คลังเก็บหมวดหมู่: Legends Rising

แปลสกิล: 2nd Anniversary Rising – SSGSS –

SP Super Saiyan God SS Goku
(DBL25-04S) RED

TAG: Son Family, Saiyan, Future, God Ki, Super Saiyan God SS

Z-ABILITY: เพิ่มค่าสถานะพลังโจมตีและป้องกัน Strike ให้กับ Tag: Future หรือ Tag: Son Family

 • ★0 พลังโจมตี / Tag: Future +22%
 • ★3 พลังโจมตี / Tag: Future, Son Family +28%
 • ★6 พลังโจมตี, ป้องกัน / Tag: Future, Son Family +30%
 • ★7+ พลังโจมตี, ป้องกัน / Tag: Future, Son Family +35%

MAIN ABILITY:

Now I’m mad… I’m really REALLY mad!

 • นำเอาการ์ด Special Arts ขึ้นมือ
 • ทำให้สมาชิกทีมศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “ลดอัตราการฟื้นฟูเลือดลง -80%” เป็นเวลา 50 วินาที
 • ทำให้สมาชิกทีมศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “ลดความเร็วในการจั่วการ์ดลง -2 level” เป็นเวลา 15 วินาที
 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “ได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น +50%” เป็นเวลา 20 วินาที

UNIQUE ABILITY:

Azure God’s Wrath

 • เพิ่มพลังโจมตี Strike +30% ตามจำนวนสมาชิกทีมศัตรู เมื่อตัวละครนี้เข้ามาในสนามรบ (เอฟเฟคจะถูกรีเซ็ตเมื่อเปลี่ยนตัวละคร)

เพิ่มเอฟเฟคต่อไปนี้ให้กับตัวเอง ตามจำนวนสมาชิกทีมที่ตายไป:

 • เพิ่มพลังโจมตี +30%
 • ลดความเสียหายที่ได้รับลง -20%.

Instant Transmission Tactics

เอฟเฟคต่อไปนี้จะเริ่มทำงานเมื่อศัตรูเปลี่ยนตัวละคร ในระหว่างที่ตัวละครนี้อยู่ในสนามรบ:

 • ลดความเสียหายครั้งต่อไปที่ได้รับลง -20% จนกว่าศัตรูจะจบคอมโบ (ไม่สามารถทับซ้อนกันได้)
 • ลด Ki ศัตรูลง -25

สุ่มทำลายการ์ดบนมือศัตรู 1 ใบ เมื่อเปลี่ยน Cover และจะผลักศัตรูออกไปอยู่ในระยะไกลเมื่อเปลี่ยน Cover เข้ามาในระหว่างที่ศัตรูโจมตีด้วยการ์ด Strike Arts

*สามารถต่อคอมโบกับการ์ด: Special Move Arts

SPECIAL MOVE:

Super God Combination (สอนได้)

 • ทำความเสียหายระดับ massive ใส่ศัตรู (Impact)
 • ฟื้นฟูหลอด Vanishing Gauge +40% เมื่อกดใช้งาน

SPECIAL SKILL:

Extreme Outburst

 • ฟื้นฟู Ki ตัวเอง +50
 • เปลี่ยนการ์ด Blast Arts ของตัวเองให้เป็นการ์ด Strike Arts
 • เพิ่มพลังโจมตีของ Strike หรือ Special Move ใบต่อไปที่ใช้ +50% (ไม่สามารถทับซ้อนกันได้)
 • เพิ่มความเร็วในการจั่วการ์ด +1 level (ไม่สามารถทับซ้อนกันได้)

ART CARDS:

Blast (Impact) ฟื้นฟู Ki +10 เมื่อกดใช้งาน

SP Super Saiyan God SS Vegeta
(DBL25-05S) PUR

TAG: Vegeta Family, Saiyan, Future, God Ki, Super Saiyan God SS

Z-ABILITY: เพิ่มค่าสถานะพลังโจมตีและป้องกัน Blast ให้กับ Tag: Future หรือ Tag: Vegeta Family

 • ★0 พลังโจมตี / Tag: Vegeta Family +22%
 • ★3 พลังโจมตี / Tag: Future, Vegeta Family +28%
 • ★6 พลังโจมตี, ป้องกัน / Tag: Future, Vegeta Family +30%
 • ★7+ พลังโจมตี, ป้องกัน / Tag: Future, Vegeta Family +35%

MAIN ABILITY:

Don’t underestimate mortals, and especially not a Saiyan!

 • นำเอาการ์ด Special Move ขึ้นมือ
 • ฟื้นฟู Ki ตัวเอง +50
 • เพิ่มพลังโจมตี Blast +30% ให้กับสมาชิกทีมหรือ Buddy ของเราในโมหด Co-Op เป็นเวลา 30 วินาที
 • ลดเวลาเปลี่ยนตัวละครของสมาชิกทีมลง -5

UNIQUE ABILITY:

Timeless Ties

 • เพิ่มพลังโจมตี +20% ให้กับสมาชิกทีมเป็นเวลา 15 วินาที ในทุกๆครั้งที่ตัวละครนี้กดใช้การ์ด Strike หรือ Blast Arts

เอฟเฟคต่อไปนี้จะเริ่มทำงาน เมื่อตัวละครนี้ถูกเปลี่ยนตัวออก:

 • สุ่มจั่วการ์ด 1 เมื่อมีการ์ดเหลืออยู่ 3 หรือน้อยกว่า
 • ฟื้นฟู Ki ให้กับสมาชิกทีม +20

Desperate Fight for the Future

เพิ่มเอฟเฟคต่อไปนี้ให้กับตัวเองเป็นเวลา 50 วินาที นับตั้งแต่การต่อสู้เริ่มต้นขึ้น:

 • เพิ่มพลังโจมตี +50% (ยกเลิกไม่ได้)
 • ลดค่าการใช้การ์ดลง -5 (ยกเลิกไม่ได้)

เอฟเฟคต่อไปนี้จะเริ่มทำงานเมื่อตัวละครนี้ตาย:

 • เพิ่มพลังโจมตี +35% (ยกเลิกไม่ได้)
 • ฟื้นฟูเลือด +20% ให้กับสมาชิกทีมที่มี “Tag: Vegeta Family” หรือ “Tag: Future”
 • ลดจำนวน Dragon Ball ของศัตรูลง -3

SPECIAL MOVE:

Galick Gun (สอนได้)

 • ทำความเสียหายระดับ major ใส่ศัตรู (Impact)
 • เพิ่มพลังโจมตี +20% ให้กับท่า Special Move ของสมาชิกทีมหรือ Buddy ของเราในโมหด Co-Op เมื่อกดใช้งาน

SPECIAL SKILL:

Saiyans don’t do limits!

 • เพิ่มพลังโจมตี +20% เป็นเวลา 20 วินาที
 • สุ่มทำลายการ์ดศัตรู 2 ใบ

EX HIT (DBL25-06E) RED

TAG: Universe 6, Powerful Opponent

Z-ABILITY: เพิ่มค่าสถานะพลังป้องกัน Strike & Blast ให้กับ Element: RED หรือ Tag: Universe 6

 • ★0 Element: RED +20%
 • ★3 Element: RED & Tag: Universe 6 +22%
 • ★6 Element: RED & Tag: Universe 6 +28%
 • ★7+ Element: RED & Tag: Universe 6 +30%

MAIN ABILITY:

Composed Gaze

 • ฟื้นฟูเลือดตัวเอง +25%
 • ทำให้สมาชิกทีมศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “อัตราฟื้นฟู Ki -100%” เป็นเวลา 10 วินาที
 • ยกเลิกสถานะพิเศษของศัตรู

UNIQUE ABILITY:

Natural-Born Warrior

เอฟเฟคต่อไปนี้จะเริ่มทำงาน เมื่อตัวละครนี้เข้ามาในสนามรบ:

 • สุ่มล็อคช่องการ์ดศัตรู 1 ใบเป็นเวลา 10 วินาที (ใช้ได้ 3 ครั้ง)
 • เพิ่มพลังโจมตี +25% เป็นเวลา 15 วินาที
 • ลดความเสียหายที่ได้รับลง -20% เป็นเวลา 10 วินาที

A Job Well Done

 • เมื่อเปลี่ยน Cover จะลดความเสียหายที่ได้รับลง -40% จนกว่าศัตรูจะจบคอมโบ (เมื่อใช้งาน จะเพิ่มเวลาเปลี่ยนตัวให้กับตัวเอง +3 วินาที)

เมื่อการต่อสู้เริ่มต้นขึ้น จะเพิ่มเอฟเฟคต่อไปนี้ให้กับตัวเอง ตามจำนวนสมาชิกทีมที่เป็น “Element: RED” หรือ “Tag: Universe 6” ในทีม นอกเหนือจากตัวละครนี้:

 • เพิ่มพลังโจมตี +20%
 • อัตราฟื้นฟู Ki +20%

SPECIAL MOVE:

Assassin Strike

 • ทำความเสียหายระดับ major ใส่ศัตรู (Impact)
 • สุ่มทำลายการ์ดศัตรู 2 ใบ เมื่อโจมตีโดน

SPECIAL SKILL:

Torrential Ki: Lowered Speed

 • ลด Ki ศัตรูลง -30
 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “ลดความเร็วในการจั่วการ์ดลง -1 level” เป็นเวลา 20 วินาที

แปลสกิล: 2nd Anniversary Rising – Kaioken –

SP Super Kaioken Goku
(DBL24-13S) GRN

TAG: Son Family, Saiyan, Super Saiyan, Otherworld Warrior

Z-ABILITY: เพิ่มค่าสถานะพลังโจมตีและป้องกัน Blast ให้กับ Tag: Son Family หรือ Element: RED

 • ★0 Son Family / พลังโจมตี +19%
 • ★3 Son Family, RED / พลังโจมตี,ป้องกัน +22%
 • ★6 Son Family, RED / พลังโจมตี,ป้องกัน +25%
 • ★7+ Son Family, RED / พลังโจมตี,ป้องกัน +28%

MAIN ABILITY:

Super Kaioken!!

 • นำเอาการ์ด Ultimate “Super Kaioken Dragon Fist” ขึ้นมือ
 • ฟื้นฟู Ki +30
 • เพิ่มพลังโจมตี Blast +50% เป็นเวลา 60 วินาที

UNIQUE ABILITY:

Otherworld Super Saiyan

เพิ่มเอฟเฟคต่อไปนี้ให้กับตัวเอง เมื่อเข้ามาในสนามรบ:

 • พลังโจมตี +40% (ไม่สามารถทับซ้อนกันได้)
 • ลดค่าการใช้การ์ด -5 เป็นเวลา 15 วินาที
 • ลดความเสียหายที่ได้รับลง -40% เป็นเวลา 10 วินาที ในทุกๆครั้งที่ศัตรูหลบการโจมตีของตัวละครนี้ด้วยท่า Vanishing Step (ไม่สามารถทับซ้อนกันได้)

Explosive Kaioken

เพิ่มเอฟเฟคต่อไปนี้ให้กับตัวเอง เมื่อการต่อสู้เริ่มต้นขึ้น:

 • เพิ่มพลังโจมตี +40% (ยกเลิกไม่ได้)อัตราฟื้นฟู Ki +70% (ยกเลิกไม่ได้)เพิ่มความเร็วในการจั่วการ์ด +1 level เป็นเวลา 20 วินาที

เอฟเฟคต่อไปนี้จะเริ่มทำงาน เมื่อเลือดของตัวเองเหลือ 50% หรือน้อยกว่า หลังจากการโจมตีของศัตรูสิ้นสุดลง (ใช้งานได้ 1 ครั้ง):

 • สุ่มทำลายการ์ดตัวเอง 1 ใบและนำการ์ด Special Arts ขึ้นมือ
 • เพิ่มความเร็วในการจั่วการ์ด +1 level เป็นเวลา 20 วินาที

SPECIAL MOVE:

Super Kaioken Kamehameha

 • ทำความเสียหายระดับ major ใส่ศัตรู (Impact)
 • เพิ่มพลังโจมตี Blast +20% เป็นเวลา 20 วินาที เมื่อกดใช้งาน
 • และจะเพิ่มพลังโจมตีของท่า Special Move อีก +20% เป็นเวลา 3 วินาที ถ้าเหลือเลือด 50% หรือน้อยกว่า

SPECIAL SKILL:

Howl of Resurrection

 • ฟื้นฟู Ki +40
 • เพิ่มพลังโจมตี +20% เป็นเวลา 15 วินาที

เพิ่มเอฟเฟคต่อไปนี้ให้กับตัวเอง เมื่อเลือดเหลือ 50% หรือน้อยกว่า:

 • ฟื้นฟูเลือดตัวเอง +20% เมื่อลดลงเหลือ 0 (ใช้ได้ 1 ครั้ง) (ยกเลิกไม่ได้)
 • ลดความเสียหายครั้งต่อไปที่ได้รับลง -30% จนกว่าศัตรูจะจบคอมโบ (ไม่สามารถทับซ้อนกันได้)

ULTIMATE:

Super Kaioken Dragon Fist

 • ทำความเสียหายระดับ massive ใส่ศัตรู (Impact)
 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “ได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น +15%” เป็นเวลา 20 วินาที เมื่อโจมตีโดน
 • มีโอกาส 30% ที่จะทำให้ศัตรูหมดสติ เมื่อโจมตีโดน

SP Pikkon
(DBL24-15S) RED

TAG: Otherworld Warrior, Powerful Opponent

Z-ABILITY: เพิ่มค่าสถานะพลังโจมตีและป้องกัน Blast ให้กับ Element: RED หรือ Element: GRN

 • ★0 Element: RED / โจมตี +24%
 • ★3 Element: RED, GRN / โจมตี +26%
 • ★6 Element: RED, GRN / โจมตี,ป้องกัน +33%
 • ★7+ Element: RED, GRN / โจมตี,ป้องกัน +35%

MAIN ABILITY:

You’re much stronger than I thought.

 • แปลงร่างเป็น “Agile Style”
 • เพิ่มพลังโจมตี +30% (ยกเลิกไม่ได้)

หลังจากแปลงร่าง

I’m ending this fight.

 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “ได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น +30%”
 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “เพิ่มค่าการใช้การ์ด Special Arts +10”
 • ยกเลิกสถานะพิเศษของศัตรู

UNIQUE ABILITY:

Complete Composure

เพิ่มเอฟเฟคต่อไปนี้ให้กับตัวเอง เป็นเวลา 20 วินาที นับตั้งแต่การต่อสู้เริ่มขึ้น:

 • เพิ่มพลังโจมตี +20% (ยกเลิกไม่ได้)
 • ลดความเสียหายที่ได้รับลง 30% (ยกเลิกไม่ได้)

A New Rival

เพิ่มเอฟเฟคต่อไปนี้ให้กับตัวเอง ตามจำนวนสมาชิกทีมที่มี “Element: RED”, “Element: GRN”, หรือ “Element: PUR” ในทีม นอกเหนือจากตัวละครนี้ เมื่อการต่อสู้เริ่มขึ้น:

 • เพิ่มพลังโจมตี +15% (ยกเลิกไม่ได้)
 • ลดค่าการใช้การ์ด Strike และ Blast Arts ลง -2 (ยกเลิกไม่ได้)

หลังจากแปลงร่าง

Unreadable Movements

เพิ่มเอฟเฟคต่อไปนี้ให้กับตัวเอง เมื่อตัวละครนี้หลบการโจมตีของศัตรูด้วยท่า Vanishing Step:

 • ฟื้นฟู Ki +40
 • อัตราฟื้นฟูหลอด Vanishing Gauge +50% เป็นเวลา 5 วินาที

True Power

เอฟเฟคต่อไปนี้จะเริ่มทำงาน เมื่อตัวละครนี้เข้ามาในสนามรบ หรือ แปลงร่าง:

 • นำเอาการ์ด Special Arts ขึ้นมือ (ใช้งานได้ 2 ครั้ง)
 • เพิ่มพลังโจมตี Blast +40% เป็นเวลา 15 วินาที
 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “เพิ่มค่าการใช้การ์ด Strike Arts +10” เป็นเวลา 10 วินาที
 • และจะฟื้นฟูเลือดให้กับสมาชิกทีมที่มี “Tag: Otherworld Warrior” อย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 20 วินาที เมื่อมีตัวละคร “Tag: Otherworld Warrior” ที่นอกเหนือจากตัวละครนี้อยู่ในทีม

SPECIAL MOVE:

Aero-Break

 • ทำความเสียหายระดับ major ใส่ศัตรู (Explode)
 • เพิ่มพลังโจมตี +15% เป็นเวลา 15 วินาที เมื่อกดใช้งาน

หลังจากแปลงร่าง

Thunder Flash

 • ทำความเสียหายระดับ major ใส่ศัตรู (Impact)
 • เพิ่มพลังโจมตี +20% เป็นเวลา 15 วินาที เมื่อกดใช้งาน

SPECIAL SKILL:

Pride of the West Quadrant

 • เพิ่มพลังโจมตี Blast +20% เป็นเวลา 30 วินาที
 • อัตราฟื้นฟู Ki +40% เป็นเวลา 30 วินาที

หลังจากแปลงร่าง

Flawless Stance

 • นำเอาการ์ด Special Move ขึ้นมือ (ใช้งานได้ 1 ครั้ง)
 • เพิ่มพลังโจมตี Blast +20% เป็นเวลา 20 วินาที
 • ลด Ki ศัตรูลง -30
 • ลดหลอด Vanishing Gauge ของศัตรูลงเหลือ 0% (ใช้งานได้ 1 ครั้ง)

เพิ่มความสามารถให้กับการ์ด Special Move ใบต่อไป (ไม่สามารถทับซ้อนกันได้) (ใช้งานได้ 2 ครั้ง):

 • เพิ่มพลังโจมตีการ์ด Special Move +30%
 • ลดค่าการใช้การ์ด Special Move -20

EX Goku (Youth)
(DBL24-14E) BLU

TAG: Son Family, Saiyan, Kids

Z-ABILITY: เพิ่มค่าสถานะพลังโจมตีและป้องกัน Strike ให้กับ Element: BLU หรือ Episode: Dragon Ball Saga

 • ★0 Element: BLU +20%
 • ★3 Element: BLU / Ep: Dragon Ball Saga +22%
 • ★6 Element: BLU / Ep: Dragon Ball Saga +28%
 • ★7+ Element: BLU / Ep: Dragon Ball Saga +30%

MAIN ABILITY:

I thought you said this was going to be fast!

