท่า Vanishing Step:

 • เพิ่มพลังโจมตี +25% เป็นเวลา 15 วินาที
 • ลดค่าการใช้การ์ดลง -5 เป็นเวลา 10 วินาที

Struggle Against the Onslaught

 • ลดความเสียหายที่ได้รับลง -15% เป็นเวลา 10 วินาที เมื่อตัวละครนี้เข้ามาในสนามรบ

ในระหว่างที่ตัวละครนี้อยู่ในสนามรบ จะเพิ่มเอฟเฟคต่อไปนี้ให้กับตัวเองในทุกๆครั้งที่ศัตรูกดใช้การ์ด Strike หรือ Blast Arts:

 • ลดความเสียหายที่ได้รับลง -10% เป็นเวลา 5 วินาที
 • เพิ่มพลังโจมตี +25% เป็นเวลา 20 วินาที

SPECIAL MOVE:

Gravity Bash (สอนได้)

 • โจมตีใส่ศัตรู (Impact)
 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “เพิ่มค่าการใช้การ์ดทุกใบ +10” เป็นเวลา 10 วินาที เมื่อโจมตีโดน

SPECIAL SKILL:

God Bind

เอฟเฟคต่อไปนี้จะเริ่มทำงาน เมื่อโจมตีโดน:

 • หยุดการเคลื่อนไหวของศัตรู
 • ฟื้นฟู Ki ตัวเอง +50
 • เพิ่มพลังโจมตี +30% ให้กับสมาชิกทีม เป็นเวลา 15 วินาที (ไม่สามารถทับซ้อนกันได้)
 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “ได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น +30%” เป็นเวลา 10 วินาที (ไม่สามารถทับซ้อนกันได้)

*ท่านี้มีเกราะป้องกัน Blast ในขณะที่พุ่งเข้าไปโจมตี

ART CARDS:

Blast (Blast Arts Cost UP)

 • Blast (Impact) จะทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “เพิ่มค่าการใช้การ์ด Blast Arts +2” เป็นเวลา 15 วินาที เมื่อโจมตีโดน

SP Super Saiyan Vegeta
(DBL20-06S) BLU

TAG: Vegeta Family, Saiyan, Super Saiyan, God Ki, Super Saiyan God

Z-ABILITY: เพิ่มพลังโจมตีและป้องกัน Blast ให้กับ Tag: Vegeta Family

 • 0★ พลังโจมตี Blast +22%
 • 3★ พลังโจมตี Blast +28%
 • 5★ พลังโจมตีและป้องกัน Blast +35%
 • 7★ พลังโจมตีและป้องกัน Blast +38%

MAIN ABILITY:

Scarlet Descent

 • แปลงร่างเป็น “Super Saiyan God”
 • ฟื้นฟูเลือดตัวเอง +20%
 • ป้องกันอาการผิดปกติ เป็นเวลา 30 วินาที

หลังจากแปลงร่างเป็น Super Saiyan God

What a waste…

 • ทำลายการ์ดของตัวเองทุกใบ และสุ่มจั่วขึ้นมาใหม่ 4 ใบ
 • ฟื้นฟู Ki ตัวเอง +60

UNIQUE ABILITY:

Warm-Up

เพิ่มเอฟเฟคต่อไปนี้ให้กับตัวเอง ในทุกๆครั้งที่เผชิญหน้ากับศัตรู:

 • ลดค่าการใช้การ์ด Blast Arts ลง -5 เป็นเวลา 10 วินาที
 • เพิ่มความเร็วในการจั่วการ์ด +1 level เป็นเวลา 10 วินาที

Insatiable Battle Hunger

 • เพิ่มพลังโจมตี +15% เป็นเวลา 15 วินาที ในทุกๆครั้งที่จั่วการ์ด Strike หรือ Blast Arts ในระหว่างที่ตัวละครนี้อยู่ในสนามรบ

หลังจากแปลงร่างเป็น Super Saiyan God

Godly Valor

เพิ่มเอฟเฟคต่อไปนี้ให้กับตัวเอง ในทุกๆครั้งที่เผชิญหน้ากับศัตรู:

 • ลดค่าการใช้การ์ด Blast Arts ลง -5 เป็นเวลา 15 วินาที
 • เพิ่มความเร็วในการจั่วการ์ด +1 level เป็นเวลา 10 วินาที

ฟื้นฟูหลอด Vanishing Gauge ของตัวเอง +60% เมื่อตัวละครนี้หลบการโจมตีของศัตรูด้วยท่า Vanishing Step (ใช้งานได้ 2 ครั้ง)

Insatiable Battle Hunger

 • สุ่มทำลายการ์ดของศัตรู 1 ใบและลด Ki ศัตรูลง -20 เมื่อตัวละครนี้เข้ามาในสนามรบ
 • เพิ่มพลังโจมตี +15% เป็นเวลา 15 วินาที ในทุกๆครั้งที่จั่วการ์ด Strike หรือ Blast Arts ในระหว่างที่ตัวละครนี้อยู่ในสนามรบ

SPECIAL MOVE:

