แปลสกิล: 2nd Anniversary Rising – SSGSS –

SP Super Saiyan God SS Goku
(DBL25-04S) RED

TAG: Son Family, Saiyan, Future, God Ki, Super Saiyan God SS

Z-ABILITY: เพิ่มค่าสถานะพลังโจมตีและป้องกัน Strike ให้กับ Tag: Future หรือ Tag: Son Family

 • ★0 พลังโจมตี / Tag: Future +22%
 • ★3 พลังโจมตี / Tag: Future, Son Family +28%
 • ★6 พลังโจมตี, ป้องกัน / Tag: Future, Son Family +30%
 • ★7+ พลังโจมตี, ป้องกัน / Tag: Future, Son Family +35%

MAIN ABILITY:

Now I’m mad… I’m really REALLY mad!

 • นำเอาการ์ด Special Arts ขึ้นมือ
 • ทำให้สมาชิกทีมศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “ลดอัตราการฟื้นฟูเลือดลง -80%” เป็นเวลา 50 วินาที
 • ทำให้สมาชิกทีมศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “ลดความเร็วในการจั่วการ์ดลง -2 level” เป็นเวลา 15 วินาที
 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “ได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น +50%” เป็นเวลา 20 วินาที

UNIQUE ABILITY:

Azure God’s Wrath

 • เพิ่มพลังโจมตี Strike +30% ตามจำนวนสมาชิกทีมศัตรู เมื่อตัวละครนี้เข้ามาในสนามรบ (เอฟเฟคจะถูกรีเซ็ตเมื่อเปลี่ยนตัวละคร)

เพิ่มเอฟเฟคต่อไปนี้ให้กับตัวเอง ตามจำนวนสมาชิกทีมที่ตายไป:

 • เพิ่มพลังโจมตี +30%
 • ลดความเสียหายที่ได้รับลง -20%.

Instant Transmission Tactics

เอฟเฟคต่อไปนี้จะเริ่มทำงานเมื่อศัตรูเปลี่ยนตัวละคร ในระหว่างที่ตัวละครนี้อยู่ในสนามรบ:

 • ลดความเสียหายครั้งต่อไปที่ได้รับลง -20% จนกว่าศัตรูจะจบคอมโบ (ไม่สามารถทับซ้อนกันได้)
 • ลด Ki ศัตรูลง -25

สุ่มทำลายการ์ดบนมือศัตรู 1 ใบ เมื่อเปลี่ยน Cover และจะผลักศัตรูออกไปอยู่ในระยะไกลเมื่อเปลี่ยน Cover เข้ามาในระหว่างที่ศัตรูโจมตีด้วยการ์ด Strike Arts

*สามารถต่อคอมโบกับการ์ด: Special Move Arts

SPECIAL MOVE:

Super God Combination (สอนได้)

 • ทำความเสียหายระดับ massive ใส่ศัตรู (Impact)
 • ฟื้นฟูหลอด Vanishing Gauge +40% เมื่อกดใช้งาน

SPECIAL SKILL:

Extreme Outburst

 • ฟื้นฟู Ki ตัวเอง +50
 • เปลี่ยนการ์ด Blast Arts ของตัวเองให้เป็นการ์ด Strike Arts
 • เพิ่มพลังโจมตีของ Strike หรือ Special Move ใบต่อไปที่ใช้ +50% (ไม่สามารถทับซ้อนกันได้)
 • เพิ่มความเร็วในการจั่วการ์ด +1 level (ไม่สามารถทับซ้อนกันได้)

ART CARDS:

Blast (Impact) ฟื้นฟู Ki +10 เมื่อกดใช้งาน

SP Super Saiyan God SS Vegeta
(DBL25-05S) PUR

TAG: Vegeta Family, Saiyan, Future, God Ki, Super Saiyan God SS

Z-ABILITY: เพิ่มค่าสถานะพลังโจมตีและป้องกัน Blast ให้กับ Tag: Future หรือ Tag: Vegeta Family

 • ★0 พลังโจมตี / Tag: Vegeta Family +22%
 • ★3 พลังโจมตี / Tag: Future, Vegeta Family +28%
 • ★6 พลังโจมตี, ป้องกัน / Tag: Future, Vegeta Family +30%
 • ★7+ พลังโจมตี, ป้องกัน / Tag: Future, Vegeta Family +35%

MAIN ABILITY:

Don’t underestimate mortals, and especially not a Saiyan!

