แปลสกิล: 2nd Anniversary Rising – Kaioken –

SP Super Kaioken Goku
(DBL24-13S) GRN

TAG: Son Family, Saiyan, Super Saiyan, Otherworld Warrior

Z-ABILITY: เพิ่มค่าสถานะพลังโจมตีและป้องกัน Blast ให้กับ Tag: Son Family หรือ Element: RED

 • ★0 Son Family / พลังโจมตี +19%
 • ★3 Son Family, RED / พลังโจมตี,ป้องกัน +22%
 • ★6 Son Family, RED / พลังโจมตี,ป้องกัน +25%
 • ★7+ Son Family, RED / พลังโจมตี,ป้องกัน +28%

MAIN ABILITY:

Super Kaioken!!

 • นำเอาการ์ด Ultimate “Super Kaioken Dragon Fist” ขึ้นมือ
 • ฟื้นฟู Ki +30
 • เพิ่มพลังโจมตี Blast +50% เป็นเวลา 60 วินาที

UNIQUE ABILITY:

Otherworld Super Saiyan

เพิ่มเอฟเฟคต่อไปนี้ให้กับตัวเอง เมื่อเข้ามาในสนามรบ:

 • พลังโจมตี +40% (ไม่สามารถทับซ้อนกันได้)
 • ลดค่าการใช้การ์ด -5 เป็นเวลา 15 วินาที
 • ลดความเสียหายที่ได้รับลง -40% เป็นเวลา 10 วินาที ในทุกๆครั้งที่ศัตรูหลบการโจมตีของตัวละครนี้ด้วยท่า Vanishing Step (ไม่สามารถทับซ้อนกันได้)

Explosive Kaioken

เพิ่มเอฟเฟคต่อไปนี้ให้กับตัวเอง เมื่อการต่อสู้เริ่มต้นขึ้น:

 • เพิ่มพลังโจมตี +40% (ยกเลิกไม่ได้)อัตราฟื้นฟู Ki +70% (ยกเลิกไม่ได้)เพิ่มความเร็วในการจั่วการ์ด +1 level เป็นเวลา 20 วินาที

เอฟเฟคต่อไปนี้จะเริ่มทำงาน เมื่อเลือดของตัวเองเหลือ 50% หรือน้อยกว่า หลังจากการโจมตีของศัตรูสิ้นสุดลง (ใช้งานได้ 1 ครั้ง):

 • สุ่มทำลายการ์ดตัวเอง 1 ใบและนำการ์ด Special Arts ขึ้นมือ
 • เพิ่มความเร็วในการจั่วการ์ด +1 level เป็นเวลา 20 วินาที

SPECIAL MOVE:

Super Kaioken Kamehameha

 • ทำความเสียหายระดับ major ใส่ศัตรู (Impact)
 • เพิ่มพลังโจมตี Blast +20% เป็นเวลา 20 วินาที เมื่อกดใช้งาน
 • และจะเพิ่มพลังโจมตีของท่า Special Move อีก +20% เป็นเวลา 3 วินาที ถ้าเหลือเลือด 50% หรือน้อยกว่า

SPECIAL SKILL:

Howl of Resurrection

 • ฟื้นฟู Ki +40
 • เพิ่มพลังโจมตี +20% เป็นเวลา 15 วินาที

เพิ่มเอฟเฟคต่อไปนี้ให้กับตัวเอง เมื่อเลือดเหลือ 50% หรือน้อยกว่า:

 • ฟื้นฟูเลือดตัวเอง +20% เมื่อลดลงเหลือ 0 (ใช้ได้ 1 ครั้ง) (ยกเลิกไม่ได้)
 • ลดความเสียหายครั้งต่อไปที่ได้รับลง -30% จนกว่าศัตรูจะจบคอมโบ (ไม่สามารถทับซ้อนกันได้)

ULTIMATE:

