เรื่องทั้งหมดโดย DevilTakoyaki

แปลสกิล: 2nd Anniversary Rising – SSGSS –

SP Super Saiyan God SS Goku
(DBL25-04S) RED

TAG: Son Family, Saiyan, Future, God Ki, Super Saiyan God SS

Z-ABILITY: เพิ่มค่าสถานะพลังโจมตีและป้องกัน Strike ให้กับ Tag: Future หรือ Tag: Son Family

 • ★0 พลังโจมตี / Tag: Future +22%
 • ★3 พลังโจมตี / Tag: Future, Son Family +28%
 • ★6 พลังโจมตี, ป้องกัน / Tag: Future, Son Family +30%
 • ★7+ พลังโจมตี, ป้องกัน / Tag: Future, Son Family +35%

MAIN ABILITY:

Now I’m mad… I’m really REALLY mad!

 • นำเอาการ์ด Special Arts ขึ้นมือ
 • ทำให้สมาชิกทีมศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “ลดอัตราการฟื้นฟูเลือดลง -80%” เป็นเวลา 50 วินาที
 • ทำให้สมาชิกทีมศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “ลดความเร็วในการจั่วการ์ดลง -2 level” เป็นเวลา 15 วินาที
 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “ได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น +50%” เป็นเวลา 20 วินาที

UNIQUE ABILITY:

Azure God’s Wrath

 • เพิ่มพลังโจมตี Strike +30% ตามจำนวนสมาชิกทีมศัตรู เมื่อตัวละครนี้เข้ามาในสนามรบ (เอฟเฟคจะถูกรีเซ็ตเมื่อเปลี่ยนตัวละคร)

เพิ่มเอฟเฟคต่อไปนี้ให้กับตัวเอง ตามจำนวนสมาชิกทีมที่ตายไป:

 • เพิ่มพลังโจมตี +30%
 • ลดความเสียหายที่ได้รับลง -20%.

Instant Transmission Tactics

เอฟเฟคต่อไปนี้จะเริ่มทำงานเมื่อศัตรูเปลี่ยนตัวละคร ในระหว่างที่ตัวละครนี้อยู่ในสนามรบ:

 • ลดความเสียหายครั้งต่อไปที่ได้รับลง -20% จนกว่าศัตรูจะจบคอมโบ (ไม่สามารถทับซ้อนกันได้)
 • ลด Ki ศัตรูลง -25

สุ่มทำลายการ์ดบนมือศัตรู 1 ใบ เมื่อเปลี่ยน Cover และจะผลักศัตรูออกไปอยู่ในระยะไกลเมื่อเปลี่ยน Cover เข้ามาในระหว่างที่ศัตรูโจมตีด้วยการ์ด Strike Arts

*สามารถต่อคอมโบกับการ์ด: Special Move Arts

SPECIAL MOVE:

Super God Combination (สอนได้)

 • ทำความเสียหายระดับ massive ใส่ศัตรู (Impact)
 • ฟื้นฟูหลอด Vanishing Gauge +40% เมื่อกดใช้งาน

SPECIAL SKILL:

Extreme Outburst

 • ฟื้นฟู Ki ตัวเอง +50
 • เปลี่ยนการ์ด Blast Arts ของตัวเองให้เป็นการ์ด Strike Arts
 • เพิ่มพลังโจมตีของ Strike หรือ Special Move ใบต่อไปที่ใช้ +50% (ไม่สามารถทับซ้อนกันได้)
 • เพิ่มความเร็วในการจั่วการ์ด +1 level (ไม่สามารถทับซ้อนกันได้)

ART CARDS:

Blast (Impact) ฟื้นฟู Ki +10 เมื่อกดใช้งาน

SP Super Saiyan God SS Vegeta
(DBL25-05S) PUR

TAG: Vegeta Family, Saiyan, Future, God Ki, Super Saiyan God SS

Z-ABILITY: เพิ่มค่าสถานะพลังโจมตีและป้องกัน Blast ให้กับ Tag: Future หรือ Tag: Vegeta Family

 • ★0 พลังโจมตี / Tag: Vegeta Family +22%
 • ★3 พลังโจมตี / Tag: Future, Vegeta Family +28%
 • ★6 พลังโจมตี, ป้องกัน / Tag: Future, Vegeta Family +30%
 • ★7+ พลังโจมตี, ป้องกัน / Tag: Future, Vegeta Family +35%

MAIN ABILITY:

Don’t underestimate mortals, and especially not a Saiyan!

 • นำเอาการ์ด Special Move ขึ้นมือ
 • ฟื้นฟู Ki ตัวเอง +50
 • เพิ่มพลังโจมตี Blast +30% ให้กับสมาชิกทีมหรือ Buddy ของเราในโมหด Co-Op เป็นเวลา 30 วินาที
 • ลดเวลาเปลี่ยนตัวละครของสมาชิกทีมลง -5

UNIQUE ABILITY:

Timeless Ties

 • เพิ่มพลังโจมตี +20% ให้กับสมาชิกทีมเป็นเวลา 15 วินาที ในทุกๆครั้งที่ตัวละครนี้กดใช้การ์ด Strike หรือ Blast Arts

เอฟเฟคต่อไปนี้จะเริ่มทำงาน เมื่อตัวละครนี้ถูกเปลี่ยนตัวออก:

 • สุ่มจั่วการ์ด 1 เมื่อมีการ์ดเหลืออยู่ 3 หรือน้อยกว่า
 • ฟื้นฟู Ki ให้กับสมาชิกทีม +20

Desperate Fight for the Future

เพิ่มเอฟเฟคต่อไปนี้ให้กับตัวเองเป็นเวลา 50 วินาที นับตั้งแต่การต่อสู้เริ่มต้นขึ้น:

 • เพิ่มพลังโจมตี +50% (ยกเลิกไม่ได้)
 • ลดค่าการใช้การ์ดลง -5 (ยกเลิกไม่ได้)

เอฟเฟคต่อไปนี้จะเริ่มทำงานเมื่อตัวละครนี้ตาย:

 • เพิ่มพลังโจมตี +35% (ยกเลิกไม่ได้)
 • ฟื้นฟูเลือด +20% ให้กับสมาชิกทีมที่มี “Tag: Vegeta Family” หรือ “Tag: Future”
 • ลดจำนวน Dragon Ball ของศัตรูลง -3

SPECIAL MOVE:

Galick Gun (สอนได้)

 • ทำความเสียหายระดับ major ใส่ศัตรู (Impact)
 • เพิ่มพลังโจมตี +20% ให้กับท่า Special Move ของสมาชิกทีมหรือ Buddy ของเราในโมหด Co-Op เมื่อกดใช้งาน

SPECIAL SKILL:

Saiyans don’t do limits!

 • เพิ่มพลังโจมตี +20% เป็นเวลา 20 วินาที
 • สุ่มทำลายการ์ดศัตรู 2 ใบ

EX HIT (DBL25-06E) RED

TAG: Universe 6, Powerful Opponent

Z-ABILITY: เพิ่มค่าสถานะพลังป้องกัน Strike & Blast ให้กับ Element: RED หรือ Tag: Universe 6

 • ★0 Element: RED +20%
 • ★3 Element: RED & Tag: Universe 6 +22%
 • ★6 Element: RED & Tag: Universe 6 +28%
 • ★7+ Element: RED & Tag: Universe 6 +30%

MAIN ABILITY:

Composed Gaze

 • ฟื้นฟูเลือดตัวเอง +25%
 • ทำให้สมาชิกทีมศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “อัตราฟื้นฟู Ki -100%” เป็นเวลา 10 วินาที
 • ยกเลิกสถานะพิเศษของศัตรู

UNIQUE ABILITY:

Natural-Born Warrior

เอฟเฟคต่อไปนี้จะเริ่มทำงาน เมื่อตัวละครนี้เข้ามาในสนามรบ:

 • สุ่มล็อคช่องการ์ดศัตรู 1 ใบเป็นเวลา 10 วินาที (ใช้ได้ 3 ครั้ง)
 • เพิ่มพลังโจมตี +25% เป็นเวลา 15 วินาที
 • ลดความเสียหายที่ได้รับลง -20% เป็นเวลา 10 วินาที

A Job Well Done

 • เมื่อเปลี่ยน Cover จะลดความเสียหายที่ได้รับลง -40% จนกว่าศัตรูจะจบคอมโบ (เมื่อใช้งาน จะเพิ่มเวลาเปลี่ยนตัวให้กับตัวเอง +3 วินาที)

เมื่อการต่อสู้เริ่มต้นขึ้น จะเพิ่มเอฟเฟคต่อไปนี้ให้กับตัวเอง ตามจำนวนสมาชิกทีมที่เป็น “Element: RED” หรือ “Tag: Universe 6” ในทีม นอกเหนือจากตัวละครนี้:

 • เพิ่มพลังโจมตี +20%
 • อัตราฟื้นฟู Ki +20%

SPECIAL MOVE:

Assassin Strike

 • ทำความเสียหายระดับ major ใส่ศัตรู (Impact)
 • สุ่มทำลายการ์ดศัตรู 2 ใบ เมื่อโจมตีโดน

SPECIAL SKILL:

Torrential Ki: Lowered Speed

 • ลด Ki ศัตรูลง -30
 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “ลดความเร็วในการจั่วการ์ดลง -1 level” เป็นเวลา 20 วินาที

แปลสกิล: SSJ Trunks (Teen) Zenkai Awakening!