 • นำเอาการ์ด Special Move ขึ้นมือ
 • ฟื้นฟู Ki ตัวเอง +50
 • เพิ่มพลังโจมตี Blast +30% ให้กับสมาชิกทีมหรือ Buddy ของเราในโมหด Co-Op เป็นเวลา 30 วินาที
 • ลดเวลาเปลี่ยนตัวละครของสมาชิกทีมลง -5

UNIQUE ABILITY:

Timeless Ties

 • เพิ่มพลังโจมตี +20% ให้กับสมาชิกทีมเป็นเวลา 15 วินาที ในทุกๆครั้งที่ตัวละครนี้กดใช้การ์ด Strike หรือ Blast Arts

เอฟเฟคต่อไปนี้จะเริ่มทำงาน เมื่อตัวละครนี้ถูกเปลี่ยนตัวออก:

 • สุ่มจั่วการ์ด 1 เมื่อมีการ์ดเหลืออยู่ 3 หรือน้อยกว่า
 • ฟื้นฟู Ki ให้กับสมาชิกทีม +20

Desperate Fight for the Future

เพิ่มเอฟเฟคต่อไปนี้ให้กับตัวเองเป็นเวลา 50 วินาที นับตั้งแต่การต่อสู้เริ่มต้นขึ้น:

 • เพิ่มพลังโจมตี +50% (ยกเลิกไม่ได้)
 • ลดค่าการใช้การ์ดลง -5 (ยกเลิกไม่ได้)

เอฟเฟคต่อไปนี้จะเริ่มทำงานเมื่อตัวละครนี้ตาย:

 • เพิ่มพลังโจมตี +35% (ยกเลิกไม่ได้)
 • ฟื้นฟูเลือด +20% ให้กับสมาชิกทีมที่มี “Tag: Vegeta Family” หรือ “Tag: Future”
 • ลดจำนวน Dragon Ball ของศัตรูลง -3

SPECIAL MOVE:

Galick Gun (สอนได้)

 • ทำความเสียหายระดับ major ใส่ศัตรู (Impact)
 • เพิ่มพลังโจมตี +20% ให้กับท่า Special Move ของสมาชิกทีมหรือ Buddy ของเราในโมหด Co-Op เมื่อกดใช้งาน

SPECIAL SKILL:

Saiyans don’t do limits!

 • เพิ่มพลังโจมตี +20% เป็นเวลา 20 วินาที
 • สุ่มทำลายการ์ดศัตรู 2 ใบ

EX HIT (DBL25-06E) RED

TAG: Universe 6, Powerful Opponent

Z-ABILITY: เพิ่มค่าสถานะพลังป้องกัน Strike & Blast ให้กับ Element: RED หรือ Tag: Universe 6

 • ★0 Element: RED +20%
 • ★3 Element: RED & Tag: Universe 6 +22%
 • ★6 Element: RED & Tag: Universe 6 +28%
 • ★7+ Element: RED & Tag: Universe 6 +30%

MAIN ABILITY:

Composed Gaze

 • ฟื้นฟูเลือดตัวเอง +25%
 • ทำให้สมาชิกทีมศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “อัตราฟื้นฟู Ki -100%” เป็นเวลา 10 วินาที
 • ยกเลิกสถานะพิเศษของศัตรู

UNIQUE ABILITY:

Natural-Born Warrior

เอฟเฟคต่อไปนี้จะเริ่มทำงาน เมื่อตัวละครนี้เข้ามาในสนามรบ:

 • สุ่มล็อคช่องการ์ดศัตรู 1 ใบเป็นเวลา 10 วินาที (ใช้ได้ 3 ครั้ง)
 • เพิ่มพลังโจมตี +25% เป็นเวลา 15 วินาที
 • ลดความเสียหายที่ได้รับลง -20% เป็นเวลา 10 วินาที

A Job Well Done

 • เมื่อเปลี่ยน Cover จะลดความเสียหายที่ได้รับลง -40% จนกว่าศัตรูจะจบคอมโบ (เมื่อใช้งาน จะเพิ่มเวลาเปลี่ยนตัวให้กับตัวเอง +3 วินาที)

เมื่อการต่อสู้เริ่มต้นขึ้น จะเพิ่มเอฟเฟคต่อไปนี้ให้กับตัวเอง ตามจำนวนสมาชิกทีมที่เป็น “Element: RED” หรือ “Tag: Universe 6” ในทีม นอกเหนือจากตัวละครนี้:

 • เพิ่มพลังโจมตี +20%
 • อัตราฟื้นฟู Ki +20%

SPECIAL MOVE:

Assassin Strike

 • ทำความเสียหายระดับ major ใส่ศัตรู (Impact)
 • สุ่มทำลายการ์ดศัตรู 2 ใบ เมื่อโจมตีโดน

SPECIAL SKILL:

Torrential Ki: Lowered Speed

 • ลด Ki ศัตรูลง -30
 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “ลดความเร็วในการจั่วการ์ดลง -1 level” เป็นเวลา 20 วินาที

แปลสกิล: SSJ Trunks (Teen) Zenkai Awakening!

SP Super Saiyan Trunks (Teen)
(DBL02-02S) RED

BATTLE STYLE: Defense Type

Z-ABILITY: เพิ่มค่าสถานะพลังโจมตี Blast ให้กับ Tag: Hybrid Saiyan

 • ★0 +19%
 • ★3 +22%
 • ★6 +24%
 • ★7+ +25%

SPECIAL MOVE:

Burning Attack (สอนได้)

 • ทำความเสียหายระดับ major ใส่ศัตรู (Impact)
 • อัตราฟื้นฟู Ki +20% เป็นเวลา 15 วินาที เมื่อกดใช้งาน
 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “ได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น +20%” เป็นเวลา 15 วินาที เมื่อโจมตีโดน

MAIN ABILITY:

You’re History!!

 • นำเอาการ์ด Ultimate Arts “Shining Slash” ขึ้นมือ
 • ฟื้นฟู Ki +20
 • เพิ่มพลังโจมตี +20% เป็นเวลา 15 วินาที

ULTIMATE SKILL:

Shining Slash

 • ทำความเสียหายระดับ massive ใส่ศัตรู (Slice)

เพิ่มเอฟเฟคต่อไปนี้ให้กับตัวเอง เมื่อกดใช้งาน:

 • ทำความเสียหายใส่ตัวละคร “Tag: Lineage of Evil” เพิ่มขึ้น +30% เป็นเวลา 3 วินาที
 • ยกเลิกความสามารถ “ฟื้นฟูเลือด เมื่อลดลงเหลือ 0” ของศัตรู เป็นเวลา 3 วินาที เมื่อตัวละครนี้ทำการโจมตี
 • มีโอกาส 100% ที่จะทำให้ศัตรูติดสถานะ Heavy Bleed เมื่อโจมตีโดน

SPECIAL SKILL:

Unlock Ki: Form of Attack

 • เพิ่มพลังโจมตี Strike & Blast +25% เป็นเวลา 20 วินาที

ZENKAI ABILITY:

เพิ่มค่าสถานะต่อไปนี้ ให้กับตัวละครที่เป็น
“Element: RED” + “Tag: Hybrid Saiyan”

Zenkai Ability I
(ปลดล็อคจากการ Awakening Rank I)

 • ค่าสถานะ Strike Attack +15%
 • ค่าสถานะ Blast Attack +15%
 • ค่าสถานะ Strike Defense +20%
 • ค่าสถานะ Blast Defense +20%

Zenkai Ability II
(ปลดล็อคจากการ Awakening Rank III)

