คลังเก็บหมวดหมู่: 2019

แปลสกิล: LEGENDS RISING VOL.6

SP Zamasu (DBL08-14S) RED

TAG: Future, Regeneration, God Ki

Z-ABILITY: เพิ่มพลังโจมตี Strike ให้กับ Tag: Future และ Tag: Regeneration

 • 0★ Tag: Future +24%
 • 3★ Tag: Future +26%
 • 5★ Tag: Future และ Tag: Regeneration +31%
 • 7★ Tag: Future และ Tag: Regeneration +33%

MAIN ABILITY:

Traitorous God

 • ฟื้นฟูเลือดให้กับสมาชิกทีม +25%
 • ลบล้างสถานะและอาการผิดปกติทุกอย่าง

UNIQUE ABILITY:

Immortal Body

 • ฟื้นฟูเลือดให้กับตัวเอง +10% จากความเสียหายที่ได้รับจากศัตรู เมื่อการโจมตีสิ้นสุดลง (สุด 10% ของหลอดเลือดตัวเอง)
 • เมื่อเปลี่ยน Cover เข้ามา จะลดความเสียหายที่ได้รับจากศัตรูลง -40% จนกว่าศัตรูจะจบคอมโบ
 • ฟื้นฟูเลือดให้กับตัวเอง +20% เมื่อเลือดลดลงเหลือ 0

Utopia’s Beginning

 • สร้างความเสียหายให้กับตัวละครที่มี Tag: Saiyan และ Tag: Hybrid Saiyan แรงขึ้น +30%

SPECIAL MOVE:

Fierce God Slicer (สอนได้)

 • โจมตีใส่ศัตรู (Slice)
 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “ได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น +20%” เป็นเวลา 15 วินาที เมื่อโจมตีโดน
 • ทำให้ศัตรู “เลือดออก” เมื่อโจมตีโดน

SPECIAL SKILL:

Torrential Ki: Lower Defense

 • เพิ่มพลังโจมตี +15% เป็นเวลา 15 วินาที
 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “ได้รับความเสียหายแบบ Slice เพิ่มขึ้น +10%” เป็นเวลา 15 วินาที

SP Final Form Coora (DBL08-10S) BLU

TAG: Transforming Warrior, Lineage of Evil

Z-ABILITY: เพิ่มพลังโจมตีและป้องกัน Strike ให้กับ Tag: Lineage of Evil

 • 0★ เพิ่มพลังโจมตี +19%
 • 3★ เพิ่มพลังโจมตี +22%
 • 5★ เพิ่มพลังโจมตีและป้องกัน +23%
 • 7★ เพิ่มพลังโจมตีและป้องกัน +25%

MAIN ABILITY:

I’m the Strongest in the Universe!

 • นำเอาการ์ด Ultimate “Atomic Supernova” ขึ้นมือ

UNIQUE ABILITY:

Call of Evil

เมื่อตัวละครนี้เข้ามาในสนามรบ เอฟเฟคต่อไปนี้จะเริ่มทำงานเมื่อมีสมาชิกที่มี “Tag: Lineage of Evil” อยู่ในทีม (นอกเหนือจากตัวละครนี้)

 • เพิ่มพลังโจมตี +40%
 • ลดค่าการใช้การ์ด Strike และ Blast Arts ลง
 • อัตราการฟื้นฟู Ki +25%

Coldhearted Family

เอฟเฟคต่อไปนี้จะส่งผลให้กับสมาชิกทีมที่มี “Tag: Lineage of Evil” เมื่อตัวละครนี้ถูกเปลี่ยนตัวออกนอกสนามรบ

 • เพิ่มพลังโจมตี +35% เป็นเวลา 15 วินาที
 • เพิ่มโอกาสการติด ครติคอล +30% เป็นเวลา 15 วินาที

SPECIAL MOVE:

Supernova

 • โจมตีใส่ศัตรู (Explode)
 • ลด Ki ศัตรู 30 หน่วย เมื่อโจมตีโดน

*ไม่สามารถยกเลิกได้ด้วยท่า Special Move ส่วนใหญ่ในเกม

SPECIAL SKILL:

Matchless Pride

 • เพิ่มพลังโจมตี Strike +20% เป็นเวลา 15 วินาที
 • เปลี่ยนการ์ด Blast Arts บนมือให้เป็นการ์ด Strike Arts

ULTIMATE:

Atomic Supernova

 • โจมตีใส่ศัตรู (Explode)
 • นำเอาการ์ด Special Skill ขึ้นมือ เมื่อโจมตีโดน

*ท่านี้มีเกราะป้องกัน Blast ในขณะที่พุ่งเข้าไปโจมตี

SP Boujack (DBL08-13S) YEL

TAG: Transforming Warrior

Z-ABILITY: เพิ่มพลังป้องกันและโจมตี Blast ให้กับ Episode: Sagas From the Movies

 • 0★ เพิ่มพลังป้องกัน +19%
 • 3★ เพิ่มพลังป้องกัน +22%
 • 5★ เพิ่มพลังป้องกันและโจมตี +23%
 • 7★ เพิ่มพลังป้องกันและโจมตี +25%

MAIN ABILITY:

Arrogance

 • เพิ่มพลังโจมตี Blast +30% เป็นเวลา 20 วินาที
 • ทำให้สมาชิกทีมศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “ได้รับความเสียหายแบบ Blast เพิ่มขึ้น +35%” เป็นเวลา 20 วินาที

UNIQUE ABILITY:

Galactic Troublemaker

 • ทำความเสียหายแบบ Blast ใส่ตัวละคร “Tag: Super Saiyan” แรงขึ้น +40%
 • เมื่อสมาชิกทีมตายไป 2 คน จะฟื้นฟูเลือดตัวเอง +50% และเพิ่มพลังโจมตี Blast +40%
 • เมื่อสมาชิกทีมศัตรูตายไป 2 คน จะเพิ่มอัตราการฟื้นฟู Ki +30% ให้กับตัวเอง และลดค่าการใช้การ์ด Blast Arts ลง -10

Pride: Blast Atk UP

เพิ่มพลังโจมตี Blast ตามเวลาที่ผ่านไปในสนามรบของตัวละครนี้ (สูงสุด 70%)

 • 5 วินาที: พลังโจมตี Blast +40%
 • 10 วินาที: พลังโจมตี Blast +60%
 • 15 วินาที: พลังโจมตี Blast +70%

*เอฟเฟคจะถูกรีเซ็ทเมื่อเปลี่ยนตัวละคร

SPECIAL MOVE:

Grand Smasher (สอนได้)

 • โจมตีใส่ศัตรู (Impact)
 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “ได้รับความเสียหายแบบ Blast เพิ่มขึ้น +20%” เป็นเวลา 15 วินาที เมื่อโจมตีโดน

SPECIAL SKILL:

Barrier

 • เพิ่มพลังโจมตี Blast +15% เป็นเวลา 20 วินาที
 • ป้องกันการโจมตีจากศัตรู ยกเว้นบางท่าเช่น Rising Rush
 • ถ้าศัตรูอยู่ในระยะใกล้ในระหว่างที่ป้องกัน ศัตรูจะถูกผลักออกไปอยู่ในระยะไกล
 • เพิ่มค่าการใช้การ์ด Special Skill +5 ต่อการใช้ 1 ใบ (สูงสุด +15)

แปลสกิล: LEGENDS STEP-UP Vol. 2

SP Perfect Cell (DBL10-09S) YEL

TAG: Android, Future, Regeneration, Absorption

Z-ABILITY: เพิ่มพลังโจมตี Strike ให้กับ Tag: Android และ Tag: Regeneration

 • 0★ Tag: Android +24%
 • 3★ Tag: Android +26%
 • 5★ Tag: Android และ Tag: Regeneration +33%
 • 7★ Tag: Android และ Tag: Regeneration +35%

MAIN ABILITY:

Begone!

