วิธีค้นหาตัวละครในเกม

ผู้เล่นสามารถค้นหาตัวละครในเกมได้ด้วยการใช้ระบบค้นหาในปุ่ม Filter ที่หน้าเลือกตัวละคร ซึ่งสามารถค้นหาได้ด้วยตัวเลือกดังนี้

Owned
– Acquired ตัวละครที่เรามี
– Not Acquired ตัวละครที่เราไม่มี

Rarity ระดับความหายาก
– HERO
– EXTREME
– SPARKING

Character Tag
– ตาม Tag ของตัวละคร เลือกที่ครั้งละ 1 Tag

Element ธาตุ
– RED
– YEL
– PUR
– GRN
– BLU

Battle Style รูปแบบการต่อสู้
– Support
– Defense
– Melee
– Ranged

แต่มี Tag บางอันที่ไม่สามารถกดเลือกได้ใน Character Tag เช่น Episode ให้เรากดพิมพ์ค้นได้ในหัวข้อ Search ได้เลย เช่น ถ้าเราต้องการค้นหา Episode: Sagas From the Movies ให้พิมพ์ว่า @sagas from the movies ตามรูป

หากต้องการค้นหาชื่อตัวละคร ให้พิมพ์ลงไปได้เลย เช่น Vegeta

วิธีต้นหาตัวละครด้วย ชื่อ+ธาตุ ให้พิมพ์ชื่อตัวละครลงไป ตามด้วย &@ และธาตุที่เราต้องการค้นหา เช่น goku&@blu (blu = BLU สีฟ้า)

วิธีค้นหาตัวละครมากกว่า 1 ตัว ให้พิมพ์ค้นหาตัวละครตามปกติ แต่จะต้องมี comma หรือเครื่องหมายจุลภาค (,) อยู่ตรงกลาง เช่น goku&@blu,vegeta หมายความว่าเราต้องการค้นหาตัวละคร Goku สีฟ้า พร้อมกับตัวละคร Vegeta ทั้งหมด

%d bloggers like this: