แปลสกิล: Legends Hungry Monster

SP Android #21: Evil (DBL21-05S) PUR

TAG: Female Warrior, Transforming Warrior, Android, Regeneration, Absorption

Z-ABILITY: เพิ่มเลือดให้กับ “Tag: Android” หรือ “Tag: Regeneration”

 • ★0 “Tag: Android” +13%
 • ★3 “Tag: Android” +15%
 • ★6 “Tag: Android” / “Tag: Regeneration” +18%
 • ★7+ “Tag: Android” / “Tag: Regeneration” +20%

MAIN ABILITY:

It’s snack time!

 • แปลงร่างเป็น “Android #21: Transformed (Evil)”
 • ฟื้นฟูเลือดตัวเองทุกๆวินาทีอย่างต่อเนื่อง เป็นเวลา 60 วินาที (ยกเลิกไม่ได้)

หลังจากแปลงร่าง

I’m getting hungry!

 • นำเอาการ์ด Special Arts ขึ้นมือ
 • ลดความเสียหายที่ได้รับลง -20% เป็นเวลา 30 วินาที
 • เพิ่มความเร็วในการจั๋วการ์ด +1 level เป็นเวลา 30 วินาที

UNIQUE ABILITY:

Bon appétit!

เพิ่มเอฟเฟคต่อไปนี้ให้กับตัวเอง เมื่อตัวละครนี้เข้ามาในสนามรบ:

 • นำเอาการ์ด Strike Arts ขึ้นมือ
 • ฟื้นฟู Ki +30
 • เพิ่มพลังโจมตี Strike +40% เป็นเวลา 15 วินาที

Insatiable Hunger

เพิ่มเอฟเฟคต่อไปนี้ให้กับตัวเอง ตามเวลาที่ผ่านไปในสนามรบ นับตั้งแต่เริ่ม:

 • 15 วินาที: พลังโจมตี +20% (ยกเลิกไม่ได้)
 • 30 วินาที: พลังโจมตี +20% และลดค่าการใช้การ์ด Strike Arts ลง -5 (ยกเลิกไม่ได้)

หลังจากแปลงร่าง

Bon appétit!

เพิ่มเอฟเฟคต่อไปนี้ให้กับตัวเอง เมื่อตัวละครนี้เข้ามาในสนามรบ:

 • นำเอาการ์ด Strike Arts ขึ้นมือ
 • ฟื้นฟู Ki +45
 • เพิ่มพลังโจมตี Strike +45% เป็นเวลา 20 วินาที

I can’t take it any more!

 • ลดเวลาเปลี่ยนตัวของตัวเองลง -5 เมื่อตัวละครนี้ถูกเปลี่ยนตัวออกนอกสนามรบ (ใช้งานได้ 3 ครั้ง)

เพิ่มเอฟเฟคต่อไปนี้ให้กับตัวเอง ตามเวลาที่ผ่านไปในสนามรบ นับตั้งแต่เริ่ม:

 • 15 วินาที: พลังโจมตี +20% (ยกเลิกไม่ได้)
 • 30 วินาที: พลังโจมตี +20% และลดค่าการใช้การ์ด Strike Arts ลง -5 (ยกเลิกไม่ได้)

SPECIAL MOVE:

Total Detonation Ball

 • โจมตีใส่ศัตรู (Explode)
 • เพิ่มพลังโจมตี +20% เป็นเวลา 10 วินาที เมื่อกดใช้งาน
 • ทำลายการ์ดบนมือตัวเองทั้งหมด เมื่อกดใช้งาน

เพิ่มพลังโจมตีของการ์ด Special Move ตามจำนวนการ์ดที่ทำลายลงไป:

 • 1 ใบ: พลังโจมตีท่า Special Move +20% เป็นเวลา 3 วินาที
 • 2 ใบ: พลังโจมตีท่า Special Move +40% เป็นเวลา 3 วินาที
 • 3 ใบ: พลังโจมตีท่า Special Move +60% เป็นเวลา 3 วินาที

หลังจากแปลงร่าง

Total Detonation Ball

 • โจมตีใส่ศัตรู (Explode)
 • เพิ่มพลังโจมตี +25% เป็นเวลา 10 วินาที เมื่อกดใช้งาน
 • ทำลายการ์ดบนมือตัวเองทั้งหมด เมื่อกดใช้งาน

เพิ่มพลังโจมตีของการ์ด Special Move ตามจำนวนการ์ดที่ทำลายลงไป:

 • 1 ใบ: พลังโจมตีท่า Special Move +30% เป็นเวลา 3 วินาที
 • 2 ใบ: พลังโจมตีท่า Special Move +50% เป็นเวลา 3 วินาที
 • 3 ใบ: พลังโจมตีท่า Special Move +70% เป็นเวลา 3 วินาที

SPECIAL SKILL:

Sweet Tooth

เอฟเฟคต่อไปนี้จะเริ่มทำงาน เมื่อโจมตีโดน:

 • ฟื้นฟูเลือดตัวเอง +10%
 • พลังโจมตี +10%
 • ลด Ki ศัตรูลง -30

หลังจากแปลงร่าง

Sweet Tooth

เอฟเฟคต่อไปนี้จะเริ่มทำงาน เมื่อโจมตีโดน:

 • ฟื้นฟูเลือดตัวเอง +15%
 • พลังโจมตี +10%
 • ลด Ki ศัตรูลง -40

ART CARDS:

Strike (Ki Recovery UP)

 • เพิ่มอัตราฟื้นฟู Ki +20% เป็นเวลา 15 วินาที เมื่อกดใช้งาน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s