SP Super Saiyan Trunks (Teen)
(DBL02-02S) RED

BATTLE STYLE: Defense Type

Z-ABILITY: เพิ่มค่าสถานะพลังโจมตี Blast ให้กับ Tag: Hybrid Saiyan

 • ★0 +19%
 • ★3 +22%
 • ★6 +24%
 • ★7+ +25%

SPECIAL MOVE:

Burning Attack (สอนได้)

 • ทำความเสียหายระดับ major ใส่ศัตรู (Impact)
 • อัตราฟื้นฟู Ki +20% เป็นเวลา 15 วินาที เมื่อกดใช้งาน
 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “ได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น +20%” เป็นเวลา 15 วินาที เมื่อโจมตีโดน

MAIN ABILITY:

You’re History!!

 • นำเอาการ์ด Ultimate Arts “Shining Slash” ขึ้นมือ
 • ฟื้นฟู Ki +20
 • เพิ่มพลังโจมตี +20% เป็นเวลา 15 วินาที

ULTIMATE SKILL:

Shining Slash

 • ทำความเสียหายระดับ massive ใส่ศัตรู (Slice)

เพิ่มเอฟเฟคต่อไปนี้ให้กับตัวเอง เมื่อกดใช้งาน:

 • ทำความเสียหายใส่ตัวละคร “Tag: Lineage of Evil” เพิ่มขึ้น +30% เป็นเวลา 3 วินาที
 • ยกเลิกความสามารถ “ฟื้นฟูเลือด เมื่อลดลงเหลือ 0” ของศัตรู เป็นเวลา 3 วินาที เมื่อตัวละครนี้ทำการโจมตี
 • มีโอกาส 100% ที่จะทำให้ศัตรูติดสถานะ Heavy Bleed เมื่อโจมตีโดน

SPECIAL SKILL:

Unlock Ki: Form of Attack

 • เพิ่มพลังโจมตี Strike & Blast +25% เป็นเวลา 20 วินาที

ZENKAI ABILITY:

เพิ่มค่าสถานะต่อไปนี้ ให้กับตัวละครที่เป็น
“Element: RED” + “Tag: Hybrid Saiyan”

Zenkai Ability I
(ปลดล็อคจากการ Awakening Rank I)

 • ค่าสถานะ Strike Attack +15%
 • ค่าสถานะ Blast Attack +15%
 • ค่าสถานะ Strike Defense +20%
 • ค่าสถานะ Blast Defense +20%

Zenkai Ability II
(ปลดล็อคจากการ Awakening Rank III)

 • ค่าสถานะ Strike Attack +20%
 • ค่าสถานะ Blast Attack +20%
 • ค่าสถานะ Strike Defense +25%
 • ค่าสถานะ Blast Defense +25%

Zenkai Ability III
(ปลดล็อคจากการ Awakening Rank V)

 • ค่าสถานะ Strike Attack +30%
 • ค่าสถานะ Blast Attack +30%
 • ค่าสถานะ Strike Defense +35%
 • ค่าสถานะ Blast Defense +35%

Zenkai Ability IV
(ปลดล็อคจากการ Awakening Rank VII)

 • ค่าสถานะ Strike Attack +35%
 • ค่าสถานะ Blast Attack +35%
 • ค่าสถานะ Strike Defense +40%
 • ค่าสถานะ Blast Defense +40%

UNIQUE ABILITY:

Is it something I said?

 • ทำความเสียหายใส่ตัวละคร “Tag: Frieza Force” หรือ “Tag: Lineage of Evil” เพิ่มขึ้น +20% (ยกเลิกไม่ได้)

เพิ่มเอฟเฟคต่อไปนี้ให้กับสมาชิกทีมศัตรู เมื่อตัวละครนี้เข้ามาในสนามรบ:

 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “ได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น +10%” เป็นเวลา 15 วินาที
 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “เพิ่มค่าการใช้การ์ด Strike & Blast Arts +3” เป็นเวลา 10 วินาที

For once, you’re right!

 • ลดความเสียหายที่ได้รับลง -40% จนกว่าศัตรูจะจบคอมโบ เมื่อเปลี่ยน Cover

และเอฟเฟคต่อไปนี้จะเริ่มทำงาน เมื่อทำการเปลี่ยน Cover:

 • เพิ่มพลังโจมตี +20% เป็นเวลา 20 วินาที
 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “อัตราฟื้นฟู Ki ลดลง -40%” เป็นเวลา 10 วินาที

Future Medicine
ได้จากการ Awakening Panel ของคลาส Adept

เพิ่มเอฟเฟคต่อไปนี้ให้กับสมาชิกทีม เมื่อตัวละครนี้ถูกเปลี่ยนตัวออก:

 • ฟื้นฟูเลือด 15% (ใช้ได้ 2 ครั้ง)
 • ฟื้นฟู Ki +20
 • เพิ่มพลังโจมตี +10% (สูงสุด 20%)

Sorry, Frieza, but I’m cancelling your date with Goku!
ได้จากการ Awakening Panel ของคลาส Powerful

เพิ่มเอฟเฟคต่อไปนี้ให้กับตัวเอง เมื่อตัวละครนี้เข้ามาในสนามรบและในทีมมีตัวละคร “Tag: Hybrid Saiyan” ที่นอกเหนือจากตัวละครนี้อยู่ในทีม:

 • เพิ่มพลังโจมตี +20% เป็นเวลา 15 วินาที
 • ลดความเสียหายที่ได้รับลง -20% (ไม่สามารถทับซ้อนกันได้)
 • เพิ่มความเร็วในการจั่วการ์ด +1 level เป็นเวลา 15 วินาที
 • ลดค่าการใช้การ์ด Strike & Blast Arts ลง -3 เป็นเวลา 10 วินาที

วิธีปลดล็อค ZENKAI AWAKENING
>>> อ่านต่อได้ที่นี่ <<<

แปลสกิล: Train! Train! Train Some More! & A Super Warrior’s Struggle

EX Yamcha (DBL25-02E) RED

TAG: Super Warrior

Z-ABILITY: เพิ่มค่าสถานะพลังโจมตี Blast & Strike ให้กับ Tag: Super Warrior หรือ Element: RED

 • ★0 Blast / Super Warrior +22%
 • ★3 Blast / Super Warrior & RED +28%
 • ★6 Blast & Strike / Super Warrior & RED +35%
 • ★7+ Blast & Strike / Super Warrior & RED +38%

MAIN ABILITY:

One Shot at Victory

 • ทำให้สมาชิกทีมศัตรูไม่สามารถ “เปลี่ยนตัว” ได้ เป็นเวลา 10 วินาที
 • ฟื้นฟู Ki +50

UNIQUE ABILITY:

Super Warrior’s Will

เพิ่มเอฟเฟคต่อไปนี้ให้กับตัวเอง เมื่อเข้ามาในสนามรบ:

 • เพิ่มพลังโจมตี +30% เป็นเวลา 15 วินาที
 • ลดค่าการใช้การ์ด Blast Arts ลง -10 เป็นเวลา 15 วินาที

และจะเพิ่มเอฟเฟคต่อไปนี้ให้กับตัวเอง เมื่อในทีมมีตัวละคร “Tag: Super Warrior” หรือ “Element: RED” นอกเหนือจากตัวละครนี้อยู่ในทีม:

 • เพิ่มพลังโจมตี Blast +20% เป็นเวลา 15 วินาที
 • ลดค่าการใช้การ์ด Blast Arts ลง -5 เป็นเวลา 15 วินาที

Bond Between Warriors

เพิ่มเอฟเฟคต่อไปนี้ให้กับตัวเอง เมื่อมีสมาชิกทีมเหลืออยู่ 3 คน:

 • เพิ่มพลังโจมตี Blast +50% (ยกเลิกไม่ได้)
 • เพิ่มความเร็วในการจั่วการ์ด +1 level (ยกเลิกไม่ได้)

เพิ่มพลังโจมตี +20% ให้กับสมาชิกทีม เมื่อตัวละครนี้ตาย

SPECIAL MOVE:

Kamehameha (สอนได้)

 • ทำความเสียหายระดับ major ใส่ศัตรู (Impact)
 • เพิ่มพลังโจมตี Special Move +20% เป็นเวลา 10 วินาที เมื่อกดใช้งาน

SPECIAL SKILL:

Unlock Ki: Form of Attack

 • เพิ่มพลังโจมตี +10% เป็นเวลา 15 วินาที
 • ทำลายการ์ด Strike Arts บนมือตัวเองทั้งหมด

เพิ่มพลังโจมตีตามจำนวนการ์ด Strike Arts ที่ทำลายลงไป:

 • 1 ใบ: พลังโจมตี +10% เป็นเวลา 15 วินาที
 • 2 ใบ: พลังโจมตี +20% เป็นเวลา 15 วินาที
 • 3 ใบ: พลังโจมตี +35% เป็นเวลา 15 วินาที

EX Tien (DBL25-03E) GRN

TAG: Super Warrior

Z-ABILITY: เพิ่มค่าสถานะพลังป้องกัน Strike & Blast ให้กับ Tag: Super Warrior หรือ Element: GRN

 • ★0 Strike / Super Warrior +22%
 • ★3 Strike / Super Warrior & GRN+28%
 • ★6 Strike & Blast / Super Warrior & GRN +35%
 • ★7+ Strike & Blast / Super Warrior & GRN +38%

MAIN ABILITY:

Honed Spirit

 • ฟื้นฟูเลือดตัวเอง +25%
 • ยกเลิกสถานะผิดปกติของตัวเอง
 • ยกเลิกสถานะพิเศษของศัตรู

UNIQUE ABILITY:

Super Warrior’s Pride

เพิ่มเอฟเฟคต่อไปนี้ให้กับตัวเอง ตามจำนวนสมาชิกทีมที่เหลืออยู่ เมื่อตัวละครนี้เข้ามาในสนามรบ:

 • 3 คน: เพิ่มพลังโจมตี +20% เป็นเวลา 20 วินาที
  และลดความเสียหายที่ได้รับลง 20%
 • 2 คน: ลดความเสียหายที่ได้รับลง 20%
  และลดค่าการใช้การ์ด Strike & Blast Arts ลง -3
 • 1 คน: ลดความเสียหายที่ได้รับลง 30%
  และลดค่าการใช้การ์ด Strike & Blast Arts ลง -5

Unshakable Focus

ลดความเสียหายที่ได้รับลง -20% จนกว่าศัตรูจะจบคอมโบ เมื่อเปลี่ยน Cover
เพิ่มเอฟเฟคต่อไปนี้ให้กับตัวเองตามสมาชิกทีม “Tag: Super Warrior” หรือ “Element: GRN” ในทีมที่ตายลงไป เมื่อตัวละครนี้เข้ามาในสนามรบ:

 • เพิ่มพลังโจมตี +40%
 • อัตราฟื้นฟู Ki +20%

SPECIAL MOVE:

Tri-Beam (สอนได้)

 • ทำความเสียหายระดับ major ใส่ศัตรู (Impact)
 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “ลดความเร็วในการจั่วการ์ดลง -1 level” เป็นเวลา 15 วินาที เมื่อโจมตีโดน

SPECIAL SKILL:

Unlock Ki: Form of Speed

 • ฟื้นฟูหลอด Vanishing Gauge ของตัวเอง +40%
 • ฟื้นฟูเลือดให้กับสมาชิกทีมที่มี “Tag: Super Warrior” หรือ “Element: GRN” อย่างต่อเนื่อง เป็นเวลา 15 วินาที

EX Krillin (DBL25-01E) PUR

TAG: Super Warrior

Z-ABILITY: เพิ่มค่าสถานะพลังป้องกันและโจมตี Blast ให้กับ Tag: Super Warrior หรือ Element: PUR

 • ★0 ป้องกัน / Super Warrior +22%
 • ★3 ป้องกัน / Super Warrior & PUR +28%
 • ★6 ป้องกัน & โจมตี / Super Warrior & PUR +35%
 • ★7+ ป้องกัน & โจมตี / Super Warrior & PUR +38%

MAIN ABILITY:

Pure-Hearted Wish

 • ลดจำนวน Dragon Ball ของศัตรูลง -3
 • ยกเลิกสถานะและอาการผิกปกติของสมาชิกทีม
 • เพิ่มพลังโจมตี +30% ให้กับสมาชิกทีมที่มี “Tag: Super Warrior” หรือ “Element: PUR” เป็นเวลา 60 วินาที

UNIQUE ABILITY:

Super Warrior’s Resolve

เพิ่มเอฟเฟคต่อไปนี้ให้กับตัวเอง ตามจำนวนตัวละคร “Tag: Super Warrior” หรือ “Element: PUR” ในทีม เมื่อตัวละครนี้เข้ามาในสนามรบ:

 • เพิ่มพลังโจมตี +20%
 • ลดความเสียหายที่ได้รับลง -10% เป็นเวลา 10 วินาที
 • อัตราฟื้นฟู Ki +20%

Senzu Bean Support

เพิ่มเอฟเฟคต่อไปนี้ให้กับสมาชิกทีม เมื่อตัวละครนี้เหลือเลือด 50% หรือน้อยกว่า หลังการโจมตีของศัตรูสิ้นสุดลง (ใช้ได้ 1 ครั้ง):

 • ฟื้นฟูเลือด +25%
 • อัตราฟื้นฟู Ki +60%
 • เพิ่มพลังโจมตี +30% ให้กับสมาชิกทีมที่มี “Tag: Super Warrior” หรือ “Element: PUR”

SPECIAL MOVE:

Destructo-Disc (สอนได้)

 • ทำความเสียหายระดับ major ใส่ศัตรู (Slice)
 • มีโอกาส 100% ที่ศัตรูจะติดสถานะ “Heavy Bleed” เมื่อโจมตีโดน

SPECIAL SKILL:

Solar Flare

เอฟเฟคต่อไปนี้จะทำงาน เมื่อโจมตีโดน:

 • ทำให้ศัตรูได้รับอาการผิดปกติ “Flash”
 • ฟื้นฟู Ki ตัวเอง +50
 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “ได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น +30%” เป็นเวลา 10 วินาที

ART CARDS:

Blast (Restore Ki) ฟื้นฟู Ki +5 เมื่อกดใช้

ประกาศ Zenkai Trunks และอัพเดทที่กำลังจะมา! 06/26

อัพเดท ZENKAI AWAKENING

ตัวละครที่จะได้รับการปลดล็อค Zenkai หลังจากอัพเดทในวันที่ 1 กรกฎาคมนี้ จะทำให้ปลดล็อค Awakening Rank ได้ง่ายขึ้น จากการปรับดรอปเรทและรูปแบบรวมถึงจำนวนของ Chrono Crystals ที่ใช้

*สำหรับตัวละคร Zenkai ก่อนหน้าจะยังเป็นรูปแบบเหมือนเดิม จนกว่าจะถึงเดือนพฤศจิกายน 2020 นี้

การสุ่ม ZENKAI AWAKENING แบบใหม่

แบบเก่าแบบใหม่ อัพเดทวันที่ 1 กรกฎาคมนี้
กดสุ่มทีละครั้ง
Single Summon
ไม่มี 100
กดสุ่มทีละ 10 ครั้ง Consecutive Summon
 300 1,000
ดรอปเรท
70z – 1.000%
30z – 6.000%
15z – 20.000%
5z – 73.000%
1,500z – 0.100%
500z – 0.250%
100z – 72.000%
70z – 27.650%
ของแถม
ไม่มีกดสุ่มทีละ 10 ครั้งจะได้รับ 100z ZENKAI AWAKENING ของตัวที่สุ่มเป็น

อื่นๆ

ตัวละครได้รับการ Zenkai หลังจากวันที่ 1 กรกฎาคมนี้ จะไม่มีภารกิจ Zenkai Awakening ให้ทำอีกแล้ว

และประกาศ Zenkai สำหรับตัวละคร Super Saiyan Trunks (Teen) ในอัพเดทที่กำลังจะมาถึง, Trunks จะได้รับพลังป้องกันเพิ่มขึ้นและเพิ่มโบนัสทำความเสียหายให้กับตัวละคร Lineage of Evil และ Frieza Force

