กิจกรรม: 2nd Anniversary Challenge Rush!

ระยะเวลา: 31 พฤษภาคม – 17 มิถุนายน 2020

ด่านอื่นๆจะถูกเพิ่มเข้ามาภายหลัง
 • ด่าน BATTLE 4~6 วันที่ 5 มิถุนายน

ตัวละครที่แนะนำในแต่ละด่าน

คำแปล Challenges

 • BATTLE 1
  – จบด่านโดยใช้ตัวละคร ธาตุ: RED 1 ตัว หรือมากกว่า
  – จบด่านโดยใช้ตัวละคร ธาตุ: GRN 2 ตัว หรือมากกว่า
  – จบด่านภายใน 140 วินาที
 • BATTLE 2
  – จบด่านโดยใช้ตัวละคร ธาตุ: GRN 1 ตัว หรือมากกว่า
  – จบด่านโดยใช้ตัวละคร ธาตุ: BLU 2 ตัว หรือมากกว่า
  – จบด่านภายใน 140 วินาที
 • BATTLE 3
  – จบด่านโดยใช้ตัวละคร ธาตุ: YEL 1 ตัว หรือมากกว่า
  – จบด่านโดยใช้ตัวละคร ธาตุ: PUR 2 ตัว หรือมากกว่า
  – จบด่านภายใน 140 วินาที
 • BATTLE 4
  – จบด่านโดยใช้ตัวละคร ธาตุ: YEL 1 ตัว หรือมากกว่า
  – จบด่านโดยใช้ตัวละคร ธาตุ: PUR 2 ตัว หรือมากกว่า
  – จบด่านภายใน 140 วินาที
 • BATTLE 5
  – จบด่านโดยใช้ตัวละคร ธาตุ: RED 1 ตัว หรือมากกว่า
  – จบด่านโดยใช้ตัวละคร ธาตุ: YEL 2 ตัว หรือมากกว่า
  – จบด่านภายใน 140 วินาที
 • BATTLE 6
  – ทำความเสียหายด้วย Rising Rush ได้มากกว่า 30M
  – ทำความเสียหายด้วย Rising Rush ได้มากกว่า 35M
  – ทำความเสียหายด้วย Rising Rush ได้มากกว่า 40M
  – ทำความเสียหายด้วย Rising Rush ได้มากกว่า 50M
  – ทำความเสียหายด้วย Rising Rush ได้มากกว่า 60M
  – ทำความเสียหายด้วย Rising Rush ได้มากกว่า 70M
  – ทำความเสียหายด้วย Rising Rush ได้มากกว่า 80M

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s