คลังเก็บหมวดหมู่: Zenkai Awakening

แปลสกิล: SSJ Trunks (Teen) Zenkai Awakening!

SP Super Saiyan Trunks (Teen)
(DBL02-02S) RED

BATTLE STYLE: Defense Type

Z-ABILITY: เพิ่มค่าสถานะพลังโจมตี Blast ให้กับ Tag: Hybrid Saiyan

 • ★0 +19%
 • ★3 +22%
 • ★6 +24%
 • ★7+ +25%

SPECIAL MOVE:

Burning Attack (สอนได้)

 • ทำความเสียหายระดับ major ใส่ศัตรู (Impact)
 • อัตราฟื้นฟู Ki +20% เป็นเวลา 15 วินาที เมื่อกดใช้งาน
 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “ได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น +20%” เป็นเวลา 15 วินาที เมื่อโจมตีโดน

MAIN ABILITY:

You’re History!!

 • นำเอาการ์ด Ultimate Arts “Shining Slash” ขึ้นมือ
 • ฟื้นฟู Ki +20
 • เพิ่มพลังโจมตี +20% เป็นเวลา 15 วินาที

ULTIMATE SKILL:

Shining Slash

 • ทำความเสียหายระดับ massive ใส่ศัตรู (Slice)

เพิ่มเอฟเฟคต่อไปนี้ให้กับตัวเอง เมื่อกดใช้งาน:

 • ทำความเสียหายใส่ตัวละคร “Tag: Lineage of Evil” เพิ่มขึ้น +30% เป็นเวลา 3 วินาที
 • ยกเลิกความสามารถ “ฟื้นฟูเลือด เมื่อลดลงเหลือ 0” ของศัตรู เป็นเวลา 3 วินาที เมื่อตัวละครนี้ทำการโจมตี
 • มีโอกาส 100% ที่จะทำให้ศัตรูติดสถานะ Heavy Bleed เมื่อโจมตีโดน

SPECIAL SKILL:

Unlock Ki: Form of Attack

 • เพิ่มพลังโจมตี Strike & Blast +25% เป็นเวลา 20 วินาที

ZENKAI ABILITY:

เพิ่มค่าสถานะต่อไปนี้ ให้กับตัวละครที่เป็น
“Element: RED” + “Tag: Hybrid Saiyan”

Zenkai Ability I
(ปลดล็อคจากการ Awakening Rank I)

 • ค่าสถานะ Strike Attack +15%
 • ค่าสถานะ Blast Attack +15%
 • ค่าสถานะ Strike Defense +20%
 • ค่าสถานะ Blast Defense +20%

Zenkai Ability II
(ปลดล็อคจากการ Awakening Rank III)

 • ค่าสถานะ Strike Attack +20%
 • ค่าสถานะ Blast Attack +20%
 • ค่าสถานะ Strike Defense +25%
 • ค่าสถานะ Blast Defense +25%

Zenkai Ability III
(ปลดล็อคจากการ Awakening Rank V)

 • ค่าสถานะ Strike Attack +30%
 • ค่าสถานะ Blast Attack +30%
 • ค่าสถานะ Strike Defense +35%
 • ค่าสถานะ Blast Defense +35%

Zenkai Ability IV
(ปลดล็อคจากการ Awakening Rank VII)

 • ค่าสถานะ Strike Attack +35%
 • ค่าสถานะ Blast Attack +35%
 • ค่าสถานะ Strike Defense +40%
 • ค่าสถานะ Blast Defense +40%

UNIQUE ABILITY:

Is it something I said?

 • ทำความเสียหายใส่ตัวละคร “Tag: Frieza Force” หรือ “Tag: Lineage of Evil” เพิ่มขึ้น +20% (ยกเลิกไม่ได้)

เพิ่มเอฟเฟคต่อไปนี้ให้กับสมาชิกทีมศัตรู เมื่อตัวละครนี้เข้ามาในสนามรบ:

 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “ได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น +10%” เป็นเวลา 15 วินาที
 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “เพิ่มค่าการใช้การ์ด Strike & Blast Arts +3” เป็นเวลา 10 วินาที

For once, you’re right!

 • ลดความเสียหายที่ได้รับลง -40% จนกว่าศัตรูจะจบคอมโบ เมื่อเปลี่ยน Cover

และเอฟเฟคต่อไปนี้จะเริ่มทำงาน เมื่อทำการเปลี่ยน Cover:

 • เพิ่มพลังโจมตี +20% เป็นเวลา 20 วินาที
 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “อัตราฟื้นฟู Ki ลดลง -40%” เป็นเวลา 10 วินาที

Future Medicine
ได้จากการ Awakening Panel ของคลาส Adept

เพิ่มเอฟเฟคต่อไปนี้ให้กับสมาชิกทีม เมื่อตัวละครนี้ถูกเปลี่ยนตัวออก:

 • ฟื้นฟูเลือด 15% (ใช้ได้ 2 ครั้ง)
 • ฟื้นฟู Ki +20
 • เพิ่มพลังโจมตี +10% (สูงสุด 20%)

Sorry, Frieza, but I’m cancelling your date with Goku!
ได้จากการ Awakening Panel ของคลาส Powerful

เพิ่มเอฟเฟคต่อไปนี้ให้กับตัวเอง เมื่อตัวละครนี้เข้ามาในสนามรบและในทีมมีตัวละคร “Tag: Hybrid Saiyan” ที่นอกเหนือจากตัวละครนี้อยู่ในทีม:

 • เพิ่มพลังโจมตี +20% เป็นเวลา 15 วินาที
 • ลดความเสียหายที่ได้รับลง -20% (ไม่สามารถทับซ้อนกันได้)
 • เพิ่มความเร็วในการจั่วการ์ด +1 level เป็นเวลา 15 วินาที
 • ลดค่าการใช้การ์ด Strike & Blast Arts ลง -3 เป็นเวลา 10 วินาที

วิธีปลดล็อค ZENKAI AWAKENING
>>> อ่านต่อได้ที่นี่ <<<

แปลสกิล: Legends Road Trunks (Youth) Zenkai Awakening!

SP Trunks (Youth)
(DBL-EVT-03S) BLU

BATTLE STYLE: Melee Type

Z-ABILITY: เพิ่มค่าสถานะพลังโจมตี Strike ให้กับ Tag: Future หรือ Tag: Legends Road

 • ★0 +22%
 • ★3 +24%
 • ★6 +29%
 • ★7+ +32%

SPECIAL MOVE:

Masenko

 • ทำความเสียหายระดับ major ใส่ศัตรู (Impact)
 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “ได้รับความเสียหายแบบ Strike เพิ่มขึ้น +20%” เป็นเวลา 15 วินาที เมื่อโจมตีโดน

MAIN ABILITY:

Awakening of Sorrow

 • แปลงร่างเป็น “Super Saiyan”

หลังจากแปลงร่างเป็น Super Saiyan

Fight Against Despair

 • นำเอาการ์ด Special Move ขึ้นมือ
 • ฟื้นฟูเลือดตัวเอง +20% และ Ki +50
 • เพิ่มพลังโจมตีท่า Special Move +50% เป็นเวลา 15 วินาที

SPECIAL SKILL:

Unlock Ki: Form of Attack

 • เพิ่มพลังโจมตี Strike +20% เป็นเวลา 20 วินาที

หลังจากแปลงร่างเป็น Super Saiyan

Unlock Ki: Form of Attack

 • เพิ่มพลังโจมตี Strike ให้กับสมาชิกทีม +25% เป็นเวลา 20 วินาที

ZENKAI ABILITY:

เพิ่มค่าสถานะต่อไปนี้ ให้กับตัวละครที่เป็น Tag: Legends Road

Zenkai Ability I
(ปลดล็อคจากการ Awakening Rank I)

 • ค่าสถานะ Strike Attack +10%
 • ค่าสถานะ Blast Attack +10%
 • ค่าสถานะ Strike Defense +8%
 • ค่าสถานะ Blast Defense +8%