 • นำเอาการ์ด Special Move ขึ้นมือ
 • เพิ่มพลังโจมตี +30% เป็นเวลา 30 วินาที
 • เพิ่มความเร็วในการจั่วการ์ด +1 level เป็นเวลา 30 วินาที

UNIQUE ABILITY:

Come at me!

 • ลดความเสียหายที่ได้รับลง -30% นับตั้งแต่การต่อสู้เริ่มขึ้น เป็นเวลา 40 วินาที (ยกเลิกไม่ได้)

เพิ่มเอฟเฟคต่อไปนี้ให้กับตัวเอง เมื่อการโจมตีของศัตรูสิ้นสุดลง:

 • เพิ่มพลังโจมตี Strike +20% เป็นเวลา 20 วินาที
 • ฟื้นฟูเลือดเป็นจำนวน 10% ของความเสียหายที่ได้รับ (สูงสุด 10% ของจำนวนเลือดตัวเอง)

Eternal Struggle

 • เพิ่มพลังโจมตี Strike +20% ให้กับสมาชิกทีม เป็นเวลา 15 วินาทีเมื่อตัวละครนี้เข้ามาในสนามรบ และมีตัวละคร “Element: BLU” หรือ “Element: YEL” นอกเหนือจากตัวละครนี้อยู่ในทีม
 • และจะเพิ่มพลังโจมตี Strike ให้กับตัวเองอีก +40% เป็นเวลา 15 วินาที เมื่อมีตัวละคร “Episode: Dragon Ball Saga” นอกเหนือจากตัวละครนี้อยู่ในทีม

SPECIAL MOVE:

Kamehameha

 • ทำความเสียหายระดับ major ใส่ศัตรู (Impact)
 • มีโอกาส 15% ที่จะทำให้ศัตรูหมดสติ เมื่อโจมตีโดน

SPECIAL SKILL:

Unlock Ki: Rapid Strike Form

 • เปลี่ยนการ์ด Blast Arts บนมือเป็นการ์ด Strike Arts
 • ลดความเสียหายครั้งต่อไปที่ได้รับลง -20% จนกว่าศัตรูจะจบคอมโบ (ไม่สามารถทับซ้อนกันได้)

แปลสกิล: Legends Rising Vol.12

SP Vegito (DBL22-08S) YEL

TAG: Saiyan, Super Saiyan, Potara, Fusion Warrior

Z-ABILITY: เพิ่มค่าสถานะพลังโจมตี Strike & Blast ให้กับ Tag: Fusion Warrior

 • ★0 Blast +19%
 • ★3 Blast +22%
 • ★6 Strike & Blast+25%
 • ★7+ Strike & Blast +28%

MAIN ABILITY:

Would you like a demonstration?

 • แปลงร่างเป็น “Super Vegito”
 • ทำลายการ์ดบนมือตัวเองทั้งหมด และจั่วขึ้นมาใหม่ 4 ใบ

หลังจากแปลงร่างเป็น Super Vegito

This is Super Vegito!!

 • นำเอาการ์ด Special Move ขึ้นมือ
 • ฟื้นฟู Ki +50
 • ฟื้นฟูหลอด Vanishing Gauge +100%

UNIQUE ABILITY:

Unparalleled Ultimate Warrior

เพิ่มเอฟเฟคต่อไปนี้ให้กับตัวเองจนกว่าจะแปลงร่าง นับตั้งแต่การต่อสู้เริ่มต้นขึ้น:

 • เพิ่มพลังโจมตี Blast +50% (ยกเลิกไม่ได้)
 • ลดความเสียหายที่ได้รับลง -20%

Absolute Composure

เอฟเฟคต่อไปนี้จะเริ่มทำงาน เมื่อการโจมตีของศัตรูสิ้นสุดลง (ใช้ได้ 1 ครั้ง):

 • สุ่มทำลายการ์ดบนมือตัวเอง 1 ใบ และจั่วการ์ด Special Arts ขึ้นมา
 • ลดจำนวน Dragon Balls ของศัตรูลง -1

หลังจากแปลงร่างเป็น Super Vegito

Golden Ultimate Warrior

เพิ่มเอฟเฟคต่อไปนี้ให้กับตัวเอง หลังจากแปลงร่าง :

 • เพิ่มพลังโจมตี +50% (ยกเลิกไม่ได้)
 • ลดความเสียหายที่ได้รับลง -50% เป็นเวลา 10 วินาที
 • อัตราฟื้นฟู Ki +100% เป็นเวลา 20 วินาที

Absolute Radiance

เพิ่มเอฟเฟคต่อไปนี้ให้กับตัวเอง ในทุกๆครั้งที่ตัวละครนี้กดใช้การ์ด Strike หรือ Blast Arts:

 • เพิ่มพลังโจมตี Special Move +10% เป็นเวลา 15 วินาที
 • ลดค่าการใช้การ์ด Special Move ลง -5 เป็นเวลา 15 วินาที

เพิ่มเอฟเฟคต่อไปนี้ให้กับตัวเอง ในทุกๆครั้งที่ตัวละครนี้หลบการโจมตีของศัตรูด้วยท่า Vanishing Step:

 • ฟื้นฟู Ki +20
 • เพิ่มความเร็วในการจั่วการ์ด +1 level เป็นเวลา 5 วินาที

SPECIAL MOVE:

Big Bang Attack

 • โจมตีใส่ศัตรู (Explode)
 • เพิ่มพลังโจมตี Special Move +25% เป็นเวลา 3 วินาที เมื่อกดใช้งาน

หลังจากแปลงร่างเป็น Super Vegito

Spirit Sword Rush

 • โจมตีใส่ศัตรู (Slice)
 • เพิ่มพลังโจมตี Special Move +40% เป็นเวลา 3 วินาที เมื่อกดใช้งาน

*ท่านี้มีเกราะป้องกัน Blast ในขณะที่พุ่งเข้าไปโจมตี

SPECIAL SKILL:

Pressure Sign

 • ฟื้นฟูเลือดตัวเอง +10% และ Ki +20
 • เพิ่มพลังโจมตี +20% (ใช้ได้ 1 ครั้ง)
 • ลดความเสียหายที่ได้รับลง -10% (ใช้ได้ 1 ครั้ง)

หลังจากแปลงร่างเป็น Super Vegito

Erasing Strike

เพิ่มเอฟเฟคต่อไปนี้ให้กับตัวเอง เมื่อกดใช้งาน:

 • ฟื้นฟู Ki +50
 • เพิ่มพลังโจมตี +20% เป็นเวลา 10 วินาที

*สามารถต่อคอมโบกับการ์ด: Strike Arts, Blast Arts, Special Arts, Special Move Arts

ART CARDS:

Strike [Damage UP]

 • เมื่อกดใช้ จะเพิ่มพลังโจมตี +10% เป็นเวลา 10 วินาที

SP Broly: Cheelai (Assist)
(DBL22-09S) BLU

TAG: Frieza Force, Saiyan

Z-ABILITY: เพิ่มค่าสถานะพลังโจมตี Strike ให้กับ Tag: Frieza Force หรือ Episode: Sagas From the Movies

 • ★0 Tag: Frieza Force +19%
 • ★3 Tag: Frieza Force +22%
 • ★6 Tag: Frieza Force / Episode: Sagas +30%
 • ★7+ Tag: Frieza Force / Episode: Sagas +35%

MAIN ABILITY:

Perfect Combination

 • นำเอาการ์ด Special Arts ขึ้นมือ
 • ฟื้นฟู Ki ตัวเอง +50
 • เพิ่มพลังโจมตี Strike +40% เป็นเวลา 20 วินาที
 • ลดความเสียหายที่ได้รับลง -20%

UNIQUE ABILITY:

Saiyan with a Heart

 • เพิ่มพลังโจมตี +30% เมื่อตัวละครนี้เข้ามาในสนามรบ (ทับซ้อนกันไม่ได้)

เอฟเฟคต่อไปนี้จะเริ่มทำงาน ตามเวลาที่ผ่านไปในสนามรบ นับตั้งแต่เริ่ม:

 • 40 วินาที: เพิ่มจำนวน Dragon Balls ของตัวเอง +1
 • 60 วินาที: เพิ่มจำนวน Dragon Balls ของตัวเอง +1

Cheelai’s Support

เพิ่มเอฟเฟคต่อไปนี้ให้กับตัวเอง เมื่อตัวละครนี้ถูกเปลี่ยนตัวออก:

 • ฟื้นฟูเลือด +10%
 • เพิ่มพลังโจมตี +20% (สูงสุด 80%)
 • ยกเลิกสถานะผิดปกติ
 • ลดเวลาเปลี่ยนตัวละครลง -3 วินาที (ใช้ได้ 3 ครั้ง)

SPECIAL MOVE:

Anger Shout

 • โจมตีใส่ศัตรู (Impact)
 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “ได้รับความเสียหายแบบ Strike เพิ่มขึ้น +20%” เป็นเวลา 15 วินาที เมื่อโจมตีโดน

SPECIAL SKILL:

Tag-Team Steal

สุ่มใช้งาน 1 ใน 3 เอฟเฟคต่อไปนี้ เมื่อโจมตีโดน:

