แปลสกิล: Legends Rising Vol. 11

SP Super Saiyan God Goku
(DBL20-05S) PUR

TAG: Son Family, Saiyan, God Ki, Super Saiyan God

Z-ABILITY: เพิ่มค่าสถานะพลังป้องกัน Blast & Strike ให้กับ Tag: God Ki

 • 0★ พลังป้องกัน Blast +19%
 • 3★ พลังป้องกัน Blast +21%
 • 5★ พลังป้องกัน Blast & Strike +30%
 • 7★ พลังป้องกัน Blast & Strike +35%

MAIN ABILITY:

Quelling Force

 • นำเอาการ์ด Special Arts ขึ้นมือ
 • ฟื้นฟูเลือดตัวเอง +25%
 • ยกเลิกสถานะและอาการผิดปกติของตัวเองทุกอย่าง
 • ยกเลิกสถานะพิเศษของศัตรู

UNIQUE ABILITY:

Omnipotent Godly Aura

 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “เพิ่มค่าการใช้การ์ดทุกใบ +25” เป็นเวลา 5 วินาที เมื่อเปลี่ยน Cover

เอฟเฟคต่อไปนี้จะเริ่มทำงาน เมื่อตัวละครนี้หลบการโจมตีของศัตรูด้วยท่า Vanishing Step:

 • เพิ่มพลังโจมตี +25% เป็นเวลา 15 วินาที
 • ลดค่าการใช้การ์ดลง -5 เป็นเวลา 10 วินาที

Struggle Against the Onslaught

 • ลดความเสียหายที่ได้รับลง -15% เป็นเวลา 10 วินาที เมื่อตัวละครนี้เข้ามาในสนามรบ

ในระหว่างที่ตัวละครนี้อยู่ในสนามรบ จะเพิ่มเอฟเฟคต่อไปนี้ให้กับตัวเองในทุกๆครั้งที่ศัตรูกดใช้การ์ด Strike หรือ Blast Arts:

 • ลดความเสียหายที่ได้รับลง -10% เป็นเวลา 5 วินาที
 • เพิ่มพลังโจมตี +25% เป็นเวลา 20 วินาที

SPECIAL MOVE:

Gravity Bash (สอนได้)

 • โจมตีใส่ศัตรู (Impact)
 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “เพิ่มค่าการใช้การ์ดทุกใบ +10” เป็นเวลา 10 วินาที เมื่อโจมตีโดน

SPECIAL SKILL:

God Bind

เอฟเฟคต่อไปนี้จะเริ่มทำงาน เมื่อโจมตีโดน:

 • หยุดการเคลื่อนไหวของศัตรู
 • ฟื้นฟู Ki ตัวเอง +50
 • เพิ่มพลังโจมตี +30% ให้กับสมาชิกทีม เป็นเวลา 15 วินาที (ไม่สามารถทับซ้อนกันได้)
 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “ได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น +30%” เป็นเวลา 10 วินาที (ไม่สามารถทับซ้อนกันได้)

*ท่านี้มีเกราะป้องกัน Blast ในขณะที่พุ่งเข้าไปโจมตี

ART CARDS:

Blast (Blast Arts Cost UP)

 • Blast (Impact) จะทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “เพิ่มค่าการใช้การ์ด Blast Arts +2” เป็นเวลา 15 วินาที เมื่อโจมตีโดน

SP Super Saiyan Vegeta
(DBL20-06S) BLU

TAG: Vegeta Family, Saiyan, Super Saiyan, God Ki, Super Saiyan God

Z-ABILITY: เพิ่มพลังโจมตีและป้องกัน Blast ให้กับ Tag: Vegeta Family

 • 0★ พลังโจมตี Blast +22%
 • 3★ พลังโจมตี Blast +28%
 • 5★ พลังโจมตีและป้องกัน Blast +35%
 • 7★ พลังโจมตีและป้องกัน Blast +38%

MAIN ABILITY:

Scarlet Descent

 • แปลงร่างเป็น “Super Saiyan God”
 • ฟื้นฟูเลือดตัวเอง +20%
 • ป้องกันอาการผิดปกติ เป็นเวลา 30 วินาที

หลังจากแปลงร่างเป็น Super Saiyan God

What a waste…

 • ทำลายการ์ดของตัวเองทุกใบ และสุ่มจั่วขึ้นมาใหม่ 4 ใบ
 • ฟื้นฟู Ki ตัวเอง +60

UNIQUE ABILITY:

Warm-Up

เพิ่มเอฟเฟคต่อไปนี้ให้กับตัวเอง ในทุกๆครั้งที่เผชิญหน้ากับศัตรู:

 • ลดค่าการใช้การ์ด Blast Arts ลง -5 เป็นเวลา 10 วินาที
 • เพิ่มความเร็วในการจั่วการ์ด +1 level เป็นเวลา 10 วินาที

Insatiable Battle Hunger

 • เพิ่มพลังโจมตี +15% เป็นเวลา 15 วินาที ในทุกๆครั้งที่จั่วการ์ด Strike หรือ Blast Arts ในระหว่างที่ตัวละครนี้อยู่ในสนามรบ

หลังจากแปลงร่างเป็น Super Saiyan God

Godly Valor

เพิ่มเอฟเฟคต่อไปนี้ให้กับตัวเอง ในทุกๆครั้งที่เผชิญหน้ากับศัตรู:

 • ลดค่าการใช้การ์ด Blast Arts ลง -5 เป็นเวลา 15 วินาที
 • เพิ่มความเร็วในการจั่วการ์ด +1 level เป็นเวลา 10 วินาที

ฟื้นฟูหลอด Vanishing Gauge ของตัวเอง +60% เมื่อตัวละครนี้หลบการโจมตีของศัตรูด้วยท่า Vanishing Step (ใช้งานได้ 2 ครั้ง)

Insatiable Battle Hunger

 • สุ่มทำลายการ์ดของศัตรู 1 ใบและลด Ki ศัตรูลง -20 เมื่อตัวละครนี้เข้ามาในสนามรบ
 • เพิ่มพลังโจมตี +15% เป็นเวลา 15 วินาที ในทุกๆครั้งที่จั่วการ์ด Strike หรือ Blast Arts ในระหว่างที่ตัวละครนี้อยู่ในสนามรบ

SPECIAL MOVE:

Galick Gun

 • โจมตีใส่ศัตรู (Impact)
 • สุ่มจั่วการ์ดขึ้นมา 1 ใบ เมื่อโจมตีโดน

หลังจากแปลงร่างเป็น Super Saiyan God

God Heat Flash

 • โจมตีใส่ศัตรู (Impact)
 • เพิ่มพลังโจมตีท่า Special Move +20% เป็นเวลา 10 วินาที เมื่อกดใช้งาน
 • สุ่มจั่วการ์ดขึ้นมา 1 ใบ เมื่อโจมตีโดน

SPECIAL SKILL:

Unlock Ki: Rapid Blast Form

 • เพิ่มพลังโจมตี Blast +15% เป็นเวลา 20 วินาที
 • เปลี่ยนการ์ด Strike Arts ของตัวเองให้เป็นการ์ด Blast Arts

หลังจากแปลงร่างเป็น Super Saiyan God

Unlock Ki: Rapid Blast Form

 • เพิ่มพลังโจมตี Blast +15% เป็นเวลา 30 วินาที
 • เปลี่ยนการ์ด Strike Arts ของตัวเองให้เป็นการ์ด Blast Arts

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s