กิจกรรม: Challenge Rush Team Bardock!

ระยะเวลา: 25 มีนาคม – 8 เมษายน 2020

ด่านอื่นๆจะถูกเพิ่มเข้ามา ตามวันและเวลาดังต่อไปนี้
 • ด่าน BATTLE 4 วันที่ 30 มีนาคม
 • ด่าน Last Man Standing วันที่ 30 มีนาคม

ตัวละครที่แนะนำในแต่ละด่าน

คำแปล Challenges

 • BATTLE 1
  – จบด่านโดยใช้ตัวละครจาก Sagas From the Movies 3 ตัว
  – จบด่านโดยใช้ตัวละคร Tag: Future 3 ตัว
  – จบด่านภายใน 140 วินาที
 • BATTLE 2
  จบด่านโดยใช้ตัวละคร Tag: Android 3 ตัว
  – จบด่านโดยใช้ตัวละคร Tag: Lineage of Evil 3 ตัว
  – จบด่านภายใน 140 วินาที
 • BATTLE 3
  – จบด่านโดยใช้ตัวละคร Tag: GT 3 ตัว
  – จบด่านโดยใช้ตัวละคร Tag: Fusion Warrior 2 ตัว หรือมากกว่า
  – จบด่านภายใน 140 วินาที
 • BATTLE 4
  – จบด่านโดยใช้ตัวละคร Tag: Regeneration 3 ตัว
  – จบด่านโดยใช้ตัวละคร Tag: Female Warrior 3 ตัว
  – จบด่านภายใน 140 วินาที
 • Last Man Standing
  – จบด่านโดยใช้ตัวละคร EXTREME 2 ตัว หรือมากกว่า
  – จบด่านโดยใช้ตัวละคร ธาตุ: YEL 2 ตัว หรือมากกว่า
  – จบด่านภายใน 140 วินาที

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s