 • นำเอาการ์ด Ultimate “Solar Kamehameha” ขึ้นมือ
 • ได้รับสถานะพิเศษ “ลดความสามารถของเอฟเฟค ‘Sustained Damage CUT’ เมื่อเปลี่ยน Cover ของศัตรูลง -80%” ให้กับตัวเอง 30 วินาที

UNIQUE ABILITY:

You look surprised…

 • ลดค่าการใช้การ์ด Blast Arts ลง -5 (ยกเลิกไม่ได้)

เอฟเฟคต่อไปนี้จะเริ่มทำงาน เมื่อตัวละครนี้เข้ามาในสนามรบ

 • ล็อคช่องการ์ดบนมือของศัตรู 1 ช่อง และจะไม่สามารถใช้ได้เป็นเวลา 10 วินาที (ใช้ได้ 3 ครั้ง)
 • เพิ่มพลังโจมตี +45% เป็นเวลา 15 วินาที
 • ฟื้นฟูเลือดของตัวเองอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 60 วินาที

Cover: Rescue

 • เมื่อเปลี่ยน Cover ครั้งแรก ความเสียหายที่ได้รับจากศัตรูจะกลายเป็น 0
 • เพิ่มเวลาเปลี่ยนตัวละครให้กับตัวเอง +5 เมื่อกดใช้งาน

SPECIAL MOVE:

Super Kamehameha

 • โจมตีใส่ศัตรู (Impact)
 • เพิ่มพลังโจมตี +20% เป็นเวลา 15 วินาที เมื่อกดใช้งาน

SPECIAL SKILL:

Perfect Shot

 • เพิ่มพลังโจมตี Strike +25% เป็นเวลา 25 วินาที เมื่อกดใช้งาน
 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “เพิ่มค่าการใช้การ์ด Strike Arts +20” เป็นเวลา 10 วินาที เมื่อโจมตีโดน

ULTIMATE:

Solar Kamehameha

 • โจมตีใส่ศัตรู (Impact)
 • เพิ่มพลังโจมตี +25% เป็นเวลา 15 วินาที เมื่อกดใช้งาน
 • มีโอกาส 20% ที่จะทำให้ศัตรูหมดสติ เมื่อโจมตีโดน

SP Super Namekian Lord Slug (DBL10-10S) BLU

TAG: Regeneration

Z-ABILITY: เพิ่มพลังโจมตี Strike & Blast ให้กับ Tag: Regeneration

 • 0★ พลังโจมตี Strike +19%
 • 3★ พลังโจมตี Strike +22%
 • 5★ พลังโจมตี Strike & Blast +26%
 • 7★ พลังโจมตี Strike & Blast +28%

MAIN ABILITY:

About time to wrap this up!

 • นำเอาการ์ด Special Skill ขึ้นมือ
 • ฟื้นฟู Ki ให้กับตัวเอง 30
 • เพิ่มพลังโจมตี Strike +40% เป็นเวลา 20 วินาที

UNIQUE ABILITY:

Super Namekian Power!

เพิ่มพลังโจมตี Strike ตามจำนวนเลือดที่เหลืออยู่ของตัวละครนี้ เมื่อเข้ามาในสนามรบ (สูงสุด 50%)

 • 50% หรือมากกว่า: เพิ่มพลังโจมตี Strike +30%
 • ต่ำกว่า 50%: เพิ่มพลังโจมตี Strike +50%

*เอฟเฟคจะถูกรีเซ็ทเมื่อเปลี่ยนตัว

Innate Power: Strike Atk UP

 • เพิ่มพลังโจมตี Strike +25% หลังจากที่เวลาในสนามรบผ่านไปเกิน 30 วินาที นับตั้งแต่การต่อสู้เริ่มต้นขึ้น

SPECIAL MOVE:

Darkness Twin Star

 • โจมตีใส่ศัตรู (Explode)
 • ลด Ki ศัตรูลง -40 เมื่อโจมตีโดน
 • มีโอกาส 40% ที่จะทำให้ศัตรูเป็นอัมพาต เมื่อโจมตีโดน

SPECIAL SKILL:

Psycho Pull

 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “ได้รับความเสียหายแบบ Strike เพิ่มขึ้น +15%” เป็นเวลา 15 วินาที เมื่อโจมตีโดน
 • มีโอกาส 30% ที่จะขโมย Dragon Ball ของศัตรูและเพิ่มให้กับฝั่งตัวเอง เมื่อโจมตีโดน

เอฟเฟคจะเปลี่ยนแปลงไป ตามจำนวน Dragon Ball ที่ศัตรูมี

 • 1 ลูกหรือมากกว่า: ขโมย 1, ได้รับ1
 • ไม่มี: ไม่มีเอฟเฟค

EX Trunks (Teen) (DBL10-07E) PUR

TAG: Vegeta Family, Hybrid Saiyan, Future

Z-ABILITY: เพิ่มพลังโจมตี Strike ให้กับ Element: PUR และ Tag: Future

 • 0★ Tag: Future +19%
 • 3★ Tag: Future +22%
 • 5★ Element: PUR และ Tag: Future +30%
 • 7★ Element: PUR และ Tag: Future +33%