Galick Gun

 • โจมตีใส่ศัตรู (Impact)
 • สุ่มจั่วการ์ดขึ้นมา 1 ใบ เมื่อโจมตีโดน

หลังจากแปลงร่างเป็น Super Saiyan God

God Heat Flash

 • โจมตีใส่ศัตรู (Impact)
 • เพิ่มพลังโจมตีท่า Special Move +20% เป็นเวลา 10 วินาที เมื่อกดใช้งาน
 • สุ่มจั่วการ์ดขึ้นมา 1 ใบ เมื่อโจมตีโดน

SPECIAL SKILL:

Unlock Ki: Rapid Blast Form

 • เพิ่มพลังโจมตี Blast +15% เป็นเวลา 20 วินาที
 • เปลี่ยนการ์ด Strike Arts ของตัวเองให้เป็นการ์ด Blast Arts

หลังจากแปลงร่างเป็น Super Saiyan God

Unlock Ki: Rapid Blast Form

 • เพิ่มพลังโจมตี Blast +15% เป็นเวลา 30 วินาที
 • เปลี่ยนการ์ด Strike Arts ของตัวเองให้เป็นการ์ด Blast Arts

อัพเดทล่าสุด: 01/22

Legends Return – Super Saiyan 3 Goku

ระยะเวลา: 22 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2020
เรทตัวละคร SP 7% ทั้งหมด 10 ตัวละคร

 • Super Saiyan 3 Goku (DBL17-05S) 0.25%
 • Goku (DBL16-01S) 0.75%
 • Hit (DBL15-08S) 0.75%
 • Super Saiyan God SS Goku (DBL15-07S) 0.75%
 • Buu: Kid (DBL17-06S) 0.75%
 • Golden Frieza (DBL13-06S) 0.75%
 • Ultimate Gohan Absorbed Buu: Super (DBL13-09S) 0.75%
 • Super Saiyan 3 Goku (DBL10-01S) 0.75%
 • Majin Buu: Good (DBL06-06S) 0.75%
 • Super Saiyan 3 Goku (DBL06-11S) 0.75%

Legends Premium Vol.5 

ระยะเวลา: 22 มกราคม – 9 กุมภาพันธ์ 2020
ต้องใช้ตั๋วทองและตั๋วเงินกดเท่านั้น (ซื้อด้วยเงินจริง)

ตู้ Legends Premium Vol.5 ตั๋วทอง
เรทตัวละคร SP 100% ทั้งหมด 9 ตัวละคร

 • Super Saiyan Goten (Kid) (DBL12-06S) 5%
 • God of Destruction Beerus (DBL07-11S) 5%
 • Super Saiyan 3 Goku (DBL17-05S) 10%
 • Goku (DBL16-01S) 13.3333%
 • Hit (DBL15-08S) 13.3333%
 • Golden Frieza (DBL13-06S) 13.3333%
 • Majin Buu: Good (DBL06-06S) 13.3333%
 • Super Saiyan God SS Goku (DBL15-07S) 13.3334%
 • Buu: Kid (DBL17-06S) 13.3334%

ตู้ Legends Premium Vol.5 ตั๋วเงิน
เรทตัวละคร SP 7% ทั้งหมด 9 ตัวละคร

 • Super Saiyan Goten (Kid) (DBL12-06S) 0.25%
 • God of Destruction Beerus (DBL07-11S) 0.25%
 • Super Saiyan 3 Goku (DBL17-05S) 0.5%
 • Goku (DBL16-01S) 1%
 • Hit (DBL15-08S) 1%
 • Super Saiyan God SS Goku (DBL15-07S) 1%
 • Buu: Kid (DBL17-06S) 1%
 • Golden Frieza (DBL13-06S) 1%
 • Majin Buu: Good (DBL06-06S) 1%

ZENKAI AWAKENING – Majin Buu: Good

ระยะเวลา: 22 มกราคม – 22 มีนาคม 2020

 • x70 Awakening Z Power 1%
 • x30 Awakening Z Power 6%
 • x15 Awakening Z Power 20%
 • x5 Awakening Z Power 73%

Yayayayagh!

ระยะเวลา: 22 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2020

 • BATTLE 81~90 ปลดล็อควันที่ 25 มกราคม
 • BATTLE 91~100 ปลดล็อควันที่ 27 มกราคม

อีควิปเม้นท์ใหม่

See ya!

 • อัตราการฟื้นฟูเลือด 5~10%(9%), ค่าสถานะพลังป้องกัน Strike 15~30%(27%) และ ค่าสถานะพลังป้องกัน Blast 15~30%(27%)
 • ค่าสถานะพลังโจมตี Strike 15~30%(27%) และ ค่าสถานะพลังโจมตี Blast 15~30%(27%)
 • หลอดเลือด 5~10%(9%), พลังโจมตีท่า Special Move 10~20%(18%) และ พลังโจมตี Ultimate 10~30%(26%)
 • สวมใส่: Goku + DBL17-05S

Fusion Reborn!