Zenkai Ability II
(ปลดล็อคจากการ Awakening Rank III)

 • ค่าสถานะ Strike Attack +15%
 • ค่าสถานะ Blast Attack +15%
 • ค่าสถานะ Strike Defense +12%
 • ค่าสถานะ Blast Defense +12%

Zenkai Ability III
(ปลดล็อคจากการ Awakening Rank V)

 • ค่าสถานะ Strike Attack +20%
 • ค่าสถานะ Blast Attack +20%
 • ค่าสถานะ Strike Defense +15%
 • ค่าสถานะ Blast Defense +15%

Zenkai Ability IV
(ปลดล็อคจากการ Awakening Rank VII)

 • ค่าสถานะ Strike Attack +25%
 • ค่าสถานะ Blast Attack +25%
 • ค่าสถานะ Strike Defense +20%
 • ค่าสถานะ Blast Defense +20%

UNIQUE ABILITY:

Inheriting the Will

 • เพิ่มพลังโจมตี +20% ตามจำนวนสมาชิกทีมที่ตายไป

เพิ่มเอฟเฟคต่อไปนี้ให้กับตัวเองเมื่อสมาชิกทีม “ตัวละคร: Gohan” ตาย:

 • ลดค่าการใช้การ์ด Strike Arts ลง -5
 • อัตราฟื้นฟู Ki +50%

Bond Between Master and Student

 • เพิ่มพลังโจมตี Blast +30% เมื่อมีตัวละครที่มี “Tag: Future” หรือ “Tag: Legends Road” นอกเหนือจากตัวละครนี้อยู่ในทีม (ยกเลิกไม่ได้)
 • เพิ่มพลังโจมตี Strike +30% เมื่อมี “ตัวละคร: Gohan” อยู่ในทีม (ยกเลิกไม่ได้)

United in Spirit
ได้จากการ Awakening Panel ของคลาส Adept

 • เพิ่มพลังโจมตี Strike +10% ให้กับสมาชิกทีมที่มี “Tag: Future” หรือ “Tag: Legends Road” เป็นเวลา 10 วินาที เมื่อโจมตีศัตรูโดนด้วยการ์ด Strike Arts
 • เพิ่มพลังโจมตี Blast +10% ให้กับสมาชิกทีมที่มี “Tag: Future” หรือ “Tag: Legends Road” เป็นเวลา 10 วินาที เมื่อโจมตีศัตรูโดนด้วยการ์ด Blast Arts

Protected Warrior
ได้จากการ Awakening Panel ของคลาส Powerful

 • ลดความเสียหายที่ได้รับลง -20% นับตั้งแต่การต่อสู้เริ่มต้นขึ้น จนกว่าจะแปลงร่าง (ยกเลิกไม่ได้)

หลังจากแปลงร่างเป็น Super Saiyan

United in Spirit
ได้จากการ Awakening Panel ของคลาส Adept

 • เพิ่มพลังโจมตี Strike +10% ให้กับสมาชิกทีมที่มี “Tag: Future” หรือ “Tag: Legends Road” เป็นเวลา 15 วินาที เมื่อโจมตีศัตรูโดนด้วยการ์ด Strike Arts
 • เพิ่มพลังโจมตี Blast +10% ให้กับสมาชิกทีมที่มี “Tag: Future” หรือ “Tag: Legends Road” เป็นเวลา 15 วินาที เมื่อโจมตีศัตรูโดนด้วยการ์ด Blast Arts

Inextinguishable Hope
ได้จากการ Awakening Panel ของคลาส Powerful

เพิ่มเอฟเฟคต่อไปนี้ให้กับตัวเอง ตามเวลาที่ผ่านไปในสนามรบ หลังจากแปลงร่าง:

 • 10 วินาที: เพิ่มพลังโจมตี +20% (ยกเลิกไม่ได้)
 • 25 วินาที: ลดความเสียที่ได้รับลง -20% (ยกเลิกไม่ได้)
 • 40 วินาที: เพิ่มพลังโจมตี +20% (ยกเลิกไม่ได้)

แปลสกิล: Final Form Cooler Zenkai Awakening!

SP Final Form Cooler
(DBL08-10S) BLU

BATTLE STYLE: Melee Type

TAGS: Transforming Warrior, Lineage of Evil

Z-ABILITY: เพิ่มค่าสถานะพลังโจมตีและป้องกัน Strike ให้กับ Tag: Lineage of Evil

 • ★0 พลังโจมตี +19%
 • ★3 พลังโจมตี +22%
 • ★6 พลังโจมตี/ป้องกัน +23%
 • ★7+ พลังโจมตี/ป้องกัน +25%

SPECIAL MOVE:

Supernova

 • โจมตีใส่ศัตรู (Explode)
 • ลด Ki ศัตรูลง -50 เมื่อโจมตีโดน

*ท่านี้จะไม่สามารถถูกยกเลิกได้ ด้วยท่า Special Move ส่วนใหญ่ในเกม

MAIN ABILITY:

I’m the Strongest in the Universe!

 • นำเอาการ์ด Ultimate “Atomic Supernova” ขึ้นมือ
 • ฟื้นฟู Ki ตัวเอง +30
 • ลดความเสียหายที่ได้รับลง -25% เป็นเวลา 30 วินาที

ULTIMATE SKILL:

Atomic Supernova

 • โจมตีใส่ศัตรู (Explode)
 • เพิ่มพลังโจมตีท่า Ultimate +40% เป็นเวลา 3 วินาที เมื่อกดใช้งาน
 • นำเอาการ์ด Special Arts ขึ้นมือเมื่อโจมตีโดน

*ท่านี้มีเกราะป้องกัน Blast ในขณะที่พุ่งเข้าไปโจมตี

SPECIAL SKILL:

Matchless Pride

 • เพิ่มพลังโจมตี Strike +20% (สูงสุด 60%)
 • เปลี่ยนการ์ด Blast Arts ให้เป็นการ์ด Strike Arts

ZENKAI ABILITY:

เพิ่มค่าสถานะต่อไปนี้ ให้กับตัวละครที่เป็น
“Element: BLU” + “Tag: Lineage of Evil”

Zenkai Ability I
(ปลดล็อคจากการ Awakening Rank I)

 • ค่าสถานะ Strike Attack +20%
 • ค่าสถานะ Blast Attack +20%
 • ค่าสถานะ Strike Defense +15%
 • ค่าสถานะ Blast Defense +15%

Zenkai Ability II
(ปลดล็อคจากการ Awakening Rank III)

 • ค่าสถานะ Strike Attack +25%
 • ค่าสถานะ Blast Attack +25%
 • ค่าสถานะ Strike Defense +20%
 • ค่าสถานะ Blast Defense +20%

Zenkai Ability III
(ปลดล็อคจากการ Awakening Rank V)

 • ค่าสถานะ Strike Attack +35%
 • ค่าสถานะ Blast Attack +35%
 • ค่าสถานะ Strike Defense +30%
 • ค่าสถานะ Blast Defense +30%

Zenkai Ability IV
(ปลดล็อคจากการ Awakening Rank VII)

 • ค่าสถานะ Strike Attack +40%
 • ค่าสถานะ Blast Attack +40%
 • ค่าสถานะ Strike Defense +35%
 • ค่าสถานะ Blast Defense +35%

UNIQUE ABILITY:

Call of Evil

เพิ่มเอฟเฟคต่อไปนี้ให้กับตัวเอง เมื่อตัวละครนี้เข้ามาในสนามรบและมีสมาชิกทีมที่มี “Tag: Lineage of Evil” นอกเหนือจากตัวละครนี้อยู่ในทีม:

 • เพิ่มพลังโจมตี +40%
 • ลดค่าการใช้การ์ด Strike, Blast และ Special Arts ลง -5
 • อัตราฟื้นฟู Ki +50%

Coldhearted Family

เพิ่มเอฟเฟคต่อไปนี้ให้กับสมาชิกทีมที่มี “Tag: Lineage of Evil” เมื่อตัวละครนี้เปลี่ยนตัวออกนอกสนามรบ:

 • เพิ่มพลังโจมตี +35% เป็นเวลา 20 วินาที
 • เพิ่มโอกาสคริติคอล +30% เป็นเวลา 20 วินาที
 • ฟื้นฟู Ki +20

Merciless Pursuit
ได้จากการ Awakening Panel ของคลาส Adept

เอฟเฟคต่อไปนี้จะเริ่มทำงาน ในทุกๆครั้งที่ตัวละครนี้กดใช้การ์ด Strike Arts:

 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “ได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น +10%” เป็นเวลา 15 วินาที
 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “ลดการฟื้นฟูเลือดลง -20%” เป็นเวลา 20 วินาที

Uncontestable Power
ได้จากการ Awakening Panel ของคลาส Powerful

เอฟเฟคต่อไปนี้จะเริ่มทำงาน เมื่อตัวละครนี้หลบการโจมตีของศัตรูด้วยท่า Vanishing Step:

 • ฟื้นฟู Ki ตัวเอง +30
 • เพิ่มพลังโจมตี Strike +15% เป็นเวลา 10 วินาที
 • ลดความเสียหายครั้งต่อไปที่ได้รับลง -20% จนกว่าจะจบคอมโบ (เอฟเฟคของท่านี้จะไม่ทับซ้อนกัน)

วิธีปลดล็อค ZENKAI AWAKENING
>>> อ่านต่อได้ที่นี่ <<<

แปลสกิล: Legends Road – Goku (Youth) Zenkai Awakening!

SP Goku (Youth) (DBL-EVT-01S) YEL

BATTLE STYLE: Melee Type

Z-ABILITY: เพิ่มค่าสถานะพลังป้องกัน Strike และ Blast ให้กับ Episode: Dragon Ball Saga หรือ Tag: Legends Road

 • ★0 +20%
 • ★3 +25%
 • ★6 +30%
 • ★7+ +35%

SPECIAL MOVE:

Kamehameha

 • โจมตีใส่ศัตรู (Impact)
 • ทำความเสียหายใส่ตัวละคร “Tag: Regeneration” แรงขึ้น +20% เป็นเวลา 20 วินาที เมื่อกดใช้งาน

MAIN ABILITY:

I’ll Give It My All!

 • นำเอาการ์ด Ultimate “Blast Through!!” ขึ้นมือ
 • ฟื้นฟูเลือดตัวเอง +20% และ Ki +40

ULTIMATE SKILL:

Blast Through!!

 • โจมตีใส่ศัตรู (Impact)

เพิ่มเอฟเฟคต่อไปนี้ให้กับตัวเอง เมื่อกดใช้งาน:

 • เพิ่มพลังโจมตี +30% เป็นเวลา 15 วินาที
 • ลบล้างความสามารถ “ฟื้นฟูเลือด เมื่อลดลงเหลือ 0” ของศัตรู เมื่อทำการโจมตี เป็นเวลา 3 วินาที

SPECIAL SKILL:

Obedient Cyclone

 • ปัดการโจมตีของศัตรู เมื่อศัตรูโจมตีเข้ามาด้วย Tap Shots หรือ Blast Arts พร้อมทั้งเคลื่อนที่เข้าไปหาศัตรูในระยะใกล้
 • เพิ่มพลังโจมตี +20% เป็นเวลา 20 วินาที เมื่อโจมตีโดน

*สามารถต่อคอมโบกับการ์ด: Strike Arts, Blast Arts, Special Move Arts, Ultimate Arts

ZENKAI ABILITY:

เพิ่มค่าสถานะต่อไปนี้ ให้กับตัวละครที่เป็น Tag: Legends Road

Zenkai Ability I
(ปลดล็อคจากการ Awakening Rank I)

 • ค่าสถานะ Strike Attack +10%
 • ค่าสถานะ Blast Attack +8%
 • ค่าสถานะ Strike Defense +10%
 • ค่าสถานะ Blast Defense +8%

Zenkai Ability II
(ปลดล็อคจากการ Awakening Rank III)

 • ค่าสถานะ Strike Attack +15%
 • ค่าสถานะ Blast Attack +12%
 • ค่าสถานะ Strike Defense +15%
 • ค่าสถานะ Blast Defense +12%

Zenkai Ability III
(ปลดล็อคจากการ Awakening Rank V)

 • ค่าสถานะ Strike Attack +20%
 • ค่าสถานะ Blast Attack +15%
 • ค่าสถานะ Strike Defense +20%
 • ค่าสถานะ Blast Defense +15%

Zenkai Ability IV
(ปลดล็อคจากการ Awakening Rank VII)

 • ค่าสถานะ Strike Attack +25%
 • ค่าสถานะ Blast Attack +20%
 • ค่าสถานะ Strike Defense +25%
 • ค่าสถานะ Blast Defense +20%

UNIQUE ABILITY:

Rage: Strike Atk UP

 • เพิ่มพลังโจมตี Strike +25% ตามจำนวนสมาชิกทีมที่ตายไป

Team (2 Allies): Ki Recovery UP

 • อัตราฟื้นฟู Ki +30% เมื่อมีสมาชิกทีมเหลือครบ 3 คน

He Hope to Save Earth
ได้จากการ Awakening Panel ของคลาส Adept

เอฟเฟคต่อไปนี้จะเริ่มทำงาน เมื่อตัวละครนี้ถูกเปลี่ยนตัวออก:

 • ฟื้นฟู Ki ตัวเอง +30
 • เพิ่มพลังโจมตี +20% ให้กับสมาชิกทีม เป็นเวลา 25 วินาที

You lose!
ได้จากการ Awakening Panel ของคลาส Powerful

เพิ่มเอฟเฟคต่อไปนี้ให้กับตัวเอง เมื่อเข้ามาในสนามรบ:

 • เพิ่มพลังโจมตี +20% (ทับซ้อนไม่ได้)
 • เพิ่มพลังโจมตี Strike +30% (ทับซ้อนไม่ได้)
 • เพิ่มความเร็วในการจั่วการ์ด +1 level (ทับซ้อนไม่ได้)

ฟื้นฟูเลือดให้กับตัวเอง +20% เมื่อลดลงเหลือ 0

แปลสกิล: SSJ2 Gohan (Youth) Zenkai Awakening!

SP Super Saiyan 2 Gohan (Youth)
(DBL04-11S) PUR

BATTLE STYLE: Melee Type

Z-ABILITY: เพิ่มค่าสถานะพลังโจมตี Strike ให้กับ Tag: Hybrid Saiyan

 • ★0 +19%
 • ★3 +22%
 • ★6 +26%
 • ★7+ +28%

SPECIAL MOVE:

Super Kamehameha

 • โจมตีใส่ศัตรู (Impact)
 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “ได้รับความเสียหายแบบ Impact เพิ่มขึ้น +20%” เป็นเวลา 15 วินาที เมื่อโจมตีโดน

MAIN ABILITY:

This Is Unforgivable

 • นำเอาการ์ด Ultimate Arts “Soaring Dragon Strike” ขึ้นมือ
 • ฟื้นฟูเลือดตัวเอง +20%
 • เพิ่มพลังโจมตี Strike +40% เป็นเวลา 20 วินาที

ULTIMATE SKILL:

Soaring Dragon Strike

 • โจมตีใส่ศัตรู (Impact)
 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “ลดอัตราการฟื้นฟูเลือดลง -100%” เป็นเวลา 40 วินาที เมื่อโจมตีโดน

SPECIAL SKILL:

Unleashed Rage

 • ฟื้นฟู Ki ตัวเอง +30
 • เพิ่มพลังโจมตี +20% เป็นเวลา 20 วินาที
 • ป้องกันสถานะและอาการผิดปกติ เป็นเวลา 15 วินาที

ZENKAI ABILITY:

เพิ่มค่าสถานะต่อไปนี้ ให้กับตัวละครที่เป็น
“Element: PUR” + “Tag: Hybrid Saiyan”

Zenkai Ability I
(ปลดล็อคจากการ Awakening Rank I)

 • ค่าสถานะ Strike Attack +20%
 • ค่าสถานะ Blast Attack +15%
 • ค่าสถานะ Strike Defense +20%
 • ค่าสถานะ Blast Defense +15%

Zenkai Ability II
(ปลดล็อคจากการ Awakening Rank III)

 • ค่าสถานะ Strike Attack +25%
 • ค่าสถานะ Blast Attack +20%
 • ค่าสถานะ Strike Defense +25%
 • ค่าสถานะ Blast Defense +20%

Zenkai Ability III
(ปลดล็อคจากการ Awakening Rank V)

 • ค่าสถานะ Strike Attack +35%
 • ค่าสถานะ Blast Attack +30%
 • ค่าสถานะ Strike Defense +35%
 • ค่าสถานะ Blast Defense +30%

Zenkai Ability IV
(ปลดล็อคจากการ Awakening Rank VII)

 • ค่าสถานะ Strike Attack +40%
 • ค่าสถานะ Blast Attack +35%
 • ค่าสถานะ Strike Defense +40%
 • ค่าสถานะ Blast Defense +35%

UNIQUE ABILITY:

Awakening Power

 • เพิ่มพลังโจมตี Strike +20% ตามจำนวนสมาชิกทีมที่ตายลงไป เมื่อตัวละครนี้เข้ามาในสนามรบ

เพิ่มอัตราฟื้นฟู Ki ตามจำนวนสมาชิกทีมที่ตายลงไป เมื่อตัวละครนี้เข้ามาในสนามรบ:

 • 1 คน: อัตราฟื้นฟู Ki +30%
 • 2 คน: อัตราฟื้นฟู Ki +50%

Fury: Inflicted Damage UP

เอฟเฟคต่อไปนี้จะเริ่มทำงาน ตามจำนวนเลือดที่เหลืออยู่หลังจากที่โดนโจมตี:

 • [เลือด 50% หรือมากกว่า]
  เพิ่มพลังโจมตี +20% เป็นเวลา 20 วินาที หลังจากที่โดนโจมตี
 • [เลือดน้อยกว่า 50%]
  เพิ่มพลังโจมตี +50% หลังจากที่โดนโจมตี (ใช้งานได้ 1 ครั้ง)

Explosion of Anger
ได้จากการ Awakening Panel ของคลาส Adept

 • ทำความเสียหายแบบ Strike ใส่ตัวละคร “Tag: Regeneration” แรงขึ้น +30% (ยกเลิกไม่ได้)

เพิ่มเอฟเฟคต่อไปนี้ให้กับตัวเอง นับตั้งแต่การต่อสู้เริ่มต้นขึ้น เป็นเวลา 45 วินาที:

 • เพิ่มพลังโจมตี +20%
 • เพิ่มความเร็วในการจั่วการ์ด +1 level

Limit-Surpassing Warrior
ได้จากการ Awakening Panel ของคลาส Powerful

เอฟเฟคต่อไปนี้จะเริ่มทำงานตามจำนวนสมาชิกทีมที่เหลืออยู่ เมื่อตัวละครนี้เข้ามาในสนามรบ:

 • 3 คน: เพิ่มพลังโจมตี +20% ให้กับสมาชิกทีมที่มี “Tag: Hybrid Saiyan” หรือ “Tag: Son Family” เป็นเวลา 20 วินาที
 • 2 คน: เพิ่มพลังโจมตี +25% ให้กับสมาชิกทีมที่มี “Tag: Hybrid Saiyan” หรือ “Tag: Son Family” เป็นเวลา 25 วินาที
 • 1 คน: เพิ่มพลังโจมตี +35%

วิธีปลดล็อค ZENKAI AWAKENING
>>> อ่านต่อได้ที่นี่ <<<

แปลสกิล: Goku Black Zenkai Awakening!

SP Goku Black (DBL06-13S) YEL

BATTLE STYLE: Ranged Type

Z-ABILITY: เพิ่มค่าสถานะพลังโจมตี Blast ให้กับ Tag: Future

 • 0★ +19%
 • 3★ +22%
 • 5★ +26%
 • 7★ +28%

SPECIAL MOVE:

Black Kamehameha

 • โจมตีใส่ศัตรู (Impact)
 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “ได้รับความเสียหายแบบ Blast เพิ่มขึ้น +25%” เป็นเวลา 20 วินาที เมื่อโจมตีโดน

MAIN ABILITY:

Welcome Pain

เอฟเฟคต่อไปนี้จะเริ่มทำงาน ตามจำนวนเลือดที่เหลืออยู่:

 • [50% หรือมากกว่า]
  เพิ่มพลังโจมตี +50% เป็นเวลา 20 วินาที
 • [น้อยกว่า 50%]
  ฟื้นฟูเลือดตัวเอง +30%, เพิ่มพลังโจมตี +35% เป็นเวลา 20 วินาที

SPECIAL SKILL:

Body Grows Familiar

 • เพิ่มอัตราฟื้นฟูของหลอด Vanishing Gauge +30% เป็นเวลา 15 วินาที

เอฟเฟคต่อไปนี้จะเริ่มทำงาน ตามเวลาที่ผ่านไปในสนามรบ นับตั้งแต่เริ่ม:

 • ผ่านไป 15 วินาที: เพิ่มพลังโจมตี Blast +20% เป็นเวลา 15 วินาที
 • ผ่านไป 25 วินาที: เพิ่มพลังโจมตี +20% เป็นเวลา 15 วินาที และ เพิ่มอัตราฟื้นฟู Ki +25% เป็นเวลา 15 วินาที

ZENKAI ABILITY:

เพิ่มค่าสถานะต่อไปนี้ ให้กับตัวละครที่เป็น
“Element: YEL” + “Tag: Future”

Zenkai Ability I
(ปลดล็อคจากการ Awakening Rank I)

 • ค่าสถานะ Strike Attack +15%
 • ค่าสถานะ Blast Attack +20%
 • ค่าสถานะ Strike Defense +15%
 • ค่าสถานะ Blast Defense +20%

Zenkai Ability II
(ปลดล็อคจากการ Awakening Rank III)

 • ค่าสถานะ Strike Attack +20%
 • ค่าสถานะ Blast Attack +25%
 • ค่าสถานะ Strike Defense +20%
 • ค่าสถานะ Blast Defense +25%

Zenkai Ability III
(ปลดล็อคจากการ Awakening Rank V)

 • ค่าสถานะ Strike Attack +30%
 • ค่าสถานะ Blast Attack +35%
 • ค่าสถานะ Strike Defense +30%
 • ค่าสถานะ Blast Defense +35%

Zenkai Ability IV
(ปลดล็อคจากการ Awakening Rank VII)

 • ค่าสถานะ Strike Attack +35%
 • ค่าสถานะ Blast Attack +40%
 • ค่าสถานะ Strike Defense +35%
 • ค่าสถานะ Blast Defense +40%

UNIQUE ABILITY:

Utopia’s Beginning

ทำความเสียหายใส่ตัวละครที่มี Tag ต่อไปนี้เพิ่มขึ้น +30% (ยกเลิกไม่ได้):

 • Tag: Saiyan
 • Tag: Hybrid Saiyan

Proud Figure

 • เพิ่มพลังโจมตี +10% ตามจำนวนตัวละครที่ตายไป (ไม่ว่าจะเป็นตัวละครจากทีมเราหรือศัตรู) เมื่อตัวละครนี้เข้ามาในสนามรบ
  *เอฟเฟคจะถูกรีเซ็ตเมื่อเปลี่ยนตัวละคร
 • เพิ่มพลังโจมตี Blast +35% ในทุกๆครั้งที่ตัวละครนี้ฆ่าศัตรูได้

New Menace
ได้จากการ Awakening Panel ของคลาส Adept

 • ลดความเสียหายที่ได้รับลง -25% เป็นเวลา 30 วินาที นับตั้งแต่การต่อสู้เริ่มต้นขึ้น
 • นำเอาการ์ด Special Arts ขึ้นมือ เมื่อตัวละครนี้เข้ามาในสนามรบ (ใช้งานได้ 2 ครั้ง)

Time of Judgment
ได้จากการ Awakening Panel ของคลาส Powerful

เอฟเฟคต่อไปนี้จะเริ่มทำงาน ตามเวลาที่ผ่านไปในสนามรบ นับตั้งแต่เริ่ม:

 • 20 วินาที: เพิ่มพลังโจมตี +20%
 • 30 วินาที: ลดความเสียหายที่ได้รับลง -15%.
 • 50 วินาที: เพิ่มพลังโจมตี Special Move +50%

วิธีปลดล็อค ZENKAI AWAKENING
>>> อ่านต่อได้ที่นี่ <<<

แปลสกิล: Zenkai Awakening #2

SP Majin Buu: Good (DBL06-06S) GRN

BATTLE STYLE: Defense Type

Z-ABILITY: เพิ่มค่าสถานะพลังป้องกัน Blast & Strike ให้กับ Tag: Regeneration

 • 0★ พลังป้องกัน Blast +19%
 • 3★ พลังป้องกัน Blast +22%
 • 5★ พลังป้องกัน Blast & Strike +26%
 • 7★ พลังป้องกัน Blast & Strike +28%

SPECIAL MOVE:

Flame Shower Breath

 • โจมตีใส่ศัตรู (Explode)
 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “ได้รับความเสียหายแบบ Strike เพิ่มขึ้น +20%” เป็นเวลา 15 วินาทีเมื่อโจมตีโดน
 • มีโอกาส 20% ที่จะทำให้ศัตรูหมดสติเมื่อโจมตีโดน

MAIN ABILITY:

Healing Magic

 • ฟื้นฟูเลือดให้กับสมาชิกทีม +25% และยกเลิกสถานะผิดปกติทุกอย่าง
 • เพิ่มพลังโจมตี +30% ให้กับสมาชิกทีมเป็นเวลา 20 วินาที

SPECIAL SKILL:

Well, I’m Angry!

 • ลดความเสียหายครั้งต่อไปที่ได้รับลง -25% จนกว่าศัตรูจะจบคอมโบ
 • เพิ่มพลังโจมตีของการ์ด Strike Arts ใบต่อไป +25% (ยกเลิกไม่ได้)

ZENKAI ABILITY:

เพิ่มค่าสถานะต่อไปนี้ ให้กับตัวละครที่เป็น
“Element: GRN” + “Tag: Regeneration”

Zenkai Ability I
(ปลดล็อคจากการ Awakening Rank I)

 • ค่าสถานะ Strike Attack +20%
 • ค่าสถานะ Blast Attack +15%
 • ค่าสถานะ Strike Defense +20%
 • ค่าสถานะ Blast Defense +15%

Zenkai Ability II
(ปลดล็อคจากการ Awakening Rank III)

 • ค่าสถานะ Strike Attack +25%
 • ค่าสถานะ Blast Attack +20%
 • ค่าสถานะ Strike Defense +25%
 • ค่าสถานะ Blast Defense +20%

Zenkai Ability III
(ปลดล็อคจากการ Awakening Rank V)

 • ค่าสถานะ Strike Attack +35%
 • ค่าสถานะ Blast Attack +30%
 • ค่าสถานะ Strike Defense +35%
 • ค่าสถานะ Blast Defense +30%

Zenkai Ability IV
(ปลดล็อคจากการ Awakening Rank VII)

 • ค่าสถานะ Strike Attack +40%
 • ค่าสถานะ Blast Attack +35%
 • ค่าสถานะ Strike Defense +40%
 • ค่าสถานะ Blast Defense +35%

UNIQUE ABILITY:

Innocent Terror

สมาชิกทีมศัตรูทุกคน จะได้รับเอฟเฟคต่อไปนี้เมื่อตัวละครนี้เข้ามาในสนามรบ:

 • ไม่สามารถ “เปลี่ยนตัว” ได้ เป็นเวลา 5 วินาที (ใช้งานได้ 3 ครั้ง)
 • ได้รับสถานะผิดปกติ “ได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น +25%” เป็นเวลา 15 วินาที
 • ได้รับสถานะผิดปกติ “เพิ่มค่าการใช้การ์ด Strike Arts +3” เป็นเวลา 20 วินาที

Soft Body

เพิ่มเอฟเฟคต่อไปนี้ให้กับตัวเอง เมื่อการโจมตีของศัตรูสิ้นสุดลง:

 • ฟื้นฟูเลือดให้กับตัวเอง +30% จากความเสียหายที่ได้รับจากศัตรู (สูงสุด 30% ของหลอดเลือดตัวเอง)
 • เพิ่มพลังโจมตีของการ์ด Strike Arts ใบต่อไป +100% (ยกเลิกไม่ได้, ไม่สามารถทับซ้อนกันได้)
 • ฟื้นฟูเลือดให้กับตัวเอง +15% เมื่อเปลี่ยน cover

Intimidate: Strike Arts Seal
ได้จากการ Awakening Panel ของคลาส Adept

 • ล็อคการ์ด Strike Arts ของศัตรูเป็นเวลา 3 วินาที เมื่อตัวละครนี้เข้ามาในสนามรบ

Innocent Massacre
ได้จากการ Awakening Panel ของคลาส Powerful

 • พลังโจมตี +25% เป็นเวลา 15 วินาที เมื่อตัวละครนี้เข้ามาในสนามรบ

เพิ่มเอฟเฟคต่อไปนี้ให้กับตัวเอง
เมื่อโจมตีศัตรูโดนด้วยการ์ด Strike หรือ Blast Arts:

 • ฟื้นฟู Ki +5
 • โจมตีตัวละคร “Tag: Saiyan” แรงขึ้น +5% (สูงสุด 40%)

วิธีปลดล็อค ZENKAI AWAKENING
>>> อ่านต่อได้ที่นี่ <<<

แปลสกิล: Zenkai Awakening #1

SP Super Saiyan Goku
(DBL01-04S) RED

BATTLE STYLE: Ranged Type

Z-ABILITY: เพิ่มพลังโจมตี Strike ให้กับ Tag: Saiyan

 • 0★ +19%
 • 3★ +22%
 • 5★ +24%
 • 7★ +25%

SPECIAL MOVE:

Super Kamehameha

 • โจมตีใส่ศัตรู (Impact)
 • พลังโจมตีของท่า Special Move +100% เป็นเวลา 15 วินาที เมื่อกดใช้งาน

MAIN ABILITY:

My Turn

 • นำเอาการ์ด Ultimate “Super Dragon Fist” ขึ้นมือ
 • พลังโจมตี +25% เป็นเวลา 20 วินาที
 • ยกเลิกสถานะผิดปกติของตัวเอง

ULTIMATE:

Super Dragon Fist

 • โจมตีใส่ศัตรู (Impact)
 • ได้รับสถานะพิเศษ “ลดความสามารถของเอฟเฟค ‘Sustained Damage CUT’ ของศัตรูลง -100%” เป็นเวลา 5 วินาที

SPECIAL SKILL:

Unlock Ki: Form of Attack

 • ฟื้นฟู Ki ตัวเอง +40
 • พลังโจมตี +20% เป็นเวลา 20 วินาที

ZENKAI ABILITY:

เพิ่มค่าสถานะต่อไปนี้ ให้กับตัวละครที่เป็น “Element: RED” + “Tag: Saiyan”

Zenkai Ability I
(ปลดล็อคจากการ Awakening Rank I)

 • ค่าสถานะ Strike Attack +20%
 • ค่าสถานะ Blast Attack +15%
 • ค่าสถานะ Strike Defense +15%
 • ค่าสถานะ Blast Defense +20%

Zenkai Ability II
(ปลดล็อคจากการ Awakening Rank III)

 • ค่าสถานะ Strike Attack +25%
 • ค่าสถานะ Blast Attack +20%
 • ค่าสถานะ Strike Defense +20%
 • ค่าสถานะ Blast Defense +25%

Zenkai Ability III
(ปลดล็อคจากการ Awakening Rank V)

 • ค่าสถานะ Strike Attack +35%
 • ค่าสถานะ Blast Attack +30%
 • ค่าสถานะ Strike Defense +30%
 • ค่าสถานะ Blast Defense +35%

Zenkai Ability IV
(ปลดล็อคจากการ Awakening Rank VII)

 • ค่าสถานะ Strike Attack +40%
 • ค่าสถานะ Blast Attack +35%
 • ค่าสถานะ Strike Defense +35%
 • ค่าสถานะ Blast Defense +40%

UNIQUE ABILITY:

Are You Talking About Krillin?!

 • พลังโจมตี Blast +35% เมื่อ “ตัวละคร: Krillin” ในทีมตาย

เพิ่มเอฟเฟคต่อไปนี้ให้กับตัวเอง ตามจำนวนสมาชิกทีมที่ตายลงไป เมื่อตัวละครนี้เข้ามาในสนามรบ:

 • พลังโจมตี +20% เป็นเวลา 15 วินาที
 • ฟื้นฟูเลือดตัวเอง +15%.

Legendary Warrior

เพิ่มเอฟเฟคต่อไปนี้ให้กับตัวเอง หลังจากที่เวลาผ่านไป 5 วินาที เริ่มนับตั้งแต่ตอนที่ตัวละครนี้เข้ามาในสนามรบ:

 • ลดค่าการใช้การ์ด Strike & Blast Arts ลง -10 เป็นเวลา 15 วินาที
 • ลดความเสียหายที่ได้รับลง -30% เป็นเวลา 15 วินาที

ทำความเสียหายใส่ตัวละคร “Tag: Lineage of Evil” แรงขึ้น +80% เมื่อสมาชิกในทีมตายไป 2 คน (ยกเลิกไม่ได้)

Innate Power: Ultimate Damage UP
ได้จากการ Awakening Panel ของคลาส Adept

 • พลังโจมตีท่า Ultimate +80% หลังจากที่เวลาในสนามรบผ่านไปแล้ว 40 วินาที นับตั้งแต่เริ่ม

I’m Super Saiyan Goku!
ได้จากการ Awakening Panel ของคลาส Powerful

เพิ่มเอฟเฟคนี้ให้กับตัวเอง เมื่อตัวละครนี้เข้ามาในสนามรบ:

 • ฟื้นฟู Ki +40
 • พลังโจมตี +20% เป็นเวลา 15 วินาที
 • พลังโจมตี Blast +20% เป็นเวลา 15 วินาที

SP Legendary Super Saiyan Broly
(DBL01-35S)BLU

BATTLE STYLE: Melee Type

Z-ABILITY: เพิ่มพลังป้องกัน Blast ให้กับ Episode: Sagas From the Movies

 • 0★ +17%
 • 3★ +20%
 • 5★ +22%
 • 7★ +23%

SPECIAL MOVE:

Blaster Shell

 • โจมตีใส่ศัตรู (Explode)
 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “+20% to Strike Damage Received” เป็นเวลา 15 วินาที เมื่อโจมตีโดน
 • มีโอกาส 30% ที่จะทำให้ศัตรูหมดสติ เมื่อโจมตีโดน

MAIN ABILITY:

Say Goodnight!

 • นำเอาการ์ด Ultimate “Gigantic Meteor” ขึ้นมือ
 • พลังโจมตี +25% เป็นเวลา 20 วินาที
 • พลังโจมตีของท่า Ultimate +30% เป็นเวลา 20 วินาที

ULTIMATE:

Gigantic Meteor

 • โจมตีใส่ศัตรู (Explode)
 • มีโอกาส 30% ที่จะทำให้ศัตรูหมดสติ เมื่อโจมตีโดน

SPECIAL SKILL:

Gigantic Claw

 • อัตราฟื้นฟู Ki +30% เป็นเวลา 20 วินาที เมื่อกดใช้งาน
 • ฟื้นฟู Ki +65 เมื่อโจมตีโดน
 • บังคับให้ศัตรูเปลี่ยนตัวละคร เมื่อโจมตีโดน

ZENKAI ABILITY:

เพิ่มค่าสถานะต่อไปนี้ ให้กับตัวละครที่เป็น “Element: BLU” + “Episode: Sagas From the Movies”

Zenkai Ability I
(ปลดล็อคจากการ Awakening Rank I)

 • ค่าสถานะ Strike Attack +20%
 • ค่าสถานะ Blast Attack +20%
 • ค่าสถานะ Strike Defense +15%
 • ค่าสถานะ Blast Defense +15%

Zenkai Ability II
(ปลดล็อคจากการ Awakening Rank III)

 • ค่าสถานะ Strike Attack +25%
 • ค่าสถานะ Blast Attack +25%
 • ค่าสถานะ Strike Defense +20%
 • ค่าสถานะ Blast Defense +20%

Zenkai Ability III
(ปลดล็อคจากการ Awakening Rank V)

 • ค่าสถานะ Strike Attack +35%
 • ค่าสถานะ Blast Attack +35%
 • ค่าสถานะ Strike Defense +30%
 • ค่าสถานะ Blast Defense +30%

Zenkai Ability IV
(ปลดล็อคจากการ Awakening Rank VII)

 • ค่าสถานะ Strike Attack +40%
 • ค่าสถานะ Blast Attack +40%
 • ค่าสถานะ Strike Defense +35%
 • ค่าสถานะ Blast Defense +35%

UNIQUE ABILITY:

Super Warrior of Destruction and Slaughter

เพิ่มเอฟเฟคต่อไปนี้ให้กับศัตรู เมื่อตัวละครนี้เข้ามาในสนามรบ:

 • เพิ่มสถานะผิดปกติ “อัตราฟื้นฟู Ki -35%” เป็นเวลา 15 วินาที
 • เพิ่มสถานะผิดปกติ “ลดความเร็วในการจั่วการ์ด -1 level” เป็นเวลา 15 วินาที
 • เพิ่มสถานะผิดปกติ “ได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น +30%” เป็นเวลา 15 วินาที

Unabating Tenacity

 • พลังโจมตี Strike +35% เป็นเวลา 15 วินาที เมื่อเจอกับ “ตัวละคร: Goku”

เมื่อตัวละครนี้อยู่ในสนามรบ เอฟเฟคต่อไปนี้จะเริ่มทำงาน เมื่อศัตรูเปลี่ยนตัว:

 • ทำให้ศัตรู “เปลี่ยนตัวไม่ได้” เป็นเวลา 5 วินาที (ใช้งานได้ 2 ครั้ง)
 • เพิ่มพลังโจมตี +25% เป็นเวลา 15 วินาที

Accelerating Violence
ได้จากการ Awakening Panel ของคลาส Adept

เพิ่มเอฟเฟคต่อไปนี้ให้กับตัวเอง เมื่อโจมตีศัตรูโดนด้วยการ์ด Strike หรือ Blast Arts:

 • เพิ่มพลังโจมตี +10% เป็นเวลา 10 วินาที
 • เพิ่มพลังโจมตี Special Move +10% เป็นเวลา 10 วินาที

I Am a Demon
ได้จากการ Awakening Panel ของคลาส Powerful

เพิ่มเอฟเฟคต่อไปนี้ให้กับตัวเอง เมื่อเข้ามาในสนามรบ:

 • ป้องกันสถานะและอาการผิดปกติ เป็นเวลา 10 วินาที
 • ลดความเสียหายที่ได้รับลง -30% เป็นเวลา 10 วินาที
 • เพิ่มพลังโจมตี +15% เป็นเวลา 10 วินาที

God of Destruction Beerus
(DBL07-11S) GRN

BATTLE STYLE: Support Type

Z-ABILITY: เพิ่มพลังป้องกันและโจมตี Blast ให้กับ Tag: God Ki

 • 0★ พลังป้องกัน +19%
 • 3★ พลังป้องกัน +22%
 • 5★ พลังป้องกันและโจมตี +23%
 • 7★ พลังป้องกันและโจมตี +25%

SPECIAL MOVE:

Sphere of Destruction

 • โจมตีใส่ศัตรู (Explode)
 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “อัตราฟื้นฟู Ki -30%” เป็นเวลา 35 วินาที เมื่อโจมตีโดน

MAIN ABILITY:

Don’t Mess With a God of Destruction

 • นำเอาการ์ด Ultimate “Multi Sphere of Destruction” ขึ้นมือ
 • เพิ่มพลังโจมตี Blast +50% เป็นเวลา 20 วินาที
 • ฟื้นฟูเลือดตัวเอง +20%

ULTIMATE:

Multi Sphere of Destruction

 • โจมตีใส่ศัตรู (Explode)
 • ทำลายการ์ดบนมือศัตรูทุกใบ เมื่อโจมตีโดน

SPECIAL SKILL:

Power Flick

 • ยกเลิกสถานะพิเศษของศัตรู เมื่อโจมตีโดน (ใช้งานได้ 3 ครั้ง)
 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “ได้รับความเสียหายแบบ Blast เพิ่มขึ้น +35%” เป็นเวลา 20 วินาที เมื่อโจมตีโดน

[การ์ดที่สามารถต่อคอมโบได้]
Strike Arts
Blast Arts
Special Arts
Special Move Arts
Ultimate Arts

ZENKAI ABILITY:

เพิ่มค่าสถานะต่อไปนี้ ให้กับตัวละครที่เป็น “Element: GRN” + “Tag: God Ki”

Zenkai Ability I
(ปลดล็อคจากการ Awakening Rank I)

 • ค่าสถานะ Strike Attack +15%
 • ค่าสถานะ Blast Attack +15%
 • ค่าสถานะ Strike Defense +20%
 • ค่าสถานะ Blast Defense +20%

Zenkai Ability II
(ปลดล็อคจากการ Awakening Rank III)

 • ค่าสถานะ Strike Attack +20%
 • ค่าสถานะ Blast Attack +20%
 • ค่าสถานะ Strike Defense +25%
 • ค่าสถานะ Blast Defense +25%

Zenkai Ability III
(ปลดล็อคจากการ Awakening Rank V)

 • ค่าสถานะ Strike Attack +30%
 • ค่าสถานะ Blast Attack +30%
 • ค่าสถานะ Strike Defense +35%
 • ค่าสถานะ Blast Defense +35%

Zenkai Ability IV
(ปลดล็อคจากการ Awakening Rank VII)

 • ค่าสถานะ Strike Attack +35%
 • ค่าสถานะ Blast Attack +35%
 • ค่าสถานะ Strike Defense +40%
 • ค่าสถานะ Blast Defense +40%

UNIQUE ABILITY:

Realm of Gods

ได้รับเอฟเฟคต่อไปนี้ เมื่อการต่อสู้เริ่มต้นขึ้น:

 • ได้รับบัพเอฟเฟค: “ป้องกันสถานะผิดปกติ 2 ครั้ง” ให้กับตัวเอง
 • ได้รับบัพเอฟเฟค: “ป้องกันอาการผิดปกติ 2 ครั้ง” ให้กับตัวเอง
 • อัตราฟื้นฟู Ki ของตัวเอง +50% เป็นเวลา 5 วินาที เมื่อเหลือ Ki อยู่ 30 หรือน้อยกว่า หลังจากที่กดใช้การ์ด

Aura of Destruction

เอฟเฟคต่อไปนี้จะเริ่มทำงาน เมื่อตัวละครนี้เข้ามาในสนามรบ:

 • เพิ่มพลังโจมตี +40% เป็นเวลา 15 วินาที
 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “เพิ่มค่าการใช้การ์ด Strike & Blast Arts +5” เป็นเวลา 10 วินาที
 • ล็อคท่า Main Ability ของศัตรูทุกคนเป็นเวลา 10 วินาที (ใช้งานได้ 3 ครั้ง)

Intimidate: Card Seal
ได้จากการ Awakening Panel ของคลาส Adept

 • สุ่มล็อคช่องการ์ดของศัตรูจำนวน 1 ช่อง เป็นเวลา 10 วินาที เมื่อตัวละครนี้เข้ามาในสนามรบ

Before creation comes ruin…
ได้จากการ Awakening Panel ของคลาส Powerful

เอฟเฟคต่อไปนี้จะเริ่มทำงาน เมื่อตัวละครนี้ถูกเปลี่ยนตัวออกนอกสนามรบ:

 • เพิ่มพลังโจมตีให้กับสมาชิกทีม +20% เป็นเวลา 20 วินาที
 • ทำให้ศัตรูทุกคนได้รับสถานะผิดปกติ “ได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น +20%” เป็นเวลา 20 วินาที
 • ทำให้ศัตรูทุกคนได้รับสถานะผิดปกติ “เพิ่มค่าการใช้การ์ด Special Arts +15” เป็นเวลา 10 วินาที (ใช้งานได้ 3 ครั้ง)

วิธีปลดล็อค ZENKAI AWAKENING
>>> อ่านต่อได้ที่นี่ <<<

แปลสกิล: God of Destruction Beerus Zenkai Awakening!

God of Destruction Beerus
(DBL07-11S) GRN

BATTLE STYLE: Support Type

Z-ABILITY: เพิ่มค่าสถานะพลังป้องกันและโจมตี Blast ให้กับ Tag: God Ki

 • ★0 พลังป้องกัน +19%
 • ★3 พลังป้องกัน +22%
 • ★6 พลังป้องกันและโจมตี +23%
 • ★7+ พลังป้องกันและโจมตี +25%

SPECIAL MOVE:

Sphere of Destruction

 • โจมตีใส่ศัตรู (Explode)
 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “อัตราฟื้นฟู Ki -30%” เป็นเวลา 35 วินาที เมื่อโจมตีโดน

MAIN ABILITY:

Don’t Mess With a God of Destruction

 • นำเอาการ์ด Ultimate “Multi Sphere of Destruction” ขึ้นมือ
 • เพิ่มพลังโจมตี Blast +50% เป็นเวลา 20 วินาที
 • ฟื้นฟูเลือดตัวเอง +20%

ULTIMATE:

Multi Sphere of Destruction

 • โจมตีใส่ศัตรู (Explode)
 • ทำลายการ์ดบนมือศัตรูทุกใบ เมื่อโจมตีโดน

SPECIAL SKILL:

Power Flick

 • ยกเลิกสถานะพิเศษของศัตรู เมื่อโจมตีโดน (ใช้งานได้ 3 ครั้ง)
 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “ได้รับความเสียหายแบบ Blast เพิ่มขึ้น +35%” เป็นเวลา 20 วินาที เมื่อโจมตีโดน

[การ์ดที่สามารถต่อคอมโบได้]
Strike Arts
Blast Arts
Special Arts
Special Move Arts
Ultimate Arts

ZENKAI ABILITY:

เพิ่มค่าสถานะต่อไปนี้ ให้กับตัวละครที่เป็น “Element: GRN” + “Tag: God Ki”

Zenkai Ability I
(ปลดล็อคจากการ Awakening Rank I)

 • ค่าสถานะ Strike Attack +15%
 • ค่าสถานะ Blast Attack +15%
 • ค่าสถานะ Strike Defense +20%
 • ค่าสถานะ Blast Defense +20%

Zenkai Ability II
(ปลดล็อคจากการ Awakening Rank III)

 • ค่าสถานะ Strike Attack +20%
 • ค่าสถานะ Blast Attack +20%
 • ค่าสถานะ Strike Defense +25%
 • ค่าสถานะ Blast Defense +25%

Zenkai Ability III
(ปลดล็อคจากการ Awakening Rank V)

 • ค่าสถานะ Strike Attack +30%
 • ค่าสถานะ Blast Attack +30%
 • ค่าสถานะ Strike Defense +35%
 • ค่าสถานะ Blast Defense +35%

Zenkai Ability IV
(ปลดล็อคจากการ Awakening Rank VII)

 • ค่าสถานะ Strike Attack +35%
 • ค่าสถานะ Blast Attack +35%
 • ค่าสถานะ Strike Defense +40%
 • ค่าสถานะ Blast Defense +40%

UNIQUE ABILITY:

Realm of Gods

ได้รับเอฟเฟคต่อไปนี้ เมื่อการต่อสู้เริ่มต้นขึ้น:

 • ได้รับบัพเอฟเฟค: “ป้องกันสถานะผิดปกติ 2 ครั้ง” ให้กับตัวเอง
 • ได้รับบัพเอฟเฟค: “ป้องกันอาการผิดปกติ 2 ครั้ง” ให้กับตัวเอง
 • อัตราฟื้นฟู Ki ของตัวเอง +50% เป็นเวลา 5 วินาที เมื่อเหลือ Ki อยู่ 30 หรือน้อยกว่า หลังจากที่กดใช้การ์ด

Aura of Destruction

เอฟเฟคต่อไปนี้จะเริ่มทำงาน เมื่อตัวละครนี้เข้ามาในสนามรบ:

 • เพิ่มพลังโจมตี +40% เป็นเวลา 15 วินาที
 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “เพิ่มค่าการใช้การ์ด Strike & Blast Arts +5” เป็นเวลา 10 วินาที
 • ล็อคท่า Main Ability ของศัตรูทุกคนเป็นเวลา 10 วินาที (ใช้งานได้ 3 ครั้ง)

Intimidate: Card Seal
ได้จากการ Awakening Panel ของคลาส Adept

 • สุ่มล็อคช่องการ์ดของศัตรูจำนวน 1 ช่อง เป็นเวลา 10 วินาที เมื่อตัวละครนี้เข้ามาในสนามรบ

Before creation comes ruin…
ได้จากการ Awakening Panel ของคลาส Powerful

เอฟเฟคต่อไปนี้จะเริ่มทำงาน เมื่อตัวละครนี้ถูกเปลี่ยนตัวออกนอกสนามรบ:

 • เพิ่มพลังโจมตีให้กับสมาชิกทีม +20% เป็นเวลา 20 วินาที
 • ทำให้ศัตรูทุกคนได้รับสถานะผิดปกติ “ได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น +20%” เป็นเวลา 20 วินาที
 • ทำให้ศัตรูทุกคนได้รับสถานะผิดปกติ “เพิ่มค่าการใช้การ์ด Special Arts +15” เป็นเวลา 10 วินาที (ใช้งานได้ 3 ครั้ง)

วิธีปลดล็อค ZENKAI AWAKENING
>>> อ่านต่อได้ที่นี่ <<<

แปลสกิล: LSSJ Broly Zenkai Awakening!

SP Legendary Super Saiyan Broly
(DBL01-35S) BLU

BATTLE STYLE: Melee Type

Z-ABILITY: เพิ่มค่าสถานะพลังป้องกัน Blast ให้กับ Episode: Sagas From the Movies

 • 0★ +17%
 • 3★ +20%
 • 5★ +22%
 • 7★ +23%

SPECIAL MOVE:

Blaster Shell

 • โจมตีใส่ศัตรู (Explode)
 • ทำให้ศัตรูได้รับสถานะผิดปกติ “+20% to Strike Damage Received” เป็นเวลา 15 วินาที เมื่อโจมตีโดน
 • มีโอกาส 30% ที่จะทำให้ศัตรูหมดสติ เมื่อโจมตีโดน

MAIN ABILITY:

Say Goodnight!

 • นำเอาการ์ด Ultimate “Gigantic Meteor” ขึ้นมือ
 • พลังโจมตี +25% เป็นเวลา 20 วินาที
 • พลังโจมตีของท่า Ultimate +30% เป็นเวลา 20 วินาที

ULTIMATE:

Gigantic Meteor

 • โจมตีใส่ศัตรู (Explode)
 • มีโอกาส 30% ที่จะทำให้ศัตรูหมดสติ เมื่อโจมตีโดน

SPECIAL SKILL:

Gigantic Claw

 • อัตราฟื้นฟู Ki +30% เป็นเวลา 20 วินาที เมื่อกดใช้งาน
 • ฟื้นฟู Ki +65 เมื่อโจมตีโดน
 • บังคับให้ศัตรูเปลี่ยนตัวละคร เมื่อโจมตีโดน

ZENKAI ABILITY:

เพิ่มค่าสถานะต่อไปนี้ ให้กับตัวละครที่เป็น “Element: BLU” + “Episode: Sagas From the Movies”

Zenkai Ability I
(ปลดล็อคจากการ Awakening Rank I)

 • ค่าสถานะ Strike Attack +20%
 • ค่าสถานะ Blast Attack +20%
 • ค่าสถานะ Strike Defense +15%
 • ค่าสถานะ Blast Defense +15%

Zenkai Ability II
(ปลดล็อคจากการ Awakening Rank III)

 • ค่าสถานะ Strike Attack +25%
 • ค่าสถานะ Blast Attack +25%
 • ค่าสถานะ Strike Defense +20%
 • ค่าสถานะ Blast Defense +20%

Zenkai Ability III
(ปลดล็อคจากการ Awakening Rank V)

 • ค่าสถานะ Strike Attack +35%
 • ค่าสถานะ Blast Attack +35%
 • ค่าสถานะ Strike Defense +30%
 • ค่าสถานะ Blast Defense +30%

Zenkai Ability IV
(ปลดล็อคจากการ Awakening Rank VII)

 • ค่าสถานะ Strike Attack +40%
 • ค่าสถานะ Blast Attack +40%
 • ค่าสถานะ Strike Defense +35%
 • ค่าสถานะ Blast Defense +35%

UNIQUE ABILITY:

Super Warrior of Destruction and Slaughter

เพิ่มเอฟเฟคต่อไปนี้ให้กับศัตรู เมื่อตัวละครนี้เข้ามาในสนามรบ:

 • เพิ่มสถานะผิดปกติ “อัตราฟื้นฟู Ki -35%” เป็นเวลา 15 วินาที
 • เพิ่มสถานะผิดปกติ “ลดความเร็วในการจั่วการ์ด -1 level” เป็นเวลา 15 วินาที
 • เพิ่มสถานะผิดปกติ “ได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น +30%” เป็นเวลา 15 วินาที

Unabating Tenacity

 • พลังโจมตี Strike +35% เป็นเวลา 15 วินาที เมื่อเจอกับ “ตัวละคร: Goku”

เมื่อตัวละครนี้อยู่ในสนามรบ เอฟเฟคต่อไปนี้จะเริ่มทำงาน เมื่อศัตรูเปลี่ยนตัว:

 • ทำให้ศัตรู “เปลี่ยนตัวไม่ได้” เป็นเวลา 5 วินาที (ใช้งานได้ 2 ครั้ง)
 • เพิ่มพลังโจมตี +25% เป็นเวลา 15 วินาที

Accelerating Violence
ได้จากการ Awakening Panel ของคลาส Adept

เพิ่มเอฟเฟคต่อไปนี้ให้กับตัวเอง เมื่อโจมตีศัตรูโดนด้วยการ์ด Strike หรือ Blast Arts:

 • เพิ่มพลังโจมตี +10% เป็นเวลา 10 วินาที
 • เพิ่มพลังโจมตี Special Move +10% เป็นเวลา 10 วินาที

I Am a Demon
ได้จากการ Awakening Panel ของคลาส Powerful

เพิ่มเอฟเฟคต่อไปนี้ให้กับตัวเอง เมื่อเข้ามาในสนามรบ:

 • ป้องกันสถานะและอาการผิดปกติ เป็นเวลา 10 วินาที
 • ลดความเสียหายที่ได้รับลง -30% เป็นเวลา 10 วินาที
 • เพิ่มพลังโจมตี +15% เป็นเวลา 10 วินาที

วิธีปลดล็อค ZENKAI AWAKENING
>>> อ่านต่อได้ที่นี่ <<<