แปลสกิล: Ultra Space-Time Summon #19

SP Super Gogeta (DBL20-01S) GRN

TAG: Saiyan, Super Saiyan, Otherworld Warrior, Fusion, Fusion Warrior

Z-ABILITY: เพิ่มค่าสถานะพลังโจมตี Blast ให้กับ Tag: Fusion Warrior หรือ Episode: Sagas From the Movies

 • 0★ Fusion Warrior +22%
 • 3★ Fusion Warrior +28%
 • 5★ Fusion Warrior, Episode: Sagas +35%
 • 7★ Fusion Warrior, Episode: Sagas +38%

MAIN ABILITY:

Utterly Impervious Power

 • นำเอาการ์ด Special Move Arts ขึ้นมือ
 • ฟื้นฟู Ki +50
 • เพิ่งพลังโจมตีการ์ด Special Move ใบต่อไปที่ใช้ +100% (ยกเลิกไม่ได้)

UNIQUE ABILITY:

Fusion Reborn

เพิ่มเอฟเฟคต่อไปนี้ให้กับตัวเอง เมื่อเวลาในสนามรบผ่านไปเกิน 40 วินาที นับตั้งแต่การต่อสู้เริ่มต้นขึ้น:

 • ฟื้นฟูเลือด +20%
 • เพิ่มพลังโจมตี +50% (ยกเลิกไม่ได้)
 • เพิ่มความเร็วในการจั่วการ์ด +1 level (ยกเลิกไม่ได้)

Evil-Shattering Miraculous Power

 • ทำความเสียหายใส่ตัวละคร “Tag: Transforming Warrior” แรงขึ้น +30% (ยกเลิกไม่ได้)

ได้รับเอฟเฟคต่อไปนี้ ตามจำนวนสมาชิกทีมที่เหลืออยู่เมื่อเข้ามาในสนามรบ:

 • 3 ตัวละคร: พลังโจมตี Blast +50%, ลดค่าการใช้การ์ด Blast Arts ลง -5
 • 2 ตัวละคร: พลังโจมตี Blast +50%, ลดค่าการใช้การ์ด Blast Arts ลง -7
 • 1 ตัวละคร: พลังโจมตี +50%, ลดค่าการใช้การ์ด Strike & Blast Arts ลง -7

SPECIAL MOVE:

Super Kamehameha (สอนได้)

 • โจมตีใส่ศัตรู (Impact)
 • เพิ่มพลังโจมตีท่า Special Move +25% เป็นเวลา 5 วินาทีเมื่อกดใช้งาน

SPECIAL SKILL:

Rapid-Fire Fist

 • หยุดการเคลื่อนที่ของศัตรูเมื่อโจมตีโดน
 • พลังโจมตี +20% เป็นเวลา 10 วินาที
 • ลดความเสียหายที่ได้รับครั้งต่อไปลง -25% จนกว่าศัตรูจะจบคอมโบ (ไม่สามารถทับซ้อนกันได้)

*ท่านี้มีเกราะป้องกัน Blast ในขณะที่พุ่งเข้าไปโจมตี

ART CARDS:

Blast (Damage UP)

 • การ์ด Blast ที่มีสัญลักษณ์นี้ จะเพิ่มพลังโจมตี Blast +10% เป็นเวลา 10 วินาที เมื่อกดใช้

SP Super Janemba (DBL20-02S) RED

TAG: Transforming Warrior, Regeneration

Z-ABILITY: เพิ่มค่าสถานะพลังโจมตี Strike ให้กับ Tag: Regeneration หรือ Episode: Sagas From the Movies

 • 0★ Tag: Regeneration +22%
 • 3★ Tag: Regeneration +28%
 • 5★ Tag: Regeneration, Episode: Sagas +35%
 • 7★ Tag: Regeneration, Episode: Sagas +38%

MAIN ABILITY:

Wicked Ambition

 • นำเอาการ์ด Special Arts ขึ้นมือ
 • เพิ่มพลังโจมตี Strike +35% เป็นเวลา 30 วินาที
 • ลดค่าการใช้การ์ด Strike Arts ลง -10 เป็นเวลา 30 วินาที

UNIQUE ABILITY:

Astounding Menace

เพิ่มเอฟเฟคต่อไปนี้ให้กับตัวเอง เมื่อตัวละครนี้เข้ามาในสนามรบ:

 • ฟื้นฟู Ki +30
 • พลังโจมตี +40% เป็นเวลา 15 วินาที
 • ฟื้นฟูเลือดตัวเองอย่างต่อเนื่อง เป็นเวลา 30 วินาที

Hope-Crushing Evil Power

 • ทำความเสียหายใส่ตัวละคร “Episode: Sagas From the Movies” แรงขึ้น +30% (ยกเลิกไม่ได้)
 • ลดความเสียหายที่ได้รับจากตัวละคร “Episode: Sagas From the Movies” ลง -20% (ยกเลิกไม่ได้)

ในระหว่างที่ตัวละครนี้อยู่ในสนามรบ เอฟเฟคต่อไปนี้จะเริ่มทำงานในทุกๆครั้งที่ศัตรูกดใช้การ์ด Special Arts:

 • เพิ่มพลังโจมตี +20% เป็นเวลา 15 วินาที
 • ลด Ki ศัตรูลง -30

SPECIAL MOVE:

Rakshasa’s Claw

 • โจมตีใส่ศัตรู (Slice)
 • มีโอกาส 100% ที่ศัตรูจะได้รับสถานะ “เลือดออกอย่างหนัก” เมื่อโจมตีโดน