MAIN ABILITY:

Last Shot at Victory

 • ทำลายการ์ดทุกใบบนมือตัวเองและศัตรู
 • เพิ่มความเร็วในการจั่วการ์ด +1 level เป็นเวลา 15 วินาที
 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “ลดความเร็วในการจั่วการ์ด -1 level” เป็นเวลา 25 วินาที

UNIQUE ABILITY:

Innate Power: Strike Atk UP

 • เพิ่มพลังโจมตี +40% เมื่อเวลาในสนามรบผ่านไปเกิน 25 วินาที

Anti-Regeneration: Strike Atk UP

 • ทำความเสียหายใส่ตัวละคร “Tag: Regeneration” แรงขึ้น +40%

SPECIAL MOVE:

Burning Attack

 • โจมตีใส่ศัตรู (Impact)
 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “ได้รับความเสียหายแบบ Strike แรงขึ้น

SPECIAL SKILL:

Unlock Ki: Form of Attack

 • เพิ่มพลังโจมตี Strike +20% เป็นเวลา 20 วินาที
 • เพิ่มอัตราการฟื้นฟู Ki +20% เป็นเวลา 20 วินาที

EX Tien (DBL10-08E) RED

TAG: Super Warrior

Z-ABILITY: เพิ่มพลังป้องกัน Strike ให้กับ Element: RED และ Element: GRN

 • 0★ Element: RED +21%
 • 3★ Element: RED +24%
 • 5★ Element: RED และ Element: GRN +33%
 • 7★ Element: RED และ Element: GRN +35%

MAIN ABILITY:

Sharp Eyes

 • เพิ่มพลังโจมตี Strike +40% เป็นเวลา 20 วินาที
 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “ลดความเร็วในการจั่วการ์ด -1 level” เป็นเวลา 20 วินาที

UNIQUE ABILITY:

Intimidate: Strike Cost UP

 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “เพิ่มค่าการใช้การ์ด Strike Arts +10” เป็นเวลา 10 วินาที เมื่อตัวละครนี้เข้ามาในสนามรบ

Double-Team: Inflicted Dmg UP

 • เพิ่มพลังโจมตี +30% เมื่อมีสมาชิกเหลืออยู่ 3 คน

SPECIAL MOVE:

Dodon Ray

 • โจมตีใส่ศัตรู (Impact)
 • พลังโจมตี Strike +15% เป็นเวลา 15 วินาที เมื่อกดใช้งาน

SPECIAL SKILL:

Solar Flare

 • ทำให้ศัตรูตาบอด
 • ทำลายการ์ด Strike Arts ของศัตรูทุกใบ

แปลสกิล: LEGENDS STEP-UP Vol. 2 SPARKING Rarity Guaranteed Ticket Summon

SP Super Saiyan 2 Gohan (Youth) (DBL10-06S) RED

TAG: Son Family, Hybrid Saiyan, Super Saiyan 2

Z-ABILITY: เพิ่มพลังโจมตี Blast ให้กับ Tag: Hybrid Saiyan หรือ Tag: Son Family

 • 0★ Tag: Hybrid Saiyan +24%
 • 3★ Tag: Hybrid Saiyan หรือ Tag: Son Family +26%
 • 5★ Tag: Hybrid Saiyan หรือ Tag: Son Family +33%
 • 7★ Tag: Hybrid Saiyan หรือ Tag: Son Family +35%

MAIN ABILITY:

Believe in yourself, Gohan!

 • นำเอาการ์ด Ultimate “Father-Son Kamehameha” ขึ้นมือ
 • ฟื้นฟูเลือดให้กับตัวเอง +30% และฟื้นฟู Ki +50
 • ป้องกันการแพ้ธาตุให้กับตัวเอง 20 วินาที เมื่อมีสมาชิกทีมตายไปก่อนหน้านี้

UNIQUE ABILITY:

I’ll give it my best!