Super Kaioken Dragon Fist

 • ทำความเสียหายระดับ massive ใส่ศัตรู (Impact)
 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “ได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น +15%” เป็นเวลา 20 วินาที เมื่อโจมตีโดน
 • มีโอกาส 30% ที่จะทำให้ศัตรูหมดสติ เมื่อโจมตีโดน

SP Pikkon
(DBL24-15S) RED

TAG: Otherworld Warrior, Powerful Opponent

Z-ABILITY: เพิ่มค่าสถานะพลังโจมตีและป้องกัน Blast ให้กับ Element: RED หรือ Element: GRN

 • ★0 Element: RED / โจมตี +24%
 • ★3 Element: RED, GRN / โจมตี +26%
 • ★6 Element: RED, GRN / โจมตี,ป้องกัน +33%
 • ★7+ Element: RED, GRN / โจมตี,ป้องกัน +35%

MAIN ABILITY:

You’re much stronger than I thought.

 • แปลงร่างเป็น “Agile Style”
 • เพิ่มพลังโจมตี +30% (ยกเลิกไม่ได้)

หลังจากแปลงร่าง

I’m ending this fight.

 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “ได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น +30%”
 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “เพิ่มค่าการใช้การ์ด Special Arts +10”
 • ยกเลิกสถานะพิเศษของศัตรู

UNIQUE ABILITY:

Complete Composure

เพิ่มเอฟเฟคต่อไปนี้ให้กับตัวเอง เป็นเวลา 20 วินาที นับตั้งแต่การต่อสู้เริ่มขึ้น:

 • เพิ่มพลังโจมตี +20% (ยกเลิกไม่ได้)
 • ลดความเสียหายที่ได้รับลง 30% (ยกเลิกไม่ได้)

A New Rival

เพิ่มเอฟเฟคต่อไปนี้ให้กับตัวเอง ตามจำนวนสมาชิกทีมที่มี “Element: RED”, “Element: GRN”, หรือ “Element: PUR” ในทีม นอกเหนือจากตัวละครนี้ เมื่อการต่อสู้เริ่มขึ้น:

 • เพิ่มพลังโจมตี +15% (ยกเลิกไม่ได้)
 • ลดค่าการใช้การ์ด Strike และ Blast Arts ลง -2 (ยกเลิกไม่ได้)

หลังจากแปลงร่าง

Unreadable Movements

เพิ่มเอฟเฟคต่อไปนี้ให้กับตัวเอง เมื่อตัวละครนี้หลบการโจมตีของศัตรูด้วยท่า Vanishing Step:

 • ฟื้นฟู Ki +40
 • อัตราฟื้นฟูหลอด Vanishing Gauge +50% เป็นเวลา 5 วินาที

True Power

เอฟเฟคต่อไปนี้จะเริ่มทำงาน เมื่อตัวละครนี้เข้ามาในสนามรบ หรือ แปลงร่าง:

 • นำเอาการ์ด Special Arts ขึ้นมือ (ใช้งานได้ 2 ครั้ง)
 • เพิ่มพลังโจมตี Blast +40% เป็นเวลา 15 วินาที
 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “เพิ่มค่าการใช้การ์ด Strike Arts +10” เป็นเวลา 10 วินาที
 • และจะฟื้นฟูเลือดให้กับสมาชิกทีมที่มี “Tag: Otherworld Warrior” อย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 20 วินาที เมื่อมีตัวละคร “Tag: Otherworld Warrior” ที่นอกเหนือจากตัวละครนี้อยู่ในทีม

SPECIAL MOVE:

Aero-Break

 • ทำความเสียหายระดับ major ใส่ศัตรู (Explode)
 • เพิ่มพลังโจมตี +15% เป็นเวลา 15 วินาที เมื่อกดใช้งาน

หลังจากแปลงร่าง

Thunder Flash

 • ทำความเสียหายระดับ major ใส่ศัตรู (Impact)
 • เพิ่มพลังโจมตี +20% เป็นเวลา 15 วินาที เมื่อกดใช้งาน

