อัพเดทล่าสุด: 05/09 GOKU DAY!

Ultra Space-Time Rush Fated Duel

ระยะเวลา: 9-26 พฤษภาคม 2020

 • Rush 1 (2 ด่าน: #1, Last Boss)
  แจกตั๋ว Goku Everyday 2 ใบ
 • Rush 2 (4 ด่าน: #1 ~ #3, Last Boss)
  แจกตั๋ว Goku Everyday 4 ใบ
 • Rush 3 (5 ด่าน: #1 ~ #4, Last Boss)
  แจกตั๋ว Goku Everyday 5 ใบ
 • Rush 4 (4 ด่าน: #1 ~ #3, Last Boss)
  แจกตั๋ว Goku Everyday 4 ใบ
 • Rush 5 (4 ด่าน: #1 ~ #3, Last Boss)
  แจกตั๋ว Goku Everyday 4 ใบ
 • Rush 6 (3 ด่าน: #1, #2, Last Boss)
  แจกตั๋ว Goku Everyday 3 ใบ
 • Rush 7 (7 ด่าน: #1 ~ #6, Last Boss)
  แจกตั๋ว Goku Everyday 7 ใบ

ภารกิจพิเศษ Goku Day!

ระยะเวลา: 9-18 พฤษภาคม 2020

 • ชนะการต่อสู้ 10 ครั้งด้วยตัวละคร “RED”+”Goku”
 • ชนะการต่อสู้ 20 ครั้งด้วยตัวละคร “RED”+”Goku”
 • ชนะการต่อสู้ 30 ครั้งด้วยตัวละคร “RED”+”Goku”
 • ชนะการต่อสู้ 10 ครั้งด้วยตัวละคร “YEL”+”Goku”
 • ชนะการต่อสู้ 20 ครั้งด้วยตัวละคร “YEL”+”Goku”
 • ชนะการต่อสู้ 30 ครั้งด้วยตัวละคร “YEL”+”Goku”
 • ชนะการต่อสู้ 10 ครั้งด้วยตัวละคร “PUR”+”Goku”
 • ชนะการต่อสู้ 20 ครั้งด้วยตัวละคร “PUR”+”Goku”
 • ชนะการต่อสู้ 30 ครั้งด้วยตัวละคร “PUR”+”Goku”
 • ชนะการต่อสู้ 10 ครั้งด้วยตัวละคร “GRN”+”Goku”
 • ชนะการต่อสู้ 20 ครั้งด้วยตัวละคร “GRN”+”Goku”
 • ชนะการต่อสู้ 30 ครั้งด้วยตัวละคร “GRN”+”Goku”
 • ชนะการต่อสู้ 10 ครั้งด้วยตัวละคร “BLU”+”Goku”
 • ชนะการต่อสู้ 20 ครั้งด้วยตัวละคร “BLU”+”Goku”
 • ชนะการต่อสู้ 30 ครั้งด้วยตัวละคร “BLU”+”Goku”

GOKU EVERYDAY

ระยะเวลา: 9-30 พฤษภาคม 2020
ต้องใช้ตั๋ว Goku Everyday ในการสุ่มเท่านั้น

Happy Weekend

ระยะเวลา: 9-12 พฤษภาคม, 16-19 พฤษภาคม 2020
เรทตัวละคร Sparking 50% กดได้วันละ 1 ครั้ง ครั้งละ 100cc

ชุดใหม่สำหรับ Shallot!
Goku’s Aloha Shirt

แจกให้กับผู้เล่นทุกคน ที่สร้างไอดีก่อนวันที่ 26/05 13.00น.
เริ่มแจกตั้งแต่ตอนนี้ ไปจนถึงวันที่ 26/05 13.00น.

Choice Battle! Goku!

เริ่ม: 13 พฤษภาคม 2020
แจกไอเท็มๆต่างๆ และ 59 Chrono Crystals ทุกวัน!