คลังเก็บหมวดหมู่: Collab Summon

แปลสกิล: “Dragon Ball Super: Broly” Collab Summon Final

SP Gogeta (DBL10-11S) BLU

TAG: Saiyan Super, Saiyan, Fusion, Fusion Warrior

Z-ABILITY: เพิ่มพลังโจมตีและป้องกัน Blast ให้กับ Tag: Fusion Warrior

 • 0★ พลังโจมตี Blast+17%
 • 3★ พลังโจมตี Blast +20%
 • 5★ พลังโจมตีและป้องกัน Blast +22%
 • 7★ พลังโจมตีและป้องกัน Blast +25%

MAIN ABILITY:

Let’s get things started!

 • แปลงร่างเป็น Super Saiyan
 • เพิ่ม Ki ให้กับตัวเอง +40 หน่วย

หลังจากแปลงร่างเป็น Full Power

Beyond the Strongest

 • นำเอาการ์ด Special Move ขึ้นมือ
 • เพิ่มพลังโจมตี +30% เป็นเวลา 15 วินาที
 • ฟื้นฟูเลือดตัวเอง +20%

UNIQUE ABILITY:

Unlimited Power

เพิ่มพลังโจมตีของท่า Special Move ตามเวลาที่ผ่านไป ของตัวละครนี้ (สูงสุด 50%)

 • 5 วินาที: พลังโจมตีของท่า Special Move +20%
 • 10 วินาที: พลังโจมตีของท่า Special Move +50%

*เอฟเฟคจะถูกรีเซ็ทเมื่อเปลี่ยนตัวละคร หรือแปลงร่าง

The Star Arrives

 • เพิ่มพลังโจมตี +40% เป็นเวลา 20 วินาทีหลังจากที่ตัวละครนี้เข้ามาในสนามรบ
 • เพิ่ม Ki ให้กับตัวเอง +20 หน่วย เมื่อตัวละครนี้หลบการโจมตีของศัตรูด้วย Vanishing Step

หลังจากแปลงร่างเป็น Full Power

Unlimited Power

เพิ่มพลังโจมตีของท่า Special Move ตามเวลาที่ผ่านไป ของตัวละครนี้ (สูงสุด 70%)

 • 5 วินาที: พลังโจมตีของท่า Special Move +20%
 • 10 วินาที: พลังโจมตีของท่า Special Move +50%
 • 15 วินาที: พลังโจมตีของท่า Special Move +70%

*เอฟเฟคจะถูกรีเซ็ทเมื่อเปลี่ยนตัวละคร

The Star Arrives

 • เพิ่มพลังโจมตี Blast +100% ในขณะที่เอฟเฟค “เกราะ” ของศัตรูกำลังทำงาน (ไม่สามารถยกเลิกได้)
 • เพิ่มพลังโจมตี +40% เป็นเวลา 20 วินาทีหลังจากที่ตัวละครนี้เข้ามาในสนามรบ
 • เพิ่ม Ki ให้กับตัวเอง +20 หน่วย เมื่อตัวละครนี้หลบการโจมตีของศัตรูด้วย Vanishing Step

SPECIAL MOVE:

Stardust Fall

 • โจมตีใส่ศัตรู (Explode)
 • เพิ่มพลังโจมตี +10% เป็นเวลา 15 วินาที เมื่อกดใช้งาน

*ท่านี้มีเกราะป้องกัน Blast ในขณะที่พุ่งเข้าไปโจมตี

หลังจากแปลงร่างเป็น Full Power

Stardust Fall

[แบบปกติ]

 • โจมตีใส่ศัตรู (Explode)
 • เพิ่มพลังโจมตี +15% เป็นเวลา 15 วินาที เมื่อกดใช้งาน

[แบบเพิ่มความสามารถ]

 • โจมตีใส่ศัตรู (Explode)
 • ทำให้ศัตรู “เปลี่ยนตัวไม่ได้” เป็นเวลา 3 วินาที เมื่อกดใช้งาน
 • เพิ่มพลังโจมตี +15% เป็นเวลา 15 วินาที เมื่อกดใช้งาน

SPECIAL SKILL:

Leave it to me!