 • ทำลายการ์ดบนมือศัตรูทั้งหมด
 • ลดจำนวน Dragon Balls ของศัตรูลง -1
 • ยกเลิกสถานะพิเศษของศัตรู

*ท่านี้มีเกราะป้องกัน Blast ในขณะที่พุ่งเข้าไปโจมตี
*สามารถต่อคอมโบกับการ์ด: Strike Arts, Blast Arts, Special Arts, Special Move Arts

แปลสกิล: Legends Rising Vol. 11

SP Super Saiyan God Goku
(DBL20-05S) PUR

TAG: Son Family, Saiyan, God Ki, Super Saiyan God

Z-ABILITY: เพิ่มค่าสถานะพลังป้องกัน Blast & Strike ให้กับ Tag: God Ki

 • 0★ พลังป้องกัน Blast +19%
 • 3★ พลังป้องกัน Blast +21%
 • 5★ พลังป้องกัน Blast & Strike +30%
 • 7★ พลังป้องกัน Blast & Strike +35%

MAIN ABILITY:

Quelling Force

 • นำเอาการ์ด Special Arts ขึ้นมือ
 • ฟื้นฟูเลือดตัวเอง +25%
 • ยกเลิกสถานะและอาการผิดปกติของตัวเองทุกอย่าง
 • ยกเลิกสถานะพิเศษของศัตรู

UNIQUE ABILITY:

Omnipotent Godly Aura

 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “เพิ่มค่าการใช้การ์ดทุกใบ +25” เป็นเวลา 5 วินาที เมื่อเปลี่ยน Cover

เอฟเฟคต่อไปนี้จะเริ่มทำงาน เมื่อตัวละครนี้หลบการโจมตีของศัตรูด้วยท่า Vanishing Step:

 • เพิ่มพลังโจมตี +25% เป็นเวลา 15 วินาที
 • ลดค่าการใช้การ์ดลง -5 เป็นเวลา 10 วินาที

Struggle Against the Onslaught

 • ลดความเสียหายที่ได้รับลง -15% เป็นเวลา 10 วินาที เมื่อตัวละครนี้เข้ามาในสนามรบ

ในระหว่างที่ตัวละครนี้อยู่ในสนามรบ จะเพิ่มเอฟเฟคต่อไปนี้ให้กับตัวเองในทุกๆครั้งที่ศัตรูกดใช้การ์ด Strike หรือ Blast Arts:

 • ลดความเสียหายที่ได้รับลง -10% เป็นเวลา 5 วินาที
 • เพิ่มพลังโจมตี +25% เป็นเวลา 20 วินาที

SPECIAL MOVE:

Gravity Bash (สอนได้)

 • โจมตีใส่ศัตรู (Impact)
 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “เพิ่มค่าการใช้การ์ดทุกใบ +10” เป็นเวลา 10 วินาที เมื่อโจมตีโดน

SPECIAL SKILL:

God Bind

เอฟเฟคต่อไปนี้จะเริ่มทำงาน เมื่อโจมตีโดน:

 • หยุดการเคลื่อนไหวของศัตรู
 • ฟื้นฟู Ki ตัวเอง +50
 • เพิ่มพลังโจมตี +30% ให้กับสมาชิกทีม เป็นเวลา 15 วินาที (ไม่สามารถทับซ้อนกันได้)
 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “ได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น +30%” เป็นเวลา 10 วินาที (ไม่สามารถทับซ้อนกันได้)

*ท่านี้มีเกราะป้องกัน Blast ในขณะที่พุ่งเข้าไปโจมตี

ART CARDS:

Blast (Blast Arts Cost UP)

 • Blast (Impact) จะทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “เพิ่มค่าการใช้การ์ด Blast Arts +2” เป็นเวลา 15 วินาที เมื่อโจมตีโดน

SP Super Saiyan Vegeta
(DBL20-06S) BLU

TAG: Vegeta Family, Saiyan, Super Saiyan, God Ki, Super Saiyan God

Z-ABILITY: เพิ่มพลังโจมตีและป้องกัน Blast ให้กับ Tag: Vegeta Family

 • 0★ พลังโจมตี Blast +22%
 • 3★ พลังโจมตี Blast +28%
 • 5★ พลังโจมตีและป้องกัน Blast +35%
 • 7★ พลังโจมตีและป้องกัน Blast +38%

MAIN ABILITY:

Scarlet Descent

 • แปลงร่างเป็น “Super Saiyan God”
 • ฟื้นฟูเลือดตัวเอง +20%
 • ป้องกันอาการผิดปกติ เป็นเวลา 30 วินาที

หลังจากแปลงร่างเป็น Super Saiyan God

What a waste…

 • ทำลายการ์ดของตัวเองทุกใบ และสุ่มจั่วขึ้นมาใหม่ 4 ใบ
 • ฟื้นฟู Ki ตัวเอง +60

UNIQUE ABILITY:

Warm-Up

เพิ่มเอฟเฟคต่อไปนี้ให้กับตัวเอง ในทุกๆครั้งที่เผชิญหน้ากับศัตรู:

 • ลดค่าการใช้การ์ด Blast Arts ลง -5 เป็นเวลา 10 วินาที
 • เพิ่มความเร็วในการจั่วการ์ด +1 level เป็นเวลา 10 วินาที

Insatiable Battle Hunger

 • เพิ่มพลังโจมตี +15% เป็นเวลา 15 วินาที ในทุกๆครั้งที่จั่วการ์ด Strike หรือ Blast Arts ในระหว่างที่ตัวละครนี้อยู่ในสนามรบ

หลังจากแปลงร่างเป็น Super Saiyan God

Godly Valor

เพิ่มเอฟเฟคต่อไปนี้ให้กับตัวเอง ในทุกๆครั้งที่เผชิญหน้ากับศัตรู:

 • ลดค่าการใช้การ์ด Blast Arts ลง -5 เป็นเวลา 15 วินาที
 • เพิ่มความเร็วในการจั่วการ์ด +1 level เป็นเวลา 10 วินาที

ฟื้นฟูหลอด Vanishing Gauge ของตัวเอง +60% เมื่อตัวละครนี้หลบการโจมตีของศัตรูด้วยท่า Vanishing Step (ใช้งานได้ 2 ครั้ง)

Insatiable Battle Hunger

 • สุ่มทำลายการ์ดของศัตรู 1 ใบและลด Ki ศัตรูลง -20 เมื่อตัวละครนี้เข้ามาในสนามรบ
 • เพิ่มพลังโจมตี +15% เป็นเวลา 15 วินาที ในทุกๆครั้งที่จั่วการ์ด Strike หรือ Blast Arts ในระหว่างที่ตัวละครนี้อยู่ในสนามรบ

SPECIAL MOVE:

Galick Gun

 • โจมตีใส่ศัตรู (Impact)
 • สุ่มจั่วการ์ดขึ้นมา 1 ใบ เมื่อโจมตีโดน

หลังจากแปลงร่างเป็น Super Saiyan God

God Heat Flash

 • โจมตีใส่ศัตรู (Impact)
 • เพิ่มพลังโจมตีท่า Special Move +20% เป็นเวลา 10 วินาที เมื่อกดใช้งาน
 • สุ่มจั่วการ์ดขึ้นมา 1 ใบ เมื่อโจมตีโดน

SPECIAL SKILL:

Unlock Ki: Rapid Blast Form

 • เพิ่มพลังโจมตี Blast +15% เป็นเวลา 20 วินาที
 • เปลี่ยนการ์ด Strike Arts ของตัวเองให้เป็นการ์ด Blast Arts

หลังจากแปลงร่างเป็น Super Saiyan God

Unlock Ki: Rapid Blast Form

 • เพิ่มพลังโจมตี Blast +15% เป็นเวลา 30 วินาที
 • เปลี่ยนการ์ด Strike Arts ของตัวเองให้เป็นการ์ด Blast Arts

แปลสกิล: Legends Rising Vol.10

SP Goku (DBL16-10S) RED

TAG: Son Family, Saiyan, Kids, GT

Z-ABILITY: เพิ่มพลังโจมตีและป้องกัน Strike ให้กับ Tag: GT หรือ Tag: Son Family

 • 0★ Tag: GT โจมตี Strike +17%
 • 3★ Tag: GT, Tag: Son Family โจมตี Strike +19%
 • 5★ Tag: GT, Tag: Son Family โจมตีและป้องกัน Strike +22%
 • 7★ Tag: GT, Tag: Son Family โจมตีและป้องกัน Strike +25%

MAIN ABILITY:

You’re the fool!

