แปลสกิล: Train! Train! Train Some More! & A Super Warrior’s Struggle

EX Yamcha (DBL25-02E) RED

TAG: Super Warrior

Z-ABILITY: เพิ่มค่าสถานะพลังโจมตี Blast & Strike ให้กับ Tag: Super Warrior หรือ Element: RED

 • ★0 Blast / Super Warrior +22%
 • ★3 Blast / Super Warrior & RED +28%
 • ★6 Blast & Strike / Super Warrior & RED +35%
 • ★7+ Blast & Strike / Super Warrior & RED +38%

MAIN ABILITY:

One Shot at Victory

 • ทำให้สมาชิกทีมศัตรูไม่สามารถ “เปลี่ยนตัว” ได้ เป็นเวลา 10 วินาที
 • ฟื้นฟู Ki +50

UNIQUE ABILITY:

Super Warrior’s Will

เพิ่มเอฟเฟคต่อไปนี้ให้กับตัวเอง เมื่อเข้ามาในสนามรบ:

 • เพิ่มพลังโจมตี +30% เป็นเวลา 15 วินาที
 • ลดค่าการใช้การ์ด Blast Arts ลง -10 เป็นเวลา 15 วินาที

และจะเพิ่มเอฟเฟคต่อไปนี้ให้กับตัวเอง เมื่อในทีมมีตัวละคร “Tag: Super Warrior” หรือ “Element: RED” นอกเหนือจากตัวละครนี้อยู่ในทีม:

 • เพิ่มพลังโจมตี Blast +20% เป็นเวลา 15 วินาที
 • ลดค่าการใช้การ์ด Blast Arts ลง -5 เป็นเวลา 15 วินาที

Bond Between Warriors

เพิ่มเอฟเฟคต่อไปนี้ให้กับตัวเอง เมื่อมีสมาชิกทีมเหลืออยู่ 3 คน:

 • เพิ่มพลังโจมตี Blast +50% (ยกเลิกไม่ได้)
 • เพิ่มความเร็วในการจั่วการ์ด +1 level (ยกเลิกไม่ได้)

เพิ่มพลังโจมตี +20% ให้กับสมาชิกทีม เมื่อตัวละครนี้ตาย

SPECIAL MOVE:

Kamehameha (สอนได้)

 • ทำความเสียหายระดับ major ใส่ศัตรู (Impact)
 • เพิ่มพลังโจมตี Special Move +20% เป็นเวลา 10 วินาที เมื่อกดใช้งาน

SPECIAL SKILL:

Unlock Ki: Form of Attack

 • เพิ่มพลังโจมตี +10% เป็นเวลา 15 วินาที
 • ทำลายการ์ด Strike Arts บนมือตัวเองทั้งหมด

เพิ่มพลังโจมตีตามจำนวนการ์ด Strike Arts ที่ทำลายลงไป:

 • 1 ใบ: พลังโจมตี +10% เป็นเวลา 15 วินาที
 • 2 ใบ: พลังโจมตี +20% เป็นเวลา 15 วินาที
 • 3 ใบ: พลังโจมตี +35% เป็นเวลา 15 วินาที

EX Tien (DBL25-03E) GRN

TAG: Super Warrior

Z-ABILITY: เพิ่มค่าสถานะพลังป้องกัน Strike & Blast ให้กับ Tag: Super Warrior หรือ Element: GRN

 • ★0 Strike / Super Warrior +22%
 • ★3 Strike / Super Warrior & GRN+28%
 • ★6 Strike & Blast / Super Warrior & GRN +35%
 • ★7+ Strike & Blast / Super Warrior & GRN +38%

MAIN ABILITY:

Honed Spirit

 • ฟื้นฟูเลือดตัวเอง +25%
 • ยกเลิกสถานะผิดปกติของตัวเอง
 • ยกเลิกสถานะพิเศษของศัตรู

UNIQUE ABILITY:

Super Warrior’s Pride

เพิ่มเอฟเฟคต่อไปนี้ให้กับตัวเอง ตามจำนวนสมาชิกทีมที่เหลืออยู่ เมื่อตัวละครนี้เข้ามาในสนามรบ:

 • 3 คน: เพิ่มพลังโจมตี +20% เป็นเวลา 20 วินาที
  และลดความเสียหายที่ได้รับลง 20%
 • 2 คน: ลดความเสียหายที่ได้รับลง 20%
  และลดค่าการใช้การ์ด Strike & Blast Arts ลง -3
 • 1 คน: ลดความเสียหายที่ได้รับลง 30%
  และลดค่าการใช้การ์ด Strike & Blast Arts ลง -5

Unshakable Focus

ลดความเสียหายที่ได้รับลง -20% จนกว่าศัตรูจะจบคอมโบ เมื่อเปลี่ยน Cover
เพิ่มเอฟเฟคต่อไปนี้ให้กับตัวเองตามสมาชิกทีม “Tag: Super Warrior” หรือ “Element: GRN” ในทีมที่ตายลงไป เมื่อตัวละครนี้เข้ามาในสนามรบ:

 • เพิ่มพลังโจมตี +40%
 • อัตราฟื้นฟู Ki +20%

SPECIAL MOVE:

Tri-Beam (สอนได้)

 • ทำความเสียหายระดับ major ใส่ศัตรู (Impact)
 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “ลดความเร็วในการจั่วการ์ดลง -1 level” เป็นเวลา 15 วินาที เมื่อโจมตีโดน

SPECIAL SKILL:

Unlock Ki: Form of Speed

 • ฟื้นฟูหลอด Vanishing Gauge ของตัวเอง +40%
 • ฟื้นฟูเลือดให้กับสมาชิกทีมที่มี “Tag: Super Warrior” หรือ “Element: GRN” อย่างต่อเนื่อง เป็นเวลา 15 วินาที

EX Krillin (DBL25-01E) PUR

TAG: Super Warrior

Z-ABILITY: เพิ่มค่าสถานะพลังป้องกันและโจมตี Blast ให้กับ Tag: Super Warrior หรือ Element: PUR

 • ★0 ป้องกัน / Super Warrior +22%
 • ★3 ป้องกัน / Super Warrior & PUR +28%
 • ★6 ป้องกัน & โจมตี / Super Warrior & PUR +35%
 • ★7+ ป้องกัน & โจมตี / Super Warrior & PUR +38%

MAIN ABILITY:

Pure-Hearted Wish

 • ลดจำนวน Dragon Ball ของศัตรูลง -3
 • ยกเลิกสถานะและอาการผิกปกติของสมาชิกทีม
 • เพิ่มพลังโจมตี +30% ให้กับสมาชิกทีมที่มี “Tag: Super Warrior” หรือ “Element: PUR” เป็นเวลา 60 วินาที

UNIQUE ABILITY:

Super Warrior’s Resolve

เพิ่มเอฟเฟคต่อไปนี้ให้กับตัวเอง ตามจำนวนตัวละคร “Tag: Super Warrior” หรือ “Element: PUR” ในทีม เมื่อตัวละครนี้เข้ามาในสนามรบ:

 • เพิ่มพลังโจมตี +20%
 • ลดความเสียหายที่ได้รับลง -10% เป็นเวลา 10 วินาที
 • อัตราฟื้นฟู Ki +20%

Senzu Bean Support

เพิ่มเอฟเฟคต่อไปนี้ให้กับสมาชิกทีม เมื่อตัวละครนี้เหลือเลือด 50% หรือน้อยกว่า หลังการโจมตีของศัตรูสิ้นสุดลง (ใช้ได้ 1 ครั้ง):

 • ฟื้นฟูเลือด +25%
 • อัตราฟื้นฟู Ki +60%
 • เพิ่มพลังโจมตี +30% ให้กับสมาชิกทีมที่มี “Tag: Super Warrior” หรือ “Element: PUR”

SPECIAL MOVE:

Destructo-Disc (สอนได้)

 • ทำความเสียหายระดับ major ใส่ศัตรู (Slice)
 • มีโอกาส 100% ที่ศัตรูจะติดสถานะ “Heavy Bleed” เมื่อโจมตีโดน

SPECIAL SKILL:

Solar Flare

เอฟเฟคต่อไปนี้จะทำงาน เมื่อโจมตีโดน:

 • ทำให้ศัตรูได้รับอาการผิดปกติ “Flash”
 • ฟื้นฟู Ki ตัวเอง +50
 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “ได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น +30%” เป็นเวลา 10 วินาที

ART CARDS:

Blast (Restore Ki) ฟื้นฟู Ki +5 เมื่อกดใช้

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s