 • ค่าสถานะพลังป้องกัน Blast 5~13%(11.4%)
 • ค่าสถานะพลังป้องกัน Strike 6~13%(11.6%)
 • พลังโจมตี Blast 1~5% ตามจำนวนตัวละคร Tag: Fusion Warrior ในทีม (4.2%)
 • สวมใส่: Fusion Warrior + GRN

Legends Road – Super Saiyan Goku

ระยะเวลา: 22 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2020

Cabba, the Saiyan from Universe 6

ระยะเวลา: 22 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2020

Equipment Collection

เพิ่มด่านอีควิปเม้นท์ Sagas From the Movies

Super Space-Time Duel #40

ระยะเวลา: 22 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2020

แปลสกิล: Zenkai Awakening #2

SP Majin Buu: Good (DBL06-06S) GRN

BATTLE STYLE: Defense Type

Z-ABILITY: เพิ่มค่าสถานะพลังป้องกัน Blast & Strike ให้กับ Tag: Regeneration

 • 0★ พลังป้องกัน Blast +19%
 • 3★ พลังป้องกัน Blast +22%
 • 5★ พลังป้องกัน Blast & Strike +26%
 • 7★ พลังป้องกัน Blast & Strike +28%

SPECIAL MOVE:

Flame Shower Breath

 • โจมตีใส่ศัตรู (Explode)
 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “ได้รับความเสียหายแบบ Strike เพิ่มขึ้น +20%” เป็นเวลา 15 วินาทีเมื่อโจมตีโดน
 • มีโอกาส 20% ที่จะทำให้ศัตรูหมดสติเมื่อโจมตีโดน

MAIN ABILITY:

Healing Magic

 • ฟื้นฟูเลือดให้กับสมาชิกทีม +25% และยกเลิกสถานะผิดปกติทุกอย่าง
 • เพิ่มพลังโจมตี +30% ให้กับสมาชิกทีมเป็นเวลา 20 วินาที

SPECIAL SKILL:

Well, I’m Angry!

 • ลดความเสียหายครั้งต่อไปที่ได้รับลง -25% จนกว่าศัตรูจะจบคอมโบ
 • เพิ่มพลังโจมตีของการ์ด Strike Arts ใบต่อไป +25% (ยกเลิกไม่ได้)

ZENKAI ABILITY:

เพิ่มค่าสถานะต่อไปนี้ ให้กับตัวละครที่เป็น
“Element: GRN” + “Tag: Regeneration”

Zenkai Ability I
(ปลดล็อคจากการ Awakening Rank I)

 • ค่าสถานะ Strike Attack +20%
 • ค่าสถานะ Blast Attack +15%
 • ค่าสถานะ Strike Defense +20%
 • ค่าสถานะ Blast Defense +15%

Zenkai Ability II
(ปลดล็อคจากการ Awakening Rank III)

 • ค่าสถานะ Strike Attack +25%
 • ค่าสถานะ Blast Attack +20%
 • ค่าสถานะ Strike Defense +25%
 • ค่าสถานะ Blast Defense +20%

Zenkai Ability III
(ปลดล็อคจากการ Awakening Rank V)

 • ค่าสถานะ Strike Attack +35%
 • ค่าสถานะ Blast Attack +30%
 • ค่าสถานะ Strike Defense +35%
 • ค่าสถานะ Blast Defense +30%

Zenkai Ability IV
(ปลดล็อคจากการ Awakening Rank VII)

 • ค่าสถานะ Strike Attack +40%
 • ค่าสถานะ Blast Attack +35%
 • ค่าสถานะ Strike Defense +40%
 • ค่าสถานะ Blast Defense +35%

UNIQUE ABILITY:

Innocent Terror

สมาชิกทีมศัตรูทุกคน จะได้รับเอฟเฟคต่อไปนี้เมื่อตัวละครนี้เข้ามาในสนามรบ:

 • ไม่สามารถ “เปลี่ยนตัว” ได้ เป็นเวลา 5 วินาที (ใช้งานได้ 3 ครั้ง)
 • ได้รับสถานะผิดปกติ “ได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น +25%” เป็นเวลา 15 วินาที
 • ได้รับสถานะผิดปกติ “เพิ่มค่าการใช้การ์ด Strike Arts +3” เป็นเวลา 20 วินาที

Soft Body

เพิ่มเอฟเฟคต่อไปนี้ให้กับตัวเอง เมื่อการโจมตีของศัตรูสิ้นสุดลง:

 • ฟื้นฟูเลือดให้กับตัวเอง +30% จากความเสียหายที่ได้รับจากศัตรู (สูงสุด 30% ของหลอดเลือดตัวเอง)
 • เพิ่มพลังโจมตีของการ์ด Strike Arts ใบต่อไป +100% (ยกเลิกไม่ได้, ไม่สามารถทับซ้อนกันได้)
 • ฟื้นฟูเลือดให้กับตัวเอง +15% เมื่อเปลี่ยน cover

Intimidate: Strike Arts Seal
ได้จากการ Awakening Panel ของคลาส Adept

 • ล็อคการ์ด Strike Arts ของศัตรูเป็นเวลา 3 วินาที เมื่อตัวละครนี้เข้ามาในสนามรบ

Innocent Massacre
ได้จากการ Awakening Panel ของคลาส Powerful

 • พลังโจมตี +25% เป็นเวลา 15 วินาที เมื่อตัวละครนี้เข้ามาในสนามรบ

เพิ่มเอฟเฟคต่อไปนี้ให้กับตัวเอง
เมื่อโจมตีศัตรูโดนด้วยการ์ด Strike หรือ Blast Arts:

 • ฟื้นฟู Ki +5
 • โจมตีตัวละคร “Tag: Saiyan” แรงขึ้น +5% (สูงสุด 40%)

วิธีปลดล็อค ZENKAI AWAKENING
>>> อ่านต่อได้ที่นี่ <<<

อัพเดทล่าสุด: 01/15

Ultra Space-Time Summon #19

ระยะเวลา: 15 มกราคม – 25 กุมภาพันธ์ 2020
เรทตัวละคร SP 7% ทั้งหมด 31 ตัวละคร

 • Super Janemba (DBL20-02S) 1%
 • Super Gogeta (DBL20-01S) 1%
 • Fusion Android #13 (DBL16-02S) 1%
 • Super Janemba (DBL05-11S) 1%
 • Super Gogeta (DBL05-10S) 1%
 • Vegeta (DBL07-10S) 1%
 • และตัวละครอื่นๆอีก 25 ตัวละ 0.04%

Ultra Space-Time Login Bonus

ระยะเวลา: 15 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2020

Update Contents

 • เพิ่มเนื้อเรื่องหลัก Part 6 Book 3 (NORMAL)

เพิ่มจำนวน EXP และ Zeni ที่ได้รับจากด่านต่อไปนี้

 • Bonus Battle: Super EXP
 • Bonus Battle: Super Zeni

Shallot Super Saiyan 3

ปลดล็อคร่าง Super Saiyan 3 ให้กับ Shallot
ในเนื้อเรื่องหลัก Part 6 Book 3 (NORMAL)

Hyperdimensional Co-Op
VS God of Destruction Beerus

ระยะเวลา: 15 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2020

กิจกรรม Legends New Year Adventure

ระยะเวลา: 15 มกราคม – 29 กุมภาพันธ์ 2020

>>> อ่านต่อได้ที่นี่ <<<

Ultra Space-Time Rush

ระยะเวลา: 15 มกราคม – 29 กุมภาพันธ์ 2020

Zenkai Awakening

ปลดล็อค Zenkai Awakening ให้กับตัวละคร Majin Buu: Good

กิจกรรม: “Legends New Year Adventure”!

เก็บสะสม “New Year’s Cakes” เพื่อแลกรับของรางวัล
ระยะเวลา: 15 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2020

วิธีเล่น:
1. ตามหาใบ Job Request ของกิจกรรม

2. เก็บสะสม “New Year’s Cakes” จากการส่งตัวละครไป Adventures

3. นำ “New Year’s Cakes” ไปแลกของรางวัลใน Exchange Shop

4. ทำ Missions ของกิจกรรม เพื่อรับของรางวัลเพิ่มเติม

กิจกรรมที่แจกใบ Job Request

ระยะเวลา: 15 – 29 มกราคม 2020

ระยะเวลา: 22 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2020

ระยะเวลา: 22 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2020

ระยะเวลา: 22 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2020 (แลกใน Exchange Shop)

วิธีที่ง่ายที่สุดในการเก็บสะสม “New Year’s Cakes” คือการได้ระดับ Huge Success จากการส่งตัวละครไป Adventure โดยตัวละครที่จะได้รับโบนัสในรอบนี้คือ “Tag: Regeneration”

 • ตัวละครที่มี Tag: Regeneration (เพิ่มอัตราความสำเร็จมหาศาล)
 • ตัวละครที่มีเลเวลสูง (เพิ่มอัตราความสำเร็จอย่างมาก)
 • ตัวละครที่มีสีตรงกับที่แนะนำ (เพิ่มอัตราความสำเร็จปานกลาง)

ตัวละครที่แนะนำ:
“Tag: Regeneration”

ภารกิจ (Mission)

ทำภารกิจ Legends New Year Adventure เพื่อรับของรางวัล
ระยะเวลา: 15 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2020

 • ตั๋ว UST Summon Assist Ticket #19
 • ตั๋วการันตี Master’s Pack 3
 • ตั๋วการันตี Master’s Pack 2
 • ป้ายชื่อ: Sweet New Year’s Warrior

ภารกิจรายวัน (Daily Mission)

ทำภารกิจรายวันเพื่อรับตั๋ว UST #19 มากสุดถึง 10 ใบ!
ระยะเวลา: 22 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2020

 • ตั๋ว UST Summon Ticket #19
 • Pizza
 • Silver Bell

Exchange Shop

ระยะเวลาในการแลกของ: 15 มกราคม – 12 กุมภาพันธ์ 2020

 • Slot Remover
 • ตั๋วการันตี Master’s Pack 2
 • ตั๋ว 30% Master’s Pack 3
 • ตั๋ว 30% Master’s Pack 2
 • ตั๋ว Master’s Pack 2
 • 5 Energy Ticket
 • Skip Ticket

แปลสกิล: Ultra Space-Time Summon #19

SP Super Gogeta (DBL20-01S) GRN

TAG: Saiyan, Super Saiyan, Otherworld Warrior, Fusion, Fusion Warrior

Z-ABILITY: เพิ่มค่าสถานะพลังโจมตี Blast ให้กับ Tag: Fusion Warrior หรือ Episode: Sagas From the Movies

 • 0★ Fusion Warrior +22%
 • 3★ Fusion Warrior +28%
 • 5★ Fusion Warrior, Episode: Sagas +35%
 • 7★ Fusion Warrior, Episode: Sagas +38%