SPECIAL SKILL:

Imprisonment Fist

 • ท่าเคาน์เตอร์จะเริ่มทำงาน เมื่อศัตรูโจมตีมาด้วย Blast Arts หรือ Tap Shot ในระหว่างที่ตัวละครกำลังพุ่งเข้าไปโจมตีด้วยการ์ด Special Skill ใบนี้

เอฟเฟคต่อไปนี้จะเริ่มทำงาน เมื่อโจมตีโดน:

 • หยุดการเคลื่อนไหวของศัตรู
 • เพิ่มพลังโจมตีของการ์ด Strike Arts หรือ Special Move Arts ใบต่อไปที่ใช้ +75% (ไม่สามารถทับซ้อนกันได้)
 • และทำลายการ์ดบนมือของศัตรูทั้งหมด ถ้าศัตรูเป็นตัวละครจาก “Episode: Sagas From the Movies”

ART CARDS:

Blast (Damage UP)

 • การ์ด Strike ที่มีสัญลักษณ์นี้ จะเพิ่มพลังโจมตี Strike +10% เป็นเวลา 10 วินาที เมื่อกดใช้

EX Android #14 (DBL20-03E) BLU

TAG: Android

Z-ABILITY: เพิ่มค่าสถานะพลังป้องกันและโจมตี Strike ให้กับ Element: BLU หรือ Element: PUR

 • 0★ เพิ่มพลังป้องกัน Strike +25%
 • 3★ เพิ่มพลังป้องกัน Strike +35%
 • 5★ เพิ่มพลังป้องกันและโจมตี Strike +40%
 • 7★ เพิ่มพลังป้องกันและโจมตี Strike +50%

MAIN ABILITY:

Giant Android

 • เพิ่มพลังโจมตี Strike +35% เป็นเวลา 20 วินาที
 • ลดเวลาเปลี่ยนตัวละครของสมาชิกทีมลง -5

UNIQUE ABILITY:

Power Born from Hate

 • เพิ่มพลังโจมตี Strike +40% เมื่อตัวละครนี้เข้ามาในสนามรบ (ไม่สามารถทับซ้อนกันได้)

และเพิ่มเอฟเฟคต่อไปนี้ให้กับตัวเอง เมื่อมีสมาชิกทีมที่เป็น “Element: BLU” หรือ “Tag: Android” นอกเหนือจากตัวละครนี้อยู่ในทีม:

 • ลดความเสียหายที่ได้รับลง -20% เป็นเวลา 15 วินาที
 • เพิ่มความเร็วในการจั่วการ์ด +1 level เป็นเวลา 15 วินาที

Sole Target

เพิ่มเอฟเฟคต่อไปนี้ให้กับสมาชิกทีม “Element: BLU” หรือ “Tag: Android” เมื่อตัวละครนี้ถูกเปลี่ยนตัวออก:

 • ฟื้นฟูเลือด +5%
 • เพิ่มพลังโจมตี +30% (ไม่สามารถทับซ้อนกันได้)

SPECIAL MOVE:

G.G. Atomic Blow

 • โจมตีใส่ศัตรู (Impact)
 • ลดค่าการใช้การ์ด Strike Arts ลง -5 เป็นเวลา 10 วินาทีเมื่อกดใช้งาน

SPECIAL SKILL:

Unlock Ki: Form of Attack

 • นำเอาการ์ด Strike Arts ขึ้นมือ
 • เพิ่มอัตราฟื้นฟู Ki +35% เป็นเวลา 20 วินาที

EX Android #15 (DBL20-04E) GRN

TAG: Android

Z-ABILITY: เพิ่มค่าสถานะพลังโจมตีและป้องกัน Blast ให้กับ Tag: Android

 • 0★ +25%
 • 3★ +30%
 • 5★ +35%
 • 7★ +38%

MAIN ABILITY:

Deadly Artificial Mind

 • ฟื้นฟู Ki +40
 • เพิ่มพลังโจมตี Blast +40% เป็นเวลา 20 วินาที
 • เพิ่มพลังโจมตีท่า Special Move, Awakened, และ Ultimate +30% ให้กับสมาชิกทีมเป็นเวลา 20 วินาที

UNIQUE ABILITY:

Resilient Assault

เพิ่มเอฟเฟคต่อไปนี้ให้กับตัวเองเป็นเวลา 25 วินาทีนับตั้งแต่การต่อสู้เริ่มต้นขึ้น:

 • เพิ่มพลังโจมตี Blast +30%
 • เพิ่มความเร็วในการจั่วการ์ด +1 level
 • เพิ่มอัตราฟื้นฟู Ki +40%

ทำให้สมาชิกทีมศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “ได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น +30%” เป็นเวลา 40 วินาที เมื่อตัวละครนี้ตาย

Stylish Figure EX

 • ป้องกันอาการผิดปกติ
 • นำเอาการ์ด Special Arts ขึ้นมือ เมื่อการโจมตีของศัตรูสิ้นสุดลง (ใช้ได้ 2 ครั้ง)

SPECIAL MOVE:

F.F. Spark Cannon

 • โจมตีใส่ศัตรู (Explode)
 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “ได้รับความเสียหายแบบ Blast เพิ่มขึ้น +10%” เป็นเวลา 40 วินาทีเมื่อโจมตีโดน

SPECIAL SKILL:

Unlock Ki: Form of Attack

 • นำเอาการ์ด Blast Arts ขึ้นมือ
 • เพิ่มพลังโจมตี Blast +20% เป็นเวลา 15 วินาที

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s