แปลสกิล: Legends Rebellion from Evil

SP 1st Form Frieza (DBL22-05S) PUR

TAG: Frieza Force, Transforming Warrior, Lineage of Evil

Z-ABILITY: เพิ่มค่าสถานะพลังโจมตี Blast & Strike ให้กับ Tag: Lineage of Evil หรือ Tag: Frieza Force

 • ★0 Lineage of Evil, Blast +22%
 • ★3 Lineage of Evil / Frieza Force, Blast & Strike +24%
 • ★6 Lineage of Evil / Frieza Force, Blast & Strike +30%
 • ★7+ Lineage of Evil / Frieza Force, Blast & Strike +35%

MAIN ABILITY:

Planet Destroyer

 • นำเอาการ์ด Ultimate Arts “Such Beautiful Fireworks!” ขึ้นมือ
 • ฟื้นฟู Ki ตัวเอง +50
 • เพิ่มพลังโจมตีของท่า Ultimate +30% เป็นเวลา 10 วินาที หลังจากที่เวลาในสนามรบผ่านไปเกิน 50 วินาที นับตั้งแต่เริ่ม

UNIQUE ABILITY:

Work hard, okay?

เพิ่มเอฟเฟคต่อไปนี้ให้กับสมาชิกทีม หรือ คู่หูของเรา (ในโหมด Co-Op) ตั้งแต่การต่อสู้เริ่มต้นขึ้น จนกว่าตัวละครนี้จะตาย:

 • เพิ่มพลังโจมตี +25% (ยกเลิกไม่ได้)
 • อัตราฟื้นฟู Ki +50% (ยกเลิกไม่ได้)

เมื่อตัวละครนี้ถูกเปลี่ยนตัวออกนอกสนามรบ จะเพิ่มเอฟเฟคต่อไปนี้ให้กับตัวเอง ถ้ามี “Tag: Frieza Force” หรือ “Tag: Lineage of Evil” ที่นอกเหนือจากตัวละครนี้อยู่ในทีม:

 • ฟื้นฟูเลือด 10%
 • ฟื้นฟู Ki +30
 • ลดความเสียหายที่ได้รับลง -35% (ทับซ้อนไม่ได้)

Fearsome Emperor

เพิ่มเอฟเฟคต่อไปนี้ให้กันสมาชิกทีมศัตรูทุกคน เมื่อตัวละครนี้เข้ามาในสนามรบ:

 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “ได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น +20%” เป็นเวลา 15 วินาที
 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “เพิ่มค่าการใช้การ์ด Strike & Blast Arts +5” เป็นเวลา 10 วินาที

ผลักศัตรูออกไปอยู่ในระยะไกล เมื่อทำการเปลี่ยน cover ในระหว่างที่ศัตรูกำลังโจมตีเข้ามาด้วยท่า Strike Arts (*สามารถต่อคอมโบกับการ์ด Special Arts, Special Move ได้)

SPECIAL MOVE:

Death Beam (สอนได้)

 • โจมตีใส่ศัตรู (Pierce)
 • สุ่มจั่วการ์ดขึ้นมา 1 ใบ เมื่อกดใช้งาน
 • ฟื้นฟู Ki +15 เมื่อโจมตีโดน

SPECIAL SKILL:

Telekinesis

เอฟเฟคต่อไปนี้จะเริ่มทำงาน เมื่อโจมตีโดน:

 • หยุดการเคลื่อนไหวของศัตรู
 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “ได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น +20%” เป็นเวลา 15 วินาที
 • ลดเวลาเปลี่ยนตัวของสมาชิกทีมลง -3 วินาที

ULTIMATE:

Such Beautiful Fireworks!

 • โจมตีใส่ศัตรู (Explode)

เพิ่มเอฟเฟคต่อไปนี้ให้กับตัวเอง เมื่อกดใช้งาน:

 • พลังโจมตีท่า Ultimate +70% เป็นเวลา 3 วินาที
 • เพิ่มบัพพิเศษ “ลดความสามารถของเอฟเฟค ‘Sustained Damage CUT’ ของศัตรูลง -100%” เป็นเวลา 3 วินาที
 • ทำความเสียหายใส่ตัวละคร “Tag: Saiyan” แรงขึ้น +30% เป็นเวลา 3 วินาที

*ท่านี้มีเกราะป้องกัน Blast ในขณะที่พุ่งเข้าไปโจมตี

SP Bardock (DBL22-02S) RED

TAG: Saiyan, Team Bardock

Z-ABILITY: เพิ่มค่าสถานะพลังโจมตี Strike ให้กับ Tag: Saiyan และเพิ่มค่าสถานะพลังโจมตี Blast ให้กับ Tag: Team Bardock

 • ★0 Tag: Saiyan +24%
 • ★3 Tag: Saiyan +28%
 • ★6 Tag: Saiyan +32%, Tag: Team Bardock +15%
 • ★7+ Tag: Saiyan +38%, Tag: Team Bardock +20%

MAIN ABILITY:

Oath Between Comrades

 • แปลงร่างเป็น “Traitorous Warrior”
 • ฟื้นฟูเลือดตัวเอง +30%
 • เพิ่มพลังโจมตี +50% (ยกเลิกไม่ได้)

หลังจากแปลงร่าง

You’re going to pay!