 • นำเอาการ์ด Ultimate “Dragon Fist” ขึ้นมือ
 • ฟื้นฟู Ki ตัวเอง +30
 • ทำลายการ์ดทั้งหมดบนมือศัตรู

UNIQUE ABILITY:

Return from Hell

เอฟเฟคต่อไปนี้จะเริ่มทำงาน เมื่อตัวละครนี้เข้ามาในสนามรบ:

 • พลังโจมตี +40% เป็นเวลา 20 วินาที
 • อัตราฟื้นฟู Ki +40% เป็นเวลา 20 วินาที

Chaotic Aggression

เอฟเฟคต่อไปนี้จะเริ่มทำงานในทุกๆครั้งที่ตัวละครนี้ใช้การ์ด Strike หรือ Blast Arts:

 • ฟื้นฟู Ki ตัวเอง +5
 • เพิ่มพลังโจมตีของท่า Ultimate +15% เป็นเวลา 30 วินาที

SPECIAL MOVE:

Dragon Flash

 • โจมตีใส่ศัตรู (Impact)
 • พลังโจมตี Strike +25% เป็นเวลา 15 วินาที เมื่อกดใช้งาน

SPECIAL SKILL:

Unyielding Stance

 • พลังโจมตี Strike +20% เป็นเวลา 15 วินาที
 • เพิ่มความเร็วในการจั่วการ์ด +1 level เป็นเวลา 10 วินาที
 • ยกเลิกสถานะผิดปกติทุกอย่าง

ULTIMATE:

Dragon Fist

 • โจมตีใส่ศัตรู (Impact)

ได้รับเอฟเฟคต่อไปนี้ เมื่อกดใช้งาน:

 • ได้รับสถานะพิเศษ “ลดความสามารถของเอฟเฟค ‘Sustained Damage CUT’ ของศัตรูเมื่อเปลี่ยน Cover ลง -50%” เป็นเวลา 3 วินาที
 • ลบล้างความสามารถ “ฟื้นฟูเลือด เมื่อลดลงเหลือ 0” ของศัตรู เมื่อตัวละครนี้ทำการโจมตี เป็นเวลา 3 วินาที

SP Super #17 (DBL16-13S) GRN

TAG: Android, GT, Merging, Fusion Warrior

Z-ABILITY: เพิ่มพลังป้องกัน Strike & Blast ให้กับ Tag: Android หรือ Tag: GT

 • 0★ Tag: Android +21%
 • 3★ Tag: Android +25%
 • 5★ Tag: Android หรือ Tag: GT +30%
 • 7★ Tag: Android หรือ Tag: GT +35%

MAIN ABILITY:

This ends now!

 • นำเอาการ์ด Ultimate “Shocking Death Ball” ขึ้นมือ
 • พลังโจมตี Blast +50% เป็นเวลา 20 วินาที

UNIQUE ABILITY:

Growing Energy

เอฟเฟคต่อไปนี้จะเริ่มทำงาน เมื่อตัวละครนี้เข้ามาในสนามรบ:

 • ลดความเสียหายที่ได้รับลง -30% เป็นเวลา 10 วินาที
 • เพิ่มพลังโจมตี Blast +30% ตามจำนวนสมาชิกทีมที่ตายไป เป็นเวลา 15 วินาที
 • เพิ่มพลังโจมตี +20% ในทุกๆครั้งที่ตัวละครนี้ฆ่าศัตรูได้

Dr. Myuu’s Absorption Equipment

เมื่อเปลี่ยน Cover เข้ามาในระหว่างที่ศัตรูโจมตีมาด้วย Ki Blast ตัวละครนี้จะดูดกลืนการโจมตีนั้นทั้งหมด และเอฟเฟคต่อไปนี้จะเริ่มทำงานเมื่อดูดกลืน Ki Blast สำเร็จ:

 • ฟื้นฟูเลือดตัวเอง +10%
 • ลดความเสียหายที่ได้รับลง -30% เป็นเวลา 5 วินาที
 • พลังโจมตี Blast +20% เป็นเวลา 20 วินาที
 • ลด Ki ศัตรูลง -50

ในระหว่างที่ตัวละครนี้อยู่ในสนามรบ เอฟเฟคต่อไปนี้จะเริ่มทำงาน เมื่อทีมศัตรูเปลี่ยนตัวละคร:

 • นำเอาการ์ด Special Skill ขึ้นมือ (ใช้งานได้ 3 ครั้ง)
 • ทำให้ทีมศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “เพิ่มค่าการใช้การ์ด Strike Arts +10” เป็นเวลา 10 วินาที

SPECIAL MOVE:

Flash Bomber (สอนได้)

 • โจมตีใส่ศัตรู (Impact)
 • พลังโจมตี Blast +25% เป็นเวลา 15 วินาที เมื่อกดใช้งาน

SPECIAL SKILL:

Energy Absorption

 • ดูดกลืนการโจมตี Ki Blast ของศัตรู

เอฟเฟคต่อไปนี้จะเริ่มทำงานเมื่อดูดกลืน Ki Blast สำเร็จ:

 • ฟื้นฟูเลือดตัวเอง +10%
 • ลดความเสียหายที่ได้รับลง -30% เป็นเวลา 5 วินาที
 • พลังโจมตี +20% เป็นเวลา 20 วินาที
 • ลด Ki ศัตรูลง -50

ULTIMATE:

Shocking Death Ball

 • โจมตีใส่ศัตรู (Impact)
 • ทำให้ทีมศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “เพิ่มค่าการใช้การ์ด Strike Arts +10” เป็นเวลา 20 วินาที เมื่อโจมตีโดน
 • มีโอกาส 100% ที่จะทำให้สมาชิกทีมศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “อัมพาต (Paralyze)” เมื่อโจมตีโดน

แปลสกิล: Legends Rising Vol.9

SP Super Saiyan God SS Goku
(DBL15-07S) YEL

TAG: Son Family, Saiyan, God Ki, Super Saiyan God SS

Z-ABILITY: เพิ่มพลังโจมตี Strike ให้กับ Tag: God Ki และ Tag: Saiyan

 • 0★ Tag: God Ki +24%
 • 3★ Tag: God Ki +26%
 • 5★ Tag: God Ki และ Tag: Saiyan +33%
 • 7★ Tag: God Ki และ Tag: Saiyan +35%

MAIN ABILITY:

I added the Kaioken on top!

 • แปลงร่างเป็น “Super Saiyan God SS Kaioken”
 • มีเวลาอยู่ในร่างนี้ 30 วินาที
 • ยกเลิกสถานะและอาการผิดปกติทุกอย่าง

หลังจากแปลงร่างเป็น SSGSS Kaioken

This is my secret weapon!

 • นำเอาการ์ด Special Skill ขึ้นมือ
 • ได้รับสถานะพิเศษ “ลดความสามารถของเอฟเฟค ‘Sustained Damage CUT’ เมื่อเปลี่ยน Cover ของศัตรูลง -50%” ให้กับตัวเองเป็นเวลา 20 วินาที
 • ฟื้นฟูหลอด Vanishing Gauge +100%

UNIQUE ABILITY:

Saiyans’ Specialty

เอฟเฟคต่อไปนี้จะเริ่มทำงาน เมื่อตัวละครนี้เข้ามาในสนามรบ:

 • เพิ่มพลังโจมตี +20% เป็นเวลา 15 วินาที
 • ลดค่าการใช้การ์ด Strike & Blast Arts ลง -5 เป็นเวลา 10 วินาที
 • เพิ่มความเร็วในการจั่วการ์ด +1 level เป็นเวลา 10 วินาที

Let’s see if you can keep up with my speed.

 • เพิ่มพลังโจมตี Strike +15% เป็นเวลา 20 วินาที ในทุกๆครั้งที่การโจมตีของตัวละครนี้ถูกหลบด้วยท่า Vanishing Step
 • เพิ่มพลังโจมตี Strike +15% เป็นเวลา 20 วินาที ในทุกๆครั้งที่ตัวละครนี้หลบการโจมตีของศัตรูด้วยท่า Vanishing Step

หลังจากแปลงร่างเป็น SSGSS Kaioken

Sealed Power

เอฟเฟคต่อไปนี้จะเริ่มทำงาน เมื่อการแปลงร่างสิ้นสุดลง:

 • เพิ่มพลังโจมตี Strike +25% (ไม่สามารถยกเลิกได้)
 • ลดความเสียหายที่ได้รับลง -20% (ไม่สามารถยกเลิกได้)
 • อัตราการฟื้นฟู Ki ของตัวเอง +30% (ไม่สามารถยกเลิกได้)

Let’s end this!

 • นำเอาการ์ด Special Move ขึ้นมือ เมื่อเวลาในการแปลงร่างเหลือ 20 วินาที

เพิ่มความสามารถให้กับการ์ด Special Move ใบต่อไปที่ใช้ จนกว่าการแปลงร่างจะสิ้นสุดลง:

 • เพิ่มพลังโจมตีการ์ด Special Move +30% (ไม่สามารถยกเลิกได้)
 • ลดค่าการใช้การ์ด Special Move ลง -20 (ไม่สามารถยกเลิกได้)

เอฟเฟคต่อไปนี้จะเริ่มทำงาน เมื่อการแปลงร่างสิ้นสุดลง:

 • เพิ่มค่าการใช้การ์ด Strike & Blast Arts +15 เป็นเวลา 20 วินาที (ไม่สามารถยกเลิกได้)

SPECIAL MOVE:

Super Kamehameha

 • โจมตีใส่ศัตรู (Impact)
 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “ได้รับความเสียหายแบบ Strike เพิ่มขึ้น +20%” เป็นเวลา 15 วินาที เมื่อโจมตีโดน

หลังจากแปลงร่างเป็น SSGSS Kaioken

Super Kamehameha

[ก่อนกดใช้การ์ด Special Skill]

 • โจมตีใส่ศัตรู (Impact)
 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “ได้รับความเสียหายแบบ Strike เพิ่มขึ้น +20%” เป็นเวลา 15 วินาที เมื่อโจมตีโดน

[หลังกดใช้การ์ด Special Skill]

 • โจมตีใส่ศัตรู (Impact)
 • เพิ่มพลังโจมตีของการ์ด Special Move +20% เป็นเวลา 5 วินาที เมื่อกดใช้งาน
 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “ได้รับความเสียหายแบบ Strike เพิ่มขึ้น +20%” เป็นเวลา 15 วินาที เมื่อโจมตีโดน
 • ทำลายการ์ดของศัตรูทั้งหมด เมื่อโจมตีโดน

SPECIAL SKILL:

Unlock Ki: Form of Attack

 • ฟื้นฟู Ki ตัวเอง +30
 • เพิ่มพลังโจมตี +20% เป็นเวลา 15 วินาที

หลังจากแปลงร่างเป็น SSGSS Kaioken

Times ten!

