แปลสกิล: Ultra Space-Time Summon #21

SP Super Saiyan Trunks (Teen)
(DBL23-01S) RED

TAG: Hybrid Saiyan, Super Saiyan, Vegeta Family, Future

Z-ABILITY: เพิ่มค่าสถานะพลังโจมตีและป้องกัน Strike ให้กับ Tag: Hybrid Saiyan หรือ Tag: Vegeta Family

 • ★0 Tag: Hybrid Saiyan, โจมตี Strike +22%
 • ★3 Tag: Hybrid / Vegeta Family, โจมตี Strike +28%
 • ★6 Tag: Hybrid / Vegeta Family, โจมตี/ป้องกัน Strike +30%
 • ★7+ Tag: Hybrid / Vegeta Family, โจมตี/ป้องกัน Strike +35%

MAIN ABILITY:

The nightmare is over!

 • นำเอาการ์ด Ultimate “Heat Dome Attack” ขึ้นมือ
 • เพิ่มบัพพิเศษ “ลดความสามารถของเอฟเฟค ‘Sustained Damage CUT’ ของศัตรูลง -100%” ให้กับตัวเอง เป็นเวลา 10 วินาที
 • เพิ่มความเร็วในการจั่วการ์ด +1 level เป็นเวลา 30 วินาที

UNIQUE ABILITY:

The Final Battle for Peace

เอฟเฟคต่อไปนี้จะเริ่มทำงาน เมื่อตัวละครนี้เข้ามาในสนามรบ:

 • เพิ่มพลังโจมตี +30% (ใช้ทับซ้อนไม่ได้)
 • เพิ่มพลังโจมตี Strike +20% (ใช้ทับซ้อนไม่ได้)
 • ลดความเสียหายที่ได้รับลง -20% เป็นเวลา 15 วินาที
 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “ลดความสามารถในการฟื้นฟูเลือดลง -40%” เป็นเวลา 30 วินาที

Eradicate Evil

 • ทำความเสียหายแบบ Strike ใส่ตัวละคร “Tag: Regeneration” แรงขึ้น +30% (ยกเลิกไม่ได้)

เพิ่มเอฟเฟคต่อไปนี้ให้กับตัวเอง ตามเวลาที่ผ่านไปในสนามรบของตัวละครนี้:

 • 3 วินาที: ลดค่าการใช้การ์ดทั้งหมด -5
 • 8 วินาที: เพิ่มพลังโจมตี Strike +30%
 • 12 วินาที: เพิ่มพลังโจมตี +20%

*เอฟเฟคจะถูกรีเซ็ตเมื่อเปลี่ยนตัวละคร

SPECIAL MOVE:

Change the Future (สอนได้)

 • โจมตีใส่ศัตรู (Impact)
 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “ได้รับความเสียหายแบบ Strike เพิ่มขึ้น +20%” เป็นเวลา 15 วินาที เมื่อโจมตีโดน

SPECIAL SKILL:

Time for a change of scenery…

เอฟเฟคต่อไปนี้จะเริ่มทำงาน เมื่อโจมตีโดน:

 • ฟื้นฟู Ki +50
 • ฟื้นฟูหลอด Vanishing Gauge +60% (ใช้ได้ 2 ครั้ง)
 • เพิ่มเวลาเปลี่ยนตัวละครให้กับสมาชิกทีมตัวเองและทีมศัตรู +3 วินาที

*สามารถต่อคอมโบกับการ์ด: Strike Arts, Blast Arts, Special Arts, Special Move Arts, Ultimate Arts

ULTIMATE:

Heat Dome Attack

 • โจมตีใส่ศัตรู (Impact)

เพิ่มเอฟเฟคต่อไปนี้ให้กับตัวเอง เมื่อกดใช้งาน:

 • เพิ่มพลังโจมตีของท่า Ultimate +50% เป็นเวลา 3 วินาที
 • ยกเลิกการแพ้สี/ธาตุ เป็นเวลา 3 วินาที

SP 1st Form Cell (DBL23-02S) GRN

TAG: Android, Future, Regeneration, Absorption

Z-ABILITY: เพิ่มค่าสถานะพลังโจมตี Blast ให้กับ Tag: Future และ เพิ่มค่าสถานะพลังโจมตี Strike ให้กับ Tag: Android

 • ★0 Tag: Future, Blast +22%
 • ★3 Tag: Future, Blast +24% / Tag: Android, Strike +24%
 • ★6 Tag: Future, Blast +30% / Tag: Android, Strike +30%
 • ★7+ Tag: Future, Blast +33% / Tag: Android, Strike +33%

MAIN ABILITY:

The Ultimate Life Form

 • นำเอาการ์ด Blast Arts ขึ้นมือ
 • ลดค่าการใช้การ์ด Blast Arts ลง -15 เป็นเวลา 30 วินาที
 • เพิ่มพลังโจมตี Blast +50% เป็นเวลา 30 วินาที
 • อัตราฟื้นฟูหลอด Vanishing Gauge ของตัวเอง +100% เป็นเวลา 10 วินาที

UNIQUE ABILITY:

Looming Menace

 • ฟื้นฟูเลือดของตัวเองอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 60 วินาที เมื่อตัวละครนี้เข้ามาในสนามรบ

ในระหว่างที่ตัวละครนี้อยู่ในสนามรบ จะเพิ่มเอฟเฟคต่อไปนี้ให้กับตัวเอง เมื่อศัตรูเปลี่ยนตัวละคร:

 • ฟื้นฟู Ki +30
 • เพิ่มพลังโจมตี +20% เป็นเวลา 15 วินาที

Evolving Life Form

เพิ่มเอฟเฟคต่อไปนี้ให้กับตัวเอง ตามเวลาที่ผ่านไปในสนามรบของตัวละครนี้:

 • 3 วินาที: เพิ่มพลังโจมตี +50%
 • 6 วินาที: นำเอาการ์ด Special Arts ขึ้นมือ (ใช้ได้ 3 ครั้ง)
 • 12 วินาที: ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “ได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น +50%” เป็นเวลา 20 วินาที

*เอฟเฟคจะถูกรีเซ็ตเมื่อเปลี่ยนตัวละคร

SPECIAL MOVE:

Kamehameha (สอนได้)

 • โจมตีใส่ศัตรู (Impact)
 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “ได้รับความเสียหายแบบ Blast เพิ่มขึ้น +20%” เป็นเวลา 15 วินาที เมื่อโจมตีโดน

SPECIAL SKILL:

Life Force Absorption

เอฟเฟคต่อไปนี้จะเริ่มทำงาน เมื่อโจมตีโดน:

 • ลด Ki ศัตรูลง -50
 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “อัตราฟื้นฟู Ki ลดลง -50%” เป็นเวลา 5 วินาที
 • ฟื้นฟูเลือดตัวเอง +10% และ Ki +50

*สามารถต่อคอมโบกับการ์ด: Special Move Arts
*ท่านี้มีเกราะป้องกัน Blast ในขณะที่พุ่งเข้าไปโจมตี

EX Perfect Form Cell (DBL23-03E) PUR

TAG: Android, Future, Regeneration, Absorption

Z-ABILITY: เพิ่มค่าสถานะพลังป้องกัน Strike & Blast ให้กับ Tag: Future

 • ★0 Strike +22%
 • ★3 Strike & Blast +24%
 • ★6 Strike & Blast +28%
 • ★7+ Strike & Blast +32%

MAIN ABILITY:

Intimidating Aura

 • เพิ่มพลังโจมตี +30% ให้กับสมาชิกทีม เป็นเวลา 25 วินาที
 • ลด Ki ศัตรูลง -50
 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “เพิ่มค่าการใช้การ์ดทั้งหมด +10” เป็นเวลา 15 วินาที

UNIQUE ABILITY:

Dawn of Terror

เอฟเฟคต่อไปนี้จะเริ่มทำงาน เมื่อตัวละครนี้เข้ามาในสนามรบ:

 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “ได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น +30%” เป็นเวลา 20 วินาที
 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “ลดความสามารถในการฟื้นฟูเลือดลง -50%” เป็นเวลา 30 วินาที

Demoralizing Presence

 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “ได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น +10%” เป็นเวลา 15 วินาที เมื่อโจมตีโดนด้วยการ์ด Strike หรือ Blast Arts

ในระหว่างที่ตัวละครนี้อยู่ในสนามรบ จะเพิ่มเอฟเฟคต่อไปนี้ให้กับตัวเอง เมื่อศัตรูเปลี่ยนตัวละคร:

 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “เพิ่มเวลาเปลี่ยนตัวละคร +3 วินาที” เป็นเวลา 15 วินาที
 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “ลดความเร็วในการจั่วการ์ดลง -1 level” เป็นเวลา 15 วินาที

SPECIAL MOVE:

Super Kamehameha

 • โจมตีใส่ศัตรู (Impact)
 • ล็อคท่า Main Ability ของศัตรูทั้งหมดเป็นเวลา 10 วินาที เมื่อโจมตีโดน

SPECIAL SKILL:

Torrential Ki: Lowered Speed

 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “อัตราฟื้นฟู Ki -50%” เป็นเวลา 10 วินาที
 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “อัตราฟื้นฟูหลอด Vanishing Gauge -50%” เป็นเวลา 10 วินาที

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s