MAIN ABILITY:

Utterly Impervious Power

 • นำเอาการ์ด Special Move Arts ขึ้นมือ
 • ฟื้นฟู Ki +50
 • เพิ่งพลังโจมตีการ์ด Special Move ใบต่อไปที่ใช้ +100% (ยกเลิกไม่ได้)

UNIQUE ABILITY:

Fusion Reborn

เพิ่มเอฟเฟคต่อไปนี้ให้กับตัวเอง เมื่อเวลาในสนามรบผ่านไปเกิน 40 วินาที นับตั้งแต่การต่อสู้เริ่มต้นขึ้น:

 • ฟื้นฟูเลือด +20%
 • เพิ่มพลังโจมตี +50% (ยกเลิกไม่ได้)
 • เพิ่มความเร็วในการจั่วการ์ด +1 level (ยกเลิกไม่ได้)

Evil-Shattering Miraculous Power

 • ทำความเสียหายใส่ตัวละคร “Tag: Transforming Warrior” แรงขึ้น +30% (ยกเลิกไม่ได้)

ได้รับเอฟเฟคต่อไปนี้ ตามจำนวนสมาชิกทีมที่เหลืออยู่เมื่อเข้ามาในสนามรบ:

 • 3 ตัวละคร: พลังโจมตี Blast +50%, ลดค่าการใช้การ์ด Blast Arts ลง -5
 • 2 ตัวละคร: พลังโจมตี Blast +50%, ลดค่าการใช้การ์ด Blast Arts ลง -7
 • 1 ตัวละคร: พลังโจมตี +50%, ลดค่าการใช้การ์ด Strike & Blast Arts ลง -7

SPECIAL MOVE:

Super Kamehameha (สอนได้)

 • โจมตีใส่ศัตรู (Impact)
 • เพิ่มพลังโจมตีท่า Special Move +25% เป็นเวลา 5 วินาทีเมื่อกดใช้งาน

SPECIAL SKILL:

Rapid-Fire Fist

 • หยุดการเคลื่อนที่ของศัตรูเมื่อโจมตีโดน
 • พลังโจมตี +20% เป็นเวลา 10 วินาที
 • ลดความเสียหายที่ได้รับครั้งต่อไปลง -25% จนกว่าศัตรูจะจบคอมโบ (ไม่สามารถทับซ้อนกันได้)

*ท่านี้มีเกราะป้องกัน Blast ในขณะที่พุ่งเข้าไปโจมตี

ART CARDS:

Blast (Damage UP)

 • การ์ด Blast ที่มีสัญลักษณ์นี้ จะเพิ่มพลังโจมตี Blast +10% เป็นเวลา 10 วินาที เมื่อกดใช้

SP Super Janemba (DBL20-02S) RED

TAG: Transforming Warrior, Regeneration

Z-ABILITY: เพิ่มค่าสถานะพลังโจมตี Strike ให้กับ Tag: Regeneration หรือ Episode: Sagas From the Movies

 • 0★ Tag: Regeneration +22%
 • 3★ Tag: Regeneration +28%
 • 5★ Tag: Regeneration, Episode: Sagas +35%
 • 7★ Tag: Regeneration, Episode: Sagas +38%

MAIN ABILITY:

Wicked Ambition

 • นำเอาการ์ด Special Arts ขึ้นมือ
 • เพิ่มพลังโจมตี Strike +35% เป็นเวลา 30 วินาที
 • ลดค่าการใช้การ์ด Strike Arts ลง -10 เป็นเวลา 30 วินาที

UNIQUE ABILITY:

Astounding Menace

เพิ่มเอฟเฟคต่อไปนี้ให้กับตัวเอง เมื่อตัวละครนี้เข้ามาในสนามรบ:

 • ฟื้นฟู Ki +30
 • พลังโจมตี +40% เป็นเวลา 15 วินาที
 • ฟื้นฟูเลือดตัวเองอย่างต่อเนื่อง เป็นเวลา 30 วินาที

Hope-Crushing Evil Power

 • ทำความเสียหายใส่ตัวละคร “Episode: Sagas From the Movies” แรงขึ้น +30% (ยกเลิกไม่ได้)
 • ลดความเสียหายที่ได้รับจากตัวละคร “Episode: Sagas From the Movies” ลง -20% (ยกเลิกไม่ได้)

ในระหว่างที่ตัวละครนี้อยู่ในสนามรบ เอฟเฟคต่อไปนี้จะเริ่มทำงานในทุกๆครั้งที่ศัตรูกดใช้การ์ด Special Arts:

 • เพิ่มพลังโจมตี +20% เป็นเวลา 15 วินาที
 • ลด Ki ศัตรูลง -30

SPECIAL MOVE:

Rakshasa’s Claw

 • โจมตีใส่ศัตรู (Slice)
 • มีโอกาส 100% ที่ศัตรูจะได้รับสถานะ “เลือดออกอย่างหนัก” เมื่อโจมตีโดน

SPECIAL SKILL:

Imprisonment Fist

 • ท่าเคาน์เตอร์จะเริ่มทำงาน เมื่อศัตรูโจมตีมาด้วย Blast Arts หรือ Tap Shot ในระหว่างที่ตัวละครกำลังพุ่งเข้าไปโจมตีด้วยการ์ด Special Skill ใบนี้