เอฟเฟคต่อไปนี้จะทำงาน ตามจำนวนสมาชิกทีมที่ตายไป

 • เพิ่มพลังโจมตี +30%
 • เพิ่มอัตราการฟื้นฟู Ki ให้กับตัวเอง +20%
 • เพิ่มพลังโจมตีของท่า Ultimate +100% เมื่อ “ตัวละคร: Goku” ในทีมตาย

Turn Regret into Power

 • ลดค่าการใช้การ์ด Blast Arts ลง -5 (ยกเลิกไม่ได้)
 • ลดความเสียหายที่ได้รับจากตัวละคร “Tag: Regeneration” ลง -20% (ยกเลิกไม่ได้)
 • เพิ่มพลังโจมตีให้กับตัวเอง +15% เป็นเวลา 15 วินาที ในทุกๆครั้งที่ตัวละครนี้ใช้การ์ด Blast Arts
 • ลดความเสียหายที่ได้รับลง -40% จนกว่าจะจบคอมโบ เมื่อเปลี่ยน Cover
 • เพิ่มพลังโจมตี Blast +25% เป็นเวลา 20 วินาที เมื่อใช้งาน

SPECIAL MOVE:

Super Kamehameha

 • โจมตีใส่ศัตรู (Impact)
 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “ลดความเร็วในการจั่วการ์ดลง -1 level” เป็นเวลา 20 วินาที เมื่อโจมตีโดน

SPECIAL SKILL:

Unleashed Rage

 • ยกเลิกสถานะผิดปกติที่ได้รับ

เอฟเฟคต่อไปนี้จะเริ่มทำงาน ตามจำนวนเลือดที่เหลืออยู่

 • เลือด 50% หรือมากกว่า: เพิ่มพลังโจมตี Blast +20% เป็นเวลา 20 วินาที
 • เลือดต่ำกว่า 50%: เพิ่มพลังโจมตี Blast +35% เป็นเวลา 20 วินาที

ULTIMATE:

Father-Son Kamehameha

 • โจมตีใส่ศัตรู (Impact)
 • เพิ่มพลังโจมตี +25% เป็นเวลา 20 วินาที เมื่อกดใช้งาน

*ท่านี้มีเกราะป้องกัน Blast ในขณะที่พุ่งเข้าไปโจมตี

แปลสกิล: “Dragon Ball Super: Broly” Collab Summon Part 2

SP Super Saiyan God Vegeta (DBL09-09S) YEL

TAG: Vegeta Family, Saiyan, God Ki, Super Saiyan God

Z-ABILITY: เพิ่มพลังป้องกันและโจมตี Strike ให้กับ Tag: God Ki

 • 0★ เพิ่มพลังป้องกัน +19%
 • 3★ เพิ่มพลังป้องกัน +22%
 • 5★ เพิ่มพลังป้องกันและโจมตี +23%
 • 7★ เพิ่มพลังป้องกันและโจมตี +25%

MAIN ABILITY:

Power Manifest

 • เพิ่มพลังโจมตี Strike +40% เป็นเวลา 25 วินาที
 • ลดค่าการใช้การ์ด Strike Arts ให้กับตัวเองลง -5 เป็นเวลา 25 วินาที

UNIQUE ABILITY:

The Strongest Warrior Race

 • เมื่อตัวละครนี้เข้ามาในสนามรบ, พลังโจมตี Strike +50% เป็นเวลา 20 วินาที เมื่ออัตราส่วนของเลือดของตัวละครนี้ มีมากกว่าศัตรู

Cross-Armed Guard

 • เมื่อเปลี่ยน Cover จะลดพลังโจมตีที่ได้รับลง -40% จนกว่าจะจบคอมโบ
 • เมื่อเปลี่ยน Cover จะได้รับเกราะป้องกัน Strike Arts และ Blast Arts และถ้าศัตรูอยู่ในระยะประชิด จะถูกผลักออกไปอยู่ในระยะไกล
 • เพิ่มเวลาเปลี่ยนตัวละครให้กับตัวเอง +5 เมื่อกดใช้งาน

SPECIAL MOVE:

God Heat Flash (สอนได้)

 • โจมตีใส่ศัตรู (Impact)
 • เพิ่มพลังโจมตี Strike +15% เป็นเวลา 20 วินาที เมื่อกดใช้งาน

SPECIAL SKILL:

Unlock Ki: Form of Attack

 • ลดความเสียหายที่ได้รับครั้งต่อไปลง -10% (จนกว่าจะจบคอมโบ)
 • เพิ่มพลังโจมตี Strike +15% เป็นเวลา 20 วินาที

แปลสกิล: Rising Girls

SP Bulma (Youth) (DBL09-05S) BLU

TAG: Female Warrior

Z-ABILITY: เพิ่มพลังโจมตี Blast & Strike ให้กับ Tag: Female Warrior

 • 0★ พลังโจมตี Blast +17%
 • 3★ พลังโจมตี Blast +20%
 • 5★ พลังโจมตี Blast & Strike +22%
 • 7★ พลังโจมตี Blast & Strike +25%

MAIN ABILITY:

I’m a Lady, After All

 • นำเอาการ์ด Ultimate “Unexpected Hold” ขึ้นมือ
 • ฟื้นฟูเลือดให้กับสมาชิกทีม +10% และสมาชิกทีมที่มี Tag: Female Warrior จะได้รับเพิ่มอีก 10%

UNIQUE ABILITY:

Girl Genius

 • ลดเวลาเปลี่ยนตัวละครของตัวเองลง -2 วินาที

Assist (Female Warrior): Inflicted Dmg UP

 • เพิ่มพลังโจมตี +50% ให้กับสมาชิกทีมที่มี Tag: Female Warrior เป็นเวลา 10 วินาที เมื่อตัวละครนี้ถูกเปลี่ยนตัวออกนอกสนามรบ

SPECIAL MOVE:

Rocket Launcher

 • โจมตีใส่ศัตรู (Explode)

SPECIAL SKILL:

Dragon Radar

 • ยกเลิกเวลาเปลี่ยนตัวละคร และสลับตัวกับสมาชิกทีม
 • เพิ่มพลังโจมตีให้กับสมาชิกทีม +15% เป็นเวลา 20 วินาที และได้รับ Dragon Ball +1 ลูก

ULTIMATE:

Unexpected Hold

 • โจมตีใส่ศัตรู (Impact)
 • ยกเลิกสถานะพิเศษและบัพต่างๆของศัตรู เมื่อโจมตีโดน

SP Chi-Chi (DBL09-06S) GRN

TAG: Female Warrior

Z-ABILITY: เพิ่มพลังป้องกันและโจมตี Strike ให้กับ Tag: Female Warrior

 • 0★ พลังป้องกัน +17%
 • 3★ พลังป้องกัน +20%
 • 5★ พลังป้องกันและโจมตี +22%
 • 7★ พลังป้องกันและโจมตี +25%

MAIN ABILITY:

I’ll Take You On!

 • นำเอาการ์ด Ultimate “Whirlwind Impact” ขึ้นมือ
 • ป้องกันการการแพ้ธาตุ เป็นเวลา 15 วินาที

UNIQUE ABILITY:

Charged Ki Wave

เมื่อตัวละครนี้เข้ามาในสนามรบ จะฟื้นฟู Ki ให้กับตัวเอง +50 และเอฟเฟคต่อไปนี้จะเริ่มทำงานเมื่อมีตัวละคร Tag: Female Warrior” นอกเหนือจากตัวละครนี้อยู่ในทีม

 • อันตราการฟื้นฟู Ki +30% เป็นเวลา 15 วินาที
 • พลังโจมตี Blast +20% เป็นเวลา 15 วินาที

Universe’s Strongest Wife

 • ทำความเสียหายใส่ตัวละคร “Tag: Son Family” แรงขึ้น +80%

SPECIAL MOVE:

Dragon Attack

 • โจมตีใส่ศัตรู (Impact)
 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “ได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น +10%” เป็นเวลา 15 วินาที เมื่อโจมตีโดน

SPECIAL SKILL:

Cut It Out!

