คลังเก็บหมวดหมู่: Challenge Rush

กิจกรรม: 2nd Anniversary Challenge Rush!

ระยะเวลา: 31 พฤษภาคม – 17 มิถุนายน 2020

ด่านอื่นๆจะถูกเพิ่มเข้ามาภายหลัง
 • ด่าน BATTLE 4~6 วันที่ 5 มิถุนายน

ตัวละครที่แนะนำในแต่ละด่าน

คำแปล Challenges

 • BATTLE 1
  – จบด่านโดยใช้ตัวละคร ธาตุ: RED 1 ตัว หรือมากกว่า
  – จบด่านโดยใช้ตัวละคร ธาตุ: GRN 2 ตัว หรือมากกว่า
  – จบด่านภายใน 140 วินาที
 • BATTLE 2
  – จบด่านโดยใช้ตัวละคร ธาตุ: GRN 1 ตัว หรือมากกว่า
  – จบด่านโดยใช้ตัวละคร ธาตุ: BLU 2 ตัว หรือมากกว่า
  – จบด่านภายใน 140 วินาที
 • BATTLE 3
  – จบด่านโดยใช้ตัวละคร ธาตุ: YEL 1 ตัว หรือมากกว่า
  – จบด่านโดยใช้ตัวละคร ธาตุ: PUR 2 ตัว หรือมากกว่า
  – จบด่านภายใน 140 วินาที
 • BATTLE 4
  – จบด่านโดยใช้ตัวละคร ธาตุ: YEL 1 ตัว หรือมากกว่า
  – จบด่านโดยใช้ตัวละคร ธาตุ: PUR 2 ตัว หรือมากกว่า
  – จบด่านภายใน 140 วินาที
 • BATTLE 5
  – จบด่านโดยใช้ตัวละคร ธาตุ: RED 1 ตัว หรือมากกว่า
  – จบด่านโดยใช้ตัวละคร ธาตุ: YEL 2 ตัว หรือมากกว่า
  – จบด่านภายใน 140 วินาที
 • BATTLE 6
  – ทำความเสียหายด้วย Rising Rush ได้มากกว่า 30M
  – ทำความเสียหายด้วย Rising Rush ได้มากกว่า 35M
  – ทำความเสียหายด้วย Rising Rush ได้มากกว่า 40M
  – ทำความเสียหายด้วย Rising Rush ได้มากกว่า 50M
  – ทำความเสียหายด้วย Rising Rush ได้มากกว่า 60M
  – ทำความเสียหายด้วย Rising Rush ได้มากกว่า 70M
  – ทำความเสียหายด้วย Rising Rush ได้มากกว่า 80M

กิจกรรม: Challenge Rush Team Bardock!

ระยะเวลา: 25 มีนาคม – 8 เมษายน 2020

ด่านอื่นๆจะถูกเพิ่มเข้ามา ตามวันและเวลาดังต่อไปนี้
 • ด่าน BATTLE 4 วันที่ 30 มีนาคม
 • ด่าน Last Man Standing วันที่ 30 มีนาคม

ตัวละครที่แนะนำในแต่ละด่าน

คำแปล Challenges

 • BATTLE 1
  – จบด่านโดยใช้ตัวละครจาก Sagas From the Movies 3 ตัว
  – จบด่านโดยใช้ตัวละคร Tag: Future 3 ตัว
  – จบด่านภายใน 140 วินาที
 • BATTLE 2
  จบด่านโดยใช้ตัวละคร Tag: Android 3 ตัว
  – จบด่านโดยใช้ตัวละคร Tag: Lineage of Evil 3 ตัว
  – จบด่านภายใน 140 วินาที
 • BATTLE 3
  – จบด่านโดยใช้ตัวละคร Tag: GT 3 ตัว
  – จบด่านโดยใช้ตัวละคร Tag: Fusion Warrior 2 ตัว หรือมากกว่า
  – จบด่านภายใน 140 วินาที
 • BATTLE 4
  – จบด่านโดยใช้ตัวละคร Tag: Regeneration 3 ตัว
  – จบด่านโดยใช้ตัวละคร Tag: Female Warrior 3 ตัว
  – จบด่านภายใน 140 วินาที
 • Last Man Standing
  – จบด่านโดยใช้ตัวละคร EXTREME 2 ตัว หรือมากกว่า
  – จบด่านโดยใช้ตัวละคร ธาตุ: YEL 2 ตัว หรือมากกว่า
  – จบด่านภายใน 140 วินาที

กิจกรรม: Challenge Rush Goku!

ระยะเวลา: 11 – 25 มกราคม 2020

Challenge Rush Goku ฉลองวันที่ 590 ของเกม! (Global Release)
เมื่อชนะหมดทุกด่านจะได้รับ 590 Chrono Crystals และป้ายชื่อ!

และเมื่อเก็บ Challenge ครบทุกอันก็จะได้ตั๋ว Goku Everyday อีก 10 ใบ

ด่านอื่นๆจะถูกเพิ่มเข้ามา ตามวันและเวลาดังต่อไปนี้
 • BATTLE-5~7 วันที่ 13 มกราคม 2020 13.00น.
 • BATTLE-8~10 วันที่ 18 มกราคม 2020 13.00น.

ตัวละครที่แนะนำในแต่ละด่าน

คำแปล Challenges

 • BATTLE 1
  – จบด่านโดยใช้ตัวละครจากภาค Dragon Ball Saga 3 ตัว
  – จบด่านโดยใช้ตัวละคร Tag: Regeneration 3 ตัว
  – จบด่านภายใน 120 วินาที
 • BATTLE 2
  – จบด่านโดยใช้ตัวละครจากภาค Saiyan Saga (Z) 3 ตัว
  – จบด่านโดยใช้ตัวละคร Tag: Lineage of Evil 3 ตัว
  – จบด่านภายใน 120 วินาที
 • BATTLE 3
  – จบด่านโดยใช้ตัวละครจากภาค Saiyan Saga (Z) 3 ตัว
  – จบด่านโดยใช้ตัวละคร Tag: Hybrid Saiyan 3 ตัว
  – จบด่านภายใน 120 วินาที
 • BATTLE 4
  – จบด่านโดยใช้ตัวละคร Tag: Ginyu Force 3 ตัว
  – จบด่านโดยใช้ตัวละคร Frieza 2 ตัว หรือมากกว่า
  – จบด่านภายใน 120 วินาที
 • BATTLE 5
  – จบด่านโดยใช้ตัวละคร Tag: Android 3 ตัว
  – จบด่านโดยใช้ตัวละคร Tag: Saiyan 3 ตัว
  – จบด่านภายใน 120 วินาที
 • BATTLE 6
  – จบด่านโดยใช้ตัวละคร Tag: Frieza Force 3 ตัว
  – จบด่านโดยใช้ตัวละคร Tag: Super Warrior 1 ตัว หรือมากกว่า
  – จบด่านภายใน 120 วินาที
 • BATTLE 7
  – จบด่านโดยใช้ตัวละคร Tag: Fusion Warrior 2 ตัว หรือมากกว่า
  – จบด่านโดยใช้ตัวละคร ธาตุ: BLU 2 ตัว หรือมากกว่า
  – จบด่านภายใน 120 วินาที
 • BATTLE 8
  – จบด่านโดยใช้ตัวละคร Tag: Regeneration 3 ตัว
  – จบด่านโดยใช้ตัวละคร Tag: Super Saiyan 3 ตัว
  – จบด่านภายใน 120 วินาที
 • BATTLE 9
  – จบด่านโดยใช้ตัวละคร Tag: God Ki 2 ตัว หรือมากกว่า
  – จบด่านโดยใช้ตัวละคร Tag: Hybrid Saiyan 3 ตัว
  – จบด่านภายใน 120 วินาที
 • BATTLE 10
  – จบด่านโดยใช้ตัวละคร ธาตุ: BLU 3 ตัว
  – จบด่านโดยใช้ตัวละคร ธาตุ: GRN 2 ตัว หรือมากกว่า
  – จบด่านภายใน 120 วินาที

กิจกรรม: Challenge Rush 2019

ระยะเวลา: 25 ธันวาคม 2019 – 8 มกราคม 2020

Challenge Rush ครั้งสุดท้ายของปี 2019
เมื่อชนะหมดทุกด่านก็จะได้รับ Chrono Crystals รวมทั้งสิ้น 1,200!

และป้ายชื่อ Challenge Rush 2019 Master, 2019 Champion

ด่านจะถูกเพิ่มเข้ามา ตามวันและเวลาดังต่อไปนี้

 • BATTLE-1~2 25 ธันวาคม 2019 13.00น.
 • BATTLE-3~4 26 ธันวาคม 2019 13.00น.
 • BATTLE-5~6 27 ธันวาคม 2019 13.00น.
 • BATTLE-7~8 28 ธันวาคม 2019 13.00น.
 • BATTLE-9~10 29 ธันวาคม 2019 13.00น.
 • BATTLE-11~12 30 ธันวาคม 2019 13.00น.

ตัวละครที่แนะนำในแต่ละด่าน

พรีวิวกิจกรรม: Challenge Rush

ระยะเวลา: 30 ตุลาคม – 20 พฤศจิกายน 2019

โดย Challenge Rush รอบนี้ ศัตรูทุกตัวในด่านจะมีธาตุเหมือนกันหมด และจะให้ผู้เล่นเน้นไปที่การเอาตัวชนะธาตุลงด่านเท่านั้น ไม่มีตัวโบนัส

และเมื่อชนะหมดทุกด่านก็จะได้รับ 1,000 Chrono Crystals!

CHALLENGE RUSH – RED –

ธาตุที่ได้เปรียบในด่านนี้: BLU

ตัวละครที่แนะนำ:

CHALLENGE RUSH – YEL –

ธาตุที่ได้เปรียบในด่านนี้: RED

ตัวละครที่แนะนำ:

CHALLENGE RUSH – PUR –

ธาตุที่ได้เปรียบในด่านนี้: YEL

ตัวละครที่แนะนำ:

CHALLENGE RUSH – GRN –

ธาตุที่ได้เปรียบในด่านนี้: PUR

ตัวละครที่แนะนำ:

CHALLENGE RUSH – BLU –

ธาตุที่ได้เปรียบในด่านนี้: GRN

ตัวละครที่แนะนำ:

Challenge Rush – DRK –

ธาตุที่ได้เปรียบในด่านนี้: LGT

ตัวละครที่แนะนำ:

พรีวิว: กิจกรรม Challenge Rush

ระยะเวลา: 25 กันยายน – 8 ตุลาคม 2019

โดย Challenge Rush รอบนี้จะไม่มีการกำหนดเงื่อนไขของตัวละอีกต่อไป แต่จะเพิ่มเป็นโบนัสพิเศษต่างๆให้กับตัวละครตาม Tag แทน

ของรางวัลโดยรวม:

 • 1,000 Chrono Crystals
 • ป้ายชื่อ 3rd CHALLENGE RUSH Master

CHALLENGE RUSH – Goku –

Tag ของตัวละครที่ได้รับโบนัส:

 • Android
 • Regeneration
 • Ginyu Force

ตัวละครที่แนะนำ:

CHALLENGE RUSH – Female Warrior –

Tag ของตัวละครที่ได้รับโบนัส:

 • Vegeta Family
 • Female Warrior

ตัวละครที่แนะนำ:

CHALLENGE RUSH – Universe 2 –

Tag ของตัวละครที่ได้รับโบนัส:

 • Female Warrior
 • Fusion Warrior

ตัวละครที่แนะนำ:

CHALLENGE RUSH – Android –

Tag ของตัวละครที่ได้รับโบนัส:

 • GT
 • Sagas From the Movies
 • Namekian

ตัวละครที่แนะนำ:

CHALLENGE RUSH – Legends Road –

Tag ของตัวละครที่ได้รับโบนัส:

 • Legends Road

ตัวละครที่แนะนำ:

Challenge Rush – Champion –

กฎพิเศษของด่านนี้:

 • พลังโจมตีของท่า Rising Rush จะลดลงอย่างมาก
 • การแพ้ธาตุของศัตรูในด่านนี้จะไม่มีผล