 • ฟื้นฟู Ki ตัวเอง +40

เอฟเฟคต่อไปนี้จะเริ่มทำงาน เมื่อการแปลงร่างสิ้นสุดลง:

 • เพิ่มพลังโจมตี Strike +20% (ใช้ได้ครั้งเดียว & ไม่สามารถยกเลิกได้)
 • เพิ่มพลังโจมตี +30% (ใช้ได้ครั้งเดียว & ไม่สามารถยกเลิกได้)
 • เปลี่ยนการ์ด Special Move เป็น “Next-Level Strike”

SP Hit (DBL15-08S) YEL

TAG: Universe 6

Z-ABILITY: เพิ่มพลังโจมตีและป้องกัน Strike ให้กับ Element: YEL และ Element: BLU

 • 0★ เพิ่มโจมตีให้กับ YEL +24%
 • 3★ เพิ่มโจมตีให้กับ YEL และ BLU +26%
 • 5★ เพิ่มโจมตีและป้องกัน Strike ให้กับ YEL และ BLU +33%
 • 7★ เพิ่มโจมตีและป้องกัน Strike ให้กับ YEL และ BLU +35%

MAIN ABILITY:

My time skip is unbeatable.

 • นำเอาการ์ด Ultimate “Time Skip/Molotov” ขึ้นมือ
 • ฟื้นฟู Ki ให้กับตัวเอง +30
 • ยกเลิกบัพของศัตรูทั้งหมด

UNIQUE ABILITY:

I continue to advance.

เอฟเฟคต่อไปนี้จะเริ่มทำงาน ตามเวลาที่ผ่านไปในสนามรบ นับตั้งแต่การต่อสู้เริ่มต้นขึ้น:

 • 10 วินาที: พลังโจมตี +25% และลดค่าการใช้การ์ด Strike Arts ลง -5 (ไม่สามารถยกเลิกได้)
 • 15 วินาที: พลังโจมตี +25% และลดค่าการใช้การ์ด Blast Arts ลง -5 (ไม่สามารถยกเลิกได้)
 • 20 วินาที: พลังโจมตี Strike +30% และเพิ่มความเร็วในการจั่วการ์ด +1 level (ไม่สามารถยกเลิกได้)
 • 30 วินาที: เพิ่มพลังโจมตีท่า Ultimate +60% (ไม่สามารถยกเลิกได้)

The Living Legend of Universe 6

 • เพิ่มโอกาสติดคริติคอล +30% และพลังโจมตีแบบคริติคอล +20% ให้กับตัวเอง (ไม่สามารถยกเลิกได้)
 • ลบล้างความสามารถ “ฟื้นฟูเลือด เมื่อลดลงเหลือ 0” ของศัตรู เมื่อตัวละครนี้ทำการโจมตี (ไม่สามารถยกเลิกได้)

เอฟเฟคต่อไปนี้จะเริ่มทำงาน ตามจำนวนสมาชิกทีมที่มี “ธาตุ: YEL”, “ธาตุ: BLU”, หรือ “ธาตุ: GRN” เป็นสมาชิกทีม นอกเหนือจากตัวละครนี้:

 • พลังโจมตี +10% (ไม่สามารถยกเลิกได้)
 • พลังโจมตีแบบคริติคอล +10% (ไม่สามารถยกเลิกได้)

SPECIAL MOVE:

Assassin Strike (สอนได้)

 • โจมตีใส่ศัตรู (Impact)
 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “เพิ่มค่าการใช้การ์ด Strike & Blast Arts +5” เป็นเวลา 15 วินาที เมื่อโจมตีโดน

SPECIAL SKILL:

Time Skip

 • ท่าเคาน์เตอร์จะเริ่มทำงาน เมื่อศัตรูโจมตีมาด้วยท่า Tap Attack, Tackle, Tap Shot, Strike Arts, หรือ Blast Arts ในระหว่างที่กดใช้
 • เพิ่มโอกาสการติดคริติคอล +30% เป็นเวลา 15 วินาที เมื่อใช้ท่าเคาน์เตอร์สำเร็จ
 • ลด Dragon Ball ของศัตรูลง -1 เมื่อใช้ท่าเคาน์เตอร์สำเร็จ

ULTIMATE:

Time Skip/Molotov

 • โจมตีใส่ศัตรู (Impact)
 • ได้รับสถานะพิเศษ “ลดความสามารถของเอฟเฟค ‘Sustained Damage CUT’ ของศัตรูลง -100%” ให้กับตัวเองเป็นเวลา 5 วินาที

แปลสกิล: Legends Rising Vol.8

SP Trunks (Teen) (DBL14-04S) PUR

TAG: Vegeta Family, Hybrid Saiyan, Super Saiyan, Future

Z-ABILITY: เพิ่มพลังป้องกัน Strike ให้กับ Tag: Vegeta Family และ Tag: Hybrid Saiyan

 • 0★ Tag: Vegeta Family +24%
 • 3★ Tag: Vegeta Family +26%
 • 5★ Tag: Vegeta Family และ Tag: Hybrid Saiyan +33%
 • 7★ Tag: Vegeta Family และ Tag: Hybrid Saiyan +35%

MAIN ABILITY:

Think it’ll be that easy?

 • แปลงร่างเป็น Super Saiyan
 • มีเวลาจำกัดอยู่ในร่างนี้เพียงแค่ 40 วินาที

หลังจากแปลงร่างเป็น Super Saiyan

Super Saiyan’s Hidden Strength

 • ทำลายการ์ดบนมือตัวเองทั้งหมด และสุ่มขึ้นมาใหม่ 4 ใบ
 • ฟื้นฟูเลือดตัวเอง +30% และ Ki +40
 • เพิ่มพลังโจมตี Strike +40% เป็นเวลา 25 วินาที

UNIQUE ABILITY:

I’ll protect them!

เอฟเฟคต่อไปนี้จะเริ่มทำงาน เมื่อตัวละครนี้เข้ามาในสนามรบ

 • เพิ่มพลังโจมตี +40% เป็นเวลา 10 วินาที
 • เพิ่มความเร็วในการจั๋วการ์ด +1 level เป็นเวลา 10 วินาที
 • อัตราการฟื้นฟู Ki +35% เป็นเวลา 10 วินาที

Preparations for the Future

เมื่อตัวละครนี้ถูกเปลี่ยนตัวออกนอกสนามรบ สมาชิกทีมที่มี Tag: Vegeta Family และ Tag: Hybrid Saiyan จะโจมตีแรงขึ้น +35% เป็นเวลา 20 วินาที

หลังจากแปลงร่างเป็น Super Saiyan

I’ll protect them!

เอฟเฟคต่อไปนี้จะเริ่มทำงาน เมื่อตัวละครนี้เข้ามาในสนามรบ

 • เพิ่มพลังโจมตี +40% เป็นเวลา 15 วินาที
 • เพิ่มความเร็วในการจั๋วการ์ด +1 level เป็นเวลา 15 วินาที
 • อัตราการฟื้นฟู Ki +35% เป็นเวลา 15 วินาที

Preparations for the Future

เมื่อตัวละครนี้ถูกเปลี่ยนตัวออกนอกสนามรบ สมาชิกทีมที่มี Tag: Vegeta Family, Tag: Hybrid Saiyan และ Tag: Super Saiyan จะโจมตีแรงขึ้น +35% เป็นเวลา 20 วินาที

เอฟเฟคต่อไปนี้จะเริ่มทำงาน เมื่อการแปลงร่างสิ้นสุดลง

 • พลังโจมตี +20% เป็นเวลา 15 วินาที
 • ฟื้นฟู Ki +40

SPECIAL MOVE:

Flash Blade

 • โจมตีใส่ศัตรู (Slice)
 • ได้รับสถานะพิเศษ “ลดความสามารถของเอฟเฟค ‘Sustained Damage CUT’ เมื่อเปลี่ยน Cover ของศัตรูลง -50%” ให้กับตัวเองเป็นเวลา 20 วินาที เมื่อกดใช้งาน
 • มีโอกาส 80% ที่จะทำให้ศัตรูติดสถานะผิดปกติ “เลือดออก” เมื่อโจมตีโดน

*ท่านี้มีเกราะป้องกัน Blast ในขณะที่พุ่งเข้าไปโจมตี

หลังจากแปลงร่างเป็น Super Saiyan

Flash Blade

 • โจมตีใส่ศัตรู (Slice)
 • ได้รับสถานะพิเศษ “ลดความสามารถของเอฟเฟค ‘Sustained Damage CUT’ เมื่อเปลี่ยน Cover ของศัตรูลง -50%” ให้กับตัวเองเป็นเวลา 20 วินาที เมื่อกดใช้งาน
 • มีโอกาส 80% ที่จะทำให้ศัตรูติดสถานะผิดปกติ “เลือดออกอย่างหนัก” เมื่อโจมตีโดน