 • นำเอาการ์ด Special Move ขึ้นมือ
 • ฟื้นฟูหลอด Vanishing Gauge ของตัวเอง +100%
 • ทำให้สมาชิกทีมตัวเอง และทีมศัตรู “เปลี่ยนตัวไม่ได้” เป็นเวลา 10 วินาที
 • ป้องกันการแพ้ธาตุ เป็นเวลา 30 วินาที

UNIQUE ABILITY:

The Beginning of the End

ท่า Main Ability จะถูกล็อคเอาไว้ตั้งแต่เริ่มการต่อสู้ จนกว่าจะทำเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งใน 2 ข้อนี้สำเร็จ:

 • สมาชิกทีมตายไป 1 คน
 • เวลาในสนามรบผ่านไปเกิน 50 วินาที

Veteran Saiyan Warrior

 • เพิ่มพลังโจมตี Strike +50% เป็นเวลา 50 วินาที นับตั้งแต่เริ่ม
 • ลดความเสียหายที่ได้รับลง -50% ในระหว่างที่ “เปลี่ยนตัวไม่ได้” (ยกเลิกไม่ได้)
 • ผลักศัตรูออกไปอยู่ในระยะไกล เมื่อทำการ cover change ในระหว่างที่ศัตรูกำลังโจมตีเข้ามาด้วยท่า Blast Arts (*สามารถต่อคอมโบกับการ์ด Special Move ได้)

หลังจากแปลงร่าง

Last Man Standing

เพิ่มเอฟเฟคต่อไปนี้ให้กับตัวเอง ตามจำนวนสมาชิกทีมที่ตายไป เมื่อตัวละครนี้เข้ามาในสนามรบ:

 • เพิ่มพลังโจมตี +25%
 • เพิ่มพลังโจมตีท่า Special Move +20%

และลดค่าการใช้การ์ดลง -5 เมื่อมีตัวละครที่มี Tag: Team Bardock ในทีมตายไป

Veteran Saiyan Warrior

 • เพิ่มพลังโจมตี Strike +45% เป็นเวลา 15 วินาที เมื่อตัวละครนี้เข้ามาในสนามรบ หรือ แปลงร่าง
 • ลดความเสียหายที่ได้รับลง -50% ในระหว่างที่ “เปลี่ยนตัวไม่ได้” (ยกเลิกไม่ได้)
 • ผลักศัตรูออกไปอยู่ในระยะไกล เมื่อทำการเปลี่ยน cover ในระหว่างที่ศัตรูกำลังโจมตีเข้ามาด้วยท่า Blast Arts (*สามารถต่อคอมโบกับการ์ด Special Move ได้)

SPECIAL MOVE:

Final Spirit Cannon

 • โจมตีใส่ศัตรู (Explode)
 • เพิ่มพลังโจมตีท่า Special Move +15% เป็นเวลา 3 วินาที เมื่อกดใช้งาน

หลังจากแปลงร่าง

Final Spirit Cannon

 • โจมตีใส่ศัตรู (Explode)
 • เพิ่มพลังโจมตีท่า Special Move +20% เป็นเวลา 3 วินาที เมื่อกดใช้งาน
 • เพิ่มพลังโจมตีท่า Special Move +30% เมื่อโจมตีใส่ตัวละครที่มี “Tag: Frieza Force” เป็นเวลา 3 วินาที เมื่อกดใช้งาน

SPECIAL SKILL:

The Fury of All

 • เพิ่มพลังโจมตี +20% เป็นเวลา 20 วินาที

เพิ่มเอฟเฟคต่อไปนี้ให้กับตัวเอง ตามจำนวนสมาชิกทีมที่ตายไป:

 • 1 คนหรือมากกว่า: ฟื้นฟูเลือดตัวเอง +10%
 • 2 คน: เพิ่มความเร็วในการจั่วการ์ด +1 level เป็นเวลา 15 วินาที

หลังจากแปลงร่าง

The Fury of All

 • เพิ่มพลังโจมตี +25% เป็นเวลา 20 วินาที

เพิ่มเอฟเฟคต่อไปนี้ให้กับตัวเอง ตามจำนวนสมาชิกทีมที่ตายไป:

 • 1 คนหรือมากกว่า: ฟื้นฟูเลือดตัวเอง +15%
 • 2 คน: เพิ่มความเร็วในการจั่วการ์ด +1 level เป็นเวลา 20 วินาที

EX Borgos (DBL22-06E) GRN

TAG: Saiyan, Team Bardock

Z-ABILITY: เพิ่มค่าสถานะพลังป้องกัน Blast ให้กับ Tag: Saiyan และเพิ่มค่าสถานะพลังโจมตี Blast ให้กับ Tag: Team Bardock

