คลังเก็บหมวดหมู่: Rising Girls

แปลสกิล: Maiden Force of Love

SP Kakunsa (DBL16-08S) PUR

TAG: Female Warrior, Universe 2, Transforming Warrior

Z-ABILITY: เพิ่มพลังโจมตีและป้องกัน Strike ให้กับ Tag: Female Warrior และ เพิ่มพลังโจมตี Strike ให้กับ Tag: Universe 2

 • 0★ Tag: Female Warrior โจมตี Strike +19%
 • 3★ Tag: Female Warrior โจมตี Strike +22% และ Tag: Universe 2 โจมตี Strike +5%
 • 5★ Tag: Female Warrior โจมตี/ป้องกัน Strike +25% และ Tag: Universe 2 โจมตี Strike +10%
 • 7★ Tag: Female Warrior โจมตี/ป้องกัน Strike +22% และ Tag: Universe 2 โจมตี Strike +15%

MAIN ABILITY:

The Roar of Love

 • นำเอาการ์ด Strike Arts ขึ้นมือ
 • ฟื้นฟูหลอด Vanishing Gauge +100%
 • เปลี่ยนการ์ด Blast Arts ของตัวเองให้เป็นการ์ด Strike Arts

UNIQUE ABILITY:

The Thunder of the Wild

เอฟเฟคต่อไปนี้จะเริ่มทำงาน นับตั้งแต่การต่อสู้เริ่มต้นขึ้นเป็นเวลา 60 วินาที:

 • ลดค่าการใช้การ์ด Strike Arts ของตัวเองลง -10
 • พลังโจมตี Strike +40%

Hunter of Love

เอฟเฟคต่อไปนี้จะเริ่มทำงาน เมื่อตัวละครนี้เข้ามาในสนามรบ:

 • พลังโจมตี +40% ถ้ามีตัวละคร “Tag: Female Warrior” ที่นอกเหนือจากตัวละครนี้อยู่ในทีม
 • พลังโจมตี Strike +20% ถ้ามีตัวละคร “Tag: Universe 2” ที่นอกเหนือจากตัวละครนี้อยู่ในทีม

ฟื้นฟู Ki +20 เมื่อตัวละครนี้หลบการโจมตีของศัตรูด้วยท่า Vanishing Step

เพิ่มเอฟเฟคต่อไปนี้ให้กับสมาชิกทีม เมื่อตัวละครนี้ตาย:

 • ฟื้นฟูเลือด +15%
 • เพิ่มพลังโจมตี +20%

SPECIAL MOVE:

Flash Claw (สอนได้)

 • โจมตีใส่ศัตรู (Slice)
 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “ได้รับความเสียหายแบบ Strike เพิ่มขึ้น +15%” เป็นเวลา 15 วินาที เมื่อโจมตีโดน
 • มีโอกาส 100% ที่จะทำให้ศัตรู ‘เลือดออกอย่างหนัก’ เมื่อโจมตีโดน

SPECIAL SKILL:

Lovely Pose

 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “ได้รับความเสียหายแบบ Strike เพิ่มขึ้น +15%” เป็นเวลา 15 วินาที
 • เพิ่มพลังโจมตี Strike +20% ให้กับสมาชิกทีมที่มี “Tag: Female Warrior” เป็นเวลา 15 วินาที

SP Rozie (DBL16-09S) YEL

TAG: Female Warrior, Universe 2, Transforming Warrior

Z-ABILITY: เพิ่มพลังโจมตีและป้องกัน Blast ให้กับ Tag: Female Warrior และ เพิ่มพลังโจมตี Blast ให้กับ Tag: Universe 2

 • 0★ Tag: Female Warrior โจมตี Blast +19%
 • 3★ Tag: Female Warrior โจมตี Blast +22% และ Tag: Universe 2 โจมตี Blast +5%
 • 5★ Tag: Female Warrior โจมตี/ป้องกัน Strike +25% และ Tag: Universe 2 โจมตี Blast +10%
 • 7★ Tag: Female Warrior โจมตี/ป้องกัน Strike +22% และ Tag: Universe 2 โจมตี Blast +15%