มีแผนปรับปรุง Exchange Shop ในช่วงกลางเดือนกรกฎาคม ซึ่งจะทำให้ผู้เล่นได้รับ Zenkai Souls ง่ายยิ่งขึ้น โดยผู้เล่นจะสามารถทำเอา Rising Souls และ Super Souls ไปแลกเป็น Zenkai Souls ได้ และมีแผนที่จะเพิ่ม Zenkai Souls เข้าไปในร้าน Z Medals ในอนาคตอีกด้วย

อัพเดทอื่นๆใน v2.9.0

Guildsเพิ่มความเร็วในการเปลี่ยนเข้าไปยังหน้าจอ Guild
Exchange Shopเพิ่มความเร็วในการเชื่อมต่อไปยังร้าน Exchange
Adventureรวมการแจ้งเตือน Adventures ทั้งหมดเป็นอันเดียว (ไม่แจ้งเตือนแยกทีละอันแบบตอนนี้) และเพิ่มตัวเลือกในการส่ง Job Request อันต่อไปได้เลย เมื่ออันที่ส่งอยู่เสร็จแล้ว
Assist-o-botจะได้รับแจ้งเตือนเมื่อรับของได้แล้ว

Multi Z-Power

เพิ่มรูปแบบและจำนวนของ Multi Z-Power ที่สามารถรับได้จากกิจกรรมต่างๆ และสำหรับ Multi Z-Power สำหรับตัวละคร Legends Limited ยังคงอยู่ในระหว่างการพัฒนา

และสุดท้าย….

กิจกรรมแจกตัวละคร EX (ก่อนที่จะไปโผล่ในตู้สุ่ม) แบบปีก่อนกำลังจะกลับมา! คล้ายๆกับกิจกรรม “Sizzling Summer Boost Camp”

Who will rise to the task to defend Earth…?

แปลสกิล: 2nd Anniversary Rising – Kaioken –

SP Super Kaioken Goku
(DBL24-13S) GRN

TAG: Son Family, Saiyan, Super Saiyan, Otherworld Warrior

Z-ABILITY: เพิ่มค่าสถานะพลังโจมตีและป้องกัน Blast ให้กับ Tag: Son Family หรือ Element: RED

 • ★0 Son Family / พลังโจมตี +19%
 • ★3 Son Family, RED / พลังโจมตี,ป้องกัน +22%
 • ★6 Son Family, RED / พลังโจมตี,ป้องกัน +25%
 • ★7+ Son Family, RED / พลังโจมตี,ป้องกัน +28%

MAIN ABILITY:

Super Kaioken!!

 • นำเอาการ์ด Ultimate “Super Kaioken Dragon Fist” ขึ้นมือ
 • ฟื้นฟู Ki +30
 • เพิ่มพลังโจมตี Blast +50% เป็นเวลา 60 วินาที

UNIQUE ABILITY:

Otherworld Super Saiyan

เพิ่มเอฟเฟคต่อไปนี้ให้กับตัวเอง เมื่อเข้ามาในสนามรบ:

 • พลังโจมตี +40% (ไม่สามารถทับซ้อนกันได้)
 • ลดค่าการใช้การ์ด -5 เป็นเวลา 15 วินาที
 • ลดความเสียหายที่ได้รับลง -40% เป็นเวลา 10 วินาที ในทุกๆครั้งที่ศัตรูหลบการโจมตีของตัวละครนี้ด้วยท่า Vanishing Step (ไม่สามารถทับซ้อนกันได้)

Explosive Kaioken

เพิ่มเอฟเฟคต่อไปนี้ให้กับตัวเอง เมื่อการต่อสู้เริ่มต้นขึ้น:

 • เพิ่มพลังโจมตี +40% (ยกเลิกไม่ได้)อัตราฟื้นฟู Ki +70% (ยกเลิกไม่ได้)เพิ่มความเร็วในการจั่วการ์ด +1 level เป็นเวลา 20 วินาที

เอฟเฟคต่อไปนี้จะเริ่มทำงาน เมื่อเลือดของตัวเองเหลือ 50% หรือน้อยกว่า หลังจากการโจมตีของศัตรูสิ้นสุดลง (ใช้งานได้ 1 ครั้ง):

 • สุ่มทำลายการ์ดตัวเอง 1 ใบและนำการ์ด Special Arts ขึ้นมือ
 • เพิ่มความเร็วในการจั่วการ์ด +1 level เป็นเวลา 20 วินาที

SPECIAL MOVE:

Super Kaioken Kamehameha

 • ทำความเสียหายระดับ major ใส่ศัตรู (Impact)
 • เพิ่มพลังโจมตี Blast +20% เป็นเวลา 20 วินาที เมื่อกดใช้งาน
 • และจะเพิ่มพลังโจมตีของท่า Special Move อีก +20% เป็นเวลา 3 วินาที ถ้าเหลือเลือด 50% หรือน้อยกว่า

SPECIAL SKILL:

Howl of Resurrection

 • ฟื้นฟู Ki +40
 • เพิ่มพลังโจมตี +20% เป็นเวลา 15 วินาที

เพิ่มเอฟเฟคต่อไปนี้ให้กับตัวเอง เมื่อเลือดเหลือ 50% หรือน้อยกว่า:

 • ฟื้นฟูเลือดตัวเอง +20% เมื่อลดลงเหลือ 0 (ใช้ได้ 1 ครั้ง) (ยกเลิกไม่ได้)
 • ลดความเสียหายครั้งต่อไปที่ได้รับลง -30% จนกว่าศัตรูจะจบคอมโบ (ไม่สามารถทับซ้อนกันได้)

ULTIMATE:

Super Kaioken Dragon Fist

 • ทำความเสียหายระดับ massive ใส่ศัตรู (Impact)
 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “ได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น +15%” เป็นเวลา 20 วินาที เมื่อโจมตีโดน
 • มีโอกาส 30% ที่จะทำให้ศัตรูหมดสติ เมื่อโจมตีโดน

SP Pikkon
(DBL24-15S) RED

TAG: Otherworld Warrior, Powerful Opponent

Z-ABILITY: เพิ่มค่าสถานะพลังโจมตีและป้องกัน Blast ให้กับ Element: RED หรือ Element: GRN

 • ★0 Element: RED / โจมตี +24%
 • ★3 Element: RED, GRN / โจมตี +26%
 • ★6 Element: RED, GRN / โจมตี,ป้องกัน +33%
 • ★7+ Element: RED, GRN / โจมตี,ป้องกัน +35%

MAIN ABILITY:

You’re much stronger than I thought.

 • แปลงร่างเป็น “Agile Style”
 • เพิ่มพลังโจมตี +30% (ยกเลิกไม่ได้)

หลังจากแปลงร่าง

I’m ending this fight.

 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “ได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น +30%”
 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “เพิ่มค่าการใช้การ์ด Special Arts +10”
 • ยกเลิกสถานะพิเศษของศัตรู

UNIQUE ABILITY:

Complete Composure

เพิ่มเอฟเฟคต่อไปนี้ให้กับตัวเอง เป็นเวลา 20 วินาที นับตั้งแต่การต่อสู้เริ่มขึ้น:

 • เพิ่มพลังโจมตี +20% (ยกเลิกไม่ได้)
 • ลดความเสียหายที่ได้รับลง 30% (ยกเลิกไม่ได้)

A New Rival

เพิ่มเอฟเฟคต่อไปนี้ให้กับตัวเอง ตามจำนวนสมาชิกทีมที่มี “Element: RED”, “Element: GRN”, หรือ “Element: PUR” ในทีม นอกเหนือจากตัวละครนี้ เมื่อการต่อสู้เริ่มขึ้น:

 • เพิ่มพลังโจมตี +15% (ยกเลิกไม่ได้)
 • ลดค่าการใช้การ์ด Strike และ Blast Arts ลง -2 (ยกเลิกไม่ได้)

หลังจากแปลงร่าง

Unreadable Movements

เพิ่มเอฟเฟคต่อไปนี้ให้กับตัวเอง เมื่อตัวละครนี้หลบการโจมตีของศัตรูด้วยท่า Vanishing Step:

 • ฟื้นฟู Ki +40
 • อัตราฟื้นฟูหลอด Vanishing Gauge +50% เป็นเวลา 5 วินาที

True Power

เอฟเฟคต่อไปนี้จะเริ่มทำงาน เมื่อตัวละครนี้เข้ามาในสนามรบ หรือ แปลงร่าง:

 • นำเอาการ์ด Special Arts ขึ้นมือ (ใช้งานได้ 2 ครั้ง)
 • เพิ่มพลังโจมตี Blast +40% เป็นเวลา 15 วินาที
 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “เพิ่มค่าการใช้การ์ด Strike Arts +10” เป็นเวลา 10 วินาที
 • และจะฟื้นฟูเลือดให้กับสมาชิกทีมที่มี “Tag: Otherworld Warrior” อย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 20 วินาที เมื่อมีตัวละคร “Tag: Otherworld Warrior” ที่นอกเหนือจากตัวละครนี้อยู่ในทีม

SPECIAL MOVE:

Aero-Break

 • ทำความเสียหายระดับ major ใส่ศัตรู (Explode)
 • เพิ่มพลังโจมตี +15% เป็นเวลา 15 วินาที เมื่อกดใช้งาน

หลังจากแปลงร่าง

Thunder Flash

 • ทำความเสียหายระดับ major ใส่ศัตรู (Impact)
 • เพิ่มพลังโจมตี +20% เป็นเวลา 15 วินาที เมื่อกดใช้งาน

SPECIAL SKILL:

Pride of the West Quadrant

 • เพิ่มพลังโจมตี Blast +20% เป็นเวลา 30 วินาที
 • อัตราฟื้นฟู Ki +40% เป็นเวลา 30 วินาที

หลังจากแปลงร่าง

Flawless Stance

 • นำเอาการ์ด Special Move ขึ้นมือ (ใช้งานได้ 1 ครั้ง)
 • เพิ่มพลังโจมตี Blast +20% เป็นเวลา 20 วินาที
 • ลด Ki ศัตรูลง -30
 • ลดหลอด Vanishing Gauge ของศัตรูลงเหลือ 0% (ใช้งานได้ 1 ครั้ง)

เพิ่มความสามารถให้กับการ์ด Special Move ใบต่อไป (ไม่สามารถทับซ้อนกันได้) (ใช้งานได้ 2 ครั้ง):

 • เพิ่มพลังโจมตีการ์ด Special Move +30%
 • ลดค่าการใช้การ์ด Special Move -20

EX Goku (Youth)
(DBL24-14E) BLU

TAG: Son Family, Saiyan, Kids

Z-ABILITY: เพิ่มค่าสถานะพลังโจมตีและป้องกัน Strike ให้กับ Element: BLU หรือ Episode: Dragon Ball Saga

 • ★0 Element: BLU +20%
 • ★3 Element: BLU / Ep: Dragon Ball Saga +22%
 • ★6 Element: BLU / Ep: Dragon Ball Saga +28%
 • ★7+ Element: BLU / Ep: Dragon Ball Saga +30%

MAIN ABILITY:

I thought you said this was going to be fast!

 • นำเอาการ์ด Special Move ขึ้นมือ
 • เพิ่มพลังโจมตี +30% เป็นเวลา 30 วินาที
 • เพิ่มความเร็วในการจั่วการ์ด +1 level เป็นเวลา 30 วินาที

UNIQUE ABILITY:

Come at me!

 • ลดความเสียหายที่ได้รับลง -30% นับตั้งแต่การต่อสู้เริ่มขึ้น เป็นเวลา 40 วินาที (ยกเลิกไม่ได้)

เพิ่มเอฟเฟคต่อไปนี้ให้กับตัวเอง เมื่อการโจมตีของศัตรูสิ้นสุดลง:

 • เพิ่มพลังโจมตี Strike +20% เป็นเวลา 20 วินาที
 • ฟื้นฟูเลือดเป็นจำนวน 10% ของความเสียหายที่ได้รับ (สูงสุด 10% ของจำนวนเลือดตัวเอง)

Eternal Struggle

 • เพิ่มพลังโจมตี Strike +20% ให้กับสมาชิกทีม เป็นเวลา 15 วินาทีเมื่อตัวละครนี้เข้ามาในสนามรบ และมีตัวละคร “Element: BLU” หรือ “Element: YEL” นอกเหนือจากตัวละครนี้อยู่ในทีม
 • และจะเพิ่มพลังโจมตี Strike ให้กับตัวเองอีก +40% เป็นเวลา 15 วินาที เมื่อมีตัวละคร “Episode: Dragon Ball Saga” นอกเหนือจากตัวละครนี้อยู่ในทีม

SPECIAL MOVE:

Kamehameha

 • ทำความเสียหายระดับ major ใส่ศัตรู (Impact)
 • มีโอกาส 15% ที่จะทำให้ศัตรูหมดสติ เมื่อโจมตีโดน

SPECIAL SKILL:

Unlock Ki: Rapid Strike Form

 • เปลี่ยนการ์ด Blast Arts บนมือเป็นการ์ด Strike Arts
 • ลดความเสียหายครั้งต่อไปที่ได้รับลง -20% จนกว่าศัตรูจะจบคอมโบ (ไม่สามารถทับซ้อนกันได้)

อัพเดทล่าสุด: 06/17

Legends Saiyans Vol.4

ระยะเวลา: 17 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2020
เรทตัวละคร SP 7% ทั้งหมด 7 ตัว

Legends Super Saiyans Vol.3

ระยะเวลา: 17 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2020
เรทตัวละคร SP 7% ทั้งหมด 7 ตัว

ZENKAI AWAKENING – Super Saiyan Goku

ระยะเวลา: 17 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2020
ใช้ 300 Chrono Crystals ในการกด 1 ครั้ง

 • Awakening Z Power x70 1%
 • Awakening Z Power x30 6%
 • Awakening Z Power x15 20%
 • Awakening Z Power x5 73%

Anniversary Choice Battle!

ระยะเวลา: 17-27 มิถุนายน 2020
แจกไอเท็มต่างๆ และ Chrono Crystals ทุกวัน
เล่นได้เพียงแค่วันละ 1 ด่านเท่านั้น!

 • BATTLE 1 ของรางวัล:
  – Chrono Crystals
  – ตั๋ว Thanks for 2 Years!
  – Skip Ticket
  – Silver Bell
  – Golden Bell
 • BATTLE 2 ของรางวัล:
  – Chrono Crystals
  – ตั๋ว Thanks for 2 Years!
  – Skip Ticket
  – SPARKING Medal
 • BATTLE 3 ของรางวัล:
  – Chrono Crystals
  – ตั๋ว Thanks for 2 Years!
  – Skip Ticket
  – 2 Energy Ticket
  – 5 Energy Ticket
  – 10 Energy Ticket

Book.7 – The Saiyan God

 • เพิ่มเนื้อเรื่องหลัก Part.7 Book.7

Rising Battle Captain Ginyu

ระยะเวลา: 17 มิถุนายน – 8 กรกฎาคม 2020

Singular Compulsion Goku Black

ระยะเวลา: 17 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2020

Ultra Space-Time Rush

ระยะเวลา: 17 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2020

อีควิปเม้นท์

Awakened Leave the rest to me! No. 1

 • SLOT 1
  ค่าสถานะพลังโจมตี Strike +6~18%
 • SLOT 2
  ค่าสถานะพลังโจมตี Blast +6~18%
  – หรือ – ค่าสถานะพลังป้องกัน Blast +6~18%
 • SLOT 3
  ค่าสถานะพลังป้องกัน Blast +3~6% ตามจำนวนละคร “Tag: GT” ในทีม
 • สวมใส่: GT

Happy Weekend

ระยะเวลา: 20-23 มิถุนายน 2020
เรทตัวละคร SP 50% ทั้งหมด 117 ตัวละคร
กดได้แค่วันละ 1 ครั้ง ครั้งละ 100 Chrono Crystal

 • Super Saiyan God SS Vegeta (DBL18-05S) 0.7142%
 • Super Saiyan 3 Goku (DBL17-05S) 0.7142%
 • Super Vegito (DBL13-03S) 0.7142%
 • Goku (DBL15-05S) 0.7142%
 • Super Saiyan Goten (Kid) (DBL12-06S) 0.7142%
 • Super Saiyan 2 Gohan (Youth) (DBL10-06S) 0.7142%
 • God of Destruction Beerus (DBL07-11S) 0.7143%
 • และตัวละครอื่นๆอีก 110 ตัว ตัวละ 0.409~0.4091%

แปลสกิล: SHALLOT

HE Shallot (DBL00-01) LGT

TAG: Saiyan, Super Saiyan God

Z-ABILITY: เพิ่มจำนวนเลือดให้กับตัวละคร Tag: Saiyan

 • 0★ +10%
 • 3★ +13%
 • 5★ +15%
 • 7★ +16%

MAIN ABILITY:

Warrior Blood

 • แปลงร่างเป็น Super Saiyan God

หลังจากแปลงร่างเป็น Super Saiyan God

Awakened Bloodline

 • นำเอาการ์ด Special Move ขึ้นมือ
 • ฟื้นฟูเลือดตัวเอง +20% และ Ki +50
 • เพิ่มพลังโจมตี +30% เป็นเวลา 30 วินาที
 • ลดความเสียหายที่ได้รับลง -20% เป็นเวลา 30 วินาที

UNIQUE ABILITY:

Rage: Strike Atk UP

 • เพิ่มพลังโจมตี Strike +10% ตามจำนวนสมาชิกในทีมที่ตายไป

หลังจากแปลงร่างเป็น Super Saiyan God

Becoming the Legend

เพิ่มเอฟเฟคต่อไปนี้ให้กับตัวเอง หลังจากแปลงร่าง:

 • เพิ่มพลังโจมตี +60% (ยกเลิกไม่ได้)
 • ลดค่าการใช้การ์ด Blast Arts ลง -10 (ยกเลิกไม่ได้)
 • อัตราฟื้นฟู Ki +100% (ยกเลิกไม่ได้)
 • ได้รับบัพ “ป้องกันสถานะผิดปกติ 3 ครั้ง”
 • ได้รับบัพ “ป้องกันอาการผิดปกติ 3 ครั้ง”

New Heights

 • เพิ่มพลังโจมตี +10% เป็นเวลา 10 วินาที ในทุกๆครั้งที่ตัวละครนี้ใช้การ์ด
 • ลดความเสียหายครั้งต่อไปที่ได้รับลง -15% ในทุกๆครั้งที่ศัตรูหลบการโจมตีของตัวละครนี้ด้วยท่า Vanishing Step (ไม่สามารถทับซ้อนกันได้) (จนกว่าคอมโบของศัตรูจะสิ้นสุดลง)

SPECIAL SKILL:

Unlock Ki: Form of Attack

 • เพิ่มพลังโจมตี Strike +15% เป็นเวลา 20 วินาที

หลังจากแปลงร่างเป็น Super Saiyan God

Wild Blitz

 • ฟื้นฟู Ki ตัวเอง +50 เมื่อกดใช้งาน
 • เพิ่มความเร็วในการจั่วการ์ด +1 level เป็นเวลา 10 วินาที เมื่อโจมตีโดน

*สามารถต่อคอมโบกับการ์ด: Strike Arts, Blast Arts, Special Arts, และ Special Move Arts (ยกเว้นบางท่า)

HE Shallot (DBL00-01) LGT

TAG: Saiyan, Super Saiyan 3

Z-ABILITY: เพิ่มจำนวนเลือดให้กับตัวละคร Tag: Saiyan

 • 0★ +10%
 • 3★ +13%
 • 5★ +15%
 • 7★ +16%

MAIN ABILITY:

Warrior Blood

 • แปลงร่างเป็น Super Saiyan 3
 • มีเวลาในการแปลงร่าง 45 วินาที

หลังจากแปลงร่างเป็น Super Saiyan 3

Saiyan Paragon

 • ฟื้นฟูเลือดตัวเอง +20%
 • เพิ่มพลังโจมตี +30% ให้กับตัวเอง เป็นเวลา 15 วินาที
 • เพิ่มความเร็วในการจั่วการ์ด +1 level เป็นเวลา 15 วินาที
 • ลดค่าการใช้การ์ด Strike Arts ลง -5 เป็นเวลา 15 วินาที

UNIQUE ABILITY:

Rage: Strike Atk UP

 • เพิ่มพลังโจมตี Strike +10% ตามจำนวนสมาชิกในทีมที่ตายไป

หลังจากแปลงร่างเป็น Super Saiyan 3

Energy Overload

เพิ่มเอฟเฟคต่อไปนี้ให้กับตัวเอง หลังแปลงร่าง:

 • เพิ่มพลังโจมตี +30% เป็นเวลา 30 วินาที
 • เพิ่มพลังโจมตี +20% เป็นเวลา 45 วินาที
 • เพิ่มพลังโจมตี +20% (ยกเลิกไม่ได้)
 • เพิ่มพลังโจมตี +20% ตามจำนวนสมาชิกทีมที่ตายไป
 • ลดความเสียหายที่ได้รับลง -40% จนกว่าจะจบคอมโบ เมื่อเปลี่ยน Cover

Endless Evolution

 • พลังโจมตี Strike +10% เป็นเวลา 10 วินาที
  ในทุกๆครั้งที่ตัวละครนี้กดใช้การ์ด

เอฟเฟคต่อไปนี้จะเริ่มทำงานตามจำนวนเลือดที่เหลืออยู่ หลังจากที่โดนโจมตี:

 • [เหลือ 50% หรือมากกว่า]
  พลังโจมตี Strike +20% เป็นเวลา 20 วินาที หลังจากที่โดนโจมตี
 • [เหลือน้อยกว่า 50%]
  พลังโจมตี +70% หลังจากที่โดนโจมตี (ใช้งานได้ 1 ครั้ง)

SPECIAL SKILL:

Unlock Ki: Form of Attack

 • เพิ่มพลังโจมตี Strike +15% เป็นเวลา 20 วินาที

หลังจากแปลงร่างเป็น Super Saiyan 3

Unlock Ki: Form of Attack

 • ยกเลิกสถานะและอาการผิดปกติทุกอย่าง
 • ฟื้นฟู Ki +45

HE Shallot (DBL00-01) LGT

TAG: Saiyan, Super Saiyan 2

Z-ABILITY: เพิ่มจำนวนเลือดให้กับตัวละคร Tag: Saiyan

 • 0★ +10%
 • 3★ +13%
 • 5★ +15%
 • 7★ +16%

MAIN ABILITY:

Warrior Blood

 • แปลงร่างเป็น Super Saiyan 2

หลังจากแปลงร่างเป็น Super Saiyan 2

Further Evolution

 • ฟื้นฟูเลือดตัวเอง +25%
 • เพิ่มพลังโจมตี Strike +35% ให้กับสมาชิกทีม เป็นเวลา 25 วินาที

UNIQUE ABILITY:

Rage: Strike Atk UP

 • เพิ่มพลังโจมตี Strike +10% ตามจำนวนสมาชิกในทีมที่ตายไป

หลังจากแปลงร่างเป็น Super Saiyan 2

Livid Stare

 • เพิ่มพลังโจมตี +70% เมื่อสมาชิกทีมตายไป 2 คน

เอฟเฟคต่อไปนี้จะทำงานตามเวลาที่ผ่านไปในสนามรบ ของตัวละครนี้:

 • 5 วินาที: ลดความเสียหายที่ได้รับลง -30%
 • 10 วินาที: เพิ่มพลังโจมตี Strike +50%

*เอฟเฟคจะถูกรีเซ็ตเมื่อเปลี่ยนตัวละคร

Resonating Evolution

เพิ่มเอฟเฟคต่อไปนี้ให้กับสมาชิกทีม เมื่อตัวละครนี้ถูกเปลี่ยนตัวออกนอกสนามรบ:

 • เพิ่มพลังโจมตี Strike +25% เป็นเวลา 15 วินาที
 • อัตราฟื้นฟู Ki +35% เป็นเวลา 15 วินาที

และเพิ่มเอฟเฟคต่อไปนี้ให้กับสมาชิกทีมที่มี “Tag: Super Saiyan 2”:

 • เพิ่มพลังโจมตี +25% เป็นเวลา 15 วินาที
 • เพิ่มโอกาสคริติคอล +30% เป็นเวลา 15 วินาที

SPECIAL SKILL:

Unlock Ki: Form of Attack

 • เพิ่มพลังโจมตี Strike +15% เป็นเวลา 20 วินาที

หลังจากแปลงร่างเป็น Super Saiyan 2

Unlock Ki: Form of Attack

 • เพิ่มพลังโจมตี Strike +35% เป็นเวลา 25 วินาที
 • ฟื้นฟู Ki +25

HE Shallot (DBL00-01) LGT

TAG: Saiyan, Super Saiyan

Z-ABILITY: เพิ่มจำนวนเลือดให้กับตัวละคร Tag: Saiyan

 • 0★ +10%
 • 3★ +13%
 • 5★ +15%
 • 7★ +16%

MAIN ABILITY:

Warrior Blood

 • แปลงร่างเป็น Super Saiyan

หลังจากแปลงร่างเป็น Super Saiyan

Warrior Blood

 • ฟื้นฟูเลือดตัวเอง +25%
 • เพิ่มพลังโจมตี Strike & Blast +30% ให้กับสมาชิกทีม เป็นเวลา 15 วินาที

UNIQUE ABILITY:

Rage: Strike Atk UP

 • เพิ่มพลังโจมตี Strike +10% ตามจำนวนสมาชิกในทีมที่ตายไป

หลังจากแปลงร่างเป็น Super Saiyan

Rage: Strike Atk UP

 • เพิ่มพลังโจมตี Strike +20% ตามจำนวนสมาชิกในทีมที่ตายไป

Team (Saiyan): Strike Atk UP

 • เพิ่มพลังโจมตี Strike +20% เมื่อมีตัวละคร “Tag: Saiyan” อยู่ในทีม

SPECIAL SKILL:

Unlock Ki: Form of Attack

 • เพิ่มพลังโจมตี Strike +15% เป็นเวลา 20 วินาที

หลังจากแปลงร่างเป็น Super Saiyan

Unlock Ki: Form of Attack

 • เพิ่มพลังโจมตี Strike +20% เป็นเวลา 25 วินาที
 • ฟื้นฟู Ki +45

HE Shallot (DBL00-01) LGT

TAG: Saiyan

Z-ABILITY: เพิ่มจำนวนเลือดให้กับตัวละคร Tag: Saiyan

 • 0★ +10%
 • 3★ +13%
 • 5★ +15%
 • 7★ +16%

MAIN ABILITY:

Warrior Blood

 • ฟื้นฟูเลือดตัวเอง +20%
 • เพิ่มพลังโจมตี Strike & Blast +20% ให้กับสมาชิกทีม เป็นเวลา 15 วินาที

UNIQUE ABILITY:

Rage: Strike Atk UP

 • เพิ่มพลังโจมตี Strike +10% ตามจำนวนสมาชิกในทีมที่ตายไป

SPECIAL SKILL:

Unlock Ki: Form of Attack

 • เพิ่มพลังโจมตี Strike +15% เป็นเวลา 20 วินาที

อัพเดทล่าสุด: 06/10

LEGENDS ULTIMATE PICKUP
– THE WARRIORS –

ระยะเวลา: 10 – 24 มิถุนายน 2020
เรทตัวละคร SP 10% ทั้งหมด 10 ตัว
การันตี SP อย่างน้อย 1 ตัว ในการกดแบบมัลติ

 • Bardock (DBL22-02S) 1%
 • Super Gogeta (DBL20-01S) 1%
 • Super Saiyan Vegeta (DBL20-06S) 1%
 • Super Saiyan God Goku (DBL20-05S) 1%
 • Super Saiyan God SS Goku (DBL15-07S) 1%
 • Super Saiyan God SS Vegeta (DBL13-02S) 1%
 • Super Saiyan God SS Goku (DBL13-01S) 1%
 • Super Saiyan 3 Gotenks (DBL11-08S) 1%
 • Gogeta (DBL10-11S) 1%
 • Super Saiyan Goku (DBL11-01S) 1%

LEGENDS ULTIMATE PICKUP
– THE VILLAINS –

ระยะเวลา: 10 – 24 มิถุนายน 2020
เรทตัวละคร SP 10% ทั้งหมด 10 ตัว
การันตี SP อย่างน้อย 1 ตัว ในการกดแบบมัลติ

 • Baby Vegeta (DBL21-02S) 1%
 • Super Baby 2 (DBL19-08S) 1%
 • Super Janemba (DBL20-02S) 1%
 • Final Form Frieza (DBL18-01S) 1%
 • Cooler (DBL18-03S) 1%
 • Super Saiyan Rosé Goku Black (DBL18-06S) 1%
 • Super #17 (DBL16-13S) 1%
 • Hit (DBL15-08S) 1%
 • Buu: Kid (DBL17-06S) 1%
 • Final Form Frieza: Full Power (DBL15-06S) 1%

Hyperdimensional Co-Op
– Fight Against Despair –

ระยะเวลา: 10 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2020
แจกตั๋วกดตู้ ZENKAI AWAKENING – Trunks (Youth)

ตัวละครโบนัสสำหรับ Co-Op จะได้รับตั๋ว Zenkai Awakening มากกว่าเดิม โดยโบนัสจะนับจากตัวหลักและตัวซัพพอร์ตในทีมของเราเท่านั้น โบนัสจากตัวละครหลักของเพื่อนจะไม่นับ

ZENKAI AWAKENING – Trunks (Youth)

ระยะเวลา: 10 มิถุนายน – 5 กรกฎาคม 2020
ใช้ตั๋ว 300 ใบ หรือ 100 Chrono Crystals ในการกด 1 ครั้ง

 • Awakening Z Power x70 1%
 • Awakening Z Power x30 6%
 • Awakening Z Power x15 20%
 • Awakening Z Power x5 73%

Book.6 – The Bonds of Friendship

 • เพิ่มเนื้อเรื่องหลัก Part.7 Book.6

2nd Anniversary Special Missions

ระยะเวลา: 10 – 17 มิถุนายน 2020

 • ชนะ 5 ครั้ง ด้วยตัวละคร GT
 • ชนะ 10 ครั้ง ด้วยตัวละคร GT
 • ชนะ 15 ครั้ง ด้วยตัวละคร GT
 • ชนะ 20 ครั้ง ด้วยตัวละคร GT
 • ชนะ 25 ครั้ง ด้วยตัวละคร GT
 • ชนะ 30 ครั้ง ด้วยตัวละคร GT

2nd Anniversary Super Space-Time Duel

ระยะเวลา: 10 – 24 มิถุนายน 2020
คะแนน Rating Point x 3

ป้ายชื่อแบบพิเศษ และของรางวัล x2

อีควิปเม้นท์

Worship me! Give praise unto me!

 • SLOT 1
  ค่าสถานะพลังป้องกัน Strike +6~15%
 • SLOT 2
  ค่าสถานะพลังป้องกัน Blast +6~15%
 • SLOT 3
  พลังโจมตี Blast +5~10% เมื่อมีตัวละคร “Tag: Fusion Warrior” อยู่ในทีม – หรือ – พลังโจมตี Strike +5~10% เมื่อมีตัวละคร “Tag: Fusion Warrior” อยู่ในทีม
 • สวมใส่: Future

ข้อความ PvP

ซื้อได้ในร้าน Co-Op ราคา 1500 dual coins

Super Scout Battles

ระยะเวลา: 10 – 20 มิถุนายน 2020

Happy Weekend

ระยะเวลา: 13 – 16 มิถุนายน 2020
เรทตัวละคร SP 50% ทั้งหมด 117 ตัวละคร
กดได้แค่วันละ 1 ครั้ง ครั้งละ 100 Chrono Crystal

 • Super Saiyan God SS Vegeta (DBL18-05S) 0.7142%
 • Super Saiyan 3 Goku (DBL17-05S) 0.7142%
 • Super Vegito (DBL13-03S) 0.7142%
 • Goku (DBL15-05S) 0.7142%
 • Super Saiyan Goten (Kid) (DBL12-06S) 0.7142%
 • Super Saiyan 2 Gohan (Youth) (DBL10-06S) 0.7142%
 • God of Destruction Beerus (DBL07-11S) 0.7143%
 • และตัวละครอื่นๆอีก 110 ตัว ตัวละ 0.409~0.4091%

แปลสกิล: Legends Road Trunks (Youth) Zenkai Awakening!