เอฟเฟคต่อไปนี้จะเริ่มทำงาน เมื่อโจมตีโดน:

 • หยุดการเคลื่อนไหวของศัตรู
 • เพิ่มพลังโจมตีของการ์ด Strike Arts หรือ Special Move Arts ใบต่อไปที่ใช้ +75% (ไม่สามารถทับซ้อนกันได้)
 • และทำลายการ์ดบนมือของศัตรูทั้งหมด ถ้าศัตรูเป็นตัวละครจาก “Episode: Sagas From the Movies”

ART CARDS:

Blast (Damage UP)

 • การ์ด Strike ที่มีสัญลักษณ์นี้ จะเพิ่มพลังโจมตี Strike +10% เป็นเวลา 10 วินาที เมื่อกดใช้

EX Android #14 (DBL20-03E) BLU

TAG: Android

Z-ABILITY: เพิ่มค่าสถานะพลังป้องกันและโจมตี Strike ให้กับ Element: BLU หรือ Element: PUR

 • 0★ เพิ่มพลังป้องกัน Strike +25%
 • 3★ เพิ่มพลังป้องกัน Strike +35%
 • 5★ เพิ่มพลังป้องกันและโจมตี Strike +40%
 • 7★ เพิ่มพลังป้องกันและโจมตี Strike +50%

MAIN ABILITY:

Giant Android

 • เพิ่มพลังโจมตี Strike +35% เป็นเวลา 20 วินาที
 • ลดเวลาเปลี่ยนตัวละครของสมาชิกทีมลง -5

UNIQUE ABILITY:

Power Born from Hate

 • เพิ่มพลังโจมตี Strike +40% เมื่อตัวละครนี้เข้ามาในสนามรบ (ไม่สามารถทับซ้อนกันได้)

และเพิ่มเอฟเฟคต่อไปนี้ให้กับตัวเอง เมื่อมีสมาชิกทีมที่เป็น “Element: BLU” หรือ “Tag: Android” นอกเหนือจากตัวละครนี้อยู่ในทีม:

 • ลดความเสียหายที่ได้รับลง -20% เป็นเวลา 15 วินาที
 • เพิ่มความเร็วในการจั่วการ์ด +1 level เป็นเวลา 15 วินาที

Sole Target

เพิ่มเอฟเฟคต่อไปนี้ให้กับสมาชิกทีม “Element: BLU” หรือ “Tag: Android” เมื่อตัวละครนี้ถูกเปลี่ยนตัวออก:

 • ฟื้นฟูเลือด +5%
 • เพิ่มพลังโจมตี +30% (ไม่สามารถทับซ้อนกันได้)

SPECIAL MOVE:

G.G. Atomic Blow

 • โจมตีใส่ศัตรู (Impact)
 • ลดค่าการใช้การ์ด Strike Arts ลง -5 เป็นเวลา 10 วินาทีเมื่อกดใช้งาน

SPECIAL SKILL:

Unlock Ki: Form of Attack

 • นำเอาการ์ด Strike Arts ขึ้นมือ
 • เพิ่มอัตราฟื้นฟู Ki +35% เป็นเวลา 20 วินาที

EX Android #15 (DBL20-04E) GRN

TAG: Android

Z-ABILITY: เพิ่มค่าสถานะพลังโจมตีและป้องกัน Blast ให้กับ Tag: Android

 • 0★ +25%
 • 3★ +30%
 • 5★ +35%
 • 7★ +38%

MAIN ABILITY:

Deadly Artificial Mind

 • ฟื้นฟู Ki +40
 • เพิ่มพลังโจมตี Blast +40% เป็นเวลา 20 วินาที
 • เพิ่มพลังโจมตีท่า Special Move, Awakened, และ Ultimate +30% ให้กับสมาชิกทีมเป็นเวลา 20 วินาที

UNIQUE ABILITY:

Resilient Assault

เพิ่มเอฟเฟคต่อไปนี้ให้กับตัวเองเป็นเวลา 25 วินาทีนับตั้งแต่การต่อสู้เริ่มต้นขึ้น:

 • เพิ่มพลังโจมตี Blast +30%
 • เพิ่มความเร็วในการจั่วการ์ด +1 level
 • เพิ่มอัตราฟื้นฟู Ki +40%

ทำให้สมาชิกทีมศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “ได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น +30%” เป็นเวลา 40 วินาที เมื่อตัวละครนี้ตาย

Stylish Figure EX

 • ป้องกันอาการผิดปกติ
 • นำเอาการ์ด Special Arts ขึ้นมือ เมื่อการโจมตีของศัตรูสิ้นสุดลง (ใช้ได้ 2 ครั้ง)

SPECIAL MOVE:

F.F. Spark Cannon

 • โจมตีใส่ศัตรู (Explode)
 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “ได้รับความเสียหายแบบ Blast เพิ่มขึ้น +10%” เป็นเวลา 40 วินาทีเมื่อโจมตีโดน

SPECIAL SKILL:

Unlock Ki: Form of Attack

 • นำเอาการ์ด Blast Arts ขึ้นมือ
 • เพิ่มพลังโจมตี Blast +20% เป็นเวลา 15 วินาที

กิจกรรมฉลอง 590 วัน Global Release!