MAIN ABILITY:

The Strike of Love

 • นำเอาการ์ด Special Move ขึ้นมือ
 • ฟื้นฟู Ki ตัวเอง +60
 • เปลี่ยนการ์ด Strike Arts ของตัวเองให้เป็นการ์ด Blast Arts

UNIQUE ABILITY:

Accelerating Fist

เอฟเฟคต่อไปนี้จะเริ่มทำงาน ตามเวลาที่ผ่านไปในสนามรบ นับตั้งแต่เริ่ม:

 • 10 วินาที: เพิ่มพลังโจมตี +20% และเพิ่มความเร็วในการจั่วการ์ด +1 level
 • 20 วินาที: เพิ่มพลังโจมตี +20% และเพิ่มความเร็วในการจั่วการ์ด +1 level

Warrior of Love

 • พลังโจมตี +40% เมื่อสมาชิกทีมที่มี “Tag: Female Warrior” ตาย
 • พลังโจมตี Blast +20% เมื่อสมาชิกทีมที่มี “Tag: Universe 2” ตาย

ฟื้นฟูเลือดให้กับสมาชิกทีม +15% เมื่อตัวละครนี้ฆ่าศัตรูได้

เพิ่มเอฟเฟคต่อไปนี้ให้กับสมาชิกทีม เมื่อตัวละครนี้ตาย:

 • ฟื้นฟูเลือด +15%
 • เพิ่มพลังโจมตี +20%

SPECIAL MOVE:

Yacchaina Fist (สอนได้)

 • โจมตีใส่ศัตรู (Explode)
 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “ได้รับความเสียหายแบบ Blast เพิ่มขึ้น +15%” เป็นเวลา 15 วินาที เมื่อโจมตีโดน
 • มีโอกาส 20% ที่จะทำให้ศัตรูหมดสติ เมื่อโจมตีโดน

SPECIAL SKILL:

Lovely Pose

 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “ได้รับความเสียหายแบบ Blast เพิ่มขึ้น +15%” เป็นเวลา 15 วินาที
 • เพิ่มพลังโจมตี Blast +20% ให้กับสมาชิกทีมที่มี “Tag: Female Warrior” เป็นเวลา 15 วินาที

EX Gohan (Kid) (DBL16-11E) YEL

TAG: Son Family, Hybrid Saiyan, Kids

Z-ABILITY: เพิ่มพลังโจมตี Blast & Strike ให้กับ Tag: Hybrid Saiyan หรือ Episode: Frieza Saga (Z)

 • 0★ Tag: Hybrid Saiyan โจมตี Blast +19%
 • 3★ Tag: Hybrid Saiyan โจมตี Blast +22%
 • 5★ Tag: Hybrid & Episode: Frieza โจมตี Blast & Strike +29%
 • 7★ Tag: Hybrid & Episode: Frieza โจมตี Blast & Strike +31%

MAIN ABILITY:

You’re through!

 • นำเอาการ์ด Special Move ขึ้นมือ
 • ฟื้นฟู Ki ตัวเอง +60
 • เพิ่มพลังโจมตี +80% เป็นเวลา 5 วินาที

UNIQUE ABILITY:

Anti-Frieza Force: Blast Atk UP

 • ทำความเสียหายแบบ Blast ใส่ตัวละคร Tag: Frieza Force แรงขึ้น +40%

The Courage to Confront

เอฟเฟคต่อไปนี้จะเริ่มทำงาน ตามจำนวนสมาชิกทีมที่ตายลงไป เมื่อตัวละครนี้เข้ามาในสนามรบ:

 • พลังโจมตี +40% เป็นเวลา 5 วินาที
 • ฟื้นฟูเลือดตัวเอง +15%
 • และเพิ่มพลังโจมตีอีก +30% เมื่อในทีมมีตัวละคร “Episode: Frieza Saga (Z)” นอกเหนือจากตัวเอง อยู่ในทีม

พลังโจมตี +20% เป็นเวลา 30 วินาที และลดเวลาในการเปลี่ยนตัวละครลง -5 วินาที เมื่อเปลี่ยน Cover

SPECIAL MOVE:

Masenko

 • โจมตีใส่ศัตรู (Impact )
 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “ได้รับความเสียหายแบบ Blast เพิ่มขึ้น +20%” เป็นเวลา 25 วินาที เมื่อโจมตีโดน

SPECIAL SKILL:

Unlock Ki: Form of Attack

 • สุ่มจั่วการ์ด 1 ใบ
 • ฟื้นฟู Ki ตัวเอง +30

แปลสกิล: RISING GIRLS VOL.3

SP Bunny Girl Bulma (Youth)
(DBL16-06S) GRN

TAG: Female Warrior

Z-ABILITY: ลดค่าการใช้การ์ด Special Move Arts และเพิ่มพลังโจมตี Blast ให้กับ Tag: Female Warrior

 • 0★ Blast +19%
 • 3★ Blast +22%
 • 5★ SP -5, Blast +25%
 • 7★ SP -10, Blast +28%

MAIN ABILITY:

Wait! Whoa! Time out!

 • นำเอาการ์ด Ultimate “Surprise Blaster” ขึ้นมือ
 • เพิ่มพลังโจมตีแบบคริติคอล +30% ให้กับสมาชิกทีม เป็นเวลา 30 วินาที
 • เพิ่มโอกาสคริติคอล +30% ให้กับสมาชิกทีม เป็นเวลา 30 วินาที

UNIQUE ABILITY:

You gotta treat girls nicely!

เอฟเฟคต่อไปนี้จะเริ่มทำงานนับตั้งแต่การต่อสู้เริ่มต้นขึ้น จนกว่าตัวละครนี้จะตาย:

 • เพิ่มพลังโจมตีให้กับสมาชิกทีม +20% (ยกเลิกไม่ได้)
 • ลดค่าการใช้การ์ด Strike & Blast Arts ลง -3 ให้กับสมาชิกทีม (ยกเลิกไม่ได้)
 • ทำให้ทีมศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “เพิ่มค่าการใช้การ์ด Special Move Arts +5” (ยกเลิกไม่ได้)

Nothing like being a babe!

เอฟเฟค 1-3 นี้จะเริ่มทำงานแบบสุ่ม เมื่อตัวละครนี้เข้ามาในสนามรบ:

 • มีโอกาส 80% เพิ่มพลังโจมตี +20% เป็นเวลา 20 วินาที
 • มีโอกาส 50% ที่จะฟื้นฟู Ki ตัวเอง +50
 • มีโอกาส 30% ที่จะได้รับ Dragon Ball หนึ่งลูก

SPECIAL MOVE:

Rocket Launcher

 • โจมตีใส่ศัตรู (Explode)
 • มีโอกาส 50% ที่จะจั่วการ์ด Special Skill ขึ้นมือ เมื่อกดใช้งาน

SPECIAL SKILL:

Blow a Kiss

 • เพิ่มพลังโจมตี +20% ให้กับสมาชิกทีม เป็นเวลา 20 วินาที
 • ทำลายการ์ด Strike Arts บนมือศัตรู 2 ใบ
 • เพิ่มอัตราฟื้นฟู Ki +50% ให้กับสมาชิกทีมตัวเองและทีมศัตรู เป็นเวลา 10 วินาที

ULTIMATE:

Surprise Blaster

 • โจมตีใส่ศัตรู (Impact)
 • ได้รับสถานะพิเศษ “ลดความสามารถของเอฟเฟค ‘Sustained Damage CUT’ ของศัตรูลง -100%” เป็นเวลา 5 วินาที เมื่อกดใช้งาน
 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “เพิ่มเวลาเปลี่ยนตัว +3 วินาที” เมื่อโจมตีโดน

SP Android #18 (DBL16-07S) RED

TAG: Female Warrior, Android, Twins

Z-ABILITY: เพิ่มพลังป้องกัน Blast & Strike ให้กับ Tag: Female Warrior หรือ Tag: Android

 • 0★ Tag: Female ป้องกัน Blast +17%
 • 3★ Tag: Female ป้องกัน Blast +20%
 • 5★ Tag: Female ป้องกัน Blast & Strike +22%
 • 7★ Tag: Android, Female ป้องกัน Blast & Strike +25%

MAIN ABILITY:

Gotta finish this fight quickly.

