แปลสกิล: Legends Beginning of Z

SP Piccolo (DBL22-03S) YEL

TAG: Regeneration, Namekian

Z-ABILITY: เพิ่มค่าสถานะพลังป้องกันและโจมตี Blast ให้กับ Tag: Regeneration หรือ Episode: Saiyan Saga (Z)

 • ★0 Tag: Regen, ป้องกัน +24%
 • ★3 Tag: Regen / Ep: Saiyan Saga (Z), ป้องกัน/โจมตี +26%
 • ★6 Tag: Regen / Ep: Saiyan Saga (Z), ป้องกัน/โจมตี +30%
 • ★7+ Tag: Regen / Ep: Saiyan Saga (Z), ป้องกัน/โจมตี +35%

MAIN ABILITY:

My body feels so light!

 • แปลงร่างเป็น “Agile Style”
 • ฟื้นฟูหลอด Vanishing Gauge +100%

หลังจากแปลงร่าง

It’s all yours!

 • นำเอาการ์ด Special Arts ขึ้นมือ
 • ฟื้นฟู Ki ตัวเอง +50
 • ทำลายการ์ดบนมือศัตรูทั้งหมด

UNIQUE ABILITY:

The only chance we have of winning, is if I go with you.

เอฟเฟคต่อไปนี้จะเริ่มทำงาน เมื่อการต่อสู้เริ่มขึ้น:

 • เพิ่มพลังโจมตีให้กับสมาชิกทีม หรือ คู่หูของเรา(ใน Co-Op) +20%
 • เพิ่มพลังโจมตี Blast +60% (ยกเลิกไม่ได้)

Demonic Power

 • ฟื้นฟูเลือดตัวเอง +20% จากความเสียหายที่ได้รับ เมื่อการโจมตีสิ้นสุดลง (สูงสุด 20% ของจำนวนเลือดตัวเอง)
 • ลดความเสียหายที่ได้รับลง -30% จนกว่าจะจบคอมโบ เมื่อเปลี่ยน cover

หลังจากแปลงร่าง

Winning Strategy

เพิ่มเอฟเฟคต่อไปนี้ให้กับตัวเอง ตามเวลาที่ผ่านไป หลังจากแปลงร่าง:

 • 10 วินาที: ลดค่าการใช้การ์ด Special Move ลง -20 (ยกเลิกไม่ได้)
 • 20 วินาที: เพิ่มความเร็วในการจั่วการ์ด +1 level (ยกเลิกไม่ได้)
 • 30 วินาที: ลดค่าการใช้การ์ด Strike & Blast Arts ลง -10 (ยกเลิกไม่ได้)

Latent Demonic Power

 • ฟื้นฟูเลือดตัวเอง +20% จากความเสียหายที่ได้รับ เมื่อการโจมตีสิ้นสุดลง (สูงสุด 20% ของจำนวนเลือดตัวเอง)
 • ลดความเสียหายที่ได้รับลง -30% จนกว่าจะจบคอมโบ เมื่อเปลี่ยน cover

เพิ่มเอฟเฟคต่อไปนี้ให้กับตัวเอง ถ้าเหลือเลือด 50% หรือน้อยกว่า (ใช้ได้ 1 ครั้ง):

 • เพิ่มพลังโจมตี +20%
 • ลดความเสียหายที่ได้รับลง -20%

SPECIAL MOVE:

Evil Explosion

 • โจมตีใส่ศัตรู (Explode)
 • ยกเลิกสถานะพิเศษของศัตรู เมื่อโจมตีโดน (ใช่ได้ 1 ครั้ง)

หลังจากแปลงร่าง

Special Beam Cannon

 • โจมตีใส่ศัตรู (Pierce)
 • เพิ่มบัพพิเศษ “ลดความสามารถของเอฟเฟค ‘Sustained Damage CUT’ ของศัตรูลง -100%” เป็นเวลา 3 วินาที เมื่อกดใช้งาน
 • มีโอกาส 100% ที่ศัตรูจะได้รับสถานะผิดปกติ “เลือดออกอย่างหนัก” เมื่อโจมตีโดน