ในวันที่ 11 มกราคมนี้ จะเป็นวันที่ 590 ของเกม Dragon Ball Legends สำหรับ Global Release! โดยจะมีกิจกรรมต่างๆมากมาย และ Login Bonus ดังต่อไปนี้

Login Bonus

ระยะเวลา 11 – 25 มกราคม 2020

แจกตั๋ว GOKU EVERYDAY 1 ใบทุกวัน จากการล็อกอินเข้าเกม
เป็นเวลา 14 วัน รวมทั้งสิ้น 14 ใบ!

Missions

ระยะเวลา 11 – 25 มกราคม 2020

ภารกิจพิเศษสำหรับกิจกรรมนี้ เมื่อทำครบทั้งหมด
จะได้รับตั๋ว GOKU EVERYDAY รวมทั้งสิ้น 35 ใบ

GOKU EVERYDAY

ระยะเวลา: 11 – 28 มกราคม 2020
ต้องใช้ตั๋ว GOKU EVERYDAY กดเท่านั้น

โดยจะเป็นตู้ Step-Up แบบ 3 Step

 • Step 1 ตัวละครที่จะได้รับ 3 ตัว
 • Step 2 ตัวละครที่จะได้รับ 3 ตัว
 • Step 3 ตัวละครที่จะได้รับ 1 ตัว (การันตีตัวละคร SP)

ตัวละคร SP ในตู้ทั้งหมด 17 ตัว

 • Super Saiyan 4 Goku (DBL19-05S) 0.0246%
 • Goku (DBL16-01S) 0.0246%
 • Goku (DBL16-10S) 0.0246%
 • Super Saiyan God SS Goku (DBL15-07S) 0.0246%
 • Super Saiyan God SS Goku (DBL13-01S) 0.0738%
 • Super Saiyan Goku (DBL12-04S) 0.0738%
 • Super Saiyan 3 Goku (DBL10-01S) 0.0738%
 • Super Saiyan God Goku (DBL07-09S) 0.0738%
 • Goku (DBL02-11S) 0.1748%
 • Super Saiyan 2 Goku (DBL07-01S) 0.1748%
 • Goku (DBL07-08S) 0.1748%
 • Super Saiyan 3 Goku (DBL06-11S) 0.1748%
 • Super Saiyan Goku (DBL04-01S) 0.1748%
 • Super Saiyan Goku (DBL11-01S) 0.1749%
 • Super Saiyan Goku (DBL04-10S) 0.1749%
 • Super Saiyan Goku (DBL03-01S) 0.1749%
 • Super Saiyan Goku (DBL01-04S) 0.1749%
 • EX Goku (DBL19-06E) 0.3334%
 • EX Goku (DBL01-02E) 3.3334%

Challenge Rush Goku

ระยะเวลา: 11 – 25 มกราคม 2020

 • BATTLE 1 – 4 ปลดล็อควันที่ 11 มกราคม
 • BATTLE 5 – 7 ปลดล็อควันที่ 13 มกราคม
 • BATTLE 8 – 10 ปลดล็อควันที่ 18 มกราคม

>>> อ่านต่อได้ที่นี่ <<<

กิจกรรม: Challenge Rush Goku!

ระยะเวลา: 11 – 25 มกราคม 2020

Challenge Rush Goku ฉลองวันที่ 590 ของเกม! (Global Release)
เมื่อชนะหมดทุกด่านจะได้รับ 590 Chrono Crystals และป้ายชื่อ!

และเมื่อเก็บ Challenge ครบทุกอันก็จะได้ตั๋ว Goku Everyday อีก 10 ใบ

ด่านอื่นๆจะถูกเพิ่มเข้ามา ตามวันและเวลาดังต่อไปนี้
 • BATTLE-5~7 วันที่ 13 มกราคม 2020 13.00น.
 • BATTLE-8~10 วันที่ 18 มกราคม 2020 13.00น.