 • ลดค่าการใช้การ์ด Strike, Blast และ Special Move Arts ลง -10 เป็นเวลา 30 วินาที
 • เพิ่มความเร็วในการจั่วการ์ดให้กับตัวเอง +1 level เป็นเวลา 15 วินาที
 • เพิ่มบัพ “ป้องกันสถานะผิดปกติ 2 ครั้ง” ให้กับสมาชิกทีม

UNIQUE ABILITY:

Clever Negotiations

 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “ได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น +30%” เป็นเวลา 20 วินาที เมื่อตัวละครนี้เข้ามาในสนามรบ

เอฟเฟคต่อไปนี้จะเริ่มทำงาน เมื่อเปลี่ยน cover:

 • สุ่มล็อคช่องการ์ดของศัตรูจำนวน 1 ช่อง
 • ช่องการ์ดที่ถูกล็อคจะไม่สามารถใช้งานได้ 5 วินาที
 • ทำให้ทีมศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “เพิ่มค่าการใช้การ์ดทุกใบ +20” เป็นเวลา 5 วินาที

ในระหว่างที่ตัวละครนี้อยู่ในสนามรบ จะลด Dragon Balls ของทีมศัตรู 1 ลูก ในทุกๆครั้งที่ศัตรูเปลี่ยนตัวละคร (ใช้งานได้ 3 ครั้ง)

Precise Assist

เพิ่มเอฟเฟคต่อไปนี้ให้กัยสมาชิกทีม ตามสไตล์การต่อสู้ของตัวละครนั้นๆ เมื่อตัวละครนี้ถูกเปลี่ยนตัวออก:

 • Melee Type: เพิ่มพลังโจมตี Strike +30% เป็นเวลา 15 วินาที และฟื้นฟูเลือด 10%
 • Ranged Type: เพิ่มพลังโจมตี Blast +30% เป็นเวลา 15 วินาที และฟื้นฟูเลือด 10%
 • Support Type: เพิ่มพลังโจมตี +20% เป็นเวลา 15 วินาที และฟื้นฟูเลือด 10%
 • Defense Type: เพิ่มพลังโจมตี +30% เป็นเวลา 15 วินาที และฟื้นฟูเลือด 5%

SPECIAL MOVE:

Violent Shot (สอนได้)

 • โจมตีใส่ศัตรู (Impact)
 • เพิ่มพลังโจมตี Special Move +30% เป็นเวลา 5 วินาที เมื่อกดใช้งาน

SPECIAL SKILL:

Refreshing Smile

 • ฟื้นฟูหลอด Vanishing Gauge +50%
 • เพิ่มค่าการใช้การ์ด Special Skill +5 ให้กับตัวเองและศัตรู (ใช้งานได้ 3 ครั้ง) (ยกเลิกไม่ได้)

EX Krillin (DBL16-12E) PUR

TAG: Super Warrior

Z-ABILITY: เพิ่มพลังโจมตี Blast & Strike ให้กับ Episode: Frieza Saga (Z) หรือ Element: PUR

 • 0★ Episode: Frieza โจมตี Blast +19%
 • 3★ Episode: Frieza โจมตี Blast +22%
 • 5★ Episode: Frieza, Element: PUR โจมตี Blast & Strike +29%
 • 7★ Episode: Frieza, Element: PUR โจมตี Blast & Strike +31%

MAIN ABILITY:

Attack!

 • นำเอาการ์ด Special Move ขึ้นมือ
 • เพิ่มพลังโจมตี +20% ให้กับสมาชิกทีม เป็นเวลา 20 วินาที
 • ลดเวลาเปลี่ยนตัวละครให้กับสมาชิกทีมลง -5

UNIQUE ABILITY:

Masterful Support

 • เอฟเฟคต่อไปนี้จะเริ่มทำงาน เมื่อตัวละครนี้ถูกเปลี่ยนตัวออก:
 • พลังโจมตี +20% ให้กับสมาชิกทีม เป็นเวลา 20 วินาที
 • ฟื้นฟู Ki ตัวเอง +30

Gokuuu!