SPECIAL SKILL:

Pride of the West Quadrant

 • เพิ่มพลังโจมตี Blast +20% เป็นเวลา 30 วินาที
 • อัตราฟื้นฟู Ki +40% เป็นเวลา 30 วินาที

หลังจากแปลงร่าง

Flawless Stance

 • นำเอาการ์ด Special Move ขึ้นมือ (ใช้งานได้ 1 ครั้ง)
 • เพิ่มพลังโจมตี Blast +20% เป็นเวลา 20 วินาที
 • ลด Ki ศัตรูลง -30
 • ลดหลอด Vanishing Gauge ของศัตรูลงเหลือ 0% (ใช้งานได้ 1 ครั้ง)

เพิ่มความสามารถให้กับการ์ด Special Move ใบต่อไป (ไม่สามารถทับซ้อนกันได้) (ใช้งานได้ 2 ครั้ง):

 • เพิ่มพลังโจมตีการ์ด Special Move +30%
 • ลดค่าการใช้การ์ด Special Move -20

EX Goku (Youth)
(DBL24-14E) BLU

TAG: Son Family, Saiyan, Kids

Z-ABILITY: เพิ่มค่าสถานะพลังโจมตีและป้องกัน Strike ให้กับ Element: BLU หรือ Episode: Dragon Ball Saga

 • ★0 Element: BLU +20%
 • ★3 Element: BLU / Ep: Dragon Ball Saga +22%
 • ★6 Element: BLU / Ep: Dragon Ball Saga +28%
 • ★7+ Element: BLU / Ep: Dragon Ball Saga +30%

MAIN ABILITY:

I thought you said this was going to be fast!

 • นำเอาการ์ด Special Move ขึ้นมือ
 • เพิ่มพลังโจมตี +30% เป็นเวลา 30 วินาที
 • เพิ่มความเร็วในการจั่วการ์ด +1 level เป็นเวลา 30 วินาที

UNIQUE ABILITY:

Come at me!

 • ลดความเสียหายที่ได้รับลง -30% นับตั้งแต่การต่อสู้เริ่มขึ้น เป็นเวลา 40 วินาที (ยกเลิกไม่ได้)

เพิ่มเอฟเฟคต่อไปนี้ให้กับตัวเอง เมื่อการโจมตีของศัตรูสิ้นสุดลง:

 • เพิ่มพลังโจมตี Strike +20% เป็นเวลา 20 วินาที
 • ฟื้นฟูเลือดเป็นจำนวน 10% ของความเสียหายที่ได้รับ (สูงสุด 10% ของจำนวนเลือดตัวเอง)

Eternal Struggle

 • เพิ่มพลังโจมตี Strike +20% ให้กับสมาชิกทีม เป็นเวลา 15 วินาทีเมื่อตัวละครนี้เข้ามาในสนามรบ และมีตัวละคร “Element: BLU” หรือ “Element: YEL” นอกเหนือจากตัวละครนี้อยู่ในทีม
 • และจะเพิ่มพลังโจมตี Strike ให้กับตัวเองอีก +40% เป็นเวลา 15 วินาที เมื่อมีตัวละคร “Episode: Dragon Ball Saga” นอกเหนือจากตัวละครนี้อยู่ในทีม

SPECIAL MOVE:

Kamehameha

 • ทำความเสียหายระดับ major ใส่ศัตรู (Impact)
 • มีโอกาส 15% ที่จะทำให้ศัตรูหมดสติ เมื่อโจมตีโดน

SPECIAL SKILL:

Unlock Ki: Rapid Strike Form

 • เปลี่ยนการ์ด Blast Arts บนมือเป็นการ์ด Strike Arts
 • ลดความเสียหายครั้งต่อไปที่ได้รับลง -20% จนกว่าศัตรูจะจบคอมโบ (ไม่สามารถทับซ้อนกันได้)

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s