คลังเก็บหมวดหมู่: Anniversary

แปลสกิล: 2nd Anniversary Rising – SSGSS –

SP Super Saiyan God SS Goku
(DBL25-04S) RED

TAG: Son Family, Saiyan, Future, God Ki, Super Saiyan God SS

Z-ABILITY: เพิ่มค่าสถานะพลังโจมตีและป้องกัน Strike ให้กับ Tag: Future หรือ Tag: Son Family

 • ★0 พลังโจมตี / Tag: Future +22%
 • ★3 พลังโจมตี / Tag: Future, Son Family +28%
 • ★6 พลังโจมตี, ป้องกัน / Tag: Future, Son Family +30%
 • ★7+ พลังโจมตี, ป้องกัน / Tag: Future, Son Family +35%

MAIN ABILITY:

Now I’m mad… I’m really REALLY mad!

 • นำเอาการ์ด Special Arts ขึ้นมือ
 • ทำให้สมาชิกทีมศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “ลดอัตราการฟื้นฟูเลือดลง -80%” เป็นเวลา 50 วินาที
 • ทำให้สมาชิกทีมศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “ลดความเร็วในการจั่วการ์ดลง -2 level” เป็นเวลา 15 วินาที
 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “ได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น +50%” เป็นเวลา 20 วินาที

UNIQUE ABILITY:

Azure God’s Wrath

 • เพิ่มพลังโจมตี Strike +30% ตามจำนวนสมาชิกทีมศัตรู เมื่อตัวละครนี้เข้ามาในสนามรบ (เอฟเฟคจะถูกรีเซ็ตเมื่อเปลี่ยนตัวละคร)

เพิ่มเอฟเฟคต่อไปนี้ให้กับตัวเอง ตามจำนวนสมาชิกทีมที่ตายไป:

 • เพิ่มพลังโจมตี +30%
 • ลดความเสียหายที่ได้รับลง -20%.

Instant Transmission Tactics

เอฟเฟคต่อไปนี้จะเริ่มทำงานเมื่อศัตรูเปลี่ยนตัวละคร ในระหว่างที่ตัวละครนี้อยู่ในสนามรบ:

 • ลดความเสียหายครั้งต่อไปที่ได้รับลง -20% จนกว่าศัตรูจะจบคอมโบ (ไม่สามารถทับซ้อนกันได้)
 • ลด Ki ศัตรูลง -25

สุ่มทำลายการ์ดบนมือศัตรู 1 ใบ เมื่อเปลี่ยน Cover และจะผลักศัตรูออกไปอยู่ในระยะไกลเมื่อเปลี่ยน Cover เข้ามาในระหว่างที่ศัตรูโจมตีด้วยการ์ด Strike Arts

*สามารถต่อคอมโบกับการ์ด: Special Move Arts

SPECIAL MOVE:

Super God Combination (สอนได้)

 • ทำความเสียหายระดับ massive ใส่ศัตรู (Impact)
 • ฟื้นฟูหลอด Vanishing Gauge +40% เมื่อกดใช้งาน

SPECIAL SKILL:

Extreme Outburst

 • ฟื้นฟู Ki ตัวเอง +50
 • เปลี่ยนการ์ด Blast Arts ของตัวเองให้เป็นการ์ด Strike Arts
 • เพิ่มพลังโจมตีของ Strike หรือ Special Move ใบต่อไปที่ใช้ +50% (ไม่สามารถทับซ้อนกันได้)
 • เพิ่มความเร็วในการจั่วการ์ด +1 level (ไม่สามารถทับซ้อนกันได้)

ART CARDS:

Blast (Impact) ฟื้นฟู Ki +10 เมื่อกดใช้งาน

SP Super Saiyan God SS Vegeta
(DBL25-05S) PUR

TAG: Vegeta Family, Saiyan, Future, God Ki, Super Saiyan God SS

Z-ABILITY: เพิ่มค่าสถานะพลังโจมตีและป้องกัน Blast ให้กับ Tag: Future หรือ Tag: Vegeta Family

 • ★0 พลังโจมตี / Tag: Vegeta Family +22%
 • ★3 พลังโจมตี / Tag: Future, Vegeta Family +28%
 • ★6 พลังโจมตี, ป้องกัน / Tag: Future, Vegeta Family +30%
 • ★7+ พลังโจมตี, ป้องกัน / Tag: Future, Vegeta Family +35%

MAIN ABILITY:

Don’t underestimate mortals, and especially not a Saiyan!

 • นำเอาการ์ด Special Move ขึ้นมือ
 • ฟื้นฟู Ki ตัวเอง +50
 • เพิ่มพลังโจมตี Blast +30% ให้กับสมาชิกทีมหรือ Buddy ของเราในโมหด Co-Op เป็นเวลา 30 วินาที
 • ลดเวลาเปลี่ยนตัวละครของสมาชิกทีมลง -5

UNIQUE ABILITY:

Timeless Ties

 • เพิ่มพลังโจมตี +20% ให้กับสมาชิกทีมเป็นเวลา 15 วินาที ในทุกๆครั้งที่ตัวละครนี้กดใช้การ์ด Strike หรือ Blast Arts

เอฟเฟคต่อไปนี้จะเริ่มทำงาน เมื่อตัวละครนี้ถูกเปลี่ยนตัวออก:

 • สุ่มจั่วการ์ด 1 เมื่อมีการ์ดเหลืออยู่ 3 หรือน้อยกว่า
 • ฟื้นฟู Ki ให้กับสมาชิกทีม +20

Desperate Fight for the Future

เพิ่มเอฟเฟคต่อไปนี้ให้กับตัวเองเป็นเวลา 50 วินาที นับตั้งแต่การต่อสู้เริ่มต้นขึ้น:

 • เพิ่มพลังโจมตี +50% (ยกเลิกไม่ได้)
 • ลดค่าการใช้การ์ดลง -5 (ยกเลิกไม่ได้)

เอฟเฟคต่อไปนี้จะเริ่มทำงานเมื่อตัวละครนี้ตาย:

 • เพิ่มพลังโจมตี +35% (ยกเลิกไม่ได้)
 • ฟื้นฟูเลือด +20% ให้กับสมาชิกทีมที่มี “Tag: Vegeta Family” หรือ “Tag: Future”
 • ลดจำนวน Dragon Ball ของศัตรูลง -3

SPECIAL MOVE:

Galick Gun (สอนได้)

 • ทำความเสียหายระดับ major ใส่ศัตรู (Impact)
 • เพิ่มพลังโจมตี +20% ให้กับท่า Special Move ของสมาชิกทีมหรือ Buddy ของเราในโมหด Co-Op เมื่อกดใช้งาน

SPECIAL SKILL:

Saiyans don’t do limits!

 • เพิ่มพลังโจมตี +20% เป็นเวลา 20 วินาที
 • สุ่มทำลายการ์ดศัตรู 2 ใบ

EX HIT (DBL25-06E) RED

TAG: Universe 6, Powerful Opponent

Z-ABILITY: เพิ่มค่าสถานะพลังป้องกัน Strike & Blast ให้กับ Element: RED หรือ Tag: Universe 6

 • ★0 Element: RED +20%
 • ★3 Element: RED & Tag: Universe 6 +22%
 • ★6 Element: RED & Tag: Universe 6 +28%
 • ★7+ Element: RED & Tag: Universe 6 +30%

MAIN ABILITY:

Composed Gaze

 • ฟื้นฟูเลือดตัวเอง +25%
 • ทำให้สมาชิกทีมศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “อัตราฟื้นฟู Ki -100%” เป็นเวลา 10 วินาที
 • ยกเลิกสถานะพิเศษของศัตรู

UNIQUE ABILITY:

Natural-Born Warrior

เอฟเฟคต่อไปนี้จะเริ่มทำงาน เมื่อตัวละครนี้เข้ามาในสนามรบ:

 • สุ่มล็อคช่องการ์ดศัตรู 1 ใบเป็นเวลา 10 วินาที (ใช้ได้ 3 ครั้ง)
 • เพิ่มพลังโจมตี +25% เป็นเวลา 15 วินาที
 • ลดความเสียหายที่ได้รับลง -20% เป็นเวลา 10 วินาที

A Job Well Done

 • เมื่อเปลี่ยน Cover จะลดความเสียหายที่ได้รับลง -40% จนกว่าศัตรูจะจบคอมโบ (เมื่อใช้งาน จะเพิ่มเวลาเปลี่ยนตัวให้กับตัวเอง +3 วินาที)

เมื่อการต่อสู้เริ่มต้นขึ้น จะเพิ่มเอฟเฟคต่อไปนี้ให้กับตัวเอง ตามจำนวนสมาชิกทีมที่เป็น “Element: RED” หรือ “Tag: Universe 6” ในทีม นอกเหนือจากตัวละครนี้:

 • เพิ่มพลังโจมตี +20%
 • อัตราฟื้นฟู Ki +20%

SPECIAL MOVE:

Assassin Strike

 • ทำความเสียหายระดับ major ใส่ศัตรู (Impact)
 • สุ่มทำลายการ์ดศัตรู 2 ใบ เมื่อโจมตีโดน

SPECIAL SKILL:

Torrential Ki: Lowered Speed

 • ลด Ki ศัตรูลง -30
 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “ลดความเร็วในการจั่วการ์ดลง -1 level” เป็นเวลา 20 วินาที

แปลสกิล: 2nd Anniversary Rising – Kaioken –

SP Super Kaioken Goku
(DBL24-13S) GRN

TAG: Son Family, Saiyan, Super Saiyan, Otherworld Warrior

Z-ABILITY: เพิ่มค่าสถานะพลังโจมตีและป้องกัน Blast ให้กับ Tag: Son Family หรือ Element: RED

 • ★0 Son Family / พลังโจมตี +19%
 • ★3 Son Family, RED / พลังโจมตี,ป้องกัน +22%
 • ★6 Son Family, RED / พลังโจมตี,ป้องกัน +25%
 • ★7+ Son Family, RED / พลังโจมตี,ป้องกัน +28%

MAIN ABILITY:

Super Kaioken!!

