คลังเก็บหมวดหมู่: Ultra Space-Time

แปลสกิล: Ultra Space-Time Summon #16

SP Super Saiyan Gohan (Youth)
(DBL17-01S) YEL

TAG: Son Family, Hybrid Saiyan, Super Saiyan, Super Saiyan 2

Z-ABILITY: เพิ่มพลังโจมตี Strike ให้กับ Tag: Hybrid Saiyan หรือ Episode: Sagas From the Movies

 • 0★ Hybrid Saiyan +19%
 • 3★ Hybrid Saiyan +24%
 • 5★ Hybrid Saiyan หรือ Episode: Sagas +30%
 • 7★ Hybrid Saiyan หรือ Episode: Sagas +35%

MAIN ABILITY:

My dad saved me!

 • แปลงร่างเป็น “Super Saiyan 2”
 • ทำให้สมาชิกทีมศัตรู “เปลี่ยนตัวไม่ได้” เป็นเวลา 10 วินาที

หลังจากแปลงร่างเป็น Super Saiyan 2

I’m my father’s son!

 • นำเอาการ์ด Special Move Arts ขึ้นมือ
 • ฟื้นฟู Ki ตัวเอง +50
 • ลด Ki ศัตรูลง -50

UNIQUE ABILITY:

Resolute Valor

 • ลดความเสียหายที่ได้รับลง -50% เป็นเวลา 10 วินาที เมื่อตัวละครนี้เข้ามาในสนามรบ (ใช้งานได้ 2 ครั้ง)

เอฟเฟคต่อไปนี้จะเริ่มทำงาน เมื่อเปลี่ยน Cover (ใช้งานได้ 2 ครั้ง):

 • พลังโจมตี Strike +25% เป็นเวลา 20 วินาที
 • ลดจำนวน Dragon Ball ของศัตรูลง -1 ลูก

Desperate Battle

เพิ่มเอฟเฟคต่อไปนี้ให้กับตัวเอง เมื่อการโจมตีของศัตรูสิ้นสุดลง (ใช้งานได้ 2 ครั้ง):

 • พลังโจมตี Strike +15% (ยกเลิกไม่ได้)
 • ลดความเสียหายที่ได้รับลง -10% (ยกเลิกไม่ได้)
 • *เอฟเฟคจะยังคงมีผล หลังจากแปลงร่าง

หลังจากแปลงร่างเป็น Super Saiyan 2

Explosive Rage

เพิ่มบัพต่อไปนี้ให้กับตัวเอง หลังแปลงร่าง:

 • ฟื้นฟูเลือด 30%
 • เพิ่มพลังโจมตี +30% (ยกเลิกไม่ได้)
 • ได้รับบัพ: “ป้องกันอาการผิดปกติ 3 ครั้ง”

Gifted Power

เพิ่มเอฟเฟคต่อไปนี้ให้กับตัวเอง ตามจำนวนสมาชิกทีมที่ตายลงไป เมื่อตัวละครนี้เข้ามาในสนามรบ:

 • เพิ่มพลังโจมตีท่า Special Move +30%
 • ลดค่าการให้การ์ดทั้งหมด -3
 • พลังโจมตี +15% เป็นเวลา 10 วินาที เมื่อเจอกับศัตรูที่มี “Episode: Sagas From the Movies”

SPECIAL MOVE:

Super Kamehameha

 • โจมตีใส่ศัตรู (Impact)
 • พลังโจมตี Strike +20% เป็นเวลา 20 วินาที เมื่อกดใช้งาน

หลังจากแปลงร่างเป็น Super Saiyan 2

Unwavering Blow

 • โจมตีใส่ศัตรู (Impact)
 • เพิ่มพลังโจมตี +20% เป็นเวลา 10 วินาที เมื่อกดใช้งาน

SPECIAL SKILL:

Power Surge

 • ฟื้นฟู Ki ให้กับตัวเอง +30 เมื่อกดใช้งาน
 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “ได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น +15%” เป็นเวลา 15 วินาที เมื่อโจมตีโดน

*การ์ดนี้สามารถต่อคอมโบกับการ์ด Strike Arts, Blast Arts และ Special Move Arts ได้

หลังจากแปลงร่างเป็น Super Saiyan 2

 • ฟื้นฟู Ki ให้กับตัวเอง +30 เมื่อกดใช้งาน
 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “ได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น +15%” เป็นเวลา 20 วินาที เมื่อโจมตีโดน

*การ์ดนี้สามารถต่อคอมโบกับการ์ด Strike Arts, Blast Arts และ Special Move Arts ได้

SP Full Power Boujack
(DBL17-03S) PUR

TAG: Transforming Warrior

Z-ABILITY: เพิ่มพลังโจมตีและป้องกัน Strike ให้กับ Episode: Sagas From the Movies

 • 0★ พลังโจมตี +19%
 • 3★ พลังโจมตี +22%
 • 5★ พลังโจมตีและป้องกัน +26%
 • 7★ พลังโจมตีและป้องกัน +28%

MAIN ABILITY:

Drive for Galactic Domination

 • นำเอาการ์ด Strike Arts ขึ้นมือ
 • ฟื้นฟู Ki ตัวเอง +30
 • เพิ่มพลังโจมตี Strike +30% เป็นเวลา 40 วินาที

UNIQUE ABILITY:

Galaxy’s Strongest Warrior

 • ลดความเสียหายที่ได้รับจากตัวละคร “Tag: Super Saiyan” ลง -20% (ยกเลิกไม่ได้)

เพิ่มเอฟเฟคต่อไปนี้ให้กับตัวเอง เมื่อเข้ามาในสนามรบ:

 • พลังโจมตี +40% (ไม่สามารถทับซ้อนกันได้)
 • ฟื้นฟู Ki +40
 • ยกเลิกสถานะผิดปกติ และอาการผิดปกติทุกอย่าง
 • เพิ่มพลังโจมตี +25% ให้กับสมาชิกทีมที่มี “Episode: Sagas From the Movies” เป็นเวลา 15 วินาที เมื่อตัวละครนี้ถูกเปลี่ยนตัวออกนอกสนามรบ

Merciless Shield

 • ฟื้นฟูเลือดให้กับตัวเอง +30% เมื่อเวลาในสนามรบผ่านไปเกิน 40 วินาที นับตั้งแต่การต่อสู้เริ่มต้นขึ้น
 • ผลักศัตรูออกไปอยู่ในระยะไกล เมื่อกดใช้ท่าเปลี่ยน Cover เข้ามาในระหว่างที่ศัตรูกำลังกดใช้การ์ดโจมตี และลดเลือดสมาชิกทีมที่ถูกเปลี่ยนตัวออกลง -15% (ไม่สามารถทำให้สมาชิกทีมตัวเองตายได้ด้วยท่านี้)

*ท่านี้สามารถต่อคอมโบกับการ์ด Special Move Arts ได้

เพิ่มเอฟเฟคต่อไปนี้ให้กับตัวเอง เมื่อมีสมาชิกในทีมตายไปอย่างน้อย 1 คน:

 • เพิ่มพลังโจมตี +20%
 • อัตราฟื้นฟู Ki +30%
 • ลดค่าการใช้การ์ด Strike Arts ลง -5

SPECIAL MOVE:

Galactic Buster (สอนได้)

 • โจมตีใส่ศัตรู (Explode)
 • ลด Ki ศัตรูลง -60 เมื่อโจมตีโดน

SPECIAL SKILL:

Galactic Throw

 • เพิ่มความเร็วในการจั่วการ์ด +1 level เป็นเวลา 15 วินาที เมื่อกดใช้งาน
 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “ได้รับความเสียหายแบบ Impact แรงขึ้น +15%” เป็นเวลา 20 วินาที เมื่อโจมตีโดน

*ท่านี้สามารถต่อคอมโบกับการ์ด Strike Arts, Blast Arts, Special Arts และ Special Move Arts ได้
*ท่านี้มีเกราะป้องกัน Blast ในขณะที่พุ่งเข้าไปโจมตี

EX Legendary Super Saiyan Broly
(DBL17-02E) YEL

TAG: Saiyan, Super Saiyan

Z-ABILITY: เพิ่มพลังโจมตี Strike และพลังป้องกัน Blast ให้กับ Element: YEL หรือ Element: BLU

 • 0★ Element: YEL +25%
 • 3★ Element: YEL +35%
 • 5★ Element: YEL หรือ Element: BLU +40%
 • 7★ Element: YEL หรือ Element: BLU +50%

MAIN ABILITY:

I’m getting stronger… yes… much stronger!

 • ฟื้นฟู Ki ตัวเอง +70
 • เพิ่มความเร็วในการจั่วการ์ด +1 level เป็นเวลา 30 วินาที
 • ลดค่าการใช้การ์ด Blast Arts ลง -15 เป็นเวลา 30 วินาที

UNIQUE ABILITY:

The bloodbath starts with you.

เอฟเฟคต่อไปนี้จะเริ่มงาน เมื่อตัวละครนี้เข้ามาในสนามรบ:

 • เพิ่มพลังโจมตี +30% เป็นเวลา 20 วินาที
 • ทำให้สมาชิกทีมศัตรู “เปลี่ยนตัวไม่ได้” เป็นเวลา 3 วินาที (ใช้ได้ 2 ครั้ง)
 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “ได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น +35%” เป็นเวลา 20 วินาที

Unparalleled Power

 • เพิ่มพลังโจมตี Strike +35% เมื่อต่อสู้กับ “ตัวละคร: Goku” (ยกเลิกไม่ได้)
 • เพิ่มพลังโจมตี Blast +35% เมื่อต่อสู้กับตัวละคร “Tag: Saiyan” หรือ “Tag: Hybrid Saiyan” (ยกเลิกไม่ได้)

เอฟเฟคต่อไปนี้จะเริ่มทำงาน เมื่อตัวละครนี้ถูกเปลี่ยนตัวออก:

 • เพิ่มพลังโจมตี +25% ให้กับสมาชิกทีมที่เป็น “Element: YEL” หรือ “Element: BLU” เป็นเวลา 15 วินาที
 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “เพิ่มค่าการใช้การ์ด Strike & Blast Arts +5” เป็นเวลา 10 วินาที

SPECIAL MOVE:

Blaster Shell

 • โจมตีใส่ศัตรู (Explode)
 • ฟื้นฟู Ki ตัวเอง +20 เมื่อโจมตีโดน

SPECIAL SKILL:

Unlock Ki: Form of Attack

 • ทำลายการ์ด Strike & Blast Arts บนมือตัวเองทั้งหมด และจั่วการ์ด Blast Arts ขึ้นมาใหม่ 1 ใบ
 • เพิ่มพลังโจมตีของการ์ด Blast Arts หรือ Special Move Arts ใบต่อไปที่ใช้ +100% (ยกเลิกไม่ได้, ทับซ้อนกันไม่ได้)

EX Android #13 (DBL17-04E) RED

TAG: Android

Z-ABILITY: เพิ่มพลังโจมตีและป้องกัน Strike ให้กับ Element: RED หรือ Element: GRN

 • 0★ Element: RED +25%
 • 3★ Element: RED +35%
 • 5★ Element: RED หรือ Element: GRN +40%
 • 7★ Element: RED หรือ Element: GRN +50%

MAIN ABILITY:

No one’s getting out of here alive!

 • เพิ่มพลังโจมตี +30% ให้กับสมาชิกทีมที่เป็น “Element: RED” หรือ “Element: GRN” เป็นเวลา 30 วินาที
 • ลดเวลาเปลี่ยนตัวของสมาชิกทีมลง -5
 • เพิ่มเวลาเปลี่ยนตัวให้กับสมาชิกทีมศัตรู +5

UNIQUE ABILITY:

The Final Awakened Android

 • ลดความเสียหายที่ได้รับครั้งต่อไปลง -70% เมื่อการต่อสู้เริ่มต้นขึ้น จนกว่าจะจบคอมโบ

เพิ่มเอฟเฟคต่อไปนี้ให้กับตัวเอง เมื่อการโจมตีของศัตรูสิ้นสุดลง (ใช้ได้ 1 ครั้ง):

 • เพิ่มพลังโจมตี Strike +30%
 • เพิ่มความเร็วในการจั่วการ์ด +1 level เป็นเวลา 30 วินาที

Hardwired Hatred

 • เพิ่มพลังโจมตี +20% เมื่อต่อสู้กับ “ตัวละคร: Goku” (ยกเลิกไม่ได้)

เอฟเฟคต่อไปนี้จะเริ่มทำงาน ตามจำนวนสมาชิกทีมที่เป็น “Element: RED”, “Element: GRN”, หรือ “Element: PUR” ในทีม นอกเหนือจากตัวละครนี้:

 • เพิ่มพลังโจมตี +15% (ยกเลิกไม่ได้)
 • อัตราฟื้นฟู Ki +15% (ยกเลิกไม่ได้)

SPECIAL MOVE:

S.S. Deadly Bomber

 • โจมตีใส่ศัตรู (Impact)
 • สุ่มทำลายการ์ดบนมือศัตรู 2 ใบ เมื่อโจมตีโดน

SPECIAL SKILL:

Unlock Ki: Form of Attack

 • ฟื้นฟู Ki ตัวเอง +40
 • เพิ่มพลังโจมตี +20% เป็นเวลา 20 วินาที

โฆษณา

แปลสกิล: Ultra Space-Time Summon #15

SP Goku (DBL15-05S) GRN

TAG: Son Family, Saiyan

Z-ABILITY: เพิ่มพลังป้องกัน Blast ให้กับ Episode: Sagas From the Movies หรือ Element: GRN

 • 0★ +24%
 • 3★ +26%
 • 5★ +33%
 • 7★ +35%

MAIN ABILITY:

Please lend me your energy!

 • นำเอาการ์ด Ultimate “Spirit Bomb Absorption” ขึ้นมือ
 • ฟื้นฟูเลือดตัวเอง +35%

UNIQUE ABILITY:

Miraculous Strike

 • ทำความเสียหายแบบ Blast ใส่ตัวละคร Tag: Android แรงขึ้น +50%

เอฟเฟคต่อไปนี้จะเริ่มทำงาน ตามเวลาที่ผ่านไปในสนามรบ นับตั้งแต่เริ่ม:

 • 15 วินาที: ลดความเสียหายที่ได้รับลง -20%
 • 30 วินาที: เพิ่มพลังโจมตีของท่า Ultimate +50%
 • 45 วินาที: เพิ่มพลังโจมตี +50%

Unrelenting Fighting Spirit

 • เมื่อเปลี่ยน Cover จะลดความเสียหายที่ได้รับลง -50% จนกว่าจะจบคอมโบ
 • เพิ่มเวลาเปลี่ยนตัวละคร +2 วินาที เมื่อเริ่มใช้งาน
 • เพิ่มพลังโจมตี +35% ตามจำนวนสมาชิกทีมที่ตายไป

SPECIAL MOVE:

Energy Meteor

 • โจมตีใส่ศัตรู (Impact)
 • มีโอกาส 50% ที่จะลบล้างสถานะพิเศษของศัตรูเมื่อโจมตีโดน

SPECIAL SKILL:

Defensive Stance

 • เพิ่มพลังโจมตี +15% เป็นเวลา 15 วินาที เมื่อกดใช้งาน
 • ป้องกันการโจมตีแบบ Tap Attack, Tackle, Tap Shot, Strike Arts และ Blast Arts ของศัตรูเมื่อกดใช้
 • ฟื้นฟูหลอด Vanishing Gauge +100% เมื่อป้องกันการโจมตีสำเร็จ

ULTIMATE:

Spirit Bomb Absorption

 • โจมตีใส่ศัตรู (Impact)
 • เพิ่มพลังโจมตีท่า Ultimate +50% เป็นเวลา 3 วินาที เมื่อกดใช้งาน

*ท่านี้มีเกราะป้องกัน Blast ในขณะที่พุ่งเข้าไปโจมตี

SP Fusion Android #13 (DBL16-02S) RED

TAG: Android, Absorption, Fusion Warrior

Z-ABILITY: เพิ่มพลังโจมตี Strike & Blast ให้กับ Tag: Android

 • 0★ +21%
 • 3★ +24%
 • 5★ +29%
 • 7★ +31%

MAIN ABILITY:

Goku…!!

 • นำเอาการ์ด Ultimate “Deadly Crusher” ขึ้นมือ
 • ฟื้นฟูเลือด +30% และฟื้นฟู Ki +30

UNIQUE ABILITY:

Sinister Fusion Power

 • ทำความเสียใส่ตัวละคร Tag: Super Saiyan แรงขึ้น +30%

เอฟเฟคต่อไปนี้จะเริ่มทำงาน ตามเวลาที่ผ่านไปในสนามรบของตัวละครนี้:

 • 3 วินาที: พลังโจมตี +35%
 • 5 วินาที: อัตราการฟื้นฟู Ki +35%
 • 10 วินาที: พลังโจมตี +25%

ในระหว่างที่ตัวละครนี้อยู่ในสนามรบ จะเพิ่มเวลาเปลี่ยนตัวละครให้กับทีมศัตรู +2 วินาที เมื่อศัตรูเปลี่ยนตัวละคร

Androids’ Final Weapon

 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “ลดความเร็วในการจั่วการ์ดลง -1 level” เป็นเวลา 15 วินาที เมื่อเปลี่ยน Cover
 • ผลักศัตรูออกไปอยู่ในระยะไกลเมื่อเปลี่ยน Cover เข้ามาในระหว่างที่ศัตรูโจมตีมาด้วยการ์ด Strike Arts

เพิ่มเอฟเฟคต่อไปนี้ให้กับตัวเองเมื่อตัวละครที่มี Tag: Android ในทีมตายไป 2 คน:

 • พลังโจมตี +50%
 • อัตราฟื้นฟู Ki +30%
 • ฟื้นฟูเลือด +30%.

SPECIAL MOVE:

Full Charge Deadly Bomber

 • โจมตีใส่ศัตรู (Impact)
 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “ได้รับความเสียหายแบบ Strike เพิ่มขึ้น +20%” เป็นเวลา 15 วินาที เมื่อโจมตีโดน

SPECIAL SKILL:

Swing Throw

 • เพิ่มพลังโจมตี +20% เป็นเวลา 15 วินาที เมื่อกดใช้งาน
 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “ลดอัตราฟื้นฟู Ki ลง -50%” เป็นเวลา 10 วินาที เมื่อโจมตีโดน

*ท่านี้มีเกราะป้องกัน Blast ในขณะที่พุ่งเข้าไปโจมตี

ULTIMATE:

Deadly Crusher

 • โจมตีใส่ศัตรู (Impact)

เอฟเฟคต่อไปนี้จะเริ่มทำงาน เมื่อกดใช้งาน:

 • เพิ่มพลังโจมตีท่า Ultimate +30% เป็นเวลา 3 วินาที
 • ได้รับสถานะพิเศษ “ลดความสามารถของเอฟเฟค ‘Sustained Damage CUT’ ของศัตรูลง -50%” เป็นเวลา 3 วินาที
 • มีโอกาส 30% ที่จะทำให้ศัตรูหมดสติ เมื่อโจมตีโดน

EX Zamasu (DBL16-05E) GRN

TAG: Future, Regeneration, God Ki

Z-ABILITY: เพิ่มพลังโจมตี Strike & Blast ให้กับ Element: GRN หรือ Tag: God Ki

 • 0★ เพิ่ม Blast ให้กับ GRN +19%
 • 3★ เพิ่ม Blast ให้กับ GRN หรือ God Ki +22%
 • 5★ เพิ่ม Blast & Strike ให้กับ GRN หรือ God Ki +25%
 • 7★ เพิ่ม Blast & Strike ให้กับ GRN หรือ God Ki +30%

MAIN ABILITY:

Hidden Impulse

 • เพิ่มพลังโจมตี Blast +50% เป็นเวลา 25 วินาที
 • ยกเลิกสถานะผิดปกติของตัวเองทั้งหมด

UNIQUE ABILITY:

Twisted Justice

 • อัตราฟื้นฟูหลอด Vanishing Gauge +30% เป็นเวลา 10 วินาที เมื่อตัวละครนี้เข้ามาในสนามรบ
 • ฟื้นฟู Ki +30 เมื่อตัวละครนี้หลบการโจมตีของศัตรูด้วยท่า Vanishing Step

Burgeoning Rebellion

 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “ได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น +10%” เป็นเวลา 10 วินาที เมื่อโจมตีศัตรูโดนด้วยการ์ด Blast Arts

SPECIAL MOVE:

Supreme Divide

 • โจมตีใส่ศัตรู (Slice)
 • พลังโจมตี +20% เป็นเวลา 15 วินาที เมื่อกดใช้งาน
 • มีโอกาส 40% ที่จะทำให้ศัตรูเป็นอัมพาตเมื่อโจมตีโดน

SPECIAL SKILL:

Unlock Ki: Rapid Blast Form

 • พลังโจมตี Blast +15% เป็นเวลา 15 วินาที
 • ลดค่าการใช้การ์ด Blast Arts ลง -5 เป็นเวลา 10 วินาที
 • อัตราฟื้นฟู Ki ของตัวเอง +30% เป็นเวลา 15 วินาที

EX Nail (DBL16-03E) PUR

TAG: Regeneration, Namekian

Z-ABILITY: เพิ่มพลังโจมตี Strike & Blast ให้กับ Tag: Regeneration หรือ Episode: Frieza Saga (Z)

 • 0★ Tag: Regeneration +19%
 • 3★ Tag: Regeneration +21%
 • 5★ Tag: Regeneration หรือ Episode: Frieza Saga (Z) +30%
 • 7★ Tag: Regeneration หรือ Episode: Frieza Saga (Z) +38%

MAIN ABILITY:

Battle of Life and Death

 • นำเอาการ์ด Special Move ขึ้นมือ
 • ฟื้นฟู Ki +50
 • ลดความเสียหายที่ได้รับลง -20% เป็นเวลา 60 วินาที
 • เพิ่มพลังโจมตีของท่า Special Move +50% เป็นเวลา 30 วินาที

UNIQUE ABILITY:

Warrior-Type Namekian

เอฟเฟคต่อไปนี้จะเริ่มทำงาน เมื่อตัวละครนี้เข้ามาในสนามรบ:

 • พลังโจมตี Blast +35% เป็นเวลา 15 วินาที
 • ป้องกันอาการผิดปกติให้กับตัวเอง เป็นเวลา 15 วินาที
 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “เพิ่มค่าการใช้การ์ด Special Move +20” เป็นเวลา 15 วินาที

Namekian’s Hope

 • เพิ่มพลังโจมตี +10% เป็นเวลา 15 วินาที เมื่อโจมตีศัตรูโดน ด้วยการ์ด Strike หรือ Blast Arts
 • เพิ่มพลังโจมตี +10% เป็นเวลา 15 วินาที เมื่อศัตรูกดใช้การ์ด Strike หรือ Blast Arts ในระหว่างที่ตัวละครนี้อยู่ในสนามรบ
 • เพิ่มพลังโจมตีให้กับสมาชิกทีม +20% และเพิ่มพลังโจมตีให้กับสมาชิกทีมที่มี Tag: Regeneration +15% เมื่อตัวละครนี้ตาย

SPECIAL MOVE:

Mystic Flash (สอนได้)

 • โจมตีใส่ศัตรู (Impact)
 • เพิ่มพลังโจมตี +15% เป็นเวลา 15 วินาที เมื่อกดใช้งาน

SPECIAL SKILL:

Regenerating Energy

 • ฟื้นฟูเลือดตัวเอง +10%
 • เพิ่มพลังโจมตี +15% เป็นเวลา 20 วินาที
 • ฟื้นฟูเลือดให้กับสมาชิกทีมอย่างต่อเนื่อง เป็นเวลา 20 วินาที

HERO Nail (DBL16-04H) GRN

TAG: Regeneration, Namekian

Z-ABILITY: เพิ่มพลังโจมตี Strike ให้กับตัวละครระดับ: HERO

 • 0★ +30%
 • 3★ +40%
 • 5★ +50%
 • 7★ +100%

MAIN ABILITY:

Loyal Warrior

 • นำเอาการ์ด Special Skill ขึ้นมือ
 • เพิ่มพลังโจมตี +50% ให้กับสมาชิกทีม “ระดับ: HERO” เป็นเวลา 20 วินาที

UNIQUE ABILITY:

Assault: Strike Atk UP

 • พลังโจมตี Strike +30% นับตั้งแต่การต่อสู้เริ่มต้น เป็นเวลา 45 วินาที

Defeated: Inflicted Damage UP

 • เพิ่มพลังโจมตี +20% ให้กับสมาชิกทีมเป็นเวลา 20 วินาที เมื่อตัวละครนี้ตาย

SPECIAL MOVE:

Mystic Flash

 • โจมตีใส่ศัตรู (Impact)
 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “ได้รับความเสียหายแบบ Strike เพิ่มขึ้น +10%” เป็นเวลา 15 วินาที เมื่อโจมตีโดน

SPECIAL SKILL:

Regenerating Energy

ฟื้นฟูเลือดตัวเอง +10%

แปลสกิล: ULTRA SPACE-TIME SUMMON #14

SP Gohan (DBL15-01S) GRN

TAG: Son Family, Hybrid Saiyan, Super Saiyan, Future

Z-ABILITY: เพิ่มพลังโจมตี Blast ให้กับ Tag: Future และ Tag: Hybrid Saiyan

 • 0★ Tag: Future +24%
 • 3★ Tag: Future +26%
 • 5★ Tag: Future และ Tag: Hybrid Saiyan +31%
 • 7★ Tag: Future และ Tag: Hybrid Saiyan +33%

MAIN ABILITY:

I’ll get you this time!

 • แปลงร่างเป็น Super Saiyan
 • ฟื้นฟู Ki +30

หลังจากแปลงร่างเป็น Super Saiyan

Final Stand

 • นำเอาการ์ด Special Skill ขึ้นมือ
 • ป้องกันการการแพ้ธาตุ เป็นเวลา 30 วินาที
 • เพิ่มความเร็วในการจั่วการ์ด +1 level เป็นเวลา 15 วินาที

UNIQUE ABILITY:

Valiant Attack

เอฟเฟคต่อไปนี้จะเริ่มทำงาน เมื่อตัวละครนี้เข้ามาในสนามรบ

 • เพิ่มพลังโจมตี Blast +30% เป็นเวลา 15 วินาที
 • ลดค่าการใช้การ์ด Blast Arts ลง -5 เป็นเวลา 15 วินาที
 • อัตราการฟื้นฟู Ki +30% เป็นเวลา 15 วินาที

The Remaining Warrior

 • เพิ่มพลังโจมตี +20% ตามจำนวนสมาชิกทีมที่ตาย
 • เพิ่มพลังโจมตี +30% เมื่อสมาชิกทีมที่เป็น “ตัวละคร: Trunks” ตาย

ในระหว่างที่ตัวละครนี้อยู่ในสนามรบ เอฟเฟคต่อไปนี้จะเริ่มทำงาน เมื่อสมาชิกทีมศัตรูเปลี่ยนตัวละคร

 • ฟื้นฟู Ki +30
 • เพิ่มพลังโจมตี Blast +15% เป็นเวลา 15 วินาที

หลังจากแปลงร่างเป็น Super Saiyan

You heartless Androids will be defeated!

 • ทำความเสียหายใส่ตัวละคร Tag: Android แรงขึ้น +30%

เอฟเฟคต่อไปนี้จะเริ่มทำงาน เมื่อตัวละครนี้เข้ามาในสนามรบ

 • เพิ่มพลังโจมตี Blast +30% เป็นเวลา 15 วินาที
 • ลดค่าการใช้การ์ด Blast Arts ลง -5 เป็นเวลา 15 วินาที
 • อัตราการฟื้นฟู Ki +30% เป็นเวลา 15 วินาที

The Remaining Warrior

 • เพิ่มพลังโจมตี +20% ตามจำนวนสมาชิกทีมที่ตาย
 • เพิ่มพลังโจมตี +30% เมื่อสมาชิกทีมที่เป็น “ตัวละคร: Trunks” ตาย

ในระหว่างที่ตัวละครนี้อยู่ในสนามรบ เอฟเฟคต่อไปนี้จะเริ่มทำงาน เมื่อสมาชิกทีมศัตรูเปลี่ยนตัวละคร

 • ฟื้นฟู Ki +30
 • เพิ่มพลังโจมตี Blast +15% เป็นเวลา 20 วินาที

SPECIAL MOVE:

Masenko

 • โจมตีใส่ศัตรู (Impact)
 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “ได้รับความเสียหายแบบ Blast แรงขึ้น +20%” เป็นเวลา 15 วินาที เมื่อโจมตีโดน

SPECIAL SKILL:

Demonic Takedown

 • เพิ่มพลังโจมตี Blast +15% เป็นเวลา 15 วินาที เมื่อกดใช้งาน
 • บังคับให้ศัตรูเปลี่ยนตัวละคร เมื่อโจมตีโดน
 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “เพิ่มเวลาเปลี่ยนตัวละคร +5 วินาที” เป็นเวลา 15 วินาที เมื่อโจมตีโดน

หลังจากแปลงร่างเป็น Super Saiyan

Demonic Takedown

 • เพิ่มพลังโจมตี Blast +15% เป็นเวลา 20 วินาที เมื่อกดใช้งาน
 • บังคับให้ศัตรูเปลี่ยนตัวละคร เมื่อโจมตีโดน
 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “เพิ่มเวลาเปลี่ยนตัวละคร +10 วินาที” เป็นเวลา 15 วินาที เมื่อโจมตีโดน

SP Goku Black (DBL15-02S) PUR

TAG: Saiyan, Future

Z-ABILITY: เพิ่มพลังป้องกัน Strike & Blast ให้กับ Tag: Future

 • 0★ พลังป้องกัน Strike +17%
 • 3★ พลังป้องกัน Strike +19%
 • 5★ พลังป้องกัน Strike & Blast +25%
 • 7★ พลังป้องกัน Strike & Blast +30%

MAIN ABILITY:

Bringer of Despair

 • นำเอาการ์ด Special Skill ขึ้นมือ
 • ฟื้นฟูเลือด +20%
 • เพิ่มพลังโจมตี +30% เป็นเวลา 15 วินาที

UNIQUE ABILITY:

This pain will make me stronger!

 • เมื่อเปลี่ยน Cover จะลดความเสียหายที่ได้รับลง -50% จนกว่าจะจบคอมโบ
 • เพิ่มเวลาเปลี่ยนตัวละครให้กับตัวเอง +2 วินาที เมื่อใช้งาน

เอฟเฟคต่อไปนี้จะเริ่มทำงาน เมื่อการโจมตีของศัตรูสิ้นสุดลง

 • เพิ่มพลังโจมตี +50% เป็นเวลา 15 วินาที
 • ฟื้นฟูเลือด 10% จากความเสียหายที่ได้รับ (ฟื้นฟูได้มากสุด 10% จากจำนวนเลือดทั้งหมดของตัวเอง)

Path to Destruction

 • ทำความเสียหายใส่ตัวละคร Tag: Saiyan แรงขึ้น +35%

ศัตรูจะได้รับเอฟเฟคต่อไปนี้ เมื่อตัวละครนี้ถูกเปลี่ยนตัวออกนอกสนามรบ

 • ลด Ki -20
 • ได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น +30% เป็นเวลา 30 วินาที

SPECIAL MOVE:

Black Kamehameha

 • โจมตีใส่ศัตรู (Impact)
 • สุ่มล็อคช่องการ์ดของศัตรู 1 ช่อง เมื่อโจมตีโดน
 • ช่องการ์ดที่ถูกล็อคจะไม่สามารถใช้งานได้ 5 วินาที

SPECIAL SKILL:

Body Grows Familiar

เอฟเฟคต่อไปนี้จะทำงานตามจำนวนการ์ด Special Skill “Body Grows Familiar” ที่ตัวละครนี้กดใช้

 • 1 ใบ: พลังโจมตี Strike +15%
 • 2 ใบ: พลังโจมตี Blast +15%
 • 3 ใบเป็นต้นไป: ฟื้นฟูเลือด +10%

EX Zangya (DBL15-04E) BLU

TAG: Female Warrior

Z-ABILITY: เพิ่มพลังโจมตี Strike ให้กับ Episode: Sagas From the Movies และ Tag: Female Warrior

 • 0★ Sagas From the Movies +19%
 • 3★ Sagas From the Movies +22%
 • 5★ Sagas From the Movies และ Tag: Female Warrior +32%
 • 7★ Sagas From the Movies และ Tag: Female Warrior +35%

MAIN ABILITY:

Evil Flower

 • นำเอาการ์ด Special Skill ขึ้นมือ
 • พลังโจมตี +30% เป็นเวลา 25 วินาที
 • อัตราการฟื้นฟู Ki +30% เป็นเวลา 25 วินาที

UNIQUE ABILITY:

Beautiful Assault

เอฟเฟคต่อไปนี้จะเริ่มทำงาน เมื่อตัวละครนี้เข้ามาในสนามรบ

 • เพิ่มพลังโจมตี +30% เป็นเวลา 15 วินาที
 • ลดค่าการใช้การ์ด Strike & Blast Arts ลง -5 เป็นเวลา 15 วินาที
 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “เพิ่มค่าการใช้การ์ด Special Skill +15” เป็นเวลา 10 วินาที

Sacrifice for Victory

 • เอฟเฟคต่อไปนี้จะเริ่มทำงาน เมื่อตัวละครนี้ตาย
 • เพิ่มพลังโจมตี +30% ให้กับสมาชิกทีมตัวเอง
 • ทำให้สมาชิกทีมศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “เพิ่มค่าการใช้การ์ด Strike & Blast Arts +5”
 • สมาชิกทีมศัตรูทุกคนจะไม่สามารถเปลี่ยนตัวได้ เป็นเวลา 5 วินาที

และตัว “ละคร: Boujack” ในทีมจะได้รับเอฟเฟคต่อไปนี้

 • เพิ่มพลังโจมตี +20%
 • ลดค่าการใช้การ์ด Blast Arts ลง -10

SPECIAL MOVE:

Shoot Blaster (สอนได้)

 • โจมตีใส่ศัตรู (Explode)
 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “เพิ่มเวลาเปลี่ยนตัวละคร +5” เป็นเวลา 15 วินาที เมื่อโจมตีโดน

SPECIAL SKILL:

Battle Stance

 • เพิ่มพลังโจมตี +20% ให้กับสมาชิกทีม เป็นเวลา 20 วินาที
 • เพิ่มความเร็วในการจั่วการ์ด +1 level เป็นเวลา 15 วินาที

EX Boujack (DBL15-03E) GRN

TAG: Transforming Warrior

Z-ABILITY: เพิ่มพลังโจมตีและป้องกัน Blast ให้กับ Episode: Sagas From the Movies

 • 0★ พลังโจมตี +19%
 • 3★ พลังโจมตี +22%
 • 5★ พลังโจมตีและป้องกัน +23%
 • 7★ พลังโจมตีและป้องกัน +25%

MAIN ABILITY:

Tyrant’s Order

 • เพิ่มพลังโจมตี +20% ให้กับสมาชิกทีม เป็นเวลา 30 วินาที
 • เพิ่มอัตราการฟื้นฟู Ki ให้กับสมาชิกทีม +30% เป็นเวลา 30 วินาที
 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “เพิ่มเวลาเปลี่ยนตัวละคร +3 วินาที” เป็นเวลา 20 วินาที

UNIQUE ABILITY:

Intimidate: Sustained Damage UP

 • ทำให้สมาชิกทีมศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “ได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น +20%” เป็นเวลา 30 วินาที เมื่อตัวละครนี้เข้ามาในสนามรบ

Assist: Inflicted Damage UP

 • เพิ่มพลังโจมตี +20% ให้กับสมาชิกทีม เป็นเวลา 20 วินาที เมื่อตัวละครนี้ถูกเปลี่ยนตัวออกนอกสนามรบ

SPECIAL MOVE:

Grand Smasher

 • โจมตีใส่ศัตรู (Impact)
 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “อัตราการฟื้นฟู Ki ลดลง -30%” เป็นเวลา 20 วินาที เมื่อโจมตีโดน

SPECIAL SKILL:

Torrential Ki: Lowered Speed

 • ทำให้สมาชิกทีมศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “ลดความเร็วในการจั่วการ์ดลง -1 level” เป็นเวลา 15 วินาที
 • ยกเลิกสถานะผิดปกติที่สมาชิกทีมตัวเองได้รับ

แปลสกิล: Ultra Space-Time Summon #13

SP Vegeta (DBL14-01S) BLU

TAG: Vegeta Family, Saiyan, Super Saiyan

Z-ABILITY: เพิ่มพลังโจมตี Strike & Blast ให้กับ Tag: Vegeta Family

 • 0★ พลังโจมตี Strike +17%
 • 3★ พลังโจมตี Strike +20%
 • 5★ พลังโจมตี Strike & Blast +28%
 • 7★ พลังโจมตี Strike & Blast +30%

MAIN ABILITY:

Enough playing!

 • แปลงร่างเป็น Super Saiyan
 • เพิ่มความเร็วในการจั่วการ์ด +1 level เป็นเวลา 15 วินาที

หลังจากแปลงร่างเป็น Super Saiyan

Super Saiyan Grit

 • นำเอาการ์ด Special Move ขึ้นมือ
 • ลดค่าการใช้การ์ด Strike Arts ลง -5 เป็นเวลา 20 วินาที
 • เพิ่มพลังโจมตี Strike +35% เป็นเวลา 30 วินาที
 • เพิ่มความเร็วในการจั่วการ์ด +1 level เป็นเวลา 15 วินาที

UNIQUE ABILITY:

I will eradicate you!

เอฟเฟคต่อไปนี้จะเริ่มทำงาน เมื่อกดใช้การ์ด Strike Arts

 • พลังโจมตีท่า Special Move +10% เป็นเวลา 10 วินาที

Proud Prince

เอฟเฟคต่อไปนี้จะเริ่มทำงาน เมื่อตัวละครนี้เข้ามาในสนามรบ

 • ลดความเสียหายที่ได้รับลง -20% เป็นเวลา 10 วินาที
 • เพิ่มพลังโจมตี +20% เป็นเวลา 10 วินาที
 • เพิ่มพลังโจมตี Strike +30% เป็นเวลา 10 วินาที

หลังจากแปลงร่างเป็น Super Saiyan

I will eradicate you!

เอฟเฟคต่อไปนี้จะเริ่มทำงาน เมื่อกดใช้การ์ด Strike Arts

 • พลังโจมตีท่า Special Move +15% เป็นเวลา 15 วินาที
 • ลดค่าการใช้การ์ด Special Move Arts ลง -5 เป็นเวลา 15 วินาที

Proud Prince

เอฟเฟคต่อไปนี้จะเริ่มทำงาน เมื่อตัวละครนี้เข้ามาในสนามรบ

 • ลดความเสียหายที่ได้รับลง -25% เป็นเวลา 15 วินาที
 • เพิ่มพลังโจมตี +20% เป็นเวลา 15 วินาที
 • เพิ่มพลังโจมตี Strike +30% เป็นเวลา 15 วินาที

SPECIAL MOVE:

Direct Smash

 • โจมตีใส่ศัตรู (Impact)
 • ฟื้นฟูเลือดให้กับตัวเอง +10% เมื่อโจมตีโดน

*ท่านี้มีเกราะป้องกัน Blast ในขณะที่พุ่งเข้าไปโจมตี

หลังจากแปลงร่างเป็น Super Saiyan

Direct Smash

 • โจมตีใส่ศัตรู (Impact)
 • ฟื้นฟูเลือดให้กับตัวเอง +15% เมื่อโจมตีโดน

*ท่านี้มีเกราะป้องกัน Blast ในขณะที่พุ่งเข้าไปโจมตี

SPECIAL SKILL:

Overflowing Fighting Spirit

 • เพิ่มพลังโจมตี Strike +20% เป็นเวลา 15 วินาที
 • เปลี่ยนการ์ด Blast Arts บนมือเป็นการ์ด Strike Arts

หลังจากแปลงร่างเป็น Super Saiyan

Overflowing Fighting Spirit

 • เพิ่มพลังโจมตี Strike +20% เป็นเวลา 20 วินาที
 • เปลี่ยนการ์ด Blast Arts บนมือเป็นการ์ด Strike Arts

SP Android #14 (DBL14-02S) GRN

TAG: Android

Z-ABILITY: เพิ่มพลังโจมตี Strike & Blast ให้กับ Tag: Android

 • 0★ +21%
 • 3★ +24%
 • 5★ +29%
 • 7★ +31%

MAIN ABILITY:

Silent Assault

 • นำเอาการ์ด Strike Arts ขึ้นมือ
 • ฟื้นฟู Ki ตัวเอง +20
 • ได้รับสถานะพิเศษ “ลดความสามารถของเอฟเฟค ‘Sustained Damage CUT’ เมื่อเปลี่ยน Cover ของศัตรูลง -50%” ให้กับตัวเองเป็นเวลา 45 วินาที
 • การ์ด Strike Arts จะมีโอกาส “ทำให้ศัตรูหมดสติ +20% เมื่อโจมตีโดน” เป็นเวลา 10 วินาที

UNIQUE ABILITY:

Obliterating Power

เอฟเฟคต่อไปนี้จะเริ่มทำงาน เมื่อตัวละครนี้เข้ามาในสนามรบ

 • เปลี่ยนการ์ด Blast Arts บนมือเป็นการ์ด Strike Arts
 • เพิ่มพลังโจมตี Strike +35% เป็นเวลา 15 วินาที

Cyborg Body

 • ลดความเสียหายที่ได้รับจากการ์ด Blast Arts ของศัตรูที่โจมตีแบบกายภาพลง -40%
 • ได้รับสถานะพิเศษ “ป้องกันสถานะผิดปกติที่ได้รับ” 3 ครั้ง ให้กับตัวเองนับตั้งแต่การต่อสู้เริ่มต้นขึ้น
 • เพิ่มพลังโจมตี Strike +15% ตามจำนวนสมาชิกทีมที่มี Tag: Android นอกเหนือจากตัวละครนี้ เมื่อเข้ามาในสนามรบ

SPECIAL MOVE:

G.G. Atomic Blow

 • โจมตีใส่ศัตรู (Impact)
 • สุ่มทำลายการ์ดบนมือศัตรู 2 ใบ เมื่อโจมตีโดน
 • มีโอกาสทำให้ศัตรูหมดสติ 15% เมื่อโจมตีโดน

SPECIAL SKILL:

Data Input

เอฟเฟคต่อไปนี้จะเริ่มทำงาน ตามจำนวนการ์ด Special Skill “Data Input” ที่ตัวละครนี้กดใช้

 • 1 ใบ: ทำให้ศัตรูได้รับความเสียหายแบบ Strike เพิ่มขึ้น +20%
 • 2 ใบ: ทำให้สมาชิกทีมโจมตีแบบ Strike แรงขึ้น +25%
 • 3 ใบขึ้นไป: เพิ่มค่าการใช้การ์ด Strike Arts ให้กับทีมศัตรูทุกคน +3

SP Android #15 (DBL14-03S) PUR

TAG: Android

Z-ABILITY: เพิ่มพลังป้องกัน Strike & Blast ให้กับ Tag: Android

 • 0★ +21%
 • 3★ +24%
 • 5★ +29%
 • 7★ +31%

MAIN ABILITY:

Endless Stamina

 • ทำลายการ์ดบนมือตัวเองทั้งหมด และสุ่มขึ้นมาใหม่ 4 ใบ
 • ฟื้นฟู Ki ให้กับตัวเอง +60

UNIQUE ABILITY:

Artificial Brains Combined

 • เมื่อเปลี่ยน Cover เข้ามาด้วยตัวละครนี้ จะลดความเสียหายที่ได้รับลง -25% จนกว่าจะจบคอมโบ
 • เพิ่มพลังโจมตี +20% ให้กับสมาชิกทีมตัวเอง เป็นเวลา 15 วินาทีและลดค่าการใช้การ์ด Strike & Blast Arts ลง -5 ให้กับตัวละคร Tag: Android เป็นเวลา 10 วินาที เมื่อตัวละครนี้ถูกเปลี่ยนตัวออก

Stylish Figure

 • ยกเลิกสถานะผิดปกติของตัวละครนี้ทั้งหมด
 • นำเอาการ์ด Special Skill ขึ้นมือ เมื่อตัวละครนี้เข้ามาในสนามรบ (ใช้งานได้ 2 ครั้ง)

SPECIAL MOVE:

F.F. Spark Cannon (สอนได้)

 • โจมตีใส่ศัตรู (Explode)
 • มีโอกาส 50% ที่จะทำให้ศัตรูเป็นอัมพาต เมื่อโจมตีโดน

SPECIAL SKILL:

เอฟเฟคต่อไปนี้จะเริ่มทำงาน ตามจำนวนการ์ด Special Skill “Data Input” ที่ตัวละครนี้กดใช้

 • 1 ใบ: ทำให้ศัตรูได้รับความเสียหายแบบ Blast เพิ่มขึ้น +20%
 • 2 ใบ: ทำให้สมาชิกทีมโจมตีแบบ Blast แรงขึ้น +25%
 • 3 ใบขึ้นไป: เพิ่มค่าการใช้การ์ด Blast Arts ให้กับทีมศัตรูทุกคน +3

แปลสกิล: Ultra Space-Time Summon #12

SP Legendary Super Saiyan Broly (DBL12-01S) GRN

TAG: Saiyan, Super Saiyan

Z-ABILITY: เพิ่มพลังป้องกัน Strike & Blast ให้กับตัวละครจาก Episode: Sagas From the Movies

 • 0★ พลังป้องกัน Strike +19%
 • 3★ พลังป้องกัน Strike +22%
 • 5★ พลังป้องกัน Strike & Blast +23%
 • 7★ พลังป้องกัน Strike & Blast +25%

MAIN ABILITY:

It’s Pointless!

 • นำเอาการ์ด Special Move ขึ้นมือ
 • ลดค่าการใช้การ์ด Special Move ลง -15 เป็นเวลา 25 วินาที
 • เพิ่มพลังโจมตี Strike +40% เป็นเวลา 25 วินาที

UNIQUE ABILITY:

It’s Futile!

นำเอาการ์ด Special ขึ้นมือเป็นใบต่อไป เมื่อตัวละครนี้เข้ามาในสนามรบ (ใช้งานได้ 2 ครั้ง)

Gigantic Throw

 • เมื่อเปลี่ยน Cover จะลดพลังโจมตีที่ได้รับจากศัตรูลง -50% จนกว่าจะจบคอมโบ
 • เมื่อเปลี่ยน Cover ในขณะที่ศัตรูโจมตีเข้ามาด้วยท่า Strike Arts จะทำให้ศัตรูถูกดันออกไปอยู่ในระยะไกล
 • เมื่อกดใช้งาน จะทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “ลดอัตราการฟื้นฟู Ki ลง -80%” เป็นเวลา 10 วินาที
 • เพิ่มเวลาเปลี่ยนตัวละครให้กับตัวเอง +5 วินาที

SPECIAL MOVE:

Eraser Cannon (สอนได้)

 • โจมตีใส่ศัตรู (Explode)
 • เพิ่มพลังโจมตี +15% เป็นเวลา 15 วินาที เมื่อกดใช้งาน

SPECIAL SKILL:

Barrier

 • ป้องกันการโจมตีจากศัตรู (ไม่นับรวมการโจมตีบางประเภท เช่น Rising Rush)
 • เมื่อท่า Barrier จบ จะปล่อยคลื่นกระแทกทำให้ศัตรูถูกดันออกไปอยู่ในระยะไกล

เพิ่มบัพต่อไปนี้ให้กับตัวเอง เมื่อกดใช้งานการ์ด Special

 • ลดความเสียหายที่ได้รับครั้งต่อไปลง -20% (ไม่สามารถยกเลิก และไม่สามารถใช้ซ้อนทับกันได้)
 • เพิ่มพลังโจมตีของการ์ด Special Move +50% (ไม่สามารถยกเลิก และไม่สามารถใช้ซ้อนทับกันได้)

SP Metal Coora (DBL12-02S) RED

TAG: Regeneration, Merging, Lineage of Evil

Z-ABILITY: เพิ่มพลังป้องกัน Blast ให้กับ Tag: Lineage of Evil และ Episode: Sagas From the Movies

 • 0★ Tag: Lineage of Evil +24%
 • 3★ Tag: Lineage of Evil +26%
 • 5★ Tag: Lineage of Evil และ Episode: Sagas From the Movies +33%
 • 7★ Tag: Lineage of Evil และ Episode: Sagas From the Movies +35%

MAIN ABILITY:

You’ll Never Defeat Me

 • เพิ่มเลือดให้กับสมาชิกทีม +20%
 • ยกเลิกสถานะและอาการผิดปกติทุกอย่างให้กับสมาชิกทีม

UNIQUE ABILITY:

Metal Body

เอฟเฟคต่อไปนี้จะเริ่มทำงาน เมื่อตัวละครนี้เข้ามาในสนามรบ

 • เพิ่มเลือดให้กับตัวเอง +5%
 • เพิ่มพลังโจมตี +30% เป็นเวลา 15 วินาที
 • เพิ่มอัตราการฟื้นฟู Ki +30% เป็นเวลา 15 วินาที
 • สุ่มทำลายการ์ดบนมือศัตรู 1 ใบ

Analysis Complete

เอฟเฟคต่อไปนี้จะเริ่มทำงาน ในระหว่างที่ตัวละครนี้อยู่ในสนามรบ

 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “เพิ่มค่าการใช้การ์ด Strike Arts +3” เป็นเวลา 15 วินาที เมื่อศัตรูกดใช้การ์ด Strike Arts
 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “เพิ่มค่าการใช้การ์ด Blast Arts +3” เป็นเวลา 15 วินาที เมื่อศัตรูกดใช้การ์ด Blast Arts

SPECIAL MOVE:

Lock-On Buster

 • โจมตีใส่ศัตรู (Explode)
 • ลด Ki ศัตรูลง -70 หน่วย เมื่อโจมตีโดน

SPECIAL SKILL:

Blitz Shoot

 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “ได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น +20%” เป็นเวลา 20 วินาที เมื่อโจมตีโดน
 • ทำลายการ์ดบนมือของศัตรทั้งหมด เมื่อโจมตีโดน

แปลสกิล: Ultra Space-Time Summon #11

SP Super Saiyan Goku (DBL11-01S) GRN

TAG: Son Family, Saiyan, Super Saiyan, Kids, GT

Z-ABILITY: เพิ่มพลังป้องกัน Strike และโจมตี Blast ให้กับ Tag: Saiyan

 • 0★ ป้องกัน Strike +17%
 • 3★ ป้องกัน Strike +20%
 • 5★ ป้องกัน Strike และโจมตี Blast +22%
 • 7★ ป้องกัน Strike และโจมตี Blast +23%

MAIN ABILITY:

Immeasurable Speed

 • เพิ่มพลังโจมตี +20% เป็นเวลา 15 วินาที
 • เพิ่มความเร็วในการจั่วการ์ด +1 level เป็นเวลา 5 วินาที
 • เพิ่มความเร็วในการจั่วการ์ด +1 level เป็นเวลา 15 วินาที

UNIQUE ABILITY:

Full Saiyan Power

เอฟเฟคต่อไปนี้จะเริ่มทำงานเป็นเวลา 60 วินาที นับตั้งแต่การต่อสู้เริ่มต้นขึ้น

 • เพิ่มพลังโจมตี Blast +40%
 • ลดค่าการใช้การ์ด Blast Arts ลง -15
 • ลดความเสียหายที่ได้รับลง -20%

I’m getting pumped!

 • เพิ่มพลังโจมตี +15% เป็นเวลา 15 วินาที ในทุกๆครั้งที่ตัวละครนี้จั่วการ์ด Blast Arts ขึ้นมือตัวเอง

SPECIAL MOVE:

Kamehameha

 • โจมตีใส่ศัตรู (Impact)
 • เพิ่มพลังโจมตี Blast +20% เป็นเวลา 15 วินาที เมื่อกดใช้งาน

SPECIAL SKILL:

Unlock Ki: Form of Attack

 • เพิ่มพลังโจมตี Blast +20% เป็นเวลา 15 วินาที
 • เพิ่มพลังโจมตี Blast +10% ตามจำนวนการ์ด Blast Arts ที่อยู่ในมือ เป็นเวลา 15 วินาที
 • เปลี่ยนการ์ด Strike Arts บนมือตัวเองเป็นการ์ด Blast Arts

SP Super Saiyan Vegeta (DBL11-02S) YEL

TAG: Vegeta Family, Saiyan Super, Saiyan, GT

Z-ABILITY: เพิ่มพลังโจมตีและป้องกัน Blast ให้กับ Tag: Saiyan

 • 0★ พลังโจมตี Blast +17%
 • 3★ พลังโจมตี Blast +20%
 • 5★ พลังโจมตีและป้องกัน Blast +22%
 • 7★ พลังโจมตีและป้องกัน Blast +23%

MAIN ABILITY:

Warrior Living with Pride

 • ฟื้นฟู Ki ให้กับตัวเอง +60 หน่วย
 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “ได้รับความเสียหายแบบ Blast เพิ่มขึ้น +40%” เป็นเวลา 30 วินาที
 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “ลดความสามารถในการฟื้นฟูเลือด -80%” เป็นเวลา 15 วินาที
 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “เพิ่มเวลาเปลี่ยนตัวละคร +5” เป็นเวลา 15 วินาที

UNIQUE ABILITY:

Unfading Fighting Spirit

 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “ได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น +15%” เป็นเวลา 15 วินาที ในทุกๆครั้งที่ตัวละครนี้ใช้การ์ด Blast Arts

ในระหว่างที่ตัวละครนี้อยู่ในสนามรบ เอฟเฟคต่อไปนี้จะเริ่มทำงานในทุกๆครั้งที่ศัตรูใช้การ์ด Strike Arts

 • เพิ่มพลังโจมตี Blast +15% เป็นเวลา 10 วินาที
 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “ลดอัตราการฟื้นฟู Ki -70%” เป็นเวลา 2 วินาที

Intimidate: Strike Cost UP

 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “เพิ่มค่าการใช้การ์ด Strike Arts +3” เมื่อตัวละครนี้เข้ามาในสนามรบ

SPECIAL MOVE:

Galick Gun

 • โจมตีใส่ศัตรู (Impact)
 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “ได้รับความเสียหายแบบ Blast เพิ่มขึ้น +20%” เป็นเวลา 20 วินาที เมื่อโจมตีโดน

SPECIAL SKILL:

Torrential Ki: Lower Defense

 • ทำให้สมาชิกทีมศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “ได้รับความเสียหายแบบ Blast เพิ่มขึ้น +25%” เป็นเวลา 15 วินาที

SP Hyper Meta-Rilldo (DBL11-04S) RED

TAG: GT, Merging

Z-ABILITY: เพิ่มพลังโจมตีและป้องกัน Strike ให้กับ Element: RED

 • 0★ +19%
 • 3★ +22%
 • 5★ +30%
 • 7★ +33%

MAIN ABILITY:

Machine Planet Commander

 • นำเอาการ์ด Strike Arts ขึ้นมือ
 • ฟื้นฟู Ki ให้กับตัวเอง 40
 • เพิ่มพลังโจมตี +40% เป็นเวลา 20 วินาที
 • เพิ่มโอกาสในการทำให้ศัตรูติดสถานะเลือดออก (Heavy Bleed) +70% เมื่อตัวละครนี้โจมตีโดน ด้วยการ์ด Strike Arts

UNIQUE ABILITY:

Weapon of Extermination

 • เพิ่มพลังโจมตี Strike +50% เป็นเวลา 20 วินาที เมื่อตัวละครนี้เข้ามาในสนามรบ
 • ได้รับสถานะพิเศษ “ลดความสามารถของเอฟเฟค ‘Sustained Damage CUT’ ของศัตรูเมื่อเปลี่ยน Cover ลง -100%” ให้กับตัวเอง (ยกเลิกไม่ได้)
 • ลบล้างความสามารถ “เพิ่มเลือดให้กับตัวเอง เมื่อลดลงเหลือ 0” ของศัตรู เมื่อตัวละครนี้โจมตี (ยกเลิกไม่ได้)

Machine Mutant

 • เอฟเฟคสถานะผิดปกติต่างๆจะไม่มีผลกับตัวละครนี้
 • ฟื้นฟูเลือดให้กับตัวเอง +10% เมื่อถูกเปลี่ยนตัวออกนอกสนามรบ

SPECIAL MOVE:

Hyper Drill Smash

 • โจมตีใส่ศัตรู (Pierce)
 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “ลดความสามารถในการฟื้นฟูเลือด -50%” เป็นเวลา 20 วินาที เมื่อโจมตีโดน

SPECIAL SKILL:

Unlock Ki: Form of Attack

 • เพิ่มพลังโจมตี Strike +20% เป็นเวลา 20 วินาที
 • เพิ่มพลังโจมตีของท่า Special Move +20% เป็นเวลา 20 วินาที

EX Trunks (DBL11-03E) GRN

TAG: Vegeta Family, Hybrid Saiyan, GT

Z-ABILITY: เพิ่มพลังโจมตี Blast ให้กับ Element: GRN และ Tag: Hybrid Saiyan

 • 0★ Element: GRN +17%
 • 3★ Element: GRN +19%
 • 5★ Element: GRN และ Tag: Hybrid Saiyan +30%
 • 7★ Element: GRN และ Tag: Hybrid Saiyan +35%

MAIN ABILITY:

Space Mechanic

 • เพิ่มพลังโจมตี Blast +30% เป็นเวลา 20 วินาที
 • ฟื้นฟูเลือดให้กับสมาชิกทีมที่มี “Tag: GT” และ “Tag: Hybrid Saiyan” +15% และ ลดระยะเวลาในการเปลี่ยนตัวลง -5 วินาที

UNIQUE ABILITY:

Call To Friends

 • เพิ่มพลังโจมตี Blast +20% ให้กับสมาชิกทีมเป็นเวลา 20 วินาที เมื่อตัวละครนี้เข้ามาในสนามรบ

เอฟเฟคต่อไปนี้จะเริ่มทำงาน เมื่อตัวละครนี้ตาย

 • เพิ่มพลังโจมตี Blast ให้กับสมาชิกทีม +25%
 • เพิ่มพลังโจมตี +15% ให้กับสมาชิกทีมที่มี “Tag: GT” หรือ “Tag: Hybrid Saiyan”

Assist: Restore Ki

 • ฟื้นฟู Ki +30 เมื่อตัวละครนี้ถูกเปลี่ยนตัวออกนอกสนามรบ

SPECIAL MOVE:

Buster Cannon

 • โจมตีใส่ศัตรู (Explode)
 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “ได้รับความเสียหายแบบ Blast แรงขึ้น +20%” เป็นเวลา 25 วินาที เมื่อโจมตีโดน

SPECIAL SKILL:

Unlock Ki: Form of Attack

 • เพิ่มพลังโจมตี +15% ให้กับสมาชิกทีมเป็นเวลา 10 วินาที
 • เพิ่มพลังโจมตี +15% ให้กับสมาชิกทีมที่มี “Tag: GT” และ “Tag: Hybrid Saiyan” เป็นเวลา 20 วินาที