 • ค่าสถานะ Strike Attack +20%
 • ค่าสถานะ Blast Attack +20%
 • ค่าสถานะ Strike Defense +25%
 • ค่าสถานะ Blast Defense +25%

Zenkai Ability III
(ปลดล็อคจากการ Awakening Rank V)

 • ค่าสถานะ Strike Attack +30%
 • ค่าสถานะ Blast Attack +30%
 • ค่าสถานะ Strike Defense +35%
 • ค่าสถานะ Blast Defense +35%

Zenkai Ability IV
(ปลดล็อคจากการ Awakening Rank VII)

 • ค่าสถานะ Strike Attack +35%
 • ค่าสถานะ Blast Attack +35%
 • ค่าสถานะ Strike Defense +40%
 • ค่าสถานะ Blast Defense +40%

UNIQUE ABILITY:

Is it something I said?

 • ทำความเสียหายใส่ตัวละคร “Tag: Frieza Force” หรือ “Tag: Lineage of Evil” เพิ่มขึ้น +20% (ยกเลิกไม่ได้)

เพิ่มเอฟเฟคต่อไปนี้ให้กับสมาชิกทีมศัตรู เมื่อตัวละครนี้เข้ามาในสนามรบ:

 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “ได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น +10%” เป็นเวลา 15 วินาที
 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “เพิ่มค่าการใช้การ์ด Strike & Blast Arts +3” เป็นเวลา 10 วินาที

For once, you’re right!

 • ลดความเสียหายที่ได้รับลง -40% จนกว่าศัตรูจะจบคอมโบ เมื่อเปลี่ยน Cover

และเอฟเฟคต่อไปนี้จะเริ่มทำงาน เมื่อทำการเปลี่ยน Cover:

 • เพิ่มพลังโจมตี +20% เป็นเวลา 20 วินาที
 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “อัตราฟื้นฟู Ki ลดลง -40%” เป็นเวลา 10 วินาที

Future Medicine
ได้จากการ Awakening Panel ของคลาส Adept

เพิ่มเอฟเฟคต่อไปนี้ให้กับสมาชิกทีม เมื่อตัวละครนี้ถูกเปลี่ยนตัวออก:

 • ฟื้นฟูเลือด 15% (ใช้ได้ 2 ครั้ง)
 • ฟื้นฟู Ki +20
 • เพิ่มพลังโจมตี +10% (สูงสุด 20%)

Sorry, Frieza, but I’m cancelling your date with Goku!
ได้จากการ Awakening Panel ของคลาส Powerful

เพิ่มเอฟเฟคต่อไปนี้ให้กับตัวเอง เมื่อตัวละครนี้เข้ามาในสนามรบและในทีมมีตัวละคร “Tag: Hybrid Saiyan” ที่นอกเหนือจากตัวละครนี้อยู่ในทีม:

 • เพิ่มพลังโจมตี +20% เป็นเวลา 15 วินาที
 • ลดความเสียหายที่ได้รับลง -20% (ไม่สามารถทับซ้อนกันได้)
 • เพิ่มความเร็วในการจั่วการ์ด +1 level เป็นเวลา 15 วินาที
 • ลดค่าการใช้การ์ด Strike & Blast Arts ลง -3 เป็นเวลา 10 วินาที

วิธีปลดล็อค ZENKAI AWAKENING
>>> อ่านต่อได้ที่นี่ <<<

แปลสกิล: Train! Train! Train Some More! & A Super Warrior’s Struggle

EX Yamcha (DBL25-02E) RED

TAG: Super Warrior

Z-ABILITY: เพิ่มค่าสถานะพลังโจมตี Blast & Strike ให้กับ Tag: Super Warrior หรือ Element: RED

 • ★0 Blast / Super Warrior +22%
 • ★3 Blast / Super Warrior & RED +28%
 • ★6 Blast & Strike / Super Warrior & RED +35%
 • ★7+ Blast & Strike / Super Warrior & RED +38%

MAIN ABILITY:

One Shot at Victory

 • ทำให้สมาชิกทีมศัตรูไม่สามารถ “เปลี่ยนตัว” ได้ เป็นเวลา 10 วินาที
 • ฟื้นฟู Ki +50

UNIQUE ABILITY:

Super Warrior’s Will

เพิ่มเอฟเฟคต่อไปนี้ให้กับตัวเอง เมื่อเข้ามาในสนามรบ:

 • เพิ่มพลังโจมตี +30% เป็นเวลา 15 วินาที
 • ลดค่าการใช้การ์ด Blast Arts ลง -10 เป็นเวลา 15 วินาที

และจะเพิ่มเอฟเฟคต่อไปนี้ให้กับตัวเอง เมื่อในทีมมีตัวละคร “Tag: Super Warrior” หรือ “Element: RED” นอกเหนือจากตัวละครนี้อยู่ในทีม:

 • เพิ่มพลังโจมตี Blast +20% เป็นเวลา 15 วินาที
 • ลดค่าการใช้การ์ด Blast Arts ลง -5 เป็นเวลา 15 วินาที

Bond Between Warriors

เพิ่มเอฟเฟคต่อไปนี้ให้กับตัวเอง เมื่อมีสมาชิกทีมเหลืออยู่ 3 คน:

 • เพิ่มพลังโจมตี Blast +50% (ยกเลิกไม่ได้)
 • เพิ่มความเร็วในการจั่วการ์ด +1 level (ยกเลิกไม่ได้)

เพิ่มพลังโจมตี +20% ให้กับสมาชิกทีม เมื่อตัวละครนี้ตาย

SPECIAL MOVE:

Kamehameha (สอนได้)

 • ทำความเสียหายระดับ major ใส่ศัตรู (Impact)
 • เพิ่มพลังโจมตี Special Move +20% เป็นเวลา 10 วินาที เมื่อกดใช้งาน

SPECIAL SKILL:

Unlock Ki: Form of Attack

 • เพิ่มพลังโจมตี +10% เป็นเวลา 15 วินาที
 • ทำลายการ์ด Strike Arts บนมือตัวเองทั้งหมด

เพิ่มพลังโจมตีตามจำนวนการ์ด Strike Arts ที่ทำลายลงไป:

 • 1 ใบ: พลังโจมตี +10% เป็นเวลา 15 วินาที
 • 2 ใบ: พลังโจมตี +20% เป็นเวลา 15 วินาที
 • 3 ใบ: พลังโจมตี +35% เป็นเวลา 15 วินาที

EX Tien (DBL25-03E) GRN

TAG: Super Warrior

Z-ABILITY: เพิ่มค่าสถานะพลังป้องกัน Strike & Blast ให้กับ Tag: Super Warrior หรือ Element: GRN

 • ★0 Strike / Super Warrior +22%
 • ★3 Strike / Super Warrior & GRN+28%
 • ★6 Strike & Blast / Super Warrior & GRN +35%
 • ★7+ Strike & Blast / Super Warrior & GRN +38%

MAIN ABILITY:

Honed Spirit

 • ฟื้นฟูเลือดตัวเอง +25%
 • ยกเลิกสถานะผิดปกติของตัวเอง
 • ยกเลิกสถานะพิเศษของศัตรู

UNIQUE ABILITY:

Super Warrior’s Pride

เพิ่มเอฟเฟคต่อไปนี้ให้กับตัวเอง ตามจำนวนสมาชิกทีมที่เหลืออยู่ เมื่อตัวละครนี้เข้ามาในสนามรบ:

 • 3 คน: เพิ่มพลังโจมตี +20% เป็นเวลา 20 วินาที
  และลดความเสียหายที่ได้รับลง 20%
 • 2 คน: ลดความเสียหายที่ได้รับลง 20%
  และลดค่าการใช้การ์ด Strike & Blast Arts ลง -3
 • 1 คน: ลดความเสียหายที่ได้รับลง 30%
  และลดค่าการใช้การ์ด Strike & Blast Arts ลง -5