เพิ่มเอฟเฟคต่อไปนี้ให้กับสมาชิกทีม เมื่อตัวละครนี้ตาย:

 • เพิ่มพลังโจมตี +15%
 • อัตราฟื้นฟู Ki +30%

และเพิ่มเอฟเฟคต่อไปนี้ให้กับสมาชิกทีม “ตัวละคร: Goku”:

 • เพิ่มพลังโจมตี +15%
 • เพิ่มพลังโจมตี Special Move +25%

SPECIAL MOVE:

Destructo-Disc

 • โจมตีใส่ศัตรู (Slice)
 • มีโอกาส 80% ที่จะทำให้ศัตรู ‘เลือดออกอย่างหนัก’ เมื่อโจมตีโดน

SPECIAL SKILL:

Solar Flare

 • ทำให้ศัตรูตาบอด เมื่อโจมตีโดน
 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “ได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น +20%” เป็นเวลา 20 วินาที เมื่อโจมตีโดน

แปลสกิล: Rising Girls Vol.2

SP Great Saiyaman 2 (DBL11-06S) RED

TAG: Female Warrior, Transforming Warrior

Z-ABILITY: เพิ่มพลังโจมตี Strike ให้กับ Element: PUR และ Tag: Female Warrior

 • 0★ Element: PUR +22%
 • 3★ Element: PUR +24%
 • 5★ Element: PUR และ Tag: Female Warrior +29%
 • 7★ Element: PUR และ Tag: Female Warrior +32%

MAIN ABILITY:

Evil Will Pay!

 • นำเอาการ์ด Special ขึ้นมือ
 • เพิ่มพลังโจมตี +15% เป็นเวลา 20 วินาที
 • ลดค่าการใช้การ์ด Strike Arts ลง -10 เป็นเวลา 20 วินาที
 • ลดค่าการใช้การ์ด Blast Arts ลง -10 เป็นเวลา 20 วินาที

UNIQUE ABILITY:

Hammer of Justice

 • โจมตี Strike ใส่ศัตรูที่มี Tag: Lineage of Evil แรงขึ้น +40%
 • เพิ่มพลังโจมตี +10% ตามจำนวนสมาชิกที่เหลืออยู่ในทีม เมื่อตัวละครนี้เข้ามาในสนามรบ
 • เพิ่มพลังโจมตี +15% ตามจำนวนสมาชิกที่เป็น Element: PUR ที่เหลืออยู่ในทีม เมื่อตัวละครนี้เข้ามาในสนามรบ

Transformation Suit

 • ได้รับเอฟเฟค “ลบล้างสถานะผิดปกติ 3 ครั้ง” ให้กับตัวเอง เมื่อการต่อสู้เริ่มต้นขึ้น
 • เพิ่มอัตราการฟื้นฟู Ki +30% เป็นเวลา 15 วินาที เมื่อตัวละครนี้เข้ามาในสนามรบ

SPECIAL MOVE:

Justice Strike

 • โจมตีใส่ศัตรู (Impact)
 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “ลดความเร็วในการจั่วการ์ดลง -1 level” เป็นเวลา 20 วินาที เมื่อโจมตีโดน

SPECIAL SKILL:

Justice Pose

 • เพิ่มพลังโจมตี Strike +15% เป็นเวลา 15 วินาที
 • เพิ่มความเร็วในการจั่วการ์ด +1 level เป็นเวลา 10 วินาที

SP Ribrianne (DBL11-07S) BLU

TAG: Female Warrior, Universe 2, Transforming Warrior

Z-ABILITY: เพิ่มพลังป้องกัน Blast และ Strike ให้กับ “Tag: Female Warrior”

 • 0★ พลังป้องกัน Blast +17%
 • 3★ พลังป้องกัน Blast +20%
 • 5★ พลังป้องกัน Blast & Strike +22%
 • 7★ พลังป้องกัน Blast & Strike +25%

MAIN ABILITY:

Song of Love and Victory!