 • เพิ่มพลังโจมตี Strike +15% เป็นเวลา 20 วินาที เมื่อกดใช้งาน
 • บังคับให้ศัตรูเปลี่ยนตัวละคร เมื่อโจมตีโดน
 • ถ้าศัตรูเป็นตัวละคร “Tag: Son Family” จะได้รับสถานะผิดปกติ “เพิ่มเวลาเปลี่ยนตัวละคร +5 วินาที” เป็นเวลา 15 วินาที เมื่อโจมตีโดน

ULTIMATE:

Whirlwind Impact

 • โจมตีใส่ศัตรู (Slice)
 • มีโอกาสทำให้ศัตรูหมดสติ 20% เมื่อโจมตีโดน

SP Videl (DBL09-07S) YEL

TAG: Female Warrior

Z-ABILITY: เพิ่มพลังป้องกัน Strike & Blast ให้กับ Tag: Female Warrior

 • 0★ Strike +17%
 • 3★ Strike +20%
 • 5★ Strike & Blast +22%
 • 7★ Strike & Blast +25%

MAIN ABILITY:

Unyielding Righteousness

 • เพิ่มพลังโจมตี Strike +35% เป็นเวลา 20 วินาที
 • ลดค่าการใช้การ์ด Strike Arts ลง -5 เป็นเวลา 15 วินาที
 • ฟื้นฟูเลือดตัวเอง 30%

UNIQUE ABILITY:

Girl Talk

 • เมื่อตัวละครนี้เข้ามาในสนามรบ จะเพิ่มพลังโจมตี Strike +30% ถ้ามีตัวละคร “Tag: Female Warrior” ที่นอกเหนือจากตัวละครนี้อยู่ในทีม
 • เพิ่มพลังโจมตี Strike +20% เมื่อเหลือเลือด 50% หรือน้อยกว่า

A Pure Maiden’s Heart

 • เพิ่มพลังโจมตี Strike +50% เมื่อสมาชิกทีมตายไป 2 คน
 • เพิ่มพลังโจมตี Strike +20% เป็นเวลา 15 วินาที เมื่อเจอกับ “ตัวละคร: Gohan” ของทีมศัตรู

SPECIAL MOVE:

Eagle Kick สอนได้

 • โจมตีใส่ศัตรู (Impact)
 • พลังโจมตี Strike +10% เป็นเวลา 15 วินาที เมื่อกดใช้งาน
 • จะได้รับพลังโจมตี Strike เพิ่มอีก +15% เป็นเวลา 15 วินาที เมื่อเหลือเลือด 50% หรือน้อยกว่า

SPECIAL SKILL:

Alright, We Got This!

 • พลังโจมตี Strike +20% เป็นเวลา 20 วินาที
 • จะได้รับพลังโจมตี Strike เพิ่มอีก +15% เป็นเวลา 20 วินาที เมื่อเหลือเลือด 50% หรือน้อยกว่า

EX Mai (DBL09-08E) PUR

TAG: Female Warrior

Z-ABILITY: เพิ่มพลังโจมตี Blast ให้กับ Tag: Future หรือ Tag: Female Warrior

 • 0★ Tag: Female Warrior +19%
 • 3★ Tag: Female Warrior +22%
 • 5★ Tag: Future หรือ Tag: Female Warrior +31%
 • 7★ Tag: Future หรือ Tag: Female Warrior +35%

MAIN ABILITY:

Timeless Feelings

 • นำเอาการ์ด Special Skill ขึ้นมือ
 • ฟื้นฟู Ki ตัวเอง +50
 • เพิ่มพลังโจมตี +20% ให้กับสมาชิกทีม เป็นเวลา 15 วินาที

UNIQUE ABILITY:

Assist: Inflicted Damage UP

 • เพิ่มพลังโจมตี +20% ให้กับสมาชิกทีม เป็นเวลา 15 วินาที เมื่อตัวละครนี้ถูกเปลี่ยนตัวออกนอกสนามรบ

Energize: Strike Atk UP

 • เพิ่มพลังโจมตี Strike +20% ให้กับสมาชิกทีม เป็นเวลา 15 วินาที เมื่อตัวละครนี้ถูกเปลี่ยนตัวเข้ามาในสนามรบ

SPECIAL MOVE:

Full Charge Shot

 • โจมตีใส่ศัตรู (Pierce)
 • ลดเวลาเปลี่ยนตัวละครให้กับสมาชิกทีมลง 5 วินาที เมื่อโจมตีโดน

SPECIAL SKILL:

Flash Bang

 • ลดเวลาเปลี่ยนตัวละครให้กับสมาชิกทีมลง 5 วินาที เมื่อกดใช้งาน
 • ทำให้ศัตรูตาบอด (Flash) เมื่อโจมตีโดน
 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “ได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น +20%” เป็นเวลา 15 วินาที เมื่อโจมตีโดน