แปลสกิล: 2nd Anniversary Rising – SSGSS –

SP Super Saiyan God SS Goku
(DBL25-04S) RED

TAG: Son Family, Saiyan, Future, God Ki, Super Saiyan God SS

Z-ABILITY: เพิ่มค่าสถานะพลังโจมตีและป้องกัน Strike ให้กับ Tag: Future หรือ Tag: Son Family

 • ★0 พลังโจมตี / Tag: Future +22%
 • ★3 พลังโจมตี / Tag: Future, Son Family +28%
 • ★6 พลังโจมตี, ป้องกัน / Tag: Future, Son Family +30%
 • ★7+ พลังโจมตี, ป้องกัน / Tag: Future, Son Family +35%

MAIN ABILITY:

Now I’m mad… I’m really REALLY mad!

 • นำเอาการ์ด Special Arts ขึ้นมือ
 • ทำให้สมาชิกทีมศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “ลดอัตราการฟื้นฟูเลือดลง -80%” เป็นเวลา 50 วินาที
 • ทำให้สมาชิกทีมศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “ลดความเร็วในการจั่วการ์ดลง -2 level” เป็นเวลา 15 วินาที
 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “ได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น +50%” เป็นเวลา 20 วินาที

UNIQUE ABILITY:

Azure God’s Wrath

 • เพิ่มพลังโจมตี Strike +30% ตามจำนวนสมาชิกทีมศัตรู เมื่อตัวละครนี้เข้ามาในสนามรบ (เอฟเฟคจะถูกรีเซ็ตเมื่อเปลี่ยนตัวละคร)

เพิ่มเอฟเฟคต่อไปนี้ให้กับตัวเอง ตามจำนวนสมาชิกทีมที่ตายไป:

 • เพิ่มพลังโจมตี +30%
 • ลดความเสียหายที่ได้รับลง -20%.

Instant Transmission Tactics

เอฟเฟคต่อไปนี้จะเริ่มทำงานเมื่อศัตรูเปลี่ยนตัวละคร ในระหว่างที่ตัวละครนี้อยู่ในสนามรบ:

 • ลดความเสียหายครั้งต่อไปที่ได้รับลง -20% จนกว่าศัตรูจะจบคอมโบ (ไม่สามารถทับซ้อนกันได้)
 • ลด Ki ศัตรูลง -25

สุ่มทำลายการ์ดบนมือศัตรู 1 ใบ เมื่อเปลี่ยน Cover และจะผลักศัตรูออกไปอยู่ในระยะไกลเมื่อเปลี่ยน Cover เข้ามาในระหว่างที่ศัตรูโจมตีด้วยการ์ด Strike Arts

*สามารถต่อคอมโบกับการ์ด: Special Move Arts

SPECIAL MOVE:

Super God Combination (สอนได้)

 • ทำความเสียหายระดับ massive ใส่ศัตรู (Impact)
 • ฟื้นฟูหลอด Vanishing Gauge +40% เมื่อกดใช้งาน

SPECIAL SKILL:

Extreme Outburst

 • ฟื้นฟู Ki ตัวเอง +50
 • เปลี่ยนการ์ด Blast Arts ของตัวเองให้เป็นการ์ด Strike Arts
 • เพิ่มพลังโจมตีของ Strike หรือ Special Move ใบต่อไปที่ใช้ +50% (ไม่สามารถทับซ้อนกันได้)
 • เพิ่มความเร็วในการจั่วการ์ด +1 level (ไม่สามารถทับซ้อนกันได้)

ART CARDS:

Blast (Impact) ฟื้นฟู Ki +10 เมื่อกดใช้งาน

SP Super Saiyan God SS Vegeta
(DBL25-05S) PUR

TAG: Vegeta Family, Saiyan, Future, God Ki, Super Saiyan God SS

Z-ABILITY: เพิ่มค่าสถานะพลังโจมตีและป้องกัน Blast ให้กับ Tag: Future หรือ Tag: Vegeta Family

 • ★0 พลังโจมตี / Tag: Vegeta Family +22%
 • ★3 พลังโจมตี / Tag: Future, Vegeta Family +28%
 • ★6 พลังโจมตี, ป้องกัน / Tag: Future, Vegeta Family +30%
 • ★7+ พลังโจมตี, ป้องกัน / Tag: Future, Vegeta Family +35%

MAIN ABILITY:

Don’t underestimate mortals, and especially not a Saiyan!