 • นำเอาการ์ด Ultimate “Ribrianne Eternal Love” ขึ้นมือ
 • ทำให้ศัตรู “ไม่สามารถเปลี่ยนตัวได้” เป็นเวลา 10 วินาที

UNIQUE ABILITY:

Advocate of Love

เอฟเฟคต่อไปนี้จะเริ่มทำงาน เมื่อตัวละครนี้เข้ามาในสนามรบ

 • ลดความเสียหายที่ได้รับลง -30% เป็นเวลา 15 วินาที
 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “ได้รับความเสียหายแบบ Strike แรงขึ้น +30%” เป็นเวลา 20 วินาที

A Maiden’s Rage

 • เพิ่มพลังโจมตี Strike +30% ตามจำนวนสมาชิกทีมที่ตายไป
 • และจะเพิ่มอีก +25% ตามจำนวนสมาชิกทีมที่ตายไป ถ้าหากสมาชิกทีมคนนั้นมี Tag: Female Warrior

*ตัวอย่าง: ถ้าตัวละครผู้หญิงตาย 1 คน จะได้ 30% + 25% = 55%

SPECIAL MOVE:

Pretty Cannon

 • โจมตีใส่ศัตรู (Explode)
 • เพิ่มพลังโจมตี +15% เป็นเวลา 15 วินาที เมื่อกดใช้งาน
 • มีโอกาส 50% ที่จะทำให้ศัตรูเป็นอัมพาต เมื่อโจมตีโดน

SPECIAL SKILL:

Lovely Pose

 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “ได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น +30%” เป็นเวลา 25 วินาที

ULTIMATE:

Ribrianne Eternal Love

 • โจมตีใส่ศัตรู (Explode)
 • สุ่มทำลายการ์ดบนมือศัตรู 3 ใบ เมื่อโจมตีโดน
 • มีโอกาส 70% ที่จะทำให้ศัตรูเป็นอัมพาต เมื่อโจมตีโดน

EX Bulma (Youth) (DBL11-05E) YEL

TAG: Female Warrior

Z-ABILITY: เพิ่มพลังโจมตีและป้องกัน Blast ให้กับ “Tag: Female Warrior”

 • 0★ พลังโจมตี +17%
 • 3★ พลังโจมตี +19%
 • 5★ พลังโจมตีและป้องกัน +22%
 • 7★ พลังโจมตีและป้องกัน +25%

MAIN ABILITY:

Mischievous Trouble-maker

 • นำเอาการ์ด Special ขึ้นมือ
 • ฟื้นฟู Ki ให้กับตัวเอง +50 หน่วย
 • ลด Ki ศัตรู -50 หน่วย

UNIQUE ABILITY:

Energetic Inventor

เอฟเฟคต่อไปนี้จะเริ่มทำงาน เมื่อตัวละครนี้เข้ามาในสนามรบ

 • ลดค่าการใช้การ์ด Blast Arts ลง -5 เป็นเวลา 10 วินาที
 • เพิ่มพลังโจมตี Blast +40% เป็นเวลา 20 วินาที

Team (Female Warrior): Blast Atk UP

 • พลังโจมตี Blast +40% เมื่อสมาชิกทีมคนอื่นมี “Tag: Female Warrior”

SPECIAL MOVE:

Rocket Launcher

 • โจมตีใส่ศัตรู (Explode)

SPECIAL SKILL:

Hoi-Poi Capsule

 • นำเอาการ์ด Blast Arts ขึ้นมือ

1 ใน 3 เอฟเฟคต่อไปนี้จะเริ่มทำงาน (สุ่ม)

 • เพิ่มพลังโจมตี Blast +30% เป็นเวลา 30 วินาที
 • เพิ่มโอกาสคริติคอลให้กับตัวเอง +50% เป็นเวลา 30 วินาที
 • มีโอกาส +70% ที่จะทำให้ศัตรูเป็นอัมพาตเมื่อโดนโจมตีด้วย Blast Arts เป็นเวลา 30 วินาที