 • เพิ่มพลังโจมตี Blast +20% เป็นเวลา 10 วินาที
 • ลดค่าการใช้การ์ด Blast Arts ลง -10 เป็นเวลา 10 วินาที

หลังจากแปลงร่างเป็น Full Power

Leave it to me!

 • เพิ่มพลังโจมตี Blast +20% เป็นเวลา 10 วินาที
 • ลดค่าการใช้การ์ด Blast Arts ลง -10 เป็นเวลา 10 วินาที

เพิ่มความสามารถให้กับการ์ด Special Move ใบต่อไปที่ใช้:

 • เพิ่มพลังโจมตีการ์ด Special Move +30% (ยกเลิกไม่ได้, ทับซ้อนไม่ได้)
 • ลดค่าการใช้การ์ด Special Move ลง -20 (ยกเลิกไม่ได้, ทับซ้อนไม่ได้)

แปลสกิล: “Dragon Ball Super: Broly” Collab Summon Part 2

SP Super Saiyan God Vegeta (DBL09-09S) YEL

TAG: Vegeta Family, Saiyan, God Ki, Super Saiyan God

Z-ABILITY: เพิ่มพลังป้องกันและโจมตี Strike ให้กับ Tag: God Ki

 • 0★ เพิ่มพลังป้องกัน +19%
 • 3★ เพิ่มพลังป้องกัน +22%
 • 5★ เพิ่มพลังป้องกันและโจมตี +23%
 • 7★ เพิ่มพลังป้องกันและโจมตี +25%

MAIN ABILITY:

Power Manifest

 • เพิ่มพลังโจมตี Strike +40% เป็นเวลา 25 วินาที
 • ลดค่าการใช้การ์ด Strike Arts ให้กับตัวเองลง -5 เป็นเวลา 25 วินาที

UNIQUE ABILITY:

The Strongest Warrior Race

 • เมื่อตัวละครนี้เข้ามาในสนามรบ, พลังโจมตี Strike +50% เป็นเวลา 20 วินาที เมื่ออัตราส่วนของเลือดของตัวละครนี้ มีมากกว่าศัตรู

Cross-Armed Guard

 • เมื่อเปลี่ยน Cover จะลดพลังโจมตีที่ได้รับลง -40% จนกว่าจะจบคอมโบ
 • เมื่อเปลี่ยน Cover จะได้รับเกราะป้องกัน Strike Arts และ Blast Arts และถ้าศัตรูอยู่ในระยะประชิด จะถูกผลักออกไปอยู่ในระยะไกล
 • เพิ่มเวลาเปลี่ยนตัวละครให้กับตัวเอง +5 เมื่อกดใช้งาน

SPECIAL MOVE:

God Heat Flash (สอนได้)

 • โจมตีใส่ศัตรู (Impact)
 • เพิ่มพลังโจมตี Strike +15% เป็นเวลา 20 วินาที เมื่อกดใช้งาน

SPECIAL SKILL:

Unlock Ki: Form of Attack

 • ลดความเสียหายที่ได้รับครั้งต่อไปลง -10% (จนกว่าจะจบคอมโบ)
 • เพิ่มพลังโจมตี Strike +15% เป็นเวลา 20 วินาที

แปลสกิล: “Dragon Ball Super: Broly” Collab Summon

SP Super Saiyan Broly (DBL07-07S) PUR

TAG: Saiyan, Super Saiyan

Z-ABILITY: เพิ่มค่าสถานะพลังโจมตี Blast & Strike ให้กับ Episode: Sagas From the Movies

 • 0★ เพิ่มพลังโจมตี Blast +19%
 • 3★ เพิ่มพลังโจมตี Blast +21%
 • 5★ เพิ่มพลังโจมตี Blast & Strike +26%
 • 7★ เพิ่มพลังโจมตี Blast & Strike +30%

MAIN ABILITY:

Uncontrollable Anger

 • แปลงร่างเป็น “Full Power”
 • ฟื้นฟูเลือดให้กับตัวเอง +20%

หลังจากแปลงร่างเป็น Full Power

Awakening Battle Thirst

 • นำเอาการ์ด Ultimate “Angry Force” ขึ้นมือ
 • เพิ่มพลังโจมตี +20% เป็นเวลา 10 วินาที

UNIQUE ABILITY:

Destruction’s Aim

 • ป้องกันการแพ้ธาตุเป็นเวลา 10 วินาที เมื่อตัวละครนี้เข้ามาในสนามรบ (ใช้ได้ 2 ครั้ง)

เอฟเฟคต่อไปนี้จะทำงานตามเวลาที่ผ่านไปในสนามรบ ของตัวละครนี้ (มากสุด 2 level)

 • 5 วินาที: เพิ่มความเร็วในการจั่วการ์ด +1 level
 • 15 วินาที: เพิ่มความเร็วในการจั่วการ์ด +2 level

*เอฟเฟคจะถูกรีเซ็ตเมื่อเปลี่ยนตัวละคร หรือแปลงร่าง

Clash of Powers

เอฟเฟคต่อไปนี้จะทำงานตามอัตราส่วนหลอดเลือดของตัวละครนี้ที่ลดลง หลังจากที่การโจมตีของศัตรูสิ้นสุดลง

 • ได้รับความเสียหาย 5%-35%: เพิ่มพลังโจมตี +20% เป็นเวลา 15 วินาที
 • ได้รับความเสียหาย 35% หรือมากกว่า: เพิ่มพลังโจมตี +40% เป็นเวลา 15 วินาที

หลังจากแปลงร่างเป็น Full Power

Destruction’s Aim

 • ป้องกันการแพ้ธาตุเป็นเวลา 15 วินาที เมื่อตัวละครนี้เข้ามาในสนามรบ (ใช้ได้ 2 ครั้ง)

เอฟเฟคต่อไปนี้จะทำงานตามเวลาที่ผ่านไปในสนามรบ ของตัวละครนี้ (มากสุด 2 level)

 • 5 วินาที: เพิ่มความเร็วในการจั่วการ์ด +1 level
 • 12 วินาที: เพิ่มความเร็วในการจั่วการ์ด +2 level

*เอฟเฟคจะถูกรีเซ็ตเมื่อเปลี่ยนตัวละคร

Clash of Powers

เอฟเฟคต่อไปนี้จะทำงานตามอัตราส่วนหลอดเลือดของตัวละครนี้ที่ลดลง หลังจากที่การโจมตีของศัตรูสิ้นสุดลง

 • ได้รับความเสียหาย 5%-35%: เพิ่มพลังโจมตี +20% เป็นเวลา 20 วินาที
 • ได้รับความเสียหาย 35% หรือมากกว่า: เพิ่มพลังโจมตี +40% เป็นเวลา 20 วินาที

SPECIAL MOVE:

Planet Crusher สอนได้

 • โจมตีใส่ศัตรู (Explode)
 • สุ่มทำลายการ์ดบนมือของศัตรู 2 ใบ เมื่อโจมตีโดน
 • ท่า Special Move ส่วนใหญ่ ของตัวละครอื่นๆ จะไม่สามารถลบล้างหรือยกเลิกท่านี้ได้

SPECIAL SKILL:

Energy Rampage

 • เพิ่มพลังโจมตี Blast +20% เป็นเวลา 20 วินาที
 • ลด Ki ศัตรู -50 หน่วย
 • บังคับให้ศัตรูเปลี่ยนตัว เมื่อโจมตีโดน

*ท่านี้มีเกราะป้องกัน Blast ในขณะที่พุ่งเข้าไปโจมตี

ULTIMATE:

Angry Force

 • โจมตีใส่ศัตรู (Impact)
 • เพิ่มอัตราการฟื้นฟู Ki +30% เป็นเวลา 30 วินาที
 • มีโอกาส 20% ที่จะทำให้ศัตรูหมดสติ เมื่อโจมตีโดน

*ท่านี้มีเกราะป้องกัน Blast ในขณะที่พุ่งเข้าไปโจมตี