*ท่านี้มีเกราะป้องกัน Blast ในขณะที่พุ่งเข้าไปโจมตี

SPECIAL SKILL:

Unlock Ki: Form of Life

 • ฟื้นฟูเลือดของตัวเองอย่างต่อเนื่องทุกวินาที เป็นเวลา 60 วินาที
 • เพิ่มพลังโจมตี Blast +10% เป็นเวลา 60 วินาที

หลังจากแปลงร่าง

Special Beam Charge

 • นำเอาการ์ด Special Move ขึ้นมือ (ใช้ได้ 2 ครั้ง)
 • เพิ่งพลังโจมตีของการ์ด Special Move ใบต่อไป +80% (ใช้ได้ 2 ครั้ง)
 • เพิ่มพลังโจมตี Blast +20% เป็นเวลา 15 วินาที

ART CARDS:

Blast [Card Seal]

 • มีโอกาส 100% ที่จะล็อคการ์ดของศัตรูจำนวน 1 ใบ เมื่อโจมตีโดน
 • การ์ดที่ถูกล็อคจะใช้งานไม่ได้ เป็นเวลา 5 วินาที

SP Goku (DBL22-01S) BLU

TAG: Son Family, Saiyan

Z-ABILITY: เพิ่มค่าสถานะพลังโจมตีและป้องกัน Strike ให้กับ Tag: Saiyan หรือ Episode: Saiyan Saga (Z)

 • ★0 Tag: Saiyan, พลังโจมตี +24%
 • ★3 Tag: Saiyan / Ep: Saiyan Saga (Z), พลังโจมตี +26%
 • ★6 Tag: Saiyan / Ep: Saiyan Saga (Z), พลังโจมตี/ป้องกัน +30%
 • ★7+ Tag: Saiyan / Ep: Saiyan Saga (Z), พลังโจมตี/ป้องกัน +35%

MAIN ABILITY:

I’m lookin’ forward to it!

 • นำเอาการ์ด Ultimate “Bending Kamehameha” ขึ้นมือ
 • เพิ่มพลังโจมตี +20% ให้กับสมาชิกทีม เป็นเวลา 20 วินาที

UNIQUE ABILITY:

Resolute Fighting Spirit

เพิ่มเอฟเฟคต่อไปนี้ให้กับตัวเอง เมื่อตัวละครนี้เข้ามาในสนามรบ:

 • พลังโจมตี Strike +50% เป็นเวลา 20 วินาที
 • อัตราฟื้นฟู Ki +30% เป็นเวลา 20 วินาที

และเพิ่มเอฟเฟคต่อไปนี้ให้กับตัวเอง ถ้าในทีมมีตัวละคร “Episode: Saiyan Saga (Z)” หรือ “Tag: Saiyan” นอกเหนือจากตัวละครนี้อยู่ในทีม:

 • เพิ่มพลังโจมตี Blast +50% เป็นเวลา 20 วินาที
 • อัตราฟื้นฟูหลอด Vanishing Gauge +30% เป็นเวลา 10 วินาที

You let your guard down!

 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “ได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น +20%” เป็นเวลา 20 วินาที หลังจากที่การโจมตีของศัตรูสิ้นสุดลง

เอฟเฟคต่อไปนี้จะเริ่มทำงาน เมื่อตัวละครนี้ถูกเปลี่ยนตัวออก:

 • สุ่มจั่วการ์ดขึ้นมาใหม่ 1 ใบ ถ้าในมือมีการ์ดแค่ 3 ใบหรือน้อยกว่า
 • เพิ่มพลังโจมตีให้กับสมาชิกทีม +10% (ยกเลิกไม่ได้) (สูงสุด 40%)