แปลสกิล: Rising Girls

SP Bulma (Youth) (DBL09-05S) BLU

TAG: Female Warrior

Z-ABILITY: เพิ่มพลังโจมตี Blast & Strike ให้กับ Tag: Female Warrior

 • 0★ พลังโจมตี Blast +17%
 • 3★ พลังโจมตี Blast +20%
 • 5★ พลังโจมตี Blast & Strike +22%
 • 7★ พลังโจมตี Blast & Strike +25%

MAIN ABILITY:

I’m a Lady, After All

 • นำเอาการ์ด Ultimate “Unexpected Hold” ขึ้นมือ
 • ฟื้นฟูเลือดให้กับสมาชิกทีม +10% และสมาชิกทีมที่มี Tag: Female Warrior จะได้รับเพิ่มอีก 10%

UNIQUE ABILITY:

Girl Genius

 • ลดเวลาเปลี่ยนตัวละครของตัวเองลง -2 วินาที

Assist (Female Warrior): Inflicted Dmg UP

 • เพิ่มพลังโจมตี +50% ให้กับสมาชิกทีมที่มี Tag: Female Warrior เป็นเวลา 10 วินาที เมื่อตัวละครนี้ถูกเปลี่ยนตัวออกนอกสนามรบ

SPECIAL MOVE:

Rocket Launcher

 • โจมตีใส่ศัตรู (Explode)

SPECIAL SKILL:

Dragon Radar

 • ยกเลิกเวลาเปลี่ยนตัวละคร และสลับตัวกับสมาชิกทีม
 • เพิ่มพลังโจมตีให้กับสมาชิกทีม +15% เป็นเวลา 20 วินาที และได้รับ Dragon Ball +1 ลูก

ULTIMATE:

Unexpected Hold

 • โจมตีใส่ศัตรู (Impact)
 • ยกเลิกสถานะพิเศษและบัพต่างๆของศัตรู เมื่อโจมตีโดน

SP Chi-Chi (DBL09-06S) GRN

TAG: Female Warrior

Z-ABILITY: เพิ่มพลังป้องกันและโจมตี Strike ให้กับ Tag: Female Warrior

 • 0★ พลังป้องกัน +17%
 • 3★ พลังป้องกัน +20%
 • 5★ พลังป้องกันและโจมตี +22%
 • 7★ พลังป้องกันและโจมตี +25%

MAIN ABILITY:

I’ll Take You On!

 • นำเอาการ์ด Ultimate “Whirlwind Impact” ขึ้นมือ
 • ป้องกันการการแพ้ธาตุ เป็นเวลา 15 วินาที

UNIQUE ABILITY:

Charged Ki Wave

เมื่อตัวละครนี้เข้ามาในสนามรบ จะฟื้นฟู Ki ให้กับตัวเอง +50 และเอฟเฟคต่อไปนี้จะเริ่มทำงานเมื่อมีตัวละคร Tag: Female Warrior” นอกเหนือจากตัวละครนี้อยู่ในทีม

 • อันตราการฟื้นฟู Ki +30% เป็นเวลา 15 วินาที
 • พลังโจมตี Blast +20% เป็นเวลา 15 วินาที

Universe’s Strongest Wife

 • ทำความเสียหายใส่ตัวละคร “Tag: Son Family” แรงขึ้น +80%

SPECIAL MOVE:

Dragon Attack

 • โจมตีใส่ศัตรู (Impact)
 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “ได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น +10%” เป็นเวลา 15 วินาที เมื่อโจมตีโดน

SPECIAL SKILL:

Cut It Out!

 • เพิ่มพลังโจมตี Strike +15% เป็นเวลา 20 วินาที เมื่อกดใช้งาน
 • บังคับให้ศัตรูเปลี่ยนตัวละคร เมื่อโจมตีโดน
 • ถ้าศัตรูเป็นตัวละคร “Tag: Son Family” จะได้รับสถานะผิดปกติ “เพิ่มเวลาเปลี่ยนตัวละคร +5 วินาที” เป็นเวลา 15 วินาที เมื่อโจมตีโดน

ULTIMATE:

Whirlwind Impact

 • โจมตีใส่ศัตรู (Slice)
 • มีโอกาสทำให้ศัตรูหมดสติ 20% เมื่อโจมตีโดน

SP Videl (DBL09-07S) YEL

TAG: Female Warrior

Z-ABILITY: เพิ่มพลังป้องกัน Strike & Blast ให้กับ Tag: Female Warrior

 • 0★ Strike +17%
 • 3★ Strike +20%
 • 5★ Strike & Blast +22%
 • 7★ Strike & Blast +25%

MAIN ABILITY:

Unyielding Righteousness

 • เพิ่มพลังโจมตี Strike +35% เป็นเวลา 20 วินาที
 • ลดค่าการใช้การ์ด Strike Arts ลง -5 เป็นเวลา 15 วินาที
 • ฟื้นฟูเลือดตัวเอง 30%

UNIQUE ABILITY:

Girl Talk

 • เมื่อตัวละครนี้เข้ามาในสนามรบ จะเพิ่มพลังโจมตี Strike +30% ถ้ามีตัวละคร “Tag: Female Warrior” ที่นอกเหนือจากตัวละครนี้อยู่ในทีม
 • เพิ่มพลังโจมตี Strike +20% เมื่อเหลือเลือด 50% หรือน้อยกว่า

A Pure Maiden’s Heart

 • เพิ่มพลังโจมตี Strike +50% เมื่อสมาชิกทีมตายไป 2 คน
 • เพิ่มพลังโจมตี Strike +20% เป็นเวลา 15 วินาที เมื่อเจอกับ “ตัวละคร: Gohan” ของทีมศัตรู

SPECIAL MOVE:

Eagle Kick สอนได้

 • โจมตีใส่ศัตรู (Impact)
 • พลังโจมตี Strike +10% เป็นเวลา 15 วินาที เมื่อกดใช้งาน
 • จะได้รับพลังโจมตี Strike เพิ่มอีก +15% เป็นเวลา 15 วินาที เมื่อเหลือเลือด 50% หรือน้อยกว่า

SPECIAL SKILL:

Alright, We Got This!

 • พลังโจมตี Strike +20% เป็นเวลา 20 วินาที
 • จะได้รับพลังโจมตี Strike เพิ่มอีก +15% เป็นเวลา 20 วินาที เมื่อเหลือเลือด 50% หรือน้อยกว่า

EX Mai (DBL09-08E) PUR

TAG: Female Warrior

Z-ABILITY: เพิ่มพลังโจมตี Blast ให้กับ Tag: Future หรือ Tag: Female Warrior

 • 0★ Tag: Female Warrior +19%
 • 3★ Tag: Female Warrior +22%
 • 5★ Tag: Future หรือ Tag: Female Warrior +31%
 • 7★ Tag: Future หรือ Tag: Female Warrior +35%

MAIN ABILITY:

Timeless Feelings

 • นำเอาการ์ด Special Skill ขึ้นมือ
 • ฟื้นฟู Ki ตัวเอง +50
 • เพิ่มพลังโจมตี +20% ให้กับสมาชิกทีม เป็นเวลา 15 วินาที

UNIQUE ABILITY:

Assist: Inflicted Damage UP

 • เพิ่มพลังโจมตี +20% ให้กับสมาชิกทีม เป็นเวลา 15 วินาที เมื่อตัวละครนี้ถูกเปลี่ยนตัวออกนอกสนามรบ

Energize: Strike Atk UP

 • เพิ่มพลังโจมตี Strike +20% ให้กับสมาชิกทีม เป็นเวลา 15 วินาที เมื่อตัวละครนี้ถูกเปลี่ยนตัวเข้ามาในสนามรบ

SPECIAL MOVE:

Full Charge Shot

 • โจมตีใส่ศัตรู (Pierce)
 • ลดเวลาเปลี่ยนตัวละครให้กับสมาชิกทีมลง 5 วินาที เมื่อโจมตีโดน

SPECIAL SKILL:

Flash Bang

 • ลดเวลาเปลี่ยนตัวละครให้กับสมาชิกทีมลง 5 วินาที เมื่อกดใช้งาน
 • ทำให้ศัตรูตาบอด (Flash) เมื่อโจมตีโดน
 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “ได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น +20%” เป็นเวลา 15 วินาที เมื่อโจมตีโดน