ตัวละครที่แนะนำในแต่ละด่าน

คำแปล Challenges

 • BATTLE 1
  – จบด่านโดยใช้ตัวละครจากภาค Dragon Ball Saga 3 ตัว
  – จบด่านโดยใช้ตัวละคร Tag: Regeneration 3 ตัว
  – จบด่านภายใน 120 วินาที
 • BATTLE 2
  – จบด่านโดยใช้ตัวละครจากภาค Saiyan Saga (Z) 3 ตัว
  – จบด่านโดยใช้ตัวละคร Tag: Lineage of Evil 3 ตัว
  – จบด่านภายใน 120 วินาที
 • BATTLE 3
  – จบด่านโดยใช้ตัวละครจากภาค Saiyan Saga (Z) 3 ตัว
  – จบด่านโดยใช้ตัวละคร Tag: Hybrid Saiyan 3 ตัว
  – จบด่านภายใน 120 วินาที
 • BATTLE 4
  – จบด่านโดยใช้ตัวละคร Tag: Ginyu Force 3 ตัว
  – จบด่านโดยใช้ตัวละคร Frieza 2 ตัว หรือมากกว่า
  – จบด่านภายใน 120 วินาที
 • BATTLE 5
  – จบด่านโดยใช้ตัวละคร Tag: Android 3 ตัว
  – จบด่านโดยใช้ตัวละคร Tag: Saiyan 3 ตัว
  – จบด่านภายใน 120 วินาที
 • BATTLE 6
  – จบด่านโดยใช้ตัวละคร Tag: Frieza Force 3 ตัว
  – จบด่านโดยใช้ตัวละคร Tag: Super Warrior 1 ตัว หรือมากกว่า
  – จบด่านภายใน 120 วินาที
 • BATTLE 7
  – จบด่านโดยใช้ตัวละคร Tag: Fusion Warrior 2 ตัว หรือมากกว่า
  – จบด่านโดยใช้ตัวละคร ธาตุ: BLU 2 ตัว หรือมากกว่า
  – จบด่านภายใน 120 วินาที
 • BATTLE 8
  – จบด่านโดยใช้ตัวละคร Tag: Regeneration 3 ตัว
  – จบด่านโดยใช้ตัวละคร Tag: Super Saiyan 3 ตัว
  – จบด่านภายใน 120 วินาที
 • BATTLE 9
  – จบด่านโดยใช้ตัวละคร Tag: God Ki 2 ตัว หรือมากกว่า
  – จบด่านโดยใช้ตัวละคร Tag: Hybrid Saiyan 3 ตัว
  – จบด่านภายใน 120 วินาที
 • BATTLE 10
  – จบด่านโดยใช้ตัวละคร ธาตุ: BLU 3 ตัว
  – จบด่านโดยใช้ตัวละคร ธาตุ: GRN 2 ตัว หรือมากกว่า
  – จบด่านภายใน 120 วินาที

อัพเดทล่าสุด: 01/08

Legends Return – The Ultimate Fusion Warrior

ระยะเวลา: 11 – 14 มกราคม 2020
เรทตัวละคร SP 7% รวมทั้งหมด 10 ตัวละคร

 • Super Vegito (DBL13-03S) 0.25%
 • Gohan (DBL15-01S) 0.75%
 • Vegeta (DBL14-01S) 0.75%
 • Super Saiyan God SS Vegeta (DBL13-02S) 0.75%
 • Super Saiyan God SS Goku (DBL13-01S) 0.75%
 • Super Saiyan Goku (DBL12-04S) 0.75%
 • Super Saiyan 3 Gotenks (DBL11-08S) 0.75%
 • Super Saiyan God Goku (DBL07-09S) 0.75%
 • Super Saiyan Bardock (DBL07-04S) 0.75%
 • Super Gogeta (DBL05-10S) 0.75%

GOKU EVERYDAY

ใช้ตั๋ว GOKU EVERYDAY กดเท่านั้น
ระยะเวลา: 11 – 28 มกราคม 2020
ตัวละคร SP ทั้งหมด 17 ตัว

 • Super Saiyan 4 Goku (DBL19-05S) 0.0246%
 • Goku (DBL16-01S) 0.0246%
 • Goku (DBL16-10S) 0.0246%
 • Super Saiyan God SS Goku (DBL15-07S) 0.0246%
 • Super Saiyan God SS Goku (DBL13-01S) 0.0738%
 • Super Saiyan Goku (DBL12-04S) 0.0738%
 • Super Saiyan 3 Goku (DBL10-01S) 0.0738%
 • Super Saiyan God Goku (DBL07-09S) 0.0738%
 • Goku (DBL02-11S) 0.1748%
 • Super Saiyan 2 Goku (DBL07-01S) 0.1748%
 • Goku (DBL07-08S) 0.1748%
 • Super Saiyan 3 Goku (DBL06-11S) 0.1748%
 • Super Saiyan Goku (DBL04-01S) 0.1748%
 • Super Saiyan Goku (DBL11-01S) 0.1749%
 • Super Saiyan Goku (DBL04-10S) 0.1749%
 • Super Saiyan Goku (DBL03-01S) 0.1749%
 • Super Saiyan Goku (DBL01-04S) 0.1749%
 • EX Goku (DBL19-06E) 0.3334%
 • EX Goku (DBL01-02E) 3.3334%

Challenge Rush Goku

ระยะเวลา: 11 – 25 มกราคม 2020

 • BATTLE 1 – 4 ปลดล็อควันที่ 11 มกราคม
 • BATTLE 5 – 7 ปลดล็อควันที่ 13 มกราคม
 • BATTLE 8 – 10 ปลดล็อควันที่ 18 มกราคม

อีควิปเม้นท์ใหม่

Groooah!

 • ค่าสถานะพลังป้องกัน Blast +5~12.5%(11%)
 • ค่าสถานะพลังป้องกัน Blast +5~13%(11.4%)
  หรือ ค่าสถานะพลังป้องกัน Strike +5~13%(11.4%)
 • พลังป้องกัน Strike +1~5%(4.2%)
  ตามจำนวน “Tag: Regeneration” ในทีม
 • สวมใส่: Regeneration

Space-Time Duel #40

ระยะเวลา: 8 – 22 มกราคม 2020

Rising Battle Captain Ginyu

ระยะเวลา: 8 – 29 มกราคม 2020

Legends Road – Gotenks 

ระยะเวลา: 8 – 22 มกราคม 2020