 • นำเอาการ์ด Special Move ขึ้นมือ
 • ฟื้นฟู Ki ตัวเอง +50
 • เพิ่มพลังโจมตี Blast +30% ให้กับสมาชิกทีมหรือ Buddy ของเราในโมหด Co-Op เป็นเวลา 30 วินาที
 • ลดเวลาเปลี่ยนตัวละครของสมาชิกทีมลง -5

UNIQUE ABILITY:

Timeless Ties

 • เพิ่มพลังโจมตี +20% ให้กับสมาชิกทีมเป็นเวลา 15 วินาที ในทุกๆครั้งที่ตัวละครนี้กดใช้การ์ด Strike หรือ Blast Arts

เอฟเฟคต่อไปนี้จะเริ่มทำงาน เมื่อตัวละครนี้ถูกเปลี่ยนตัวออก:

 • สุ่มจั่วการ์ด 1 เมื่อมีการ์ดเหลืออยู่ 3 หรือน้อยกว่า
 • ฟื้นฟู Ki ให้กับสมาชิกทีม +20

Desperate Fight for the Future

เพิ่มเอฟเฟคต่อไปนี้ให้กับตัวเองเป็นเวลา 50 วินาที นับตั้งแต่การต่อสู้เริ่มต้นขึ้น:

 • เพิ่มพลังโจมตี +50% (ยกเลิกไม่ได้)
 • ลดค่าการใช้การ์ดลง -5 (ยกเลิกไม่ได้)

เอฟเฟคต่อไปนี้จะเริ่มทำงานเมื่อตัวละครนี้ตาย:

 • เพิ่มพลังโจมตี +35% (ยกเลิกไม่ได้)
 • ฟื้นฟูเลือด +20% ให้กับสมาชิกทีมที่มี “Tag: Vegeta Family” หรือ “Tag: Future”
 • ลดจำนวน Dragon Ball ของศัตรูลง -3

SPECIAL MOVE:

Galick Gun (สอนได้)

 • ทำความเสียหายระดับ major ใส่ศัตรู (Impact)
 • เพิ่มพลังโจมตี +20% ให้กับท่า Special Move ของสมาชิกทีมหรือ Buddy ของเราในโมหด Co-Op เมื่อกดใช้งาน

SPECIAL SKILL:

Saiyans don’t do limits!

 • เพิ่มพลังโจมตี +20% เป็นเวลา 20 วินาที
 • สุ่มทำลายการ์ดศัตรู 2 ใบ

EX HIT (DBL25-06E) RED

TAG: Universe 6, Powerful Opponent

Z-ABILITY: เพิ่มค่าสถานะพลังป้องกัน Strike & Blast ให้กับ Element: RED หรือ Tag: Universe 6

 • ★0 Element: RED +20%
 • ★3 Element: RED & Tag: Universe 6 +22%
 • ★6 Element: RED & Tag: Universe 6 +28%
 • ★7+ Element: RED & Tag: Universe 6 +30%

MAIN ABILITY:

Composed Gaze

 • ฟื้นฟูเลือดตัวเอง +25%
 • ทำให้สมาชิกทีมศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “อัตราฟื้นฟู Ki -100%” เป็นเวลา 10 วินาที
 • ยกเลิกสถานะพิเศษของศัตรู

UNIQUE ABILITY:

Natural-Born Warrior

เอฟเฟคต่อไปนี้จะเริ่มทำงาน เมื่อตัวละครนี้เข้ามาในสนามรบ:

 • สุ่มล็อคช่องการ์ดศัตรู 1 ใบเป็นเวลา 10 วินาที (ใช้ได้ 3 ครั้ง)
 • เพิ่มพลังโจมตี +25% เป็นเวลา 15 วินาที
 • ลดความเสียหายที่ได้รับลง -20% เป็นเวลา 10 วินาที

A Job Well Done

 • เมื่อเปลี่ยน Cover จะลดความเสียหายที่ได้รับลง -40% จนกว่าศัตรูจะจบคอมโบ (เมื่อใช้งาน จะเพิ่มเวลาเปลี่ยนตัวให้กับตัวเอง +3 วินาที)

เมื่อการต่อสู้เริ่มต้นขึ้น จะเพิ่มเอฟเฟคต่อไปนี้ให้กับตัวเอง ตามจำนวนสมาชิกทีมที่เป็น “Element: RED” หรือ “Tag: Universe 6” ในทีม นอกเหนือจากตัวละครนี้:

 • เพิ่มพลังโจมตี +20%
 • อัตราฟื้นฟู Ki +20%

SPECIAL MOVE:

Assassin Strike

 • ทำความเสียหายระดับ major ใส่ศัตรู (Impact)
 • สุ่มทำลายการ์ดศัตรู 2 ใบ เมื่อโจมตีโดน

SPECIAL SKILL:

Torrential Ki: Lowered Speed

 • ลด Ki ศัตรูลง -30
 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “ลดความเร็วในการจั่วการ์ดลง -1 level” เป็นเวลา 20 วินาที

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s