แปลสกิล: Legends Power of Fusion

Super Saiyan Gotenks
(DBL23-04S) RED

TAG: Hybrid Saiyan, Kids, Fusion, Fusion Warrior, Super Saiyan, Super Saiyan 3

Z-ABILITY: เพิ่มค่าสถานะพลังโจมตี Strike ให้กับ Tag: Hybrid Saiyan หรือ Tag: Fusion Warrior

 • ★0 Tag: Hybrid Saiyan +22%
 • ★3 Tag: Hybrid Saiyan / Fusion Warrior +28%
 • ★6 Tag: Hybrid Saiyan / Fusion Warrior +35%
 • ★7+ Tag: Hybrid Saiyan / Fusion Warrior +38%

MAIN ABILITY:

Show-Stopping Transformation

 • แปลงร่างเป็น Super Saiyan 3
 • แปลงร่างได้แค่ 40 วินาที
 • ฟื้นฟู Ki ตัวเอง +50

หลังจากแปลงร่างเป็น Super Saiyan 3

I’ve gotten way stronger!

 • นำเอาการ์ด Strike Arts ขึ้นมือ
 • เพิ่มความเร็วในการจั่วการ์ด +1 level เป็นเวลา 40 วินาที
 • ลดความเสียหายที่ได้รับลง -20% (ยกเลิกไม่ได้)
 • ฟื้นฟูเลือดตัวเองอย่างต่อเนื่องทุกวินาที (ยกเลิกไม่ได้)

UNIQUE ABILITY:

Astonishing Fusion Power

เพิ่มเอฟเฟคต่อไปนี้ให้กับตัวเอง เมื่อตัวละครนี้เข้ามาในสนามรบ:

 • เพิ่มพลังโจมตี +30% เป็นเวลา 15 วินาที
 • ลดค่าการใช้การ์ด Strike Arts ลง -5 เป็นเวลา 15 วินาที

Overflowing Confidence

เอฟเฟคต่อไปนี้จะเริ่มทำงาน เมื่อโจมตีศัตรูโดนด้วยการ์ด Strike หรือ Blast Arts:

 • ลด Ki ศัตรูลง -15
 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “ได้รับความเสียหายแบบ Strike เพิ่มขึ้น +20%” เป็นเวลา 5 วินาที

หลังจากแปลงร่างเป็น Super Saiyan 3

Strength Beyond Years

ได้รับเอฟเฟคต่อไป จนกว่าการแปลงร่างจะสิ้นสุดลง:

 • เพิ่มพลังโจมตี +50% (ยกเลิกไม่ได้)
 • ลดค่าการใช้การ์ด Strike Arts ลง -5 (ยกเลิกไม่ได้)
 • ลดค่าการใช้การ์ด Blast Arts ลง -10 (ยกเลิกไม่ได้)

Indomitable Tenacity

 • ลดความเสียหายที่ได้รับลง -30% จนกว่าจะจบคอมโบ เมื่อทำการเปลี่ยน Cover พร้อมทั้งเพิ่มพลังโจมตี Strike +25% เป็นเวลา 20 วินาที เมื่อกดใช้งาน

เอฟเฟคต่อไปนี้จะเริ่มทำงานเมื่อโจมตีศัตรูโดนด้วยการ์ด Strike หรือ Blast Arts:

 • ลด Ki ศัตรูลง -20
 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “ได้รับความเสียหายแบบ Strike เพิ่มขึ้น +20%” เป็นเวลา 5 วินาที

SPECIAL MOVE:

Galactic Donut

 • โจมตีใส่ศัตรู (Impact)
 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “ได้รับความเสียหายแบบ Strike เพิ่มขึ้น +20%” เป็นเวลา 20 วินาที เมื่อโจมตีโดน

หลังจากแปลงร่างเป็น Super Saiyan 3

Victory Cannon

 • โจมตีใส่ศัตรู (Impact)
 • เพิ่มพลังโจมตีท่า Special Move +25% เป็นเวลา 3 วินาที เมื่อกดใช้งาน

SPECIAL SKILL:

Arrogant Conviction

 • เพิ่มพลังโจมตี +20% เป็นเวลา 20 วินาที
 • ฟื้นฟูเลือดตัวเอง +10%

หลังจากแปลงร่างเป็น Super Saiyan 3

Now you’ve made me mad!