 • ★0 Tag: Saiyan +20%
 • ★3 Tag: Saiyan +22%, Tag: Team Bardock +20%
 • ★6 Tag: Saiyan +26%, Tag: Team Bardock +25%
 • ★7+ Tag: Saiyan +28%, Tag: Team Bardock +28%

MAIN ABILITY:

Glutton

 • เพิ่มพลังโจมตี +20% เป็นเวลา 20 วินาที
 • ฟื้นฟูเลือดตัวเอง +10%
 • ฟื้นฟูเลือดให้กับสมาชิกทีมที่มี “Tag: Team Bardock” +15%

UNIQUE ABILITY:

Desperate Cry

 • เพิ่มพลังโจมตี +40% เมื่อมีสมาชิกทีมตายไปอย่างน้อย 1 คน

เพิ่มเอฟเฟคต่อไปนี้ให้กันสมาชิกทีม เมื่อตัวละครนี้ตาย:

 • ฟื้นฟูเลือด +20%
 • อัตราฟื้นฟู Ki +50%
 • เพิ่มพลังโจมตีให้กับสมาชิกทีมที่มี Tag: Team Bardock +20%

Giant Saiyan

 • ลดความเสียหายที่ได้รับลง -40% จนกว่าจะจบคอมโบ เมื่อทำการเปลี่ยน cover (เพิ่มเวลาเปลี่ยนตัว +3 วินาที ให้กับตัวเอง เมื่อกดใช้งาน)
 • ลดความเสียหายที่ได้รับลง -10% เมื่อตัวละครนี้เข้ามาในสนามรบ และมีตัวละคร “Tag: Team Bardock” ตัวอื่นอยู่ในทีม นอกเหนือจากตัวละครนี้ (ทับซ้อนไม่ได้)

SPECIAL MOVE:

Angry Launcher (สอนได้)

 • โจมตีใส่ศัตรู (Impact)
 • เพิ่มพลังโจมตี Strike +15% เป็นเวลา 15 วินาที เมื่อกดใช้งาน

SPECIAL SKILL:

Unlock Ki: Form of Attack

 • เพิ่มพลังโจมตี Strike +20% เป็นเวลา 15 วินาที
 • ยกเลิกสถานะและอาการผิดปกติทุกอย่าง ให้กับสมาชิกทีมที่มี “Tag: Team Bardock”

EX Shugesh (DBL22-07E) YEL

TAG: Saiyan, Team Bardock

Z-ABILITY: เพิ่มค่าสถานะพลังโจมตี Strike ให้กับ Tag: Saiyan และเพิ่มค่าสถานะพลังป้องกัน Strike ให้กับ Tag: Team Bardock

 • ★0 Tag: Saiyan +20%
 • ★3 Tag: Saiyan +22%, Tag: Team Bardock +20%
 • ★6 Tag: Saiyan +26%, Tag: Team Bardock +25%
 • ★7+ Tag: Saiyan +28%, Tag: Team Bardock +28%

MAIN ABILITY:

Overflowing Confidence

 • ทำให้สมาชิกทีมตัวเอง “เปลี่ยนตัวไม่ได้” เป็นเวลา 10 วินาที
 • เพิ่มพลังโจมตี +40% เป็นเวลา 30 วินาที
 • ลดความเสียหายครั้งต่อไปที่ได้รับลง -70% จนกว่าจะจบคอมโบ

UNIQUE ABILITY:

Savage Warrior Race

 • เพิ่มพลังโจมตี Strike +30% เป็นเวลา 20 วินาที เมื่อตัวละครนี้เข้ามาในสนามรบ
 • ลดค่าการใช้การ์ด Strike Arts ลง -5 เป็นเวลา 20 วินาที เมื่อมีตัวละคร “Tag: Team Bardock” ตัวอื่นอยู่ในทีม นอกเหนือจากตัวละครนี้

เอฟเฟคต่อไปนี้จะเริ่มทำงาน เมื่อตัวละครนี้ตาย:

 • ลด Dragon Balls ศัตรูลง -2 ลูก
 • เพิ่มพลังโจมตี +20% ให้กับสมาชิกทีมที่มี “Tag: Team Bardock”

Crazed Invader

เพิ่มเอฟเฟคต่อไปนี้ให้กับตัวเอง เมื่อการโจมตีของศัตรูสิ้นสุดลง:

 • เพิ่มพลังโจมตีท่า Special Move +25% (ใช้งานได้ 3 ครั้ง)
 • ลดค่าการใช้การ์ด Special Move ลง -5 (ใช้งานได้ 3 ครั้ง)

SPECIAL MOVE:

Massive Catapult (สอนได้)

 • โจมตีใส่ศัตรู (Impact)
 • บังคับให้ศัตรูเปลี่ยนตัวละคร เมื่อโจมตีโดน

SPECIAL SKILL:

Unlock Ki: Form of Attack

 • เปลี่ยนการ์ด Blast Arts ของตัวเองเป็นการ์ด Strike Arts
 • เพิ่มพลังโจมตี Strike +15% ให้กับสมาชิกทีมที่มี “Tag: Team Bardock” เป็นเวลา 30 วินาที

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s