SPECIAL MOVE:

Kamehameha (สอนได้)

 • โจมตีใส่ศัตรู (Impact)
 • สุ่มทำลายการ์ดบนมือศัตรู 2 ใบ เมื่อโจมตีโดน

SPECIAL SKILL:

Pose III

 • ฟื้นฟูเลือดตัวเอง +15% (ใช้งานได้ 1 ครั้ง)
 • เพิ่มพลังโจมตี +20% เป็นเวลา 20 วินาที
 • ลดเวลาเปลี่ยนตัวของสมาชิกทีมลง -2 วินาที

ULTIMATE:

Bending Kamehameha

 • โจมตีใส่ศัตรู (Impact)
 • ฟื้นฟูเลือดสมาชิกทีม +20% และ Ki +50 เมื่อโจมตีโดน

SP Raditz (DBL22-04S) GRN

TAG: Frieza Force, Saiyan

Z-ABILITY: เพิ่มค่าสถานะพลังโจมตี Strike & Blast ให้กับ Tag: Saiyan หรือ Episode: Saiyan Saga (Z)

 • ★0 Tag: Saiyan, Blast+24%
 • ★3 Tag: Saiyan / Ep: Saiyan Saga (Z), Blast+26%
 • ★6 Tag: Saiyan / Ep: Saiyan Saga (Z), Strike & Blast +30%
 • ★7+ Tag: Saiyan / Ep: Saiyan Saga (Z), Strike & Blast +35%

MAIN ABILITY:

I’m an elite warrior!

 • นำเอาการ์ด Special Arts ขึ้นมือ
 • เพิ่มพลังโจมตี Blast +40% เป็นเวลา 30 วินาที
 • ลดค่าการใช้การ์ด Blast Arts ลง -10 เป็นเวลา 30 วินาที

UNIQUE ABILITY:

Shocking Arrival

เพิ่มเอฟเฟคต่อไปนี้ให้กับตัวเอง ตั้งแต่การต่อสู้เริ่มต้นขึ้น เป็นเวลา 60 วินาที:

 • เพิ่มพลังโจมตี +25% (ยกเลิกไม่ได้)
 • ลดความเสียหายที่ได้รับลง -20% (ยกเลิกไม่ได้)
 • เพิ่มอัตราฟื้นฟู Ki +40% (ยกเลิกไม่ได้)
 • เพิ่มอัตราคริติคอล +15% (ยกเลิกไม่ได้)

Saiyan Warrior

 • เพิ่มพลังโจมตี +20% เป็นเวลา 15 วินาที เมื่อเจอกับศัตรูที่มี “Tag: Saiyan” หรือ “Tag: Regeneration”
 • เมื่อตัวละครนี้เข้ามาในสนามรบ, เพิ่มพลังโจมตี +20% ถ้ามีตัวละคร “Tag: Saiyan” นอกเหนือจากตัวละครนี้อยู่ในทีม

SPECIAL MOVE:

Saturday Crash (สอนได้)

 • โจมตีใส่ศัตรู (Impact)
 • ล็อคการ์ดของศัตรูจำนวน 1 ใบ เมื่อโจมตีโดน
 • การ์ดที่ถูกล็อคจะใช้ไม่ได้เป็นเวลา 10 วินาที

SPECIAL SKILL:

Power Level Gauge

 • ยกเลิกสถานะพิเศษของศัตรู (ใช้ได้ 1 ครั้ง)

1 ใน 3 เอฟเฟคต่อไปนี้จะเริ่มทำงาน (สุ่ม):

 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “ได้รับความเสียหายแบบ Strike เพิ่มขึ้น +15%”
 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “ได้รับความเสียหายแบบ Blast เพิ่มขึ้น +15%”
 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “ได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น +15%”

ART CARDS:

Blast (Restore Gauge)

 • Blast (Impact) ฟื้นฟูหลอด Vanishing Gauge +10%.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s