SP Trunks (Youth)
(DBL-EVT-03S) BLU

BATTLE STYLE: Melee Type

Z-ABILITY: เพิ่มค่าสถานะพลังโจมตี Strike ให้กับ Tag: Future หรือ Tag: Legends Road

 • ★0 +22%
 • ★3 +24%
 • ★6 +29%
 • ★7+ +32%

SPECIAL MOVE:

Masenko

 • ทำความเสียหายระดับ major ใส่ศัตรู (Impact)
 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “ได้รับความเสียหายแบบ Strike เพิ่มขึ้น +20%” เป็นเวลา 15 วินาที เมื่อโจมตีโดน

MAIN ABILITY:

Awakening of Sorrow

 • แปลงร่างเป็น “Super Saiyan”

หลังจากแปลงร่างเป็น Super Saiyan

Fight Against Despair

 • นำเอาการ์ด Special Move ขึ้นมือ
 • ฟื้นฟูเลือดตัวเอง +20% และ Ki +50
 • เพิ่มพลังโจมตีท่า Special Move +50% เป็นเวลา 15 วินาที

SPECIAL SKILL:

Unlock Ki: Form of Attack

 • เพิ่มพลังโจมตี Strike +20% เป็นเวลา 20 วินาที

หลังจากแปลงร่างเป็น Super Saiyan

Unlock Ki: Form of Attack

 • เพิ่มพลังโจมตี Strike ให้กับสมาชิกทีม +25% เป็นเวลา 20 วินาที

ZENKAI ABILITY:

เพิ่มค่าสถานะต่อไปนี้ ให้กับตัวละครที่เป็น Tag: Legends Road

Zenkai Ability I
(ปลดล็อคจากการ Awakening Rank I)

 • ค่าสถานะ Strike Attack +10%
 • ค่าสถานะ Blast Attack +10%
 • ค่าสถานะ Strike Defense +8%
 • ค่าสถานะ Blast Defense +8%

Zenkai Ability II
(ปลดล็อคจากการ Awakening Rank III)

 • ค่าสถานะ Strike Attack +15%
 • ค่าสถานะ Blast Attack +15%
 • ค่าสถานะ Strike Defense +12%
 • ค่าสถานะ Blast Defense +12%

Zenkai Ability III
(ปลดล็อคจากการ Awakening Rank V)

 • ค่าสถานะ Strike Attack +20%
 • ค่าสถานะ Blast Attack +20%
 • ค่าสถานะ Strike Defense +15%
 • ค่าสถานะ Blast Defense +15%

Zenkai Ability IV
(ปลดล็อคจากการ Awakening Rank VII)

 • ค่าสถานะ Strike Attack +25%
 • ค่าสถานะ Blast Attack +25%
 • ค่าสถานะ Strike Defense +20%
 • ค่าสถานะ Blast Defense +20%

UNIQUE ABILITY:

Inheriting the Will

 • เพิ่มพลังโจมตี +20% ตามจำนวนสมาชิกทีมที่ตายไป

เพิ่มเอฟเฟคต่อไปนี้ให้กับตัวเองเมื่อสมาชิกทีม “ตัวละคร: Gohan” ตาย:

 • ลดค่าการใช้การ์ด Strike Arts ลง -5
 • อัตราฟื้นฟู Ki +50%

Bond Between Master and Student

 • เพิ่มพลังโจมตี Blast +30% เมื่อมีตัวละครที่มี “Tag: Future” หรือ “Tag: Legends Road” นอกเหนือจากตัวละครนี้อยู่ในทีม (ยกเลิกไม่ได้)
 • เพิ่มพลังโจมตี Strike +30% เมื่อมี “ตัวละคร: Gohan” อยู่ในทีม (ยกเลิกไม่ได้)

United in Spirit
ได้จากการ Awakening Panel ของคลาส Adept

 • เพิ่มพลังโจมตี Strike +10% ให้กับสมาชิกทีมที่มี “Tag: Future” หรือ “Tag: Legends Road” เป็นเวลา 10 วินาที เมื่อโจมตีศัตรูโดนด้วยการ์ด Strike Arts
 • เพิ่มพลังโจมตี Blast +10% ให้กับสมาชิกทีมที่มี “Tag: Future” หรือ “Tag: Legends Road” เป็นเวลา 10 วินาที เมื่อโจมตีศัตรูโดนด้วยการ์ด Blast Arts

Protected Warrior
ได้จากการ Awakening Panel ของคลาส Powerful

 • ลดความเสียหายที่ได้รับลง -20% นับตั้งแต่การต่อสู้เริ่มต้นขึ้น จนกว่าจะแปลงร่าง (ยกเลิกไม่ได้)

หลังจากแปลงร่างเป็น Super Saiyan

United in Spirit
ได้จากการ Awakening Panel ของคลาส Adept

 • เพิ่มพลังโจมตี Strike +10% ให้กับสมาชิกทีมที่มี “Tag: Future” หรือ “Tag: Legends Road” เป็นเวลา 15 วินาที เมื่อโจมตีศัตรูโดนด้วยการ์ด Strike Arts
 • เพิ่มพลังโจมตี Blast +10% ให้กับสมาชิกทีมที่มี “Tag: Future” หรือ “Tag: Legends Road” เป็นเวลา 15 วินาที เมื่อโจมตีศัตรูโดนด้วยการ์ด Blast Arts

Inextinguishable Hope
ได้จากการ Awakening Panel ของคลาส Powerful

เพิ่มเอฟเฟคต่อไปนี้ให้กับตัวเอง ตามเวลาที่ผ่านไปในสนามรบ หลังจากแปลงร่าง:

 • 10 วินาที: เพิ่มพลังโจมตี +20% (ยกเลิกไม่ได้)
 • 25 วินาที: ลดความเสียที่ได้รับลง -20% (ยกเลิกไม่ได้)
 • 40 วินาที: เพิ่มพลังโจมตี +20% (ยกเลิกไม่ได้)

อัพเดทล่าสุด: 06/03

Legends Fusion Fighters

ระยะเวลา: 3 – 18 มิถุนายน 2020
เรทตัวละคร SP 7% ทั้งหมด 7 ตัว

 • Super Gogeta (DBL20-01S) 1%
 • Fusion Android #13 (DBL16-02S) 1%
 • Super #17 (DBL16-13S) 1%
 • Super Saiyan 3 Gotenks (DBL11-08S) 1%
 • Gogeta (DBL10-11S) 1%
 • Super Gogeta (DBL05-10S) 1%
 • Super Saiyan Gotenks (DBL06-01S) 1%

Legends Lineage of Evil Vol.2

ระยะเวลา: 3 – 18 มิถุนายน 2020
เรทตัวละคร SP 7% ทั้งหมด 30 ตัว

 • Metal Coora (DBL12-02S) 1%
 • Final Form Coora (DBL08-10S) 1%
 • Chilled (DBL07-05S) 1%
 • Coora (DBL02-15S) 1%
 • 1st Form Frieza (DBL03-13S) 1%
 • Final Form Frieza (DBL01-41S) 1%
 • และตัวครอื่นๆอีก 24 ตัว 0.0416 ~ 0.0417%

Legends Road – Trunks (Youth)

ระยะเวลา: 3 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2020

ตัวละครโบนัสสำหรับ Z Power [Trunks (Youth)]

Equipment Collection

เพิ่มด่าน [Limited Time] Thanks for 2 years!!
เริ่ม: 3 มิถุนายน 2020

อีควิปเม้นท์

Thanks for 2 years!!

 • SLOT 1
  ค่าสถานะพลังป้องกัน Strike +2.5~7.5%
  ค่าสถานะพลังป้องกัน Blast +2.5~7.5%
 • SLOT 2
  อัตราฟื้นฟู Ki +4~10%
 • SLOT 3
  พลังโจมตี Strike & Blast + 2~6% เมื่อมี “ตัวละคร: Shallot (DBL00-01)” อยู่ในทีม
 • สวมใส่:

Awakened You’re our last hope… No. 1

 • SLOT 1
  พลังป้องกัน Strike +2~5% ตามจำนวนตัวละคร “Tag: Legends Road” ในทีม
 • SLOT 2
  ค่าสถานะ [พลังโจมตี Strike -หรือ- พลังป้องกัน Strike] +5~12%
  ค่าสถานะ [พลังโจมตี Blast -หรือ- พลังป้องกัน Blast] +5~12%
 • SLOT 3
  เพิ่มเลือด +3~5% ตามจำนวนตัวละคร “Tag: Legends Road” ในทีม
 • สวมใส่: Legends Road + Melee Type

Ultra Space-Time Rush

ระยะเวลา: 3 – 17 มิถุนายน 2020

Happy Weekend

ระยะเวลา: 6 – 9 มิถุนายน 2020
เรทตัวละคร SP 50% ทั้งหมด 117 ตัวละคร
กดได้แค่วันละ 1 ครั้ง ครั้งละ 100 Chrono Crystal

 • Super Saiyan God SS Vegeta (DBL18-05S) 0.7142%
 • Super Saiyan 3 Goku (DBL17-05S) 0.7142%
 • Super Vegito (DBL13-03S) 0.7142%
 • Goku (DBL15-05S) 0.7142%
 • Super Saiyan Goten (Kid) (DBL12-06S) 0.7142%
 • Super Saiyan 2 Gohan (Youth) (DBL10-06S) 0.7142%
 • God of Destruction Beerus (DBL07-11S) 0.7143%
 • และตัวละครอื่นๆอีก 110 ตัว ตัวละ 0.409~0.4091%