 • นำเอาการ์ด Ultimate “Super Kaioken Dragon Fist” ขึ้นมือ
 • ฟื้นฟู Ki +30
 • เพิ่มพลังโจมตี Blast +50% เป็นเวลา 60 วินาที

UNIQUE ABILITY:

Otherworld Super Saiyan

เพิ่มเอฟเฟคต่อไปนี้ให้กับตัวเอง เมื่อเข้ามาในสนามรบ:

 • พลังโจมตี +40% (ไม่สามารถทับซ้อนกันได้)
 • ลดค่าการใช้การ์ด -5 เป็นเวลา 15 วินาที
 • ลดความเสียหายที่ได้รับลง -40% เป็นเวลา 10 วินาที ในทุกๆครั้งที่ศัตรูหลบการโจมตีของตัวละครนี้ด้วยท่า Vanishing Step (ไม่สามารถทับซ้อนกันได้)

Explosive Kaioken

เพิ่มเอฟเฟคต่อไปนี้ให้กับตัวเอง เมื่อการต่อสู้เริ่มต้นขึ้น:

 • เพิ่มพลังโจมตี +40% (ยกเลิกไม่ได้)อัตราฟื้นฟู Ki +70% (ยกเลิกไม่ได้)เพิ่มความเร็วในการจั่วการ์ด +1 level เป็นเวลา 20 วินาที

เอฟเฟคต่อไปนี้จะเริ่มทำงาน เมื่อเลือดของตัวเองเหลือ 50% หรือน้อยกว่า หลังจากการโจมตีของศัตรูสิ้นสุดลง (ใช้งานได้ 1 ครั้ง):

 • สุ่มทำลายการ์ดตัวเอง 1 ใบและนำการ์ด Special Arts ขึ้นมือ
 • เพิ่มความเร็วในการจั่วการ์ด +1 level เป็นเวลา 20 วินาที

SPECIAL MOVE:

Super Kaioken Kamehameha

 • ทำความเสียหายระดับ major ใส่ศัตรู (Impact)
 • เพิ่มพลังโจมตี Blast +20% เป็นเวลา 20 วินาที เมื่อกดใช้งาน
 • และจะเพิ่มพลังโจมตีของท่า Special Move อีก +20% เป็นเวลา 3 วินาที ถ้าเหลือเลือด 50% หรือน้อยกว่า

SPECIAL SKILL:

Howl of Resurrection

 • ฟื้นฟู Ki +40
 • เพิ่มพลังโจมตี +20% เป็นเวลา 15 วินาที

เพิ่มเอฟเฟคต่อไปนี้ให้กับตัวเอง เมื่อเลือดเหลือ 50% หรือน้อยกว่า:

 • ฟื้นฟูเลือดตัวเอง +20% เมื่อลดลงเหลือ 0 (ใช้ได้ 1 ครั้ง) (ยกเลิกไม่ได้)
 • ลดความเสียหายครั้งต่อไปที่ได้รับลง -30% จนกว่าศัตรูจะจบคอมโบ (ไม่สามารถทับซ้อนกันได้)

ULTIMATE:

Super Kaioken Dragon Fist

 • ทำความเสียหายระดับ massive ใส่ศัตรู (Impact)
 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “ได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น +15%” เป็นเวลา 20 วินาที เมื่อโจมตีโดน
 • มีโอกาส 30% ที่จะทำให้ศัตรูหมดสติ เมื่อโจมตีโดน

SP Pikkon
(DBL24-15S) RED

TAG: Otherworld Warrior, Powerful Opponent

Z-ABILITY: เพิ่มค่าสถานะพลังโจมตีและป้องกัน Blast ให้กับ Element: RED หรือ Element: GRN

 • ★0 Element: RED / โจมตี +24%
 • ★3 Element: RED, GRN / โจมตี +26%
 • ★6 Element: RED, GRN / โจมตี,ป้องกัน +33%
 • ★7+ Element: RED, GRN / โจมตี,ป้องกัน +35%

MAIN ABILITY:

You’re much stronger than I thought.

 • แปลงร่างเป็น “Agile Style”
 • เพิ่มพลังโจมตี +30% (ยกเลิกไม่ได้)

หลังจากแปลงร่าง

I’m ending this fight.

 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “ได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น +30%”
 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “เพิ่มค่าการใช้การ์ด Special Arts +10”
 • ยกเลิกสถานะพิเศษของศัตรู

UNIQUE ABILITY:

Complete Composure

เพิ่มเอฟเฟคต่อไปนี้ให้กับตัวเอง เป็นเวลา 20 วินาที นับตั้งแต่การต่อสู้เริ่มขึ้น:

 • เพิ่มพลังโจมตี +20% (ยกเลิกไม่ได้)
 • ลดความเสียหายที่ได้รับลง 30% (ยกเลิกไม่ได้)

A New Rival

เพิ่มเอฟเฟคต่อไปนี้ให้กับตัวเอง ตามจำนวนสมาชิกทีมที่มี “Element: RED”, “Element: GRN”, หรือ “Element: PUR” ในทีม นอกเหนือจากตัวละครนี้ เมื่อการต่อสู้เริ่มขึ้น:

 • เพิ่มพลังโจมตี +15% (ยกเลิกไม่ได้)
 • ลดค่าการใช้การ์ด Strike และ Blast Arts ลง -2 (ยกเลิกไม่ได้)

หลังจากแปลงร่าง

Unreadable Movements

เพิ่มเอฟเฟคต่อไปนี้ให้กับตัวเอง เมื่อตัวละครนี้หลบการโจมตีของศัตรูด้วยท่า Vanishing Step:

 • ฟื้นฟู Ki +40
 • อัตราฟื้นฟูหลอด Vanishing Gauge +50% เป็นเวลา 5 วินาที

True Power

เอฟเฟคต่อไปนี้จะเริ่มทำงาน เมื่อตัวละครนี้เข้ามาในสนามรบ หรือ แปลงร่าง:

 • นำเอาการ์ด Special Arts ขึ้นมือ (ใช้งานได้ 2 ครั้ง)
 • เพิ่มพลังโจมตี Blast +40% เป็นเวลา 15 วินาที
 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “เพิ่มค่าการใช้การ์ด Strike Arts +10” เป็นเวลา 10 วินาที
 • และจะฟื้นฟูเลือดให้กับสมาชิกทีมที่มี “Tag: Otherworld Warrior” อย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 20 วินาที เมื่อมีตัวละคร “Tag: Otherworld Warrior” ที่นอกเหนือจากตัวละครนี้อยู่ในทีม

SPECIAL MOVE:

Aero-Break

 • ทำความเสียหายระดับ major ใส่ศัตรู (Explode)
 • เพิ่มพลังโจมตี +15% เป็นเวลา 15 วินาที เมื่อกดใช้งาน

หลังจากแปลงร่าง

Thunder Flash

 • ทำความเสียหายระดับ major ใส่ศัตรู (Impact)
 • เพิ่มพลังโจมตี +20% เป็นเวลา 15 วินาที เมื่อกดใช้งาน

SPECIAL SKILL:

Pride of the West Quadrant

 • เพิ่มพลังโจมตี Blast +20% เป็นเวลา 30 วินาที
 • อัตราฟื้นฟู Ki +40% เป็นเวลา 30 วินาที

หลังจากแปลงร่าง

Flawless Stance

 • นำเอาการ์ด Special Move ขึ้นมือ (ใช้งานได้ 1 ครั้ง)
 • เพิ่มพลังโจมตี Blast +20% เป็นเวลา 20 วินาที
 • ลด Ki ศัตรูลง -30
 • ลดหลอด Vanishing Gauge ของศัตรูลงเหลือ 0% (ใช้งานได้ 1 ครั้ง)

เพิ่มความสามารถให้กับการ์ด Special Move ใบต่อไป (ไม่สามารถทับซ้อนกันได้) (ใช้งานได้ 2 ครั้ง):

 • เพิ่มพลังโจมตีการ์ด Special Move +30%
 • ลดค่าการใช้การ์ด Special Move -20

EX Goku (Youth)
(DBL24-14E) BLU

TAG: Son Family, Saiyan, Kids

Z-ABILITY: เพิ่มค่าสถานะพลังโจมตีและป้องกัน Strike ให้กับ Element: BLU หรือ Episode: Dragon Ball Saga

 • ★0 Element: BLU +20%
 • ★3 Element: BLU / Ep: Dragon Ball Saga +22%
 • ★6 Element: BLU / Ep: Dragon Ball Saga +28%
 • ★7+ Element: BLU / Ep: Dragon Ball Saga +30%

MAIN ABILITY:

I thought you said this was going to be fast!

 • นำเอาการ์ด Special Move ขึ้นมือ
 • เพิ่มพลังโจมตี +30% เป็นเวลา 30 วินาที
 • เพิ่มความเร็วในการจั่วการ์ด +1 level เป็นเวลา 30 วินาที

UNIQUE ABILITY:

Come at me!

 • ลดความเสียหายที่ได้รับลง -30% นับตั้งแต่การต่อสู้เริ่มขึ้น เป็นเวลา 40 วินาที (ยกเลิกไม่ได้)

เพิ่มเอฟเฟคต่อไปนี้ให้กับตัวเอง เมื่อการโจมตีของศัตรูสิ้นสุดลง:

 • เพิ่มพลังโจมตี Strike +20% เป็นเวลา 20 วินาที
 • ฟื้นฟูเลือดเป็นจำนวน 10% ของความเสียหายที่ได้รับ (สูงสุด 10% ของจำนวนเลือดตัวเอง)

Eternal Struggle

 • เพิ่มพลังโจมตี Strike +20% ให้กับสมาชิกทีม เป็นเวลา 15 วินาทีเมื่อตัวละครนี้เข้ามาในสนามรบ และมีตัวละคร “Element: BLU” หรือ “Element: YEL” นอกเหนือจากตัวละครนี้อยู่ในทีม
 • และจะเพิ่มพลังโจมตี Strike ให้กับตัวเองอีก +40% เป็นเวลา 15 วินาที เมื่อมีตัวละคร “Episode: Dragon Ball Saga” นอกเหนือจากตัวละครนี้อยู่ในทีม

SPECIAL MOVE:

Kamehameha

 • ทำความเสียหายระดับ major ใส่ศัตรู (Impact)
 • มีโอกาส 15% ที่จะทำให้ศัตรูหมดสติ เมื่อโจมตีโดน

SPECIAL SKILL:

Unlock Ki: Rapid Strike Form

 • เปลี่ยนการ์ด Blast Arts บนมือเป็นการ์ด Strike Arts
 • ลดความเสียหายครั้งต่อไปที่ได้รับลง -20% จนกว่าศัตรูจะจบคอมโบ (ไม่สามารถทับซ้อนกันได้)

แปลสกิล: 2nd Anniversary Terror of God

SP Super Saiyan God SS Vegito
(DBL24-01S) BLU

TAG: Saiyan, Future, Potara, Fusion Warrior, God Ki, Super Saiyan God SS

Z-ABILITY: เพิ่มค่าสถานะพลังโจมตีและป้องกัน Strike ให้กับ Tag: Fusion Warrior, Tag: God Ki หรือ Tag: Future

 • ★0 Tag: Fusion Warrior +17%
 • ★3 Tag: Fusion Warrior, God Ki +22%
 • ★6 Tag: Fusion Warrior, God Ki, Future +28%
 • ★7+ Tag: Fusion Warrior, God Ki, Future +38%

MAIN ABILITY:

You can’t even keep up with me, can you?!