*ท่านี้มีเกราะป้องกัน Blast ในขณะที่พุ่งเข้าไปโจมตี

SPECIAL SKILL:

Sincere Blade’s Aura

 • เพิ่มพลังโจมตีของการ์ด Special Move +20% เป็นเวลา 20 วินาที
 • ทำลายการ์ด Strike & Blast Arts บนมือตัวเองทั้งหมด และสุ่มขึ้นมาใหม่ 2 ใบ

เพิ่มพลังโจมตีตามจำนวนการ์ด Strike & Blast Arts ที่ถูกทำลายลงไป

 • 1 ใบ: พลังโจมตี +10% เป็นเวลา 15 วินาที
 • 2 ใบ: พลังโจมตี +20% เป็นเวลา 15 วินาที
 • 3 ใบ: พลังโจมตี +35% เป็นเวลา 15 วินาที

หลังจากแปลงร่างเป็น Super Saiyan

Sincere Blade’s Aura

 • เพิ่มพลังโจมตีของการ์ด Special Move +20% เป็นเวลา 20 วินาที
 • ทำลายการ์ด Strike & Blast Arts บนมือตัวเองทั้งหมด และสุ่มขึ้นมาใหม่ 2 ใบ

เพิ่มพลังโจมตีตามจำนวนการ์ด Strike & Blast Arts ที่ถูกทำลายลงไป

 • 1 ใบ: พลังโจมตี +10% เป็นเวลา 20 วินาที
 • 2 ใบ: พลังโจมตี +20% เป็นเวลา 20 วินาที
 • 3 ใบ: พลังโจมตี +35% เป็นเวลา 20 วินาที

SP Android #13 (DBL14-05S) BLU

TAG: Android

Z-ABILITY: เพิ่มพลังโจมตีและป้องกัน Blast ให้กับ Tag: Android

 • 0★ +21%
 • 3★ +24%
 • 5★ +29%
 • 7★ +31%

MAIN ABILITY:

Confident Smile

 • ฟื้นฟู Ki ตัวเอง +60
 • เพิ่มพลังโจมตี +25% เป็นเวลา 15 วินาที
 • เพิ่มพลังโจมตี Blast +25% ตามจำนวนสมาชิกทีม เป็นเวลา 15 วินาที

UNIQUE ABILITY:

Bloodthirsty Awakening

เมื่อตัวละครนี้เข้ามาในสนามรบ เอฟเฟคต่อไปนี้จะเริ่มทำงานเมื่อมีตัวละคร Tag: Android ตัวอื่นอยู่ในทีม

 • พลังโจมตี Blast +50%
 • ลดค่าการใช้การ์ด Blast Arts ลง -5
 • อัตราการฟื้นฟู Ki +35%

Growing Lust for Vengeance

 • ทำความเสียหายให้กับ “ตัวละคร: Goku” แรงขึ้น +25%

เมื่อตัวละครนี้เข้ามาในสนามรบ เอฟเฟคต่อไปนี้จะทำงาน ตามจำนวนตัวละคร Tag: Android ที่ตายไป

 • เพิ่มพลังโจมตี +30%
 • ฟื้นฟูเลือดตัวเอง +10%

SPECIAL MOVE:

S.S. Deadly Bomber (สอนได้)

 • โจมตีใส่ศัตรู (Impact)
 • ลด Ki ศัตรูลง -50 เมื่อโจมตีโดน

SPECIAL SKILL:

Handy Blaster

 • เพิ่มพลังโจมตี Blast +25% เป็นเวลา 25 วินาที เมื่อกดใช้งาน
 • สุ่มล็อคช่องการ์ดของศัตรู 1 ช่อง เมื่อโจมตีโดน
 • ช่องการ์ดที่ถูกล็อคจะใช้งานไม่ได้ เป็นเวลา 10 วินาที

แปลสกิล: Legends Rising Vol.7

SP Super Saiyan 3 Gotenks (DBL11-08S) YEL

TAG: Hybrid Saiyan, Kids, Fusion, Fusion Warrior

Z-ABILITY: เพิ่มหลอดเลือดให้กับตัวละครที่มี Tag: Fusion Warrior และ Tag: Hybrid Saiyan

 • 0★ Tag: Fusion Warrior +14%
 • 3★ Tag: Fusion Warrior +16%
 • 5★ Tag: Fusion Warrior และ Tag: Hybrid Saiyan +18%
 • 7★ Tag: Fusion Warrior และ Tag: Hybrid Saiyan +20%

MAIN ABILITY:

Here I Go!

 • นำเอาการ์ด Ultimate “Charging Ultra Buu Buu Volleyball” ขึ้นมือ

UNIQUE ABILITY:

Crazy Strong

 • เพิ่มพลังโจมตี +30% เป็นเวลา 45 วินาที นับตั้งแต่การต่อสู้เริ่มต้นขึ้น

1 – 3 เอฟเฟคต่อไปนี้จะเริ่มทำงาน ในทุกๆครั้งที่ตัวละครนี้เข้ามาในสนามรบ

 • ลดค่าการใช้การ์ด Strike Arts ลง -10 ให้กับตัวเอง เป็นเวลา 10 วินาที
 • เพิ่มอัตราการฟื้นฟู Ki +30% ให้กับตัวเอง เป็นเวลา 10 วินาที
 • เพิ่มอัตราการฟื้นฟูของหลอด Vanishing Gauge +30% ให้กับตัวเอง เป็นเวลา 10 วินาที

SPECIAL MOVE:

Die Die Missile Barrage

 • โจมตีใส่ศัตรู (Explode)
 • ลด Ki ศัตรูลง -50 หน่วย เมื่อโจมตีโดน

SPECIAL SKILL:

Howl

 • ทำให้ศัตรูขยับไม่ได้ เมื่อโจมตีโดน
 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “ลดอัตราการฟื้นฟู Ki -70%” เป็นเวลา 10 วินาที เมื่อโจมตีโดน

ULTIMATE:

Charging Ultra Buu Buu Volleyball

 • โจมตีใส่ศัตรู (Explode)

และเอฟเฟคต่อไปนี้จะส่งผล ตามจำนวนสมาชิกทีมที่เหลืออยู่

 • 1 คน: มีโอกาส 10% ที่จะทำให้ศัตรูหมดสติ เมื่อโจมตีโดน
 • 2 คน: มีโอกาส 30% ที่จะทำให้ศัตรูหมดสติ เมื่อโจมตีโดน
 • 3 คน: มีโอกาส 75% ที่จะทำให้ศัตรูหมดสติ เมื่อโจมตีโดน

SP Buu: Super (DBL11-09S) PUR

TAG: Regeneration, Absorption

Z-ABILITY: เพิ่มพลังโจมตีและป้องกัน Blast ให้กับตัวละครที่มี Tag: Regeneration

 • 0★ เพิ่มพลังโจมตี +19%
 • 3★ เพิ่มพลังโจมตี +22%
 • 5★ เพิ่มพลังโจมตีและป้องกัน Blast +26%
 • 7★ เพิ่มพลังโจมตีและป้องกัน Blast +28%

MAIN ABILITY:

Time’s Up!

 • นำเอาการ์ด Ultimate “Mystic Ball Attack” ขึ้นมือ
 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “ลดอัตราการฟื้นฟู Ki -80%” เป็นเวลา 15 วินาที

UNIQUE ABILITY:

Where is the Strong One?

ในระหว่างที่ตัวละครนี้อยู่ในสนามรบ เอฟเฟคต่อไปนี้จะเริ่มทำงานเมื่อศัตรูเปลี่ยนตัวละคร

 • ฟื้นฟูหลอด Vanishing Gauge +40%
 • เพิ่มพลังโจมตี +30% เป็นเวลา 20 วินาที
 • เพิ่มอัตราการฟื้นฟู Ki ให้กับตัวเอง +30% เป็นเวลา 15 วินาที

I Can’t Let a Power Greater than Mine Exist…

เมื่อเวลาในสนามรบผ่านไปเกิน 25 วินาที เอฟเฟคต่อไปนี้จะเริ่มทำงานเมื่อตัวละครนี้เข้ามาในสนามรบ (ใช้งานได้ครั้งเดียว)

 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “ได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น +30%” เป็นเวลา 45 วินาที
 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “ค่าการใช้การ์ด Strike & Blast Arts เพิ่มขึ้น +5” เป็นเวลา 45 วินาที
 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “อัตราการฟื้นฟูเลือด -50%” เป็นเวลา 45 วินาที

SPECIAL MOVE:

Assault Rain (สอนได้)

 • โจมตีใส่ศัตรู (Pierce)
 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “อัตราการฟื้นฟู Ki -30%” เป็นเวลา 15 วินาที เมื่อโจมตีโดน

SPECIAL SKILL:

Vice Shout

 • ทำให้ศัตรูขยับไม่ได้ เมื่อโจมตีโดน
 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “ได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น +25%” เป็นเวลา 15 วินาที เมื่อโจมตีโดน

ULTIMATE:

Mystic Ball Attack

 • โจมตีใส่ศัตรู (Impact)
 • ลด Ki ศัตรูลง -70 หน่วย เมื่อโจมตีโดน

EX Super Namekian Lord Slug (DBL11-10E) YEL

TAG: Regeneration

Z-ABILITY: เพิ่มพลังป้องกัน Blast & Strike ให้กับ Tag: Regeneration

 • 0★ พลังป้องกัน Blast +17%
 • 3★ พลังป้องกัน Blast +19%
 • 5★ พลังป้องกัน Blast & Strike +22%
 • 7★ พลังป้องกัน Blast & Strike +25%

MAIN ABILITY:

Evil Namekian

 • ฟื้นฟู Ki ให้กับตัวเอง +30
 • เพิ่มอัตราการฟื้นฟู Ki ให้กับตัวเอง +40% เป็นเวลา 20 วินาที
 • ลดค่าการใช้การ์ด “Special Move” ของสมาชิกทีม -10 เป็นเวลา 30 วินาที

UNIQUE ABILITY:

Bringer of Ill Portent

เอฟเฟคต่อไปนี้จะเริ่มทำงาน เมื่อตัวละครนี้เข้ามาในสนามรบ

 • เพิ่มอัตราการฟื้นฟูหลอด Vanishing Gauge ของตัวเอง +50% เป็นเวลา 10 วินาที
 • สุ่มทำลายการ์ดบนมือศัตรู 1 ใบ

Taunt: Inflicted Dmg UP

 • เพิ่มพลังโจมตี +40% เมื่อตัวละครนี้เข้ามาในสนามรบ

*เอฟเฟคนี้จะถูกยกเลิกเมื่อโดนโจมตีโดยศัตรู

SPECIAL MOVE:

Darkness Twin Star

 • โจมตีใส่ศัตรู (Explode)
 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “อัตราการฟื้นฟู Ki -40%” เป็นเวลา 10 วินาทีเมื่อโจมตีโดน

SPECIAL SKILL:

Unlock Ki: Form of Attack

 • ทำลายการ์ดบนมือตัวเองทั้งหมด และสุ่มขึ้นมาใหม่ 3 ใบ
 • เพิ่มพลังโจมตี Blast +15% เป็นเวลา 15 วินาที

แปลสกิล: LEGENDS RISING VOL.6

SP Zamasu (DBL08-14S) RED

TAG: Future, Regeneration, God Ki

Z-ABILITY: เพิ่มพลังโจมตี Strike ให้กับ Tag: Future และ Tag: Regeneration

 • 0★ Tag: Future +24%
 • 3★ Tag: Future +26%
 • 5★ Tag: Future และ Tag: Regeneration +31%
 • 7★ Tag: Future และ Tag: Regeneration +33%

MAIN ABILITY:

Traitorous God

 • ฟื้นฟูเลือดให้กับสมาชิกทีม +25%
 • ลบล้างสถานะและอาการผิดปกติทุกอย่าง

UNIQUE ABILITY:

Immortal Body

 • ฟื้นฟูเลือดให้กับตัวเอง +10% จากความเสียหายที่ได้รับจากศัตรู เมื่อการโจมตีสิ้นสุดลง (สุด 10% ของหลอดเลือดตัวเอง)
 • เมื่อเปลี่ยน Cover เข้ามา จะลดความเสียหายที่ได้รับจากศัตรูลง -40% จนกว่าศัตรูจะจบคอมโบ
 • ฟื้นฟูเลือดให้กับตัวเอง +20% เมื่อเลือดลดลงเหลือ 0

Utopia’s Beginning

 • สร้างความเสียหายให้กับตัวละครที่มี Tag: Saiyan และ Tag: Hybrid Saiyan แรงขึ้น +30%

SPECIAL MOVE:

Fierce God Slicer (สอนได้)

 • โจมตีใส่ศัตรู (Slice)
 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “ได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น +20%” เป็นเวลา 15 วินาที เมื่อโจมตีโดน
 • ทำให้ศัตรู “เลือดออก” เมื่อโจมตีโดน

SPECIAL SKILL:

Torrential Ki: Lower Defense

 • เพิ่มพลังโจมตี +15% เป็นเวลา 15 วินาที
 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “ได้รับความเสียหายแบบ Slice เพิ่มขึ้น +10%” เป็นเวลา 15 วินาที

SP Final Form Coora (DBL08-10S) BLU

TAG: Transforming Warrior, Lineage of Evil

Z-ABILITY: เพิ่มพลังโจมตีและป้องกัน Strike ให้กับ Tag: Lineage of Evil

 • 0★ เพิ่มพลังโจมตี +19%
 • 3★ เพิ่มพลังโจมตี +22%
 • 5★ เพิ่มพลังโจมตีและป้องกัน +23%
 • 7★ เพิ่มพลังโจมตีและป้องกัน +25%

MAIN ABILITY:

I’m the Strongest in the Universe!

 • นำเอาการ์ด Ultimate “Atomic Supernova” ขึ้นมือ

UNIQUE ABILITY:

Call of Evil

เมื่อตัวละครนี้เข้ามาในสนามรบ เอฟเฟคต่อไปนี้จะเริ่มทำงานเมื่อมีสมาชิกที่มี “Tag: Lineage of Evil” อยู่ในทีม (นอกเหนือจากตัวละครนี้)

 • เพิ่มพลังโจมตี +40%
 • ลดค่าการใช้การ์ด Strike และ Blast Arts ลง
 • อัตราการฟื้นฟู Ki +25%

Coldhearted Family

เอฟเฟคต่อไปนี้จะส่งผลให้กับสมาชิกทีมที่มี “Tag: Lineage of Evil” เมื่อตัวละครนี้ถูกเปลี่ยนตัวออกนอกสนามรบ

 • เพิ่มพลังโจมตี +35% เป็นเวลา 15 วินาที
 • เพิ่มโอกาสการติด ครติคอล +30% เป็นเวลา 15 วินาที

SPECIAL MOVE:

Supernova

 • โจมตีใส่ศัตรู (Explode)
 • ลด Ki ศัตรู 30 หน่วย เมื่อโจมตีโดน

*ไม่สามารถยกเลิกได้ด้วยท่า Special Move ส่วนใหญ่ในเกม

SPECIAL SKILL:

Matchless Pride

 • เพิ่มพลังโจมตี Strike +20% เป็นเวลา 15 วินาที
 • เปลี่ยนการ์ด Blast Arts บนมือให้เป็นการ์ด Strike Arts

ULTIMATE:

Atomic Supernova

 • โจมตีใส่ศัตรู (Explode)
 • นำเอาการ์ด Special Skill ขึ้นมือ เมื่อโจมตีโดน

*ท่านี้มีเกราะป้องกัน Blast ในขณะที่พุ่งเข้าไปโจมตี

SP Boujack (DBL08-13S) YEL

TAG: Transforming Warrior

Z-ABILITY: เพิ่มพลังป้องกันและโจมตี Blast ให้กับ Episode: Sagas From the Movies

 • 0★ เพิ่มพลังป้องกัน +19%
 • 3★ เพิ่มพลังป้องกัน +22%
 • 5★ เพิ่มพลังป้องกันและโจมตี +23%
 • 7★ เพิ่มพลังป้องกันและโจมตี +25%

MAIN ABILITY:

Arrogance

 • เพิ่มพลังโจมตี Blast +30% เป็นเวลา 20 วินาที
 • ทำให้สมาชิกทีมศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “ได้รับความเสียหายแบบ Blast เพิ่มขึ้น +35%” เป็นเวลา 20 วินาที

UNIQUE ABILITY:

Galactic Troublemaker

 • ทำความเสียหายแบบ Blast ใส่ตัวละคร “Tag: Super Saiyan” แรงขึ้น +40%
 • เมื่อสมาชิกทีมตายไป 2 คน จะฟื้นฟูเลือดตัวเอง +50% และเพิ่มพลังโจมตี Blast +40%
 • เมื่อสมาชิกทีมศัตรูตายไป 2 คน จะเพิ่มอัตราการฟื้นฟู Ki +30% ให้กับตัวเอง และลดค่าการใช้การ์ด Blast Arts ลง -10

Pride: Blast Atk UP

เพิ่มพลังโจมตี Blast ตามเวลาที่ผ่านไปในสนามรบของตัวละครนี้ (สูงสุด 70%)

 • 5 วินาที: พลังโจมตี Blast +40%
 • 10 วินาที: พลังโจมตี Blast +60%
 • 15 วินาที: พลังโจมตี Blast +70%

*เอฟเฟคจะถูกรีเซ็ทเมื่อเปลี่ยนตัวละคร

SPECIAL MOVE:

Grand Smasher (สอนได้)

 • โจมตีใส่ศัตรู (Impact)
 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “ได้รับความเสียหายแบบ Blast เพิ่มขึ้น +20%” เป็นเวลา 15 วินาที เมื่อโจมตีโดน

SPECIAL SKILL:

Barrier

 • เพิ่มพลังโจมตี Blast +15% เป็นเวลา 20 วินาที
 • ป้องกันการโจมตีจากศัตรู ยกเว้นบางท่าเช่น Rising Rush
 • ถ้าศัตรูอยู่ในระยะใกล้ในระหว่างที่ป้องกัน ศัตรูจะถูกผลักออกไปอยู่ในระยะไกล
 • เพิ่มค่าการใช้การ์ด Special Skill +5 ต่อการใช้ 1 ใบ (สูงสุด +15)