Unshakable Focus

ลดความเสียหายที่ได้รับลง -20% จนกว่าศัตรูจะจบคอมโบ เมื่อเปลี่ยน Cover
เพิ่มเอฟเฟคต่อไปนี้ให้กับตัวเองตามสมาชิกทีม “Tag: Super Warrior” หรือ “Element: GRN” ในทีมที่ตายลงไป เมื่อตัวละครนี้เข้ามาในสนามรบ:

 • เพิ่มพลังโจมตี +40%
 • อัตราฟื้นฟู Ki +20%

SPECIAL MOVE:

Tri-Beam (สอนได้)

 • ทำความเสียหายระดับ major ใส่ศัตรู (Impact)
 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “ลดความเร็วในการจั่วการ์ดลง -1 level” เป็นเวลา 15 วินาที เมื่อโจมตีโดน

SPECIAL SKILL:

Unlock Ki: Form of Speed

 • ฟื้นฟูหลอด Vanishing Gauge ของตัวเอง +40%
 • ฟื้นฟูเลือดให้กับสมาชิกทีมที่มี “Tag: Super Warrior” หรือ “Element: GRN” อย่างต่อเนื่อง เป็นเวลา 15 วินาที

EX Krillin (DBL25-01E) PUR

TAG: Super Warrior

Z-ABILITY: เพิ่มค่าสถานะพลังป้องกันและโจมตี Blast ให้กับ Tag: Super Warrior หรือ Element: PUR

 • ★0 ป้องกัน / Super Warrior +22%
 • ★3 ป้องกัน / Super Warrior & PUR +28%
 • ★6 ป้องกัน & โจมตี / Super Warrior & PUR +35%
 • ★7+ ป้องกัน & โจมตี / Super Warrior & PUR +38%

MAIN ABILITY:

Pure-Hearted Wish

 • ลดจำนวน Dragon Ball ของศัตรูลง -3
 • ยกเลิกสถานะและอาการผิกปกติของสมาชิกทีม
 • เพิ่มพลังโจมตี +30% ให้กับสมาชิกทีมที่มี “Tag: Super Warrior” หรือ “Element: PUR” เป็นเวลา 60 วินาที

UNIQUE ABILITY:

Super Warrior’s Resolve

เพิ่มเอฟเฟคต่อไปนี้ให้กับตัวเอง ตามจำนวนตัวละคร “Tag: Super Warrior” หรือ “Element: PUR” ในทีม เมื่อตัวละครนี้เข้ามาในสนามรบ:

 • เพิ่มพลังโจมตี +20%
 • ลดความเสียหายที่ได้รับลง -10% เป็นเวลา 10 วินาที
 • อัตราฟื้นฟู Ki +20%

Senzu Bean Support

เพิ่มเอฟเฟคต่อไปนี้ให้กับสมาชิกทีม เมื่อตัวละครนี้เหลือเลือด 50% หรือน้อยกว่า หลังการโจมตีของศัตรูสิ้นสุดลง (ใช้ได้ 1 ครั้ง):

 • ฟื้นฟูเลือด +25%
 • อัตราฟื้นฟู Ki +60%
 • เพิ่มพลังโจมตี +30% ให้กับสมาชิกทีมที่มี “Tag: Super Warrior” หรือ “Element: PUR”

SPECIAL MOVE:

Destructo-Disc (สอนได้)

 • ทำความเสียหายระดับ major ใส่ศัตรู (Slice)
 • มีโอกาส 100% ที่ศัตรูจะติดสถานะ “Heavy Bleed” เมื่อโจมตีโดน

SPECIAL SKILL:

Solar Flare

เอฟเฟคต่อไปนี้จะทำงาน เมื่อโจมตีโดน:

 • ทำให้ศัตรูได้รับอาการผิดปกติ “Flash”
 • ฟื้นฟู Ki ตัวเอง +50
 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “ได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น +30%” เป็นเวลา 10 วินาที

ART CARDS:

Blast (Restore Ki) ฟื้นฟู Ki +5 เมื่อกดใช้