 • สุ่มทำลายการ์ดบนมือตัวเอง 1 ใบ
 • นำเอาการ์ด Ultimate “Final Impact Rush” ขึ้นมือ
 • ฟื้นฟูเลือดตัวเอง +20% และ Ki +50
 • เพิ่มพลังโจมตี +40% เป็นเวลา 20 วินาที
 • ลดความเสียหายที่ได้รับลง -20% เป็นเวลา 20 วินาที

UNIQUE ABILITY:

What do you say we wrap this up?

 • เพิ่มเอฟเฟคต่อไปนี้ให้กับตัวเอง เมื่อตัวละครนี้เข้ามาในสนามรบ:
 • เพิ่มพลังโจมตี +50% (ไม่สามารถทับซ้อนกันได้)
 • ลดความเสียหายที่ได้รับลง -30% เป็นเวลา 15 วินาที
 • ป้องกันสถานะและอาการผิดปกติ เป็นเวลา 15 วินาที
 • นำเอาการ์ด Special Arts ขึ้นมือ (ใช้ได้ 1 ครั้ง)

ผลักศัตรูออกไปอยู่ในระยะไกล เมื่อเปลี่ยน Cover เข้ามาในระหว่างที่ศัตรูโจมตีมาด้วยการ์ด Blast Arts
*สามารถต่อคอมโบกับการ์ด: Special Move Arts ได้

I’m tired of listening to you preach.

 • ทำความเสียหายใส่ตัวละคร “Tag: Fusion Warrior” เพิ่มขึ้น +30% (ยกเลิกไม่ได้)

เพิ่มเอฟเฟคต่อไปนี้ให้กับตัวเองเมื่อเผชิญหน้ากับศัตรู (ศัตรูเปลี่ยนตัวเข้ามา) เอฟเฟคที่ได้รับจะเปลี่ยนแปลงไปตาม Battle Style ของศัตรู:

 • Melee Type: เพิ่มพลังโจมตี Strike +40% เป็นเวลา 15 วินาที
 • Ranged Type: เพิ่มพลังโจมตี Blast +40% เป็นเวลา 15 วินาที
 • Support Type: เพิ่มความเร็วในการจั่วการ์ด +1 level เป็นเวลา 15 วินาที
 • Defense Type: เพิ่มบัพพิเศษ “ลดความสามารถของเอฟเฟค ‘Sustained Damage CUT’ ของศัตรูลง -30%” ให้กับตัวเอง เป็นเวลา 15 วินาที

เอฟเฟคต่อไปนี้จะเริ่มทำงาน เมื่อโจมตีศัตรูโดนด้วยการ์ด Strike Arts:

 • นำเอาการ์ด Strike Arts ขึ้นมือ (ใช้งานได้ 2 ครั้ง, เริ่มนับใหม่เมื่อเปลี่ยนตัวออก)
 • ฟื้นฟู Ki +5
 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “ความสามารถในการฟื้นฟูเลือดลดลง -100%” เป็นเวลา 3 วินาที

SPECIAL MOVE:

Final Kamehameha

 • ทำความเสียหายระดับ massive ใส่ศัตรู (Impact)
 • ทำให้ทีมศัตรู “เปลี่ยนตัวไม่ได้” เป็นเวลา 3 วินาที เมื่อกดใช้งาน
 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “ได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น +15%” เป็นเวลา 15 วินาที เมื่อโจมตีโดน

*ท่านี้จะไม่สามารถถูกยกเลิกได้ ด้วยท่า Special Move ส่วนใหญ่ในเกม

SPECIAL SKILL:

Savage Strike

เอฟเฟคต่อไปนี้จะเริ่มทำงาน เมื่อโจมตีโดน:

 • ลบล้างสถานะพิเศษของศัตรู (ใช้งานได้ 2 ครั้ง)
 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “ได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น +25%” เป็นเวลา 15 วินาที

*สามารถต่อคอมโบกับการ์ด: Strike Arts, Blast Arts, Special Arts, Special Move Arts, และ Ultimate Arts ได้

ULTIMATE:

Final Impact Rush

 • ทำความเสียหายระดับ supreme ใส่ศัตรู (Impact)

เพิ่มเอฟเฟคต่อไปนี้ให้กับตัวเอง เมื่อกดใช้งาน:

 • เพิ่มพลังโจมตีท่า Ultimate +50% เป็นเวลา 3 วินาที
 • เพิ่มบัพพิเศษ “ลดความสามารถของเอฟเฟค ‘Sustained Damage CUT (ลดความเสียหายที่ได้รับ)’ ของศัตรูลง -100%” เป็นเวลา 3 วินาที
 • ลบล้างความสามารถ “ฟื้นฟูเลือด เมื่อลดลงเหลือ 0” ของศัตรูเป็นเวลา 3 วินาที
 • ทำให้ศัตรูไม่สามารถใช้ท่าเปลี่ยน Cover แบบพิเศษได้
 • เพิ่มบัพพิเศษ “ทำให้ศัตรูไม่สามารถใช้ท่าเปลี่ยน Cover แบบพิเศษได้” เป็นเวลา 3 วินาที

*ท่านี้มีเกราะป้องกัน Blast ในขณะที่พุ่งเข้าไปโจมตี

ART CARDS:

 • Strike [Strike Damage UP]
  เพิ่มพลังโจมตี Strike +20% เป็นเวลา 2 วินาที เมื่อกดใช้งาน
 • Strike [Strike Damage Received UP]
  ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “ได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น +20%” เป็นเวลา 15 วินาที
 • Strike (Impact)
  มีเกราะป้องกัน Blast ในขณะที่พุ่งเข้าไปโจมตี

SP Super Saiyan Trunks (Adult) (Rage)
(DBL24-05S) YEL

TAG: Vegeta Family, Hybrid Saiyan, Super Saiyan, Future

Z-ABILITY: เพิ่มค่าสถานะพลังป้องกันและโจมตี Blast ให้กับ Tag: Future หรือ Tag: Vegeta Family

 • ★0 Tag: Future พลังป้องกัน +19%
 • ★3 Tag: Future / Vegeta Family พลังป้องกัน +21%
 • ★6 Tag: Future / Vegeta Family พลังป้องกัน/โจมตี +28%
 • ★7+ Tag: Future / Vegeta Family พลังป้องกัน/โจมตี +32%

MAIN ABILITY:

This ends right now!

 • นำเอาการ์ด Ultimate “Final Rage Buster” ขึ้นมือ
 • เพิ่มพลังโจมตี +60% เป็นเวลา 15 วินาที
 • ลดความเสียหายที่ได้รับลง -35% เป็นเวลา 20 วินาที

UNIQUE ABILITY:

I’ll do whatever it takes to save this planet!

 • ทำความเสียหายใส่ตัวละคร “Tag: God Ki” และ “Tag: Regeneration” เพิ่มขึ้น +20% (ยกเลิกไม่ได้)
 • ลดความเสียหายที่ได้รับลง -20% เป็นเวลา 20 วินาที เมื่อตัวละครนี้เข้ามาในสนามรบ
 • เมื่อเปลี่ยน Cover จะลดความเสียหายที่ได้รับลง -30% จนกว่าศัตรูจะจบคอมโบ
 • ลดเวลาเปลี่ยนตัวละครของตัวเองลง -10 เมื่อศัตรูกดใช้ Rising Rush

Unleashed Fury

ในระหว่างที่ตัวละครนี้อยู่ในสนามรบ เอฟเฟคต่อไปนี้จะเริ่มทำงาน ทุกๆครั้งที่ตัวละครนี้ถูกโจมตีจากศัตรูด้วยการ์ด Strike, Blast, หรือ Special Move Arts:

 • เพิ่มพลังโจมตี +10% (ยกเลิกไม่ได้) (สูงสุด 60%)
 • เพิ่มพลังโจมตี +10% ให้กับสมาชิกทีมที่มี “Tag: Future” หรือ “Tag: Vegeta Family” เป็นเวลา 25 วินาที
 • นำเอาการ์ด Special Arts ขึ้นมือ (ใช้งานได้ 1 ครั้ง)

เพิ่มพลังโจมตี +20% เป็นเวลา 20 วินาที ในทุกๆครั้งที่สมาชิกทีมตัวเองโดนโจมตีจากศัตรูด้วยการ์ด Strike, Blast, หรือ Special Move Arts

SPECIAL MOVE:

Final Flash (สอนได้)

 • ทำความเสียหายระดับ major ใส่ศัตรู (Impact)
 • ทำให้ทีมศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “เพิ่มเวลาเปลี่ยนตัวละคร +2 วินาที” เป็นเวลา 20 วินาที เมื่อโจมตีโดน

SPECIAL SKILL:

Vehement Roar

 • ฟื้นฟูเลือดตัวเอง +15% และยกเลิกสถานะผิดปกติทั้งหมด
 • เพิ่มพลังโจมตี +15% เป็นเวลา 15 วินาที

ULTIMATE:

Final Rage Buster

 • ทำความเสียหายระดับ massive ใส่ศัตรู (Impact)
 • ยกเลิกสถานะพิเศษของศัตรู เมื่อกดใช้งาน
 • ทำลายการ์ดบนมือศัตรูทั้งหมด เมื่อโจมตีโดน

ART CARDS:

Blast (Impact) ฟื้นฟู Ki +5 เมื่อกดใช้งาน

SP Fusion Zamasu
(DBL24-08S) PUR

TAG: Future, Regeneration, Potara, Fusion Warrior, God Ki, Powerful Opponent

Z-ABILITY: เพิ่มค่าสถานะพลังโจมตีและป้องกัน Blast ให้กับ Tag: Future, Tag: God Ki และเพิ่มค่าสถานะพลังโจมตี Blast ให้กับ Tag: Powerful Opponent

 • ★0 Tag: Future พลังโจมตี +19%
 • ★3 Tag: Future / God Ki พลังโจมตี +21%
 • ★6 Tag: Future / God Ki พลังโจมตี/ป้องกัน +28%
  Tag: Powerful Opponent พลังโจมตี +15%
 • ★7+ Tag: Future / God Ki พลังโจมตี/ป้องกัน +32%
  Tag: Powerful Opponent พลังโจมตี +18%

MAIN ABILITY:

Perhaps a further demonstration of my power…

 • นำเอาการ์ด Ultimate “Lightning of Absolution” ขึ้นมือ
 • ฟื้นฟูเลือดตัวเอง +20% และ Ki +40
 • เพิ่มบัพพิเศษ “ลดความสามารถของเอฟเฟค ‘Sustained Damage CUT’ ของศัตรูลง -100%” เป็นเวลา 15 วินาที

UNIQUE ABILITY:

Eternal Radiance

เพิ่มเอฟเฟคต่อไปนี้ให้กับตัวเอง ตามเวลาที่ผ่านไปในสนามรบนับตั้งแต่เริ่ม:

 • 15 วินาที: เพิ่มพลังโจมตี +40% (ยกเลิกไม่ได้)
 • 30 วินาที: เพิ่มความเร็วในการจั่วการ์ด +1 level (ยกเลิกไม่ได้)
 • 50 วินาที: ลดค่าการใช้การ์ดลง -5 (ยกเลิกไม่ได้) และทำความเสียหายให้กับตัวละครทุกตัวแรงขึ้น +30% ยกเว้น “ตัวละคร: Zamasu” หรือ “ตัวละคร: Goku Black” (ยกเลิกไม่ได้)

Almighty Immortal Fusion

เพิ่มเอฟเฟคต่อไปนี้ให้กับตัวเอง เมื่อการโจมตีของศัตรูสิ้นสุดลง:

 • ฟื้นฟูเลือดตัวเองอย่างต่อเนื่อง เป็นเวลา 30 วินาที
 • เพิ่มพลังโจมตี +20% (ยกเลิกไม่ได้) (สูงสุด 80%)
 • ลดความเสียหายที่ได้รับลง -40% จบกว่าศัตรูจะจบคอมโบ เมื่อเปลี่ยน Cover

ผลักศัตรูออกไปอยู่ในระยะไกล เมื่อเปลี่ยน Cover เข้ามาในระหว่างที่ศัตรูโจมตีมาด้วยการ์ด Strike Arts

*สามารถต่อคอมโบกับการ์ด: Special Move Arts ได้

SPECIAL MOVE:

Divine Wrath

 • ทำความเสียหายระดับ massive ใส่ศัตรู (Explode)
 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “ค่าการใช้การ์ด Strike Arts +20” เป็นเวลา 20 วินาที เมื่อโจมตีโดน

SPECIAL SKILL:

Menacing God Ki

 • ลด Ki ศัตรูลง -40

สุ่มเอฟเฟค 2 อย่างต่อจากนี้ ให้กับตัวเอง:

 • ฟื้นฟู Ki +40
 • เพิ่มพลังโจมตี Blast +20% เป็นเวลา 20 วินาที
 • ป้องกันสถานะผิดปกติ เป็นเวลา 20 วินาที

ULTIMATE:

Lightning of Absolution

 • ทำความเสียหายระดับ massive ใส่ศัตรู (Impact)

เพิ่มเอฟเฟคต่อไปนี้ให้กับตัวเอง ตามจำนวนสมาชิกทีมที่เหลืออยู่ เมื่อกดใช้งาน:

 • 3 คน: พลังโจมตีท่า Ultimate +30% เป็นเวลา 3 วินาที
 • 2 คน: พลังโจมตีท่า Ultimate +50% เป็นเวลา 3 วินาที
 • 1 คน: พลังโจมตีท่า Ultimate +70% เป็นเวลา 3 วินาที

ART CARDS:

Blast (Impact) ฟื้นฟูเลือดตัวเอง +5% เป็นเวลา 15 วินาที เมื่อกดใช้งาน

EX Super Trunks
(DBL24-06E) PUR

TAG: Vegeta Family, Hybrid Saiyan, Super Saiyan, Future

Z-ABILITY: เพิ่มค่าสถานะพลังโจมตีและป้องกัน Strike ให้กับ Tag: Vegeta Family หรือ Tag: Hybrid Saiyan

 • ★0 Tag: Vegeta Family พลังโจมตี +20%
 • ★3 Tag: Vegeta Family / Hybrid Saiyan พลังโจมตี/ป้องกัน +25%
 • ★6 Tag: Vegeta Family / Hybrid Saiyan พลังโจมตี/ป้องกัน +30%
 • ★7+ Tag: Vegeta Family / Hybrid Saiyan พลังโจมตี/ป้องกัน +32%

MAIN ABILITY:

Unparalleled Extreme Power

 • นำเอาการ์ด Strike Arts ขึ้นมือ
 • ฟื้นฟู Ki +30
 • เพิ่มพลังโจมตี +30% เป็นเวลา 60 วินาที
 • ลดความเสียหายที่ได้รับลง 20% เป็นเวลา 60 วินาที

UNIQUE ABILITY:

Reckless Overcharge

 • ลดความเร็วในการจั่วการ์ดของตัวเองลง -1 level เมื่อการต่อสู้เริ่มต้นขึ้น (ยกเลิกไม่ได้)
 • เพิ่มพลังโจมตีการ์ด Strike & Blast Arts +60% (ยกเลิกไม่ได้)
 • สุ่มทำลายการ์ดบนมือศัตรู 1 ใบ เมื่อโจมตีโดนด้วยการ์ด Strike หรือ Blast Arts

Surpassing the Father

เพิ่มเอฟเฟคต่อไปนี้ให้กับตัวเอง ถ้ามีสมาชิกทีมที่มี “Tag: Vegeta Family” หรือ “Tag: Hybrid Saiyan” ในทีมตาย:

 • เพิ่มความเร็วในการจั่วการ์ด +1 level
 • เพิ่มพลังโจมตี +30%
 • และเพิ่มพลังโจมตีอีก +20% ถ้าสมาชิกทีมที่ตายเป็น “ตัวละคร: Vegeta”

SPECIAL MOVE:

Buster Cannon (สอนได้)

 • ทำความเสียหายระดับ major ใส่ศัตรู (Explode)
 • ทำลายการ์ดบนมือตัวเองทั้งหมดและสุ่มขึ้นมาใหม่ 3 ใบ เมื่อโจมตีโดน

SPECIAL SKILL:

Unlock Ki: Form of Attack

 • เพิ่มพลังโจมตี Strike +20% เป็นเวลา 15 วินาที
 • ทำลายการ์ดบนมือตัวเองทั้งหมดและสุ่มขึ้นมาใหม่ 3 ใบ

EX Super Vegeta
(DBL24-04E) GRN

TAG: Vegeta Family, Saiyan, Super Saiyan

Z-ABILITY: เพิ่มค่าสถานะพลังโจมตี Blast & Strike ให้กับ Tag: Vegeta Family

 • ★0 Tag: Vegeta Family, Blast +20%
 • ★3 Tag: Vegeta Family, Blast & Strike +25%
 • ★6 Tag: Vegeta Family, Blast & Strike +30%
 • ★7+ Tag: Vegeta Family, Blast & Strike +32%

MAIN ABILITY:

Let’s see if you’re perfect enough to withstand this!

 • นำเอาการ์ด Special Move ขึ้นมือ
 • ฟื้นฟู Ki +35
 • ลดค่าการใช้การ์ด Special Move ลง -15 เป็นเวลา 10 วินาที
 • เพิ่มพลังโจมตีท่า Special Move +80% เป็นเวลา 15 วินาที
 • ลดจำนวน Vanishing Gauge ของศัตรูลงเหลือ 0%

UNIQUE ABILITY:

Rightful Place

เมื่อตัวละครนี้เข้ามาในสนามรบ จะเพิ่มเอฟเฟคต่อไปนี้ให้กับตัวเอง ถ้ามีสมาชิกทีมที่มี “Tag: Vegeta Family” หรือ “Tag: Saiyan” นอกเหนือจากตัวละครนี้อยู่ในทีม:

 • เพิ่มพลังโจมตี Blast +30% เป็นเวลา 20 วินาที
 • นำเอาการ์ด Blast Arts ขึ้นมือ

Honed Instincts

เอฟเฟคต่อไปนี้จะเริ่มทำงาน ในทุกๆครั้งที่ตัวละครนี้เอาชนะศัตรูได้:

 • เพิ่มพลังโจมตี +30%
 • เพิ่มพลังโจมตี +20% ให้กับสมาชิกทีมทุกคน ยกเว้นตัวเอง

SPECIAL MOVE:

Final Flash

 • ทำความเสียหายระดับ major ใส่ศัตรู (Impact)
 • เพิ่มพลังโจมตีท่า Special Move +50% เป็นเวลา 3 วินาที เมื่อกดใช้งาน

SPECIAL SKILL:

Unlock Ki: Form of Attack

 • เพิ่มพลังโจมตี Blast +20% เป็นเวลา 20 วินาที
 • และเพิ่ม Ki +30 ถ้ามีสมาชิกในทีมตายไปแล้ว

ART CARDS:

 • Blast [Blast Damage UP]
  เพิ่มพลังโจมตี Blast +20% เป็นเวลา 2 วินาที เมื่อกดใช้

แปลสกิล: 2nd Anniversary The Absolute One

SP Super Saiyan God SS Vegito
(DBL24-01S) BLU

TAG: Saiyan, Future, Potara, Fusion Warrior, God Ki, Super Saiyan God SS

Z-ABILITY: เพิ่มค่าสถานะพลังโจมตีและป้องกัน Strike ให้กับ Tag: Fusion Warrior, Tag: God Ki หรือ Tag: Future

 • ★0 Tag: Fusion Warrior +17%
 • ★3 Tag: Fusion Warrior, God Ki +22%
 • ★6 Tag: Fusion Warrior, God Ki, Future +28%
 • ★7+ Tag: Fusion Warrior, God Ki, Future +38%

MAIN ABILITY:

You can’t even keep up with me, can you?!

 • สุ่มทำลายการ์ดบนมือตัวเอง 1 ใบ
 • นำเอาการ์ด Ultimate “Final Impact Rush” ขึ้นมือ
 • ฟื้นฟูเลือดตัวเอง +20% และ Ki +50
 • เพิ่มพลังโจมตี +40% เป็นเวลา 20 วินาที
 • ลดความเสียหายที่ได้รับลง -20% เป็นเวลา 20 วินาที

UNIQUE ABILITY:

What do you say we wrap this up?

 • เพิ่มเอฟเฟคต่อไปนี้ให้กับตัวเอง เมื่อตัวละครนี้เข้ามาในสนามรบ:
 • เพิ่มพลังโจมตี +50% (ไม่สามารถทับซ้อนกันได้)
 • ลดความเสียหายที่ได้รับลง -30% เป็นเวลา 15 วินาที
 • ป้องกันสถานะและอาการผิดปกติ เป็นเวลา 15 วินาที
 • นำเอาการ์ด Special Arts ขึ้นมือ (ใช้ได้ 1 ครั้ง)

ผลักศัตรูออกไปอยู่ในระยะไกล เมื่อเปลี่ยน Cover เข้ามาในระหว่างที่ศัตรูโจมตีมาด้วยการ์ด Blast Arts
*สามารถต่อคอมโบกับการ์ด: Special Move Arts ได้

I’m tired of listening to you preach.

 • ทำความเสียหายใส่ตัวละคร “Tag: Fusion Warrior” เพิ่มขึ้น +30% (ยกเลิกไม่ได้)

เพิ่มเอฟเฟคต่อไปนี้ให้กับตัวเองเมื่อเผชิญหน้ากับศัตรู (ศัตรูเปลี่ยนตัวเข้ามา) เอฟเฟคที่ได้รับจะเปลี่ยนแปลงไปตาม Battle Style ของศัตรู:

 • Melee Type: เพิ่มพลังโจมตี Strike +40% เป็นเวลา 15 วินาที
 • Ranged Type: เพิ่มพลังโจมตี Blast +40% เป็นเวลา 15 วินาที
 • Support Type: เพิ่มความเร็วในการจั่วการ์ด +1 level เป็นเวลา 15 วินาที
 • Defense Type: เพิ่มบัพพิเศษ “ลดความสามารถของเอฟเฟค ‘Sustained Damage CUT’ ของศัตรูลง -30%” ให้กับตัวเอง เป็นเวลา 15 วินาที

เอฟเฟคต่อไปนี้จะเริ่มทำงาน เมื่อโจมตีศัตรูโดนด้วยการ์ด Strike Arts:

 • นำเอาการ์ด Strike Arts ขึ้นมือ (ใช้งานได้ 2 ครั้ง, เริ่มนับใหม่เมื่อเปลี่ยนตัวออก)
 • ฟื้นฟู Ki +5
 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “ความสามารถในการฟื้นฟูเลือดลดลง -100%” เป็นเวลา 3 วินาที

SPECIAL MOVE:

Final Kamehameha

 • ทำความเสียหายระดับ massive ใส่ศัตรู (Impact)
 • ทำให้ทีมศัตรู “เปลี่ยนตัวไม่ได้” เป็นเวลา 3 วินาที เมื่อกดใช้งาน
 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “ได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น +15%” เป็นเวลา 15 วินาที เมื่อโจมตีโดน

*ท่านี้จะไม่สามารถถูกยกเลิกได้ ด้วยท่า Special Move ส่วนใหญ่ในเกม

SPECIAL SKILL:

Savage Strike

เอฟเฟคต่อไปนี้จะเริ่มทำงาน เมื่อโจมตีโดน:

 • ลบล้างสถานะพิเศษของศัตรู (ใช้งานได้ 2 ครั้ง)
 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “ได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น +25%” เป็นเวลา 15 วินาที

*สามารถต่อคอมโบกับการ์ด: Strike Arts, Blast Arts, Special Arts, Special Move Arts, และ Ultimate Arts ได้

ULTIMATE:

Final Impact Rush

 • ทำความเสียหายระดับ supreme ใส่ศัตรู (Impact)

เพิ่มเอฟเฟคต่อไปนี้ให้กับตัวเอง เมื่อกดใช้งาน:

 • เพิ่มพลังโจมตีท่า Ultimate +50% เป็นเวลา 3 วินาที
 • เพิ่มบัพพิเศษ “ลดความสามารถของเอฟเฟค ‘Sustained Damage CUT (ลดความเสียหายที่ได้รับ)’ ของศัตรูลง -100%” เป็นเวลา 3 วินาที
 • ลบล้างความสามารถ “ฟื้นฟูเลือด เมื่อลดลงเหลือ 0” ของศัตรูเป็นเวลา 3 วินาที
 • ทำให้ศัตรูไม่สามารถใช้ท่าเปลี่ยน Cover แบบพิเศษได้
 • เพิ่มบัพพิเศษ “ทำให้ศัตรูไม่สามารถใช้ท่าเปลี่ยน Cover แบบพิเศษได้” เป็นเวลา 3 วินาที

*ท่านี้มีเกราะป้องกัน Blast ในขณะที่พุ่งเข้าไปโจมตี

ART CARDS:

 • Strike [Strike Damage UP]
  เพิ่มพลังโจมตี Strike +20% เป็นเวลา 2 วินาที เมื่อกดใช้งาน
 • Strike [Strike Damage Received UP]
  ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “ได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น +20%” เป็นเวลา 15 วินาที
 • Strike (Impact)
  มีเกราะป้องกัน Blast ในขณะที่พุ่งเข้าไปโจมตี

SP Super Full Power Saiyan 4 Goku
(DBL19-05S) GRN

TAG: Son Family, Saiyan, GT, Super Saiyan 4

Z-ABILITY: เพิ่มค่าสถานะพลังโจมตี Blast ให้กับ Tag: GT หรือ Saiyan

 • ★0 Tag: GT +22%
 • ★3 Tag: GT +28%
 • ★6 Tag: GT / Saiyan +35%
 • ★7+ Tag: GT, Saiyan +38%

MAIN ABILITY:

These times were dark enough without you.

 • นำเอาการ์ด Ultimate “Unleashed Super Dragon Fist” ขึ้นมือ
 • เพิ่มพลังโจมตี +20% เป็นเวลา 20 วินาที
 • เพิ่มพลังโจมตี Blast +30% เป็นเวลา 30 วินาที
 • เพิ่มความเร็วในการจั่วการ์ด +1 level เป็นเวลา 15 วินาที

UNIQUE ABILITY:

This is the kind of power I’d be running away from…

เพิ่มเอฟเฟคต่อไปนี้ให้กับตัวเอง เมื่อตัวละครนี้เข้ามาในสนามรบและมีสมาชิกทีมคนอื่นที่มี Tag: Saiyan นอกเหนือจากตัวละครนี้อยู่ในทีม:

 • ฟื้นฟู Ki +50
 • ลดความเสียหายที่ได้รับลง -45% เป็นเวลา 10 วินาที

เพิ่มเอฟเฟคต่อไปนี้ให้กับตัวเอง เมื่อตัวละครนี้กดใช้การ์ด Blast Arts:

 • เพิ่มพลังโจมตี +25% เป็นเวลา 15 วินาที
 • ลดค่าการใช้การ์ด Blast Arts ลง -4 เป็นเวลา 10 วินาที

Maximum Overcharge

เพิ่มเอฟเฟคต่อไปนี้ให้กับตัวเอง เมื่อตัวละครนี้เข้ามาในสนามรบ:

 • นำเอาการ์ด Blast Arts ขึ้นมือ
 • เพิ่มพลังโจมตี +15% เป็นเวลา 15 วินาที
 • เพิ่มพลังโจมตี Blast +20% เป็นเวลา 15 วินาที

SPECIAL MOVE:

10x Kamehameha

 • ทำความเสียหายระดับ massive ใส่ศัตรู (Impact)
 • เพิ่มพลังโจมตี +20% เป็นเวลา 10 วินาที เมื่อกดใช้งาน

ทำลายการ์ด Blast Arts บนมือตัวเองทั้งหมด และเพิ่มพลังโจมตีของท่า Special Move ตามจำนวนการ์ดที่ถูกทำลายลงไป:

 • 1 ใบ: เพิ่มพลังโจมตี Special Move +20% เป็นเวลา 3 วินาที
 • 2 ใบ: เพิ่มพลังโจมตี Special Move +50% เป็นเวลา 3 วินาที
 • 3 ใบ: เพิ่มพลังโจมตี Special Move +100% เป็นเวลา 3 วินาที

SPECIAL SKILL:

I told you it was useless…

 • ฟื้นฟู Ki +30 เมื่อกดใช้งาน
 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “ได้รับความเสียหายแบบ Impact เพิ่มขึ้น +20%” เป็นเวลา 30 วินาที เมื่อโจมตีโดน

*สามารถต่อคอมโบกับการ์ด: Strike Arts, Blast Arts, Special Arts, Special Move Arts, และ Ultimate Arts ได้
*ท่านี้มีเกราะป้องกัน Blast ในขณะที่พุ่งเข้าไปโจมตี

ULTIMATE:

Unleashed Super Dragon Fist

 • ทำความเสียหายระดับ massive ใส่ศัตรู (Impact)
 • ฟื้นฟูเลือดตัวเอง +40% เมื่อโจมตีโดน

SP Omega Shenron
(DBL24-09S) RED

TAG: Regeneration, GT, Absorption, Fusion Warrior, Shadow Dragon, Powerful Opponent

Z-ABILITY: เพิ่มค่าสถานะพลังโจมตีและป้องกัน Strike ให้กับ Tag: GT หรือ Tag: Regeneration

 • ★0 Tag: GT พลังโจมตี Strike +19%
 • ★3 Tag: GT / Regeneration พลังโจมตี Strike +21%
 • ★6 Tag: GT / Regeneration พลังโจมตี/ป้องกัน Strike +28%
 • ★7+ Tag: GT / Regeneration พลังโจมตี/ป้องกัน Strike +30%

MAIN ABILITY:

I promise to kill you at all costs!

 • นำเอาการ์ด Ultimate “Negative Karma Power Ball” ขึ้นมือ
 • ฟื้นฟู Ki +30
 • เพิ่มพลังโจมตี +30% เป็นเวลา 20 วินาที

UNIQUE ABILITY:

Apex Shadow Dragon

 • เพิ่มจำนวน Dragon Ball +1 เมื่อการต่อสู้เริ่มขึ้น

เพิ่มเอฟเฟคต่อไปนี้ให้กับตัวเอง เมื่อตัวละครนี้เข้ามาในสนามรบ:

 • เพิ่มพลังโจมตี +30% เป็นเวลา 15 วินาที
 • ลดความเสียหายที่ได้รับลง -20% เป็นเวลา 15 วินาที
 • เพิ่มพลังโจมตี +10% ตามจำนวน Dragon Ball ที่ถืออยู่

*เอฟเฟคจะถูกรีเซ็ตเมื่อเปลี่ยนตัว

Shadow Dragon’s Prowess

เพิ่มเอฟเฟคต่อไปนี้ให้กับศัตรู เมื่อตัวละครนี้โจมตีโดนด้วยการ์ด Strike หรือ Blast Arts:

 • มีโอกาส 20% ที่จะทำให้ “ติดพิษอย่างหนัก”
 • มีโอกาส 20% ที่จะทำให้ “เลือดออกอย่างหนัก”
 • มีโอกาส 10% ที่จะทำให้เป็น “อัมพาต”

เพิ่มเอฟเฟคต่อไปนี้ ถ้าในทีมมีตัวละคร “Tag: GT” นอกเหนือจากตัวละครนี้อยู่ในทีม:

 • เพิ่มโอกาส +15% ที่จะทำให้ “ติดพิษอย่างหนัก” เมื่อโจมตีโดนด้วยการ์ด Strike หรือ Blast Arts
 • เพิ่มโอกาส +15% ที่จะทำให้ “เลือดออกอย่างหนัก” เมื่อโจมตีโดนด้วยการ์ด Strike หรือ Blast Arts

เพิ่มเอฟเฟคต่อไปนี้ ถ้าในทีมมีตัวละคร “Tag: Shadow Dragon” นอกเหนือจากตัวละครนี้อยู่ในทีม:

 • เพิ่มโอกาส +20% ที่จะทำให้เป็น “อัมพาต” เมื่อโจมตีโดนด้วยการ์ด Strike หรือ Blast Arts

SPECIAL MOVE:

Negative Karma Ball

 • ทำความเสียหายระดับ massive ใส่ศัตรู (Explode)
 • เพิ่มพลังโจมตีท่า Special Move, Awakened, และ Ultimate +30% ให้กับสมาชิกทีม เป็นเวลา 20 วินาที เมื่อกดใช้งาน

SPECIAL SKILL:

Gigantic Blaze

 • เพิ่มเวลาเปลี่ยนตัวละครให้กับทีมศัตรู +3 วินาที เมื่อกดใช้งาน
 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “ได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น +20%” เป็นเวลา 15 วินาที เมื่อโจมตีโดน

*สามารถต่อคอมโบกับการ์ด: Strike Arts, Blast Arts, Special Move Arts, และ Ultimate Arts ได้

ULTIMATE:

Negative Karma Power Ball

 • ทำความเสียหายระดับ massive ใส่ศัตรู (Explode)
 • เพิ่มพลังโจมตีท่า Ultimate +50% เป็นเวลา 3 วินาที เมื่อกดใช้งาน
 • สมาชิกทีมศัตรูที่อยู่นอกสนามรบ จะได้รับความเสียหายส่วนนึงจากการโจมตีครั้งนี้ เมื่อโจมตีโดน แต่จะไม่สามารถทำให้ตายได้

ART CARDS:

 • Strike [Destroy Card]
  ทำลายการ์ดศัตรู เมื่อโจมตีโดน
 • Blast [Destroy Card]
  ทำลายการ์ดศัตรู เมื่อโจมตีโดน

EX Gogeta
(DBL24-02E) RED

TAG: Saiyan, Fusion, Fusion Warrior

Z-ABILITY: เพิ่มค่าสถานะพลังโจมตี Strike ให้กับ Tag: Fusion Warrior และ เพิ่มค่าสถานะพลังป้องกัน Strike ให้กับ Tag: Fusion

 • ★0 Tag: Fusion Warrior พลังโจมตี Strike +21%
 • ★3 Tag: Fusion Warrior พลังโจมตี Strike +25%
  Tag: Fusion พลังป้องกัน Strike +25%
 • ★6 Tag: Fusion Warrior พลังโจมตี Strike +35%
  Tag: Fusion พลังป้องกัน Strike +35%
 • ★7+ Tag: Fusion Warrior พลังโจมตี Strike +40%
  Tag: Fusion พลังป้องกัน Strike +45%

MAIN ABILITY:

Ace in the Hole

 • ฟื้นฟูเลือดให้กับสมาชิกทีม +20% และยกเลิกสถานะผิดปกติให้กับสมาชิกทีม
 • เพิ่มพลังโจมตี +20% เป็นเวลา 60 วินาที
 • เพิ่มบัพพิเศษ “ลดความสามารถของเอฟเฟค ‘Sustained Damage CUT’ ของศัตรูลง -30%” ให้กับตัวเอง เป็นเวลา 60 วินาที

UNIQUE ABILITY:

Ultimate Fusion Warrior

เพิ่มเอฟเฟคต่อไปนี้ให้กับตัวเอง เมื่อตัวละครนี้เข้ามาในสนามรบ:

 • เพิ่มพลังโจมตี +40% เป็นเวลา 20 วินาที
 • ฟื้นฟู Ki +20

เพิ่มเอฟเฟคต่อไปนี้ให้กับสมาชิกทีมที่มี “Tag: Fusion Warrior” เมื่อตัวละครนี้ถูกเปลี่ยนตัวออกนอกสนามรบ:

 • เพิ่มพลังโจมตี +10% (สูงสุด 30%)
 • ฟื้นฟู Ki +20

Long-Awaited Superpower

 • ลดความเสียหายครั้งต่อไปที่ได้รับลง -70% เมื่อการต่อสู้เริ่มต้นขึ้น จนกว่าศัตรูจะจบคอมโบ

เพิ่มเอฟเฟคต่อไปนี้ให้กับตัวเอง เมื่อการโจมตีของศัตรูสิ้นสุดลง (ใช้ได้ 1 ครั้ง):

 • เพิ่มพลังโจมตี Strike +50% (ยกเลิกไม่ได้)
 • ลดความเสียหายที่ได้รับลง -20%
 • เพิ่มความเร็วในการจั่วการ์ด +1 level

SPECIAL MOVE:

Stardust Fall

 • ทำความเสียหายระดับ massive ใส่ศัตรู (Explode)
 • เพิ่มพลังโจมตี +20% เป็นเวลา 15 วินาที เมื่อกดใช้งาน

*ท่านี้มีเกราะป้องกัน Blast ในขณะที่พุ่งเข้าไปโจมตี

SPECIAL SKILL:

Unlock Ki: Form of Attack

 • ฟื้นฟู Ki +50
 • เพิ่มพลังโจมตี Strike +20% เป็นเวลา 15 วินาที
 • ฟื้นฟูหลอด Vanishing Gauge +100% (ใช้ได้ 1 ครั้ง)

EX Syn Shenron
(DBL24-10E) BLU

TAG: GT, Shadow Dragon, Powerful Opponent

Z-ABILITY: เพิ่มค่าสถานะพลังโจมตี Blast & Strike ให้กับ Tag: GT และ เพิ่มค่าสถานะพลังโจมตี Strike ให้กับ Tag: Shadow Dragon

 • ★0 Tag: GT พลังโจมตี Blast +19%
 • ★3 Tag: GT พลังโจมตี Blast & Strike +22%
  Tag: Shadow Dragon พลังโจมตี Strike +10%
 • ★6 Tag: GT พลังโจมตี Blast & Strike +25%
  Tag: Shadow Dragon พลังโจมตี Strike +15%
 • ★7+ Tag: GT พลังโจมตี Blast & Strike +28%
  Tag: Shadow Dragon พลังโจมตี Strike +20%

MAIN ABILITY:

You Super Saiyans aren’t that super…

 • เพิ่มพลังโจมตี +30% ให้กับสมาชิกทีม เป็นเวลา 20 วินาที
 • ลดเวลาเปลี่ยนตัวละครให้กับสมาชิกทีมลง -3

UNIQUE ABILITY:

Born of Greed

 • เพิ่มพลังโจมตี +20% ให้กับสมาชิกทีมที่มี “Tag: GT” ตั้งแต่การต่อสู้เริ่มต้นขึ้นจนกว่าตัวละครนี้จะตาย (ยกเลิกไม่ได้)

เอฟเฟคต่อไปนี้จะเริ่มทำงาน เมื่อตัวละครนี้เปลี่ยนตัวออกนอกสนามรบ และในทีมมีตัวละคร “Tag: Shadow Dragon” ที่นอกเหนือจากตัวละครนี้อยู่ในทีม:

 • ฟื้นฟู Ki +30
 • ลดความเสียหายที่ได้รับลง -30% เป็นเวลา 20 วินาที

Envoy of Ruin

 • ลดจำนวน Dragon Ball ของศัตรูลง -2 เมื่อตัวละครนี้ตาย

เอฟเฟคต่อไปนี้จะเริ่มทำงาน ในทุกๆครั้งที่เผชิญหน้ากับศัตรูที่มี “Tag: Saiyan”:

 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “ลดความเร็วในการจั่วการ์ดลง -1 level” เป็นเวลา 20 วินาที
 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “ได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น +20%” เป็นเวลา 20 วินาที
 • นำเอาการ์ด Special Arts ขึ้นมือ (ใช้ได้ 2 ครั้ง)

SPECIAL MOVE:

Annihilation Gun

 • ทำความเสียหายระดับ major ใส่ศัตรู (Explode)
 • ลด Ki ศัตรูลง -40 เมื่อโจมตีโดน

SPECIAL SKILL:

Unlock Ki: Form of Life

 • ฟื้นฟูเลือดตัวเอง +10% และ Ki +30

อัพเดทล่าสุด: 05/31

2nd Anniversary The Absolute One

Step-Up: 31 พฤษภาคม – 15 กรกฎาคม 2020
ตู้ธรรมดา: 15-18 กรกฎาคม 2020
เรทตัวละคร SP 10% ทั้งหมด 36 ตัวละคร

 • Super Saiyan God SS Vegito (DBL24-01S) 0.25%
 • Super Vegito (DBL13-03S) 0.25%
 • Goku (DBL15-05S) 0.25%
 • Super Full Power Saiyan 4 Goku (DBL24-03S) 1%
 • Omega Shenron (DBL24-09S) 1%
 • Super Baby 2 (DBL19-08S) 1%
 • Syn Shenron (DBL21-01S) 1%
 • Super Saiyan 4 Vegeta (DBL19-07S) 1%
 • Super Saiyan 4 Goku (DBL19-05S) 1%
 • Super #17 (DBL16-13S) 1%
 • Goku (DBL16-10S) 1%
 • และตัวละครอื่นๆอีก 25 ตัว ตัวละ 0.05%

2nd Anniversary Terror of God

Step-Up: 31 พฤษภาคม – 15 กรกฎาคม 2020
ตู้ธรรมดา: 15-18 กรกฎาคม 2020
เรทตัวละคร SP 10% ทั้งหมด 36 ตัวละคร

 • Super Saiyan God SS Vegito (DBL24-01S) 0.25%
 • Super Saiyan God SS Vegeta (DBL18-05S) 0.25%
 • Super Saiyan 2 Gohan (Youth) (DBL10-06S) 0.25%
 • Fusion Zamasu (DBL24-08S) 1%
 • Super Saiyan Trunks (Adult) (Rage) (DBL24-05S) 1%
 • Super Saiyan Rosé Goku Black (DBL18-06S) 1%
 • Gohan (DBL15-01S) 1%
 • Vegeta (DBL14-01S) 1%
 • Super Saiyan God SS Goku (DBL15-07S) 1%
 • Trunks (Teen) (DBL14-04S) 1%
 • Super Saiyan God Vegeta (DBL09-09S) 1%
 • และตัวละครอื่นๆอีก 25 ตัว ตัวละ 0.05%

“Thanks for 2 Years!” Summon

กดฟรีวันละ 1 มัลติ: 31 พฤษภาคม – 25 มิถุนายน 2020
กดฟรีแบบใช้ตั๋ว: 31 พฤษภาคม – 19 กรกฎาคม 2020
เรทตัวละคร SP 7% ทั้งหมด 115 ตัวละคร

Thanks for 2 Years! Summon Ticket

Legends Anniversary Celebration

ระยะเวลา: 31 พฤษภาคม – 8 กรกฎาคม 2020
เรทตัวละคร SP 10% ทั้งหมด 115 ตัวละคร
แถมตั๋ว Platinum Chance Time x1

Platinum Chance Time Ticket #1

Thanks for 2 Years! Monthly Missions

ระยะเวลา: 1 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2020

Collect 2nd Anniversary Medals and Get Tons of Items!

ระยะเวลา: 31 พฤษภาคม – 18 กรกฎาคม 2020

เก็บสะสมเหรียญ 2nd Anniversary
เพื่อนำไปแลกของต่างๆใน Exchange Shop!

Special Login Bonus Part 1 

ระยะเวลา: 31 พฤษภาคม – 10 มิถุนายน 2020

“2nd Anniversary Special Missions”

ระยะเวลา: 31 พฤษภาคม – 15 กรกฎาคม 2020

Legends Anniversary Chance Time #1

ระยะเวลาในการหาตั๋ว: 31 พฤษภาคม – 10 มิถุนายน 2020
วันประกาศผลและแจกของรางวัล: 17 มิถุนายน 2020

>> อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่ <<

2nd anniversary! Come forth, Shenron!

ระยะเวลา: 31 พฤษภาคม – 8 กรกฎาคม 2020

สแกนโค้ตแลกกับเพื่อน มากสุดวันละ 3 ครั้ง
เพื่อตามหา Dragon Ball และขอพรกับเทพเจ้ามังกร!

>> อ่านต่อได้ที่นี่ <<

LEGENDS ANNIVERSARY ADVENTURE

PART 1 : 31 พฤษภาคม – 17 มิถุนายน 2020
PART 2 : 24 มิถุนายน – 11 กรกฎาคม 2020

>> อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่ <<

2nd Anniversary Challenge Rush!

ระยะเวลา: 31 พฤษภาคม – 17 มิถุนายน 2020

>> อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่ <<

I’ll Send You All to Hell!!

เคลียร์ด่าน 30, 40, 50 เพื่อรับ Chrono Crystals ถึง 1,000
ตัวละครที่แนะนำ:

วันที่ด่านที่เพิ่มเข้ามา
1 มิถุนายน 13.00 น.BATTLE 31~40
2 มิถุนายน 13.00 น.BATTLE 41~51

อีควิปเม้นท์

This is the kind of power I’d be running away from

 • SLOT 1
  ค่าสถานะพลังป้องกัน Blast +6.00~+15.00%
 • SLOT 2
  ค่าสถานะพลังป้องกัน Strike +5.00~+12.50%
  -หรือ- พลังโจมตี Special Move +5.00~+12.50%
 • SLOT 3
  ค่าสถานะพลังโจมตี Blast +6.00~+18.00%
 • สวมใส่: GT & Ranged Type

I’m getting sick and tired of all your senseless bickering!

 • SLOT 1
  ค่าสถานะพลังป้องกัน Blast +6.00~+15.00%
 • SLOT 2
  ค่าสถานะ Critical +6.00~+15.00%
 • SLOT 3
  ค่าสถานะพลังโจมตี Strike +8.00~+20.00%
 • สวมใส่: Shadow Dragon

Happy Weekend

ระยะเวลา: 6 – 9 มิถุนายน 2020
เรทตัวละคร SP 50% ทั้งหมด 117 ตัวละคร
กดได้แค่วันละ 1 ครั้ง ครั้งละ 100 Chrono Crystal

 • Super Saiyan God SS Vegeta (DBL18-05S) 0.7142%
 • Super Saiyan 3 Goku (DBL17-05S) 0.7142%
 • Super Vegito (DBL13-03S) 0.7142%
 • Goku (DBL15-05S) 0.7142%
 • Super Saiyan Goten (Kid) (DBL12-06S) 0.7142%
 • Super Saiyan 2 Gohan (Youth) (DBL10-06S) 0.7142%
 • God of Destruction Beerus (DBL07-11S) 0.7143%
 • และตัวละครอื่นๆอีก 110 ตัว ตัวละ 0.409~0.4091%

Let’s Fight!!

เพิ่ม Let’s Fight!! ด่าน 3 แบบจำกัดเวลา
ระยะเวลา: 31 พฤษภาคม – 8 กรกฎาคม 2020

Rising Battle – Vegito

ระยะเวลา: 31 พฤษภาคม – 21 มิถุนายน 2020

Super Scout Battles

ระยะเวลา: 31 พฤษภาคม – 10 มิถุนายน 2020

กิจกรรมครบรอบ 2 ปี: Come forth, Shenron! Grant our wishes!

2nd anniversary! Come forth, Shenron!

ระยะเวลา: 31 พฤษภาคม – 8 กรกฎาคม 2020

สแกนโค้ตแลกกับเพื่อน มากสุดวันละ 3 ครั้ง
เพื่อตามหา Dragon Ball และขอพรกับเทพเจ้ามังกร!

วิธีเล่น

ตามล่าหาดราก้อนบอล!
ในช่วงเวลากิจกรรมจะมีปุ่ม Dragon Ball Hunt โผล่ขึ้นมาในหน้าแรก

แอดเพื่อน
จากนั้นให้เราทำการหาเหยื่อ/เพื่อน/หรือคนรู้จัก
และแลก Friend Code แอดเพื่อนกันให้เรียบร้อย

สแกน QR Code ของเพื่อน
สามารถสแกนโค้ตของเพื่อนได้ที่ปุ่ม Scan (Menu > Scan) เมื่อสแกนเรียบร้อย ผู้เล่นจะได้รับไอเท็มแบบสุ่ม จากรายชื่อด้านล่าง ทั้ง 16 รายการ

*สามารถสแกนได้แค่ 3 โค้ตต่อวันเท่านั้น

นำ QR Code ของตัวเองให้เพื่อนสแกน
ผู้เล่นสามารถกดสร้าง QR Code ของตัวเองได้ที่ปุ่ม Get Code ตรงกลาง และส่งต่อให้กับเพื่อน

*โค้ตจะมีเวลาอยู่ได้เพียง 60 นาทีเท่านั้น

Summon Shenron!
เมื่อได้ดราก้อนบอลครบแล้ว ก็มาขอพรกับเทพเจ้ามังกรได้เลย!

*เมื่อเรียก Shenron ออกมาแล้วดราก้อนบอลบนจอจะหายไป แต่ยังสามารถดู Shenron ผ่านระบบ AR ได้ โดยการกดที่ปุ่ม Memories with Shenron

ไอเท็มที่มีโอกาสได้ จากการสแกน QR Code ในแต่ละวัน

ของรางวัลจำนวนจำนวนที่รับได้
One-Star Ball11
Two-Star Ball11
Three-Star Ball11
Four-Star Ball11
Five-Star Ball11
Six-Star Ball11
Seven-Star Ball11
Chrono Crystal10010
SPARKING Medal15
Multi-Z Power 10011
Multi-Z Power 3015
Energy Ticket (10)25
Energy Ticket (5)35
Energy Ticket (3)57
Skip Tickets505
Slot Remover15

Shenron’s Wishes

พรของเทพเจ้ามังกรจะมีทั้งหมด 6 ข้อ ตามนี้

 1. Make me the world’s strongest fighter!
  ขอให้ตัวเองเป็นนักสู้ที่เก่งที่สุดในโลก! ถ้าเลือกข้อนี้จะถูกส่งกลับไปที่หน้าขอพรอีกรอบ เพราะเราเป็นนักสู้ที่เก่งที่สุดในโลกอยู่แล้ว
 2. Let me train to my heart’s content!
  Gold Bell x 20
  Silver Bell (?) x 200 (?)
  ป้ายชื่อ x 1
 3. Give me lots of Zeni!
  ได้รับเงิน 300,000,000 Zeni
  ป้ายชื่อ x 1
 4. Give me lots of Energy!
  Energy Ticket (10) x 30
  Energy Ticket (5) x 50
  Energy Ticket (3) x 50
  Skip Ticket x 300
  ป้ายชื่อ x 1
 5. Give me a book of puns!
  100 Hilariously Lame Jokes
  ป้ายชื่อ x 1
  ป้ายชื่อแบบพิเศษ x 1
 6. Give me lots of Chrono Crystals!
  1000 Chrono Crystals
  ป้ายชื่อ x 1
ป้ายชื่อแบบพิเศษ
Image
Image

กิจกรรม: Legends Anniversary Chance Time ครั้งที่ 1!

วันที่และเวลา

ระยะเวลาในการหาตั๋ว: 31 พฤษภาคม – 10 มิถุนายน 2020
วันประกาศผลและแจกของรางวัล: 17 มิถุนายน 2020

กฎกติกา

ผู้เล่นจะเข้าร่วมกิจกรรมนี้โดยอัตโนมัติ เมื่อมีตั๋วอยู่ในไอดี
สามารถหาตั๋วได้จากการเล่นกิจกรรมต่างๆ ยิ่งมีมาก ยิ่งมีสิทธิ์มาก

*ตั๋วแบบ Platinum จะมีโอกาสมากกว่าตั๋วธรรมดาเล็กน้อย

วิธีได้รับตั๋ว

รายชื่อของรางวัลต่างๆ

ของรางวัลจำนวนผู้เล่นที่จะได้รับรางวัล
Chrono Crystals x10,0001 คน
Chrono Crystals x5,0003 คน
Multi-Z Power 1,000 x 13 คน
Chrono Crystals x2,00010 คน
Chrono Crystals x1,000100 คน
Multi-Z Power 100 x 1100 คน
Chrono Crystals x5001000 คน
Chrono Crystals x3002000 คน
Chrono Crystals x1003000 คน

*เมื่อประกาศผลแล้ว ของรางวัลจะถูกส่งไปที่ Gift Box
*ผู้เล่นจะไม่สามารถรับของรางวัลได้มากกว่า 1 ชิ้น
*สามารถนำตั๋วไปแลกที่ Exchange Shop ได้ ถ้าไม่ได้รับรางวัล
*ผู้เล่นที่ชนะ ก็สามารถนำตั๋วไปแลกที่ Exchange Shop ได้เช่นกัน

ระยะเวลาในการแลกของที่ Exchange Shop

Chance Time Ticket #1 Exchange Shop
ระยะเวลา: 17 มิถุนายน – 23 กรกฎาคม 2020

ป้ายชื่อ: King of Chance
ป้ายชื่อ: Chance Taker

ของที่แลกได้ใน Exchange Shop

ไอเท็มจำนวนตั๋วที่ต้องใช้
ป้ายชื่อ: King of ChancePlatinum Chance Time #1 x 5
ป้ายชื่อ: Chance TakerChance Time #1 x 5
Energy Ticket (10) x 3Platinum Chance Time #1 x 5
Energy Ticket (10) x 1Chance Time #1
Skip Ticket x 20Platinum Chance Time #1
Skip Ticket x 5Chance Time #1
Equipment Medal x 50Platinum Chance Time #1
Equipment Medal x 20Chance Time #1

กิจกรรม: 2nd Anniversary Challenge Rush!

ระยะเวลา: 31 พฤษภาคม – 17 มิถุนายน 2020

ด่านอื่นๆจะถูกเพิ่มเข้ามาภายหลัง
 • ด่าน BATTLE 4~6 วันที่ 5 มิถุนายน

ตัวละครที่แนะนำในแต่ละด่าน

คำแปล Challenges

 • BATTLE 1
  – จบด่านโดยใช้ตัวละคร ธาตุ: RED 1 ตัว หรือมากกว่า
  – จบด่านโดยใช้ตัวละคร ธาตุ: GRN 2 ตัว หรือมากกว่า
  – จบด่านภายใน 140 วินาที
 • BATTLE 2
  – จบด่านโดยใช้ตัวละคร ธาตุ: GRN 1 ตัว หรือมากกว่า
  – จบด่านโดยใช้ตัวละคร ธาตุ: BLU 2 ตัว หรือมากกว่า
  – จบด่านภายใน 140 วินาที
 • BATTLE 3
  – จบด่านโดยใช้ตัวละคร ธาตุ: YEL 1 ตัว หรือมากกว่า
  – จบด่านโดยใช้ตัวละคร ธาตุ: PUR 2 ตัว หรือมากกว่า
  – จบด่านภายใน 140 วินาที
 • BATTLE 4
  – จบด่านโดยใช้ตัวละคร ธาตุ: YEL 1 ตัว หรือมากกว่า
  – จบด่านโดยใช้ตัวละคร ธาตุ: PUR 2 ตัว หรือมากกว่า
  – จบด่านภายใน 140 วินาที
 • BATTLE 5
  – จบด่านโดยใช้ตัวละคร ธาตุ: RED 1 ตัว หรือมากกว่า
  – จบด่านโดยใช้ตัวละคร ธาตุ: YEL 2 ตัว หรือมากกว่า
  – จบด่านภายใน 140 วินาที
 • BATTLE 6
  – ทำความเสียหายด้วย Rising Rush ได้มากกว่า 30M
  – ทำความเสียหายด้วย Rising Rush ได้มากกว่า 35M
  – ทำความเสียหายด้วย Rising Rush ได้มากกว่า 40M
  – ทำความเสียหายด้วย Rising Rush ได้มากกว่า 50M
  – ทำความเสียหายด้วย Rising Rush ได้มากกว่า 60M
  – ทำความเสียหายด้วย Rising Rush ได้มากกว่า 70M
  – ทำความเสียหายด้วย Rising Rush ได้มากกว่า 80M

กิจกรรม: “LEGENDS ANNIVERSARY ADVENTURE”

เก็บสะสม Thank-You Bouquets และ Crowns เพื่อแลกรับของรางวัล
PART 1 : 31 พฤษภาคม – 17 มิถุนายน 2020
PART 2 : 24 มิถุนายน – 11 กรกฎาคม 2020

วิธีเล่น:
1. ตามหาใบ Job Request ของกิจกรรม

2. เก็บสะสม Thank-You Bouquets และ Thank-You Crowns จากการส่งตัวละครไป Adventures

3. นำเอา Thank-You Bouquets และ Thank-You Crowns ไปแลกของรางวัลใน Exchange Shop

กิจกรรมที่แจกใบ Job Request

Event

Exchange Shop

วิธีในการฟาร์มของจาก Adventure

วิธีในการเก็บสะสม Thank-You Bouquets และ Thank-You Crowns คือการได้ระดับ Huge Success จากการส่งตัวละครไป Adventure โดยตัวละครที่จะได้รับโบนัสในรอบนี้คือ “Tag: Future” สำหรับ 7 ชั่วโมง และ “Tag: GT” สำหรับ 3/1 ชั่วโมง

 • ตัวละครที่มี Tag: Future, GT (เพิ่มอัตราความสำเร็จมหาศาล)
 • ตัวละครที่มีเลเวลสูง (เพิ่มอัตราความสำเร็จอย่างมาก)
 • ตัวละครที่มีสีตรงกับที่แนะนำ (เพิ่มอัตราความสำเร็จปานกลาง)

ระยะเวลาของกิจกรรม

 • Season 1: 31 พฤษภาคม – 8 มิถุนายน 2020
 • Season 2: 8 – 17 มิถุนายน 2020
 • Season 3: 24 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2020
 • Season 4: 2 – 11 กรกฎาคม 2020

ของรางวัลต่างๆจากกิจกรรม

 • ตั๋ว Assist: Terror of God SPARKING
 • ตั๋ว Assist: The Absolute One SPARKING
 • ตั๋วสุ่ม Thanks for 2 Years!
 • เหรียญ 2nd Anniversary

อัพเดทล่าสุด: 05/27

“Clash! Bonds Transcending Time and Space”

ระยะเวลา: 27 พฤษภาคม – 15 กรกฎาคม 2020

>> อ่านต่อได้ที่นี่ <<

LEGENDS FRIENDS!

เริ่ม: 27 พฤษภาคม 2020

>> อ่านต่อได้ที่นี่ <<

Master’s Pack Z
God of Destruction Beerus
Drop Rate UP!!

ระยะเวลา: 27 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2020

ZENKAI AWAKENING
God of Destruction Beerus

ระยะเวลา: 27 พฤษภาคม – 16 มิถุนายน 2020

Super Space-Time Duel #46

ระยะเวลา: 27 พฤษภาคม – 10 มิถุนายน 2020

อีควิปเม้นท์

 • Slot 1
  ค่าสถานะพลังป้องกัน Strike +10~18%
 • Slot 2
  เพิ่มค่าสถานะพลังป้องกัน Blast +4~10% เป็นเวลา 15 วินาที เมื่อเจอกับศัตรูที่เป็น Saiyan – หรือ – เพิ่มค่าสถานะพลังป้องกัน Strike +4~10% เป็นเวลา 15 วินาที เมื่อเจอกับศัตรูที่เป็น Saiyan
 • Slot 3
  เพิ่มเลือด +4~10%
 • สวมใส่: Saiyan

Happy Weekend

ระยะเวลา: 30 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2020
เรทตัวละคร SP 50% ทั้งหมด 117 ตัวละคร
กดได้แค่วันละ 1 ครั้ง ครั้งละ 100 Chrono Crystal

 • Super Saiyan God SS Vegeta (DBL18-05S) 0.7142%
 • Super Saiyan 3 Goku (DBL17-05S) 0.7142%
 • Super Vegito (DBL13-03S) 0.7142%
 • Goku (DBL15-05S) 0.7142%
 • Super Saiyan Goten (Kid) (DBL12-06S) 0.7142%
 • Super Saiyan 2 Gohan (Youth) (DBL10-06S) 0.7142%
 • God of Destruction Beerus (DBL07-11S) 0.7143%
 • และตัวละครอื่นๆอีก 110 ตัว ตัวละ 0.409~0.4091%