แปลสกิล: Ultra Space-Time Summon #20

SP Syn Shenron (DBL21-01S) YEL

TAG: GT, Shadow Dragon

Z-ABILITY: เพิ่มค่าสถานะพลังป้องกันและโจมตี Blast ให้กับ Tag: GT

 • ★0 ป้องกัน Blast +22%
 • ★3 ป้องกัน Blast +25%
 • ★6 ป้องกันและโจมตี Blast +30%
 • ★7+ ป้องกันและโจมตี Blast +35%

MAIN ABILITY:

Ruler of the Shadow Dragons

 • ทำให้ทีมศัตรูทุกคนได้รับสถานะผิดปกติ “อัตราฟื้นฟูเลือดลดลง -50%” เป็นเวลา 30 วินาที
 • ทำให้ทีมศัตรูทุกคนได้รับสถานะผิดปกติ “ได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น +30%” เป็นเวลา 30 วินาที
 • ทำให้ทีมศัตรูทุกคนได้รับสถานะผิดปกติ “เพิ่มค่าการใช้การ์ด Special Arts +10” เป็นเวลา 30 วินาที

UNIQUE ABILITY:

None of it seemed to hurt me.

 • ลดความเสียหายที่ได้รับลง -50% เป็นเวลา 10 วินาที เมื่อตัวละครนี้เข้ามาในสนามรบ

เพิ่มเอฟเฟคต่อไปนี้ให้กับตัวเอง เมื่อเลือดลดลงเหลือ 0 (ใช้ได้ 1 ครั้ง):

 • ฟื้นฟูเลือดตัวเอง +25%
 • ป้องกันการแพ้ธาตุ เป็นเวลา 30 วินาที

Careful What You Wish For

เพิ่มเอฟเฟคต่อไปนี้ให้กับตัวเอง เมื่อทีมเราหรือทีมศัตรูกดใช้ Rising Rush (ใช้ได้ 1 ครั้ง):

 • เพิ่มพลังโจมตี +50% (ยกเลิกไม่ได้)
 • อัตราฟื้นฟู Ki +100% (ยกเลิกไม่ได้)

SPECIAL MOVE:

Annihilation Gun (สอนได้)

 • โจมตีใส่ศัตรู (Explode)
 • สมาชิกทีมคนอื่นๆของศัตรูที่อยู่นอกสนามรบ จะได้รับความเสียหายจากการโจมตีนี้ด้วยส่วนนึง เมื่อโจมตีโดน (ไม่สามารถทำให้ตายได้)
 • มีโอกาส 50% ที่จะลดจำนวน Dragon Balls ของศัตรูลง 1 ลูก เมื่อโจมตีโดน

SPECIAL SKILL:

Dark Dragon-Slaying Bullet

 • สุ่มการ์ดขึ้นมาใหม่ 1 ใบ เมื่อกดใช้งาน
 • ฟื้นฟู Ki ตัวเอง +30 เมื่อโจมตีโดน
 • สามารถต่อคอมโบกับการ์ด: Strike Arts, Blast Arts, Special Arts และ Special Move Arts ได้

SP Baby Vegeta (DBL21-02S) GRN

TAG: Saiyan, Transforming Warrior, Regeneration, GT, Merging

Z-ABILITY: เพิ่มค่าสถานะพลังโจมตี Strike ให้กับ Tag: GT หรือ Tag: Saiyan

 • ★0 Tag: GT +19%
 • ★3 Tag: GT +22%
 • ★6 Tag: GT / Tag: Saiyan +28%
 • ★7+ Tag: GT / Tag: Saiyan +32%

MAIN ABILITY:

Pain is real, and there’s only one way out!

 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “ได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น +50%” เป็นเวลา 20 วินาที
 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “อัตราฟื้นฟู Ki -100%” เป็นเวลา 20 วินาที
 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “ลดความเร็วในการจั๋วการ์ดลง -1 level” เป็นเวลา 20 วินาที

UNIQUE ABILITY:

Give me your energy for the glory of all Tuffles!

เมื่อตัวละครนี้เข้ามาในสนามรบ, เพิ่มเอฟเฟคต่อไปนี้ให้กับตัวเอง เมื่อมีสมาชิกทีมที่มี “Tag: Saiyan” หรือ “Tag: GT” นอกเหนือจากตัวละครนี้อยู่ในทีม:

 • เพิ่มพลังโจมตี +30% เป็นเวลา 15 วินาที
 • เพิ่มความเร็วในการจั๋วการ์ด +1 level เป็นเวลา 10 วินาที
 • เพิ่มพลังโจมตี +20% เป็นเวลา 5 วินาที เมื่อกดใช้การ์ดในระหว่างที่ศัตรูติดสถานะผิดปกติ “เลือดออก” หรือ “เลือดออกอย่างหนัก”

Fearsome Plan

 • ทำความเสียหายใส่ตัวละครที่มี “Tag: Vegeta Family” แรงขึ้น +30% (ยกเลิกไม่ได้)
 • ลดความเสียหายที่ได้รับจาก “ตัวละคร: Goku” ลง -20% (ยกเลิกไม่ได้)

เพิ่มเอฟเฟคต่อไปนี้ให้กับสมาชิกทีม เมื่อตัวละครนี้ถูกเปลี่ยนตัวออก:

 • ฟื้นฟู Ki +30
 • เพิ่มพลังโจมตี +30% เป็นเวลา 15 วินาที

SPECIAL MOVE:

Big Bang Attack (สอนได้)

 • โจมตีใส่ศัตรู (Explode)
 • ลด Ki ศัตรูลง -60 เมื่อโจมตีโดน

SPECIAL SKILL:

Saiyan Power Absorption

 • ฟื้นฟูเลือด +10% และ Ki +30

EX Majin Buu: Good (DBL21-04E) BLU

TAG: Regeneration, Absorption

Z-ABILITY: เพิ่มค่าสถานะพลังป้องกัน Strike & Blast ให้กับ Element: BLU หรือ Element: PUR

 • ★0 Element: BLU +25%
 • ★3 Element: BLU +35%
 • ★6 Element: BLU / Element: PUR +40%
 • ★7+ Element: BLU / Element: PUR +50%

MAIN ABILITY:

Eruption of Fury

 • ทำลายการ์ดบนมือตัวเองทั้งหมด และสุ่มขึ้นมาใหม่ 4 ใบ
 • เพิ่มพลังโจมตี +40% เป็นเวลา 45 วินาที
 • ฟื้นฟูเลือดตัวเองอย่างต่อเนื่องทุกๆวินาที เป็นเวลา 45 วินาที

UNIQUE ABILITY:

Broken Seal

เพิ่มเอฟเฟคต่อไปนี้ให้กับตัวเอง เมื่อเข้ามาในสนามรบ:

 • ฟื้นฟู Ki +40
 • เพิ่มความเร็วในการจั๋วการ์ด +1 level เป็นเวลา 10 วินาที
 • เพิ่มพลังโจมตี +10% ตามจำนวนตัวละครที่เป็น “Element: BLU” หรือ “Element: PUR” ในทีมตัวเอง นอกเหนือจากตัวละครนี้ เป็นเวลา 10 วินาที

Unbound Assault

เพิ่มเอฟเฟคต่อไปนี้ให้กับตัวเอง เมื่อโจมตีศัตรูโดนด้วยการ์ด Strike Arts:

 • พลังโจมตี Strike +10% เป็นเวลา 15 วินาที (สูงสุด 50%)
 • อัตราคริติคอลของสมาชิกทีม +10% เป็นเวลา 15 วินาที (สูงสุด 50%)

SPECIAL MOVE:

Flame Shower Breath

 • โจมตีใส่ศัตรู (Explode)
 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “ได้รับความเสียหายแบบ Strike เพิ่มขึ้น +15%” เป็นเวลา 20 วินาที เมื่อโจมตีโดน

SPECIAL SKILL:

Well, I’m Angry!

 • เพิ่มพลังโจมตี +15% เป็นเวลา 15 วินาที
 • ลดความเสียหายที่ได้รับลง -10% เป็นเวลา 15 วินาที

EX Chi-Chi (DBL21-03E) PUR

TAG: Female Warrior

Z-ABILITY: เพิ่มค่าสถานะพลังโจมตีและป้องกัน Blast ให้กับ Tag: Female Warrior

 • ★0 โจมตี Blast +22%
 • ★3 โจมตี Blast +28%
 • ★6 โจมตี / ป้องกัน Blast +35%
 • ★7+ โจมตี / ป้องกัน Blast +38%

MAIN ABILITY:

Enchanting Smile

 • ฟื้นฟูเลือดสมาชิกทีม +20%
 • ยกเลิกสถานะผิดปกติทุกอย่างให้กับสมาชิกทีม
 • เพิ่มพลังโจมตี Blast +40% เป็นเวลา 20 วินาที
 • ลดค่าการใช้การ์ด Blast Arts ลง -10 เป็นเวลา 20 วินาที

UNIQUE ABILITY:

Steadfast Spouse

 • ลดความเสียหายที่ได้รับจากตัวละครที่มี “Tag: Son Family” ลง -30% (ยกเลิกไม่ได้)

เพิ่มเอฟเฟคต่อไปนี้ให้กับตัวเอง ตามเวลาที่ผ่านไปของตัวละครนี้:

 • 3 วินาที: ลดความเสียหายที่ได้รับลง -10% เป็นเวลา 10 วินาที
 • 7 วินาที: ฟื้นฟู Ki +40
 • 15 วินาที: เพิ่มพลังโจมตี +40%

เอฟเฟคจะถูกรีเซ็ตเมื่อเปลี่ยนตัว

Pillar of Support

 • เพิ่มพลังโจมตี +10% ให้กับสมาชิกทีม เมื่อตัวละครนี้ถูกเปลี่ยนตัวออก (สูงสุด 30%)
 • และจะเพิ่มอีก +15% ให้กับสมาชิกทีมที่มี “Tag: Female Warrior” เป็นเวลา 15 วินาที

SPECIAL MOVE:

Dragon Attack

 • โจมตีใส่ศัตรู (Impact)
 • สุ่มทำลายการ์ดศัตรู 2 ใบ เมื่อโจมตีโดน

SPECIAL SKILL:

Unlock Ki: Form of Attack

 • ฟื้นฟู Ki ตัวเอง +50
 • เพิ่มพลังโจมตี Blast +20% เป็นเวลา 10 วินาที

ART CARDS:

Blast (Destroy Card)

 • Physical Blast (Slice) สุ่มทำลายการ์ดศัตรู 1 ใบ เมื่อโจมตีโดน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s