 • เพิ่มพลังโจมตี +25% เป็นเวลา 20 วินาที
 • ฟื้นฟู Ki ตัวเอง +40

Super Saiyan 2 Kefla
(DBL23-05S) GRN

TAG: Female Warrior, Fusion Warrior, Potara, Saiyan, Super Saiyan 2, Universe 6

Z-ABILITY: เพิ่มค่าสถานะพลังโจมตี Strike ให้กับ Tag: Female Warrior หรือ Tag: Fusion Warrior

 • ★0 Tag: Female Warrior +22%
 • ★3 Tag: Female Warrior / Fusion Warrior +28%
 • ★6 Tag: Female Warrior / Fusion Warrior +35%
 • ★7+ Tag: Female Warrior / Fusion Warrior +38%

MAIN ABILITY:

Now you’re through!

 • นำเอาการ์ด Ultimate “Gigantic Blast” ขึ้นมือ
 • ฟื้นฟู Ki ตัวเอง +50
 • เพิ่มพลังโจมตี +40% เป็นเวลา 20 วินาที

UNIQUE ABILITY:

I just keep gettin’ more and more pumped!

 • เพิ่มความเร็วในการจั่วการ์ด +1 level ตั้งแต่การต่อสู้เริ่มขึ้น (ยกเลิกไม่ได้)

เพิ่มเอฟเฟคต่อไปนี้ให้กับตัวเอง เมื่อเข้ามาในสนามรบ:

 • เปลี่ยนการ์ด Blast Arts ให้เป็นการ์ด Strike Arts
 • เพิ่มพลังโจมตี +30% (ไม่สามารถทับซ้อนกันได้)
 • ลดความเสียหายที่ได้รับลง -20% เป็นเวลา 20 วินาที
 • ลดค่าการใช้การ์ด Strike Arts ลง -5 (ไม่สามารถทับซ้อนกันได้)

It’s the last one you’re gonna land!

 • ทำความเสียหายใส่ “ตัวละคร: Goku” เพิ่มขึ้น +20% (ยกเลิกไม่ได้)

เอฟเฟคต่อไปนี้จะเริ่มทำงาน เมื่อการโจมตีของศัตรูสิ้นสุดลง:

 • ฟื้นฟูเลือด +20% ของความเสียหายที่ได้รับ (สูงสุด 20%)
 • เพิ่มพลังโจมตี +20% ให้กับสมาชิกทีมที่มี “Tag: Female Warrior”, “Tag: Fusion Warrior”, หรือ “Tag: Universe 6” เป็นเวลา 25 วินาที

SPECIAL MOVE:

Gigantic Crusher

 • โจมตีใส่ศัตรู (Explode)
 • สุ่มทำลายการ์ดศัตรู 3 ใบ เมื่อโจมตีโดน

SPECIAL SKILL:

I’m nowhere close to done!

 • ฟื้นฟูเลือดตัวเอง +10%
 • เพิ่มพลังโจมตี +20% เป็นเวลา 15 วินาที
 • ยกเลิกสถานะและอาการผิดปกติทุกอย่าง

ULTIMATE:

Gigantic Blast

 • โจมตีใส่ศัตรู (Impact)

เพิ่มเอฟเฟคต่อไปนี้ให้กับตัวเอง เมื่อกดใช้งาน:

 • เพิ่มบัพพิเศษ “ลดความสามารถของเอฟเฟค ‘Sustained Damage CUT’ ของศัตรูลง -100%” ให้กับตัวเอง เป็นเวลา 3 วินาที
 • ลบล้างความสามารถ “ฟื้นฟูเลือด เมื่อลดลงเหลือ 0” ของศัตรู เมื่อทำการโจมตี เป็นเวลา 3 วินาที
 • มีโอกาสทำให้ศัตรูหมดสติ เมื่อโจมตีโดน

ART CARDS:

Strike (Strike Damage UP)

 • เพิ่มพลังโจมตี Strike +25% เป็นเวลา 10 วินาที เมื่อกดใช้งาน

*ท่านี้มีเกราะป้องกัน Blast ในขณะที่พุ่งเข้าไปโจมตี

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s